Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Напишите эссе на тему: «Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империй зависят от воспитания молодежи» (Аристотел...полностью>>
'Методические указания'
Наиболее распространенные заболевания кишечника у детей (синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, лактазная нед...полностью>>
'Документ'
В статье рассматриваются проблемы, цели и задачи обучения межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, анализируются причины, приводящие к ко...полностью>>
'Документ'
ПУНКТ 4.9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Сотрудничество с другими конвенциями и международными организациями и привлечение к работе субъектов деятельности, включая ко...полностью>>

Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділення фізико-математичних наук

У складі відділення фізико-математичних наук працюють наукові секції:

 • математики і математичного моделювання (член-кор. НАН України Кіт Г.С.)

 • інформатики (член-кор. НАН України Грицик В.В.)

 • фізики (член-кор. НАН України Стасюк І.В.)

Наукова секція математики і математичного моделювання

Базовою установою секції є Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. Робота секції в основному проводилась шляхом організації та проведення разом з іншими установами Західного наукового центру наукових конференцій.

22-26 червня 2004 року в Фізико-механічному інституті ім. Г.В.Карпенка НАН України проводилась 3-я Міжнародна конференція "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій". Організаторами конференції були Європейське товариство з цілісності конструкцій, Українське товариство з механіки руйнування матеріалів, Українське інженерне товариство у Львові, ІЕ ім. Є.О.Патона НАНУ, ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, ФМІ ім.Г.В.Карпенка НАНУ, ЛНУ ім. Івана Франка, НУ "Львівська політехніка". В конференції приймали участь вчені з України, Росії, Польщі, Німеччини, Франції, Англії, Угорщини, Словацької республіки. Було проведено 6 пленарних засідань, на яких виголошено 40 доповідей, а також представлено 80 стендових доповідей. Матеріали конференції опубліковані в книзі "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій" (Під заг. ред. В.В.Панасюка). – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2004. – 912с.

З 23 по 26 червня 2004 року в м.Львові була проведена 4-а Українсько-Польська конференція "Механіка середовища, методи комп’ютерних наук та моделювання". В числі співорганізаторів конференції – Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, факультет прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. Івана Франка, факультет комп’ютерних наук Академії гуманістичної та економічної (м.Лодзь), Інститут механіки середовища та прикладних кмп’ютерних наук Бидгощського університету ім. Казиміра Великого, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України. Робота конференції велась по 2-х секціях – "Моделювання складних фізичних систем і охорона середовища" та "Інформатичні технології". В конференції взяло участь 59 учасників, з них 40 представляли Польщу, 19 – Україну. Видано матеріали конференції в 2-х томах на 280 стор. кожний.

13-16 вересня 2004р. у Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася Міжнародна конференція "Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики", присвячена 85-річчю академіка О.А.Самарського та 160-річчю НУ "Львівська політехніка" Співорганізатори конференції – Інститут математики НАН України, Наукова рада з обчислювальної математики при Відділенні математики НАН України, Міжнародний координаційний комітет з обчислювальної математики при Міжнародній асоціації академій наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Національний авіаційний університет, НУ "Львівська політехніка". Проведено 2 пленарні сесії та 2 секційні сесії: "Числові методи" та "Математичне моделювання", на яких виголошено 49 доповідей вченими України (29), Росії (6), Білорусі (5), Польщі (4), Німеччини (2), Грузії (1), Латвії (1) і Литви (1). Опубліковані тези доповідей на 80 сторінках.

27 вересня – 1 жовтня 2004 року в м.Дрогобичі Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І.Франка проведена Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька. Співорганізатори конференції – Інститут математики НАН України, Київський та Львівський національні університети, НУ "Львівська політехніка". На конференції відбулося 5 пленарних засідань, на яких зроблено 25 доповідей, і працювало 5 секцій: 1) звичайні диференціальні та інтегральні рівняння; 2) рівняння з частинними похідними; 3) чисельні методи; 4) функціональний аналіз, теорія функцій, теорія чисел та їх застосування; 5) методи теорії диференціальних рівнянь у задачах теоретичної фізики та механіки. Опубліковано тези 236 доповідей.

