Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
1. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения всех типов и габаритов под руководством электромонтера более высокой квалификац...полностью>>
'Лекции'
Государственный доклад “О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2009 году”. - М., 2010 (и Госдоклады предшествующих лет изд...полностью>>
'Реферат'
Детство - важный период человеческой жизни, не подготовка к будущейжизни, а настоящая ,яркая , самобытная ^неповторимая жизнь ; и от того ,как прошло...полностью>>
'Задача'
На начало года работало 320 чел., в течение года уволилось 58 чел., принято - 75 чел. Выпуск продукции за год 875 штук по цене 1050 грн. (в т.ч. рент...полностью>>

Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ізінгівські читання-2004 (Львів, березень, ІФКС НАНУ)

 • Робоча нарада – семінар молодих вчених з статистичної фізики і теорії конденсованої речовини (Львів, 27-29 травня 2004 р, ІФКС НАНУ)

 • Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу з проблем електроніки (8-10 квітня; Національний університет "Львівська політехніка").

 • 2-а відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (15-16 травня, Національний університет "Львівська політехніка").

 • Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА – 2004.-19-21 травня 2004 року.

 • Ювілейна наукова конференція, присвячена 25-річчю кафедри нелінійної оптики.- Львів 23-24 вересня 2004 р.

 • Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-річчю кафедри радіофізики. – Львів 7 8 жовтня 2004 р.

 • Звітна наукова конференція факультету ЛНУ, лютий 2004 р.

 • VIII науковий семінар "Різдвяні дискусії" 15-16 січня 2004 р.

 • II Літня школа "Квантова інформація" 17-21 червня 2004 р.

 • Форум "Наука, освіта, інновації в сталому розвитку Закарпаття".

 • Наукова конференція "Сучасні проблеми квантової теорії", присвячена 100-річчю від дня народження Зіновія Храпливого, 15-16 березня 2004 р.

 • VIII наукова конференція Тернопільського Державного Технічного університету (секція "Фізика") 11-12 травня 2004 р.

 • 8-th International Symposium "Microelectronic Technologies and Microsystems", Львів 14-16 жовтня 2004 p.

 • 62 студентська науково-технічна конференція Національного університету "Львівська
  політехніка".

  3. Функціонують міжвідомчі наукові семінари:

  • Регіональний семінар Західно-українського фізичного товариства та Секції фізики ЗНЦ НАНУ і МОН України.

  • Науковий семінар з фізики оксидних кристалів (кафедра напівпровідникової електроніки. Національний університет "Львівська політехніка").

  • Львівсько-Варшавський семінар "Філософія науки" (м. Львів) в рамках угоди між
   Львівським та Варшавським університетами.

  • Регіональний семінар "Актуальні проблеми використання фізичних та біомедичних методів дослідження в сучасних біології та медицині" (ЛНУ).

  • Науковий семінар кафедр фізичного факультету УжНУ та відділів Інституту електронної фізики НАН України.

  • Науковий семінар Лабораторії космічних досліджень УжНУ та Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

  • Щомісячні наукові семінари Інституту фізики і математики Дрогобицького державного педагогічного університету спільно з університетом "Львівська політехніка".

  • Регіональний семінар " Фізика конденсованих середовищ " (ІФКС НАН України).

  4. Опубліковано монографії:

  1. Волошиновський А. С, Родний П. О. Випромінювальні остовно-валентні переходи в широко щілинних діелектричних кристалах.— Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 200с. (11.3 друк, арк.)

  2. Блецкан Д.И. Кристаллические и стеклообразные халькогениды и сплавы на их основе. Ужгород. ВАТ "Видавництво Закарпаття". 2004 p., 290 с.

  3. Кельман В.А., Опачко 1.1. (Ужгородський національний університет), Жменяк Ю.В., Шпеник Ю.О. – Фізика, техніка і практика застосувань газорозрядних лазерів на самообмежених переходах. – Київ. – Наук, думка. 2004. – 156 с.

  4. Розділ колективної монографії "Order, Disorder and Criticality. Advanced Problems of Phase Transition Theory". World Scientific, Singapore, 2004. – ІФКС НАНУ

  5. Розділ колективної монографії "Emulsions: Structure, Stability and Interactions", (Ed. by Petsev D.N.), Elsevier Ltd., pp. 259-311. – ІФКС НАНУ.

