Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Наприкінці шестидесятих років американське агентство перспективних досліджень в обороні DARPA ухвалило рішення про створення експериментальної мережі ...полностью>>
'Закон'
вивчення нормативної бази, яка допоможе розглянути принцип побудови системи оподаткування, податкової політики в сучасних умовах та основні напрями по...полностью>>
'Конкурс'
Участники российской экспозиции имеют возможность принять участие в Международном конкурсе на Золотую медаль и Диплом Международной технической ярмарк...полностью>>
'Урок'
- показать взаимосвязь развития музыкального искусства с процессами, происходящими в политике и социальной сфере, роль музыки в развитии сознания мас...полностью>>

Світова Організація Торгівлі: загальні дані [Текст] / М. Зубець, Б. Панасюк // Ефективне птахівництво. - 2005. - №3. - с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Інтеграція України до СОТ та ЭС

65.5

Зубець, М. Світова Організація Торгівлі: загальні дані [Текст] / М. Зубець, Б. Панасюк // Ефективне птахівництво. – 2005. – №3. – С. 6-8

65.5

Данількевич, М. Україна і Світова організація торгівлі [Текст] / М. Данількевич // Право України. – 2005. – №7. – С. 41-43

65.5

Збарський, В. Світова організація торгівлі (СОТ) - основа міжнародного бізнесу [Текст] / В. Збарський // Бухгалтерія в с.г. – 2005. – №17. – С. 2-7

65.58

Збарський, В. Перспективи інтеграції України в міжнародні економічні структури [Текст] / В. Збарський // Бухгалтерія в с.г. – 2005. – №19. – С. 2-5

65.9(4Укр)

Осташко, Т. О. Сільське господарство України в умовах СОТ: аналітичні передбачення і практичні очікування [Текст] / Т. О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 41-55

65.32

Волощенко, Л. Ю. Середньострокова державна аграрна політика в контексті інтеграції до СОТ [Текст] / Л. Ю. Волощенко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 3. – С. 55-66

65.262.2

Щербак, В. Податок працює на... глобалізацію [Текст] / В. Щербак // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 46-54

65.32

Осташко, Т. Інтеграція України до СОТ: реальні та уявні ризики для сільського господарства [Текст] / Т. Осташко // Економіст. – 2005. – № 10. – С. 30-33

65.58

Єрмаков, О. СОТ: вигоди та проблеми для сільськогосподарських товаровиробників України [Текст] / О. Єрмаков, Д. Соболєв // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 22. – С. 2-7

65.5

СОТ: відповіді на актуальні запитання [Текст] // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 36-40

65.32

О-76

Осташко, Т. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС [Текст] : Запитання і відповіді / Т. Осташко. – К. : Інститут Сільського Розвитку. – 72 с. – 5,00 грн

Кільк. прим.: 1 (Чз)

65.58

Тепла, М. М. Україна на шляху до Світової організації торгівлі [Текст] / М. М. Тепла // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 35-40.

42.34

Андрусяк, В. М. Ефективність виробництва овочів відкритого грунту в контексті вступу України до Світової організації торгівлі [Текст] / В. М. Андрусяк, Н. О. Андрусяк // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 28-31.

65.325.2

Драган, О. І. Вступ України у СОТ: перспективи для м'ясної галузі [Текст] / О. І. Драган // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 6. – С. 3-6.

65.262.4

Ковальов, О. П. Ризики банківської системи України в умовах приєднання до Світової організації торгівлі і дотримання вимог угоди Базель-2 [Текст] / О. П. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 28-35.

65.262.5+65.5

Гайдуцький, А. Інвестиційні аспекти вступу до СОТ для аграрних секторів країн Центральної і Східної Європи [Текст] / А. Гайдуцький // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 83-89.

65.58

Ус, І. В. Інституційні бар'єри на шляху України до СОТ [Текст] / І. В. Ус // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 146-150.

65.325.1

Авідзба, А. М. Підготовка виноробної галузі до вступу України у СОТ [Текст] / А. М. Авідзба // Вісник аграрної науки : Наук.-теор. журн. УААН. – 2006. – №11. – С. 5-10.

65.58

Полонський, В. Г. Світова організація торгівлі та перспективи розвитку підприємництва в Україні [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 37-42.

65.32

Супіханов, Б. К. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу до СОТ [Текст] [Текст] / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 44-49.

