Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Биография'
Морихею Уэсибе не было и семи лет, когда его отправили в Дзодеро, буддийский храм секты Сингон, изучать классические конфуцианские и буддийские текст...полностью>>
'Документ'
Фонд управляется Люцис Траст, религиозно-просветительной, освобожденной от налогов корпорацией, собственностью которой является Люцис Паблишинг Компа...полностью>>
'Методические указания'
Производство жидких разветвленных олефинов олигомеризацией пропилена на фосфорнокислотном катализаторе ( И.С. Паниди, В.А. Трофимов). - М.; РГУ нефти...полностью>>
'Литература'
■ 3. Антология экономической мысли. М., 1993. . 4. Всемирная история экономической мысли. М. 1988-1990. • 5. История экономических учений. М.: МГУ, 1...полностью>>

Про виконання заходів Програми економічного І соціального розвитку Лебединського району на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

лебединська районна дерЖАВна адміністрація

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови раЙонної державної адміністрації

11.01.2012 Лебедин № 9

Про виконання заходів Програми

економічного і соціального розвитку

Лебединського району на 2012 рік

Відповідно до статей 2,6,13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Лебединського району на 2012 рік, затвердженої рішенням сесії Лебединської районної ради від 28.12.2011:

1. Відділам та управлінням Лебединської районної державної адміністрації, територіальним органам виконавчої влади, рекомендувати сільським головам щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяцем надавати управлінню економіки Лебединської районної державної адміністрації інформацію про хід виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Лебединського району на 2012 рік (додаються).

2. Управлінню економіки Лебединської районної державної адміністрації (Лихина О.В.) забезпечити узагальнення, аналіз отриманих матеріалів та інформувати голову Лебединської районної державної адміністрації щоквартально до 10 числа наступного за звітним місяцем.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Лебединської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків, загальний контроль на першого заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Пархоменка Ю.О.

Голова Лебединської районної

державної адміністрації В.Г. Калита

Додаток до розпорядження

голови Лебединської районної

державної адміністрації

11.01.20129

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Лебединського району на 2012 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

Джерела та обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікувані результати

виконання заходу

Державний бюджет

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Інші

джерела

1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

Пріоритет 1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Лебединщини

Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району

Реалізація проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II"

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, учасники проекту

-

14,4

273,6

320 (кошти ПРООН)

32
(кошти громад)

Поліпшення базової місцевої інфраструктури в наступних сферах: енергозбереження та енергозберігаючі технології, водопостачання, охорона здоров'я

Всього по завданню 1

-

14,4

273,6

352

Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій району

Оновлення бази вільних земельних ділянок, виробничих приміщень та інвестиційних проектів

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

-

Формування оновленої інвестиційної карти Лебединського району

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3. Поширення інформації про інвестиційний потенціал району та адміністративний супровід інвестиційних проектів

Презентація інвестиційного потенціалу Лебединського району в рамках регіональних, національних та міжнародних заходів

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Залучення потенційних інвесторів до реалізації районних інвестиційних проектів

Супровід інвестиційних проектів, активізація роботи з інвесторами за принципом "єдиного інвестиційного вікна"

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Забезпечення ефективної реалізації інвестиційних проектів в рамках "єдиного інвестиційного вікна", зокрема, проходження дозвільних та погоджувальних процедур у максимально стислий термін відповідно до чинного законодавства

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Завдання 4. Розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури району за рахунок коштів цільового фонду обласного бюджету

Формування переліку об’єктів

І квартал 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

1356,3

(кошти) ВАТ «Укрнафта»

Всього по завданню 4

1356,3

-

-

Всього по пріоритету

1356,3

14,4

273,6

352

Пріоритет 1.2. Споживчий ринок

Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб

Сприяння процесам формування сучасної інфраструктури галузей торгівлі, ресторанного господарства та побутових послуг шляхом розширення мережі цих закладів

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, суб’єкти господарювання

Відкриття 1 нового та відновлення роботи 1 закритого підприємства роздрібної торгівлі, 1 нового закладу ресторанного господарства, створенню 1 об'єкту з надання побутових послуг

Сприяння організації виїзного обслуговування сільського населення

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад, керівники суб’єктів господарювання

Підвищення якості обслуговування сільського населення

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку

Закупівля продуктів харчування та непродовольчих товарів для потреб бюджетної сфери району в місцевих товаровиробників відповідно до чинного законодавства, контроль за виконанням укладених договорів у сфері державних закупівель

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Лебединська центральна районна лікарня ім..лікаря К.О. Зільберника

Раціональне використання бюджетних коштів при здійсненні державних закупівель

Підвищення конкурентоздатності продукції місцевих товаровиробників за співвідношенням "ціна-якість" (здійснення постійного контролю за високою якістю продукції, реалізація комплексу організаційних заходів щодо зниження собівартості одиниці продукції шляхом збільшення обсягів виробництва, повного використання виробничих потужностей, упровадження сучасних технологічних процесів, зниження енерго- та матеріаловитратності продукції, розширення асортименту товарів)

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, районна санітарно-епідеміологічна станція, керівники суб’єктів господарювання