  5. Наукові посібники, підручники:

  1. Вакарчук І. О. Квантова механіка: Підручник. 2-ге вид., доп.— Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004.— 784 с.

  2. Довгий Я. О. Лазерний практикум. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 210с.

  3. Колінько М. І., Пашук І. П., Стефанський І. В. Оптичний практикум (частина 2). – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2004. – 70 с.

  4. Фрейн М. Копенгаген / Перекл. з англ. О. А. Ровенчак і А. А. Ровенчака; за ред. І. О. Вакарчука та М. О. Зубрицької.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.— 176 с, [1] л. схема. (6.25 друк, арк.)

  5. Крочук А. С, Підзирайло М. С, Хапко 3. А., Антоняк О. Т. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з молекулярної спектроскопії і люмінесценції (частина II).— Львів: СП "Євросвіт", 2004.— 37 с.

  6. Мельничук Б. Л., Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей та методичні вказівки щодо їхнього виконання. 4.2. Молекулярна фізика і термодинаміка.— Львів: ЛНУ, 2004.— 57 с.

  7. Мельничук Б. Л., Караван Ю. В. Завдання з фізики для самостійної роботи студентів нефізичних спеціальностей та методичні вказівки щодо їхнього виконання. Ч.З. Електрика і магнетизм.— Львів: ЛНУ, 2004.— 75 с.

  8. Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики. Підручник. 3-тє вид., доп.- Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2004 – ІТ.-309 с; II Т.-309 с.

  9. Бондар В. Д., Пастернак М. П. Методичні рекомендації із курсу фізики до виконання лабораторного завдання "Зняття вольтамперної характеристики напівпровідникового діода".— Луцьк: ЛДТУ, 2004.— 10 с.

  10. Бондар В. Д., Пастернак М. П. Методичні рекомендації із курсу фізики до виконання лабораторного заняття на тему: "Дослідження ручного секундоміра та статистичних закономірностей випадкових подій".— Луцьк: ЛДТУ, 2004.— 10 с.

  11. Федосов А. В., Бондар В. Д., Пастернак М. П., Філюк Т. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із електромагнетизму призначені для допомоги студентам при вивченні даного розділу фізики. – Луцьк: ЛДТУ, 2004. 35 с.

  12. Бондар В. Д., Пастернак М. П. Методичні рекомендації із курсу фізики до виконання лабораторного заняття "Визначення коефіцієнта тертя ковзання. Похибки непрямих вимірювань".— Луцьк: ЛДТУ, 2004,— 11 с.

  13. Бондар В. Д., Пастернак М. П. Текст лекцій на тему "Електричний струм". Рекомендується для підготовки до практичних занять, колоквіумів та екзаменів із розділу "Електрика".— Луцьк: ЛДТУ, 2004.— 32 с.

  14. Фізичні основи електронної техніки /Готра З.Ю., Лопотинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., Петрович І.В.- Львів, Бескид Біт, 2004, 880 с.

  15. Вуйцік В., Готра З.Ю., Готра О.Ю., Григор’єв В.В., Каліта В., Мельник О.М., Потенцкі Є. Мікроелектронні сенсори фізичних величин: Науково-навчальне видання В 3-х томах. Том 2 /; За ред. Готри З.Ю. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 596 с.

  16. Жежнич І.Д. Середа В.М. Гончаров В.П. Хром’як Й.Д. Лопатинський І.Є 2004 р. ТзОВ Простір

  Крім того, опубліковано 35 наукових посібників.

  6. Патентно-ліцензійна діяльність:

  • Заявки на винахід (на корисну модель)

  Миколайчук О. Г., Байцар Г. С, Доманцевич Н. І., Яцишин С. П., Яцишин Б. П. "Вимірювач швидкості корозії", Львівський національний університет імені Івана Франка. Новосад С.С, Новосад І.С, Войцеховська А.М., Матвіїшин І.М., Футей О.В. "Детектор іонізуючого випромінювання". Львівський національний університет імені Івана Франка.

