Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методичні рекомендації'
Планування діяльності підприємств. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.05...полностью>>
'Документ'
Тематичний короткотерміновий семінар «Державна регіональна політика в Україні» з підвищення кваліфікації державних службовців апарату, структурних пі...полностью>>
'Конкурс'
Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплекс...полностью>>
'Документ'
Электроника представляет собой одну из самых современных обла­стей науки и техники. Доступность, наглядность и практическая полез­ность результатов, ...полностью>>

Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

І. Присутні заслухали звіт директора Інституту соціогуманітарних проблем людини професора Мельника В.П. "Про роботу інституту в 2004 році: тематика та напрями досліджень".

З метою підвищення ролі науки в розробці і реалізації у західному регіоні України ефективної соціогуманітарної політики, орієнтованої на формування умов сталого розвитку регіону у поєднанні з гармонійним розвитком людини при Західному науковому центрі створено Інститут соціогуманітарних проблем людини. Інститут створений я на громадських засадах з ціллю принести реальну користь Львівщині. В першу чергу ми ставимо прагматичні інтереси по координації зусиль вчених різних галузей та владних структур на вирішення конкретних завдань в інтересах мешканців регіону.

У структурі інституту працюють три підрозділи: відділ соціально-політичних досліджень, відділ релігієзнавства і міжконфесійних відносин, відділ етнічних і національних досліджень. Вищим керівним органом інституту є бюро Західного наукового центру НАН України та МОН України. Протягом 2004 року виконувались наукові дослідження по темах "Фізичне та духовне здоров’я нації", "Політична активність населення Львівщини" та "Релігійна карта Львівщини". Бюро затвердило звіти по цих науково-дослідних темах.

Виступ директора Інституту народознавства НАН України члена-кореспондента НАН України Павлюка С.П. ще раз переконав присутніх у правильності і доцільності створення Інституту соціогуманітарних проблем людини і висловив побажання, щоб до науково-дослідних робіт були залучені фахівці інших регіонів України. Оскільки проблеми схожі і необхідні для вирішення в інших регіонах України. Цим зможемо уникнути спекуляцій на протистоянні "схід-захід" в нашій державі. Висловив упевненість у спільній та плідній співпраці очолюваного ним інституту та Інституту соціогуманітарних проблем людини.

Директор Інституту соціогуманітарних проблем людини, професор, доктор філософських наук Мельник В.П. відзначив, що праця співробітників Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру знайшла своє відображення у першому номері наукового збірника – Вісника "Соціогуманітарні проблеми людини".

Відповідальний секретар редколегії Вісника доцент, канд. філос. наук Рижак Л.В. запропонувала увазі присутніх макет Вісника "Соціогуманітарні проблеми людини". Відмітила тематику цього періодичного друкованого видання: Філософські основи духовного буття людини і суспільства (філософські науки); Соціально-політичні проблеми людини (політологічні науки); Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації (психологія); Релігійні та морально-естетичні виміри сучасної культури.

Члени бюро Західного наукового центру відмітили високий науковий рівень запропонованих до друку статей, актуальність поставлених проблем. Видання заплановано бути щоквартальним з висвітленням важливих проблем особистості в умовах перехідної економіки .

Бюро ухвалило:

рекомендувати до друку Вісник "Соціогуманітарні проблеми людини" та направити клопотання до Президії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України виступити співзасновниками цього друкованого видання.

03 лютого 2005 року - засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України за участю ділових кіл Львівщини та керівництва Львівської обласної ради щодо участі науковців та ділових кіл Львівщини у вирішенні важливих народногосподарських проблем області

Присутні активно обговорювали можливі варіант співпраці науки, підприємництва та влади з метою інтенсифікації економіки та створення робочих місць. На основі обговорення створено робочу групу щодо участі науковців та ділових кіл Львівщини у вирішенні важливих народногосподарських проблем області. Головою обрано академіка НАН України, голову Західного наукового центру: Долішнього М.І.., а заступником Сороку Р.Ю., віце-президента Конфедерації ділових кіл Львівщини.

