Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться нед...полностью>>
'Документ'
Мониторинг окружающей среды, ее загрязнения - долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природным...полностью>>
'Методические указания'
Технология конструкционных материалов. Обработка заготовок на сверлильных станках: методические указания к выполнению лабораторной работы № 10 для ст...полностью>>
'Диплом'
Сентяков Б. А., д.т.н., проф., почетный работник высшего профессоинлаьного образования России, декан факультета, Широбоков К. П., к.т.н., доцент каф.Т...полностью>>

Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у Іпівріччі 2010 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток до листа Держкомтелерадіо

Звіт

про виконання завдань та заходів

Державної цільової програми інформування громадськості

з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

у І півріччі 2010 року

Найменування

завдання

Найменування

показника

Значення показника

за 2010 рік

Найменування

заходу

Головний розпорядник

бюджетних

коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Стан виконання заходу

Фінансування за

2010 рік,

тис. грн.

1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах

1) розміщення на офіційних інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про виконання Програми та співробітництва з ЄС і Радою Європи

Центральні органи виконавчої влади

У межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади

Органи виконавчої влади регулярно оновлюють інформацію в окремих розділах офіційних веб-сайтів стосовно виконання ДЦП і співробітництва України з ЄС та Радою Європи (у сфері компетенції відповідного державного органу):

_

--*--

Головдержслужба: Протягом І півріччя 2010 року постій­но розмі­щу­ва­лася та оновлювалася інфор­мація щодо співро­біт­ницт­ва України з ЄС та Радою Європи, зокрема у сфері дер­жавної служ­би та державного управління.

Розміщення інформації про виконання Програми та співробітництво з ЄС і Радою Євро­пи на офі­ційних інтернет-сто­рін­ках Головдержслужби України, терито­ріаль­них підрозділів Головдержслужби України та Цент­ру адап­тації державної служби до стан­дартів ЄC.

--*--

МВС: На офіційній інтернет-сторінці МВС розміщено 135 повідомлень про стан співробітництва МВС з правоохоронними органами країн-члені ЄС та організаціями і структурами ЄС та Ради Європи.

МЗС

--*--

МЗС: на інтернет-сторінці МЗС, Представництва України при ЄС забезпечено розміщення інформаційно-довідкових матеріалів повідомлень з євроінтеграційної тематики, зокрема, у рубриках:

- Відносини Україна-ЄС,

- Пріоритети співпраці між Україною та ЄС,

- Угода про асоціацію між Україною та ЄС,

- Співпраця між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, юстиції, свободи та безпеки,

- Східне партнерство тощо.

Окрема рубрика присвячена Державній цільовій програмі інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки та стану виконання покладених на МЗС заходів протягом І півріччя 2010 р.

Забезпечено розміщення повідомлень про проведені зустрічі керівництва Міністерства з високими посадовими особами інституцій ЄС та інші заходи в рамках співпраці з ЄC.

Інформування громадськості здійснювалось у тому числі з питань співробітництва України з РЄ шляхом розміщення інформаційних матеріалів у відповідних рубриках на інтернет-сторінці МЗС та Постійного представництва України при РЄ.

Висвітлення інформації щодо заходів у рамках співпраці України з ЄС та РЄ забезпечувалось під час оприлюднення повідомлень для ЗМІ, проведення інтерв’ю, брифінгів та прес-конференцій.

;

;

;

;

;

;

.

Мінжитлокомунгосп

--*--

Мінжитлокомунгосп: проводить інформаційні заходи з питань реформування житлово-комунального господарства в Україні в рамках співробітництва з країнами ЄС. Інформація щодо проведення зазначених заходів розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

МКТ

--*--

МКТ: на офіційному веб-сайті МКТ у розділі «Міжнародна культурна політика» розміщена рубрика «Європейська інтеграція України».

().

У рубриці відбувається регулярне розміщення новин про поточну роботу проведену МКТ України щодо європейської інтеграції України, зокрема, зустрічей, конференцій, семінарів та інших заходів.

МОЗ

--*--

МОЗ: на офіційному веб-сайті Міністерства www.moz.gov.ua у розділі "Діяльність Міністерства/міжнародна діяльність" розміщено укази і розпорядження Президента України, постанови ВРУ, постанови та розпорядження КМУ, накази МОЗ, що стосуються питань європейської інтеграції України.

У даній рубриці також розміщено посилання на сайти Європейських структур:

 • Рада Європи;

 • Європейська Комісія;

 • Європейський Союз;

 • Європейський Парламент;

 • Представництво Європейської комісії в Україні, Молдові та Білорусі

МОН

--*--

МОН: на головній сторінці веб-сайту у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція» розміщується та оновлюється інформація щодо виконання Держпрограми, зокрема зведена інформація щодо діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів України, а також корисні посилання із зазначеного питання;

- у рубриці «Нормативно-правова база» (головна сторінка веб-сайту МОН) розміщено план проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів на базі вищих навчальних закладів з проблем вищої освіти і науки в системі МОН на 2010 рік.

Планується створення підрубрики «Програми Європейського Союзу», у якій, зокрема, буде розміщена інформація про програму ЄС «Культура».

Мінпаливенерго

--*--

Мінпаливенерго: інформування громадськості здійснюється через розміщення відповідної актуалізованої інформації на веб-сайті міністерства.

Мінпраці

--*--

Мінпраці: регулярно розміщує інформацію щодо європейської інтеграції на сайті у розділі «Міжнародне співробітництво», зокрема, у рубриці «Європейська інтеграція».

Мінприроди

--*--

Мінприроди: у рубриках «Європейська інтеграція» та «Євроатлантична інтеграція» розміщена інформація у вигляді аналітичної довідки. Вказані рубрики не структуровані, відсутня динаміка висвітлення євроінтеграційних процесів, не подано Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.

Мінпромполітики

--*--

Мінпромполітики: на сайті міністерства представлені дві рубрики: «Співробітництво Україна-ЄС» і «Співробітництво Україна-НАТО». Інформація оновлюється щоквартально лише за напрямком Україна-ЄС. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

Мінагрополітики

--*--

Мінагрополітики: у рубриці «Інтеграція України до ЄС» розміщена аналітична довідка щодо співробітництва з ЄС протягом 2009 року. Окрім того, щоквартально оновлюється інформація про стан виконання завдань згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Мінтрансзв’язку

--*--

Мінтрансзв’язку: рубрики «Європейська інтеграція» та «Євроатлантична інтеграція» не структуровані, по суті, складаються лише з двох повноцінних довідок - роз’яснень нормативно-правових засад європейського та євроатлантичного курсу України, а також виконання ряду програм, станом а 2008 рік. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

Антимонопольний комітет

--*--

Антимонопольний комітет: на сайті міністерства у рубриці «Міжнародне співробітництво» розміщена підрубрика «Євроінтеграційна діяльність». Акцент зроблено на інформуванні про стан розвитку Порядку денного Україна-ЄС за напрямом «Конкуренція», а також про реалізацію проектів «Твіннінг» по залученню міжнародної технічної допомоги. Проте ця інформація не є досить актуалізованою і містить загальні дані про виконання завдань, передбачених для реалізації пріоритетів ПДА у 2010 р.

Фонд державного майна

--*--

Фонд державного майна: у підрубриці «Європейська інтеграція» подано коротку інформацію про ЄС, а також про участь ФДМ у навчальних семінарах, створення робочих груп по вивченню спеціалізованих питань євроінтеграційної діяльності станом на 2009 рік. Дані подані узагальнено. Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

НКАУ

--*--

НКАУ: на сайті Національного космічного агентства розміщені структуровані матеріали по євроінтеграційній діяльності у рубриці «Інтеграція в ЄС». Немає поточної інформації, вказана рубрика не поповнюється актуалізованими матеріалами. Публікації про співпрацю з ЄС знаходяться в загальному розділі «Новини», що утруднює пошук інформації по цій темі. Також не поданий Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.

СБУ

--*--

СБУ: на сайті розміщена структурована рубрика «Міжнародне співробітництво» з підрубрикою «Європейський Союз». Подана поточна інформація за І півріччя 2010 року, яка оновлюється. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

Держкомстат

--*--

Держкомстат: рубрика «Міжнародна діяльність», в яку входить підрубрика «Європейська інтеграція» на сайті Держкомстату розміщена не відповідно до вимог. Зайти в рубрику можна лише через пошук «Мапа сайту», що утруднює доступ до інформації, розміщеної у відповідному розділі. За І півріччя 2010 року опубліковано лише 1 матеріал. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

Держмитслужба

--*--

Держмитслужба: у рубриці «Європейська та євроатлантична інтеграція» подано поточну інформацію про стан виконання Порядку денного Україна-ЄС. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік не подано.

ДПА

--*--

ДПА: на сайті Державної податкової адміністрації рубрика, яка б висвітлювала питання, пов’язані з інтеграцією України до ЄС, відсутня. Відповідно, не подано жодної інформації, а також Звіту про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік.

Державний департамент з питань виконання покарань

--*--

Державний департамент з питань виконання покарань: інформація, що стосується питань європейської інтеграції, на сайті Державного комітету з питань виконання покарань знаходиться в тематичній рубриці «Міжнародна діяльність». Рубрика добре структурована, публікації постійно оновлюються. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік поданий.

Адміністрація Держприкордонслужби

--*--

Адміністрація Держприкордонслужби: напрям європейської та євроатлантичної інтеграції виділений в окрему однойменну рубрику, доступно розташовану на сайті. Матеріали, пов’язані із співробітництвом Україна-ЄС, оновлюються щомісячно. Звіт про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції за 2009 рік поданий.

Мінсім‘ямолодь

--*--

Мінсім‘ямолодь: метою надання громадськості інформації про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної європейської політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у сфері сім‘ї, дітей, молоді та спорту на офіційному сайті Міністерства на постійній основі відбувається оновлення та доповнення рубрики «Європейська інеграція».

Мінфін

--*--

Мінфін: 25.02.10 зустріч Першого заступника Міністра фінансів України з Державним секретарем Федерального міністерства фінансів Республіки Австрія Райнхольдом Лопаткою та Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Маркусом Вукетічем.

Під час зустрічі обговорювалась економічна ситуація як в Україні, так і в Австрійській Республіці та країнах ЄС, а також стан банківської системи України.

За пропозицією австрійської сторони були розглянуті перспективи співробітництва між керівними установами державних фінансів України та Австрії.

01.04.10 ЄБРР підтримує Мінфін у реалізації заходів антикризового управління

Прискорення залучення нових інвестицій в Україну та необхідність термінових реформ були обговорені на зустрічі Міністра фінансів України Федора Ярошенка та Управляючого директора Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в Туреччині, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії Олів’є Декампа.

Присутній на зустрічі Директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек наголосив, що ЄБРР підтримує Мінфін у проведенні реформ та забезпеченні зростання економіки України в посткризовий період.

10.06.10 Двостороннє співробітництво з Французькою стороною реалізується Міністерством фінансів у межах Рамкової Угоди про двостороннє співробітництво між Мінфіном та Об`єднанням суспільного значення «Сприяння розвитку обмінів економічними та фінансовими технологіями» при Міністерстві економіки, фінансів та промисловості Французької республіки (ADETEF), що було укладено у м. Париж 1 вересня 2005 року.

03.06.10 Розміщено інформацію щодо удосконалення системи державної статистики є ще одним кроком на шляху до євроінтеграції відповідно до стандартів ЄС.

2-3.06.10 Мінфін разом з Консорціумом на чолі з SOFRECO (Франція) провів семінар на тему: «Порівняння стандартів обліку в системах СНР 93 (системи національних рахунків) та ESA 95 для компіляції СДФ (системи державних фінансів) та міжнародний досвід визначення додаткових джерел статистичних даних для компіляції СДФ» в рамках проекту Світового банку «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень». Ознайомлення з досвідом країн, що складають статистику державних фінансів за міжнародними стандартами дозволить у подальшому визначити шляхи удосконалення системи державних фінансів в Україні.

Мін‘юст

Захід реалізовується у рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, він не потребує фінансування у рамках ДЦП інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки

Мін‘юст: продовжено роботу з забезпечення вільного доступу усіх учасників процесу адаптації законодавства до інформаційної мережі з питань Європейського права.

Постійно оновлюється база даних електронної системи документації ЄС, перекладеної на українську мову, у тому числі актів acquis communautaire. На сьогодні вона містить 2012 документів.

База містить 606 актів законодавства України, перекладених на англійську мову.

На офіційному веб-сайті Державного департаменту з питань адаптації законодавства можна ознайомитись з останніми найбільш важливими новинами з життя ЄС.

На веб-сайті розміщено інформацію про стан виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, звіти про виконання щорічних планів заходів з реалізації Загальнодержавної програми адаптації, огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire, а також інформаційно-аналітичні матеріали щодо співробітництва у рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС та співробітництва України з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Держкомтелерадіо

У межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади

Держкомтелерадіо: на офіційному веб-сайті Комітету розміщується інформація щодо європейської інтеграції України, де постійно висвітлюються новини та актуальні питання із зазначеної тематики.

Зокрема, розташовано Методологію моніторингу виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки та Регламент наповнення офіційних веб-сторінок органів виконавчої влади у рамках виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки.

Інформація про створення конкурсних комісій з відбору проектів і програм інформування громадськості з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими організаціями від обласних та центральних органів виконавчої влади.

Звіт про виконання заходів Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки у 2009 році.

Звіт про результати висвітлення державними засобами масової інформації заходів, які проходили в рамках відзначення Дня Європи в Україні у 2010 році.

Інформація про проведення чергового засідання Координаційної ради з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки.

На офіційному веб-сайті Комітету розміщено посилання на щомісячне електронне видання Бюро європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України «Європейський поступ України - Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань»

З метою полегшення доступу до інформаційних продуктів Укрінформу щодо європейської інтеграції України, на головній веб-сторінці агентства діє окремий тематичний розділ “Україна-євроінтеграція”, який регулярно наповнюється публікаціями інформаційного й аналітичного характеру. У поданих матеріалах висвітлена об’єктивна оцінка процесів у контексті наближення України до ЄС, у тому числі, позиція вищого керівництва держави (Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, керівників профільних міністерств, відомств, комітетів), а також точка зору лідерів окремих політичних сил, незалежних експертів та представників громадянського суспільства. Крім того, впродовж звітного періоду неодноразово були представлені офіційні позиції таких міжнародних інституцій, як Європейська Рада (Президент Герман Ван Ромпей), Європейська Комісія (Президент Жозе Мануел Баррозу, Віце-президент Кетрін Ештон), Європарламент (Голова Єжи Бузек, співголова Комітету парламентської співпраці ЄП “ЄС-Україна” Павел Коваль) та ін.

Держкомнацрелігій

Держкомнацрелігій: на офіційному інтернет-сайті створено окремий розділ, присвячений питанням європейської інтеграції, на якому розміщено інформацію про історію створення ЄС, функціонування його інституцій тощо.

Систематично розміщуються повідомлення щодо налагодження та/або поглиблення двосторонньої співпраці у сфері міжнаціональних відносин з державами-членами ЄС, а також інформація про виконання у межах компетенції, Порядку денного Україна – ЄС (у частині захисту національних меншин від дискримінації та утисків відповідно до європейських і міжнародних стандартів; розвитку тісного співробітництва між владою та представниками національних меншин).

Київська МДА

Київська МДА: на офіційному веб-порталі функціонує рубрика «Європейська інтеграція України», яка систематично поновлюється актуальною інформацією.

Вінницька ОДА

Вінницька ОДА: на офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці «Новини» постійно подається інформація про заходи, які здійснюються в рамках європейської інтеграції. Окрім цього, у спеціальній рубриці «Міжнародне співробітництво» розробляються відповідні тематичні підрубрики щодо широкого інформування громадськості з питань європейської інтеграції України та регіону.

Волинська ОДА

Волинська ОДА: на головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації створено розділ "Європейський вибір" з підрозділами "Європейська інтеграція України" та "Євроатлантична інтеграція України".

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: На сайті облдержадміністрації та окремих міськвиконкомів, на обласному, місцевих телеканалах систематично розміщувалася інформація щодо інтенсифікації регіонального співробітництва області з регіонами країн ЄС у рамках транскордонного співробітництва.

Донецька ОДА

Донецька ОДА: постійно оновлюється інформація на офіційному веб-сайті облдержадміністрації про стан співробітництва між Україною та ЄС, про відзначення Дня Європи, розміщення випусків Інформаційного бюлетеню з євроінтеграційних питань у рубриці «Зовнішні зв‘язки регіону». Постійно розміщується інформація про візити до Донецької області офіційних представників країн-членів ЄС.

Івано-Франківська ОДА

Івано-Франківська ОДА: на офіційному веб-сайті облдержадміністрації постійно відбувається висвітлення інформації з питань європейської інтеграції.

Київська ОДА

Київської ОДА: на офіційному сайті розміщено: “Державну цільову програму інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 - 2011 роки”, інформаційні матеріали про ЄС, День Європи; Довідка про стан виконання у 2009 році Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки; посилання на офіційні сайти з інформацією щодо євроінтеграції України.

Одеська ОДА

Одеська ОДА: Протягом звітного періоду на
офіційних сайтах ОДА (www.oda..odessa.gov.ua), Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції ОДА () та райдержадміністрацій в рубриці «Європейська інтеграція», «Міжнародна технічна допомога», «Транскордонне співробітництво», «Організовані та проведені», «Міжрегіональне

співробітництво» регулярно розміщувались та оновлювались інформаційні матеріали з актуальних питань європейської інтеграції.

Полтавська ОДА

Полтавська ОДА: на сайті управління інформаційної політики Головного управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації створено рубрику «Інтеграція України до ЄС і НАТО».

www. polinfo.poltava.ua

Рівненська ОДА

Рівненська ОДА: на офіційному веб-сайті ОДА функціонує рубрика під назвою "Євроінтеграція. Україна - НАТО", яка висвітлює останні події та
питання з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Інформація на сайті поновлюється відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації двічі на тиждень. Окрім того, планується доповнювати зазначену рубрику, по мірі необхідності, інформацією про стан виконання відповідної обласної програми.

Севастопольська ОДА

Севастопольська ОДА: 16.01.10 Зустріч першого заступника голови Севастопольської МДА В.П.Казаріна з делегацією Німецького фонду Маршала. Під час зустрічі сторони обговорювали актуальні питання соціально-економічного розвитку Севастополя, питання базування у місті підрозділів Чорноморського флоту Росії, статусу Севастополя.

19.02.10 Зустріч спільної делегації представництва ЄС та британського міста Портсмут з першим заступником голови міської державної адміністрації Казаріним В.П. Мета зустрічі - знайомство з місцевим керівництвом та обговорення питань освіти і культури, економічних зв’язків між Україною та Великобританією, а також перспектив розвитку співробітництва.

22.03.10 Зустріч першого заступника голови МДА Володимира Казаріна з Надзвичайним і Повноважним Послом ФРН в Україні Гансом-Юргеном Гаймзьотом. Метою цієї зустрічі було обговорення питань подальшого розвитку співробітництва.

21.04.10 Зустріч голови МДА Саратова В.В. з делегацією представників Вишеградської четвірки. Мета візиту - отримання інформації щодо перспектив соціально-економічного розвитку Севастополя, а також можливості підключення Вишеградської четвірки до програми «Кримські ініціативи» ЄС.

20.05.10 Зустріч голови МДА Саратова В.В. з Послом представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою. Мета зустрічі - презентація проекту ЄС «Спільна ініціатива ЄС із співробітництва в Криму». Згідно із програмою «Спільна ініціатива ЄС із співробітництва в Криму» ЄС і країни-члени ЄС планують інвестувати в АРК і Севастополь близько 12 мільйонів євро до кінця 2010 року. При цьому розглядається можливість підтримки проектів прямих інвестицій для Севастополя.

11.06.10 Зустріч голови МДА В.В. Саратова з представниками ЄБРР. Мета зустрічі - знайомство з місцевим керівництвом, економічними процесами, що мають місце у регіоні, перспективами подальшого розвитку. Учасники зустрічі обговорили сучасну ситуацію в регіонах України з питань кредитування державних компаній і механізми здобуття кредиту.

Сумська ОДА

Сумська ОДА: На сторінці «Європейська та євроатлантична інтеграція» офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації щотижня розміщується інформація за матеріалами бюлетенів МЗС. Створено рубрики «Україна – ЄС: двосторонні торговельні відносини», «Програми технічної допомоги», «Угоди між Україною і ЄС», «Україна – ЄС: хронологія двосторонніх відносин», «План дій Україна – ЄС», розміщено адреси найбільш популярних сайтів ЄС, посилання на сайт Представництва ЄК, інші корисні посилання; подаються матеріали про проведення в області заходів щодо співпраці з країнами-членами ЄС.

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: на інтернет-сторінці ОДА в рубриках «Новини», «Святкування Дня Європи», «Євроінтеграція» протягом звітного періоду розміщено 14 повідомлень про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи політики європейської інтеграції України.

Херсонська ОДА

Херсонська ОДА: протягом І півріччя 2010 року на сайті обласної державної адміністрації у розділі «Новини» розміщено 48 повідомлень з питань європейської інтеграції України. На сайті діє окремий статичний розділ «Суспільство і політика», в якому створено розділ «Інтеграція України до Європейського Союзу». В даному розділі розміщуються матеріали нормативно-правових актів з питань інтеграції до ЄС, спільні заяви за результатами міжнародних Самітів та інших подій, переліки заходів щодо умов конкурсних відборів, інформація про співробітництво Херсонської області з країнами ЄС, а також посилання на інші інформаційні сайти з питань європейської інтеграції.

Черкаська ОДА

Черкаська ОДА: на офіційному веб-порталі ОДА у рубриці „Проекти” існує сторінка „Україна, Черкащина, Євросоюз”.

Сторінка оновлюється та активно наповнюється інформацією на відповідну тему. Наповнені підрубрики „Законодавча база з питань європейської інтеграції”, „Державна цільова програма інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008 – 2011 роки”, „Тиждень місцевої демократії”, „Міжнародні проекти”.

Чернівецька

ОДА

Чернівецька ОДА: на офіційному веб-сайті ОДА () функціонує та постійно оновлюється рубрика «Євроінтеграція», в якій систематично розміщується інформація відповідної тематики у розділах:

Європейський Союз

Історія створення ЄС

Правові засади відносин України з ЄС

Сфери співробітництва

Корисні посилання

Чернігівська ОДА

Чернігівська ОДА: інформаційні повідомлення тематичні матеріали, інформацію щодо зовнішньоторговельного співробітництва області з країнами ЄС та міжрегіональні зв’язки регіону розміщено на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, а також на веб-порталі головного управління економіки ОДА «Інвестуйте у Чернігівщину!» .

Кількість конференцій

1

2) проведення конференцій з питань:

економічної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС

Мінекономіки

Державний бюджет

Мінекономіки:

Проведення конференції заплановано на IV квартал 2010 року

70

1

реформування системи органів правопорядку та боротьби з корупцією в Україні та державах-членах ЄС

МВС

Державний бюджет

МВС: Захід у першому півріччі 2010 року не проводився

70

6

1

інтеграції України до європейського освітнього та наукового простору

МОН

ВНЗ Харківської області

Державний бюджет

Харківська ОДА: 1) 24-25 березня 2010 року на базі Харківської національної академії міського господарства пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Транспортні системи мегаполісів і великих міст. Концепція перспективного розвитку транспортної системи Харкова».

2) З 7 по 11 квітня 2010 року в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна відбулась міжнародна конференція “VI Дриновські читання”, присвячена темі «Болгарія – Україна: від євразійських імперій до Європейського Союзу (ХVІІІ – початок ХХІ ст.)». У рамках Читань пройшов також круглий стіл «Історія та етнологія болгарської спільноти в Україні», презентація нових монографій і наукових збірників.

3) 27-28 квітня 2010 року в Харкові під егідою Європейського центру інформації і промоції відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології у тваринництві та їх адаптація до світових вимог» (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України).

4) 13 травня 2010 року ХарРІ НАДУ спільно з київськими, дніпропетровськими, одеськими та львівськими колегами відзначав День Європи. У рамках заходу було проведено тематичну зустріч у форматі відеоконференції, на якій були присутні Жозе Мануель Пінту Тейшера, Голова Представництва ЄС в Україні, та Золтан Салаі, керівник відділу політики, преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

5) 26 травня 2010 року було проведено відеоконференцію - тематичну зустріч слухачів ХарРІ НАДУ та її регіональних інститутів із Надзвичайним i Повноважним Послом Великобританії в Україні Лі Тернером.

6) 3-5 червня 2010 року на базі Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна проведено Міжнародну наукову конференцію “Польська дипломатія на Сході” в рамках візиту до Харківської області Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні пана Яцека Ключковскі з нагоди святкування 15-річчя діяльності Генерального консульства Республіки Польща в Харкові.

реформування житлово-комунального господарства в Україні та державах-членах ЄС

Мінжитлокомунгосп

Державний бюджет

Мінжитлокомунгосп: 25-26.02.10 у Києві семінар «Фінансові механізми та державно-приватні відносини у галузі енергоефективності в житлових будинках» спільно з Європейською Комісією у рамках TAIEX. Мета семінару – обговорення питань створення державно-приватних відносин у сфері енергоефективності в житлових будинках, вироблення фінансових механізмів стимулювання енергоефективності в житловому фонді України на основі європейського досвіду, вироблення механізмів впровадження європейських норм у сфері енергоефективності в будинках відповідно до існуючих вимог.

Асоціація «Укрводоканалекологія» спільно з Штадтентвессерунг Дрезден ГмбХ провели 23-24.03.10 у Чернігові семінар «Стратегічні засади розвитку українських асоціацій». На семінарі представники асоціації, українські підприємства-учасники проекту IWAS та німецькі колеги обговорили перспективи розвитку асоціацій у сфері водного господарства в Україні, стратегії та головні цілі й завдання таких професійних об‘єднань. Розглянули приклади участі німецької асоціації у розробці нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища Німеччини та вимоги, які вони висувають до підприємств з водопостачання та водовідведення.

На заході обговорено основні положення угоди про співпрацю між Асоціацією «Укрводоканалекологія», Німецькою Асоціацією водного господарства, стічних вод та відходів (DWA) та Німецьким об‘єднанням газової та водної галузей (DVGW).

реформування системи охорони здоров‘я в Україні та державах-членах ЄС

МОЗ

Державний бюджет

МОЗ: квітень 2010 на­ра­да ре­кто­рів ви­щих ме­ди­чних (фа­рма­це­вти­чно­го) на­вчаль­них за­кла­дів IV рі­вня ак­ре­ди­та­ції та за­кла­дів пі­сля­ди­пло­мної ос­ві­ти на якій бу­ло ок­ре­сле­но най­більш про­бле­мні пи­та­ння що­до по­даль­шо­го ро­зви­тку ви­щої ме­ди­чної ос­ві­ти в ра­мках Бо­лонс­ь­ко­го про­це­су.

2-3.06.10 науково-практична конференція з міжнародною участю "Шляхи розвитку дитячої психіатрії в Україні та її інтеграція в психіатричну науку Європейських країн".

24-25.03.10 науково-практична конференція з міжнародною участю "Телемедицина – досвід та перспективи".

поширення досвіду європейських країн у реалізації молодіжної політики: уроки для України

Мінсім’ямолодь

Державний бюджет

Мінсім’ямолодьспорт: коштів з Державного бюджету на проведення заходу не виділялося.

стану, проблем та перспектив адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Мін‘юст

Державний бюджет

Мін‘юст: протягом І півріччя 2010 року Міністерством не проводились конференції з питань стану, проблем та перспектив адаптації законодавства України до законодавства ЄС

організація та проведення круглих столів та науково-практичної конференції з питань запровадження європейських стандартів у процесі реалізації державної бюджетної політики

Мінфін

Державний бюджет

Мінфін: 23.04.10 Круглий стіл з питання обговорення проекту Програми реформи міжбюджетних відносин (м.Київ).