Конференція продовжила цикл шести попередніх конференцій, заснованих у 1987 році професором В.Я.Скоробогатьком під назвою "Нові підходи до розв’язання диференціальних рівнянь". Проф. Скоробогатько В.Я. був ученим із широким діапазоном математичної творчості. Йому належать фундаментальні дослідження в галузі якісної теорії рівнянь з частинними похідними та звичайних диференціальних рівнянь. Він створив теорію гіллястих ланцюгових дробів, розробив її застосування до теорії наближення функцій багатьох змінних, теорії чисел та обчислювальної математики. В.Я.Скоробогатько керував чотирма відомими далеко за межами Львова науковими семінарами з різних напрямів математики, які об’єднували їх учасників в єдиний творчий колектив. Серед його учнів 25 кандидатів наук і 8 докторів наук.

2 – 5 листопада 2004 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні проблеми механіки", присвячена 80-річчю професора Д.В.Гриліцького. Організаторами конференції були ЛНУ ім. Івана Франка, ФМІ ім. В.Г.Карпенка НАНУ, ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАНУ, Луцький державний технічний університет, Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, Університет "Львівський Ставропігіон".

Завідувач кафедри механіки ЛНУ ім. Івана Франка проф. Г.Т.Сулим охарактеризував життєвий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність Заслуженого працівника вищої школи України, дійсного члена Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, доктора технічних наук, професора Дмитра Володимировича Гриліцького – видатного спеціаліста у галузі механіки деформівного твердого тіла, зокрема таких важливих її напрямів, як теорія пружності й термопружності, концентрація напружень біля тріщин і тонких неоднорідностей, контактні задачі пружності й термопружнопластичності, гідроакустика, трибологія. Двадцять п’ять років (1967-1992) проф. Д. В. Гриліцький завідував кафедрою теорії пружності і пластичності (у 1970 р. перейменована у кафедру механіки) Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1976-1987 рр. був деканом факультету прикладної математики і механіки. Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі дві монографії та чотири монографії-посібники. Під керівництвом проф. Д. В. Гриліцького захистили кандидатські дисертації 26 аспірантів та здобувачів, а троє з них, згодом, і докторські.

На конференції було зроблено 70 доповідей, тези яких опубліковано.

2–14 липня 2004 року в м.Долина Івано-Франківської області проводилась на базі Долинського природничо-математичного ліцею ІІ літня школа з алгебри і топології. Організатори школи – механіко-математичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка та Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. З лекціями виступили професори В.І.Андрійчук, Т.О.Банах, М.М.Зарічний, М.Я.Комарницький, доценти І.Й.Гуран, Я.Г.Притула (ЛНУ ім. Івана Франка), проф. Р.І.Григорчук (Техаський університет, США), професори І.В.Протасов, В.І.Сущанський (КНУ ім. Т.Шевченка), проф. В.В.Шарко, наук. співробітник С.Максименко (Інститут математики НАН України), проф. А.М.Плічко (Кіровоградський педагогічний університет), проф. О.В.Лопушанський, ст. н. с. О.В.Гутік (ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України). З доповідями на семінарах виступили 24 учасники школи. У роботі школи крім лекторів взяли участь 49 учасників зі Львова, Києва, Харкова, Донецька, Сімферополя та Івано-Франківська. Опубліковано збірник анотацій лекцій та тез доповідей на 38 стор.

З 24 по 26 травня 2004 р. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України проходила конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригача, організована Радою молодих науковців і спеціалістів Інституту.

До участі в конференції зголосилось близько ста молодих науковців з вищих навчальних закладів і академічних установ Західного регіону України, в яких про­водяться дослідження в галузі математики і механіки. У конференції також взяли участь представники національних університетів Дніпропетровська й Донецька. За­галом, зі Львова було подано 70 заявок на участь в конференції, з Чернівців – 10, з Івано-Франківська – 4, з Рівного – 4, з Тернополя – 3, з Луцька – 1, з Дніпропетровська – 4, з Донецька – 2.

Подані учасниками доповіді стосувались наступних напрямків: актуальні зада­чі механіки суцільного середовища та термомеханіки; математичні моделі та методи механіки неоднорідних тіл; математичні методи механіки тіл з тріщинами та вклю­ченнями; проблеми контактної механіки та контактно-поверхневі явища; математи­чні методи динаміки неоднорідних середовищ; оптимізація технологічних процесів і оптимальне проектування елементів конструкцій; числові та аналітико-числові ме­тоди розв’язування прикладних задач; теорія функцій та функціональний аналіз; алгебра і топологія; диференціальні й інтегральні рівняння та їх застосування.

