Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Актуальность. Дошкольное детство – благоприятный период для развития музыкальных и творческих способностей детей. Поэтому на музыкальных занятиях нео...полностью>>
'Литература'
Интеллектуальные истоки оценки социальных программ – значительной области оценки как отрасли знаний – обычно возводят к 1960-м гг., эпохе «великого об...полностью>>
'Бюллетень'
Осетровые Азовского моря в настоящее время, как никогда ранее, близки к вымиранию. При этом в наиболее угрожаемом состоянии находится азовская белуга...полностью>>
'Доклад'
Врио руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова (коллегия Росздравнадзора «Итоги работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Таблиця 6

Програма навчання для підготовки магістрів за напрямком підготовки 8.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Методологія наукових досліджень

66/1,75

Залік

1.2

Ділова іноземна мова

72/2

Залік

1.3

Методол. створення прогрес. мех. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.4

Методол. створення прогрес. тепл. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.5

Методол. створення прогрес. хол. обладн.

81/2,5

Іспит, КП

1.6

Теор. основи і сучасні методи інтенс. проц.

61/1,75

Залік

1.7

Розрахунок і конструювання обладнання гал.

93/2,75

Іспит

1.8

Охорона праці в галузі

54/1,5

Іспит

1.9

Цивільна оборона

54/1,5

Залік

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Інтелектуальна власність

36/1

Залік

2.2

Вища освіта України

36/1

Залік

2.3

Інноваційний менеджмент

36/1

Залік

2.4

Філософія наукової діяльності

36/1

Іспит

2.5

Система автоматичного проектування

68/1,75

Залік

2.6

Промислова екологія харчових виробництв

51/1,5

Залік

2.7

Моделювання робочих процесів

65/1,75

Іспит

2.8

Надійність параметрів технолог. обладнання

49/1,25

Залік

Примітка. Вищий навчальний заклад може змінити підсумкову форму контролю після засвоєння всієї дисципліни тільки у циклі професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми (згідно з вибраною спеціальністю) у межах потреб “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.

2.Діаграма структури програми навчання

Таблиця 7

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування”

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

1-й

2-й

1

2

3

4

1 курс

Нормативні дисципліни (модулі)

Історія України

108

3

3

Українська та зарубіжна культура

108

3

2

Фізичне виховання

72

2

2

72

2

2

Основи псіхології та педагогіки

54

1,5

2

1

2

3

4

5

Іноземна мова

81

1,5

2

81

1,5

2

Основи права

54

1,5

2

Фізика

108

3

3

108

3

3

Математика

108

3

3

108

3

3

Хімія

108

3

4

Інформатика

84

2,5

2

105

3

2

Теоретична механіка

108

3

3

Історія інженерної діяльності

54

1,5

1

Нарисна геометрія, інженерна графіка

81

2,25

3

63

1,75

2

Техн. констр. матеріалів та матер-во

95

2,75

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Українська мова

108

3

2

Українська новітня література

Етика

54

1,5

2

Естетика

Екзаменаційна сессія

238

6,75

Практична підготовка

-

-

Всього за 1 курс

2160

60

2 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

3-й

4-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Філософія

108

3

3

Основи економічних теорій

54

1,5

1

54

1,5

2

Фізичне виховання

72

2

4

72

2

4

Релігієзнавство

54

1,5

2

Іноземна мова

54

1,5

1

54

2,25

2

Соціологія

54

1,5

2

Фізика

108

3

3

Математика

108

3

3

108

3

3

Теоретична механіка

108

3

3

Опір матеріалів

108

3

4

108

3

4

Нарисна геометрія, інженерна графіка

54

2,5

2

81

2,25

2

Техн. констр. матеріалів та матер-во

108

2,5

3

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Загальна технологія харчових виробництв

135

3,75

3

Комп’ютерна графіка

108

3

3

Учбовий практикум в майстерні

72

2

2

Основи логістики харч. виробництв

72

2

2

Основи логістики устаткування галузі

Екзаменаційна сессія

59

1,75

Практична підготовка

216

6

Всього за 2 курс

2160

60

3 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

5-й

6-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Політологія

108

3

2

Фізичне виховання

72

2

2

68

2

2

Математика

81

2,25

2

Теорія механізмів машин

81

2,25

3

54

1,5

2

Теорія технічних систем

54

1,5

1

Взаїмозмін. станд та техн. вимір.

135

3,75

3

Деталі машин

144

3,75

4

87

2,5

3

Основи екології

54

1,5

2

Теоретичні основи теплотехніки

81

2,25

3

Електротех. електр. мікропроц. техн.

108

3

4

108

3

3

Гідравліка, гідрос-ка пневмо приводи

135

3,75

3

Технол. основи машинобудування

81

2

3

Безпека життєдіяльності

54

1,5

2

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Процеси та апарати харчових виробництв

108

3

3

Проект ДМ методами комп. проектування

149

4

4

Основи кондиціювання повітря

40

1,25

1

Основи технічної віброакустики харч. вир-в

88

2,5

2

Екзаменаційна сессія

81

2,25

Практична підготовка

162

4,5

Всього за 3 курс

2160

60

4 курс

Перелік навчальних дисциплін

Обсяг, год

Кредити

ECTS

7-й

8-й

Нормативні дисципліни (модулі)

Ділова українська мова

54

1,5

2

Фізичне виховання

64

1,75

2

Експлуатація та обслуговування машин

81

2,25

3

Економіка підприємства

81

2,25

3

Основи охорони праці

81

2,25

3

Вибіркові навчальні дисципліни (модулі)

Процеси та апарати харч. вир-в

108

3

3

Технологічне обладнання харч. вир-в

162

4,5

3

81

1,5

2

Монтаж і діагностіка та ремонт обладнання

81

1,5

3

Осн. пром. будівництва та сан. техн.

98

2,5

2

Автоматизація вироб. Проц.

108

3

4

Хол. технол. облад. харч. вироб.

50

1,5

2

Механізація ПРТС робіт

162

4,5

4

43

1,25

1

Механічне обладнання і пот. лінії

69

2

4

Теплове обладнання

69

2

4

Холодильне і торг. обладн.

69

2

4

Компьют. проект. техн. обладнання

45

1,25

1

Енергозбереження у галузі

54

1,5

2

Екзаменаційна сессія

108

3

Практична підготовка

270

7,5

Всього за 4 курс

2160

60

Разом за весь період навчання

8640

240Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..