26.04-27.04.10 науково-теоретична конференція «Фінансово-бюджетна складова в умовах трансформації економіки» (26-27 квітня 2010 р.)

2

заходи щодо реформування державної служби в Україні відповідно до європейських стандартів

Головдержслужба

Фінансування у рамках проекту технічної допомоги Королівства Данія «Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні»

Головдержслужба: 20.05.2010 проведено конференцію на тему "Модернізація державного управління: впровадження електронного урядування у системі органів виконавчої влади" для центральних та місцевих органів виконавчої влади. Головними темами для обговорення стали: досвід  впровадження електронних державних послуг і новітніх технологій ділового спілкування у вирішенні повсякденних справ органів виконавчої влади; принципи та інформаційні технології Національної бази державних службовців як основи для  створення інформаційно-аналітичної системи функціонального управління державної служби (ІАС ФУДС); досвід та перспективи впровадження систем електронного документообігу в органах виконавчої влади, економічна доцільність їх застосування.

21.01.2010 Головдерж­служ­бою України проведено міжнародний форуму «На шляху до сервісної держави». У заході взяли участь  понад 70 учасників, серед яких: представники Головного управління державної служби України, начальники його територіальних управлінь, міжнародні експерти-партнери по проекту «Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні», представники міністерств, Секретаріату КМУ, ЗМІ та інші.

Міжнародний форум  присвячено основним труднощам, можливостям та перспективам адміністративної реформи в Україні за умов фінансової кризи і потреб оптимізації та удосконалення державного управління, наближенню системи надання державних та муніципальних послуг до європейських стандартів, особливо на місцевому рівні.

фінансувався за підтримки компанії "Майкрософт Україна" та ЗАТ «СОФТЛАЙН»

фінансувався у рамках проекту тех­­нічної допо­моги Королів­ства Данія „Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні”

державної інформаційної політики в контексті європейського досвіду

Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо: конференцію не проведено у зв’язку з відсутністю фінансування.

В Укрінформі регулярно проходять прес-конференції, брифінги та “круглі столи” за участю представників держустанов, закордонних дипломатів, громадянського суспільства, міжнародних експертів, українських та іноземних журналістів, де обговорюються теми перспектив євроінтеграції України, а також вивчення відповідного досвіду сусідніх країн.

запровадження європейських стандартів державного регулювання міжетнічних відносин

Держкомнацрелігій

Державний бюджет

Держкомнацрелігій: Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» не передбачені кошти на реалізацію заходів Програми, тому проведення конференції з питань запровадження європейських стандартів державного регулювання міжетнічних відносин та мовної політики не заплановано у поточному році.

Вінницька ОДА

Вінницька ОДА: З метою обговорення актуальних питань євроатлантичної інтеграції в області проводилися конференції, засідання круглих столів, семінари за участю громадськості, представників органів державної влади, засобів масової інформації.

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: VІІ регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України». Взяли участь понад 180 державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, експертів, викладачів ВНЗ, докторантів, аспірантів, здобувачів, представників громадських організацій з різних регіонів України. Обговорення найбільш актуальних питань європейської інтеграції України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці з ЄС на регіональному рівні та виконання пунктів майбутньої Угоди про асоціацію.

Семінар-презентація Норвезької програми «Енергоефективність та екологічні покращення в житлово-комунальному секторі» у Дніпропетровську за участю Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Норвегії в Україні пана Улава Берстада. Захід відбувся в рамках програми довгострокової співпраці між норвезькими організаціями Tekna (Норвезька асоціація технічних и наукових спеціалістів), Reinertsen AS и Norges Naturvernforbund (Товариство охорони природи), при підтримці Міністерства закордонних справ Норвегії і Посольства Норвегії в Україні.

31.03.10 у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшов круглий стіл «Європейське майбутнє України». Його організаторами були Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейське майбутнє України», Центр європейської інформації та Міжнародний фонд «Відродження». Головним завданням заходу було створення регіонального форуму молодіжних лідерів, громадських організацій, закладів освіти, представників владних структур з обговорення актуальних молодіжних питань, соціальної і громадської роботи, соціально-виховної і соціально-психологічної та педагогічної роботи, підвищення авторитету молоді, яка має активну соціальну позицію, вивчення європейського та вітчизняного досвіду громадської роботи крізь призму євроінтеграційних процесів.

Житомирська ОДА

Житомирська ОДА: 24-24.10 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи».

8000,0 грн.

4

Закарпатська ОДА

місцевий бюджет

Закарпатська ОДА: „Країни Центральної та Південно-Східної Європи” за участі 78 науковців із 55 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Чеської Республіки (Забезпечено висвітлення у програмах Закарпатської ОДТРК, „М-студіо”, „21 канал”, обласного радіо, газеті „Новини Закарпаття” та інших друкованих засобах масової інформації).

„За сприятливе природне середовище на кордоні України та Угорщини.

„Ерделівські читання” за участі представників України, Угорщини, Словаччини, Чеської Республіки, Румунії, Росії.

„Міжнародне співробітництво в системі вищої освіти: аналіз очима студентів”.

20508,00 грн.

Івано-Франківська ОДА

Івано-Франківська ОДА: 11.02.10 року в Івано-Франківську за сприяння громадської організації «Еталон» відбулась презентація діяльності Міжнародного фонду «Відродження». В зустрічі взяли участь громадські та молодіжні організації області, студентська молодь, представники влади. Міжнародний фонд «Відродження» презентував свою діяльність, напрями роботи у 2010 р., принципи реалізації. На презентації були присутні представники головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації.

Львівська ОДА

Львівська ОДА: 12.05.10 у Львівському національному університеті ім. І.Франка відбувся круглий стіл “Перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України в контексті нових політичних реалій”. Питання, які обговорили учасники круглого столу, названі матеріалі “Чи є шанс на швидку інтеграцію в ЄС і НАТО?”, опублікованому у № 5 газети “Каменяр”.

12-23.04.10 у Львівському національному університеті ім. І.Франка відбулася Міжнародна студентська конференція “ЄС - Україна 2010” під патронатом посла Польщі в Україні Яцека Ключковського. Також у цьому номері газети поінформовано: у Львівському національному університеті ім. І.Франка відбувся Міжнародний безпековий форум “Від безпеки України – до безпеки Європи. Виклики ХХІ століття”, на якому зібралися фахівці з національної безпеки та міжнародних відносин із 20 країн Європи, Азії та Америки – ЄС, Росії та інших країн СНД, США, Китаю, котрі розглядали можливі небезпеки політичного розвитку Центрально-Східної Європи.

Практичний семінар у Львові “7-а Рамкова програма ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій: кроки до ефективної участі України”. Про основні моменти 7-ї Рамкової програми ЄС розповіла у № 12 газета “За вільну Україну плюс”.

22.04.10 Львівський інноваційний форум, за участі керівників університетів, академій, науково-дослідних інститутів, представники бізнесу, а також фондів, програм та інших інноваційних інституцій, які зацікавлені у розвитку високотехнологічного бізнесу. До Львова приїхали представники Швеції, Польщі та України (№ 45 газети “Львівська пошта”).

25.02.10 засідання Форуму Місцевого Розвитку Самбірського району в рамках реалізації проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у Самборі. Його учасники розглянули питання про хід виконання проектів громади сіл Воля Баранецька, Калинів, Гордині, Блажів та Корналовичі (№ 16 газети “Голос Самбірщини”).

“Європа в чемодані” – під такою назвою 12 квітня у Соснівці проходила конференція за участю учнів шкіл міста та представників Фонду Конрада Аденауера. У виступах гостей йшлося про освіту, політику, відносини України - ЄС та інше. На зустрічі були Домінік Яновські (Польща) – головний редактор журналу “Pulaski Policy Papers”, Томас Шулер (Німеччина) – науковий працівник Інституту Європейської політики у Берліні, Анна Рожнятовська (Україна), координатор проектів з Європейської інтеграції, Ємілі Мансфельд (Німеччина), радник у справах Європейського Союзу у німецькому парламенті - інформувала у № 31-32 червоноградська газета “Новини Прибужжя”.

У рамках V Міжнародного колоквіуму “Європейський вимір української освіти”, проведеного з 29 квітня по 1 травня в рамках “Форуму видавців – дітям”, пройшла Міжнародна науково-практична конференція «Дитяче читання і дитяча книга в країнах Центральної і Східної Європи: теорія і практика». У Міжнародній конференції взяли участь фахівці з Республіки Польщі, Російської Федерації та України.

Миколаївська ОДА

У рамках коштів, виділених на утримання місцевих органів виконавчої влади

Миколаївська ОДА: 13.05.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Діалог влади та громадськості як вирішальний фактор на шляху до європейської інтеграції України».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

19.05.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Україна на шляху до Європи: труднощі, проблеми, перспективи» в Миколаївському державному університеті ім. В.Сухомлинського.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

15.04.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Європейська інтеграція – кроки назустріч» у Первомайському політехнічному інституті Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

15.04.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Пріоритети співробітництва України з ЄС».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

12.05.10 Засідання «круглого столу» у 17 загальноосвітніх школах Єланецького району на теми: «Національне різноманіття Європи», «День Європи в Україні».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

12.05.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Відносини України з Європейським Союзом».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

14.05.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Україна в Європейському Союзі».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

14.05.10 Засідання «круглого столу» на тему: «Проект ЄС/ПРООН – в дії».

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

Заходи відбулися у рамках проведення Дня Європи в Україні. В засіданнях «круглого столу» за участі заступника голови ОДА В.М. Рукоманов, керівників структурних підрозділів ОДА, науковців, студентської молоді. Обговорено низку актуальних питань щодо перспектив України на шляху до євроінтеграції, підвищено поінформованість громадськості з питань європейської інтеграції.

Полтавська ОДА

Полтавська ОДА: 26.05.10 семінар «Європейське покликання України: шлях інтеграції та демократичних реформ».

Учасники дискусії обговорили перспективи реформ, яких потребує Україна на шляху до реалізації європейського курсу, звернулися до аналізу досвіду формування громадської думки щодо євроінтеграційних процесів у інших країнах.

Семінар профінансовано Інститутом Євро-Атлантичного співробітництва спільно з Фондом Конрада Аденауера в Україні.

Кількість громадських слухань

(читань)

-

3) проведення громадських слухань (читань) в регіонах у рамках Дня Європи в Україні

АР Крим

Бюджет АР Крим

АР Крим: У загальноосвітніх школах, республіканських навчальних закладах автономії організовано та проведено:

- тематичні лекції, «круглі столи» на теми: «Об'єднана Європа – колективна безпека», «Роль Європейського Союзу у сучасному світі»;

- конкурси, вікторини серед учнів і студентів вищих навчальних закладів на краще знання реалій сучасної Європи;

- конкурси дитячих малюнків, присвячених святкуванню Дня Європи, конкурси учнівської творчості на теми «Європейські казки. Твори зарубіжних авторів», «Україна – держава європейська»;

- конкурси творчих робіт учнів з питань європейської інтеграції;

- семінари з питань європейської інтеграції України для викладачів соціально-гуманітарних дисциплін;

- завершується проведення II етапу VI республіканського міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних питань співпраці з ЄС «Європейський вибір України» серед вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації

Не передбачено

Волинська ОДА

Місцевий бюджет

Волинська ОДА: У вищих навчальних закладах області, районів було проведено тематичні круглі столи, форуми, лекції, конкурси, присвячені святкуванню Дня Європи в Україні та питанням європейської інтеграції.

У загальноосвітніх навчальних закладах області, районів було проведено тематичні уроки, лекції, "круглі столи" для учнівської молоді.

7

Житомирська ОДА

Житомирська ОДА: 24-25.03.10 у Житомирі з метою підвищення рівня обізнаності шкільної молоді у питаннях євроінтеграційних прагнень України та надання підтримки молодим вченим, що досліджують проблеми молоді, за ініціативи Житомирського економіко-гуманітарного інституту ВНЗ «Університет «Україна» та за сприяння молодіжної організації «Євроклуб», у приміщені Житомирської міської ради проведено XII Міжнародну науково-практичну конференцію «Молодь в умовах нової соціальної перспективи».

15 квітня у Житомирському державному університеті ім. І. Франка було проведено засідання круглого столу "Європейська та євроатлантична інтеграція України".

13 травня у Житомирі, в рамках відзначення Дня Європи відбувся брифінг керівництва області за участю заступника голови облдержадміністрації та керівників галузевих управлінь, причетних до реалізації державних програм у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. У заході взяли участь керівники громадських організацій, голови національно-культурних товариств Житомирщини, представники вищих навчальних закладів області. Основним питанням проведеного брифінгу було обговорення здобутків багаторічної співпраці Житомирщини з країнами ЄС та можливість запровадження в регіоні нових економічних проектів.

14 травня на базі Житомирського державного університету ім. І.Франка, у рамках проведення Дня Європи в Україні, під егідою Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату КМУ, Інституту трансформації суспільства (м.Київ), Житомирської обласної державної адміністрації та за підтримки «Фонду Фрідріха Науманна «За Свободу», відбувся інформаційно-навчальний семінар «Місце України в архітектурі європейської безпеки». Метою заходу було надання місцевим органам влади та освітянській спільноті області сучасних знань про стан та перспективи відносин Україна - ЄС, визначення основних форм і напрямів інформаційно-просвітницької діяльності місцевої влади та освітян Житомирщини для поширення серед регіональної громадськості об'єктивної інформації про зовнішньополітичні пріоритети України.

20 травня студенти ІІІ-ІV курсів вищих навчальних закладів області взяли участь та показали свої знання та обізнаність з питань європейської інтеграції в інтерактивному семінарі на тему "Конституція ЄС", який відбувся на базі Житомирської філії Європейського університету.

У травні Житомирським економіко-гуманітарним інститутом університету "Україна" в рамках проекту "Інформаційні дні ЄС в школах міста та області" було проведено тренінги з питань європейської інтеграції в населених пунктах області. Інформаційні дні завершились проведенням обласного конкурсу «Юний дипломат», в якому взяли участь команди старшокласників загальноосвітніх шкіл м. Житомира та області. Учасники конкурсу показали свої глибокі знання про структуру та цілі ЄС, його історію та культуру країн-членів ЄС.

Крім того, цього ж місяця в приміщенні Житомирського державного університету ім. І. Франка було проведено науково практичну конференцію "Україна – держава європейська".

Луганська ОДА

Обласний бюджет

Луганська ОДА: Краснодонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

Луганський національний аграрний університет

25-27.10.2010 Круглий стіл «Сучасний стан адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» включено до програми семінару «Правове забезпечення управлінської діяльності» для керівників та спеціалістів юридичних відділів місцевих рад і місцевих органів виконавчої влади.

19.04.10 Міжрегіональна науково-практична конференція «Формування світогляду особистості в контексті європейської свідомості».

Були присутні 105 учасників. Зроблено 28 доповідей, в тому числі проведено презентацію монографії дійсного члена НАПН, професора, директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПНУ (м. Київ) Максименко С.Д.

Луганський національний аграрний університет

30.03.10 Конференція «Формування особистості в контексті глобальних світових процесів».

8.04.10 Конференція «Психологічні особливості: формування європейської ментальності у молоді».

«Круглий стіл» з представництвами земляцтв іноземних студентів.

Старобільське обласне медичне училище

Вересень 2009-травень 2010 у рамках проекту «Я – українець. Я - європеєць.»: – конкурс творчих робіт «Ми-європейці» – вересень; – свято української та європейської кухні – жовтень; – круглий стіл «Медицина в Європі - погляд з України» грудень;

– «Музика, яку слухає молодь Європи» – січень; – година спілкування «Чому ми не сміємось над жартами англійців?» – квітень; – захід «Європа – наш спільний дім».

Державний вищий навчальний заклад «Луганський будівельний коледж»

20.05.10 Відкрите засідання євроклубу «Абетка євроінтеграції» за темою «Парад країн Європи».

Лисичанське державне медичне училище

21.05.10 Тренінг для викладачів з питань євроінтеграції.

Краснолуцький приладобудівний технікум

15.04.10 Круглий стіл «Діалог культур Європи».

25.05.10 Донбаський Державний Технічний Університет, м. Алчевськ

(52 студенти) Лекція “Застосування в законотворчій діяльності для органів виконавчої влади Конвенції про захист прав і основних свобод людини”.

Нижньонагольчинська селищна рада, Антрацитівський район

(27 осіб) Лекція “Основні положення Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини і громадянина”. Висвітлено найбільш актуальні питання Конвенції.

Білокуракинська ЗОШ № 1, смт. Білокуракине

Лекція “Що таке Європейський Союз”. (Висвітлено питання заснування Європейського Союзу, систему органів ЄС. ЄС в системі міжнародних відносин).

Лекція “Система захисту прав людини в Європі”. (Висвітлено питання діяльності Європейського Суду з прав людини, його структура, порядок звернення до суду, процедура розгляду справ).

Філія “Білокуракинський райавтодор”, смт. Білокуракине

Лекція на тему: “Трудове право в ЄС”. (Висвітлено питання охорони праці, заборони дискримінації при працевлаштуванні; розглянуто стратегію працевлаштування в ЄС).

Служба у справах дітей та фінансовий відділ Білокуракинської райдержадмі-ністрації, смт. Білокуракине

Лекція “Право Європейського союзу: основні категорії та поняття”. (Висвітлено питання становлення права Європейського союзу, його стурктура, сфера діяльності, джерела права ЄС).

КП „ДЕУ”, м. Брянка

Лекція «Процедура розгляду справ у Страсбурзькому суді та порядок виконання його рішень». (Висвітлені питання щодо порядку звернення до Європейського суду з прав людини, подання скарги до Європейського суду з прав людини, розгляду справ та виконання рішень Європейського суду з прав людини).

КП “Комбінат комунальних послуг”, м. Кіровськ

Проведення зустрічі-бесіди “Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини”. Роз'яснення порядок надання документів для звернення до Європейського Суду з прав людини.

КЗ “Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 18”, м. Луганськ

Лекція про основні інститути ЄС. Висвітлено структуру та компетенцію органів ЄС, їх склад, порядок обрання, основні функції та завдання.

Бондарівська гімназія, с. Бондарівка, Марківський район

Лекція “Європейська Конвенція про захист прав і основних свобод людини”. Розглянуто положення статей Закону України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів №№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”.

Новоайдарський навчально-реабілітаційний центр, смт. Новоайдар

Бесіда “Право на звернення до Європейського суду з прав людини”. Розкрито підстави звернення до Європейського суду з прав людини, порядок подання заяви до Суду, її зміст тощо.

Бесіда на тему: “Загальна декларація прав людини (1948)”. Висвітлено забезпечення та визнання проголошених у ній прав.

Первомайський електромеханічний завод
ім. К.Маркса, м. Первомайськ
(120 осіб)

Лекція щодо реалізації та пріоритетних завдань євроінтеграційного курсу України. Висвітлено значення євроінтеграційного курсу України, шляхи його реалізації, перспективи розвитку держави.

ДП “Первомайськвугілля”, м. Первомайськ (80 осіб)

Лекція щодо реалізації та пріоритетних завдань євроінтеграційного курсу України. Висвітлено значення євроінтеграційного курсу України, шляхи його реалізації, перспективи розвитку держави.

ВП “Шахта “Гірська” ДП “Первомайськвугілля”, м. Гірське (100 осіб)

Лекція щодо реалізації та пріоритетних завдань євроінтеграційного курсу України. Висвітлено значення євроінтеграційного курсу України, шляхи його реалізації, перспективи розвитку держави та інші.

Кількість заходів

15

Одеська ОДА

Обласний бюджет

Одеська ОДА: 19.05.10 в Одесі у рамках святкування Дня Європи в Одеській області відбулась міжнародна конференція «Південь України в процесі європейської інтеграції». Організатори заходу - Головне управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції ОДА за сприяння Представництва Програми розвитку ООН в Україні.

У конференції взяли участь представники регіональних та місцевих ОВВ 5 південних областей України (Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та АР Крим), голови Представництва МЗС України в Одесі та Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, представники міжнародних фондів та дипломатичних місій, акредитованих в Україні, старший програмний менеджер ПРООН в Україні та координатори з
розвитку громад південних обласних
підрозділів впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», представники всеукраїнських профільних громадських організацій, провідні науковці вищих навчальних закладів півдня України, молодь та студенти.

20.05.10 у с. Василівка Біляївського району в рамках святкування Дня Європи - урочисте завершення ремонтних робіт в дошкільному учбовому закладі «Колосок» в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Організатори - Біляївська районна державна адміністрація та Одеський обласний підрозділ впровадження спільного проекту ЄС та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

У заході взяли участь представники обласних та районних ОВВ, обласного підрозділу впровадження проекту, місцевого самоврядування, представники об'єднань громад сіл Мирне, Майори, Кагарлик, Червона гірка, Секретарівка Біляївського району.

18–21.05.10 року в Одеській області з ініціативи та підтримки Ради Європи, Британської Ради в Україні, за сприяння управління у справах національностей та релігій Одеської ОДА - міжнародний практикум для українських ЗМІ.

21.05.10 року в Одесі у рамках міжнародного практикуму організовано засідання «круглого столу» «Від багатокультурного бачення до міжкультурного діалогу», організоване на виконання головних принципів Білої книги Ради Європи з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності й гідності».

Основна мета заходу - збагачення спільного досвіду у вирішенні питань міжкультурного діалогу та розмаїття, протидії дискримінації.

В рамках «круглого столу» відбувся обмін досвідом на місцевому, національному та європейському рівнях, налагодження міжкультурного діалогу, а також було визначено найактуальніші теми, які потребують висвітлення та подальшого дослідження.

22.05.10 у Болграді Одеської області - культурно-мистецька акція до Дня слов'янської писемності і культури за участю представників регіональних ОВВ та місцевого самоврядування, дипломатичного корп. су Республіки Болгарія, Асоціації болгар України, керівників болгарських громадських організацій. 22.05.10 –фестиваль національних культур слов'янських народів півдня Бессарабії, у якому взяли участь офіційні делегації та творчі колективи Болградського, Ізмаїльського, Тарутинського, Арцизького районів, а також творчі колективи з Республік Молдова та Болгарія.

Протягом другої половини травня в
Одеських ВНЗ за сприяння ОДА організовано міжнародні конференції «Україна - ЄС: політика взаємовідносин» (Одеська державна академія холоду), «Україна в системі сучасних цивілізації, трансформації держави і громадянського суспільства» (Одеський національний морський університет), «Механізм кримінально - правового впливу: український та закордонний досвід» (Національна юридична академія), студентсько-викладацькі конференції «Україна - ЄС: витоки проблем та досягнень» (Одеська державна академія холоду), «Інтеграція Європи. Інтеграція наукової молоді та освіти» (Одеський державний медичний університет), «День

Європи - свято єдності, взаєморозуміння,
толерантності та співпраці» (Одеська
державна академія будівництва та
архітектури), семінари та «круглі столи» на
європейську тематику («Україна - ЄС:
витоки проблем та досягнень», «Інтеграція
Європи. Інтеграція наукової молоді та
освіти», «Символи ЄС», «Стратегія
подальшого розширення ЄС: проблеми та
перспективи» (Одеський регіональний
інститут державного управління Національної академії державного управління при Пезидентові України), студентські вікторини «Європа, що ми про неї знаємо», «Чи знаєте ви Європу?», конкурси студентських наукових робіт з євроінтгераційної тематики; в Одеських наукових бібліотеках було проведено літературні виставки, присвячені Дню Європи в Україні: «Дитяча європейська класика», «Україна як європейська держава», «Вікна у світ європейської культури» тощо.

22088,00 грн

Харківська ОДА

місцевий бюджет

Харківська ОДА: З нагоди святкування в Україні Дня Європи у 2010 році в Харківській області за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» спільно з Фондом Місцевої Демократії та за інформаційно-організаційного сприяння обласної державної адміністрації реалізується проект «Центр Європейської Інформації (ЦЄІ) – продовження діяльності в 2010 році», в рамках якого до Дня Європи протягом травня 2010 проведено низку заходів на тему «Євроінтеграція в регіонах: інформаційно-просвітницький аспект та освітні інновації», зокрема: 07.05.10 в Куряжській виховній колонії для неповнолітніх ім. А.С.Макаренко пройшов святковий захід до Дня Європи. Євроклуб «Лідер» ЦДЮТ №6 і Євроклуб шк№75 «Тінейджер» презентували історію ЄС, розповіли про традицію святкування Дня Європи, про декларацію Шумана та показали вихованцям виставу «Мандрівка Європою». Відбувся також невеликий спільний концерт. Після заходу члени ЄК поспілкувалися із вихованцями колонії, які виявили інтерес до європейської тематики. Акція проходила в рамках Європейського року боротьби із бідністю та соціальною несправедливістю; 7-17 травня на базі ЦЕІ проходила книжкова виставка «Європа майбутнього» з метою інформування користувачів Центру з літературою про життя Європи; 15 травня відбувся День відкритих дверей центру з презентацією діяльності Центру, інформуванням якомога більшої кількості харків’ян про систему роботи Центру та можливості отримання інформації про євроінтеграцію. Крім цього, здійснюється постійне оновлення сторінки ЦЄІ на сайті бібліотеки .

та .

за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

Чернівецька ОДА

Місцевий бюджет

Чернівецька ОДА: 22.04.10 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбулося засідання круглого столу «Інтеграційні процеси: єврооптимізм versus євроскептицизм». Під час круглого столу розглядались питання: «Єврооптимісти та євро скептики в ЄС та їх вплив на політику», «Євроінтеграційний курс України: аргументи вітчизняних оптимістів та скептиків». Круглий стіл зорганізований Чернівецьким регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; кафедрою міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

15.05.10 до 60-ї річниці від дня проголошення «Декларації Роберта Шумана» у Товаристві «Українській Народний Дім в Чернівцях» відбулося засідання круглого столу на тему «Європу майбутнього будуємо сьогодні». Метою заходу було обговорення внеску Роберта Шумана у процес об’єднання Європи. В обговоренні взяли участь науковці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, журналісти, керівник Центру європейської інформації «Буковина – Європа». Під час заходу проаналізовано результати опитування «Обізнаність молоді щодо значимості особистості Роберта Шумана», в якому взяло участь 65 осіб.

2. Підвищення рівня обізнаності громадян про можливості, що існують в рамках співпраці з ЄС та Радою Європи

Кількість центрів

19

1) Забезпечення розвитку мережі центрів європейської інформації на базі обласних та районних бібліотек

МКТ

У межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади

МКТ: Сьогодні мережа центрів європейської інформації об’єднує 24 Центри. 23 Центри європейської інформації функціонують на базі обласних наукових універсальних бібліотек у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Івано-Франківську, Кіровограді, Луганську, Луцьку, Львові, Миколаєві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Харкові, Херсоні, Хмельницьку, Черкасах, Чернівцях, Чернігові та у м. Сімферополь. У 2007 році відкрився перший пілотний ЦЄІ на базі бібліотеки вищого навчального закладу – Севастопольського національного технічного університету.

Центри надають доступ усім зацікавленим особам (студентам, викладачам, журналістам, підприємцям та ін.) до інформаційних ресурсів та електронних баз даних матеріалів щодо функціонування інституцій ЄС та інших європейських організацій, економіки, політики, освітніх та культурних процесів в країнах Європи, можливостей навчання, участі в наукових, молодіжних та інших програмах ЄС, політики європейської та євроатлантичної інтеграції України та багатьох інших питань.

В центрах працюють консультанти, які допомагають відвідувачам у пошуку інформації.