Підвищення купівельної спроможності споживачів

Організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих товаровиробників (розширення мережі фірмової торгівлі, проведення дегустацій, промо-акцій, заходів із створення, просування та використання місцевих оригінальних брендів та товарних марок, участь у виставково-ярмаркових заходах)

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, керівники суб’єктів господарювання

Збільшення частки місцевих виробників на районному споживчому ринку

Упровадження місцевими виробниками та закладами торгівлі бренду "Зроблено на Сумщині

Протягом 2012 року

Керівники місцевих товаровиробників та закладів торгівлі, виконавчі комітети міських рад, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Покращення іміджу місцевих виробників

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Завдання 1. Упровадження кластерної системи організації господарської діяльності серед суб’єктів малого та середнього бізнесу за пріоритетними напрямами господарської діяльності на підставі концепції регіональної корпорації, дерегулювання підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва

Участь в утворенні із торгівельно-виробничих асоціацій кластерів у галузі садівництва, деревообробки та туристичній галузі

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку, відділ культури і туризму та управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Налагодження технологічних зв’язків між галузями та секторами економіки району для реалізації їх потенційних переваг. Створення фундаменту стійкого економічного зростання в садівництві, деревообробній та туристичній галузі району

Дерегулювання підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар'єрів, проведення аналізу чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики, удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності шляхом запровадження видачі дозволів за принципом "організаційної єдності"

Протягом 2012 року

Державний адміністратор апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів та забезпечення передбачуваності регуляторної діяльності.

Спрощення процедур отримання дозвільних документів

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки та позитивного іміджу малого бізнесу, інформаційно-просвітницьке забезпечення суб'єктів господарювання та підтримка підприємницької ініціативи безробітних щодо започаткування власної справи

Висвітлення в засобах масової інформації, у тому числі на веб-сайтах, бази даних об’єктів комунальної та інших форм власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого підприємництва

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Ефективне використання вільних об’єктів державної, комунальної та інших форм власності

Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в бізнес-форумах, конференціях, семінарах, регіональних виставково-ярмаркових заходах та конкурсах

Протягом 2012 року

Управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Покращення поінформованості суб’єктів підприємництва. Забезпечення доступу підприємців до інформації

Залучення до підприємницької діяльності та організація професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в міськрайонному центрі зайнятості, за професіями та спеціальностями, що необхідні для розвитку власної справи, та виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

Протягом 2012 року

Лебединський міськрайонний центр зайнятості, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Сприяння самозайнятості населення, зменшення кількості безробітних

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3. Сприяння фінансово-кредитній підтримці малого підприємництва з питань реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними для району напрямами на поворотній основі

Фінансова підтримка з місцевих бюджетів суб’єктів малого бізнесу на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів

Протягом 2012 року

Управління економіки та фінансове управління Лебединської районної державної адміністрації

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка су-б’єктів малого підприємництва

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Всього за пріоритетом

-

-

-

-

Модернізація виробництва та інфраструктури

Пріоритет 2.1 Агропромисловий комплекс

Завдання 1. Розвиток великотоварного виробництва з використанням сучасних технологій

Подальший розвиток кластерних формувань

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації, сільськогосподарські підприємства

Створення сприятливих умов для залучення більш дешевих інвестицій, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, покращення її якості

Реконструкція свинокомплексу ТОВ АФ «Низи»

Протягом 2012 року

ВАТ АВК «Украгролізенг», керівництво ТОВ АФ «Низи»

10600

Формування основного стада 500 свиноматок, створення нових робочих місць.

Реконструкція свинокомплексів з використанням сучасних технологій на 10 тис. голів у
ТОВ "АХ", села Кулики та Токарі

Протягом 2012 року

ТОВ "АХ", управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

15000

Виробництво конкурентноздатної продукції за новітніми технологіями, створення 5 нових робочих місць, додаткові надходження податку з доходів фізичних осіб у розмірі
35 тис. гривень

Всього по завданню 1

-

-

-

25600

Завдання 2. Сприяння розвитку дрібнотоварного виробництва

Ефективне функціонування обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

50

Створення 3 робочих місць, здешевлення вартості молочної продукції, забезпечення задоволення потреб споживачів

Підтримка особистих селянських господарств. Придбання доїльного обладнання для домогосподарств, що утримують 3 і більше голів корів

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

70

Нарощування поголів’я корів у господарствах населення, збільшення обсягів виробництва молока та підвищення рівня добробуту жителів сільської місцевості

Всього по завданню 2

-

120

Завдання 3. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій

Розміщення на сайті та в засобах масової інформації матеріалів щодо інвестиційної привабливості району та пропозицій з реалізації інвестиційних проектів

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

Збільшення залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток агропромислового комплексу району

Налагодження ефективного механізму взаємодії інвесторів, які працюють в аграрному секторі району, орендарів, управління агропромислового розвитку та Відділу Держкомзему у Лебединському районі

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації, відділ Держкомзему у Лебединському районі

Забезпечення продовольчої безпеки району, розвиток високотехнологічного аграрного виробництва