Загалом до програми конференції було включено 93 доповіді, які за тематикою були поділені на дві секції: "Прикладні проблеми математики" та "Актуальні задачі механіки". Опубліковано матеріали конференції.

При Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій за спеціальностями "Механіка деформівного твердого тіла" та "Математичне моделювання і обчислювальні методи". У 2004 році захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Інститутом в поточному році опубліковано 4 номери журналу "Математичні методи і фізико-механічні поля", а також другий випуск наукового збірника "Прикладні проблеми механіки і математики".

Керівник наукової секції
математики та математичного моделювання
ЗНЦ НАН і МОН України
член-кореспондент НАН України Г.С.Кіт

Наукова секція інформатики

За 2004 рік Секцією інформатики ЗНЦ проведено ряд робіт з вирішення регіональних проблем.

Фундаментальні та прикладні дослідження були в основному спрямовані на:

 • реалізацію і підготовку наукових Програм, Проектів які мають важливе значення для науки;

 • реалізацію важливих Міжнародних Проектів, які фінансувались урядами інших країн, Фондами, тощо.

I. Участь в реалізації і підготовці крупних Наукових Програм, Проектів здійснювалася з метою отримання принципово нових фундаментальних знань щодо вивчення складних процесів, отримання принципово нових надвисокопродуктивних засобів відбору, передачі, обробки та збереження інформації.

Ці розробки спрямовані на вирішення таких основних проблем Західного регіону:

 • розроблення концепції та програми інформатизації регіону;

 • інформатизація суспільства та створення регіональної інформаційної інфраструктури;

 • інформатизація стратегічних напрямків розвитку регіону;

 • інформатизація процесів соціально-економічного розвитку регіону;

 • інформатизація пріоритетних галузей економіки регіону;

 • інформатизація регіонального фінансово-економічного контролю;

 • інформатизація соціальної сфери регіону;

 • інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів регіону;

 • інформатизація науки, освіти і культури регіону;

 • міжнародне співробітництво.

Секція інформатики взяла активну участь у вирішенні цих питань керуючись відповідними Законами України і Розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів, зокрема:

 • Закон України "Про Концепцію Національної Програми інформатизації";

 • Закон України "Про затвердження Завдань Національної Програми інформатизації на 1998-2000 рр.";

 • Закон України "Про науково-технічну інформацію";

 • Закон України "Про інформацію".

II. На вирішення вказаних вище проблем регіону Секцією інформатики в рамках науково-дослідних робіт було розроблено концепцію інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади.

Вагома участь у цій роботі належить наступним установам:

 • Державний науково-дослідний інституту інформаційної інфраструктури НАНУ та Держкомзв’язку України (головна організація з проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт з питань інформатизації і створення регіональної інформаційної інфраструктури);

 • Національний університет "Львівська політехніка".

На сьогоднішній час на базі отриманих результатів вже розв’язані ряд фундаментальних наукових проблем, регіональних прикладних проблем, які традиційними підходами розв’язати було неможливо.

III. Співпраця з Львівською обласною держадміністрацією

В рамках Програми співробітництва між НАН України і Львівською обласною держадміністрацією проводилася науково-дослідна робота "Створення Програми інформатизації Львівської області та систем інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ)".

В основу розробки Програми та СІАЗ обласної адміністрації покладено сучасні методи і засоби розробки базової інформаційної інфраструктури, нові підходи інформаційних технологій і систем та досягнення вчених у цій галузі, з врахуванням світових досягнень у галузі інформацйних технологій та систем. Геоінформаційна особливість Західного регіону, а також специфіка народного господарства, екологічної ситуації, трудових і виробничих ресурсів тощо, накладають додаткові вимоги. Разом з тим, необхідно забезпечити певний універсалізм і стандартизацію щодо інформаційного спілкування з іншими регіонами України, надання інформації до Уряду, вихід на інформаційне спілкування із зарубіжними країнами.

Об’єктом інформатизації при формування СІАЗ є процеси підготовки та прийняття управлінських рішень місцевими органами виконавчої влади з використанням повної, достовірної та актуальної діяльності.