На базі ЦЄІ регулярно проводяться просвітницько-інформаційні заходи, спрямовані на популяризацію знань про європейську та євроатлантичну інтеграцію України: прес-конференції, круглі столи, лекції, семінари, тренінги, дискусії, пізнавально-розважальні заходи для молоді, тематичні виставки тощо.

З метою налагодження стабільної й ефективної роботи центрів по всій Україні, обміну досвідом та інформаційними ресурсами, ЦЄІ об’єдналися у Всеукраїнську мережу центрів європейської інформації. Мережа є відкритою для участі інших громадських організацій, бібліотек, вищих навчальних закладів тощо.

Протягом останніх років ЦЄІ створюються, фінансуються, за рахунок Міжнародного фонду «Відродження». Фонд також надає обласним універсальним науковим бібліотекам організаційну та методичну підтримку у створенні і функціонуванні центрів ЦЄІ.

1

АР Крим

АР Крим: У читальному залі Ради Європи з правових документів Кримського республіканського закладу «Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка» організовано і проведено наступні заходи:

- книжкові виставки: «Співробітництво України з міжнародними організаціями»;

«Рішення національного питання в сучасному світі»; «Боротьба з расизмом і расовою дискримінацією»; «Культурна різноманітність в мультікультурному світі».

- бібліографічні огляди: «Загальноєвропейська стратегія в області біологічного та ландшафтного різноманіття»; «Базові цінності та погляди європейців»; «Міжнародне співробітництво в області охорони навколишнього середовища і природних ресурсів»;

- Тематичний огляд: «Виборче право та міжнародна практика виборів».

Кількість проектів

Кількість

центрів

європейської

інтеграції

Волинська ОДА

Волинська ОДА: у приміщенні обласної державної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки функціонує Центр Європейської Інформації за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", який постійно здійснює підготовку та розповсюдження електронного тижневого бюлетеня "Знай про Європу більше", де висвітлюються актуальні події, які відбуваються в країнах Європейського Союзу, розвиток співробітництва України з ЄС та НАТО.

На базі бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки створено Інформаційний центр Європейського Союзу у місті Луцьку.

1

Житомирська ОДА

Житомирська ОДА: На базі Житомирського державного Університету ім. І.Франка продовжує свою діяльність регіональний навчально-науковий центр європейської та євроатлантичної інтеграції. Представники центру читають лекції слухачам Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської облдержадміністрації та обласної ради. Науковцями Житомирського державного університету ім. І.Франка підготовлено та видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Європейська та Євроатлантична інтеграція України».

Крім того, з метою висвітлення сутності та ролі ЄС в сучасному світі в бібліотечних закладах області оновлено книжкові виставки “Європа: вчора, сьогодні, завтра”. У читальному залі обласної бібліотеки для дітей відкрито книжкову виставку “Я пізнаю світ: свята та звичаї народів Європи ”, а в обласній бібліотеці для юнацтва відбувся інформаційний репортаж “Європа - історична спадщина і сучасність” та інформаційна година “Усі ми –невід'ємна частина Європи”.

У читальних залах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича проведено ряд бесід на базі постійно діючої книжкової виставки із циклу “Знаменні і пам’ятні дати…”, “Україна на карті Європи”, а також відкрито експозиції книжкової виставки "Європейське мистецтво" та виставки "Розвиток заповідної справи – Європейський вибір України".

У вищих навчальних закладах області прочитано цикл лекцій для студентів “Сутність Європейського Союзу у сучасному світі”, а також диспути, «круглі столи» на тему: «Європейські перспективи України». До Дня Європи редакторами вузівських газет випущено тематичні студентські газети та спецвипуски вузівських радіопередач.

12

Закарпатська ОДА

Закарпатська ОДА: Забезпечення розвитку мережі центрів європейської інтеграції на базі обласних та районних бібліотек. Зокрема, на базі обласної універсальної наукової бібліотеки діє інформаційний центр з питань європейської інтеграції, на базі районних – тематичні стенди, виставки. У сфері європейської інтеграції активно працюють громадські організації: Центр українсько-польського транскордонного співробітництва, Міжнародна асоціація інституцій регіонального розвитку “МАІРР”, Центр українсько-угорського регіонального розвитку, Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва „Закарпаття”, Агентство регіонального розвитку “ТЕС-Ужгородщина” Ужгородського району;

Карпатське агентство регіонального розвитку Рахівського району; Агентство регіонального розвитку „Хуст­-Європа-Центр” Хустського району; Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів „Флореста” та Агентство місцевого розвитку „Зелені Карпати” Великоберезнянського району.

Забезпечено висвітлення діяльності центрів європейської інтеграції у програмах Закарпатської ОДТРК, “М-студіо”, “21 канал”, обласного радіо, газеті “Новини Закарпаття” та інших друкованих засобах масової інформації.

Івано-Франківська ОДА

Івано-Франківська ОДА: у лютому 2010 в Обласній універсальній бібліотеці ім. І. Франка проведено книжково-ілюстровану виставку «Європу майбутнього будуємо сьогодні».

Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації спільно з Обласною бібліотекою для юнацтва оголосило конкурс на кращу творчу роботу (твір, реферат) на тему «Україна-Європейський Союз: крок назустріч» для молоді віком 16-21 роки. Роботи приймались до 15 квітня 2010 року. За результатами конкурсу планується видання збірника кращих робіт на зазначену тематику та нагородження переможців.

Київська ОДА

Київська ОДА: у бібліотеках області оформлені літературні експозиції за європейською тематикою, виставки-панорами, книжкові виставки і тематичні полиці "День Європи в Україні", „Країни Європейського Союзу”, „”Україна – Європа: рух назустріч”, „Святкуємо День Європи в Україні”, "Європейська книга – зв’язок часів", "Європейський вибір України", “Європейське культурне надбання України”, “Шлях України до Європи”, “Україна і світ”. З нагоди свята у бібліотечних закладах області проведені бесіди, тематичні та інформаційні години „Я пізнаю світ: Європа”, „Україна та Європейський Союз”, „Будуємо Європу разом”, „Країнами та містами Європи”, „Україна - серце Європи”, „Література країн Європи”, дні інформації „Об’єднана Європа – згуртовує”, ”Наш дім – Європа”, “Україна сьогодні: політика, економіка, культура” та ін.

З метою популяризації культурної спадщини в музейних закладах області, біля пам’яток історії та культури організовані оглядові екскурсії, дні відкритих дверей, тижні Європи.

Кіровоградська ОДА

Власні кошти виконавців

Кіровоградська ОДА: на базі Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки iмeнi Д.Л.Чижевського діє Центр Європейської інформації, яким проведено:

книжкові виставки "Європа: різдвяні зустрічі", "Україна - ЄС", "Польща – міст до Європи", "Об'єднана Європа - оновлене суспільство: досвід для України";

лекцію-екскурсію "Україна i Європа: спільні цінності;

засідання "круглого столу" на тему: "Права людини - фундамент європейських цінностей";

обласний семінар - практикум на тему: "Розвиток регіональних інформаційних мереж у сфер євроінтеграції";

науково-практичну конференц1ю на тему: "Європейський вимір розвитку міжнародної економіки у XXI столітті";

зустріч директора підготовчого відділення гуманітарного факультету Карлова Університету Ріхарда Смейкала (м. Прага, Чеська Республіка) 31 студентами вищих навчальних закладів області. 3 метою збереження та відновлення польської культурної спадщини в Україні та подальшого розгортання українсько-польської співпраці у квітні 2010 року за сприяння об’єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського на базі Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені ДЛ.Чижевського відкрито "Польський культурний центр".

У червні Центром проведено VII фестиваль польської культури за участю представників Посольства Республіки Польща в Україні. У рамках фестивалю проведено книжкові виставки та концерти творів польських класиків.

Луганська ОДА

Місцеві бюджети

Луганська ОДА: на офіційному сайті ОДА проводиться розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів про День Європи в Україні, а також інформація щодо його святкування на Луганщині.

З метою належної підготовки до проведення Дня Європи в Луганській області були поєднані зусилля закладів сфери культури й освіти, спрямовані на привернення уваги молоді, викладацького складу навчальних закладів, творчої інтелігенції до питань євроінтеграції.

Активно застосовуючи сучасні інформаційні технології, публічні бібліотеки області безпосередньо беруть участь у проведенні заходів у рамках Дня Європи.

Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О.М.Горького протягом року впроваджується комплекс книжково-інформаційних виставок, спрямованих на сприяння європейській інтеграції України, розумінню структури, ролі та значення ЄС в сучасній історії Європи.

У Луганській обласній бібліотеці для юнацтва працює постійно діюча книжково-інформаційна виставка „Україна – держава європейська” та інформаційний стенд ”Європа – go!” за матеріалами, наданими посольством Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусії. У центральних районних та міських бібліотеках області проходили цикли книжково-інформаційних виставок.

Центральними районними та міськими бібліотеками області з початку травня поточного року започатковано цикли книжково-інформаційних виставок та інформаційних стендів, присвячених Дням Європи в Україні.

Так, у Кремінському районі протягом квітня-травня 2010 року проведено наступні заходи: книжкові та інформаційні виставки, вікторини і конкурсі щодо історії і сучасного розвитку ЄС; спортивно-масові і культурно-мистецькі заходи; тематичні уроки – диспути, круглі столи.

У всіх вищих навчальних закладах культури області протягом року було проведено дні інформації в академічних групах і бесіди із студентами про сучасний економічний та соціальний розвиток країн європейської спільноти.

Миколаївська ОДА

У рамках коштів, виділених на утримання навчальних закладів

Миколаївська ОДА: Квітень-травень 2010 конкурс учнівських творів «Що для нас означає бути громадянином європейської держави?»

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/ content/2085.

26.02.10 конкурс рефератів «Україна і євроінтеграція» на базі Миколаївського політехнічного інституту. Конкурс, спрямований на залучення студентської молоді до вивчення теми євроінтеграції України

Одеська ОДА

Одеська ОДА: на базі Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського діє Центр європейської інформації в рамках проекту Міжнародного фонду "Відродження" щодо підвищення обізнаності громадськості з питань європейської інтеграції. Центр є учасником Всеукраїнського Консорціуму центрів європейської інформації. На базі сервера бібліотеки створено корпоративну мережу (1 етап - 15 ЦБС області), завдяки чому повнотекстова інформація щодо євроінтеграційних процесів в Україні та одеському регіоні оперативно надходить до учасників мережі. З метою поширення інформації про ЄС фахівці Центру активно співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями, зокрема:

січень 2010 бібліотека спільно з
Всеукраїнською молодіжною громадською
організацією „Християнсько - демократична
молодь України" отримали мінігрант для
проведення заходів до Дня Європи;

20.02.10 відбувся диспут „Толерантність як європейська цінність" та перегляд фільму „Письменники свободи" за участю представників громадських об'єднань „Центр європейських ініціатив", „Молодий народний рух України";

23.02.10 за підтримки Одеського відділення Союзу поляків України була організована творча зустріч з літературознавцем В. Ковачем, присвячена 185-річчю перебування А. Міцкевича в Одесі.

кількість центрів європейської інтеграції

50

Рівненська ОДА

Рівненська ОДА: у Рівненській обласній держав­ній бібліотеці діє Центр європей­ської інформації, в якому представ­лено широкий спектр літератури з європейської та євроатлантичної тематики, а також організовано безкоштовний доступ до мережі Інтернет "для пошуку корисної інформації про ЄС. З жовтня 2008 року розпочато реалізацію проекту, що фінансується Міжнародним Фондом "Відродження" - "Крок до Європи" та здійснюється на партнерських засадах Рівненською державною обласною бібліотекою
спільно з Регіональним благодій­ ним фондом "Рівне. Європейський вибір". Метою проекту є удоско­налення роботи Центру європей­ської інформації, розвиток ресурсної бази та поширення знань через систему публічних, просвіт­ницьких та мистецьких заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості різних цільових груп у сфері європейської інтеграції.

Не було

Сумська ОДА

Сумська ОДА: на базі Сумського центру європейської інтеграції проводяться навчальні семінари , засідання у форматі «круглого столу» для представників громадських організацій та ЗМІ.

За фінансової підтримки Міжнародного Фонду Відродження

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: 29.04.10 в Тернополі відбулося відкриття Тернопільського науково-інформаційного центру європейської та євроатлантичної інтеграції (далі — Центр). Центр створений Інститутом трансформації суспільства на базі Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя за підтримки Тернопільської ОДА та Тернопільської міської ради. Метою відкриття Тернопільського науково-інформаційного центру європейської та євроатлантичної інтеграції є створення на Тернопіллі сприятливих умов для поширення об'єктивної інформації про переший та недоліки впровадження моделей забезпечення національної безпеки України, а також посилення інформаційно-просвітницької роботи з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Під час даного зібрання відбулися численні виступи експертів, які стосувалися питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також круглий стіл на тему «Мета та напрями діяльності Тернопільського науково-інформаційного центру європейської та євроатлантичної інтеграції». Згідно програми діяльності Центру формуватиметься мережа філіалів в містах області та буде створено молодіжний клуб „Дебати", а також відкриватимуться спеціалізовані кабінети у загальноосвітніх закладах Тернополя. Всі присутні на заході засвідчили готовність, сприяти просвітницькій роботі Центру з метою інформування молоді регіону щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Кошти спільного українсько-словацького проекту, що підтримується МЗС Словацької Республіки та Посольством Словацької Республіки в Україні

кількість центрів європейської інтеграції

4

Харківська ОДА

місцевий бюджет

Харківська ОДА: січень - червень 2010 в Харківській області продовжували свою діяльність

- Європейський центр інформації та промоції на базі Інституту тваринництва УААН;

- Інформаційний центр Європейського Союзу на базі Харківського національного економічного університету;

- проект «Центр Європейської Інформації – продовження діяльності в 2009 році» на базі Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки;

- Інформаційний центр з питань європейської інтеграції України на базі бібліотеки ХНМУ.

Хмельницька ОДА

Хмельницька ОДА: З метою інформування громадськості про європейські цінності та стандарти, інтеграцію України до ЄС на базі обласної універсальної наукової бібліотеки
імені М. Островського (далі - ОУНБ ім. М. Островського), Хмельницької центральної міської бібліотеки, Волочиської, Дунаєвецької, Старокостянтипінської, Шепетівської та Ярмолинецької центральних районних бібліотек створено центри європейської інформації, а на базі центральних районних та бібліотек-філіалів діють куточки європейської інформації.

В бібліотеках оформлені постійно діючі книжкові виставки, літературні викладки, тематичні полиці: «Україна - Європейська держава - грані співробітництва», «Європа - наш спільний дім», "Україна-Європа: рух назустріч", «Європейський Союз: відкриймо для себе загальноєвропейські цінності», виставки грошових знаків країн Європи в ряді районних музеїв тощо.

Діють Центр європейської інформації при обласній універсальній науковій бібліотеці імені М.Островського, пункти, куточки інформації в інших бібліотеках області. 14 травня 2010 року проведено Єдиний день інформування населення області на тему «Україна - ЄС: реалії та перспективи співпраці», під час якого зокрема в Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М.Островського відбувся щорічний круглий стіл «Разом в Європейське майбутнє». В заході прийняли участь представники учнівської молоді, громадськості та політичних партій, органів місцевої виконавчої влади.

З метою інформування мешканців області про європейські цінності і стандарти проведено експрес-інформації «Україна - ЄС: шляхи розвитку і співпраці», години повідомлення «Як працює Європейський Союз?», години спілкування «Будуємо єдину Європу», лекції «Європа - наш спільний дім», засідання клубів ш інтересами на теми: «Союз, де поважають один одного», «Будуємо Європу у своєму домі»,заочні подорожі та вікторини «Столиці Європи» огляди матеріалів нових книг, «Євробюлютеня», що надійшли до бібліотек.

На базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені М.Островського проведено обласний семінар для працівників центральних районних (міських) бібліотек на тему "Активізація діяльності Пунктів Європейської інформації при бібліотеках: ноні форми та методи роботи. Проектна діяльність бібліотек" за участю начальника відділу зовнішньоекономічних зносин та інвестицій Головного упрапління економіки Хмельницької ОДА С.В.Флєнтіна, регіонального представника програми «Бібліоміст» та громадської організації «Вінницький центр інформації «Креатив» О.Бондар, провідних фахівців Центру європейської інформації при обласній універсальній науковій бібліотеці імені М.Островського. На семінарі прозвучали повідомлення про економічні зв'язки Хмельницької області з країнами ЄС, доповіді щодо ролі і місця бібліотек в реалізації Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки, консультації з використання фахівцями пунктів європейської інформації при бібліотеках області нових інтерактивних форм роботи з молоддю, аналіз набутого досвіду.

Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено рекомендації щодо популяризації культурної спадщини країн ЄС.

З метою активізації роботи з інформування читачів щодо питань євроінтеграції районними бібліотеками області підготовлено ряд видань, які розповсюджено серед сільських бібліотек районів.

З метою популяризації загальноєвропейських цінностей свободи, демократії, поваги до верховенства права і прав людини та інформаційної підтримки європейських процесів в Україні в бібліотеках і музеях області були організовані книжкові виставки, довідкові столи, тематичні полиці, відкриті перегляди літератури на теми: « Україна і ЄС : разом у майбутнє», «Україна в об'єднаній Європі - мрія чи мета?», «Ми і Європа», «Європейські цінності і українська молодь», «Містами і країнами ЄС», «До Польщі в гості завітаємо», «Країна троянд - Болгарія», «Європейський союз: з історії розвитку», «День Європи в Україні», «Європейський вибір України», «Євросоюз та Європейські горизонти України», «Європейський Союз: етапи становлення», «Європа - Україна: перспективи співпраці».

У травні стартувала обласна інформаційна естафета в рамках якої кожна центральна районна (міська) бібліотека підготувала і презентувала відвідувачам стенд про історій.), природу, культуру кожної з 27 країн Євросоюзу.

Для підлітків та молоді в обласній бібліотеці для юнацтва було проведено вікторину-подорож «Євросоюз та європейські горизонти України», презентацію виставки літератури "Європа - наш спільний дім". В обласній бібліотеці для дітей
ім. Т.Г.Шевченка в рамках святкування Дня Європи були організовані книжково-ілюстративні виставки "Мандрівка країнами Європейського Союзу", "Україна - ЄС: шлях інтеграції", проведені євро тур "Нellо, Європа", віртуальна подорож "Мандри музеями Європейських країн", туристичний експрес "Ми у Європі". У дитячих бібліотеках області проведено конкурс дитячого малюнку
«Національний одяг Латвії», інформаційно-пізнавальні години-подорожі, мозаїки «Україна - ЄС, реалії та перспективи», заочні екскурсії столицями Європи, літературні подорожі «Казки народів Європи».

Чернівецька ОДА

Чернівецька ОДА: на базі Чернівецької обласної наукової бібліотеки імені М. Івасюка функціонує Центр європейської інформації «Буковина - Європа». Упродовж І півріччя 2010 року проведено такі заходи: 26.02-23.04.2010 – 5 засідань Кіноклубу, під час яких молодь переглянула фільми про європейській суспільні цінності; 27.02.2010 – брейн-ринг «Відгадай країну», під час якого школярі відгадували європейську країну, зображену на фотографії; 01.03.2010 – фотоконкурс «Європа в моєму місті: архітектура, сучасність та історична пам'ять»; 04.03.2010 – семінар-тренінг «Європейська демократія»; 05.03.2010 – 06.05.2010 – конкурс творчих робіт та дослідницьких проектів та тему «Поширення історично-європейських мистецьких станів в архітектурі України та Буковини»; 15.03.2010 – віртуальна екскурсія «Європа очима молоді Буковини» містами-столицями ЄС: Варшавою, Прагою, Бухарестом, Берліном, Лондоном, Парижем, Римом, Мадридом, Афінами, Брюсселем тощо, знайомство з сайтами інституцій ЄС: Європейським Парламентом, Радою Європейського Союзу та Європейською комісією; 01.04.2010 – виставка-діалог «Україна і НАТО: час зближення?» (до Дня створення НАТО); 11.05.2010 – презентація проекту «Європа у валізі» за участю представників Німеччини, Польщі, Одеси та Донецьку; 18.05.2010 – презентація фотовиставки «Європа у моєму місті: архітектура, сучасність та історична пам'ять»; 21.05.2010 – презентація робіт переможців обласного конкурсу творчих, художніх та дослідницьких проектів на тему: «Поширення історично-європейських мистецьких стилів в архітектурі України та Буковини».

8

150

2) проведення у регіонах презентацій і тренінгів з питань надання допомоги ЄС згідно з документом «Європейський інструмент сусідства та партнерства»

Мінекономіки

у межах коштів, передбачених для утримання відповідних органів виконавчої влади

Мінекономіки: у рамках конференції щодо започаткування програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІСП) “Україна – Польща – Білорусь” проведено інформаційний захід 27.01.2010 у Львові.

У липні планується провести 4 інформаційні заходи у рамках ППС ЄІСП “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія”.

Мінфін, МОЗ, Держгірпромнагляд, Держмитслужба, Державний комітет фінансового моніторингу України: На офіційних веб-сайтах відповідних міністерств та відомств в мережі Інтернет постійно розміщувалася та оновлювалася інформація стосовно надання допомоги ЄС згідно з документом „Європейський інструмент сусідства та партнерства”.

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: у рамках угоди між Дніпропетровською областю та Нижньо-Сілезьким Воєводством Республіки Польща ансамбль народної української музики «Січеславські музики» Дніпропетровського Будинку органної та камерної музики дав концерти в місцевому університеті та в осередку товариства українців м. Вроцлава. В свою чергу, Дніпропетровськ став третім містом куди, в рамках українського туру, завітав з концертом польсько-український гурт CACI VORBA.

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: у рамках Програми Прикордонного Співробітництва «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013» Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства 5 лютого 2010 року облдержадміністрацією спільно з ініціативною групою проекту «Сприяння розвитку регіонального потенціалу», який фінансується Європейською Комісією, у м. Тернополі проведено семінар, направлений на висвітлення тематики умов та процедур підготовки проектів, подачі заявок, можливостей залучення грантових коштів Європейського Союзу для реалізації проектів.

У рамках V Міжнародного інвестиційного форуму, що пройшов 14-16.05.10 у Тернополі відбулося секційне засідання «Зовнішня допомога» під час якого представник Спільного технічного секретаріату ППС ЄІСП «Україна-Польща-Білорусь» виступив з доповіддю на тему «Пріоритети Програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства і партнерства «Україна-Польща-Білорусь» на 2007-2013 роки». Учасників секції, а саме представників органів місцевого самоврядування і громадських організацій Тернопільщини ознайомлено з порядком співпраці при проведенні конкурсу проектних пропозицій; індикативним бюджетом Програми, територією дії Програми транскордонного співробітництва та основними вимогами до проектів. По завершенні доповіді відбулося обговорення даної проблематики та підведення підсумків, зокрема учасники цікавилися питаннями, які стосуються прозорості процедури проходження конкурсного відбору, контролю за виконавцями в процесі реалізації проекту, своєчасного отримання та доступності інформації щодо міжнародних програм та проектів, залучення інших джерел фінансування тощо.

Кошти Європейської Комісії

кіль­кість публі­кацій

1

3

ре­фор­му­вання дер-жавної служби в Україні відпо­відно до євро­пейських стандартів, розміщення інформації про можливості європейських програм, надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства"

публікації щодо євро­пейських стан­дартів функціонування дер­жавної служби, інфор­мування гро­мад­ськості з питань євро­пейської інтеграції у сфері державної служби

Головдержслужба

Центр адаптації державної служби до стандартів Європей­ського Союзу 

Державний бюджет

Головдержслужба: видання 12 випусків інформаційного бюлетеня „Бюрократ”, присвяченого питанням реформування державної служби України відповідно до стандартів ЄС, запровадженню в Україні кращих практик урядування, використанню в Україні інструментів інституціональної розбудови ЄС.

Розміщення інформації про можливості європейських програм, надання допомоги ЄС згідно з документом "Європейський інструмент сусідства та партнерства" на офі­ційних інтернет-сто­рін­ках Головдержслужби України, терито­ріаль­них підрозділів Головдержслужби України та Цент­ру адап­тації державної служби до стан­дартів Євро­пейського Союзу.

Протягом року постій­но розмі­щу­ва­лася та оновлювалася відповідна інфор­мація, зокрема щодо використання в Україні інструментів інституціональної розбудови.

Видання Звіту Головдержслужби за 2009 рік, Публічної доповіді про результати діяльності Головного управління державної служби України за 2009 рік, 2 випусків журналу "Вісника державної служби"

фінансувався у рамках проекту тех­­нічної допо­моги Королів­ства Данія „Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні”

97,6

Волинська ОДА

Волинська ОДА: На офіційній веб-сторінці облдержадміністрації постійно оприлюднюється інформація про євроінтеграційне транскордонне співробітництво області, про заходи, що проводяться чи плануються до проведення в рамках Програми прикордонного співробітництва "Польща-Білорусь-Україна" 2007 – 2013

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: у сегменті економічного співробітництва область активно співпрацює з регіонами країн ЄС. Зокрема, діє Міжрегіональна угода про економічне співробітництво між Землею Бранденбург Федеративної Республіки Німеччина, Протокол намірів щодо регіонального співробітництва між Землею – Північний Рейн-Вестфалія (ФРН), Протокол про наміри щодо розвитку дружби, партнерства, міжрегіонального співробітництва з Землею Саарланд Федеративної Республіки Німеччина, Домовленість про співробітництво зі Спілкою сприяння економіки при Міністерстві економіки (м. Гамбург, ФРН), Договір щодо побратимства, дружби і взаємовигідного співробітництва з Департаментом Рона (Франція), Угода з Адміністрацією Нижньосілезького воєводства про регіональне співробітництво (Польща), Угода з Вільнюським повітом Литовської Республіки про торгівельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво та інші.

25-27.01.10 візит до Дніпропетровської області делегації представників Магдебурзької торгової палати, з метою ознайомлення з економічним потенціалом області, продовження та розширення співпраці в рамках підписаної угоди про співробітництво. В рамках візиту було проведено спільне робоче засідання керівництва ТПП Магдебурга з керівництвом Дніпропетровської ТПП, облдержадміністрації, міста Дніпропетровська та німецько-українською коопераційною біржею.

4-5.03.10 офіційний візит Надзвичайного і Повноважного посла Словацької Республіки в Україні Павола Гамжіка з генеральним директором - головою правління компанії “Конструкта Індастрі” (м. Братислава) Любомиром Плшко. Обговорено цикл питань перспективного розвитку українсько-словацького співробітництва на регіональному рівні, проведено ряд робочих зустрічей зокрема, з керівництвом підприємства ВАТ “Дніпрошина” (м. Дніпропетровськ).

24.03.10 візит Генерального консула ФРН у м. Донецьк Клауса Ціллікенса. Мета візиту - ознайомлення з загальною соціально-економічною ситуацією в регіоні та презентація довгострокових програм подальшої діяльності Генерального консульства ФРН у Донецьку. У рамках візиту відбулась зустріч у Дніпропетровській торгово-промисловій палаті з регіональними бізнесовими колами.

У рамках співробітництва Дніпропетровщини з провінцією Ломбардія (Італія) в облдержадміністрації підписано меморандум про співробітництво між КП «Агенство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» та італійською лабораторією L.I.C.O.S. Onlus. Одночасно ще раз обома сторонами було підтверджено наміри виконання раніше підписаної угоди, якою передбачається регіональне співробітництво в економічній сфері, виробничій і підприємницькій діяльності, освіті та наукових дослідженнях. Організація практичного лікування дітей з особливо складними захворюваннями із Дніпропетровщини в Італії та стажування медичних працівників.

Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати (ІСС Ukraine) в області презентовано регіональне представництво ІСС Ukraine у Дніпропетровській області, яке сприятиме ефективному вирішенню нагальних питань взаємодії національного бізнесу та місцевих органів влади, лобіюванню та захисту інтересів вітчизняного виробника не тільки на терені країн ЄС але і на світових ринках.

Жовтоводська гуманітарна гімназія ім. Лесі Українки більше тижня приймала 8 учнів та двох учителів із навчального комплексу імені Еркмана-Шатріана із м.Фальсбург у Франції. Закордонні гості побували у Жовтих Водах завдяки програмі „Обміни Франція – Україна”. Пропозицію по обміну надано лише єдиному навчальному закладові України.  Договір по співпраці є унікальним, бо вперше в нашій країні учні зможуть відвідувати Францію за державні кошти.

Закінчилося викладання спецкурсу “Європейський вибір України” в школах (10-12 кл.), та училищах області, де учні ознайомлювалися з проблемними питаннями європейської інтеграції та ходу виконання взятих Україною зобов’язань перед Радою Європи.

В області продовжує діяти програма підготовки та перепідготовки кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Програма реалізації державної стратегії євроінтеграції у Дніпропетровській області на 2005-2011 роки передбачає також вдосконалення системи навчання державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, у тому числі і стажування у країнах ЄС фахівців, задіяних у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. За звітній період в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за регіональною програмою підвищення кваліфікації проведено семінар “Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України”, в якому прийняли 25 службовців. В Дніпропетровському інституті післядипломної підготовчої освіти за різними формами навчання підвищили кваліфікацію у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції близько 120 викладачів середніх та вищих учбових закладів. В міськвиконкомах та райдержадміністраціях області через систему семінарів, конференцій, нарад, тощо також було підвищено кваліфікацію за цією тематикою більше 1000 осіб.

Львівська ОДА

Львівська ОДА: Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле, представляючи оцінку 5-річної реалізації Європейської політики сусідства, заявив про те, що євро інтеграція України залежатиме не від її відносин з Росією, а від готовності керівництва здійснювати європейські реформи. Про це інформувала у № 52 газета “Львівська пошта”.

бесіди та прес-огляди з питань європейської інтеграції

40

Одеська ОДА

Одеська ОДА: у навчальних закладах, бібліотеках та історико-краєзнавчих музеях Одеської області протягом звітного періоду були проведені:

- тематичні бесіди: «Європейський Союз: діяльність та здобутки», «Як працює Європейський Союз», «Шлях України в Європу», «Болонський процес. Які перспективи для України?», «Україна в об'єднаній Європі: мрія чи мета?», «Одеса - місто дружби та співдружності з європейськими державами», «Інтеграція України в Європу - ключова ланка переходу до відкритого суспільства», «Історія створення європейської валюти та її вплив на світову економіку», «Мій населений пункт на туристичній карті Європи», «Європейські стандарти життя);

- лекції - бесіди до 200-річчя з дня
народження видатного польського композитора та піаніста Ф. Шопена;

- конкурс англійською мовою «Як я знаю Європу?» (Савранський район), літературний конкурс «Бути громадянином навчальних закладів у Всеукраїнському конкурсі «Що для мене означає бути громадянином Європейської держави» в рамках програми «Європа в школі»;

- святкові концерти викладачів шкіл естетичного виховання (Ананіївський, Овідіопольський райони), концерт «Музика європейських класиків» (Кілійська дитяча музикальна школа);

- літературні, історичні та естетичні курси «Знати Європу», уроки єврознавства «Один день під знаком Європи»;

- анкетування серед читачі - відвідувачів бібліотек « Що таке ЄС?», «Що тобі відомо з історії ЄС?»;

- виставки робіт народно-прикладного мистецтва (Іванівський район);

- перегляди періодичних видань: «ЗМІ: погляд на євроінтеграцію», «Європейський дім для України», перегляд випусків «Євробюлетеня»;

Дні політичного інформування «Досвід європейських країн у питаннях підтримки розвитку національних меншин» (Любашівський район).

В обласних та районних бібліотеках регіону протягом І півріччя 2010 року були проведені наступні заходи:

- книжкові виставки: «Шлях до євроінтеграції», «Вікна у світ європейської
культури», «Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра», «15 травня - День
Європи», «Україна в Європі. Одеса в Європі.
Європа в Одесі», «Архітектурні пам'ятки
Європи», «Україна - ЄС. Посилення стратегічного партнерства», «Ці знайомі
європейці», «Історія України в європейському контексті», огляди літератури «Євроновини»;

- інформаційні куточки «Рух України до ЄС», фотодокументальна виставка «Марсель - побратим Одеси»;

З метою інформування громадськості з питань європейської інтеграції протягом звітного періоду в закладах культури області проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів:

 • тематичну екскурсію „Європейські міста -
  побратими Одеси" (Одеський обласний історико-краєзнавчий музей);

 • на базі літературно - музичної вітальні
  „Вернісаж" вечір болгарської пісні за участю
  членів Ізмаїльської болгарської общини „Раднини" та виставку українсько-албанської культури „Вітри Албанії -
  українські албанці" (Ізмаїльський обласний
  центр естетичного виховання);

 • бесіди та інформаційні години „Україна -
  європейська держава", „Європейська інтеграція є нашою долею", „Українській молоді європейські цінності", „Заочні екскурсії столицями Європи" (бібліотеки області);

 • «круглі столи» "Наша країна - європейська
  країна", „Перспективи європейської інтеграції України" за участю представників громадських організацій, учнівської молоді (Роздільнянський, Березівський, Красноокнянський, Кілійський райони);

- вікторину „Що знаю про Європейський Союз", конкурси „Віза", „Таможня", „Країни ЄС" (Любашівський, Арцизький райони);

- презентацію книги Паскаля Фонтейна Європа в 12 уроках" для дітей 1-4 класів загальноосвітніх шкіл (м. Теплодар), свято
казки „О сказках и сказочниках Европы" та
конкурси малюнків до Міжнародного дня казки (Арцизький район).

- конференції для старшокласників: «Парад
країн в Європі», «Процеси євроінтеграції та
Україна», «Одеський регіон в Європі», «Мій
населений пункт - частина Європи»,
«Європейські зв'язки мого краю», «Молодь
та країни ЄЄ: кроки назустріч», «Українська
діаспора у країнах Європи», «Україна в
міжнародних організаціях», «Торгівельні та
економічні зв'язки України з країнами
Європи».

3) розміщення на офіційних Інтернет-сторінках органів виконавчої влади інформації про можливості європейських програм, надання допомоги ЄС згідно з документом «Європейський інструмент сусідства та партнерства»

Центральні органи виконавчої влади

Мінекономіки

Державний бюджет

Мінекономіки: Необхідні документи та інформація про можливості європейських програм, зокрема в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, розміщуються на зовнішньому сайті Міністерства

Мінжитлокомунгос

Мінжитлокомунгосп: 02.02.10 підписано Фінансову Угоду з Європейським інвестиційним банком, за якою Україна отримає кошти позики для фінансування проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві». Метою проекту є приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів.

МОЗ

МОЗ, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

МОЗ: 13.01.10 Розширене засідання Національної ради з питань охорони здоров'я населення

15.01.10 Церемонія нагородження переможців національного конкурсу для журналістів "Зміни себе - зміни світ" за сприяння МОЗ України.

До складу журі входили провідні журналісти, фахівці сфери охорони здоров'я, представники МОЗ України та Делегації ЄС, які в цілому оцінювали 159 статей в друкованих ЗМІ, 15 телепрограм, 10 радіопрограм та близько 50 інтернет-статей, які були подані до участі у конкурсі.

19.01.10 Зустріч заступників Міністра охорони здоров'я України з координатором програм людського розвитку Світового банку, яка була присвячена обговоренню питань співпраці в напрямку реформування системи охорони здоров'я.

28.01.10 Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності (ЄМЦННЗ).

30.01.10 Зустріч представників МОЗ України з експертами Євросоюзу (у рамках співпраці ЄС та України в сфері розвитку біологічної безпеки експерти Євросоюзу з питань біозахисту та біобезпеки) під час якої було обговорено пропозиції щодо покращення матеріально-технічної бази ДП "Українська протичумна станція" МОЗ України.

12.02.10 Прес-конференція ( присвячена проблемі подолання туберкульозу в Україні) під час якої було повідомлено про налагодження співробітництва між національною Центральною референс-лабораторією України і Супранаціональною лабораторією Латвії, яка буде здійснювати зовнішній контроль якості проведення лабораторних досліджень із діагностики туберкульозу в Україні.

03.03.10 підсумкова колегія МОЗ щодо результатів діяльності медичної галузі у 2009 р.

25.03.10 Нарада ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти з питань подальшого розвитку вищої медичної освіти.

30.03.10 Семінар "Адаптація Директиви 98/10/ЕС та Консульського Рішення 91/396/ЕЕС для запровадження єдиного європейського екстреного телефонного номеру "112".

01.04.10 Нарада, присвячена питанням підготовки та проведенню в Україні Євро-2012.

02.0410 Прес-конференція з нагоди передачі обладнання для дітей з вадами серця, придбаного на благодійні кошти, під час якої була продемонстрована пряма трансляція з операційних за участю професора Машури (Словаччина).

09.04.10 Стартував Другий Український навчальний курс Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету.

14.04.10 Тренінг (на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця) Каролінгського інституту з підготовки наукових грантів, публікацій та біоетики для викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Захід пройшов у рамках двосторонньої Угоди про співробітництво між НМУ та Каролінським інститутом (Королівство Швеція).

14.04.10 Україна пройшла завершальний етап на шляху вступу до PIC/S (Системи співробітництва фармацевтичних інспекцій) – повідомлення.

27.04.10 у МОЗ України відбулася зустріч керівництва МОЗ України з Німецьким товариством технічного співробітництва (GTZ) з метою продовженні діалогу стосовно можливої спільної роботи у таких напрямках як боротьба з ВІЛ/СНІД.

06.05.10 Перше засідання Координаційного комітету та офіційна презентація проекту "Вдосконалення стандартів статевого виховання учнівської молоді в Україні". В Україні проект реалізовують Благодійний фонд "Здоров'я жінки та планування сім'ї" спільно з експертною організацією "Сенсоа"/Sеnsoа (Бельгія).

06.05.10 Зустріч з представниками ВООЗ, на тему „Готовність систем охорони здоров'я України та Польщі до надзвичайних ситуацій".

11.05.10 Прес-конференція, присвячена приєднанню України до Всесвітньої програми "Євромеланома" та щорічному безкоштовному скрінінгу населення на предмет виявлення родимок, що перероджуються у найнебезпечнішу пухлину — меланому.

17-21.05.10 Участь Міністра охорони здоров'я України у 63-й сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я (ВАОЗ), у місті Женева, Швейцарська Конфедерація.

,

25.05.10 Засідання виконавчого Комітету PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme - Міжнародна Система співробітництва фармацевтичних інспекцій). На засіданні виконавчого Комітету PIC/S були присутні представники 37 організацій з країн-членів PIC/S

1-2.0610 Дводенний навчально-тренувальний семінар з питань медичного забезпечення на стадіонах та прилеглих територіях під час проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2-5.06.10 IV Міжнародні Пироговські читання (у заході прийняли участь учасники із 24 країн світу).

09.06.10 Розпочато інформаційну кампанію на підтримку вакцинації в Україні. Упродовж року проходитимуть інформаційні заходи, направлені на те, щоб розповісти українським батькам та громадськості про небезпеку інфекційних захворювань, а головне - про спосіб захисту від них, яким є вакцинація.

17.06.10 Зустріч з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): заступником Міністра охорони здоров'я Вірменії та колишнім Міністром охорони здоров'я Угорщини.

22.06.10 Коментар МОЗ щодо реклами ліків.

24.06.10 Зустріч МОЗ з Надзвичайним і Повноважним Послом Туреччини в Україні.

28.06.10 Зустріч Міністр охорони здоров'я України директором ЮНІСЕФ у регіоні країн центральної та східної Європи та СНД та представник ЮНІСЕФ в Україні з питань імунізації.

Захід проведено в рамках проекту "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні", що фінансується ЄС

У межах коштів, передбачених для утримання МОЗ

Долучилася низка рекламних агенцій, зокрема Мічурін, Твіга, МЛ Груп, Діала, Кафеін, які безкоштовно працювали над кампанією

Мінсім‘ямолодь

Мінсім‘ямолодь: розміщується інформація щодо залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках інструменту інституціонального розвитку TAIEX та Twinning. Ведеться інформування про виконання Плану дій Ради Європи щодо України на 2008-2011 роки, зокрема, щодо проекту «Зміцнення та захист прав жінок і дітей».

3. Підвищення рівня обізнаності громадян про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС

1) Надання громадським організаціям підтримки у здійсненні заходів щодо:

інформування на всеукраїнському та регіональному рівні громадськості з питань європейської інтеграції

МЗС

Державний бюджет

МЗС: Виконання заходу унеможливлено у зв’язку з відсутністю на ці потреби бюджетних коштів.

АР Крим

АР Крим: В рамках створеної Державною телерадіокомпанією «Крим» цикл передач «Євроінтеграція – кримські аспекти» організовується висвітлення актуальних питань з цієї теми, у т. ч. на зустрічах з представниками органів представницької та виконавчої влади, науковцями, представниками громадськості тощо.

У друкованих ЗМІ АР Крим систематично публікуються тематичні матеріали з питань європейської інтеграції, які готуються фахівцями регіональних та місцевих органів виконавчої влади.

В газеті «Кримський діалог» ведеться постійна рубрика «На шляху до євроінтеграції».

Волинська ОДА

Місцевий бюджет

Волинська ОДА: Протягом звітного періоду відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації надавалися методологічні консультації щодо підготовки та написання проектів в рамках Програми прикордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна" 2007 – 2013.

Крім того, представники обласної державної адміністрації, відповідних її структурних підрозділів, установ та організацій області постійно брали участь у заходах з підготовки до реалізації Програми прикордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна" 2007 – 2013, тренінгах з написання транскордонних проектів та проектного менеджменту.

В рамках першого конкурсного набору проектів Програми прикордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна" Європейського інструменту сусідства і партнерства на 2007 – 2013 роки суб’єктами транскордонного співробітництва області подано 32 проекти на загальну суму більше 20 млн. євро.

Кількість проектів

інформування на регіональному рівні громадськості з питань європейської інтеграції

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: засобами масової інформації області постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед широких верств населення щодо поглиблення громадської обізнаності з питань євроінтеграційного процесу в Україні.

Провідними темами телерадіопередач та друкованих ЗМІ був досвід розвитку євроінтеграції країн-сусідів, аналітичні статті українських вчених з проблем європейської інтеграції, культурно-мистецька, історична та духовна співпраця України та Європи, діяльність місцевої влади та влади України щодо інтеграційної стратегії держави.

Проводилась робота по інформуванню громадськості територіальних громад про пріоритетні питання співпраці з регіонами країн світу.

Житомирська ОДА

Місцевий бюджет

Житомирська ОДА: у регіоні здійснювалися заходи по інформуванню громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки через друкування в державних друкованих засобах інформації щотижневих рубрик присвячених популяризації європейської інтеграції.

В обласній газеті «Житомирщина» розміщено наступні публікації присвячені євроінтеграції: «До європейського рівня» та «На шляху до Європи». Тему євроінтеграції також було порушено в статтях тижневика «Меркурій»: «ЄС оцінив «сусідську» політику з Україною», «Житомирщина відзначила день Європи» та «Эхо» - «Відносини Україна – ЄС». Бердичівська районна газета «Бердичівські новини» у статті «Дні Європи у СЗШ № 15», Овруцька «Зоря» у статті - «Дні Європи на Овруччині», Малинська «Малинські новини» у статті «Сьогодні – День Європи» інформували читачів про відзначення у районах Дня Європи. Окрім того, тему євроінтеграції також висвітлювали на своїх сторінках такі районні газети як «Овруцький голос» у статті «Євроавтобус-2010 на Овручині» та Олевська газета «Зорі над Убортю» - «Відносини Україна – ЄС».

Крім того, на обласному радіо проведено цикл передач на тему "Європа наш – спільний дім".

1

4

Закарпатська ОДА

Місцевий бюджет

Закарпатська ОДА:

Дні добросусідства Україна – Словаччина

Фестивалі

„Берлібашський банош”

„Сонячний напій”

„Етно-Діа-Сфера”

„На Синевир трембіти кличуть”

„Веселка над Тисою”

Кількість проектів

11

Кіровоградська ОДА

Кіровоградська ОДА: мас-медіа забезпечують систематичне висвітлення питань як загальнодержавної, так i регіональної політики з питань європейської інтеграції, співпраці Кіровоградщини з країнами Європейського Союзу.

Задля вивчення досвіду країн Європейського Союзу у галузі телебачення та радіомовлення журналісти області у березні 2010 року відвідали округ Оберфранкен (Федеральна земля Баварія) Федеративної Республіки Німеччина), де ознайомились з технологічним процесом підготовки та розповсюдження програм громадського телебачення Німеччини на прикладі Баварської студії телебачення, німецькою системою контролю за медіа-простором i роботою Європейського центру вдосконалення кваліфікації працівників телебачення i радіомовлення. Кіровоградщина була гідно представлена на Міжнародному телерадіофестивалі "Калиновий острів - Польща 2010", що проходив у лютому 2010 року у польському місті Ольштин. Серед тридцяти п'яти передач програма Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (далі - КОДТРК) "Збираючи уламки істини" отримала диплом третього ступеню у номінації "Україна на шляху до євроінтеграції".

Місцевими друкованими та електронними ЗМІ забезпечується інформування громадськості щодо актуальних питань взаємодії України з ЄС, роз‘яснюються переваги набуття членства в ЄС, діяльність облдержадміністрації щодо виконання в області Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Луганська ОДА

Луганська ОДА: Налагоджено ефективну співпрацю з громадськими організаціями, які системно займаються питаннями європейської інтеграції України, і забезпечено інформування населення області з широкого кола питань співробітництва з Європейським Союзом на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Зокрема, забезпечено інформаційний супровід візитів на Луганщину та зустрічей з керівництвом області офіційних представників країн Євросоюзу, керівників міжнародних програм, які діють в регіоні за підтримки ЄС, а також широке висвітлення у ЗМІ змісту досягнутих домовленостей і результатів впровадження спільних угод та проектів. Так, ЗМІ надали докладні коментарі щодо перебування на Луганщині голови проекту «Підтримка вугільного сектору України» Войтека Млоджиевського, Міжнародного менеджера Проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Джейсінга Саха, Посла Угорської республіки в Україні Андраша Баршоня, візиту Голови Представництва ЄС в України Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів країн Євросоюзу, який проходив в рамках проведення Днів Європи в Україні (наприклад, «Поддержка угольного сектора: от слов к делам» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 27.05.10 № 57; «Луганщина стремится к стандартам Евросоюза» - всеукраїнська приватна газета «Экспресс-клуб» від 02.06.10 №23; «Делегация Европейской комиссии в Луганской области» - видання Державної податкової адміністрації в Луганській області «Налоговый калейдоскоп» 01.06.10 № 21; «Европа в городе» - свердловська міська приватна газета «Восточный экспресс» від 02.06.10 № 22; «Страны Евросоюза открывают Свердловск» - свердловська міська комунальна газета «Заря Донбасса» від 02.06.10 № 45 та інші).

Крім того, організовано висвітлення у ЗМІ відкриття Почесного консульства Угорської республіки у Луганській області (наприклад, «К Европе - ближе на шаг» - видання обласної ради «Наша газета» від 24.06.10 № 67; «На Луганщине открылось Почетное консульство Венгерской республики» - обласна приватна газета «ХХІ век» від 26.06.10 № 51; «Мы открываем для себя восточные ворота Украины» На Луганщине начинает действовать почетное консульство Венгрии» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 24.06.10 № 69 та інші).

Водночас, задіяний налагоджений механізм підготовки й оприлюднення в пресі матеріалів щодо поточних подій двостороннього співробітництва України та ЄС на регіональному і загальнодержавному рівнях. Він передбачає підготовку інформаційних бюлетенів і дайджестів та їх поширення з використанням єдиної комунікативної мережі «облдержадміністрація - ЗМІ», а також розміщення зазначеної інформації в режимі on-line на офіційному інтернет-ресурсі обласної держадміністрації (протягом звітного періоду – 23 повідомлення). Відповідні матеріали опри люд-нені на сторінках друкованих видань (наприклад, «Выгодное партнерство» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 16.01.10 № 6 ; «Евросоюз предлагает усовер-шенствовать стандарты промышленной безопасности в угольном секторе Украины» - видання Державної податкової адміністрації в Луганській області «Налоговый калейдоскоп» від 26.01.10 № 3; «Европейская политика соседства: перспективы для Украины» - обласна приватна газета «Реальная газета «Ижица» від 10.03.10 № 10; «Луганщина ждет европейских инвестиций» - видання обласної ради «Наша газета» від 29.05.10 № 56 та інші).

Поряд з цим, з метою підвищення рівня поінформованості громадськості про євроінтеграційні процеси в Україні діяльність управління скерована на забезпечення систематичного оприлюднення в мас-медіа матеріалів з широкого спектру взаємовідносин України і Європейського Союзу, запровадження європейських стандартів у різних сферах життєдіяльності держави. В цьому сенсі, забезпечено медіа-супровід обласними й місцевими засобами масової інформації заходів з впровадження на Луганщині проектів, які реалізуються за сприяння ЄС (наприклад, «Инвестиции? У Свердловска есть перспективы» - свердловська міська комунальна газета «Заря Донбасса» від 19.05.10 № 41; «Немцы подтвердили серьезность своих намерений» - видання обласної ради «Наша газета» від 15.05.10 № 51; «Луганщина будет сотрудничать с Германией» - обласна приватна газета «Ракурс-плюс» від 15.05.10
№ 35; «Для восьми городов нашей области» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 15.05.10 №53; «Через годы созидания - к европейскому уровню» - лисичанська міська комунальна газета «Новый путь» від 14.05.10 № 61; «Интересы сошлись. «Благодаря проекту мы движемся вперед» - міськрайонна комунальна газета «Антрацитовский вестник» від 30.04.10 №18 та інші).

Окремий напрямок інформаційної роботи - висвітлення просвітницьких заходів з популяризації культури та мистецтва країн Євросоюзу, підвищення знань населення про стандарти життя, звичаї та традиції європейських держав (наприклад, «Оазис» покорил Прагу» - міська комунальна газета «Вперед-Ровеньки» від 21.01.10 № 3; «Польша глазами стахановчанина» - регіональне приватне видання «Телегазета» від 24.02.10 № 8; «Неделя французской культуры в Луганске» - обласна приватна газета «Вести региона» від 17.03.10 №12; «Євроавтобус: зупинка «Місто Кремінна» - районна комунальна газета «Кремінщина» від 29.05.10
№ 43-44 та інші).

Також, на сайті облдержадміністрації розміщений тематичний розділ «Україна-ЄС», де надані матеріали про сутність та засади діяльності Європейського союзу, розвиток відносин та напрямки співпраці України з ЄС.

Загалом у такий спосіб у друкованих виданнях та регіональних інтернет-ресурсах протягом першого півріччя 2010 року оприлюднено близько 140 матеріалів зазначеної тематики. Відповідні програми та сюжети вийшли в ефірі провідних аудіовізуальних ЗМІ регіону.

Рівненська ОДА

Рівненська ОДА: 23.03.10 фахівці відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції ОДА прочитали лекцію з питань європейської інтеграції України для вчителів суспільних предметів Сарненського району.

31.05-05.06.10 візит офіційної делегації від м. Рівне до м. Ерфурт (ФРН). У рамках візиту учасники делегації взяли участь у Міжнародній конференції в рамках реалізації проекту "ВІА РЕГІА - королівський шлях Європи".

10-12.06.10 делегація від Рівненської області взяла участь у IX конференції регіонів Європи з питань навколишнього середовища ENCORE під назвою „Кліматичні зміни та біорізноманітність.

Зменшення шкоди, пристосування до наслідків - регіони вживають заходів задля кращого майбутнього!" в м. Ольштин (Республіка Польща). Метою конференції є співпраця з
Європейською Комісією, забезпечення більш ефективно реалізації політики ЄС з питань навколишнього середовища та покращення управління у сфері охорони навколишнього середовища у регіонах Європи.

Протягом І півріччя 2010 у Володимирецькому районі перебувала делегація Європейської комісії з питань реалізації у Володимирецькому районі Рівненської області впровадження завершального етапу проекту U4.02/05А "Соціально-економічний розвиток районів Рівненської області, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Протягом І півріччя 2010 у публікаціях друкованих ЗМІ, розміщених під рубриками "В області", "Крок у суспільство", "Світові стандарти",
"Міжнародні новини", "Європейські перспективи", "Рівненщина інтегрується до Європи", "Закордон нам допоможе", "День Європи", "Новини Євросоюзу" та іншими йшлося про поширення демократичних принципів і надбань на європейському континенті, досвід залучення громадських інституцій до розв'язання проблем
місцевого значення та прийняття управлінських рішень; офіційне відкриття свята з нагоди Дня
Європи в Рівному; міжнародні конференції; діяльність у навчальних закладах м. Рівне шкільних європейських клубів; хід реалізації проектів європейського спрямування та ін.

25 травня на Рівненщині проведено загальнообласний день інформування населення на тему "Україна - одна з пріоритетних країн Європейської політики сусідства".

не було

Сумська ОДА

Сумський центр європейської інтеграції за сприяння головного управління зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Української академії банківської справи

Сумський центр європейської інтеграції

Головне управління зв’язків з громадськістю облдержадміністрації

Сумська обласна державна телерадіокомпанія

Фонд Конрада Аденауера, Академія української преси

Сумська ОДА: 01.03.10 на базі бібліотеки Української академії банківської справи у м. Суми проведено засідання у форматі «круглого столу» на тему «Стан виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки»

03.03.10 Участь представників головного управління зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Сумського центру європейської інтеграції, ЗМІ у «прямому ефірі» Сумської ОДТРК з питань підвищення рівня обізнаності громадян про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ

01.04.10 – 02.04.10 Семінар «Політика ЄС в інформаційному просторі України» для представників громадських організацій та ЗМІ

За фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

_

За фінансової підтримки Фонд Конрада Аденауера

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: В обласних і районних друкованих ЗМІ систематично розміщуються інформаційні повідомлення на євроінтеграційну тематику. Протягом І півріччя 2010 року опубліковано понад 100 повідомлень.

кількість проектів

2

Харківська ОДА

місцевий бюджет

Харківська ОДА: З метою ефективної реалізації державного курсу на європейську інтеграцію в Харківській області постійно підтримуються проекти з відповідної тематики громадських організацій.

Зокрема, у рамках проекту "Євроавтобус 3. Активуючи громади: ЄС – Україні" 16-17 травня п.р. в селищі Сахновщина Харківської області відбулися заходи, спрямовані на охоплення широких верств населення, зокрема: Форум молоді Сахновщинського району – зустріч із молоддю Сахновщини, Огіївки, Лигівки в приміщенні Будинку культури, спільні акції з мешканцями району, фотополювання, квести, розповсюдження інформаційних матеріалів стосовно ЄС, робота наметового містечка з нагоди святкування Дня Європи в Україні в 2010 році, концерт місцевих гуртів на центральній площі селища. Ініціаторами проекту виступила українська молодь з Фундації Регіональних Ініціатив (м. Харків), долучилися до них молоді європейці з Польщі (представники Форуму Молодих Дипломатів) i Німеччини (Форум європейських рухів "Молодь створює Європу"). Заходи відбулись за організаційного сприяння Харківської облдержадміністрації та Сахновщинської райдержадміністрації.