Організаційне забезпечення укладання соціальних угод між сільськими радами і сільськогосподарськими товаровиробниками – орендарями землі та проведення моніторингу виконання укладених угод

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації, керівники сільгосппідприємств, сільські голови

Створення сприятливих умов для подальшого розвитку сільських територій, покращення рівня життя на селі

Проведення засідань комісій з питань входження на територію району інвестиційних компаній на конкурсних засадах

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

Стимулювання укладання соціальних угод між сільськими радами та інвестиційними компаніями – орендарями ріллі

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Завдання 4. Кадрове забезпечення, закріплення молодих спеціалістів на селі

Забезпечення цільової підготовки фахівців для галузей агропромислового комплексу, формування кадрового резерву з числа студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для заміщення посад керівників сільськогосподарських підприємств та посад державних службовців органів управління АПК

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

Підвищення рівня забезпеченості агропромислового комплексу району висококваліфікованими фахівцями

Забезпечення закріплення випускників вищих аграрних навчальних закладів на сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності з метою зменшення дефіциту кадрів в аграрному секторі району

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації

Всього по завданню 4

-

-

-

-

Завдання 5. Проведення обласних та районних виставково-ярмаркових заходів

Участь в обласних та районних виставково-ярмаркових заходах:

ярмарок до Великодніх свят;

ярмарок до Першотравневих свят та Дня Перемоги;

виставка-ярмарок "Дари осені";

виставка-ярмарок до Дня працівників сільського господарства;

ярмарок до Новорічних та Різдвяних свят

Протягом 2012 року

Управління агропромислового розвитку Лебединської районної державної адміністрації, сільгосппідприємства та підприємці району.

Всього по завданню 5

-

-

-

Всього по пріоритету

25720

Пріоритет 2.2. Транспорт та зв'язок

Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів

Унесення, у разі необхідності, змін до розкладів руху автобусів міжміського та приміського сполучення, введення додаткових рейсів у дні підвищеного пасажиропотоку

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури Лебединської районної державної адміністрації

Забезпечення покращення якості обслуговування пасажирів

Проведення перевірок дотримання перевізниками умов договору на право перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що не виходять за межі Лебединського району

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури Лебединської районної державної адміністрації

Безпека пасажирів, покращення якості обслуговування

Сприяння максимальному забезпеченню відшкодування втрат автомобільних перевізників від перевезень пільгових категорій пасажирів

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

Забезпечення беззбиткової діяльності автомобільних перевізників

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Зв’язок

Завдання 2. Удосконалення телекомунікаційної мережі, розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет

Розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет

Протягом 2012 року

Цех телекомунікаційних послуг № 9 ВАТ "Укртелеком"

Збільшення користувачів мережею Інтернет

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3. Сприяння забезпеченню особам з обмеженими фізичними можливостями доступу до глобальної мережі Інтернет на пільгових
умовах

Забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями доступом до мережі Інтернет на пільгових умовах

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Завдання 4. Забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості

Ужиття заходів щодо впровадження сучасних автомати-зованих систем, надання споживачам нових послуг, зокрема, пріоритетних відправлень, приймання поштових відправлень з SMS-повідомленнями, "кур’єрської доставки"

Протягом 2012 року

ЦОС №1 м. Лебедин Сумської дирекції УДППЗ "Укрпошта"

Поліпшення якості обслуговування населення

Збереження доступності послуг поштового зв’язку для сільського населення

Протягом 2012 року

ЦОС №1 м. Лебедин Сумської дирекції УДППЗ "Укрпошта"

Покращення якості обслуговування сільського населення

Всього по завданню 4

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 2.3. Енергозабезпечення та енергозбереження

Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед, отриманими з відновлювальних джерел енергії, та удосконалення систем теплопостачання

Реалізація інвестиційних проектів з переведення котелень з природного газу на альтернативні відновлювальні види палива

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, відділи освіти, культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації, КУ ЦРЛ, виконавчі комітети сільських рад

1427

1997,15

158,0

Зменшення обсягу споживання природного газу протягом року на
211,3 тис. куб. метрів

Реалізація інвестиційних проектів із санації будівель бюджетної сфери (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон)

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, КУ ЦРЛ, виконавчі комітети сільських рад

3606,94

Зменшення обсягу споживання природного газу протягом року на
101,3 тис. куб. метрів

Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в закладах бюджетної сфери

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, КУ ЦРЛ, виконавчі комітети сільських рад

30

Вивільнення в системах освітлення закладів бюджетної сфери 94,12 кВт електричної потужності

Всього по завданню 1

1427

5604,09

188,0

-

Завдання 2. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі та погашення боргу минулих років

Проведення моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків споживачів району за використані природний газ та електричну енергію

Протягом 2012 року

Відділ розвитку інфраструктури, відділ освіти, відділ культури і туризму, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, КУ ЦРЛ, виконавчі комітети сільських рад

Забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Всього по пріоритету

1427

5604,09

188,0

-

Пріоритет 2.4. Дорожній комплекс

Завдання 1. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг району

Проведення робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування шляхом:

проведення поточного ремонту доріг та ямкового ремонту, нанесення розмітки проїзної частини доріг;