  • Патенти на винаходи

  Новосад С. С, Новосад І. С. "Фоточутливий матеріал", № 62417А, МПК G03C1/72, від 15.12.2003р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

  Новосад С. С, Новосад І. С, Морозов Л. М. "Сцинтилятор", № 64234А, МПК G01 ТІ/202, G01T1/10, G01T1/00, G01T7/00 від 16.02.2004р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

  Патент США. Graphic element for protecting banknotes, securities and documents and method for producing said graphic element // Шовгенюк М.В., Білорус В.Є., Козловський М.П., Крохмальський Т.Є., U.S. Application No. 10/779,812. Filing Date: 18 Feb. 2004. Projected Publication Date: 18 Aug. 2005. (ІФКС НАНУ)

  Микитюк З.М., Даланбаяр Б. Рідкокристалічний розгалужувач оптичного випромінювання. Патент № 63243 А.

  7. Установи ЗНЦ підтримують в галузі фізики широкі міжнародні наукові зв’язки, зокрема:

  ЛНУ:

  • Варшавський університет (Польща)

  • Вільний університет м. Брюсселя (Бельгія).

  • Інститут теоретичної фізики Університету Йогана Кеплера (Лінц, Австрія).

  • II. Інститут експериментальної фізики Гамбурзького університету (DESY, HASYLAB)

  • Вроцлавський університет (Польща)

  • Массачусетський технологічний інститут

  • Іллінойський університет (США)

  • Інститут металургії та матеріалознавства, м. Краків (Польща)

  • Технічний університет м. Хемнітц (ФРН)

  • Університет м.Метц (Франція)

  • Технічний університет м. Відень (Австрія)

  • Уральський державний педагогічний університет М.Єкатеринбург (Росія)

  • Інститут фізики металів, Словацька Академія Наук, м. Братіслава (Словаччина)

  • Інститутом фундаментальної електроніки і радіотехніки Варшавської політехніки,
   Польща.

  • Інститутом електроніки Лодзької політехніки, Польща;

  • Університетом Огайо, США;

  • Вищою педагогічною школою, м.Ченстохов, Польща.

  • Познанським інститутом молекулярної фізики.

  • Політехнічним інститутом м. Кельце.

  • Політехнічним інститутом м. Ченстохова.

  • Інститутом експериментальної фізики Вроцлавського університету, Польща.

  • Факультетом хімічних технологій Мюнстер, Німеччина.

  • Інституту Фізики ПАН м.Варшава.

  • Технічним університетом м. Ополе, Польща.

  • Інститутом експериментальної фізики Гданського університету, Польща.

  • Інститутом матеріалів для електроніки Університету Ерланген-Нюрнберг, Німеччина.

  • Фізичним факультетом Московського державного університету.

  • Інститутом фізики АН Чехії.

  • Інститутом фізики Університету Гамбург, Німеччина.

  • Інститутом фізики Педагогічного університету в м. Ченстохова, Польща.

  • Бернським університетом, Швейцарія.

  УжНУ з:

  • Співпраця з науковими центрами Німеччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Японії, Індії, Чехії, Угорщини, Литви та ін.

  Чернівецький національний університет з:

  • науковими та освітніми установами Китаю, Мексики, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Іспанії, Італії, Румунії

  ІЕФ НАН України з:

  • • Інститутом фізики твердого тіла (м. Софія) Болгарської АН

  • Фізичним інститутом університету м. Льєж (Бельгія)

  • Університетом м. Порто Алегре (Бразилія)

  • Відділом квантової динаміки фізичного факультету Манчестерського університету (Англія)

  • Інститутом метрології (Рим, Італія)

  • Фізико-технічним інститутом ім. А. Йоффе (м. Санкт-Петербург, Росія)

  • Інститутом космічного приладобудування (м. Санкт-Петербург, Росія)

  • Інститутом ядерних досліджень Московського держуніверситету (Росія)

  • Університетом м. Лінкольн (штат Небраска, США)

  • Університетом м. Дрейк (США)

  • Відділом атомної спектроскопії Інституту спектроскопії (м. Троїцьк, Росія)

  • Відділом теорії атома Інституту теоретичної фізики та астрономії Вільнюського університету (Литва)

  • Гданським політехнічним університет (Польща)

  • Інститутом фізики (м. Братислава) Словацької АН

  • Інститутом фізики ім. Руджера Бошковича (м. Загреб, Хорватія)

  • Дебреценський університет (Угорщина)

  • Інститутом ядерних досліджень (м. Дебрецен) Угорської АН

  • Відділом фізики напівпровідників Інституту фізики Хемніцького університету (Німеччина).

  Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя з:

  • Інститутом фізики Ягелонського університету (Краків, Польща),

  • Інститутом дослідження матеріалів (Мехіко, Мексика),

  • Інститутом Фізики Металів РАН (Єкатеринбург, Росія),

  • університетом м.Шербрук (Канада).

  Інститут фізики конденсованих систем НАН України виконував спільні проекти з:

  • Інститутом теоретичної фізики Лінцського університету (Австрія) за темою "Динаміка складних флюїдів";

  • Лабораторією структури і реактивності поверхневих систем Університету ім. П. і М. Кюрі (Париж, Франція) за темою "Статистична механіка заряджених і полярних поверхонь "; Інститутом молекулярної фізики ПАН (Познань, Польща) за темою "Фазові переходи у невпорядкованих системах. Роль короткодіючих взаємодій"

  • Відділом теоретичної фізики Інституту експериментальної фізики Словацької АН (Кошіце, Словаччина) за темою "Квантова теорія магнетиків"

  • Лабораторією теоретичної фізики Університету Париж XI (Франція) за темою "Фазові перетворення і критичні явища в іонних рідинах",

  а також розвивав і підтримував міжнародні наукові контакти на рівні індивідуального співробітництва з:

  • Регенсбурзьким університетом (ФРН),

  • Вроцлавським університетом (Польща),

  • Університетом ім. П. і М.Кюрі (Париж, Франція),

  • Інститутом теоретичної фізики Технічного університету (Грац, Австрія),

  • Інститутом ядерної фізики ПАН (Краків, Польща),

  • Інститутом теоретичної фізики Лінцського університету (Австрія),

  • Нью-Йоркським університетом (Стоні Брук, США),

  • Вандербільським університетом (США),

  • Університетом Теннесі (США),

  • Люблянським університетом (Словенія),

  • Пуерто-Ріканським університетом (США),

  • Віденським технічним університетом (Австрія),

  • Інститутом хімії Національного університету Мехіко (Мексика),

  • Бріджмен-Юнгським університетом (Прово, США),

  • Іллінойським технологічним інститутом (Чикаго, США),

  • Ратгерським університетом (США),

  • Люблінським університетом (Польща),

  • Інститутом молекулярних наук (Оказакі, Японія),

  • Берлінським вільним університетом (ФРН),

  • Університетом Бордо (Франція),

  • Інститутом теоретичної фізики – II Університету Генріха Гейне (Дюссельдорф, ФРН),

  • Університетом Мартіна Лютера (Галле, ФРН),

  • Інститутом хімічної фізики твердого тіла ім. М.Планка (Дрезден, ФРН),

  • Університетом Дирема (Великобританія),

  • Фізичним факультетом Ессенського університету (ФРН),

  • Дортмундським університетом (ФРН),

  • Магдебурзьким університетом (ФРН),

  • Університетом Павіа (Італія),

  • Інститутом математики Опольського університету (Польща),

  • Техаським університетом (Остін, США),

  • Мексиканським інститутом нафти (Мексика),

  • Шведською космічною корпорацією (Стокгольм, Швеція).

  Національний Університет "Львівська політехніка" з:

  • Жешувською політехнікою

  • Люблінська політехніка

  • Політехнічним університетом, Софія

  • Каліфорнійським Університетом (США);

  • Xsensor Technology Corporation;

  • Інститутом фізики Польської Академії Наук, Польща

  • Астраханським державним педагогічним університетом, Росія

  • Дослідним інститутом твердотільної фізики та оптики Угорської Академії Наук, Угорщина

  • Гамбурзьким Університетом, Німеччина

  • Технічним Університетом м. Брауншвайг, Німеччина

  • Оксфордським університетом, Великобританія

  • Міжнародним центром дифракційних даних ICDD, США

  • Синхротронною лабораторією HASYLAB, Німеччина

  • Міжнародною лабораторією сильних магнітних полів і низьких температур М.Вроцлав

  8. Підготовка наукових кадрів:

  • Спеціалізована вчена рада при Національному університеті "Львівська політехніка": з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

  • 01.04.01 – Фізика приладів, елементів та систем.