Предметна область СІАЗ охоплює всі сфери життєдіяльності регіону. Суб’єктами СІАЗ є структурні підрозділи органів виконавчої влади відповідного рівня із своїм штатом співробітником.

Головним завданням створення СІАЗ є формування умов для забезпечення прийняття керівництвом місцевих органів виконавчої влади раціональних управлінських рішень і підвищення ефективності діяльності органів влади та відомчих структур при вирішенні ними проблем, пов’язаних з життям регіону, на основі результатів комплексної автоматизованої обробки оперативних, статистичних, нормативно-довідкових, аналітичних та експертних даних, отриманих з різних джерел, як інформаційно-аналітичної бази нового знання.

Сформульовано основні вимоги до СІАЗ та проведено наступні роботи

 • Розробка часткових технічних завдань та розробка концепції;

 • Аналіз стану інформатизації Львівської області на всіх рівнях державної виконавчої влади (центр-область-місто-район-населений пункт) і розробка пропозицій до Програми;

 • Аналіз стану телекомунікаційних і технічних засобів на всіх рівнях державної виконавчої влади (центр-область-місто-район-населений пункт) і розробка пропозицій до Програми.

СІАЗ повинна будуватись за ієрархічним принципом як комплекс базових проектних рішень для відповідних рівнів місцевого управління, які повинні забезпечити інформаційну взаємодію різних структур влади. СІАЗ повинна будуватись за принципами модульності, відкритості та нарощуваності апаратних та програмних засобів.

СІАЗ повинна забезпечити:

 • збір інформації, попередню її оцінку, архівацію;

 • дослідження інформації на предмет виявлення суті, характеру, особливостей причинно-наслідкових зв’язків та джерел походжень визначеного кола фактів, процесів і явищ;

 • аналітичного визначення тенденцій і перспектив їх змінювання в часі, впливу на суміжні сфери, на національні інтереси в цілому;

 • бути елементом єдиного інформаційного простору країни та середовища загальної системи управління державою в цілому;

 • ефективне вирішення задач аналізу, моделювання, прогнозування, планування заходів різного характеру;

 • автоматизацію підготовки рішень, контролю за виконанням рішень та заходів;

 • інформаційну взаємодію місцевих органів виконавчої влади на основі сучасних формаційних технологій з урахуванням вимог інформаційної безпеки;

 • електронне документування;

 • поетапну та порівневу реалізацію концепції "Електронного Уряду" України. Визначено основні підсистеми СІАЗ:

 • Підсистема автоматизованого класифікатора адміністративно-територіального устрою Львівської області на основі картографічних даних.

 • Інформаційні інтерфейси обміну у СІАЗ районного і міського рівнів

 • Підсистема електронного документообігу

 • Підсистема захисту інформації

 • Підсистема алгоритмічного забезпечення підтримки прийняття рішень з питань управління адміністративно-територіальною одиницею

Визначено вимоги до основних компонентів СІАЗ, а саме, вимоги до рішень щодо підсистеми математичного забезпечення, до лінгвістичного забезпечення, до підсистеми аналітичного забезпечення, до інформаційного забезпечення, до системи класифікації і кодування (СКК), до апарати о-програм ного забезпечення. Вказано вимоги щодо рішень з технічних засобів СІАЗ, рішень з програмного забезпечення, рішень щодо телекомунікаційного середовища.

IV. У 2004 р. виконуються основні науково-дослідні роботи:

Контракт № ОК-2004-12/1-Центр^ДНДШ від 23 липня 2004 р., науково-дослідна робота за проектом "Розробка базових компонентів імунно-нейронних технологій обробки зображень" (Державна науково-технічна програма "Образний комп’ютер") (науковий керівник – чл.кор. НАН України, д.т.н., проф. Грицик В.В., к.т.н. Цмоць І.Г.)

Метою роботи є створення компонентів програмних засобів і синтез на їх основі інтелектуальної інформаційної технології класифікації та розпізнавання відеоінформації для Образного комп’ютера, орієнтованої на застосування у галузі клітинної біології. Розглянуто можливість застосування для реалізації задач класифікації та розпізнавання образів та зображень клітинних об’єктів апарату штучних імунних систем та штучних нейронних мереж.

