Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Изоморфизм буквально означает эквивалентность или сходство формы (iso-morphism). В математике изоморфизм двух систем означает, что между их элементами...полностью>>
'Научная работа'
Научно-исследовательская деятельность учащихся предполагает выполнение заданий экспериментального и исследовательского характера, которые выполняются...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет ...полностью>>
'Программа'
Место проведения XVI Школы: Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН), г. ...полностью>>

Верховної Ради України, підготовка та подання до Верховної Ради України пропозицій до закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність Національної тристоронньої

соціально-економічної ради у ІІ кварталі 2009 року

Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – Національна рада) свою діяльність у ІІ кварталі 2009 року здійснювала відповідно до її Положення та Регламенту.

Упродовж ІІ кварталу відбулися зміни у складі сторони Національної ради від Кабінету Міністрів України – Розпорядженням КМУ від 15 квітня 2009 р. № 406 введено до складу представників урядової сторони Бундукова О.В., заступника Міністра вугільної промисловості – директора департаменту контрольно-ревізійної роботи та боротьби з корупцією та Приступу М.І. – заступника голови Держкомпідприємництва, вивівши Сахненко О. М. та Чобаняна Г. С.

Основними формами діяльності Національної ради у ІІ кварталі були консультації сторін, участь у робочих групах, конференціях, семінарах, круглих столах, засіданнях комітету та підкомітету Верховної Ради України, підготовка та подання до Верховної Ради України пропозицій до законопроектів з питань, що відносяться до компетенції Національної ради.

І. Консультативні зустрічі.

14 травня 2009 року відбулася консультативна зустріч Співголів Національної ради, із порядком денним щодо:

 • проведення у травні ц.р. семінару-наради з головами Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, представниками регіональних об’єднань профспілок і організацій роботодавців;

 • проведення 26 травня 2009 року національної тристоронньої робочої зустрічі за участю експертів МОП на тему: «Світова економічна криза: виклики та відповіді України»;

 • стану розроблення тристоронньою робочою групою спільного плану антикризових заходів та подальших кроків щодо його схвалення.

За результатами консультацій Співголови Національної ради домовилися:

 • провести семінар-нараду у третій декаді червня 2009 року з обов’язковою участю губернаторів, голів регіональних організацій роботодавців та об’єднань профспілок;

 • запросити до участі у семінарі представників Міжнародної організації праці та Європейського соціального і економічного комітету та погодити тему їх виступів;

 • уповноважити Хара В.Г. погодити з головою Секретаріату Президента України концепцію та строки проведення семінару-наради і можливість участі у ній Президента України, а також надіслати до Секретаріату Президента України проект програми семінару-наради, інформацію щодо подання повного пакету довідково-аналітичних матеріалів та проекту рекомендацій після проведення
  26 травня національної тристоронньої робочої зустрічі за участю експертів МОП;

 • включити до програми національної тристоронньої робочої зустрічі виступи представника Міністерства економіки із презентацією консолідованого плану антикризових заходів, розроблених сторонами соціального діалогу, та голів Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

 • внести відповідні зміни до плану проведення семінару-наради (редакційно уточнити тему виступу Міністра економіки «Презентація консолідованого плану антикризових заходів, розроблених сторонами соціального діалогу» та включити до складу учасників семінару-наради представників Національної служби посередництва і примирення);

 • узгодити в сторонах списки учасників тристоронньої робочої зустрічі та до
  20 травня ц. р. надати їх Національному координатору МОП в Україні;

 • направити до Кабінету Міністрів України консолідований план антикризових заходів, розроблений антикризовою тристоронньою робочою групою, для його розгляду на засіданні Уряду за участю представників сторін профспілок і роботодавців (відповідно до рішення Національної ради від 27 березня
  2009 року);

 • погодити пропозицію Національного координатора МОП в Україні щодо перекладу англійською мовою плану антикризових заходів з метою представлення його експертам Міжнародній організації праці для обговорення на національній тристоронній робочій зустрічі 26 травня ц.р. «Світова економічна криза: виклики та відповіді України»;

 • обговорити питання участі соціальних партнерів у підготовці щорічних доповідей Уряду із застосування ратифікованих і не ратифікованих Україною конвенцій МОП та, враховуючи норми МОП і Положення про Національну раду, сторонам в подальшому погодити відповідну процедуру.