  • 01.04.07 – Фізика твердого тіла.

  • 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

  • Спеціалізована вчена рада Д 35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальностями:

  • 01.04.02 – теоретична фізика,

  • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків,

  • 01.04.13 – фізика

  • Спеціалізована рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій:

  • 01.04.10. Фізика напівпровідників і діелектриків.

  • Спеціалізована Вчена Рада по захисту докторських дисертацій Д76.051.01 за 4 спеціальностями при ЧНУ

  • Спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій при УжНУ.

  • Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук Д04.18.01 при Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Захищено докторських дисертацій: 1 на фізфаку ЛНУ, 1 на факультеті ЛНУ, 1 НУЛП, 2 в УжНУ, 1 в ІЕФ НАНУ, 1 в ІФКС НАН України, 2 в ЧНУ; кандидатських дисертацій: 5 в ЧНУ, З в ВДУ, 2 в НУЛП, 4 в УжНУ, 1 в ІЕФ НАНУ, 2 на фізфаку ЛНУ, 3 в ІФКС НАН України, 1 в Тернопільському ДТУ, 1 на факультеті ЛНУД НУЛП.

  9. Міжнародні наукові гранти:

  В НУЛП:

  • "Високостабільні радіаційностійкі напівпровідники", керівник проекту від НУЛП п.н.с. Большакова І.А. (проект УНТЦ);

  • Проект Р-113 "Система моніторингу просторового положення людини", керівник проекту від НУЛП п.н.с. Большакова І.А. (проект УНТЦ);

  • "Високороздільні синхротронні порошкові дифракційні дані перовскитів з псевдо-кубічними структурами". Керівник від НУЛП докторант Василечко Л.О.

  В ІЕФ НАНУ завершене виконання 1 гранту УНТЦ, виконанується 1 грант INTAS та 1 проект ім.Яноша Ороня. В ТДТУ:

  • Грант NATO Science Foundation на проведення досліджень в університеті м. Шербрук (Канада) У ЛНУ:

  • Проект П-00-27 "Люмінесценція нанокристалів" (2004-2006) спільно з II. Інститутом експериментальної фізики Гамбурзького університету (DESY, HASYLAB, Гамбург) (без фінансування).

  • Міжнародна угода з Технічним університетом м. Дельфт (Нідерланди). Головний напрямок співробітництва: Дослідження сцинтиляторів для реєстрації високоенергетичних частинок (2003-2005)

  • Грант УНТЦ №2042 по проекту "Розробка комбінованих тонкоплівкових сцинтиляторів/ дозиметрів на основі легованих оксидних кристалів"

  В УжНУ:

  • Виконуються дослідження згідно міжнародних наукових грантів: 1 українсько-індійський та 2 українсько-угорські.

  В ЧНУ:

  • Грант НТЦУ "Ідентифікація азоту в твердих речовинах методом ядерного квадрупольного резонансу". Українсько-Китайський грант "Дослідження технології одержання і властивостей сполуки Hg3ln2Te6 – перспективного напівпровідникового матеріалу оптоелектроніки".

  • Грант в рамках Українсько-Російської міжвідомчої науково-технічної програми "Нанофізика і наноелектроніка".

  • Гранти Європейської комісії, фонд "Професія-фізик" для участі у 33 школі молодих вчених.

  • Грант Єврокомісії INTAS. Грант в рамках співробітництва між Італією і Україною в галузі культури, освіти, науки.

  В ІФКС НАН України продовжувалося виконання проектів, які фінансуються міжнародними фондами: НТЦУ – 4, CRDF-1, НАТО (наукова програма "Безпека через науку") – 2, а також в рамках міжнародних угод з Міносвіти і науки України – 2 (з Францією та Словенією).

  Керівник наукової секції фізики
  ЗНЦ НАН і МОН України,
  член-кореспондент НАН України Стасюк І.В.

  Відділення технічних і хімічних наук

  У складі відділення технічних і хімічних наук працюють наукові секції:

  • механіка і матеріалознавство (член.-кор. НАНУ В.І.Похмурський)

  • енергетики (проф.. Чабан О.Й.)