Наукова новизна

 • в роботі розглянуто можливість застосування штучних імунних систем для вирішення завдань розпізнавання і класифікації об’єктів шляхом реалізації алгоритму клонального добору;

 • показано можливість застосування штучних імунних систем на складних задачах класифікації, включаючи задачі класифікації з високорозмірним простором ознак;

 • розроблено інтелектуальну інформаційну технологію високоточного розпізнавання та ідентифікації зображень у галузі клітинної біології на основі нейротехнологій;

 • обґрунтовано перспективність використання у задачах кластеризації та ідентифікації ШНМ із конкуренційним навчанням – карт із самоорганізацією Кохонена та мереж зустрічного поширення;

 • запропоновано інформаційні моделі та методики використання модифікованих варіантів карт із самоорганізацією Кохонена та мереж зустрічного поширення із введенням блоків попередньої обробки даних;

 • створено програмні компоненти інтелектуальної інформаційної технології розпізнавання та класифікації відеоінформації;

 • створено програмні компоненти штучних нейронних мереж для розроблюваної технології;

 • створено пакет програмних засобів інтелектуального комплексу, що базується на розроблюваній технології.

Розглянуто концепцію штучних імунних систем. Описано основні стратегії, використані штучною імунною системою при рішенні завдань розпізнавання й класифікації об’єктів. Введено поняття імунної інженерії, яка уможливлює використання імунних концепцій для створення інструментальних засобів рішення проблем машинного навчання по запиту при використанні інформації, отриманої із проблеми безпосередньо.

Запропоновано та продемонстровано можливості алгоритму клональної селекції для розпізнавання й класифікації біологічних об’єктів. Алгоритм клональної селекції, що моделює основні принципи теорії клонального добору імунної системи, відноситься до категорії систем обчислювального інтелекту, куди входять системи здатні до адаптації свого поводження, при досягненні цілей, тобто ті що володіють здатністю навчатися навіть за відсутності людини.

Розроблено архітектуру та методику використання інтелектуальної системи розпізнавання образів на основі штучних нейронних мереж (ШНМ) із конкуренційним навчанням. Запропоновано метод попередньої обробки даних ШНМ, що передбачає розширення вимірності простору реалізацій на основі геометричного підходу. Побудовано інформаційні моделі для модифікованих варіантів карт із самоорганізацією Кохонена та мереж зустрічного поширення (МЗП), створені їх програмні реалізації, які дозволяють у 2-2,5 рази покращити якість розпізнавання образів (для МЗП). Для візуалізації результатів розпізнавання запропоновано модель тривимірної карти особливостей. Результати роботи використані при розв’язанні задач діагностування в стоматології, розпізнавання та візуалізації мовних образів.

Розглянуто програмні реалізації систем обробки та класифікації зображень, розроблені з використанням розглянутих технології. Для реалізації задачі класифікації та розпізнавання зображень розроблено структуру нейронної мережі, що базується на новій парадигмі – функціонал на множині табличних функцій. Розроблено методику та реалізовано програмні засоби для розпізнавання та класифікації зображень. Продемонстровано ефективність застосування розробленої нейромережі для вирішення практичних задач.

Науково-дослідна робота "Фундаментальні основи синтезу багатовимірних нейромереж на базі універсальних нейронних елементів та нейроподібних систем" №01.07/00236 за договором №07/383-2001 від 01.07.2001.

Одним з потенційних ресурсів прискорення обробки інформації в будь-яких інформаційних системах, зокрема в нейронних мережах і системах нейроподібного типу є розпаралелювання процесу. Нейронним та нейроподібним системам в більшій мірі властивий так званий природний паралелізм. При цьому основна увага надається комплексному застосуванню техніки розпаралелювання. Це означає, що суміщення операцій здійснюється одночасно на всіх рівнях. В даному випадку таке суміщення має місце на внутрінейронному рівні, міжнейронному рівні, а також між різними шарами нейронної мережі, тобто на рівнях різних вхідних векторів.

Запропоновано комплексний підхід до проблеми паралельної організації обчислень в нейроподібних системах та традиційних нейронних мережах. Виявляються основні джерела паралелізму, дається класифікація паралельних та конвейєрних схем обробки. Наводяться методи розпаралелювання на міжнейронному рівні та способи їх реалізації в однорідних обчислювальних середовищах при відображеннях в них нейронних мереж. Приведений оптимальний за часом алгоритм обчислення порогових функцій для широкого класу функцій активації нейрона.