Бюро ухвалило у складі робочої групи створити такі напрямки роботи з відповідальними координаторами:

 1. Промисловість та машинобудування

Похмурський В.І. - член-кореспондент НАН України, заст.директора ФМІ ім.Г.Карпенка НАНУ,

Стоцько З.А. – д.т.н., директор Інституту інженерної механіки та транспорту НУ "Львівська політехніка",

Титикало М.Ф. – голова комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку та будівництва;

Крошняк Б.В. – генеральний директор асоціації "ГалАвто";

Давидяк С.І. – директор ЗАТ "ЛАЗ";

Войтків С.В. – директор ЗАТ "Бориспільський автозавод".

 1. Паливно-енергетичний комплекс

Павлюк М.І. – доктор геолого-мінералогічних наук, директор Інституту геології і геохімії горючих копалин НАНУ

Вовк М.Ф. - голова комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження.

 1. Аграрне виробництво

Снітинський В.В. – академік УААН, ректор Львівського державного аграрного університету

Гайдучок Р.М. - голова комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, торгівлі та побутового обслуговування.

 1. Екологія та природокористування

Зозуля І.І. – академік Академії гірничих наук, голова правління ВАТ "Гірхімпром"

Кравців В.С. – кандидат економічних наук, заст.директора Інституту регіональних досліджень НАНУ

Дейнека А.І. - голова комісії обласної ради з питань екології та природних ресурсів.

Гадзало І.І. – директор корпорації "Регіональний центр поводження з відходами.

 1. Євроінтеграційні процеси, транскордонне співробітництво та розвиток Єврорегіонів

Мокій А.І. – доктор економічних наук, проректор Львівської комерційної академії,

Мікула Н.А. – доктор економічних наук, пров.н.с. Інституту регіональних досліджень НАНУ

Комар П.П. - голова комісії обласної ради з питань туризму, рекреації, інвестиційної діяльності та прикордонного співробітництва

Когут Т.Р. – виконавчий директор Конфедерації ділових кіл Львівщини.

 1. Підготовка спеціалістів вищої та середньої кваліфікації для народного господарства

Вакарчук І.О. – професор, голова Ради ректорів,

Долішній М.І. - академік НАН України, голова Західного наукового центру;

Ковтало В.В. - голова комісії обласної ради з питань освіти та науки;

Срібний В.М. – перший віце-президент Конфедерації ділових кіл Львівщини.

 1. Розвиток інформаційної інфраструктури регіону

Грицик В.В. – член-кореспондент НАН України, директор ДНДІ інформаційної інфраструктури,

Яворський М.С. – кандидат технічних наук, директор Львівського центру науково-технічної і економічної інформації.

 1. Соціогуманітарних проблем людини

Мельник В.П. – професор, декан філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка

Вовканич С.Й. – д.е.н., інститут регіональних досліджень НАНУ;

Христинич М.І. - голова комісії обласної ради з питань культури, духовного відродження, ЗМІ, молоді та спорту.

23 квітня 2005 року у Західному науковому центрі НАН України і МОН України відбулося розширене засідання бюро Центру, присвячене презентації першого числа Вісника соціогуманітарних проблем людини Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру за участі наукової громадськості та керівництва області.

Серед присутніх були: голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України М.І.Долішній, академік-секретар відділення історії, філософії і права НАН України Онищенко О.С., заступник голови Львівської облдержадміністрації Батенко Т.І., заступник голови Львівської обласної ради Держко І.З., директор Західного наукового центру І.С.Дуцяк, директор Інституту соціогуманітарних проблем людини професор Мельник В.П., члени бюро Західного наукового центру, керівники науково-дослідних установ.

Із вступним словом виступив голова Західного наукового центру академік НАН України Долішній М.І., який привітав присутніх із виходом у світ першого числа Вісника Інституту соціогуманітарних проблем людини, подякувавши авторам за творчу працю та наукові здобутки. Видання заплановано бути щоквартальним з висвітленням важливих проблем особистості в умовах ринкової економіки та становлення високорозвиненого суспільства.