установлення та заміна напрямних стовпчиків;

установлення та заміна
дорожніх знаків;

установлення бар’єрного огородження

Протягом 2012 року

Філія Лебединський райавтодор

Зменшення кількості ДТП та покращення умов користування автодорогами району, утримання автомобільних доріг району у належному стані в зимовий період

Проведення робіт з капітального, поточного ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування та комунальних доріг шляхом:

нанесення розмітки проїзної частини доріг;

проведення поточного ремонту доріг та ямкового ремонту

Протягом 2012 року

Філія Лебединський райавтодор

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 2.5. Житлова політика

Завдання 1. Поліпшення житлових умов населенню району

Фінансування будівництва житла по обласній цільовій програмі "Власний дім" та за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів

Протягом 2012 року

СОКП "Фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості", управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

140

70

2,1

-

Поліпшення житлових умов жителів сільської місцевості

Всього по завданню 1

140

70

2,1

-

Всього по пріоритету

140

70

2,1

-

Пріоритет 2.6. Житлово-комунальне господарство

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

Упорядкування екологічного та санітарно-технічного стану джерел питного водопостачання

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

25,0

32,0

Забезпечення населення якісною питною водою.

Запобігання забрудненню навколишнього середови-ща

Упровадження технологій очистки питної води

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

249,9

Розвиток мереж централізованого водопостачання

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

20,0

Реконструкція очисних споруд

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

300,0

Реконструкція артезіанських свердловин

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

99,9

Забезпечення населення сільської місцевості якісною питною водою з шахтних колодязів

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

86,0

86,0

Всього по завданню 1

249,9

86,0

111,0

451,9

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

Модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання з використанням енергоощадного обладнання та технологій

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

250,0

Покращення якості питної води

Проведення капітального ремонту комунальних доріг та мостів, будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

300,0

300,0

Поліпшення рівня благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів району

Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації, ТОВ «Водограй»

9,0

9,0

Забезпечення обліку спожитих послуг, формування ощадливого ставлення до енергетичних і матеріальних ресурсів

Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства Лебединської районної державної адміністрації

360,0

Підвищення якості обслуговування житла, передача житлових будинків на баланс ОСББ

Всього по завданню 2

660,0

-

309,0

259,0

Всього по пріоритету

909,9

86

420,0

710,9

Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток

Пріоритет 3.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Завдання 1. Сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями

Проведення конкурсу проектів, соціальних програм, розроблених неурядовими громадськими організаціями, фінансування проектів, що стали переможцями конкурсу

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

2,0

Підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, делегування повноважень щодо реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики

Проведення семінарів, нарад, засідань, "круглих столів" з неурядовими громадськими організацій щодо розроблення проектів, оформлення документації, використання бюджетних коштів, поширення інформації серед населення щодо напрямків діяльності неурядових громадських організацій, залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та неурядовими громадськими організаціями

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

1,0

Підвищення рівня поінформованості та компетентності лідерів громадських організацій щодо діяльності в напрямках реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики

Всього по завданню 1

-

1,0

-

2,0

Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі. Сприяння збереженню та розвитку дитячих оздоровчих закладів

Розроблення та подання на розгляд Лебединської районної ради, районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

Січень-березень 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

Забезпечення проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2012 році

Організація та проведення тематичних змін таборів наметового типу для дітей та молоді

Травень-вересень 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

7,0

4,0

Розвиток дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Організація та проведення відпочинку та оздоровлення дітей у відповідних закладах області та України

Травень-вересень 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

20,0

5,0

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку

Всього по завданню 2

-

20,0

12,0

4,0

Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу в умовах кризи. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді. Пропаганда та формування здорового способу життя. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

Проведення акцій, організація виступів в місцевих засобах масової інформації, розповсюдження інформаційних матеріалів щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, напрямки роботи яких стосуються реалізації дитячої, молодіжної сімейної та гендерної політики

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації.

Підвищення рівня поінформованості населення Лебединщини щодо висвітлення діяльності органів виконавчої влади, напрямки роботи яких стосуються реалізації дитячої, молодіжної сімейної та гендерної політики

Організація та проведення фестивалів, акцій, семінарів, тренінгів, виставок, засідань "круглого столу", інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та військово-патріотичного виховання молоді

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації.

4,0

Популяризація засад здорового способу життя та профілактика негативних явищ

Здійснення виїздів у села району з метою підвищення рівня інформованості дітей та молоді, активізація діяльності місцевих громад у напрямку реалізації дитячої, молодіжної, сімейної та гендерної політики

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації.

Підвищення рівня громадської активності молоді .