65.9(4Укр)

Руденко, С. Що втратимо й що здобудемо вступивши до СОТ [Текст] [Текст] / С. Руденко // Новини агротехніки. – 2007. – № 3. – С. 29-30.

65.9(4Укр)

Рябченко, О. Д. Зміна форм власності та інвестування економіки України [Текст] [Текст] / О. Д. Рябченко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 21-24.

65.5

Ус, І. В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ [Текст] [Текст] / І. В. Ус // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 64-70.

65.42

Збарський, В. Світова організація торгівлі: погляд на проблему [Текст] [Текст] / В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 21. – С. 2-4.

65.32

Сичова, М. О. Проблеми конкурентоспроможності продукції АПК України при вступі до Світової організації торгівлі [Текст] [Текст] / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // Агросвіт. – 2007. – № 21. – С. 20-25.

65.32

Вишневська, О. Потенціал сільськогосподарських товаровиробників в умовах Світової організації торгівлі [Текст] [Текст] / О. Вишневська // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 37-39.

65.050

Збарський, В. Перспективи розвитку малого підприємництва за умови приєднання України до системи СОТ [Текст] [Текст] / В. Збарський, Д. Грабовський // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 24. – С. 20-26.

45

Рубан, С. Завдання аграрної науки (галузь тваринництва) у взаємозв'язку з інтеграційними процесами [Текст] / С. Рубан // Тваринництво України. – 2008. – № 4. – С. 8-11.

65.32

Макаренко, П. М. Цінова політика як фактор підвищення дохідності аграрного виробництва в умовах Світової організації торгівлі [Текст] / П. М. Макаренко // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 44-48.

65.5

Ус, І. В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ [Текст] / І. В. Ус // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 51-62.

65.9(4Укр)

Полонський, В. Г. Кадрова політика в умовах вступу України до СОТ [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6. – С. 114-120.

65.58

Бліхар, М. М. Митна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до СОТ: реалії та перспективи для України [Текст] / М. М. Бліхар // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 3-8.

65.32

О перспективах развития сельского хозяйства после вступления Украины в ВТО [Текст] // Хранение и переработка зерна. – 2008. – № 8. – С. 24-26.

65.32

Осташко, Т. Обгрунтування позицій України щодо сільського господарства у переговорах Дохійського раунду СОТ [Текст] / Т. Осташко // Економіст. – 2008. – № 8. – С. 39-42.

65.9(4Укр)

Заблоцька, Р. О. Детермінанти інституалізації ринку послуг в Україні в контексті набуття членства в СОТ [Текст] / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 30-37.

65.23

Полонський, В. Г. Підтримка вітчизняних виробників при членстві України в СОТ [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 71-75.

65.32

Бородіна, О. М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ [Текст] / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 87-105.

42.34

Семена, Н. В Европу - с европейским лицом [Текст] / Н. Семена // Овощеводство. – 2008. – № 11. – С. 28-30.

65.32

Дацій, О. І. Забезпечення продовольчої безпеки в контексті європейської інтеграції [Текст] / О. І. Дацій // Агросвіт. – 2008. – № 18. – С. 3-5.

65.5

Пророченко Аналітичні передбачення в умовах СОТ [Текст] / Пророченко // Агросвіт. – 2008. – № 23. – С. 9-13.

65.321

Сичова, М. О. Державна підтримка технічного переоснащення сільськогосподарських підприємств України у відповідності до правил СОТ [Текст] / М. О. Сичова, Н. О. Шевченко // Агросвіт. – 2008. – № 24. – С. 21-23.

65.325.2

Бугера, С. І. Світова організація торгівлі та галузь бджільництва України [Текст] / С. І. Бугера // Пасіка. – 2009. – № 1. – С. 3-5.

65.32

Супіханов, Б. К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС [Текст] / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 138-144.

65.24

Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах [Текст] / Н. Анішина, Т. Тимошек, Д. Верба, М. Москаленко // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 4. – С. 9-15.

65.32-5

Березянко, Т. В. Формування корпоративних відносин на ринку землі [Текст] / Т. В. Березянко // Агросвіт. – 2009. – № 11. – С. 8-12.

65.58

Грищенко, А. А. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі COT [Текст] / А. А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С.19-26.

65.28-65

Кобута, І. В. Політика державної підтримки сільського господарства країн-членів СОТ [Текст] / І. В. Кобута // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 132-136.