Академік-секретар відділення історії, філософії і права НАН України Онищенко О.С. визнав, що видання Вісника соціогуманітарних проблем людини є важливим кроком до гуманізації суспільства. Він активно формуватиме громадську думку з акцентом на особистість та її місце в сучасних умовах цивілізації. Але Віснику потрібно зайняти свою нішу, не дублюючи багатьох інших тематик, в яких можна розчинитися. Журнал повинен стати відомим не тільки на теренах України, але й у світі. Основним об’єктом вивчення соціогуманітарних проблем людини повинна виступати внутрішня суть людини. І в цьому напрямку бажано було б розробити нову проблематику.

З вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови Львівської облдержадміністрації Батенко Т.І., який наголосив, що результати досліджень інституту будуть корисними для роботи апарату обладміністрації. Інститут повинен об’єднати науковий потенціал регіону на вивчення соціальних, культурних, економічних потреб населення, розвивати соціальну і підприємницьку активність регіону згідно вимог часу. Керівник області побажав інститутові розвитку, плідної праці та вагомих здобутків у вивченні і вирішенні проблем мешканців регіону та висловив бажання особисто публікуватися в даному журналі.

Привітав колектив Інституту соціогуманітарних проблем людини з виданням Вісника і заступник голови Львівської обласної ради народних депутатів Держко І.З., наголосивши на значенні вивчення проблем людини. Сьогодні ми маємо об’єднати зусилля непересічного наукового потенціалу Львівщини на вивченні проблеми людини в умовах сьогодення і забезпечити виняткову цінність результатів таких досліджень, щоб і депутатський корпус і владні структури зверталися щодня до таких матеріалів при прийнятті програм та державних управлінських рішень. Висловив сподівання, що Інститут прислужиться роботі всіх держаних і громадських інституцій. Цивілізація повинна прагнути створити гуманістичне суспільство.

Присутні заслухали директора Інституту соціогуманітарних проблем людини професора Мельника В.П. щодо завдань інституту, тематики та напрямків досліджень. Інститут створено з метою підвищення ролі науки в розробці і реалізації у західному регіоні України ефективної соціогуманітарної політики, орієнтованої на формування умов сталого розвитку регіону у поєднанні з гармонійним розвитком людини. Поки що Інститут працює на громадських засадах з ціллю принести реальну користь Львівщині. В першу чергу ми ставимо прагматичні інтереси по координації зусиль вчених різних галузей та владних структур на вирішення конкретних завдань в інтересах мешканців регіону. В час глобалізаційних процесів народжуються нові цінності, часом чужі нашій культурі. Змінюються виміри духовного і фізичного здоров’я нації, людина і далі залишається засобом вирішення політичних цілей. Релігія є і буде обов’язковим чинником і сутністю нашої культури. Потрібно вивчати фактори впливу на національну свідомість, формувати культуру нації. Через співпрацю інституту з органами державної влади Інститут соціогуманітарних проблем людини повинен принести користь населенню Львівщини.

У виступі директор Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України академік НАН України Ісаєвич Я.Д. зупинився на важливих моментах інтеграції академічної і вузівської науки, владних структур громадянського суспільства. Маючи і досвід роботи у владних структурах і науковий доробок по даній тематиці, директор Інституту професор Мельник В.П. зумів організувати роботу інституту на конструктивне і продуктивне використання наукового потенціалу в інтересах регіону. Звернув увагу на лаконічне та конкретизоване викладення результатів роботи в анотаціях.

Директор Інституту екології Карпат НАН України академік НАН України Голубець М.А. наголосив на актуальних проблемах, вирішенню яких сприяв би інститут, висловив сподівання, що діяльність інституту відчутно вплине на усі сфери життя в нашому краю, висловив побажання, щоб до науково-дослідних робіт були залучені фахівці інших регіонів України. Академік був приємно вражений результатами досліджень науковців, відображеними у віснику.

В заключному слові голова Західного наукового центру академік Долішній М.І. ще раз подякував присутнім за участь у роботі Інституту та висловлену присутніми готовність до співпраці в соціогуманітарному напрямку як науково-дослідних і освітянських установ, так і владних структур.

Інформація про роботу відділень і наукових секцій
Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2004 році

Відділення історії, філософії і філології

У складі відділення історії, філософії і філології працюють наукові секції:

 • історії і філософії (академік НАН України Ісаєвич Я.Д.)