Всього по завданню 3

-

-

4,0

-

Завдання 4. Надання необхідної всебічної допомоги сім’ям різних пільгових категорій, попередження насильства в сім’ї, популяризація сімейного виховання та ролі родини у формуванні особистості дитини

Забезпечення видачі посвідчень членам багатодітних родин, ведення контролю та звітності за їх видачею та отриманням на місцях, а також моніторинг надання пільг, передбачених чинним законодавством України, членам багатодітних родин

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

Видача до 120 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та до 350 посвідчень дітям багатодітної сім’ї

Організація та проведення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, забезпечення соціального і правового захисту сімей, створення умов для підтримки сімей різних категорій

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

1

Утвердження серед молоді цінностей сім’ї та відповідального батьківства

Всього по завданню 4

-

-

-

1

Завдання 5. Першочергове спрямування роботи на збереження та зміцнення сім'ї, профілактика асоціальних проявів батьків

Надання адресної допомоги сім'ям, що входять до групи ризику, в рамках проведення Всеукраїнського рейду "Урок", здійснення соціального інспектування сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та проведення профілактичних рейдів щодо виявлення дітей і підлітків, які жебракують, вчиняють право порушення або стали жертвами злочинної діяльності дорослих, бездоглядних та безпритульних дітей.

Вересень 2012 року

Служба у справах дітей Лебединської районної державної адміністрації

6,0

Забезпечення прав дітей на виховання в сімейному оточенні, попередження соціального сирітства

Всього по завданню 5

-

-

6,0

-

Завдання 6. Дотримання принципів пріоритетності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

Поширення та розповсюдження позитивного досвіду стосовно усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом висвітлення відповідної інформації у засобах масової інформації, проведення заходів

Протягом 2012 року

Служба у справах дітей Лебединської районної державної адміністрації

Збільшення кількості дітей, усиновлених громадянами України. Забезпечити усиновлення – 10%, влаштувати під опіку – 60%, у прийомні сімۥї – 30% від кількості посиротілих.

Піднесення у суспільстві престижу і авторитету прийомних сімей та сімей усиновителів

Всього по завданню 6

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

21

22

7

Пріоритет 3.2. Грошові доходи населення

Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення

Контроль за своєчасним впровадженням роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до діючого законодавства

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

Зростання середньомісячної заробітної плати до 1914 гривень

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Прискорення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району

Контроль за дотриманням трудового законодавства всіма суб’єктами господарювання в частині своєчасної виплати заробітної плати

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

Своєчасна виплата заробітної плати на 21лас21иємстввах, ліквідація упродовж 2012 року заборгованості з виплати заробітної плати по підприємству ТОВ «НБВ-Плюс»

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем

Контроль за «тіньовою» зайнятістю населення та виплатою заробітної плати в конвертах

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

Підвищення соціальних гарантій працюючого населення, зменшення частки працівників, яким нараховується заробітна плата в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи до рівня 8%

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 3.3. Зайнятість населення та ринок праці

Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та підвищення рівня мотивації до праці

Створення 200 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності за рахунок обласних коштів підприємств, вітчизняних та іноземних інвестицій

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації, роботодавці, керівники підприємств району

Стабілізація ситуації на ринку праці в районі

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця

Визначення обсягів та напрямів організації оплачуваних громадських робіт для зайнятого та незайнятого населення за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування

Протягом 2012 року

Лебединський міскрайонний центр зайнятості спільно з виконавчими комітетами сільських рад

Залучення до виконання оплачуваних громадських робіт не менше 350 громадян

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 3.4. Соціальне забезпечення

Завдання 1. Поглиблення адресності при наданні державних соціальних допомог

1.

Забезпечення своєчасного призначення та виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, надання населенню субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги, на придбання твердого палива та скрапленого газу

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

27030,2

-

-

-

Покращення соціального захисту населення

2.

Виплата компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг інвалідам та особам, які потребують стороннього догляду

Протягом 2012 року

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

134,5

-

-

-

Соціальна підтримка громадян, що надають соціальні послуги

3.

Надання додаткових пільг на комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ батькам, діти яких загинули при виконанні обов’язків військової служби на території Республіки Афганістан

Протягом 2012 року

Протягом 2012 року

-

-

2,6

-

Покращення соціального захисту населення

Всього по завданню 1

27164,7

-

2,6

-

Всього по пріоритету

27164,7

-

2,6

-

Пріоритет 3.5. Охорона здоров'я, материнства та дитинства

Завдання 1. Забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою

Безоплатне забезпечення психічнохворих сучасними медикаментами в амбулаторно-поліклінічних умовах

Протягом 2012 року

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

4,0

Зниження рівня захворюваності на психічні хвороби, первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення та працездатного населення, забезпечення психічнохворих медикаментозним лікуванням згідно з клінічними протоколами

Всього по завданню 1

-

-

4,0

-

Завдання 2. Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я

Реорганізація:

Рябушківської сільської лікарської амбулаторії в амбулаторію загальної практики сімейної медицини Лебединського району;

Протягом 2012 року

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

2,3

Підвищення доступності та забезпечення своєчасності надання медичної допомоги сільському населенню, збільшення рівня виявляємості хвороб

Всього по завданню 2

-

-

2,3

-

Завдання 3. Оптимізація ліжкового фонду шляхом скорочення ліжок

1.

