Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Номер: 02108Категория: Господарчі товари та культурно-побутова продукціяЗаказчик: Державне підприємство редакція газети "Урядовий кур’єр" ву...полностью>>
'Документ'
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Синельниківської міської ради «Про встановлення  тарифів на послуги з перевезення пасажирів ...полностью>>
'Документ'
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державн...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской ...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 8

Освітньо-професійна програма підготовки спеціалістів за напрямком підготовки 7.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

5 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

60

1,75

Осн. наук. досліджень і патентознавство

80

2,25

2

Орг. і проектування підприємств галузі

120

3,5

3

Економіка підприємств

60

1,5

2

3

Зовнішньо економічні зв’язки

60

1,5

2

Розрахунок і конструювання апаратів галузі

155

4,5

4

4

Інж. принципи створення мех. обладнання

57

1,5

3

Інж. принципи створення тепл. обладнання

57

1,5

3

Інж. принципи створення хол. обладнання

57

1,5

3

Основи маркетингу та менеджменту

80

2,25

3

Основи інженерної екології

60

1,5

2

Цивільна оборона

54

1,5

2

Техн. рівень та сертиф. обладнання

54

1,5

2

Охорона праці в галузі

27

0,75

1

Інтелектуальна власність

36

1

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Основи раціонального харчування

27

0,75

1

Реологія харчових продуктів

27

0,75

1

Основи раціонального харчування

27

0,75

1

Екзаменаційна сессія

108

3

Практична підготовка

216

6

Держ. іспити

108

3

Дипломування

690

19,25

Всього за 5 курс

2160

60

Таблиця 9

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за напрямком підготовки 8.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

5 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Методологія наукових досліджень

66

1,75

2

Ділова іноземна мова

72

2

2

Метод. створ. прогрес. мех. обладн.

81

2,5

2

1

Метод. створ. прогрес. тепл. обладн.

81

2,5

2

1

Метод.створення прогрес. хол. обладн.

81

2,5

2

1

Теор. осн. і суч. методи інтенс. проц.

61

1,75

2

Розрахунок і констр. обладн. в гал.

93

2,75

2

2

Охорона праці в галузі

54

1,5

2

Цивільна оборона

54

1,5

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Інтелектуальна власність

36

1

1

Вища освіта України

36

1

1

Інноваційний менеджмент

36

1

1

Філософія наукової діяльності

36

1

1

Система автоматичного проектування

68

1,75

3

Промислова екологія харчових виробництв

51

1,5

2

Моделювання робочих процесів

65

1,75

2

Надійн. параметрів технол.обладнання

49

1,25

2

Екзаменаційна сесія

108

3

Стажування

216

4

Дипломування

810

22,75

Всього за 5 курс

2154

60Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..