 • літературознавства і мовознавства (проф. Ільницький М.М.)

У 2004 році Відділення історії, філософії та філології продовжило координування досліджень з історико-філософських та філологічних проблем установ гуманітарного профілю ЗНЦ НАН та МОН України, вузівських підрозділів, музеїв та недержавних установ. Співпраця відбувалася шляхом виконання спільних наукових проектів, проведення наукових конференцій та семінарів, публікації результатів науково-дослідної діяльності, підготовку кадрів та проведення стажувань.

Наукові осередки регіону розробляли науково-дослідну тематику з проблем культурології, політичної історії України, громадсько-політичного та національно-визвольного руху в Україні (західні землі) в контексті загальноукраїнських і європейських політичних процесів, питання розвитку філософської думки в Україні, історії української літератури, історичної та діалектної лексики української мови, дослідження матеріальної культури західноукраїнського регіону.

Реалізація цих наукових напрямів відбувалася шляхом комплексного вивчення історії української культури, формування української нації та національної самосвідомості українського народу на різних етапах історичного розвитку, зокрема основних політичних партій та інституцій національного руху на західноукраїнських землях, що дозволило показати єдність української культури як національної моделі загальноєвропейського культурного розвитку. З цих питань активізувалась співпраця установ ЗНЦ із зарубіжними науковими установами.

Археологи західного регіону продовжили дослідження пам’яток від доби палеоліту до пізнього середньовіччя з метою вивчення основних тенденцій розвитку матеріальної культури та етнічної історії давнього населення України та його інтеррегіональних контактів. Джерельна база дослідження поповнилася за рахунок багатьох археологічних експедицій, проведених у Львівській та Івано-Франківській областях. Працювала також спільна експедиція Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Торуньського університету (Польща) українсько-польська експедиція біля с. Биків Дрогобицького району Львівщини. На палеолітичних пам’ятках в Єзуполі та Галичі на Івано-Франківщині Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інститутом археології Жешівського університету проведено розкопки. Масштабні рятівні археологічні дослідження здійснено при будівництві другої і третьої черги нової концесійної автомобільної дороги Львів–Краковець. За результатами досліджень було опубліковано низку робіт: дві монографії, чотири брошури та близько 200 статей, в т.ч. 20 статей у закордонних виданнях.

Налагодженню координації наукової діяльності між археологами сприяла наукова конференція “Археологія заходу України: підсумки останнього десятиліття”, проведена у Львові 26–28 травня 2004 р. Учасниками конференції були дослідники з вузів та музейних установ західного регіону України (Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Рівне, Дрогобич та ін.) та навчальних установ і музеїв Львова. З 2005 р. конференції присвячені підсумкам археологічних досліджень проводитимуться щорічно.

Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Львівським національним університетом ім. І.Франка видано монографію Л.Войтовича “Нащадки Чінгісхана: Вступ до генеалогії Чингізидів–Джучидів. Історики згаданого університету підготували і видали книгу спогадів Б.Христинича «На шляхах до волі. Підпільна організація «Об’єднання», 1956-59». Вийшли чергові випуски вісників Львівського, Прикарпатського, Ужгородського та Волинського університетів, Острозької академії та Львівської наукової бібліотеки ім.. В.Стефаника НАН України.

Результатом широкої співпраці наукових та освітніх установ - Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І.Франка, багатьох освітніх закладів Брідщини та Івано-Франківщини стало видання збірника “Шашкевичіана”. Вип. 5-6. З цієї тематики з’явилася також праця Ф.Стеблія “Сподвижник Маркіяна Шашкевича: Яків Головацький – діяч українського національного відродження.

Інститут народознавства НАН України, Львівська обласна організація товариства “Просвіта” та Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України провели 21 жовтня наукову конференцію “Українські січові стрільці: 1914–2004”. Значного резонансу для громадськості набуло проведення круглого столу “Депортація українців і поляків у 1944–1946 роках”, який відбувся 22 квітня 2004 р. в стінах Львівського національного університету ім. І.Франка за сприяння Львівської облдержадміністрації та Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича. Наукова конференція “Перша світова війна в історії України і українців”, проведена в листопаді 2004 р. Львівським національним університетом ім. І.Франка та Інститутом українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України.