Кардіологічних-5

Неврологічних-5

Травматологічних-6

I квартал

II квартал

II квартал

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

Економія державних коштів

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Завдання 4. Покращення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази закладів

Оснащення сучасним медичним обладнанням приймальних відділень багатопрофільних лікарень, відділень швидкої медичної допомоги ЦРЛ

Протягом 2012 року

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

27,0

Дотримання стандартів надання невідкладної медичної допомоги постраждалим згідно з Європейськими стандартами реанімації 2010 року

Забезпечення пересувними стоматологічними кабінетом Лебединської ЦРЛ

Протягом 2012 року

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

500

Зменшення розповсюдженості стоматологічних захворювань

Забезпечення стерилізаційним обладнанням (сухожаровими шафами) центральної районної лікарні

Протягом 2012 року

Лебединська центральна районна лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника

12,0

Дотримання вимог санітарно-епідемічного режиму в закладах

Всього по завданню 4

527

-

12,0

-

Всього по пріоритету

527

-

18,3

-

Пріоритет 3.6. Освіта

Завдання 1. Забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти, оптимізація мережі навчальних закладів

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом відновлення роботи Межиріцького ДНЗ «Берізка»

Протягом 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації, виконавчий комітет Межиріцької сільської ради

219

Збільшення рівня охоплення дітей дошкільними навчальними закладами до 67%

Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів Гринцівського НВК і Межиріцької ЗОШ до місця навчання та у зворотному напрямі

Серпень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

350

140

Збільшення показників охоплення організованим підвезенням до 100% учнів шкіл

Всього по завданню 1

569

140

Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація існуючої матеріально-технічної бази закладів освіти

Оновлення технологічного обладнання на харчоблоках їдалень опорних шкіл освітніх округів

Серпень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

54

Поліпшення умов харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Поповнення медичних кабінетів опорних шкіл медичним обладнанням

Серпень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

20

16

Поліпшення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Підключення до інформаційної мережі Інтернет 5 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ ступенів

Січень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

7,5

Збільшення відсотка загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ ступенів, що мають доступ до мережі Інтернет, до 100%

Придбання навчального обладнання для кабінетів хімії для Пристайлівського НВК та біології для Павленківського НВК

Серпень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

400

Модернізація навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів із природничих дисциплін

Проведення капітального ремонту даху основного приміщення М.Висторопського, В. Висторопського НВК та Будильської ЗОШ

Січень-грудень 2012 року

Відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації

860

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти

Всього по завданню 2

-

-

1341,5

16

Всього по пріоритету

-

569

1341,5

156

Пріоритет 3.7. Фізична культура і спорт

Завдання 1. Розвиток спорту вищих досягнень та пріоритетних для району видів спорту

Участь у 20 Всеукраїнських та обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

25

5

Забезпечення збереження передових позицій успішної участі спортсменів району у Всеукраїнських та обласних змаганнях

Висвітлення у засобах масової інформації спортивних заходів

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації

Забезпечення популяризації здорового способу життя

Всього по завданню 1

-

25

5

Завдання 2. Розвиток фізичної культури і спорту за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, у тому числі серед сільського населення

Відновлення роботи районної ради фізкультурно-спортивного товариства "Колос" у Лебединському районі

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

У межах видатків, передбачених на фізичну культуру і спорт

Підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед, молоді із збільшенням на 1% рівня охоплення населення руховою активністю у сільській місцевості

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3.Створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення

Будівництво хокейного майданчика розміром 60х30 в с.Ворожба

Протягом 2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації, Ворожбянська сільська рада

20,0

Підвищення рівня забезпечення населення спортивними майданчиками

Всього по завданню 3

-

-

20,0

Всього по пріоритету

-

-

25,0

25,0

Пріоритет 3.8. Культура, туризм

Завдання 1. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття, підвищення якості культурних послуг

Проведення атестації М.Висторопського громадського музею двічі Героя Радянського Союзу П.С.Рибалка

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації

Покращення діяльності громадського музею

Проведення 9 районних фестивалів, свят, конкурсів, започаткування районної естафети праці і культури "Пишаюся тобою, рідний краю!", присвяченої 75-річчю утворення Сумської області.

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації

3,4

12,0

Забезпечення культурного розвитку особистості

Всього по завданню 1

15,4

Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури

Проведення ремонтних робіт 5 закладів культури:

- районного будинку культури ,

- Боровеньківського СБК,

- Василівського СБК,

- Межиріцького СБК,

- реконструкція системи опалення з будівництвом топкової районного будинку культури,

- реконструкція системи опалення та переведення на газове опалення центральної районної бібліотеки.

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

850,0

290,0

146,0

100,0

140,0

297,4

Покращення матеріально-технічної бази закладів культури району

Технічне оснащення 6 клубних закладів культури району сучасною апаратурою, музичними інструментами, сценічними костюмами - Кам’янський, Курганський , Бишкінський, Рябушківський, Межиріцький, Пристайлівський сільські будинки культури

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

110,0

З метою створення Інтернет – центрів у бібліотечних закладах району прийняти участь у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» у рамках програми «Бібліоміст».

