Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Выпуск № 20 (39) (ко дню памяти 2 ноября н/с, Собор новомучеников и исповедников российских в Соловецком лагере пострадавших (в день официальнаго зак...полностью>>
'Документ'
Огуреева Л. «В нём что-то пушкинское есть» : [о литературно-мемориальной экспозиции, посвященной Ю. Адрианову] Автозаводец. – 2009. – 12 сентября. –...полностью>>
'Документ'
«Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культур...полностью>>
'Документ'
в) копии документов, подтверждающих наличие оснащенных зданий, помещений и территорий, соответствующих установленным лицензионным нормативам обеспече...полностью>>

Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 9 Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт одинадцятий статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45; № 16, ст. 76; № 22, ст. 105; № 49, ст. 259; 2002р., № 6, ст. 39; № 7, ст. 50; № 17, ст. 121; № 20 ст. 134; № 30, ст. 207; № 31, ст. 214; 2003р., № 13, ст. 92; № 23, ст. 145; № 36, ст. 276; 2004р., № 12, ст. 155; № 13, ст. 180; № 15, ст. 228) викласти у такій редакції:

виробництво пестицидів та регуляторів росту рослин, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин.

Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 1. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін привести свої рішення у відповідність до цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ

“___” _________ 2004 року

№______

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України

“Про внесення зміни до Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Редакція пункту 11 статті 9

чинного Закону

Текст зміни

Запропонована редакція пункту 11 статті 9

виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами

Слово “агрохімікатів” замінити на слова “регуляторів росту рослин”.

Слово “агрохімікатами” замінити на слова “регуляторами росту рослин”

виробництво пестицидів та регуляторів росту рослин, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин

Пояснювальна записка

до проекту Закону України

“Про внесення зміни до Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” розроблений за дорученням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2004 року № 16052/3/1-04 для реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту.

Проектом Закону передбачене приведення пункту 11 статті 9 Закону України Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

До агрохімікатів відносяться органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні міліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Проектом Закону передбачене ліцензування виробництва, оптової і роздрібної торгівлі тільки регуляторів росту рослин.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1.06.2000 № 1775-III;

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація запропонованого проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” не потребує додаткового фінансування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту дозволить привести Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів”.

Міністр промислової політики України О.Л.Неустроєв

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі – проект), розроблений Міністерством промислової політики України (далі Мінпромполітики).

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання.

Проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” розроблений за дорученням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2004 року № 16052/3/1-04 з метою реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

Пунктом 11 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III передбачено ліцензування виду господарської діяльності “виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами” відповідно до вимог статті 9 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР.

До агрохімікатів відносяться органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Згідно з Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV ліцензуванню підлягає господарська діяльність у сфері виробництва пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

2. Обґрунтування прийняття регуляторного акта.

Проектом Закону передбачене приведення пункту 11 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

До агрохімікатів відносяться органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції. Зазначені хімічні речовини, крім регуляторів росту рослин, відносяться до 4-5 класу небезпеки. До органічних добрив відноситься, наприклад, гній, виробництво та торгівля яким відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” повинні ліцензуватися. Значна частина агрохімікатів (карбамід, аміачна селітра та інші) має подвійне використання – у сільському господарстві в якості мінеральних добрив та в промисловості в якості сировини для багатьох галузей. У теперішній час здійснюється ліцензування мінеральних добрив, при цьому ті ж самі хімічні речовини, при використанні для промислових цілей, не ліцензуються.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Прийняття цього регуляторного акта є необхідним, оскільки він передбачає приведення пункту 11 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV, яким спрощується господарська діяльність, пов’язана з виробництвом та торгівлею добривами та меліорантами, що відносяться до агрохімікатів.

Законодавством ЄС та РФ не передбачено ліцензування господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом та торгівлею добривами та меліорантами.

4. Визначення цілей державного регулювання.

Проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” вноситься з метою приведення пункту 11 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

Мінеральні добрива відносяться до 3-4 класу небезпеки. Значна частина хімічних речовин (карбамід, аміачна селітра та інші) має подвійне використання – у сільському господарстві в якості мінерального добрива та в промисловості в якості сировини для багатьох галузей. У теперішній час здійснюється ліцензування мінеральних добрив, при цьому ті ж самі хімічні речовини, при використанні для промислових цілей, не ліцензуються. Ураховуючи, що безпосередньо органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, не є небезпечними речовинами, в ліцензуванні їх виробництва та торгівлі немає необхідності. Разом з тим, заборона застосування будь-яких агрохімікатів до їх державної реєстрації (передбачено статтею 4 та змін до неї Закону України “Про пестициди і агрохімікати”) забезпечує недопущення виробництва, торгівлі та використання у сільському господарстві незареєстрованих агрохімікатів.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.

Внесення відповідної зміни до пункту 11 статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III є єдиним шляхом приведення положень цього Закону у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

З прийняттям Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” будуть приведені у повну відповідність вимоги Законів України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пестицидів і агрохімікатів” від 18 березня 2004 року № 1628-IV та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 року № 1775-III, на підставі чого непотрібно буде проводити ліцензування виробництва та торгівлі агрохімікатами, за винятком регуляторів росту рослин.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” вимоги п.11 статті 9 цього Закону та зміненої статті 9 Закону України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР будуть приведені у повну відповідність відносно ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин).

8. Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження та виконання вимог Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліквідує існуючу на даний час невідповідність між двома законодавчими актами у сфері ліцензування виробництва пестицидів і агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами і агрохімікатами, призведе до спрощення господарської діяльності з виробництва та торгівлі добривами та меліорантами через відміну їх ліцензування.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту не очікуються.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта.

Постійно з дня опублікування на період дії Закону України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР із змінами та доповненнями.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету ,спростить господарську діяльність у сфері виробництва добрив, оптової, роздрібної торгівлі добривами, зменшить кількість перевірок виконання Ліцензійних умов зазначених видів діяльності з боку органів ліцензівання, податкових і правоохоронних органів, витрат на їх проведення.

12. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством промислової політики України.

Заступник Міністра промислової політики України В.С.НовицькийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності (1)

  Закон
  Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
 2. Закон україни про ліцензування певних видів господарської діяльності (2)

  Закон
  Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
 3. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Закон
  Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування
 4. Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від 14. 11 (2)

  Закон
  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей
 5. Відповідно до статей 8, 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" І постанови Кабінету Міністрів України від 14. 11

  Закон
  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності 

Другие похожие документы..