Удосконалено та орієнтовано алгоритми множення на побудову матричних НВІС-пристроїв з високою ефективністю використання обладнання для комп’ютерних систем реального часу. Розроблено та проведено оцінку основних параметрів матричних однотактних і конвеєрних надвеликих інтегральних структур множення з лінійними та нелінійними зв’язками.

Розроблено орієнтовані на надвеликих інтегральних схемах алгоритми та структури обчислення сум парних добутків, які реалізують обчислення у базисі елементарних операцій, враховують величину зміни значень операндів і налаштовуються на інтенсивність надходження даних. Проведено оцінку основних параметрів розроблених структур.

Створено програмні засоби емуляції (імітації) паралельно-конвеєрної роботи нейронного елемента, а також засоби вІзуалізації Інформаційних потоків та динаміки обчислювального процесу в нейронному елементі. Паралельно-конвеєрний алгоритм функціонування нейронного елемента при цьому представлено двійковим деревом (двійковою ярусно-паралєльною формою).

Запропоновано і розвинуто комплексний підхід до тотального розпаралелювання обробки інформації в нейронних мережах, нейроподібних структурах і системних середовищах, який базується на суміщенні міжрівневої, внутрірівневої та внутрінейронної обробки даних. Розроблено паралельно-послідовні, конвеєрні та асинхронні схеми тотального розпаралелювання алгоритмів. Підхід забезпечує оптимальні по часу характеристики розроблюваних алгоритмів і програм.

Дано необхідні уточнення в описах інформаційної моделі нейронного елемента. Запропоновано ефективне представлення нейронного елемента засобами мови Паскаль, яке відображає процес обчислення зваженої суми та вихідних значень елемента на основі значень кількох вхідних величин, значень порогу та вагових коефіцієнтів.

Для синхронної моделі нейронної мережі запропоновано алгоритми і програмно реалізовано ряд основних режимів роботи: з накопиченням, зі зміною порогу, зі зміною вагових коефіцієнтів, в двозначній та багатозначній логіках, навантаженого і ненавантаженого конвеєра.

Розроблено різні типи алгоритмів, орієнтовані на різні типи архітектур обчислювальних систем. Запропоновано спосіб тотального розпаралелювання обробки інформації в нейронних мережах, який базується на своєрідному "зануренні" класу нейронних мереж в клас схем потоків даних чи потокових схем.

Наукова новизна

 • Представлення алгоритмів множення у базисі елементарних арифметичних операцій дозволяє оптимізувати структуру ПМ і повною мірою використати можливості НВІС-технології.

 • Розробку високоефективних ПМ для комп’ютерних систем реального часу доцільно здійснювати на основі інтегрованого підходу, який охоплює методи і алгоритми множень, структури пристроїв, НВІС-технологію та враховує особливості конкретних застосувань.

 • Найменші апаратні затрати на реалізацію матричних ПМ досягаються при використанні алгоритмів множення на групу із двох розрядів (8-розрядні ПМ) та на групу із трьох розрядів (16-розрядні більше ПМ).

 • Основними шляхами підвищення ефективності використання обладнання в матричних ПМ є: зменшення кількості, часу формування та підсумовування часткових добутків; узгодження інтенсивності надходження вхідних даних із пропускною здатністю ПМ; врахування розрядності та величини зміни вхідних даних; збільшення кількості ітерацій алгоритму множення, які виконуються у ПЕ; суміщення у часі процесів формування та підсумовування часткових добутків у ПЕ.

 • Використання алгоритму множення чисел, які надходять послідовним кодом старшими розрядами вперед, дозволяє зменшити кількість ліній інтерфейсу та апаратні затрати на ПМ.

 • Представлення алгоритмів обчислення сум парних добутків у базисі елементарних операцій дозволяє повною мірою використати можливості НВІС-технології.

 • Підвищення швидкодії пристроїв обчислення сум парних добутків можна досягнути роздільним або комплексним використанням методів, які дозволять: зменшити час формування часткових добутків; зменшити кількість всіх часткових добутків; збільшити кількість часткових добутків, що формуються одночасно; враховувати величину зміни значень вхідних даних; зменшити час підсумовування часткових добутків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21

Другие похожие документы..