Крім цього, за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» спільно з Фондом Місцевої Демократії та за інформаційно-організаційного сприяння обласної державної адміністрації реалізується проект «Центр Європейської Інформації (ЦЄІ) – продовження діяльності в 2010 році», в рамках якого до Дня Європи протягом травня п.р. було проведено низку заходів на тему «Євроінтеграція в регіонах: інформаційно-просвітницький аспект та освітні інновації», зокрема: 07.05.10 в Куряжській виховній колонії для неповнолітніх ім. А.С.Макаренко пройшов святковий захід до Дня Європи. Євроклуб «Лідер» ЦДЮТ №6 і Євроклуб шк№75 «Тінейджер» презентували історію ЄС, розповіли про традицію святкування Дня Європи, про декларацію Шумана та показали вихованцям виставу «Мандрівка Європою». Відбувся також невеликий спільний концерт. Після заходу члени ЄК поспілкувалися із вихованцями колонії, які виявили інтерес до європейської тематики. Акція проходила в рамках Європейського року боротьби із бідністю та соціальною несправедливістю; 7-17 травня на базі ЦЕІ проходила книжкова виставка «Європа майбутнього» з метою інформування користувачів Центру з літературою про життя Європи;

15 травня відбувся День відкритих дверей центру з презентацією діяльності Центру, інформуванням якомога більшої кількості харків’ян про систему роботи Центру та можливості отримання інформації про євроінтеграцію. Крім цього, здійснюється постійне оновлення сторінки ЦЄІ на сайті бібліотеки та .

У першому півріччі 2010 року Харківщину відвідали делегації з країн–членів ЄС:

7 березня 2010 року Харківську область відвідали чеська та словацька делегації з метою участі у церемонії покладання квітів до пам’ятнику воїнів, які загинули у битві під с.Соколово Зміївського району Харківської області.

10 березня поточного року відбулась зустріч керівників галузевих управлінь облдержадміністрації з аташе сектору новітніх технологій та послуг Економічної служби при Посольстві Французької Республіки в Україні пані Наталією Білик.

22-24 березня 2010 року на Харківщині перебувала делегація Посольства Литовської Республіки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом паном Пятрасом Вайтєкунасом та литовські ділові кола. Під час зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним пан Посол відзначив, що Литва зацікавлена в розширенні стосунків між литовськими й українськими регіонами.

23 березня 2010 року у м.Харків перебували експерти УЄФА та представник МОК «Євро-2012 Україна». У ході зустрічі робоча група з підготовки стадіону «Металіст» до Євро-2012 розглянула усі ключові питання щодо розбудови прилеглої до стадіону території у відповідності до вимог УЄФА.

24 березня 2010 року відбулась зустріч представників обласної державної адміністрації з керівниками проекту Європейської Комісії TACIS «Сталий територіальний розвиток в Україні» на чолі з координатором проекту Бернаром Фролішером.

7-11 квітня 2010 року в рамках міжнародної конференції “VI Дриновські читання”, присвячені темі «Болгарія – Україна: від євразійських імперій до Європейського Союзу (ХVІІІ – початок ХХІ ст.)» Харківську область відвідали Повноважний міністр Посольства Республіки Болгарія пан Пламен Бунзін.

8 квітня п.р. з робочим візитом у місті Харків перебував президент УЄФА Мішель Платіні. Його супроводжували віце-президент УЄФА Маріос Н. Лефкарітіс, директор з операційних питань компанії UEFA Events SA Мартін Каллен, виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід Тейлор та ін.

27 квітня з метою розширення співробітництва між Республікою Словенія та Харківською областю голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін провів зустріч з Тимчасово повіреним у справах Посольства Республіки Словенія в Україні паном Борісом Голє.

29 квітня 2010 року поточного року в Харківській області перебував із візитом Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні пан Павол Гамжік. У ході візиту відбулась зустріч заступника голови Харківської облдержадміністрації Ю.Сапронова з паном Послом, під час якої було представлено економічний, науково-технічний, культурний потенціал Харківщини.

3-5 червня 2010 року в Харківській області перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні пан Яцек Ключковскі. Під час візиту пан Посол взяв участь в урочистих заходах з нагоди святкування 15-річчя діяльності Генерального консульства Республіки Польща в Харкові.

7-9 червня п.р. на Харківщині перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні пан Лі Тернер. Мета візиту - ознайомлення з економічним, науково-технічним та освітньо-культурним потенціалом регіону. У ході зустрічі з головою облдержадміністрації Михайлом Добкіним.

3-4.02.10 на базі ДП «Харківстандартметрологія» проведено семінар на тему «Вимоги до системи управління якістю у відповідності до ISO 9001:2008. Аудит системи управління якістю». У заході взяли участь представники таких установ: Головне управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської облдержадміністрації, Управління містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації, ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ДП СКТБЕ НПО «Електроапарат», ЗАТ завод «Південкабель», ТОВ «Машнафтогаз», ВАТ «Полтавакондитер» (м.Полтава), ТОВ «Тубний завод», ТОВ «Проект ВО», ТОВ «Проект АО», Корпорациія Добробуд, ТОВ «Магістраль», ЗАТ «Богодухівський м’ясокомбінат», ПП «Резерв-1», ТОВ «Чігрінов» та інш.

18 лютого п.р. на базі Харківської державної наукової бібліотеки ім.В.Г. Короленка відбулася зустріч пана Мішеля Максимовича, аташе з питань співробітництва в галузі французької мови Посольства Франції в Україні, з директорами середніх учбових закладів міста, представниками вищих навчальних закладів, в яких французька мова вивчається мало або не вивчається зовсім, а також з представниками батьківських комітетів.

18-19 лютого 2010 року делегація м.Харків взяла участь у засіданні робочої групи асоціації ЄВРОСІТІЗ з питань Європейської політики сусідства та розширення, що проходила у м.Відень (Австрія). Засідання було присвячене обговоренню питань боротьби із бідністю та соціальною нерівністю, можливостей зміцнення демократії на різних рівнях, а також ознайомленню з досвідом іноземних міст щодо розвитку інфраструктури міста і місцевого планування.

18-22 лютого 2010 року в рамках розвитку співробітництва з містом-побратимом Познанню в Польщі перебували дві делегації м.Харків. Представники харківських видавництв взяли участь у Ярмарку книги для дітей та молоді в рамках Міжнародного познанського ярмарку.

23-25 лютого п.р. в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України з експертною місією в рамках проекту Twinning перебувала пані Домінік Долма (Франція).

10 березня 2010 року представники Харківської громадської організації «Єврорегіон «Слобожанщина» взяли участь у черговому засіданні Національного круглого столу з питань представлення та обговорення нового правового інструменту Ради Європи – 3-го додаткового Протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво, а також засіданні Консультативно-дорадчої ради з питань розвитку єврорегіонів та транскордонного співробітництва, які проходитимуть у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.

18-19 березня 2010 року на базі навчально-виховного комплексу селища Подворки Дергачівського району Харківської області пройшов виїзний дводенний тренінг-спецкурс «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ». Організаторами заходу виступили Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, ХОГО «Фонд місцевої демократії» за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» та за сприяння обласної державної адміністрації і Дергачівської районної державної адміністрації. Участь у заході взяли близько 30 педагогічних працівників та вчителів сільських шкіл, які підвищили свою кваліфікацію з питань євроінтеграції.

26 березня в рамках Проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в селі Ватутіно Нововодолазького району Харківської області за участі представників Харківської ОДА, координаторів проекту ЄС/ПРООН, керівництва Нововодолазького району відбулось урочисте відкриття відновленої системи вуличного освітлення по селах Ватутіно та Вільхуватівка.

З 26 по 31 березня у Харкові перебувала делегація «Фонду робітничої благодійності» міста Берінгерсдорфа-Швайга (передмістя міста-побратима Нюрнберга, ФРН) під керівництвом віце-президента Спілки регіонів Баварії, голови місцевої організації «Фонду робітничої благодійності» Фріца Кьорбера. Мета візиту делегації – відвідання закладів, яким була надана гуманітарна допомога у 2009 році та надання гуманітарної допомоги деяким закладам, організаціям і малозабезпеченим громадянам м. Харків.

30-31 березня 2010 року місто Харків відвідали члени Міжнародного Трейд-клубу, який був представлений учасниками з таких країн ЄС: Австрія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Румунія, Словаччина, Польща, Чеська Республіка,. Згідно з програмою заходу було проведено презентації експортного та інноваційно-інвестиційного потенціалу Харківської області, а також наявних інвестиційних проектів, пов’язаних з проведенням ЄВРО 2012 у м.Харків.

9 - 30 квітня 2010 року в м.Харків відбувся сьомий культурний фестиваль «Французька весна». Організаторами заходів в Україні виступили Посольство Франції в Україні, Французький культурний центр та Альянс франсез в Україні.

16-18 квітня 2010 року на базі Харківського національного економічного університету відбувся ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ «ХАРКІВ: ПАРТНЕРСТВО В ТУРИЗМІ». Мета заходу - обговорення практичних підходів до організації та функціонування сучасної туристичної інфраструктури міста.

19 квітня 2010 року у Великобурлуцькому районі Харківської області відбулося відкриття відремонтованих шкіл у с.Підсереднє та с.Червона Хвиля. Унікальною особливістю ремонтних робіт цих шкіл є те, що роботи проводились за співфінансування Проекту ЄС/Програми Розвитку ООН, громадські кошти та кошти місцевих бюджетів.

23 квітня п.р. в селі Ордівка Нововодолазького району Харківської області за участю представників Харківської облдержадміністрації, координаторів проекту ЄС/ПРООН, керівництва Нововодолазького району, відбулося урочисте відкриття відновленої системи вуличного освітлення по селах Ордівської сільської ради.

21-25 квітня 2010 року в м.Харків відбувся Східний міжнародний форум Європейського молодіжного парламенту на тему: «Технології та інновації – шлях до сталого розвитку». Проведення подібного заходу надає можливість українській молоді працювати разом із представниками близько 20 європейських країн над вирішенням нагальних питань. Організатором заходу виступила Міжнародна молодіжна громадська організація «Європейський молодіжний парламент – Україна».

27-28 квітня 2010 року в м.Харків під егідою Європейського центру інформації і промоції відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології у тваринництві та їх адаптація до світових вимог». Організатор заходу - Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України.

11-15 травня 2010 року в Харківській державній зооветеринарній академії був представлений Спільний проект в рамках Програми Темпус-Тасіс, який фінансується Європейською Комісією.

Основними учасниками цього проекту є: університет Вайхенштефан (Німеччина), університет Парми (Італія), аграрний університет – Пловдив (Болгарія), асоціація консультантів (Португалія), Харківська державна зооветеринарна академія (Харків, Україна), Дніпропетровський державний аграрний університет (Дніпропетровськ, Україна), Херсонський державний аграрний університет (Херсон, Україна), Одеський державний екологічний університет (Одеса, Україна), Українська корпорація виробництва м’яса на промисловій основі (Київ, Україна), Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики України.

15-18 травня 2010 року пройшов Другий Міжнародний кінофестиваль «Харківський бузок». Організатором заходу виступила Харківська міська рада спільно з Харківською обласною державною адміністрацією. Участь у заході взяли Почесний президент кінофестивалю французька кіноактриса Мілен Демонжо, почесні гості - актор П'єр Рішар, французcька актриса українського походження Катя Ченко, французький продюсер Жеремі Рошіньо, Перший Посол України у Франції Юрій Кочубей, американський продюсер Джейн Шербін.

25-26 травня 2010 року у м.Харків відбувся Естонський економічний форум. Організатори - представництво в м.Київ компанії Enterprise Estonia за підтримки Харківської облдержадміністрації. Мета заходу – сприяння ефективному співробітництву між підприємствами Харківської області та Естонської Республіки в галузях машинобудування, металообробки, транспорту, будівництва, інформаційних технологій, комунікацій, легкої промисловості, фінансів, торгівлі, туризму та сільського господарства тощо.

3 червня 2010 року в Малій залі Харківської міської ради відбулась спільна зустріч бізнес-місії Посольства Французької Республіки в Україні з керівниками профільних департаментів та управлінь Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, задіяних до підготовки та проведення у місті Харкові чемпіонату з футболу "Євро-2012". Мета візиту – встановлення прямих контактів з підприємствами, зокрема, з групою DCH та її структурами, які задіяні у підготовці до Євро – 2012, у галузі спортивних споруд, готельної, транспортної інфраструктур, засобів безпеки, а також у сфері PR-технологій.

7-9 червня 2010 року на базі нового терміналу «Міжнародний аеропорт «Харків» відбулася Міжнародна виставка і конференція «AEROFORUM.UA». Організаторами заходу виступили «Міжнародний аеропорт «Харків», ТОВ «Інвестиції в Харків». Мета Форуму – звернути увагу світової громадськості, великого бізнесу та державних органів влади до розвитку аеропортів в Україні напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу, сприяти формуванню нового іміджу Харківського регіону як активного центру авіаційної галузі, привабливого для інвестицій. Урочисте відкриття аерофоруму відбулося за участі голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна.

9 червня п.р. в рамках візиту Надзвичайний і Повноважний Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні пан Лі Тернер зустрівся із керівництвом Військового коледжу підготовки сержантів та Харківського національного університету повітряних сил ім. І.Кожедуба з метою налагодження можливої співпраці між військовими навчальними закладами Харківської області та Великобританії в рамках міжнародного військово-технічного співробітництва.

15 червня 2010 у м.Харків відбувся круглий стіл за участю чеської бізнес-місії. Від імені голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна на харківській землі учасників круглого столу привітав Юрій Сапронов. Він зазначив, що Харківська область традиційно приваблює іноземних партнерів своїм економічним потенціалом, адже тут працює понад 600 промислових підприємств, а за обсягом промислового виробництва Харківщина посідає 5 місце серед регіонів України.

На офіційний веб-сайт Харківської обласної державної адміністрації своєчасно та регулярно подавалася інформація щодо проведення запланованих заходів за період січень-червень 2010 року у сфері європейської інтеграції, також своєчасно здійснювалось оновлення інформаційних матеріалів за результатами проведення відповідних заходів. Представники регіональних засобів масової інформації постійно запрошуються на відповідні заходи з метою їх висвітлення.

ХОМГО «Фундація Регіональних Ініціатив»

за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

за співфінансування Проекту ЄС/Програми Розвитку ООН, громадські кошти та кошти місцевих бюджетів

за співфінансування Проекту ЄС/Програми Розвитку ООН, громадські кошти та кошти місцевих бюджетів

Херсонська ОДА

Херсонська ОДА: у друкованих ЗМІ обласного та районного значення надруковано понад 56 повідомлень про співробітництво між Україною та ЄС.

Хмельницька ОДА

Хмельницька ОДА: Протягом І півріччя 2010 року для населення області проведено прес-колейдоскопи "Європейські держави - грані співробітництва", тематичні вечори "Ми маємо бути зрозумілими Європі, а Європа нам", літературні подорожі "Найбільш відомі письменники Європейського Союзу", лекції, читацькі конференції "Що ми знаємо про Європейський Союз та євроінтеграцію?", засідання клубів за інтересами про молодіжну політику та здобуття освіти в країнах ЄС на тему "Людина, її права та свободи в контексті євроінтеграції.

Обласні центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, художньо-естетичного виховання школярів організували тематичні екскурсії, виставки, концерти, лекції на історико-культурних об'єктах України.

Так, у Старокостянтинівському, Дунаєвецькому районі в класних колективах навчальних закладів проведено години інформування на теми: "Стати Європою, щоб бути Україною", "Дитячо-молодіжний рух в країнах — членах Європейського Союзу".

В Віньковецькому районі проведено уроки-лекції "Європейський Союз - історія розвитку", бесіди на теми: "Спільна робота школи, сім'ї з формування

глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю","Діячі європейської інтеграції", уроки-екскурсії "Країни Європи", тематичну виставку літератури "Україна - держава Європейська" та інші заходи.

В усіх навчальних закладах області постійно проводяться конкурси-презентації дитячих малюнків, рефератів на теми учнівського самоврядування в школі, конкурси-захисти учнівських письмових робіт (есе, інтерв'ю, вірші, міні-твори "Вношу пропозицію", твори-роздуми про дитячо-юнацьку громадську організацію).

Чернівецька ОДА

Чернівецька ОДА: друкованим засобам масової інформації області комунальної власності для оприлюднення матеріали, присвячені європейській інтеграції України.

Як показує моніторинг періодичних видань краю, більшість з них висвітлюють зазначені питання.

Упродовж І півріччя 2010 року Чернівецькою обласною державною адміністрацією організовано та проведено ряд заходів щодо інформування громадськості стосовно європейської інтеграції України. Зокрема:

16.03.2010 з метою обговорення низки питань щодо впровадження регіональної політики в Чернівецькій області, узгодження механізмів прикордонного отримання міжнародних грантів щодо розвитку транскордонних проектів та збільшення ролі єврорегіонів, зокрема, єврорегіону «Верхній Прут», в обласній державній адміністрації за участю міжнародних експертів відбулося засідання.

23.03.2010 відбулася підсумкова конференція, під час якої розглядалися результати реалізації проекту Програми сусідства «Румунія-Україна" (бюджет TACIS/CBC) «Транскордонна співпраця з інвестиційного розвитку сільських регіонів». Бенефіціаром гранту ЄС на суму 738574,52 євро була місцева громадська неприбуткова організація «Буковинський центр реконструкції і розвитку» (БЦРР). Участь у засіданні також взяли координатор проектів Представництва Європейської Комісії в Україні Тетяна Шульга та генеральний секретар Сучавської торгово-промислової палати (Румунія) Марчел Гафтонян.

Чернівецька область співпрацює з регіонами різних країн світу в рамках укладених угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з Федеральною землею Карінтія (Австрія), округом Швабія (Німеччина), департаментом Майєнн (Франція), Шльонським та Лодзьким воєводствами (Республіка Польща), провінцією Саскачеван (Канада), Сучавською та Ботошанською повітовими радами (Румунія). З метою поглиблення двостороннього співробітництва, забезпечення поширення серед потенційних інвесторів інформації про інвестиційну привабливість Чернівецької області упродовж І півріччя 2010 здійснювалися обміни делегаціями партнерських регіонів.

Під час візитів обговорювалися питання щодо економічних, політичних та культурних зв’язків, можливостей використання туристично-рекреаційних можливостей Буковини, залучення іноземних інвестицій в економіку регіону тощо.

16.03.2010 – «Відбувся семінар з питань політики Європейського Союзу у сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва»

();

22.03.2010 – «Буковина продовжує співпрацю з Польщою, Австрією, Німеччиною, Францією» ();

23.03.2010 – «Серед мешканців сільських регіонів Буковини поширюють нову фінансову культуру» ()

Кількість проектів

2) організація навчання журналістів, які працюють у державних та недержавних засобах масової інформації, з підготовки матеріалів з питань європейської інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо:

Кількість конкурсів

3) проведення серед журналістів, які працюють у державних та недержавних засобах масової інформації, конкурсу на краще висвітлення питань щодо європейських цінностей, стандартів, досвіду проведення реформ та перспектив набуття Україною членства в ЄС

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо:

Донецька ОДА

Донецька ОДА: 25.05-06.06.10 фестиваль «Преса і книга Донеччини 2010» у рамках якого проведено конкурс серед журналістів Донецької області на краще висвітлення теми «Шлях до ЄС».

Кількість поїздок

4

4) організація поїздок журналістів, відібраних на конкурсній основі, до європейських держав – нових членів ЄС відповідно до двосторонніх угод

5) розширення та розвиток мережі шкільних євроклубів та підтримка їх діяльності

Представництво ЄС в Україні

Протягом липня-серпня 2010 року в рамках проекту "Підтримка мережі Євроклубів України у 2010 році" відбудеться серія регіональних тренінгів для євроклубів (17 липня – м.Новоград-Волинський, Житомирська обл., для учасників із північного регіону України; 24 липня – м.Херсон; 30 липня – м.Донецьк; 4 серпня – м.Черкаси; 7 серпня – м.Львів).

В кожному семінарі братимуть участь представники євроклубів із відповідних 5 регіонів України - північного, південного, східного, центрального та західного.

Заходи передбачають надання євроклубам і профільним молодіжним організаціям знань, необхідних для підготовки якісних проектів, налагодження ефективної співпраці із ЗМІ та органами влади, місцевого самоврядування в рамках своєї діяльності. Тренерами будуть фахівці організацій ініціаторів Проекту, провідних ЗМІ та Міністерства освіти і науки України.

Особливістю тренінгів є те, що презентації концепцій діяльності євроклубів, зокрема у напрямку проєвропейської освіти, будуть здійснювати учні (студенти), а не вчителі (викладачі).

На заходах буде продемонстровано схеми роботи інтерактивної платформи , яка створена з метою забезпечення єдиної комунікаційної платформи для української спільноти Євроклубів. Також обговорюватимуться перспективи створення та засад діяльності «зонтичної» організації євроклубів.

ДОВІДКА: Проект реалізується всеукраїнською радіостанцією «Наше Радіо» та громадською організацією «Євроклуб «Право і Захист» та фінансується Представництвом ЄС в Україні. Проект спрямовано на поліпшення організації та підтримку комунікації між вітчизняними євроклубами, надання методологічної та організаційної підтримки євроклубам у ефективному здійсненні їхньої діяльності. Одним з основних завдань Проекту є допомога у реалізації інноваційних проектів та ідей, зокрема, спільно з органами та установами МОН.

71

АР Крим

Бюджет АР Крим

АР Крим: В Автономній Республіці Крим у загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2010 функціонує 73 євроклуби. Продовжується планова робота щодо створення нових та поліпшення діяльності існуючих євро клубів.

В звітному періоді організовано та проведено дебатний турнір Євроклубів на базі центру європейської інформації в м. Сімферополі.

Не передбачалось

Волинська ОДА

Волинська ОДА: на базі загальноосвітніх навчальних закладів діє 73 євроклуби, у рамках засідань яких проведено заходи з відзначення Дня Європи в Україні, а саме: уроки-семінари "Україна – ЄС. Нові перспективи", лекторій "Євросоюз без таємниць". Систематизовано інформаційні експозиції про ЄС за напрямками:
- загальна характеристика держав ЄС;

- розвиток економіки;

- видатні особистості;

- цікаві факти з історії держав членів ЄС.

У рамках проекту співпраці Волинської області та спілки "Мости в Україну" (Німеччина) протягом двох тижнів в м. Бад Зальцуфлен перебувала делегація у складі трьох вчителів німецької мови Волині.

2

Житомирська ОДА

Житомирська ОДА: на базі Житомирського державного університету ім. І.Франка діє Регіональний навчально-науковий інформаційний центр європейської та євроатлантичної інтеграції. У Житомирському економіко-гуманітарному інституті міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Житомирській філії Європейського університету діють молодіжні організації «Євроклуб». Крім того, такі євроклуби працюють майже у всіх школах І-ІІІ ступенів міста та області.

У м. Новоград-Волинський діє Громадська організація «Асоціація шкільних євроклубів міста Новоград-Волинський».

Семінар директорів шкіл Житомирської області «Євроклуби як форма реалізації європейської освіти школярів».

Луганська ОДА:

Луганська ОДА: Забезпечено постійну інформаційну підтримку діяльності євроклубів в учбових закладах області (наприклад, «Прорубить окно» в … Рубежное» - лисичанська міська приватна газета «Час пик» від 20.01.10 №3; «Салют, Європо!» - міська комунальна газета «Стахановское знамя» від 14.04.10
№ 15; «За европейское будущее» - лисичанська міська приватна газети «Час пик» від 28.04.10 № 17; «Йдучи до Європи пізнаємо себе» - міська комунальна газета «Сєвєродонецькі вісті» від 27.04.10 №32; «Лучшие среди евроклубов» - регіональне приватне видання «Телегазета» від 05.05.10 № 18; «Евроклуб «Okey» - брянківська міська комунальна газета «Труд горняка» від 14.05.10 № 55-57; «Така далека близька Європа» - свердловська міська комунальна газета «Заря Донбасса» від 15.05.10 № 40 та інші).

Львівська ОДА

Львівська ОДА: Євроклуб “СТРУМ”, який діє при Червоноградській ЗШ № 9, взяв участь у V обласному Форумі шкільних європейських клубів в межах святкування Днів Європи в Україні під час параду шкільних євроклубів Львова та області, які представляли різні країни-члени ЄС та свою діяльність, вихованці клубу “СТРУМ” презентували Угорщину. Після параду команди взяли участь у еквоквесті “Львів – перлина Європи” (№ 37-38 газети “Новини Прибужжя”).

Євроклуб “Нова генерація” спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов м. Радехова в межах святкування Днів Європи в Україні під час параду шкільних євроклубів Львова та області презентували Словенію. Про участь у цьому заході розповіла у №№ 21, 22 газета “Народна справа”.

22 квітня у Павлівській ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся Перший районний Форум шкільних європейських клубів Радехівського району, який проходив під назвою “Євроклуб як форма реалізації європейської освіти у школі” - повідомила у № 18 газета “Народна справа”.

1 травня у рамках програми “Форуму видавців – дітям” відбувся V Обласний форум шкільних європейських клубів. За участі шкільних європейських клубів центральною частиною міста Львова проведено Євроквест, відбулося нагородження його переможців - інформувала у № 47 газета “Львівська пошта”.

На базі Сокальської спеціалізованої школи № 3 вже не перший рік діє шкільний європейський клуб «У серці Європи». На сторінках № 6 газети «Голос з-над Бугу» вміщена розповідь про роботу Євроклубу, метою якого є пропагування серед молоді ширших знань на тему Європи і спільної культурної спадщини, інтеграції України з європейською спільнотою, розвиток почуття відповідальності за мир, захист прав людини, безпеку. Створено сайт Євроклубу, де можна ознайомитися з роботою, проектами, новинами клубу та школи.

Про діяльність клубу “Євросвіт”, створеного в Рудківській гімназії, їхні візити дружби, екскурсії містами Польщі розповіла у № 43 газета “Голос Самбірщини”.

Трьохрічний ювілей святкував “Євроклуб Life“, що діє при СШ № 8 м. Самбора (№ 37 газети “Новини Самбора”).

Про діяльність клубу “Євросвіт”, створеного в Рудківській гімназії, їхні візити дружби, екскурсії містами Польщі розповіла у № 43 газета “Голос Самбірщини”.

Трьохрічний ювілей святкував “Євроклуб Life“, що діє при СШ № 8 м. Самбора (№ 37 газети “Новини Самбора”).

Керівник європейського клубу “Діти Європи” Великомостівського НВК Ірина Балко разом з учнями взяла участь у міжнародному проекті “Налагодження співпраці між шкільними європейськими клубами у малих місцевостях України та Грузії”, який реалізувався громадською організацією “Європейський діалог” за фінансової підтримки міжнародного фонду “Відродження”. 11 лютого з робочим та дружнім візитом представники Грузії відвідали Великомостівський НВК (№ 17-18 сокальської газети “Голос з-над Бугу”).

Миколаївська ОДА

Миколаївська ОДА: В області продовжують активно працювати шкільні євроклуби. Проводиться робота щодо розвитку їх мережі. Протягом І півріччя 2010 року було створено 30 євроклубів. Зокрема, у Березнегуватському районі - 10, Березанському - 1, Єланецькому - 4,

Жовтневому - 1, Казанківському - 3, Очаківському - 3, Снігурівському - 2, Очаківському – 3, м. Южноукраїнськ – 1, м. Миколаїв – 2. Всього в загальноосвітніх закладах області діє 90 євроклубів.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах області функціонує 22 євроклуби, які здійснюють підготовку, презентацію проектів з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, беруть участь у конкурсах-захистах дослідницьких робіт, проводять відповідні заходи до Дня Європи в Україні, організовують поїздки-обміни делегацій учнівської молоді між навчальними закладами області і країн ЄС.