Важливими подіями для наукової громадськості стало видання збірника “Українська Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів” та праці М.Литвина і К.Науменка “Військова еліта Галичини”. Широкий відгомін у пресі мало друге видання книги “Поезія під судом КГБ: кримінальні справи Ірини та Ігоря Калинців” (Упоряд. Ю.Зайцев).

Науковці західного регіону взяли участь у підготовці та публікації видань загальноукраїнського масштабу. Львівське відділення Інституту археографії ім.. М.Грушевського НАН України бере участь в підготовці повного видання творів М.Грушевського. Львівський національний університет ім.. І.Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім.. І.Франка, Львівське відділення Інституту літератури НАН України здійснюють видання спадщини Івана Франка. Надруковано низку довідкових матеріалів в “Енциклопедії історії України”, подано пропозиції до редколегії цього видання щодо удосконалення текстів.

Мовознавці продовжили роботу над темою: “Українська історична та діалектна лексика й лексикографія”, у межах якої розробляються дві основні підтеми: Словник української мови ХVI – першої половини ХVII ст. та Словник гуцульських говірок. У 2004 р. з питань діалектології надруковано збірники “Діалектологічні студії” (Вип. 3-4), 14–15 травня 2004 р. проведено черговий восьмий семінар з актуальних питань української діалектології “Фонетика, морфологія, словотвір”, за участю дослідників з вузів та академічних установ Києва, Дніпропетровська, Луганська, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська та інших міст, міжнародну гуманітарну школу “Українська й польська діалектології”. Опубліковано “Словник синонімів української мови” та “Словник антонімів української мови” Л.Полюги. Для сучасного функціонування української мови особливе значення має опублікований при співавторстві Д.Гринчишина “Словник-довідник з культури української мови.

Важливу роль у підготовці спеціалістів для наукових та освітніх закладів України відіграють спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. До їх роботи залучені провідні вчені НАН та вузів західного регіону України: М.Ільницький є головою спеціалізованої вченої ради філологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка. Науковці інститутів ЗНЦ (Б.Криса, Л.Сеник, Ю.Сливка, Л.Полюга, Л.Войтович, Л.Коць-Григорчук) є членами спеціалізованих рад з історичних та філологічних наук Львівського національного університету ім. І.Франка, один – Ужгородського національного університету (Л.Полюга), один – Інституту літератури ім. Шевченка НАН України (М.Ільницький). Членами Вченої Ради Національного університету “Львівська політехніка” із спеціальності “Військова історія” є І.Патер, Л.Войтович. У Спеціалізовану вчену раду Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України входять доктори наук із Львівського національного університету (М.Крикун, К.Кондратюк, О.Франко, С.Макарчук), Інституту народознавства НАН України (С.Павлюк, Р.Кирчів, Ю.Гошко, О.Гринів), Волинського державного університету (В.Баран), Львівської комерційної академії (С.Гелей), Львівської аграрної академії (В.Плисюк), Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України (Л.Крушельницька). Впродовж 2004 р. на цій раді захищено 18 дисертацій, в т.ч. 6 докторських. Серед захищених науковці Львівського, Волинського, Ужгородського університетів, Інституту європейських досліджень (Київ), Національного університету “Львівська політехніка”, Академії внутрішніх справ (Дніпропетровськ) та ін.

Широко практикується залучення провідних вчених установ ЗНЦ до навчального процесу у вузах регіону. Читають лекції і проводять семінарські заняття 16 науковців інституту, один з яких очолює кафедру теорії української літератури Львівського національного університету (М.Ільницький). Науковці НАН України читають лекції переважно у Львівському національному університеті ім. І.Франка, Українському Католицькому університеті, Національному університеті “Львівська політехніка”.

Керівник відділення
історії, філософії й філології
ЗНЦ НАН України і МОН України,
академік НАН України Ісаєвич Я.Д.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «конституційне право україни»

  Документ
  Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Конституційне право України” затверджено та ухвалено на засіданні кафедри загальноправових ННІПП НАВС від 30.
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 4. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 5. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21

Другие похожие документы..