341.24+656.6

Буркинський, Б. Україна в СОТ: проблеми й перспективи розвитку вітчизняного судноплавства [Текст] / Б. Буркинський, О. Котлубай // Економіка України : Науковий журнал. – 2009. – № 10. – С. 76-87.

65.32

Ганганов, В. М. Пріоритетні напрями аграрної політики в регіоні / В. М. Ганганов, І. В. Гончаренко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.4(38) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2006. – С. 187-192.

65.24(4Укр-Мик)

Топіха, І. Н. Забезпечення зайнятості сільського населення в умовах вступу до СОТ / І. Н. Топіха // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип. 3(42). Т.1. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 4-9.

65.32

Червен, І. І. Продовольчому ринку України - належний розвиток / І. І. Червен, О. В. Шебаніна // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – C. 3-9

65.321

Вишневська, О. М. Ринкові можливості сільськогосподарських підприємств в умовах СОТ / О. М. Вишневська // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 23-28.

65.325.154

Кулешова, Г. М. Проблеми стандартизації виноградарсько-виноробної продукції в умовах інтеграції до СОТ / Г. М. Кулешова // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 56-60.

65.325.2

Кушнір, І. В. Перспективи виробництва молока в Україні в контексті вступу до СОТ / І. В. Кушнір // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 61-66.

65.32-4(4Укр)

Стройко, Т. В. Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектора економіки в умовах вступу України до СОТ / Т. В. Стройко // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 67-71.

65.584.3(4Укр)

Кравчук, Л. С. Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції до СОТ / Л. С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 130-133.

65.321

Ужва, А. М. Цукробуряковий підкомплекс на порозі інтеграції України до СОТ / А. М. Ужва // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Міжнародна науково-практична конференція "Україна-сільське господарство- СОТ: теорія і практика " 26-28 вересня 2007 року. Вип 3. (42). Т.2. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – С. 194-198.

65.298(4Укр)

Кушнір, І. В. Проблеми та перспективи вступу України до Світової організації торгівлі / І. В. Кушнір // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.1(29). – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 47-53.

65.584.3

Лучишина, К. Л. Засади експортної стратегії України на європейському ринку вина / К. Л. Лучишина // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип.1(29). – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 143-147.

65.32(4Укр-Мик)

Ключник, А. В. Тенденції розвитку молокопродуктового ринку Миколаївської області в умовах вступу України до СОТ / А. В. Ключник, М. Коробочкіна // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. Вип.57. – Херсон : Айлант, 2008. – С. 153-158.

65.321.2

Кравчук, В. Деякі напрямки державного регулювання ринку сільськогосподарської техніки та послуг в умовах СОТ [Текст] / В. Кравчук, В. Гусар // Техніка і технології АПК. – 2010. – № 2. – С. 24-25.

65.5

Волинський, Г. Про конкурентні переваги в умовах глобалізації [Текст] / Г. Волинський // Економіка України : Політико-економічний журнал. – 2006. – № 12. – С. 68-72.

65.9(4Укр)

Р68

Роль держави у відродженні економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників у розвитку аграрного виробництва в умовах вступу України до СОТ [Текст] : Матеріали перших річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників Південного регіону України 10-11 грудня 2007 р. м. Миколаїв / Шебанін В.С., Саблук П.Т., Червен І.І., Благодатний В.І.,. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 75 с. – 7,60 грн

Кільк. прим.: 15 (Чз, Ф1, Ф2, Ф3, А)

65.5

Импорт и экспорт мяса птицы в Европе [Текст] // Ефективне птахівництво. – 2005. – № 12. – С. 33-34.

341.238(477)+341.238(497.5)

Лубківський, М. На спільному шляху до об'єднаної Європи [Текст] / М. Лубківський // Політика і час : Суспільно-політичний журнал. – 2007. – № 6. – С.16-19

327(4)

Гречанінов, В. Європа та нові виклики безпеки [Текст] / В. Гречанінов // Політика і час : Суспільно-політичний журнал. – 2007. – № 6. – С.20-23

336.76

Карпенко, Г. В. Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні [Текст] / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2007. – №6. – С.90-96

71

Б14

Багацький, В. В. Культурологія : історія і теорія світової культури ХХ століття [Текст] : Навч. посіб. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Кондор, 2004. – 304 с. – 28,00 грн

Кільк. прим.: 5 (Чз)Скачать документ

Похожие документы:

  1. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

    Документ
    Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
  2. Педагогічна бібліографія (4)

    Документ
    Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..