40

Харківська ОДА

Харківська ОДА: У І півріччі 2010 на базі загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області продовжували діяльність близько 40 євроклубів та кабінетів європейської інтеграції. За участю зазначених утворень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів області були організовані та проведені відповідні заходи, а саме: тематичні уроки, бесіди, вікторини, засідання круглів столів, виховні години, зустрічі, семінари, тренінги на теми «Як святкують Новий рік та Різдво в європейських країнах», «Демократичні вибори президента України – крок до Європи», «Інновації в вихованні дітей в позашкільних закладах», «Стандарти роботи з молоддю у сфері європейської інтегралії»; інформаційні книжкові виставки, тематичні експозиції з європейської тематики тощо.

Хмельницька ОДА

Хмельницька ОДА: Протягом І півріччя 2010 року в області проведено низку заходів, направлених на розширення мережі шкільних євроклубів та активізацію роботи вже існуючих. Так, у школах м. Хмельницького створено 16 євроклубів. Значно активізували свою роботу у цей період європейські клуби навчальних закладів області. Сьогодні їх нараховується понад 300. Рада обласної мережі клубів стала ініціатором проведення таких інтерактивних форм інформаційно-просвітницької роботи:

 • інтелектуальні розважальні ігри «Євроквест»;

 • культурно-мистецькі свята: «Французька весна», «Чарівні звуки
  музики відомих європейських композиторів»;

 • фестивалі-подорожі «Мандруємо Європою»;

 • інтелектуальні ігри "Мистецькі шедеври Європи";

 • вікторина «Перевір свої знання про Європейський Союз та європейську
  інтеграцію України;

• інформування учнів та батьківської громадськості через шкільні засоби мас-
медіа, виступи в класних колективах, на батьківських зборах членів лекторських
груп про історію Дня Європи, утворення ЄС, його владні інституції,
Лісабонську угоду, хвилі розширення Європейського Союзу, європейську
інтеграцію України і и, європейську політику сусідства.

кількість конференцій

2

7) проведення наукових конференцій та форумів з питань європейської інтеграції серед учнів загальноосвітніх та студентів вищих навчальних закладів

Рівненська ОДА

Рівненська ОДА: протягом січня-червня 2010
на базі вищих навчальних закладів області проведено студентську наукову конференцію: "Правове регулювання аграрних відносин в ЄС та на Україні: порівняльний аналіз", науково-практичну конференцію на тему: "Історія європейської цивілізації від давнини до сучасності", науково-практичну конференцію "Українське суспільство: історія, сучасний стан, тенденції розвитку" (в рамках конференції працювала секція: Інтеграція європейських цінностей в пострадянський простір"), науково-практичну міжвузівську конференція "Етнос
та культура: минуле, сьогодення, майбутнє" (в рамках конференції обговорено питання: українське
суспільство в діалозі культур, Україна у світовому суспільно-політичному просторі: минуле і сучасність, Україна на шляху європейської інтеграції; міжкультурна комунікація в Європі в аспекті сучасних проблем ідентичності тощо).

В загальноосвітніх навчальних закладах області протягом квітня-травня 2010 року проведені години
спілкування, бесіди, лекції, усні журнали, гри-подорожі, тематичні лінійки, заочні відеомандрівки,
брейн-ринги, наукові конференції на теми: „Україна – європейська держава", „Європейський шлях України", „Євроінтеграційний курс України", „Навчання в Європі: можливості для українських
студентів", „Подорожуємо Європою", „Іменини Європи" та інші.

10) виготовлення та трансляція в ефірі недержавних рейтингових телерадіоканалів роликів з питань європейської інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо: Протягом І півріччя 2010 року виготовлення та трансляція в ефірі недержавних рейтингових телерадіоканалів роликів з питань європейської інтеграції не здійснювалось, у зв’язку з відсутністю коштів.

Але ця тематика була повністю висвітлена за темпланами ОДТРК.

2,0 тис. грн.

Виготовлення та трансляція ТРК тематичних телерадіопередач з питань євроінтеграції

Сумська ОДА

Обласний бюджет

Сумська ОДА: 15.04.10 -17.04.10 Провідні ТРК області подавали інформаційні матеріали щодо заходів з нагоди відзначення Дня Європи.

Сумська ОДТРК, ТРК «Відікон», «Академ-ТБ» за сприяння головного управління зв’язків з громадськістю облдержадміністрації.

12.05.10 Представників обласної державної адміністрації, Центру Європейських ініціатив у м. Суми, інших громадських організацій взяли участь у прямому ефірі «Академ-ТБ» з питань євроінтеграції.

Кіровоградська ОДА

Кіровоградська ОДА: КОДТРК, телерадіокомпанією «TTV» та телекомпанією «Стимул» транслювались сюжети заходів європейського спрямування, що проходили на території області протягом першого півріччя поточного року.

Хмельницька ОДА

Хмельницька ОДА: на ХОДТРК «Поділля-центр» питанням європейської інтеграції присвячено окремі тематичні програми: «Актуальна тема», «Щира розмова».

Крім того, на телебаченні щомісяця готується програма, що порушує проблеми європейської інтеграції України «Дорогою в Європу».

11) підготовка та трансляція в ефірі недержавних рейтингових телерадіоканалів передач, передач у жанрі «ток-шоу», дебатів, дискусій з питань європейської інтеграції

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. № 153 Комітет погодився виступити бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги «Виготовлення та розповсюдження рекламного фільму про допомогу Європейського Співтовариства Україні», реципієнтом якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Комунікаційна група «ПРТ» створення і розповсюдження промо-фільму, що висвітлює конкретні результати допомоги ЄС Україні, їх вплив на різні аспекти життя громадян України, а також заохочення національних та регіональних телеканалів транслювати зазначений фільм або окремі його частини.

12) виготовлення додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих ЗМІ

Держкомтелерадіо

У межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади

Держкомтелерадіо: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 2002 р. № 153 Комітет погодився виступити бенефіціаром проекту міжнародної технічної допомоги «Виготовлення та розповсюдження газетних вкладишів та публікацій щодо Інструменту європейської політики сусідства (ІЄПС) та підтримки ЄС України», реципієнтом якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Комунікаційна група «ПРТ». Комітет розглянув опис зазначених проектів, які передбачають створення та розповсюдження впродовж 2010 року разом із недержавними регіональними газетами трьох газетних вкладень, що висвітлюють конкретні результати допомоги ЄС Україні, їх вплив на різні аспекти життя громадян України, а також виробництво брошури з ІЄПС.

Протягом І півріччя 2010 року друковані ЗМІ висвітлювали заходи з підготовки та проведення Дня Європи під рубриками "Європейський вибір України", "Європа вчора, сьогодні, завтра", "Європа - наш спільний дім", "Моє європейське майбутнє", “Україна: шлях до Європи”.

Укрінформ продовжував активну та системну роботу щодо інформування громадськості з питань європейської інтеграції України. За підсумками І півріччя 2010 року журналістами інформагентства підготовлено та поширено 188 текстових інформаційних повідомлень, інтерв’ю, коментарів (у відкритому доступі), а також понад 250 фотоматеріалів, головними темами яких були:

 • євроінтеграційні перспективи України;

 • реалізація внутрішніх реформ в Україні, спрямованих на запровадження європейських стандартів життя в державі;

 • хід діалогу Україна-ЄС, зокрема, з питань укладання Угоди про Асоціацію, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, лібералізації візового режиму для українських громадян на території країн Євросоюзу;

 • виконання заходів у рамках європейського проекту “Східне партнерство”.

Вінницька ОДА

Вінницька ОДА: Друковані засоби масової інформації постійно оприлюднюють матеріали щодо співробітництва місцевих територіальних громад з громадами європейських держав, про обмін делегаціями, укладання угод про співпрацю. Зокрема, обласна газета «Вінниччина» у постійно діючій тематичній сторінці «Знайти себе» оприлюднила інформаційну статтю «Польські волонтерки Агата і Катажина рік живуть у Вінниці», та оприлюднила підсумки соціологічного дослідження Інституту євроінтеграції та регіонального розвитку. «Вінницька газета» у рубриці «Суспільство» надрукувала матеріали з громадських слухань «Україна в інтеграційних процесах: можливості та перспективи», які відбулися у Вінницькому торговельно-економічному інституті.

Районні газети також не обходять осторонь висвітлення даної тематики. Так, районна газета «Вісті Тепличчини» оприлюднила статтю «Вінниччина активно долучається до інтеграційних процесів України» «Літинський вісник» – «Інформування громадськості», тощо.

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: Друкованими засобами масової інформації області у І півріччі 2010 року надано понад 70 матеріалів даної тематики.

Виданнями області обговорювались актуальні питання взаємодії України з Європейським Союзом, висвітлювалась діяльність влади України щодо інтеграційної стратегії держави, діяльність обласної державної адміністрації щодо виконання в області Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Більшість газет області розмістили на своїх сторінках матеріали щодо підготовки та проведення Дня Європи в Україні. Друкованими виданнями «Вісник», «Сільське Криворіжжя», «Семь дней», «Наше місто», «Дніпровська зоря» широко висвітлено святкові заходи, які пройшли на території Дніпропетровської області.

Актуальними для ЗМІ були і тематичні рубрики: «Міжнародні зв’язки», «Міжнародні контакти», «Євробюлетень», «Єдиний день інформування», «Украина в ВТО», «Європейський тиждень якості», «Економічна політика», «Суспільство», «Гарячі новини», «У світі», „Економіка”, „Інтеграція”, „Про Європейський Союз”, «ЄС схвалює», «Україна – ЄС», «Міжнародна панорама», «Україна: Акценти», «Євроінтеграція», «Про Європейський Союз і не тільки…», «Україна та ЄС», «Програма ЄС в Україні», «Дні Європи в Україні», «День Європи».

Виданнями регіону обговорювались актуальні питання взаємодії області з єврорегіонами країн світу. У ЗМІ всестороннього висвітлення знайшли теми інфраструктурного розвитку, регуляторних реформ, процесів демократичного розвитку та ефективного управління, які обговорювалися під час візитів в область Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндії Крістера Міккелсона, Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Білорусь в Україні Валентина Величко та інших. Висвітлювались проблеми економічного характеру, які обговорювались на спільних заходах з представниками бізнесових кіл Німеччини, Італії та Міжнародного благодійного фонду «Східна Європа».

Одеська ОДА

Одеська ОДА: Починаючи з квітня 2010 друковані та електронні ЗМІ активно висвітлювали хід підготовки та проведення святкування Дня Європи в Одеській області. Зокрема, оприлюднено матеріали щодо проведених міжнародних конференцій, «круглих столів», фестивалів, широко висвітлено питання стосовно розвитку зв'язків з європейськими країнами, роботи тематичних виставок у бібліотеках та музеях, презентації функціонуючих євроклубів та євростудій в закладах освіти.

Управлінням у справах преси та інформації облдержадміністрації було запроваджено моніторинг публікацій з питань європейської інтеграції в друкованих виданнях.

Низку матеріалів з відзначення Дня Європи, добірки матеріалів з питань європейської інтеграції опубліковано у газетах «Одеські вісті», «Чорноморські новини», «Вечерняя Одесса», «Деловая Одесса», «Одесский вестник» тощо. Серед основних публікацій можна виокремити «Крепнут международнне связи», «День Европы в Одессе», «Европейские города -
побратимы Одессы», «Знакомство с культурой дружественньїх стран», «Принади
і ризики Єврозони», «Замість євроромантизму - європрагматизм».

В районних ЗМІ опубліковано матеріали «Шляхами європейської інтеграції» (Білгород-Дністровський район), випуск газети «Наш сканер» (Великомихайлівський район), «Миколаївський вісник» (Миколаївський район), «День Європи в Україні» (Біляївський район), «День Європи» (Красноокнянський район).

Хмельницька ОДА

Хмельницька ОДА: періодично на сторінках місцевих ЗМІ публікуються матеріали з питань європейської інтеграції України. У всіх районних газетах запроваджено рубрики «Україна і світ», «Україна і ЄС», в яких висвітлюється державна політика щодо питань європейської інтеграції України.

Крім того, відповідно до розробленого медіа-плану з висвітлення заходів, пов'язаних з організацією та проведенням Дня Європи в Україні, зокрема, були розміщені в засобах масової інформації інформаційно-пізнавальні публікацій про ЄЄ та його відносини з Україною, а також матеріали, пов'язані з проведенням в Україні та області Дня Європи. Інформація щодо проведення Дня Європи в області розміщена на сайті облдержадміністрації.

Інформування громадян про європейські цінності та стандарти, досвід проведення реформ, критерії членства в ЄС, інтеграції України до ЄС здійснюється шляхом висвітлення зазначених питань на телебаченні в програмах "Тиждень Хмельниччини", "Подільська панорама" (ХДТРК "Поділля Центр"), "Бізнес" (ТРК "Контакт"), "Місто"(м. Хмельницький), "Подолянин ТУ" (м.
Кам'янець-Подільський), "Шанс" (м. Шепетівка), в щотижневих телепрограмах "Події тижня" в районах та в місцевих газетах "Всім", "Місто", "Проскурів", "Подільські вісті" (м. Хмельницький), "Кам'янець-Подільський вісник" (м. Кам'янець-Подільський), "Шепетівський вісник" (м. Шепетівка), "Сільські новини" (Віньковецький район), "Городоцький вісник" (Городоцький район), "Дунаєвецький вісник" (Дунаєвецький район), "Зоря Надгориння" (Ізяславський район), "Красилівський вісник" (Красилівський район), "Летичівська правда" (м. Летичів), "Наддністрянська правда" (Новоушицький район), "Колос" (Полонський район), "Життя Старокостянтинівщини" (Старокостянтинівський район), "Прибузька зоря" (Хмельницький район), "Позиція" (Чемеровецький район), "Вперед" (Ярмолинецький район) та ін.

13) регулярна трансляція підготовлених на державне замовлення телерадіопрограм та роликів Національною телекомпанією, національною радіокомпанією, Державною телерадіокомпанією «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та обласними телерадіокомпаніями

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо: Здійснюється регулярна трансляція теле- та радіопрограм та роликів Національною телекомпанією, Національною радіокомпанією, Державною телерадіокомпанією «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та обласними телерадіокомпаніями. Тематичні плани ОДТРК у 2009 році враховують чисельні питання європейської інтеграції. Також значно збільшений хронометраж цих передач та кількість. Необхідно зазначити такі передачі, як «Європейський вибір», «Європейський поступ», «Вікно в Європу», «Європейські горизонти», «Європа-Україна: на шляху єднання» та ін.

Вінницька ОДА

Вінницька ОДА: Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «ВІНТЕРА» в телевізійних та радіоефірах, таких як «Позиція», «Резонанс», «Фактаж» та новинах програм постійно розміщують інформацію про співробітництво України з державами Євросоюзу, в тому числі про поглиблення співробітництва у сферах фун кціонування місцевого та регіонального самоврядування, сільського господарства, поглиблення транскордонних та регіональних зв‘язків в промисловій та підприємницькій діяльності, освіті, науці та культурі.

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: В ефірі місцевих телеканалів висвітлювались основні напрямки діяльності державних та громадських інституцій регіону в справі залучення України до Європейського Союзу. В програмах телебачення систематично беруть участь керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, науковці, громадські діячі та діячі культури Дніпропетровського регіону.

Протягом І півріччя 2010 транслювались телевізійні фільми циклу «Програми допомоги ЄС в Україні», зокрема, «Підтримка податкової реформи», «Впровадження механізму твінінгової діяльності в Україні», «Сприяння розвитку в енергетичному секторі», «Розвиток та вдосконалення управління у сільському господарства», «Програми захисту довкілля», «Допомога групам ризику (ВІЛ/СНІД) та наркозалежність», «Освітні програми ЄС», «Інформаційна програми Представництва Європейської Комісії в Україні», «Соціальний захист прав вразливих дітей та сімей».

В ефірі обласного радіо зазначена тематика була висвітлена в передачах „Новини України та світу”, „Вісті звідусіль”, „Вечірня панорама”, „Береги”. Хід реалізації державної програми євроінтеграції висвітлюється в інформаційних програмах („Новини дня”, „Вечірня панорама”, „Фінансові новини”), суспільно-політичних програмах („Авторитетно про важливе”, „Оглядач”, „Життя-буття”) та інших.

Одеська ОДА

Одеська ОДА: Одеська ОДТРК у передачах «Панорама області», «Телефон для всіх» «Факти», Доброго ранку, Одесо!» регулярно інформує телеглядачів та радіослухачів щодо питань європейської інтеграції, діяльності
облдержадміністрації в цьому напрямку;
залучає до участі у передачі керівників
облдержадміністрації, науковців, дипломатів, юристів та інших фахівців з питань міжнародного співробітництва.

Чернівецька ОДА

Чернівецька ОДА: Тематика європейської інтеграції передбачена у тематичних планах обласної державної телерадіокомпанії, зокрема у цикловій науково-просвітницькій телевізійній програмі «Європейським шляхом», інформаційних випусках програм «Новини» та «Резонанс», радіопередачі «Погляд».

Херсонська ОДА

Херсонська ОДА: на обласному державному телебаченні «Скіфія» та обласному проводовому радіо на тему Європейської інтеграції та відзначення в області Дня Європи вийшли такі програми:

- 13 випусків авторської програми «Спільна мова» на обласному проводовому радіо;

 • 24 сюжети у програмі новин «Таврійські новини»;
  -12 ранкових програм «Починайте день з нами!»;

 • 20 випусків аналітичної програми «Тиждень»;
  -12 випусків програми «Молодіжний канал».

4. Інтеграція України до європейського інформаційного та інтелектуального простору

1) розроблення, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів (листівок, буклетів, плакатів)

МЗС

Державний бюджет

МЗС: Виконання заходу унеможливлено у зв’язку з відсутністю на ці потреби бюджетних коштів.

Мінфін

Державний бюджет

Мінфін: Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / За ред. І. Я. Чугунова. – К.: ДННУ АФУ, 2009. – 848 с.

Данькевич А.П. Проблеми залучення іноземного капіталу для розвитку вітчизняної економіки / А.П. Данькевич // Наукові праці НДФІ. – 2010. – Вип. 1 (50). – С. 112–120.

Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній в умовах глобалізації / Н.В. Ткаченко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С.82–91.

Брегеда О.А., Савлук С.М. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С.27-34.

Колосова В.П. Реформа розміру квот країн-членів Міжнародного валютного фонду / В.П. Колосова // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С.53-65.

Кузнецов О.В. Особливості сучасної британської податкової системи / О.В. Кузнецов // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С.102-113.

НАН України

НАНУ: Питання європейської інтеграції України постійно висвітлюються в бюлетенях «Резонанс», що видаються Службою інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського.

Значну увагу проблематиці європейських досліджень приділяє оновлений Інститут Європейських досліджень НАН України. Так, наприкінці 2009 року фахівцями інституту підготовлено і випущено колективну монографію «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього». Протягом 2010 року також заплановано видати колективні праці «Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку» та «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин».

Київська МДА

Київська МДА: у закладах освіти розповсюджено навчально-методичні матеріали з питань європейської інтеграції.

Волинська ОДА

Місцевий бюджет

Волинська ОДА: На виконання Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.03.2010 № 78 "Про відзначення в області Дня Європи" 15 травня 2010 року в районах та містах області відзначили День Європи.

В м. Луцьку свято розпочалося у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки фестивалем традицій та звичаїв країн-членів Європейського Союзу "Євробачення", у якому взяли участь представники всіх шкіл міста. У Луцькому замку відбувся вже традиційний V Міжнародний джаз-фестиваль "Музичні діалоги-2010". Учасниками фестивалю стали колективи з Російської Федерації, Польщі, Німеччини та України. Зокрема, Rezus Blues (м.Луцьк, Україна), Ok-Tet Trio (м.Москва, Росія), Unity (Польща-Україна-Німеччина), Джаз-тріо О.Теренова та Валерій Колесніков (м.Донецьк).

Проведено ряд інших заходів, серед яких виступи керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації в прямому ефірі обласного телебачення та радіо на теми, що стосуються питань європейської інтеграції, проведення круглих столів, прес-конференцій та інших публічних заходів на європейську тематику, у тому числі з залученням представників країн Європи, проведення у навчальних закладах області заходів (тематичних уроків, лекцій, круглих столів, конкурсів, інформаційно-просвітницьких та виховних годин), присвячених висвітленню сутності та ролі Європейського Союзу в сучасному світі, організація у бібліотечних закладах області інформаційних експозицій, виставок літератури, полиць, фотовиставок з актуальних питань європейської інтеграції та приурочених до Дня Європи.

Чернігівська ОДА

Чернігівська ОДА: за фінансової підтримки облдержадміністрації видано збірник матеріалів «Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область».

2) проведення щороку дня Європи в обласних центрах, мм. Києві та Севастополі

МКТ

Державний бюджет

МКТ: 15.05.10 у Києві в рамках відзначення Дня Європи в Україні на вулиці Хрещатик було організовано «Європейське містечко», в рамках якого Міністерством культури і туризму України було презентовано павільйон «Україна».

В рамках презентації українського павільйону було проведено концерти із залученням професійних та аматорських творчих колективів, митців та майстрів народного мистецтва. Крім того, представлено інформацію щодо туристичного потенціалу України. На відкриття павільйону «Україна» були запрошені Міністр закордонних справ України К.І. Грищенко, глава делегації Європейської Комісії в Україні Ж. Тейшера, заступник Міністра культури і туризму України Т.Г. Кохан, заступник голови Київської міської державної адміністрації І.І. Добруцький, голови дипломатичних представництв ЄС в Україні.

Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо: з урахуванням минулорічного досвіду широкомасштабного висвітлення Дня Європи у 2009 році, 2010 року Комітет залучив державний медійний сектор. Зокрема, Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію України, ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», Державну телерадіокомпанію «Культура», обласні державні телерадіокомпанії та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Комітетом розроблено медіа-план з висвітлення заходів, пов‘язаних з організацією та проведенням Дня Європи в Україні. Значну увагу у Плані висвітлення було приділено заходам, що відбувалися у містах, визначених Європейським Союзом, а саме: у Києві, Херсоні, Маріуполі, Миколаєві, Севастополі, Донецьку, та Свердловську.

Держкомтелерадіо приділено значну увагу інформаційно-роз’яснювальній складовій відзначення Дня Європи в України у 2010 році, яка передбачила:

- підготовку інтерв‘ю та статей керівництва центральних органів виконавчої влади України з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з їхньою трансляцією каналами центрального телебачення, ретрансляцією регіональними телерадіокомпаніями та публікацією у друкованих ЗМІ;

- проведення в районах інформаційних та культурно-масових заходів, присвячених відзначенню Дня Європи у м. Києві:

- вистав, концертно-розважальних програм за участю колективів художньої самодіяльності;

- літературних експозицій за європейською тематикою,

- експозицій образотворчого мистецтва та фотовиставок, присвячених різним аспектам життя країн ЄС;

- тематичних конкурсів дитячої художньої творчості;

- вікторин та конкурсів щодо історії та сучасності розвитку ЄС;

- функціонування «Європейських містечок», які презентували Україну, ключові аспекти історії та культури ЄС та його держав-членів;

- святковий концерт з нагоди Дня Європи у м. Київ;

- проведення офіційної церемонії відкриття Дня Європи в Україні на Майдані Незалежності у м. Києві за участю Міністра закордонних справ України, Київського міського голови, Представника Європейської комісії в Україні, послів держав-членів ЄС в Україні.

Комітетом підготовлено звіт за результатами висвітлення державними засобами масової інформації заходів, які проходили в рамках відзначення Дня Європи в Україні у 2010 році

Київська МДА

Київська МДА: у м. Києві 15.05.10 проведено День Європи за участю Представництва Європейської Комісії в Україні та посольств європейських країн, а також представників дипломатичного корпусу, громадських організацій тощо.

Інфомраційну підтримку проведення Дня Європи у Києві забезпечували «Радіо Київ 98 FM» (4 матеріали) та газета «Хрещатик» (2 публікації).

1

АР Крим

Бюджет Автономної Республіки Крим

АР Крим: Заходи, присвячені Дню Європи:

На території ландшафтного куточку Центрального парка та відпочинку м.Сімферополя 22 травня 2010 року відкрито європейське містечко з проведенням святкової концертної програми. Підготовлено інформаційні стенди про країни, організовано виступ національно-культурних фольклорних творчих колективів з номерами художньої самодіяльності, конкурси, вікторини.

У м. Ялті на Набережній ім. Леніна проведено фотовиставку «Культурні столиці Європи-2010», організовану Почесним Консульством Угорської Республіки в Сімферополі і Кримським Угорським Товариством. В заході взяв участь Посол Угорської Республіки в Україні пан Андраш Баршонь.

Також для жителів і гостей на Набережній м.Ялти організовано виступ оркестру духових інструментів з м.Вельс (Австрійська Республіка).

У концертному залі «Ювілейний» м.Ялта відбувся виступ симфонічного оркестру з м.Лювігсбург (ФРН).

Проведено святкові засідання Євро клубів.

Кримським засобами масової інформації висвітлені заходи, приурочені до проведення в Автономній Республіці Крим Дня Європи в Україні.

Не передбачалось

Дніпропетровська ОДА

Дніпропетровська ОДА: З метою забезпечення підтримки державної політики з реалізації стратегії європейської інтеграції область урочисто відзначила День Європи в Україні. В рамках проведеного традиційного місячника «Дніпропетровщина та Європейський Союз: горизонти міжрегіональної співпраці», в містах та районах пройшли тематичні семінари, науково-практичні конференції, форуми, громадські слухання, «круглі столи», дебати та інші заходи. З приводу відзначення цієї події, опубліковано десятки тематичних статей, серед яких і привітання голови облдержадміністрації О.Ю. Вілкула. У святкові та перед святкові дні до проведення різноманітних заходів в містах та районах області широко підключилися представники громадських організацій області та партнери зарубіжних країн, а саме Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Литви, тощо.

У рамках загальноукраїнського фестивалю у м. Дніпропетровськ у квітні відкрилася виставка «Французька весна» та в травні відбувся VІ Міжнародний студентський фестиваль франкомовних театрів в рамках „Днів франкофонії”. Така подія об’єднала навколо театру і французької мови студентів, театральних аматорів і професіоналів. По завершенні фестивалю найкращі трупи та актори були запрошені до участі в аматорському фестивалі, що проходитиме у Франції.

У рамках європейського культурного розмаїття з 20 по 30 квітня в області пройшов міжнародний весняний фестиваль «Квітень музичний-2010» за участю артистів з регіонів країн - членів ЄС.

Житомирська ОДА

У межах коштів, передбачених для утримання відповідного органу виконавчої влади

Житомирська ОДА: 15 травня у м. Житомирі, в міському парку культури та відпочинку ім. Ю.Гагаріна, відбувся святковий концерт з нагоди Дня Європи, за участю творчих колективів національно-культурних товариств Житомирщини. Концерт відбувся за сприянням Міжнародної громадської організації "Товариство німців України - "Відергербурт" та Координаційної ради національно-культурних товариств Житомирщини. Свої творчі здобутки презентували відомі колективи етнічних громад області: Народний польський фольклорний ансамбль «Поліські соколи», Народний польський ансамбль танцю «Короліски», зразковий польський дитячий вокальний ансамбль «Дзвонечки», молодіжний ансамбль польської пісні Житомирської філії Київського інституту бізнесу і технологій, молодіжний ансамбль обласної вірменської громади «ЕРЕБУНІ», єврейська театральна студія «Старий бульвар», грецький ансамбль «Іліос».