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

Покращення інформаційного обслуговування відвідувачів бібліотек

Всього по завданню 2

1140,0

496,0

297,4

Завдання 3. Збереження об’єктів культурної спадщини

Сприяти забезпеченню проведення науково-дослідної роботи робочої групи з підготовки тому "Звід пам'яток історії та культури України: Сумська область: Лебединський район "

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації

Підготовка матеріалів для обласного тому пам’яток

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Завдання 4. Підвищення рівня екскурсійного обслуговування туристів, поширення інформації про туристичні можливості краю

Популяризація туристичного потенціалу району шляхом створення нових туристичних маршрутів та інформаційно-рекламних матеріалів серії «Лебединщина туристична»

Протягом 2012 року

Відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації

1,8

0,2

Створення нового туристичного продукту для залучення туристів.

Поширення інформації про туристичні можливості краю

Всього по завданню 4

-

-

1,8

0,2

Всього по пріоритету

1140,0

-

513,2

297,6

Пріоритет 3.9. Формування толерантного суспільства

Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики

Проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку району, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах Лебединської районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських рад

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Установлення ефективного зворотного зв’язку між владою й громадськістю району.

Активізація участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, урахування пропозицій інститутів громадянського суспільства у вирішенні завдань соціально-економічного і культурного розвитку району

Проведення за участю представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування єдиних інформаційних днів, інших заходів (публічних звітів керівників органів влади) для інформування громадськості з питань державної та регіональної політики, врахування позиції населення щодо розвитку територій та життєзабезпечення місцевих громад

Другий та четвертий четвер

щомісяця протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Проведення роз’яснювальної роботи щодо актуальних правових, економічних, соціальних та інших питань державотворення.

Інформування жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Проведення заходів щодо відзначення державних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Державного прапора, Дня незалежності України, Дня партизанської слави, інших, з широким залученням до їх проведення громадськості

Протягом 2012 року

Лебединська районна державна адміністрація, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, відділ культури і туризму, відділ освіти Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Збереження історичної пам'яті народу, популяризація державницьких поглядів серед громадськості, сприяння консолідації української нації

Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно-значущих проектів на відповідних територіях

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Сприяння впровадженню актуальних та суспільно-значущих проектів громадськості

Проведення Дня громадських організацій з метою ознайомлення населення з їх діяльністю

Серпень 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Представлення діяльності та потенціалу громадських організацій

Організація заходів з інформування в засобах масової інформації про ефективні приклади співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Активізація громадської участі в процесах взаємодії органів влади та громадськості. Популяризація діяльності об'єднань громадян

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства

Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно-значущих проектів на відповідних територіях

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Сприяння впровадженню актуальних та суспільно-значущих проектів громадськості

Проведення Дня громадських організацій з метою ознайомлення населення з їх діяльністю

Серпень 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Представлення діяльності та потенціалу громадських організацій

Організація заходів з інформування в засобах масової інформації про ефективні приклади співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства

Протягом 2012 року

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Активізація громадської участі в процесах взаємодії органів влади та громадськості. Популяризація діяльності об'єднань громадян

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 3.10. Охорона навколишнього природного середовища

Завдання 1. Охорона та раціональне використання земель

Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ розвитку інфраструктури Лебединської районної державної адміністрації, ДП «Лебединське лісове господарство», ДП «Агролісгосп»

130

Збільшення лісистості, захист водних об’єктів та ріллі

Всього по завданню 1

130

Завдання 2. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів

Проведення заходів з озеленення та благоустрою сіл

Протягом 2012 року

Виконавчі комітети сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лебединської районної державної адміністрації

Розвиток зелених зон, благоустрій населених пунктів

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Завдання 3. Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Ведення реєстрів об’єктів утворення, обробки та утилізації відходів і місць видалення відходів; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин; забезпечення екологічно безпечного збирання, перезатарювання, перевезення, зберігання непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин

Протягом 2012 року

Управління агропромислового комплексу Лебединської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Удосконалення обліку відходів; зменшення обсягів накопичених у попередні роки непридатних або заборонених до використання пестицидів, забезпечення екологічно безпечного зберігання непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин

Всього по завданню 3

-

-

-

-

Всього по пріоритету

130

-

-

Пріоритет 3.13. Забезпечення законності і правопорядку

Завдання 1. Залучення виробничого потенціалу установ виконання покарань в економіку Лебединського району

Реалізація заходів, передбачених обласною програмою залучення виробничого потенціалу установ виконання покарань в економіку Сумської області на 2010-2015 роки (затверджена рішенням Сумської обласної ради від 15.10.2010)

Протягом

2012 року

Відділ юридичного забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Лебединської районної державної адміністрації

-

-

-

-

Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств, установ виконання покарань, проведення благоустрою сільських територій.

