Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,...полностью>>
'Документ'
Стороны,озабоченные здоровьем и благополучием человечества,признавая, что применение наркотических средств в медицине продолжает быть необходимым для...полностью>>
'Урок'
- Сегодня на уроке мы будем говорить о войне. Но не так как на уроке, истории, мы не будем говорить о великих сражениях, о победах и поражениях. Мы б...полностью>>
'Реферат'
Каждая пред­принимательская организация характеризуется одними и теми же базовыми принципами, но у существующих произ­водственных предприятий, учрежд...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма навчання для підготовки бакалаврів за напрямком підготовки 6.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки

1380/38

1.1.1

Історія України

108/3

Іспит

1.1.2

Українська мова проф. спрямування

54/1,5

Залік

1.1.3

Українська та зарубіжна культура

108/3

Залік

1.1.4

Філософія

108/3

Іспит

1.1.5

Основи психології та педагогіки

54/1,5

Залік

1.1.6

Основи економічних теорій

108/3

Іспит

1.1.7

Релігознавство

54/1,5

Залік

1.1.8

Політологія

108/3

Іспит

1.1.9

Основи права

54/1,5

Іспит

1.1.10

Соціологія

54/1,5

Залік

1.1.11

Іноземна мова

324/9

Залік

1.1.12

Фізичне виховання

246/6,5

Залік

1.2

Цикл дисциплін природно-наукової підготовки

3645/101,25

1.2.1

Фізика

324/9

Іспит

1.2.2

Математика

540/15

Іспит

1.2.3

Хімія

108/3

Іспит

1.2.4

Інформатика

189/5,5

Іспит

1.2.5

Теоретична механіка

216/7,5

Іспит

1.2.6

Опір матеріалів

216/7

Іспит

1.2.7

Теорія механізмів і машин

135/6

Іспит, КП

1.2.8

Теорія технічних систем

54/2

Залік

1.2.9

Історія інженерної діяльності

54/1,5

Залік

1.2.10

Нарисна геометрія, інженерна графіка

297/8,25

Іспит

1.2.11

Взаємозамін. станд. та техн. вимірюв.

135/6

Іспит, КР

1.2.12

Деталі машин

243/6,75

Іспит

1.2.13

Основи екології

54/1,5

Залік

1.2.14

Техн. констр. матеріалів та матер-во

189/6

Іспит

1.2.15

Теоретичні основи теплотехніки

108/4

Іспит, КП

1.2.16

Електротехн. електр. мікропроц. техн.

216/7

Іспит

1.2.17

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

135/4

Іспит

1.2.18

Технолог. основи машинобудування

135/4,5

Іспит, КП

1.2.19

Експлуатація та обслуг.машин

81/2

Залік

1.2.20

Економіка підприємства

81/2

Іспит

1.2.21

Основи охорони праці

81/2,25

Іспит

1.2.22

Безпека життєдіяльності

54/1,5

Залік

1.3

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін за переліком програми

891/24,75

1.3.1

Процеси та апарати харч. вироб-в

216/7,5

Іспит, КП

1.3.2

Технол. облад. харч. вироб-в та галузі

243/8

Іспит, КП

1.3.3

Загал. технол. харч. вироб-в

135/5

Іспит

1.3.4

Монтаж, діагност. та ремонт облад-я

81/2,25

Іспит

1.3.5

Осн. пром. будівниц-ва та сан.техн.

108/3

Залік

1.3.6

Автоматизація вироб. процесів

108/5

Іспит, КП

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу

891/24,75

2.1.1

Механізація ВРТС робіт у галузі

216/6

Іспит, КП

2.1.2

Механічне облад-я рестор. госп-ва

108/3

Залік, КП

2.1.3

Теплове облад-я рестор. госп-ва

108/3

Залік, КП

2.1.4

Холодильне та торг. обладнання

108/3

Залік, КП

2.1.5

Проект. ДМ методами комп. модел-я

162/4,5

Залік

2.1.6

Комп’ютерна графіка

81/2,25

Залік

2.1.7

Хол. Технол. обл. харч.виробництв

54/1,5

Залік

2.1.8

Учбовий практикум у майстерні

54/1,5

Залік

2.2

Цикл дисциплін вільного вибору студентами

486/14

Залік

2.2.1

Українська мова

108/3

Залік

2.2.2

Етика

54/1,5

Залік

2.2.3

Енергозбереження у галузі

54/1,5

Залік

2.2.4

Осн. Техн. віброак. облад. харч. вироб-в

81/2,5

Залік

2.2.5

Основи логістики харч. виробництв

81/2,5

Залік

2.2.6

Основи кондиціювання повітря

541,5

Залік

2.2.7

Комп. проект-ня техн. облад-ня галузі

541,5

Залік

Таблиця 5

Програма навчання для підготовки спеціалістів за напрямком підготовки 7.050503 “Машинобудування”

Номер

п/п

Назва дисципліни

Кількість годин/

кредитів

Форма семестр.

контролю

1

2

3

4

1

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1

Осн. наук. досліджень і патентознавство

60/1,75

Залік

1.2

Орг. і проектування підприємств галузі

80/2,25

Іспит

1.3

Економіка підприємств

120/3,5

Іспит

1.4

Зовнішньо економічні зв’язки

60/1,5

Залік

1.5

Розрахунок і конструювання апаратів галузі

155/4,5

Іспит, КП

1.6

Інж. принципи створення мех. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.7

Інж. принципи створення тепл. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.8

Інж. принципи створення хол. обладнання

57/1,5

Іспит, КП

1.9

Основи маркетингу та менеджменту

80/2,25

Залік

1.10

Основи інженерної екології

60/1,5

Залік

1.11

Цивільна оборона

54/1,5

Залік

1.12

Техн. рівень та сертиф. обладнання

54/1,5

Залік

1.13

Охорона праці в галузі

27/0,75

Іспит

1.14

Інтелектуальна власність

36/1

Іспит

2

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1

Основи раціонального харчування

27/0,75

Залік

2.2

Реологія харчових продуктів

27/0,75

Залік

2.3

Економіка обладнання галузі

27/0,75

ЗалікСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління

Другие похожие документы..