19 травня в приміщенні Житомирського облмуздрамтеатру ім. І.Кочерги відбулись урочистості з приводу святкування Дня Європи. Участь у заході взяли представники органів виконавчої влади, громадськості, студентство, школярі Житомирщини. Під час заходу відбулася віртуальна подорож країнами Європейського Союзу, яка допомогла отримати інформацію про історію створення ЄС, культуру країн-членів ЄС, та познайомити учасників заходу з цілями і цінностями даного інтеграційного об’єднання та з євроінтеграційними процесами, що відбуваються в Україні.

21 травня у м. Новоград-Волинському понад 80 учнів та 15 педагогів усіх 11 загальноосвітніх шкіл взяли участь у святкуванні Дня Європи. В рамках заходу було організовано конкурс дитячих робіт на асфальті під загальною назвою «Крокуємо до Європи», створено святкове панно загальною площею понад 60 квадратних метрів з символів країн Європейського Союзу, проведено міський фестиваль «Ігри країн Європи» та інтелектуальну гру «В Європу разом» за участю євроклубів.

1

Закарпатська ОДА

Місцевий бюджет

Закарпатська ОДА: Проведено інформаційний День Європи. Розповсюдження через інформаційні палатки матеріалів щодо перспектив європейської інтеграції України та ознайомлення з досвідом у сфері європейської інтеграції сусідніх держав-членів ЄС.

Забезпечено висвітлення у програмах Закарпатської ОДТРК. „М-студіо”, „21 канал”, обласного радіо, газеті „Новини Закарпаття” та інших друкованих засобах масової інформації проведення інформаційного Дня Європи в Закарпатській області, зокрема, зустріч Генерального консула Словаччини та консула Угорщини з керівництвом Закарпатської облдержадміністрації, Представництва МЗС в

м. Ужгород.

Відбувся візит Посла, Голови представництва Європейського Союзу в Україні пана Жозе Мануела Пінту Тейшейри та Послів країн-членів ЄС до Закарпатської області.

В межах візиту Послів до Ужгороду відбулася презентація п’ятьох проектів ЄС в Закарпатті щодо запобігання повеней тривалістю з 2005 по 2010 рік.

Загальна вартість проектів склала понад 2,5 млн. євро.

Івано-Франківська ОДА

Івано-Франківська ОДА: 14 травня 2010 року в рамках відзначення Дня Європи в Україні в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулася відео-конференція на тему: «Євроінтеграція – новий формат європейського вибору України». Організатором конференції виступив Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У конференції взяли участь три області: Івано-Франківська, Херсонська, Чернігівська. Учасники конференції обговорили питання реформування державного управління України в рамках євроінтеграційних процесів, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції на базі центрів, поділилися досвідом налагодження міжнародного співробітництва. З досвідом Прикарпаття щодо реалізації програм транскордонного співробітництва та залучення неурядових організацій до проектів міжнародної співпраці виступила Л.Худецька - начальник відділу міжрегіональної інтеграції та міжнародної технічної допомоги управління зовнішніх зв’язків та міжрегіональної інтеграції головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Інтернет-конференція відбувалася за участю слухачів тематичного семінару «Правові аспекти діяльності місцевих органів влади» - начальників юридичних відділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

25 травня 2010 р. в обласному центрі, на площі Ринок, біля краєзнавчого музею відбулися заключні заходи з відзначення Дня Європи. Організаторами святкових заходів були головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій, управління спорту, управління культури облдержадміністрації, Духовно-медичний центр «Оновлення», а також обласні громадські організації. В рамках заходу відбулась презентація програми «Європейська Освіта», проведений конкурс малюнків на асфальті, відбулись спортивні змагання з таких видів спорту: підняття бочки, армреслінг, перетягування канату, комбінована естафета. За результатами конкурсу переможці були нагороджені пам’ятними призами. У заключних заходах з відзначення Дня Європи взяли участь представники райдержадміністрацій, громадські організації області, Солотвинська школа-інтернат, благодійна організація «Мальтійська Служба Допомоги», студенти та молодь. Учасники акції отримали презентаційні матеріали, надані Представництвом Єврокомісії в Україні.

В рамках відзначення Дня Європи в Україні в районах та містах обласного значення відбулись святкові концерти, тематичні уроки, круглі столи, конкурси творчих робіт та малюнку на асфальті, спортивно-масові заходи, фотовиставки.

Київська ОДА

Київська ОДА: У рамках святкування Дня Європи у вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах області проведено конференції, круглі столи, громадські читання на теми: “Європейська інтеграція та Україна”, “Інтеграція України в європейський освітній простір”, ”Європа вчора, сьогодні і завтра”, “Культурне надбання Європи”.

До Дня Європи музейними закладами області оформлені фотовиставки та виставки дитячих малюнків, робіт юних художників, виставки рекламної туристичної продукції „Відпочиваємо в Європі” та оновлені експозиції творів образотворчого мистецтва.

У рамках Дня Європи в Україні відбулися заходи, спрямовані на просвітництво населення, передусім молоді. З цією метою за участю лідерів місцевих осередків політичних партій та громадських організацій проведено Єдиний день інформування населення, забезпечено широке висвітлення заходів з підготовки та відзначення Дня Європи в Україні, в освітніх закладах області проведено дні інформації: "Україна на межі тисячоліть: держава, нація, культура", "Новий крок в історії держави", тематичні уроки на тему “Історія рідного краю в контексті європейської історії”, конкурси, вікторини на краще знання реалій сучасної Європи.

Кіровоградська ОДА

Кіровоградська ОДА: з нагоди святкування Дня Європи за сприяння обласної та районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування в містах та районах області проведено низку культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових виставок, бесід, конкурсів, музичних вечорів, конкурсів рефератів, інформаційних годин, тематичних екскурсій тощо.

У Кіровограді відбувся Міжнародний дитячий фестиваль пісні і танцю "Об'єднаймо дітей мистецтвом" за участю 32 дитячих вокальних та танцювальних колективів із Сербії, Португалії та Польщі.

За сприяння ОДА та за підтримки об'єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського, обласних громадських організацій "Об'єднання болгар "Наша Хора", "Єлисаветградський узвіз", "Маленький Париж" та "Фундація регіональних ініціатив", Координаційної Ради євроклубів Кіровоградської області у травні 2010 року у м. Кіровограді проведено фестиваль "Єврофест 2010". У рамках фестивалю проведено тематичну виставку "Європейська інтеграція України: сьогодення і майбутнє", конкурси плакатів "Моя Європа", "Моя Кіровоградщина на шляху до Європи" та фотографій "Зустрінь Європу у своєму місті", різноманітні майстер-класи з вишивки гладдю та бісероплетіння, виступи хореографічних та вокальних колективів міста, представлено вироби з природного матеріалу, об'ємні аплікації і тканини, обереги та картини маслом. Євро клубами загальноосвітніх шкіл міста презентовано країни-члени Європейського Союзу, а саме Болгарію, Великобританію, Німеччину, Польщу та Чехію.

Фестиваль проходив у форматі баркемпу, тобто кожен міг стати його співтворцем. Зокрема, завдяки інтерактивній грі "Мої вітання, Європо!", бажаючі могли намалювати символічну долоньку із власними привітаннями.

За сприяння ОДА обласною молодіжною організації "Фундація регіональних ініціатив" проведено "Європейську просвітницьку вечірку" та засідання "круглого столу" на тему: "Україна в Євросоюзі: плюси і
мінуси" для лідерів молодіжних громадських
організацій та лідерів студентського самоврядування.

КОДТРК, телерадіокомпанією "ТТV" та
телекомпанією "Стимул" транслювались сюжети про заходи європейського спрямування, що проходили на Кіровоградщині у рамках відзначення Дня Європи.

Луганська ОДА

Місцевий бюджет

Луганська ОДА: Вжито комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на залучення засобів масової інформації до висвітлення підготовки та відзначення Дня Європи.

Зокрема, забезпечено медіа-супровід візиту Голови Представництва ЄС в України Жозе Мануела Пінту Тейшейри та послів країн Євросоюзу (наприклад, «Европа становится ближе» - свердловська міська комунальна газета «Заря Донбасса» від 02.06.10 № 45; «Праздник Европы на дальнем востоке Украины» - алчевська міська приватна газета «Неделя-плюс» від 02.06.10 № 22; «Прививая европейские ценности» - всеукраїнська газета «Голос Донбасса» від 03.06.10 № 21 та інші).

Крім того, організовано висвітлення місцевими ЗМІ заходів з підготовки й святкування Дня Європи на загальноукраїнському та регіональному рівнях (наприклад, «День Европы отпразднуют в шахте» - обласна приватна газета «Вести региона» від 19.05.10 № 21; «День Європи» - лутугинська районна комунальна газета «Трудовая слава» від 20.05.10 № 20; «У спільному домі» - районна комунальна газета «Кремінщина» від 08.05.10 № 37-38 та інші).

Львівська ОДА

Львівська ОДА: В рамках проведення Дня Європи у Львівській області відбулись наступні заходи:

 • 19 травня ц.р. у Львівському національному університеті ім.І.Франка відбувся Міжнародний науково-практичний семінар “Європейська інтеграція. Досвід Литви. Перспективи України”, організаторами якого були Інститут європейської економічної інтеграції, факультет міжнародних відносин ЛНУ ім.І.Франка та Центр Європейської інтеграції Литви.

 • 27-28 квітня ц.р. у м. Хелм та м. Львів відбулася міжнародна наукова конференція «Європа регіонів» за ініціативи управління внутрішньої політики облдержадміністрації.

 • 28 травня ц.р. у Львівському Палаці Мистецтв відбулось урочисте прийняття за участі керівництва області та дипломатичного корпусу Львівщини.

 • Управління внутрішньої політики облдержадміністрації підготувало і видало посібник «Вибори та виборчі системи: європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні».

 • Головне управління освіти і науки облдержадмінстрації організувало: круглі столи та науково – практичні конференції на теми “Україна і Євросоюз: проблеми та перспективи”, “Україна і Європа: думки вголос”, “Європа – це континент різних традицій та мов, але водночас різних цінностей”,“Український шлях до Європи”, “До Європи через якість знань і вмінь”, “Інтеграція молоді Європи в єдиний науковий простір”; диспути, дебати, брейн - ринги “Екологічні аспекти європейської інтеграції в ЄС”, “Євросоюз чи СНД?”, “Об’єднана Європа і Україна –колективна безпека”, “Україна-НАТО: перспективи співпраці”, учнівські дебати „Сприйняття України ЄС та ЄС в Україні”, акції „Дні Європи у нашій школі”; конкурси творчих робіт, творів-роздумів, кращих учнівських проектів “Україна і Західна Європа: реалії сьогодення”, “Де я бачу Україну у майбутньому”, “Я і Європа”, “Шанс України”, “НАТО і Україна”, “Україна -європейська держава”, вікторини “Що ти знаєш про Євросоюз?”, захисти рефератів “Держава Європи, яку я мрію відвідати”, “Євросоюз і Україна”;імітаційні ігри “Робота інституцій ЄС”, тренінгові заняття „Такий довгий шлях до стабільної Європи. Історія ЄС. Інституції ЄС”.

 • В Самбірському педагогічному коледжі імені Івана Филипчака проведено День Європи за участю Надзвичайного і Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні, Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні, Генерального консула Республіки Польща у Львові, Аташе з освіти Посольства Австрійської Республіки в Україні. Участь у святкуванні взяли студенти, представники молодіжних організацій м. Самбора, педагогічні працівники та керівники м. Самбора та Самбірського району.

 • У Львівському Національному університеті ім. Івана Франка відбулись круглі столи на теми: “Проблеми українсько-польських відносин: історична ретроспектива та перспектива”, за участю Генерального консула Польщі у Львові з показом документального фільму «Важке братерство; «Перспективи європейської та євроатлантичної і інтеграції у контексті нових політичних реалій в Україні», «Братерство зброї на службі миру» за участю науковців, експертів і спеціалістів з військової історії України, Польщі, Литви.

 • Львівська обласна державна телерадіокомпанія підготувала низку сюжетів у програмах «Євроінтеграція» та «Європейський простір» з висвітлення заходів, які відбувалися в рамках Дня Європи. В телепрограмі «Європейський простір» взяли участь Генеральний консул Республіки Польща у Львові Гжегож Опалінський, військовий аташе Литовської Республіки Сігітас Буткус.

 • Також у Львівській області було проведено низку інших освітніх, спортивно-масових та культурних заходів у загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах. Основна мета цих заходів – інформування та популяризація серед молоді ідеї європейської інтеграції в Україні, ознайомлення з діяльністю європейських інституцій в Україні, посольств країн Європейського Союзу в Україні та про країни, яких вони представляють.

17-23 червня у Львові відбувся Фестиваль європейського кіно, у рамках Днів Європи в Україні. Протягом фестивальних днів показали 22 стрічки, виробниками яких є Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Литва, Люксембург, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Словаччина, Туреччина, Україна.

13 червня на пл. Ринок пройшов Європейський парад, присвячений Дням Європи в Україні.

У місцевій пресі розміщено інформація про проведення у Львові з 11 по 13 червня Днів Кракова за участі митців з Польщі. Львівські видання детально розповіли читачам про цьогорічний ювілейний Міжнародний фестиваль «Віртуози», який проводився у рамках святкування Дня Європи.

У рамках програми “Дні Європи в Україні” мешканці Нового Роздолу приймали велику делегацію (біля 70 осіб) з Польщі, у складі якої були староста Кракова зі своїми радниками, представники організацій міст Познані, Любліна, Варшави, Краківський духовий оркестр “Дента” (№ 44 миколаївської газети “Громада”).

Під час всеукраїнського проекту “Дні Європи” у Львові 13 червня відбувся парад, у якому візьмуть участь львівські студенти, школярі, представники молодіжних організацій, численні гості – повідомила у № 22 газета “Міліцейський кур’єр”.

Кількість заходів

3

Одеська ОДА

Міський бюджет

Одеська ОДА: У рамках святкування Дня Європи в Одесі на Приморському бульварі було представлено експозиції шкільних євроклубів і євростудій, а також проведено
фестиваль національно-культурних товариств Одеси.

06.05.10 на базі інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Одеської міської ради відбулось нагородження фіналістів
міського конкурсу творчих робіт серед
школярів середньо освітніх шкіл
«Проектуємо Європу майбутнього» та «Моя
інтернаціональна сім'я». Міський конкурс
«Проектуємо Європу майбутнього» відбувся
у трьох номінаціях: «Кращий реферат»,
«Кращий твір», «Кращий плакат». У
конкурсі взяли участь 73 учня - переможці
районного етапу. Дипломами першого
ступеня було нагороджено по одному учню у
кожній номінації, другого ступеня - по 2, і
третього ступеня - по 3 учня (усього 18
переможців).

У церемонії нагородження взяли участь представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі: Генеральне Консульство Польщі, Румунії і Греції, співробітники Представництва Місії ЄС з прикордонній допомоги Молдові та Україні, Представництва МЗС України в Одесі, Ізраїльського культурного центру в Одесі та Почесний Консул Німеччини.

5

Рівненська ОДА

Рівненська ОДА: В рамках проведення Дня Європи у Рівненській області, а також реалізації проекту "Крок до Європи — 2" за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження", 30.04.10 на базі державної обласної бібліотеки відбувся Міжрегіональний Європейський Ярмарок, учасниками якого стали члени євроклубів Рівненської, Житомирської та Волинської областей.

В рамках проведення ярмарку відбулися: мережева зустріч євроклубів регіону, презентації шкільних євроклубів, вікторина на тему "Сучасний Європейський Союз", конкурс на кращу роботу з тематики "Україна-ЄС", євроквест
по м. Рівне, дебати на тему "Учню варто бути членом шкільного євроклубу", заслуховувалися доповіді на європейську тематику "Сучасна вища освіта в Європі:міфи та реальність". Під час
зустрічі з мережевої діяльності було висунуто і підтримано ідею активізації Мережі Євроклубів
Рівненщини та обмін інформацією між євроклубами через електронну розсилку "euroclub.rv.ua". Наприкінці заходу відбулося нагородження учасників Ярмарку.

22.05.10 з нагоди відзначення Дня Європи на Майдані Незалежності м. Рівне відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації спільно з РОМГО "Євроклуб" було проведено ряд святкових заходів, зокрема:

-ЄвроКарнавал - святкова хода євроклубів міста під акомпанемент зразкового духового оркестру Лубенської райдержадміністрації. Також у святковій ході взяли участь студенти місцевих вищих навчальних закладів, клоуни, велосипедисти та основний склад і підготовча студія Народного ансамблю сучасного танцю "Ікс-денс" (м. Рівне);

- виставка кондитерських виробів із оздобленням їх символікою прапорів країн ЄС та з метою

промоції області як члена Європейської мережі кулінарної спадщини, з дегустацією (в жовтні 2009 року Рівненщина приєдналася до Європейській мережі кулінарної спадщини).

Окрім того, відбулася фотовиставка "Європа у моєму місті", яку оцінювали учасники святкування, дитячий конкурс малюнку на асфальті "Земля моєї мрії", гра "Подорож Європою", розважальна гра "Дай-но краба,
Європо!", фотополювання, лотерея "Євро-фортуна", гра "Європейські фанти" тематична гра "Перетягування канату", Євродартс тощо за участю мешканців та гостей міста, було організовано Стіну правди на тему "Україна -
ЄС: за і проти", де всі бажаючі записували свої думки щодо доцільності інтеграції України до ЄС. Усі охочі мали змогу скористатися послугами з боді-арту на європейську тематику. Під час проведення усіх заходів волонтерами та членами місцевих шкільних євроклубів розповсюджувалася різноманітна сувенірна продукція із символікою ЄС та інформаційні матеріали - брошури, календарі, плакати, буклети тощо з відомостями про Європейський Союз. Наприкінці святкування переможцям вікторин і конкурсів було урочисто вручено призи та відбувся святковий проїзд байкерів центром міста.

В рамках "Днів Європейського кіно для учнівської та студентської молоді міста Рівне проведено цикл показів короткометражних європейських фільмів. Окрім того, в області проведено цикл радіовікторин на європейську тематику.

Загалом, у вищих навчальних закладах Рівненщини проведено ряд заходів, посвячених Дню Європи. Зокрема, у технікумах та коледжах області проводилися інформаційні та виховні години, години спілкування, круглі столи:
"Євроінтеграція України очима молоді", "Українська діаспора в європейських державах", "Роль Маастрихтських угод в історії Європи", "Декларація Шумана - перший крок до створення єдиної Європи", "Квиток у Європу", Європейський Союз — етапи створення та розвитку", "Європейська родина", "Відомі музиканти Європи" тощо.

На базі Лубенського коледжу РДГУ відбулося урочисте відкриття євроклубу "Надія".

У ВНЗ відбулися науково-практичні конференції "Правове регулювання аграрних відносин в ЄС та на Україні: порівняльний
аналіз", "Історія європейської цивілізації від давнини до сучасності", "Євроінтеграційні процеси у сфері освітнього простору". В рамках відзначення Тижня Європи з 11 по 14 травня п.р. у Національному університеті водного господарства та природокористування було проведено фотовиставку "Моя Європа - 2010", виставки "Європа, яку ми знаємо", "Європа пам'ятна", "Іноземні мови відкривають світ", організовано перегляд фільмів іноземними мовами тощо.

У бібліотеках ВНЗ області організовано інформаційні експозиції та книжкові виставки на
теми "День Європи в Україні" та "Україна - Європейський Союз - перспективи поглиблення партнерства".

З метою розширення знань з питань європейської інтеграції у закладах освіти області також було проведено години спілкування,
бесіди, лекції, усні журнали, ігри-подорожі, тематичні лінійки, заочні відеомандрівки, брейн-ринги, вікторини, наукові конференції на теми "Україна – Європейський Союз: шляхи співпраці", "Україна - європейська держава",

"Європейський шлях України", "Навчання в Європі: можливості для українських студентів", "Подорожуємо Європою", "Іменини Європи" тощо, вечори творчості видатних літераторів країн-членів ЄС та літературні години "Світ казок" (казки народів країн ЄС). Було організовано фотовиставки, присвячені різним аспектам життя країн Європейського Союзу (побут, населення, національні свята, культура та мистецтво, історичні пам'ятки країн-членів ЄС) на теми: "Європейські цінності і традиції""Європейський Союз очима очевидців", "Європейське культурне надбання". Серед учнів загальноосвітніх шкіл було проведено конкурс дитячого малюнка на асфальті на тему "Українські барви і Європа", вікторини на знання географії і літератури країн ЄС. Окремо проводилися вечори для молоді - фестивалі європейської пісні в рамках "Тижня іноземних мов". В м. Рівне відбувся загальноміський конкурс "Європейська олімпіада", свято і фестиваль шкільних євроклубів "Європа - наш спільний дім" та "Будуємо Європу разом".

В ряді обласних, районних і міських друкованих ЗМІ, в тому числі заснованих за участю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під рубриками "День Європи", "Дати", "Тема тижня", "Політика сусідства", "Інтеграція", "Український культурний простір", "Виставка", "Коментарі", "Актуально", "Шлях до Європи", "Наше майбутнє", "Україна - ЄС" та ін. було розміщено ряд публікацій висвітлення святкування Дня Європи у Рівненській області у 2010 році.

Також інформація про хід підготовки святкування Дня Європи в обласному центрі, інших населених пунктах Рівненщини оперативно висвітлювалася в телерадіовипусках "День", "Репортерський щоденник","Новини Рівненщини", "Огляд подій" та циклових програмах "Європейський вимір" і "Європейський дім".

Протягом травня п.р. з нагоди відзначення Дня Європи в бібліотеках області діяли різноманітні виставки, інформаційні куточки та полиці на європейську тематику ("Україна-Європейський Союз: культурні зв'язки", "Європейська інтеграція: шляхом миру і співпраці", "Україна на шляху до Європи", "Європейський вибір молоді", "Україна і Європейський Союз-разом у майбутнє", "Панорама культурного життя Європи", "На чому виховувалась Європа: письменники-класики", "Великі музеї Європи" та багато інших).

13 травня 2010 року в обласній бібліотеці для юнацтва відбулося засідання молодіжної школи права "Громадянин XXI століття", присвячене Дню Європи в Україні на тему "Європа - наш спільний Дім".

З 18 травня у відділі обслуговування документами іноземними мовами Рівненської
державної обласної бібліотеки діє книжкова виставка "Еигоре Бау іп ІЛсгаіпе", також у читальному залі бібліотеки упродовж травня діє
віртуальна виставка "Ласкаво просимо до Європи". З 2 червня п.р. в Центрі Європейської інформації бібліотеки триває книжково-ілюстративна виставка " Національні свята країн"

Протягом травня в рамках відзначення Дня Європи було проведено такі спортивні-масові
заходи, як обласна "Спартакіада-2010" серед КФК обласної організації "Динамо" з
офіцерського триборства, Кубок області з веслування на байдарках і каное, чемпіонати області з велоспорту, настільного тенісу, плавання, лову риби спінінгом з берега, волейболу серед жінок та чоловіків та багато інших спортивних змагань.

Сумська ОДА

Сумська ОДА: 07.05.10 Проведено брифінг щодо запланованих заходів з нагоди відзначення Дня Європи в обласному центрі.

10.05.10–14.05.10 Тиждень Європи у навчальних закладах області.

15.05.10 У місті Суми на Театральній площі відбувся традиційний парад європейських країн, європейський квартал 25 шкільних євроклубів області та Сумського державного університету.

16.05.10 Проведено інтелектуально-спортивну гру "Єврофутквест" у міському парку ім. Кожедуба м. Суми, взяли участь 14 шкільних євроклубів області.

20.05.10 Проведено обласний конкурс «Знавці Європи».

20.05.10–21.05.10 У рамках проекту Європейського Союзу «Євроавтобус-3» представники Німеччини, Польщі, Великобританії, Італії, Грузії, Ірландії, Литви відвідали місто Тростянець. Учасники проекту провели семінари та тренінги для учнівської молоді щодо волонтерської роботи в неурядових громадських організаціях з питань євроінтеграції.

30.05.10–01.06.1070 кращих представників шкільних євроклубів взяли участь в обласному фестивалі євроклубів «Європленер». За програмою фестивалю проведені інтеграційні ігри та презентації євроклубів.

На заходи з нагоди відзначення Дня Європи в області виділено з обласного бюджету

15,00 тис. грн.

Тернопільська ОДА

Тернопільська ОДА: Протягом травня 2010 року на Тернопільщині тривали інформаційні та культурно-масові заходи, присвячені Дню Європи. У вищих навчальних закладах області відбулися семінарські заняття та лекції за участю викладачів з університетів країн ЄС, години куратора, на яких обговорено теми: «Переваги Болонської системи», «Залучаємо гранти Європейської Комісії», «ЄС:перспективи і розвиток», організовано книжкові виставки на тему «Подорожуємо Європою».У навчальних закладах проведено виставки малюнків на тему «Українські барви на Європейську тематику»; конкурси шкільних стінгазет «Європа нашими очима: країни зблизька»; уроки англійською, німецькою, французькою, польською мовами «Неllо Еuroре»; круглі столи «Тернопільська область: шлях у Європу». Навчально-виробничий комбінат м. Копичинці ініціював проведення в режимі on-line Інтернет-конференції між учнями НВК та гімназії імені С. Сташіка м. Варшави. Крім цього, 23 травня 2010 року на літній естраді в парку ім. Т. Г. Шевченка Тернопільська філія Європейського університету за підтримки Тернопільської міської ради та облдержадміністрації організували концертно-розважальну програму „Європейські іменини". Святковий концерт складався з виступів вокальних та танцювальних колективів університетів м. Тернополя, молодіжного театру філії Європейського університету та їхньої команди КВН "Євроремонт", різних розважальних конкурсів для усіх гостей свята. Після закінчення концертної частини відбулася "європейська" дискотека. Значну увагу приділено інформаційно-роз'яснювальній та медійній складовим відзначення Дня Європи в регіоні. На обласному радіо та телебаченні організовано низку інтерв'ю з висвітленням основних напрямків роботи облдержадміністрації, пов'язаних з євроінтеграцією та роз'яснення переваг, які надає українському суспільству наближення України до європейських стандартів. У місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці облдержадміністрації розміщена інформація щодо святкування в області Дня Європи та про міжнародне співробітництво Тернопільщини з регіонами країн-членів ЄС. 27 травня цього року на базі Тернопільського обласного Центру європейської інформації за участю представників місцевих ЗМІ та неурядових організацій проведено інформаційний захід «Чому ми святкуємо День Європи».

Харківська ОДА

Харківська ОДА: У рамках проекту "Євроавтобус 3. Активуючи громади: ЄС – Україні" 16-17 травня 2010 в селищі Сахновщина Харківської області відбулися заходи, спрямовані на охоплення широких верств населення, зокрема: Форум молоді Сахновщинського району – зустріч із молоддю Сахновщини, Огіївки, Лигівки в приміщенні Будинку культури, спільні акції з мешканцями району, фотополювання, квести, розповсюдження інформаційних матеріалів стосовно ЄС, робота наметового містечка з нагоди святкування Дня Європи в Україні в 2010 році, концерт місцевих гуртів на центральній площі селища. Ініціаторами проекту виступила українська молодь з Фундації Регіональних Ініціатив (м. Харків), долучилися до них молоді європейці з Польщі (представники Форуму Молодих Дипломатів) i Німеччини (Форум європейських рухів "Молодь створює Європу"). Заходи відбулись за організаційного сприяння Харківської облдержадміністрації та Сахновщинської райдержадміністрації.