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 4. Розвиток міжнародної співпраці

Завдання 1. Пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг

Розширення бази даних про продукцію регіональних товаровиробників та поширення її через торгово-економічні місії у складі посольств України за кордоном та іноземні дипломатичні установи, акредитовані в України

Протягом 2012 року

Лебединська районна державна адміністрація, ДП «Лебединське лісове господарство

Зростання обсягів зовнішньої торгівлі. Забезпечення позитивного іміджу регіону на зовнішніх ринках. Презентація можливостей підприємств регіону перед закордонними діловими колами

Організація участі суб’єктів господарювання району в регіональних, національних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах

Протягом 2012 року

Лебединська районна державна адміністрація, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, ДП «Лебединське лісове господарство

Відновлення позицій на зовнішніх ринках провідних експортерів регіону, подальше просування на світові ринки товарів та послуг виробників області

Проведення протокольних заходів та презентацій зовнішньоекономічного потенціалу району

Протягом 2012 року

ДП «Лебединське лісове господарство», управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Подальший розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва, пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг

Всього по завданню 1

-

-

-

-

Завдання 2. Подальший розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва

Реалізація підписаних Лебединським районом угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з регіонами України та іноземних країн, розширення кола регіонів-партнерів шляхом укладання відповідних протоколів намірів та угод

Протягом 2012 року

Лебединська районна державна адміністрація, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації, ДП «Лебединське лісове господарство»

Подальший розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва, пошук нових партнерів

Проведення в області "Дня Європи"

Травень-червень

2012 року

Лебединська районна державна адміністрація, управління економіки Лебединської районної державної адміністрації

Формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України та ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями

Всього по завданню 2

-

-

-

-

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Пріоритет 5. Поліпшення якості державного управління

Завдання 1. Запровадження та ефективне функціонування системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2001 в Лебединській районній державній адміністрації відповідно до "Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади"

Сертифікаційний аудит в районній державній адміністрації

Протягом 2012 року

Керівник апарату Лебединської районної державної адміністрації

У межах коштів, передбачених в державному бюджеті, а також за рахунок інших джерел відповідно до законодавства

Надання споживачам адміністративних послуг місцевих державних адміністрацій сертифікованих послуг згідно з ДСТУ ISO 9001:2009

Завдання 2. Проведення районного конкурсу "Кращий державний службовець" та участь представників району у обласному турі Всеукраїнського конкурсу

Організація та проведення районного конкурсу "Кращий державний службовець"

Травень 2012 року

Керівник апарату Лебединської районної державної адміністрації

У межах затверджених у бюджеті призначень під час складання кошторису

Виявлення найкращих представників органів державної влади в районі для їх участі у ІІ обласному турі конкурсу

2.

Установлення мережі інформаційних пристроїв – "інформантів" та забезпечення надання громадянам послуг через бездротову мережу Wi-Fi

Протягом 2012 року

Керівник апарату Лебединської районної державної адміністрації

У межах коштів, передбачених для фінансування заходів Програми інформатизації Лебединського району на 2010-2012 роки в місцевому бюджеті

Запровадження доступу до адміністративних послуг органів державної влади через електронно-комуні-каційні системи

Завдання 3. Проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд держаних службовців Лебединського району

Організація та проведення районних етапів змагань Всеукраїнської спартакіади

Січень-квітень

2012 року

Відділ у справах молоді і спорту Лебединської районної державної адміністрації

У межах затверджених у відповідних

бюджетах призначень під час складання кошторисів

Залучення державних службовців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, пропаганда здорового способу життя

Завдання 4. Створення колективних точок доступу до адміністративних послуг у приміщенні Лебединській районній державній адміністрації

1.

Установлення мережі інформаційних пристроїв – "інформантів" та забезпечення надання громадянам послуг через бездротову мережу Wi-Fi

Протягом 2012 року

Керівник апарату Лебединської районної державної адміністрації

У межах коштів, передбачених для фінансування заходів Програми інформатизації Лебединського району на 2010-2012 роки в місцевому бюджеті

Запровадження доступу до адміністративних послуг органів державної влади через електронно-комуні-каційні системи

Завдання 5. Проведення районного огляд-конкурсу "Відкритість. Дієвість. Якість" в органах виконавчої влади Лебединського району

Визначення кращих надавачів послуг серед структурних підрозділів районної державної адміністрації

Протягом 2012 року

Керівник апарату Лебединської районної державної адміністрації

У межах затверджених у бюджеті призначень під час складання кошторису

Запровадження практичного досвіду якісного надання послуг громадянам та організаціям в роботі структурних підрозділів районної державної адміністрації

Всього по пріоритету

-

-

-

-

Керівник апарату Лебединської

районної державної адміністрації В.М. Чегринець

Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні напрямки з виконання програми економічного та соціального розвитку області на 2008-2011 роки

  Документ
  6. Моделі функціонування закладів освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури, територіальних центрів соціального обслуговування .
 2. Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік 1 (1)

  Документ
  Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів),
 3. Заходи щодо реалізації програми економічного І соціального розвитку Сумської області на 2012 рік 1 (2)

  Документ
  Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів),
 4. Програма економічного І соціального розвитку сумської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки

  Документ
  Додаток 1.2. Перелік заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій, що передбачені районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад для реалізації у 2012 році
 5. Лебединська районна державна адміністрація сумської області розпорядження голови лебединської районної державної адміністрації 26. 01. 2012 м. Лебедин №23-од про підсумки економічного І соціального розвитку та виконання бюджету району за 2011 рік

  Документ
  Реалізація основних завдань і заходів Стратегії розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина-2015», Програми економічного і соціального розвитку Лебединського району на 2011 рік дали змогу забезпечити позитивну динаміку

Другие похожие документы..