  • наук про Землю (доктор геол..-мін. наук Павлюк М.І.)

  • хімії і хімічної технології (проф. Яворський В.Т.)

  Наукова секція механіки і матеріалознавства

  У 2004 році було проведено два засідання секції, на яких розглядався хід виконання "Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої екс­плуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи до 2010 р." та пропо­зиції щодо її уточнення і доповнення, а також питання пов’язані з проведенням у Львові міжнародних конференцій з проблем механіки руйнування, корозії і захисту металів тощо. Зокрема, проведено:

  • VIІ міжнародну конференцію-виставку "Проблеми корозії і протикорозійного захис­ту матеріалів" (Корозія-2004), яку організували Національна академія наук України, Міні­стерство освіти і науки та Міністерство промислової політики України, Українська асоціація корозіоністів і Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка під патронатом Європейської корозійної федерації. На ній було розглянуто біля 180 пленарних і стендових доповідей учених з України, а також Англії, Білорусії, Італії, Казахстану, Литви, Лівії, Німеччини, Польщі, Росії, Угорщини та інших країн. Доповіді торкалися фунда­мен­та­ль­них аспектів корозії, нових корозійнотривких матеріалів і захисних покриттів, інгібітор­ного, біоцидного захисту та електрохімічного захисту, методів досліджень і корозійного контролю, екологіч­них проблем, пов’язаних з корозією, та підготовки спеціалістів-корозіоністів. Окрему секцію було присвячено протикорозійному захисту трубопроводів і резервуарів, участь у якій брала значна кількість фахівців нафтогазової промисловості. Одночасно з конференцією працю­вала виставка, на якій демонструвалися розробки 15 фірм і підприємств. Усього у конфе­ренції-виставці взяло участь біля 200 осіб. Конференцію завер­ши­ло спільне засідання Між­відомчої науково-технічної ради з проблем корозії та протикоро­зійного захисту та Української асоціації корозіоністів. Наступну VIII Міжнародну конферен­цію-виставку "КОРОЗІЯ-2006" вирішено провести у 2006 році у Львові на базі Української асоціації корозіоністів та ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України.

  • ІІІ міжнародну конференцію "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструк­цій", яку орга­ні­зували Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Європейське товарис­тво з цілісності конструкцій (ESIS), Українське това­риство з механіки руйнування матеріалів, Українське інженерне товариство у Львові, Інс­ти­тут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ, Інститут прикладних про­блем механіки і мате­матики ім.Я.С.Підстригача НАНУ, Львівський національний університет ім. І.Фран­ка, На­ціо­нальний університет "Львівська політехніка" та Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Кар­­пенка НАНУ. У конференції взяли участь понад 170 науковців з України, Польщі, Франції, Росії, Німеччини, Великобританії, Словаччини, Угорщини, Швейцарії, США та Словенії. Під час конфе­рен­ції було заслухано та обговорено 30 пленарних і понад 80 стендових доповідей. Додатково до про­грами конференції відбулась паралельна сесія – "Український семінар RIMAP – поряд обстеження та обслу­го­вування промислових об’єктів на основі оцінки ризику руйнування". Учасники конференції підтримали ідею періодичного (що 4-5 років) проведення регіональних міжнародних конференцій з проблем механіки руйнування мате­ріалів і міцності конструкцій для обговорення та аналізу нових наукових і прикладних досягнень, а також формування пріоритетних напрямків подальших досліджень.

  • підготовчу роботу з організації VII міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові.

  Було також розглянуто на Бюро ЗНЦ та на засіданні науково-технічної асоціації "Гал­Авто" хід виконання "Регіональної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин три­ва­лої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи до 2010 р." Ця програма була доповнена рядом нових проектів щодо перепідготовки фахівців в галузі контролю і захис­ту від корозії, а також розробки необхідної нормативної документації. Було підготовлено і подано до Львів­ської обласної ради обґрунту­вання щодо необхідності фінансування окремих проектів цієї програми з обласного бюджету.