21 травня 2010 року в рамках відзначення Дня Європи в м. Харків проходив Міжнародний форум "Україна – ЄС: новий рівень кооперації", організований Харківською обласною державною адміністрацією спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та громадською організацією «Центр стратегічних досліджень та інноватики». Форум проводився з метою обговорення питань соціально-економічного та гуманітарного напрямів європейської інтеграції, сучасних тенденцій і перспектив міжрегіонального та транскордонного співробітництва, презентації програм практичної співпраці Харківської області з країнами-членами Європейського Союзу з урахуванням нового рівня взаємовідносин України та європейської спільноти. Участь у заході взяли представники Генеральних консульств Республіки Польща та Російської Федерації в м.Харків, Почесний консул Республіки Словенія в м.Харків, посадовці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фахівці у сфері євроінтеграції, економічного розвитку, державного управління, активісти громадських організацій, представники регіональних засобів масової інформації, викладачі, науковці та студенти провідних навчальних закладів Харківщини.

22 травня 2010 року на площі Свободи міста Харкова відбулось урочисте відкриття «Європейського містечка» за участю представників державної влади та органів місцевого самоврядування, представників Генеральних консульств Польщі та Російської Федерації в м.Харків, лідерів громадських організацій Харківщини, молоді, іноземних гостей, зокрема з Австрії, Італії, Франції тощо, долучились також всі бажаючі ознайомитись з культурним життям країн-членів ЄС. Організатором заходу виступив ХГО Харківський Європейський Клуб за сприяння Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради та за фінансової підтримки МФ «Відродження». Згідно з програмою святкових заходів у встановлених наметах «Європейського містечка» європейськими клубами Харківщини була проведена презентація та розміщена інформація про країни Європейського Союзу, зокрема про Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію, Велику Британію. В рамках проекту «Подорож країнами Європи» активісти харківських євроклубів запрошували мешканців та гостей міста «помандрувати» країнами Європи, дізнатися про правила пересування в Шенгенській зоні, отримати інформацію про економічне та культурне життя наших сусідів, познайомитися з традиціями та народними костюмами цих країн. Дівчата та хлопці харківських Євроклубів відповідали на запитання, ділились досвідом, заохочували молодь до участі в заходах. Окрім інформаційних матеріалів про події, що відбулися і ще мають відбутись у Євроклубах, волонтери намагались зацікавити перехожих й самою діяльністю європейських клубів. Родзинкою цьогорічного свята Дня Європи став концерт, підготовлений учасниками Європейських Клубів, наприклад, у виконанні представників Євроклубу «Тінейджер» школи №75 можна було почути пісні англійською, французькою, німецькою, італійською мовами. Євроклуб гімназії №6, Міжнародна Російсько-Українська студія «ТОРЕС», а також танцювальний колектив м.Чугуїв підготували серію яскравих танцювальних номерів. Особливо варто відмітити виконання народного співу фольклорним колективом «Муравський шлях» і танцювальний номер колективу «Закаблуки», що надало святу особливого народного колориту. Вперше на площі також можна було побачити танці та трюки на велосипедах за участю колективу Академії фізичної культури. А на великому екрані, розташованому на готелі «Харків», демонструвалися інформаційні фільми про країни Європи та презентації діяльності Європейських Клубів Харківської області.

У рамках святкування Дня Європи у 2010 році надано сприяння щодо висвітлення ходу підготовки та відзначення Дня Європи у Харківській області, зокрема, 21 травня 2010 року під час проведення Міжнародного форуму: „Україна – ЄС: новий рівень кооперації” та 22 травня під час організації роботи „Європейського містечка” на площі Свободи міста Харкова.

Також, здійснено висвітлення заходів, присвячених Дню Європи в Україні в наступних виданнях „Слобідський край”, „Время”, „Вечерний Харьков”, „Харьковские известия”, „Газета по-Харьковски” та практично у всіх районних виданнях..

На виконання Указу Президента України від 19.04.2003 №339 „Про День Європи” та доручень Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 №34162/103/1-09 стосовно активізації роботи щодо підготовки до проведення у 2010 році Дня Європи в Україні та від 29.03.2010 №14314/2/1-10 стосовно опрацювання разом з громадськими організаціями пропозиції Громадської експертної ради щодо їх залучення до проведення свята в регіонах України у 2010 році, було розроблено та затверджено План заходів з відзначення у 2010 році Дня Європи у Харківській області. У всіх районах та містах області протягом квітня-червня 2010 року проводились заходи в рамках Дня Європи. Участь у проведенні цих заходів брали представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та громадських організацій. Хід виконання заходів висвітлювався в місцевих засобах масової інформації.

З нагоди святкування в Україні Дня Європи в 2010 році в Харківській області за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» спільно з Фондом Місцевої Демократії та за інформаційно-організаційного сприяння обласної державної адміністрації реалізується проект «Центр Європейської Інформації (ЦЄІ) – продовження діяльності в 2010 році», в рамках якого до Дня Європи протягом травня п.р. було проведено низку заходів на тему «Євроінтеграція в регіонах: інформаційно-просвітницький аспект та освітні інновації», зокрема: 7 травня 2010 року в Куряжській виховній колонії для неповнолітніх ім.А.С.Макаренко пройшов святковий захід до Дня Європи. Євроклуб «Лідер» ЦДЮТ №6 і Євроклуб шк№75 «Тінейджер» презентували історію ЄС, розповіли про традицію святкування Дня Європи, про декларацію Шумана та показали вихованцям виставу «Мандрівка Європою». Відбувся також невеликий спільний концерт. Після заходу члени ЄК поспілкувалися із вихованцями колонії, які виявили інтерес до європейської тематики. Акція проходила в рамках Європейського року боротьби із бідністю та соціальною несправедливістю; 7-17 травня на базі ЦЕІ проходила книжкова виставка «Європа майбутнього» з метою інформування користувачів Центру з літературою про життя Європи; 15 травня відбувся День відкритих дверей центру з презентацією діяльності Центру, інформуванням якомога більшої кількості харків’ян про систему роботи Центру та можливості отримання інформації про євроінтеграцію.

Крім цього, здійснюється постійне оновлення сторінки ЦЄІ на сайті бібліотеки та .

У рамках проекту "Євроавтобус 3. Активуючи громади: ЄС – Україні" 16-17 травня п.р. в селищі Сахновщина Харківської області відбулися заходи, спрямовані на охоплення широких верств населення, зокрема: Форум молоді Сахновщинського району – зустріч із молоддю Сахновщини, Огіївки, Лигівки в приміщенні Будинку культури, спільні акції з мешканцями району, фотополювання, квести, розповсюдження інформаційних матеріалів стосовно ЄС, робота наметового містечка з нагоди святкування Дня Європи в Україні в 2010 році, концерт місцевих гуртів на центральній площі селища. Ініціаторами проекту виступила українська молодь з Фундації Регіональних Ініціатив (м.Харків), долучилися до них молоді європейці з Польщі (представники Форуму Молодих Дипломатів) i Німеччини (Форум європейських рухів "Молодь створює Європу"). Заходи відбулись за організаційного сприяння Харківської облдержадміністрації та Сахновщинської райдержадміністрації.

21 травня 2010 року в рамках відзначення Дня Європи в м.Харків проходив Міжнародний форум "Україна – ЄС: новий рівень кооперації", організований Харківською обласною державною адміністрацією спільно з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та громадською організацією «Центр стратегічних досліджень та інноватики». Форум проводився з метою обговорення питань соціально-економічного та гуманітарного напрямів європейської інтеграції, сучасних тенденцій і перспектив міжрегіонального та транскордонного співробітництва, презентації програм практичної співпраці Харківської області з країнами-членами Європейського Союзу з урахуванням нового рівня взаємовідносин України та європейської спільноти. Участь у заході взяли представники Генеральних консульств Республіки Польща та Російської Федерації в м.Харків, Почесний консул Республіки Словенія в м.Харків, посадовці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фахівці у сфері євроінтеграції, економічного розвитку, державного управління, активісти громадських організацій, представники регіональних засобів масової інформації, викладачі, науковці та студенти провідних навчальних закладів Харківщини.

1600 грн. за рахунок місцевого бюджету

Чернівецька ОДА

Місцевий бюджет

Чернівецька ОДА: у навчальних закладах області проведено урочистості з нагоди Дня Європи в Україні. У професійно-технічних та вищих І-ІV рівня акредитації навчальних закладах області організовано конкурси творчих робіт, рефератів на тему «Основні етапи співробітництва України з ЄС». У професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах області проведено вікторин «Що ми знаємо про Європейський Союз?», у шкільних бібліотеках оформлено тематичні виставки «Європейський Союз та взаємовідносини Україна – ЄС». Традиційний фестиваль дитячої творчості «Європа – наш спільний дім» проведено у Вижницькому районі. В рамках фестивалю організовані ярмарки робіт дитячої творчості. У загальноосвітніх навчальних закладах проведено Свято Європейської кухні, організовано суспільно-громадські акції «Свічка пам'яті», присвячені пам'яті загиблих у військових конфліктах ХХ ст. в Європі.

Уроки-дослідження «Україна та Європейський Союз», «Столиці Європи», «Парад країн Європи», історичний турнір «Пізнаємо Європейський Союз» проведено у закладах освіти Глибоцького та Кіцманського районів. Ціла низка заходів, приурочених до Дня Європи, відбулася у загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівців. Окрім традиційних інформаційних лінійок, засідань євроклубів, круглих столів, вікторин тощо, проведено міський етап обласного конкурсу учнівських дослідницьких проектів «Україна-Європа». Представники євроклубів гімназії № 7, ліцею № 1 та ЗОШ № 41 м. Чернівців взяли участь у святкуванні Дня Європи у м. Сумах з 14.-16.05.10 року. 11 травня представники шкільних євроклубів міста взяли участь у зустрічі з європейськими волонтерами проекту «Європа у валізі». З 11.05.2010 по 12.05.2010 року вчителі суспільних дисциплін ліцеїв №№ 2, 4, гімназії № 3, ЗОШ №№ 5, 41, 42 та учні ЗОШ № 41 взяли участь у міжнародній науково-методичній конференції «Пам'ять про історію в сучасних суспільствах: досвід і виклики у європейському контексті». Цікаві і змістовні заходи були проведені й позашкільними навчальними закладами області. 25.03.2010 року відбувся конкурс малюнків вихованців Чернівецького обласного центру естетичного (ЧОЦЕВ) виховання «Юність Буковини» – «Прогулянка казковою Європою». 7 квітня 2010 року відбулася фотовиставка колективів ЧОЦЕВ «Юність Буковини» – «Буковинські зірочки на теренах Європи». 20 травня 2010 року відбулася концертна програма, присвячена Дню Європи – «Всі ми діти планети Земля». У Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі в рамках святкування Дня Європи проведено уявну подорож-ознайомлення з європейськими країнами, їх культурами, національними звичаями та обрядами. Урочистості з нагоди відзначення Дня Європи відбулись у смт. Глибока. 23.05.2010 у розважальному центрі «Панорама - Чернівці» організований VІ Буковинський туристичний ярмарок. У травні 2010 року Чернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича організовано проведення політ-клубу та круглого столу, присвячених проведенню Дня Європи за участю молодіжних організацій та студентської молоді. Протягом травня цього року в області організовано та проведено низку спортивних змагань, таких як: Чемпіонат України та Європи з мотокросу, обласні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», Чемпіонат України з баскетболу (1 ліга), обласні змагання школярів «Старти надій», Чемпіонат України з авторалі, першість області серед аматорських команд з футболу, Чемпіонат області з легкої атлетики, Чемпіонат та Кубок (1 етап) України з велоспорту ВМХ. Заходи з відзначення Дня Європи в Чернівецькій області широко висвітлювались засобами масової інформації області.

13.04.2010 – «Чернівецька область готується відзначити День Європи» ();

17.05.2010 – «День Європи відзначили на Глибоччині» (); 20.05.2010 – «Святкування Дня Європи на Буковині тривають протягом всього травня» ()

Чернігівська ОДА

Чернігівська ОДА: Облдержадміністрацією було організовано інформаційну кампанію з висвітлення перебігу святкування Дня Європи.

18.05.10 засідання чернігівського прес-клубу «Ділове слово» на тему: «Регіональний вимір європейської та євроатлантичної інтеграції України». У засіданні взяли участь представники ОВВ та громадських організацій області, офіційна делегація Спілки молодих державних службовців землі Північний Рейн – Вестфалія (ФРН). Під час засідання відбулася презентація збірника матеріалів «Європейська інтеграція на регіональному рівні: Чернігівська область», надрукованого за фінансової підтримки ОДА.

3) трансляція державними телерадіокомпаніями відеопродукції європейських держав про їх культуру, мистецтво, шлях до європейської інтеграції, кращі художні та документальні фільми відповідно до двосторонніх угод

Харківська ОДА

Державний бюджет

Харківська ОДА:

Радіомовлення Харківщини:

26 квітня 2010 року на Харківському радіо транслювалася передача про Дні польської культури в Харкові з акцентом уваги на спільних європейських цінностях розповів Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Гжегож Серочинський;

17 березня 2010 року – Передача «Харківський профіль» про партнерські зв’язки Харкова з містами ЄС в економічному, культурному, освітянському напрямах, а також в рамках підготовки та проведення Євро-2012. Участь Харкова у нарадах робочих груп організації «Євросітіз» з питань удосконалення іміджевої політики міст.

3 травня 2010 року розповідь в інформаційному випуску про День Європи, екскурс в історію, мета заснування свята тощо;

3 травня 2010 року сюжет в інформаційній програмі про Всесвітній День свободи преси та День Європи. Лауреат Шевченківської премії І.Качуровський, який тривалий час жив в Мюнхені та працював на радіо «Свобода», розповідь про Європу та європейців, свободу слова тощо;

8 травня 2010 року науково-пізнавальна рубрика «Навколо світу» розповідь про те, як День Європи відзначають в різних країнах;

9 травня 2010 року науково-пізнавальна сторінка «Годинник століть» про визначну дату – День Європи – та її значення для українців та зокрема, харків’ян;

11травня 2010 року - Передача «Європейський вектор» за участю президента Академії української преси В.Іванова. Плюси і мінуси вступу України в СОТ.

14 травня 2010 року передача «Автограф» за участю соліста Паризької національної опери С.Стильмашенка. Розповідає про відзначення Дня Європи в європейських країнах, свою участь в мистецьких та громадських акціях в рамках свята;

25 травня 2010 року – Розповідь про регіональний Естонський економічний форум. Торговий аташе при посольстві Естонії в Україні Денис Приймягі – про досвід Естонії, який стане корисним Україні на шляху до Євросоюзу;

08 червня 2010 року – Передача «Євровектор» про допомогу європейських країн у проведенні Євро-2012. Координатор проекту Економічної служби Посольства Франції в Україні Н.Білик – розповідає про пропозиції французьких компаній, сприяння посольства Франції в Україні співпраці між країнами.

Радіомовлення Харківщини:

- 10 лютого 2010 року – В. о. директора Харківського обласного об’єднання роботодавців А.Титоренко – розглядає укладання колективного договору, як документа, що врегульовує стосунки між роботодавцем, працівником і профспілкою в дотриманні чинного законодавства, як це робиться в Європі. Наводить позитивний досвід Бельгії в цьому питанні;

- 16 лютого 2010 року – Передача «Європейський вектор». Тема – Європейська хартія місцевого самоврядування. Учасник програми – директор Фонду місцевої демократії О.Мірошник – розповідає про це на прикладі Швеції, досвід якої в усьому світі визнано передовим;

- 18 лютого 2010 року – Член-кореспондент Національної академії наук України, ректор ХНУ радіоелектроніки М.Бондаренко – ділиться власними міркуваннями щодо дворівневої освіти, передбаченої в країнах Євросоюзу, чи приживеться вона у нас;

- 15 березня 2010 року – Представник Харківської регіональної галузевої Ради підприємців з питань промисловості, завідувачка кафедри управління фінансами ХН економічного університету Н.Внукова – розповідає про створення при Міністерстві регіонального розвитку України Асоціації євро регіонів, головною метою якої є налагодження транскордонного співробітництва з країнами-сусідами, насамперед з Росією;

Учасники передачі – заступник директора департаменту міжнародного співробітництва О.Панікаровський та співробітниця цього ж департаменту Ю.Бордунова;

- 18 березня 2010 року – Передача «Пенсія: що треба знати» про реалізацію пенсійної реформи України за участю Європейського проекту розвитку ринків капіталу. Учасник передачі – міжнародний експерт з питань пенсійної реформи Григ Мак Тагарті;

- 18 березня 2010 року - Правова програма «Щит» за участю координатора проекту «Місцева інтеграція біженців» з працевлаштування Я.Маркової. Програма підтримки фінансується управлінням комісаріату ООН та Євро комісією;

- 19 березня 2010 року – Прямий ефір із заступником голови облради М.Титовим. Розповідає про міжрегіональну конференцію «Ініціатива громади в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та ПРООН» за участю керівників Представництва Євросоюзу і програми розвитку ООН в Україні, її головну мету і прийняті рішення;

- 29 березня 2010 року – Розповідь про Міжнародну науково-практичну конференцію «Транспортні системи мегаполісів і великих міст. Концепція перспективного розвитку транспортної системи Харкова», в якій брали участь фахівці і науковці з багатьох країн Євросоюзу. Перший заступник міського голови О.Кривцов – розповідає про введення єдиного платіжного засобу у великих містах України, механізм впровадження новації;

06 квітня 2010 року – Директор КП «Індустріальний парк «Рогань» О.Дудка розповідає про проект «Євромобіль-2012»;

- 12 квітня 2010 року – Розповідь про візит до Харкова делегації Республіки Болгарії на чолі з повноважним міністром Посольства РБ в Україні Пламеном Бунзіним, який запевнив, що його країна готова ділитися досвідом євро інтеграції;

- 13 квітня 2010 року – Передача «Європейський вектор» за участю керівника Харківського обласного осередку Комітету виборців України М.Камчатним. Виборчі системи, які існують в Європі, чим цікавий європейський досвід, тощо;

23 квітня 2010 року – Прямий ефір з головою облради С.Черновим. Розповідає про проект за програмою Євросоюзу і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Нововодолазькому районі та перспективи таких проектів;

- 25 квітня 2010 року – Передача «Муравський шлях» за участю Заслуженого працівника освіти України О.Ісаєва, викладача історії Богуславської ЗОШ Борівського району про підготовку документів для слухання на засіданні ПАРЄ доповіді і проекту резолюції «Про масовий голод на початку 30-х років минулого сторіччя на території колишнього СРСР».

- 2 травня 2010 року проведено передачу «Муравський шлях» за участю В.Пушкаря – члена німецької общини Відергебурт, який знайшов родичів у Німеччині і розповів про вічні людські цінності, які поділяє і Західна Європа і Україна ;

18 травня 2010 року – Передача «Харківська домінанта» за участю керівника підгрупи по сприянню створення зон вільної торгівлі І.Матюшенка. Передача побудована за матеріалами засідання регіонального Комітету з економічних реформ, на якому з-поміж іншого розглядалося питання євроінтеграції та входження України в зону вільної торгівлі з ЄС;

21 травня 2010 року – Коментар про міжнародний економічний форум «Україна – ЄС: новий рівень кооперації». Йшлося про різні аспекти євроінтеграції, спрощення візового режиму, відносини в рамках членства в СОТ. Про відкриття у Харкові європейського містечка. Акція присвячена Дню Європи в Україні;

25 травня 2010 року– ВО начальника ГУ зовнішньоекономічних зв’язків та євроінтеграції ОДА І.Матюшенко – розповідає про заходи в рамках відзначення Дня Європи. Керівник європейського клубу О.Мірошник – про 60-річчя декларації Шумана, святкування Дня Європи в тісному співробітництві з обласною та міською владою;

- 28 травня 2010 року – Рубрика «Скажіть, будь-ласка» з’ясовує ставлення харків’ян до скасування візового режиму між Україною та країнами ЄС в рамках ратифікації конвенції Ради Європи;

29 червня 2010 року – Програма “Україно-чеські стосунки” про зустріч представників ділових кіл Чеської республіки на чолі з Генеральним консулом у Донецьку з представниками місцевої влади, підприємцями, промисловцями. Радник міського голови з економічних питань Фазіль Аббасов розповів про співпрацю у розробці системи утилізації ТПВ у Харкові. Керівник головного управління зовнішньо-економічних зв’язків ОДА І.Матюшенко презентував економічний потенціал Харківщини, розповів про долю чеських інвестицій, співпрацю між країнами. Генеральний директор компанії “Квазар-плюс” М.Черні про інтерес до Харкова, пропозиції, плани у галузі міського пасажирського транспорту.

Телебачення Харківщини:

- 26 лютого 2010 року проведено телепередачу «Європоступ» про міжнародне співробітництво з питань- екології ;

- 26 березня 2010 року проведено телепередачу «Європоступ». Українська діаспора; знахідки і відкриття;

- 30 березня 2010 року у телепрограмі “Лабіринт” (Харківський обласний телеканал “ОТБ”) в прямому ефірі представники органів місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ обговорювали питання транскордонного співробітництва, зокрема діяльність євро регіону «Слобожанщина», пріоритети, існуючі та заплановані проекти, потенціал Харківщини в цьому напрямі, а також питання щодо процесу євроінтеграції, його значення для мешканців регіону;

- 2 квітня 2010 року проведено телепередачу «Ініціативи громадян», за сприяння ЄС і ПРООН.

Кількість заходів

5

4) проведення днів культури європейських країн відповідно до двосторонніх угод

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо:

5) утворення і забезпечення діяльності телевізійних кореспондентських пунктів у мм. Брюсселі, Таллінні, Ризі, Вільнюсі, Варшаві, Празі, Братиславі, Будапешті, Бухаресті, Софії.

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо:

5. Проведення моніторингу стану виконання Програми та рівня поінформованості громадян і підтримки ними вступу до ЄС.

кількість досліджень

1) проведення всеукраїнських соціологічних досліджень

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

Держкомтелерадіо:

2) проведення громадських обговорень річного звіту про результати виконання Програми та проектів щорічних планів виконання Програми

Держкомтелерадіо

Держкомтелерадіо:

Миколаївська ОДА: 02.02.10 проведено засідання колегії облдержадміністрації, на якому розглянуто питання про виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки в Миколаївській області за 2009 рік. Обговорено стан виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції на 2008-2011 роки в Миколаївській області. За результатами засідання, з метою активізації інформаційної роботи, надані відповідні протокольні доручення.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

3) проведення соціологічних досліджень в різних регіонах

НАН України

НАНУ: Інститутом соціології НАН України здійснюється дослідження ставлення населення України до вступу до ЄС в рамках наукового проекту «Українське суспільство: моніторинг соціальних змін».

Представництво Європейського Союзу в Україні

Представництво Європейського Союзу в Україні: проведено опитування щодо обізнаності громадян про ЄС. За результатам дослідження, 62% респондентів відповіли, що вони не дуже добре ознайомлені з діяльністю Європейського Співтовариства. У більшості випадків, громадяни не можуть пригадати, яку кількість країн нараховує ЄС і не відрізняють його від інших міжнародних організацій.

Проте, загалом українці мають позитивне відношення до Європейського Союзу (46%), тільки 5% відповіли, що вони мають негативне відчуття стосовно ЄС. На думку експертів, ця позитивна тенденція частково пояснюється тим фактом, що українці бачать Європейський Союз символом економічного добробуту, миру та безпеки. Саме такі цінності є найважливішими для самих опитуваних. Водночас, громадяни бачать у ЄС головного актора, здатного допомогти Україні в економічному розвитку.

Дослідження показало, що у 90% випадків телебачення залишається основним джерелом загальної інформації та новин. Найбільша частина інформації щодо ЄС також надходить з телебачення, проте 21% респондентів стверджують, що отримують інформацію про ЄС з Європейського офіційного порталу. І лише 5% опитуваних отримали інформацію про Європейське Співтовариство від українських органів державної влади. Треба відзначити, що більше 55% громадян стверджують, що у суспільстві бракує інформації про ЄС та його діяльність.

Доповідь відноситься до першої хвилі опитувань громадської думки в Україні та однією з 14 доповідей, які охоплюють держави-сусіди ЄС, що беруть участь у Європейській політиці сусідства (ЄПС).

Проект фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом на чолі з MWH. Опитування проводилося 17 березня 2010 року.

Мета проекту - проаналізувати рівень поінформованості, розуміння і сприйняття Європейського Союзу серед громадян країн ЄПС, а також кращого розуміння, якими є їхні основні джерела інформації.

Наступну хвилю опитувань планується провести найближчими місяцями.

З результатами дослідженням можна ознайомитися на сайті Представництва Європейського Союзу в Україні.

http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/documents/press_releases/ua_report_uk.pdf.

Миколаївська ОДА

В рамках коштів, виділених на утримання місцевих органів виконавчої влади

Миколаївська ОДА: 19.01.10 Соціологічне опитування на тему: «Європейська інтеграція – плюси і мінуси» у Кривоозерському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 425 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/ content/2085.

11.02.10 Соціологічне опитування на тему: «Ваше відношення щодо вступу України до Євросоюзу» м. Очаков. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 54 чол.

content/2085

26-27.02.10 Соціологічне опитування на тему: «Як ви ставитесь до вступу до Євросоюзу» у Ново бузькому районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 400 чол.

Лютий-березень 2010 року. Соціологічне опитування на тему: «Україна – Європейський Союз» у Березанському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 38 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

Березень 2010 року. Соціологічне опитування на тему: «Чи підтримуєте ви вступ України до Євросоюзу?» у Арбузинському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 450 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

15-31.03.10 Соціологічне опитування на тему: «Вступ України до Європейського союзу: за чи проти» у Березнегуватському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 215 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

26.03.10 Соціологічне опитування на тему: «На Вашу думку, як зміниться рівень життя українців при вступу України до ЄС» у Братському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 50 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

29.03.10 Соціологічне опитування на тему: «Що для мене означає бути громадянином європейської держави» у Первомайському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 235 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085.

16.03.10 Соціологічне опитування на тему: «Членство України в ЄС: за чи проти» в Очаківському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 110 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

26 – 30.04.10 Соціологічне опитування на тему: «Чи потрібно Україні в Євросоюз» у Ново бузькому районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 350 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

18.05.10 Соціологічне опитування на тему: «Членство України в ЄС: за чи проти» в Очаківському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 80 чол.

Травень 2010 року Соціологічне опитування на тему: «Україна – Європейський Союз» у Березанському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 109 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

Квітень 2010 року Соціологічне опитування на тему: «Україна – Європейський Союз» у Веселинівському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 56 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

15-30.05.10 Соціологічне опитування на тему: «Членство України в ЄС: за чи проти» у Березнегуватському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 110 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

17.05.10 Соціологічне опитування на тему: «Ваше відношення щодо вступу України до Євросоюзу» у м. Очаків. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 73 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

18.05.10 Соціологічне опитування на тему: «Європейська інтеграція – плюси і мінуси» у Кривоозерському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 280 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

Травень 2010 року Соціологічне опитування на тему: «Європейська інтеграція України: за чи проти» у Новоодеському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 120 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085

10.06.10 Соціологічне опитування на тему: «Партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, за чи проти?» у Первомайському районі. Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 215 чол.

content/2085

15-18.06.10 Соціологічне опитування на тему: «Чи підтримуєте ви курс влади на євро інтеграцію?» у Первомайському районі Вивчення громадської думки щодо вступу України до Євросоюзу. Опитано 1500 чол.

http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/

content/2085Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 2. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2009 році

  Документ
  1.Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 3. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 4. Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану роботи дпа в області на ІІ квартал 2011 року

  Документ
  Підготувати розрахунок очікуваних надходжень платежів у розрізі підвідомчих ДПІ, згідно наказу ДПА в області від 08.11.10 №348 „Про підвищення рівня прогнозно-аналітичної роботи” та надати прогноз керівництву ДПА в області
 5. Аналітична довідка щодо виконання Цільового плану Україна-нато у рамках Плану дій Україна-нато в першому півріччі 2009 року

  Документ
  Виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО в першому півріччі 2009 року відбувалося на фоні триваючої економічної та внутрішньополітичної кризи в країні.

Другие похожие документы..