ІІ. Тимчасові робочі групи

15 квітня, 23 квітня та 27 квітня 2009 року відбулися засідання антикризової тристоронньої робочої групи із залученням експертів, створеної на підставі рішення пленарного засідання Національної ради від 27 березня 2009 року, під керівництвом заступника Міністра економіки, члена Національної ради, Крючкової І.В.

За результатами засідань та постійного обміну інформацією між сторонами антикризовою робочою групою розроблено та схвалено проект плану заходів на
2009 рік та перспективні заходи на 2010-2012 рр. із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян.

Проект плану антикризових заходів, розроблений тристоронньою робочою групою, Співголовами Національної ради 22 травня 2009 року направлений до Кабінету Міністрів України для розгляду на його засіданні за участю представників Національної ради від профспілкової сторони та сторони роботодавців.

ІІІ. Розгляд законопроектів, звернень.

3.1 Розгляд та підготовка пропозицій до законопроектів.

У ІІ кварталі 2009 року на розгляд Національної ради надійшло:

а) 17 законопроектів, а саме:

«Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (щодо віку осіб)» (реєстр. № 4620 від 05.06.09)

«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав безробітних» (реєстр. № 4608 від 05.06.09);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо профілактики виробничого травматизму, страхових виплат та надання соціальних послуг сім’ям осіб, які загинули на виробництві» (реєстр. № 4252 від 20.03.09);

«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про зайнятість населення» (щодо безкоштовного проїзду безробітних);

«Про внесення змін та доповнень до статей 42 та 184 Кодексу законів про працю України (щодо захисту осіб, які мають на утриманні дітей)»;

«Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці»;

«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реєстр. №4217 від 17.03.09);

«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (реєстр. № 4280 від 30.03.09);

«Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» (реєстр. № 4279 від 30.03.09);

«Про внесення змін до Закону України «Про антикризові заходи» (реєстр. № 4326 від 07.04.09);

«Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (реєстр. № 4314 від 02.04.09);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування дозвільної системи для покращення інвестиційного клімату» (реєстр. № 4277 від 30.03.09);

«Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (щодо оздоровлення та відпочинку дітей)» (реєстр. № 4416 від 27.04.09);

«Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру» (реєстр. №4353);

«Про внесення змін до Кодексів України щодо запровадження відповідальності за примушування працівників до добровільного обмеження свого права на працю» (реєстр. № 4244);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення захисту трудових прав громадян» (реєстр. №4396);

«Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про державну службу» та статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 4389);

б) лист Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо пропозицій до розділів 3-6 проекту плану роботи Комітету на вересень 2009 р. - січень 2010 р.

в) друга національна доповідь України щодо дотримання статей 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28, 29 Європейської соціальної хартії (переглянутої) та щорічні доповіді, підготовлені урядовою стороною щодо застосування ратифікованих та нератифікованих:

 • конвенцій МОП:

- №147, про мінімальні норми на торгівельних суднах;

- №88, про організацію служби зайнятості;

- №181, про приватні агентства зайнятості;

 • рекомендацій МОП:

 • №189, про створення робочих місць на малих та середніх підприємствах;

 • № 193, про сприяння кооперативам.

Надіслані документи відповідно до Регламенту Національної ради були опрацьовані сторонами. Пропозиції та зауваження за результатами розгляду законопроектів та листів надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

Представники сторін Національної ради 21 травня та 24 червня ц.р. брали участь у засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці та його підкомітету, на яких розглядався законопроект «Про соціальний діалог в Україні» та зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради Україні до його окремих положень.

3.2. Розгляд звернень.

Впродовж ІІ кварталу від органів влади, підприємств, установ, громадських та міжнародних організацій, територіальних соціально-економічних рад, фондів соціального страхування надійшло 78 звернень, які опрацьовані Національною радою в установленому чинним законодавством порядку.