  В обласній держадміністрації було обговорено питання про стан ліфтового господар­ства у Львові і області, необхідність налагодження виробництва ліфтів і підіймальних механізмів та запасних частин до них на промислових підприємствах Львівщини, а також пошуку фінансування для виконання цієї роботи. Програма з діагностики та оновлення ліфтового господарства була включена як складова частина "Регіо­нальної програми з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та розробки заходів щодо продовження терміну їх безаварійної роботи до 2010 р."

  Керівник наукової секції
  механіки і матеріалознавства
  ЗНЦ НАН України і МОН України
  член-кореспондент НАНУ В.І.Похмурський

  Наукова секція енергетики

  1. Підсумки досліджень

  Протягом 2000 – 2004 років секція енергетики Західного наукового центру НАН України спільно з Науково-технічною спілкою енергетиків України досліджували загальні закономірності розвитку енергетики та його особливостей на початку XXI століття. Дослідження продовжуються і в 2005р.

  Метою є виявлення причин існуючих негараздів в енергетиці, розроблення способів їх подолання та визначення шляхів подальшого розвитку енергетики в державі та її регіонах.

  Дослідження виконувались на ініціативних засадах, в особливих умовах, коли Національна енергетична програма України вже була схвалена Верховною Радою України, а починаючи від 2001 року інститути НАН України, у відповідності з Розпорядженням Президента України, розробляли Енергетичну стратегію України (процес її розроблень ще триває).

  Було звернуто увагу на те, що згадана Програма і Стратегія орієнтовані, в основному, на паливно-енергетичний комплекс, а не на всю енергетику (на енергетику в цілому). Програма розроблена і Стратегія розробляється в умовах відсутності світоглядних та методичних основ керування розвитком всієї енергетики, без відповідного організаційного, кадрового, нормативного та термінологічного забезпечення.

  Особливість та новизна досліджень виконаних Секцією спільно із Спілкою:

  1. Здійснено первинне дослідження закономірностей розвитку енергетики, що дозволило:

  • запропонувати періодизацію розвитку енергетики та встановити, що на початку XXI століття триває перехідний період між епохами розвитку енергетики;

  • встановити принципові відмінності енергетики ХХ-го та початку ХХІ-го століть;

  • доповнити розуміння суті і структури енергетики. У підсумку визначилась потреба забезпечення належного керування розвитком всієї енергетики, а не тільки паливно-енергетичного комплексу.

  1. Виявлено проблеми розвитку енергетики на-загальнодержавному та регіональному рівнях. Визначено основні енергетичні загрози національній безпеці.

  2. Створено елементи світоглядних і методичних основ та термінологічного забезпечення систем керування розвитком енергетики.

  3. Розроблено концепцію як форми і змісту енергетичної політики, так і процедури її визначення та реалізації.

  4. Визначено первинні умови відповідальності у сфері керування розвитком енергетики.

  Роботи у сфері визначення засад і спрямувань розвитку енергетики виконувались службовими (центральними, державними) і громадськими структурами на істотно різних світоглядних основах. Вони є різними за обсягом, формою, змістом і висновками. Доцільним стало спеціально організоване їх порівняння, що сприяло б виявленню оптимальних рішень у сфері керування розвитком енергетики.

  2. Енергетичні загрози національній безпеці

  Загрози національній безпеці в сфері керування розвитком енергетики:

  • Невизначеність державної енергетичної політики.

  • Відплив кваліфікованих кадрів за межі України.

  • Наукове відставання від передових держав.

  • Зниження рівня підготовки наукових та інженерних кадрів.

  Істотною загрозою є також надмірне та безконтрольне втручання іноземних структур у наші енергетичні справи.

  Основним чинником виникнення загроз та тривалого і безкарного їх існування є відсутність кваліфікованого господаря енергетики, кваліфікованого керування її розвитком, належного усвідомлення відповідальності за захищеність національних інтересів. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

   Документ
   Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
  2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

   Документ
   Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
  3. Національна академія педагогічних наук україни державний вищий навчальний заклад «університет менеджменту освіти» матеріали до засідання вченої ради університету

   Документ
   Присвоєння вченого звання «д о ц е н т» по кафедрі менеджменту освіти, економіки та маркетингу, доценту кафедри НАБОК Миколі Васильовичу, 1956 р. н., закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання
  4. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

   Документ
   Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
  5. Національна академія наук україни (8)

   Документ
   II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15

  Другие похожие документы..