IV. Конференції, семінари, круглі столи.

4.1 Конференції

28 квітня 2009 року представники сторін Національної ради взяли участь у Всеукраїнській тристоронній конференції з нагоди 90-ї річниці заснування Міжнародної організації праці та 55-річчя членства України в ній, організованій Міністерством праці та соціальної політики за сприяння Національного координатора Міжнародної організації праці в Україні Костриці В.І.

У рамках конференції прозвучали доповіді та виступи щодо:

 • співпраці України та МОП як стратегії забезпечення гідної праці в Україні;

 • ролі МОП у становленні та розвитку соціального діалогу в Україні;

 • ролі МОП у становленні та розвитку організацій роботодавців та соціального діалогу в Україні;

 • МОП та її стратегії забезпечення гідної праці на 21 століття;

 • ролі МОП у реформуванні статистики праці та вимірюванні гідної праці;

 • підвищення міжнародного іміджу України шляхом її участі у діяльності МОП;

 • викликів фінансової кризи для збалансування гнучкості та соціальної захищеності на ринку праці в контексті конвенції гідної праці МОП.

Під час конференції, обговорюючи співпрацю України з МОП, всі учасники заходу наголосили на важливості членства нашої країни у цій міжнародній організації, адже впродовж 55 років Україна ратифікувала 63 конвенції, положення яких стали основою організації і розвитку в Україні соціального діалогу та законодавства України, що регулює соціально-трудові відносини. Учасники конференції відзначили, що подальше поглиблення співробітництва з МОП є для України актуальним завданням в процесі її соціально-економічного розвитку.

4.2 Семінари

15-16 квітня в м. Києві відбувся навчальний семінар «Посилення функціонування секретаріату територіальної тристоронньої соціально-економічної ради», організований Національною тристоронньою соціально-економічною радою при Президентові України,  Міністерством праці та соціальної політики, Проектом МОП з соціального діалогу в Україні та Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Участь у семінарі взяли секретарі Кримської республіканської, 24-ьох обласних, Київської, Севастопольської міських тристоронніх соціально-економічних рад та воєводських комісій соціального діалогу Польщі.

У рамках семінару було розглянуто питання щодо:

 • розвитку соціального діалогу та його інституцій в Україні та країнах Європейського Союзу (представлено міжнародний та вітчизняний досвід);

 • соціального діалогу з точки зору МОП;

 • ролі державних органів влади у забезпеченні функціонування системи соціального діалогу в Україні;

 • правових засад функціонування органів соціального діалогу в Польщі та практики роботи секретаріату Воєводської комісії соціального діалогу в Польщі;

 • соціального діалогу на територіальному рівні, ролі і місця тристоронньої соціально-економічної ради в системі територіального управління;

 • організаційно-технічного та інформаційного  забезпечення  діяльності територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

У ході семінару було проведено тренінг з формування  плану роботи територіальної ради та проведення засідання Ради.

4.3 Круглі столи

18 червня 2009 р. з метою пошуку узгоджених рішень між сторонами соціального діалогу щодо можливих першочергових та системних дій з детінізації економіки України та легалізації зайнятості відбувся Національний круглий стіл «Особливості та шляхи детінізації національної економіки: роль соціальних партнерів». Організатором заходу виступила Федерація профспілок України за підтримки проекту Міжнародної конфедерації вільних профспілок «Центральна та Східна Європа: сприяння реалізації прав та представництва працівників, задіяних у неформальних трудових відносинах». Участь у круглому столі взяли представники Національної тристоронньої соціально-економічної ради, органів законодавчої та виконавчої влади, всеукраїнських профспілок та об’єднань роботодавців, наукових установ і громадських організацій.

4.4 Робочі зустрічі

26 травня 2009 року відбулася тристороння робоча зустріч на тему «Світова економічна криза: наслідки та відповіді України», ініціатором якої виступило Міністерство праці та соціальної політики за підтримки соціальних партнерів та Національного координатора МОП в Україні Василя Костриці. У зустрічі взяли участь представники сторін соціального діалогу та науковці України,  експерти Міжнародного бюро праці (МБП)  та представники Міжнародної організації роботодавців  (МОР) і Європейського інституту профспілок.

Під час зустрічі соціальні партнери представили своє бачення ситуації, яка склалась в національній економіці та соціально-трудовій сфері під впливом кризи, та обговорили шляхи подолання її наслідків. На цьому заході заступник Міністра економіки І. Крючкова, представила спільний план заходів із подолання наслідків фінансово-економічної кризи, забезпечення функціонування вітчизняного виробництва та життєвих потреб громадян, розроблений антикризовою робочою групою із представників сторін Національної ради.

Стосовно світової фінансової кризи та її наслідків в Україні мали виступи представники МОП, МБП, МОР та Європейського інституту профспілок.

У заході було обговорено питання впливу світової економічної кризи на соціальний захист, зокрема, на пенсійне забезпечення та соціальне страхування на випадок безробіття.

Учасники та організатори відзначили надзвичайну актуальність і корисність зустрічі, яка стала ще одним кроком до подальшої співпраці.

27 травня ц.р. за участю тристоронніх партнерів,  фахівців з трудового права, народних депутатів України, представників Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, в рамках національних тристоронніх зустрічей представників сторін соціального діалогу України та Міжнародного бюро праці, відбулося обговорення коментарів Міжнародного бюро праці до проекту Трудового кодексу, який готується до другого читання у Верховній Раді України.

Коментарі МБП до проекту Трудового кодексу презентували спеціалісти Департаменту соціально-трудових відносин та зайнятості Міжнародного бюро праці, Анжеліка Мюллер – спеціаліст із трудового права та Юсеф Геллаб – головний спеціаліст із соціального діалогу.

Найбільшу увагу учасники приділили обговоренню питань порядку прийому та звільнення з роботи, квотування робочих місць для соціально-незахищених категорій населення, проведення атестації працівників, укладення строкових трудових договорів, колективно-договірного регулювання трудових відносин та вирішення колективних трудових спорів.

За результатами обговорення представники сторін соціального діалогу домовилися створити при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці тристоронню робочу групу (по 5 представників від кожної сторони) з  метою опрацювання коментарів МБП та узгодження позицій щодо їх врахування в проекті Трудового кодексу.

V. Міжнародне співробітництво

3-19 червня 2009 р. у м. Женева (Швейцарія) проходила 98-а сесія  Міжнародної конференції праці, на якій українську національну тристоронню делегацію почергово представляли Міністр праці та соціальної політики Л. Денісова, заступник Міністра праці В.Іванкевич, голова Федерації профспілок України В. Хара та заступник голови ФПУ Г. Осовий, генеральний директор Федерації роботодавців України В. Надрага, представники профспілкових організацій і організацій роботодавців.

Особливістю Конференції 2009 року стало проведення низки її засідань у вигляді тематичних дискусій за участю відомих фахівців.

Представники національної тристоронньої делегації під час конференції провели низку зустрічей з делегаціями країн-членів Євросоюзу і держав-партнерів ЄС, представниками МОП, Європейської Комісії, профспілкових організацій та організацій роботодавців, іншими учасниками конференції.

Делегати Конференції розглянули низку політичних заходів і дій, покликаних сприяти розвитку зайнятості і підвищенню виробництва, розширенню охоплення соціальним захистом. Водночас, розглядались питання забезпечення гендерної рівності, ефективності застосування трудових стандартів, новий трудовий стандарт МОП стосовно ВІЛ/СНІДу у сфері праці та бюджет МОП.

У рамках конференції МОП був ухвалений Глобальний договір про робочі місця.

Інформацію підготовлено Секретаріатом Національної ради.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України пропозицій до закон

  Закон
  Діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України (далі – Національна рада) здійснювалася відповідно до Положення, Регламенту та плану роботи, погодженого сторонами профспілок та роботодавців.
 2. Закон україни (40)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року N 2462-VI, від 10 липня 2010 року N 2487-VI, від 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
 3. Закон україни про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти

  Закон
  (З 1 вересня  2007 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені абзацами тридцять другим - тридцять п'ятим підпункту 17 пункту 1 розділу I Закону України від 1 грудня 2006 року № 424-V,
 4. Закон україни «Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти»

  Закон
  Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення
 5. Україна (15)

  Документ
  З метою упорядкування роботи з упровадження в місті системних економічних реформ, спрямованих на забезпечення сталого економічного розвитку міста як передумови зростання добробуту її населення,

Другие похожие документы..