Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2. З’ясуйте причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як істори...полностью>>
'Доклад'
Международные финансовые сделки могут интерпретироваться как трансферт сбережений и (или) рисков от экономических агентов, обладающих избытком ресурс...полностью>>
'Презентация'
(Приведены выдержки из нескольких документов по теме, которые помогут сориентироваться, что хорошо, что плохо, что поможет сделать эффективную презен...полностью>>
'Документ'
Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и бол...полностью>>

І. Нормативні документи та аналітичні матеріали

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ

УКРАЇНСЬКЕ ТРАДИЦІЙНЕ ВИШИВАННЯ НА СЛОБОЖАНЩИНІ

Інформаційний довідник та методичні матеріали

ХАРКІВ

2008

Упорядник та автор статті Сушко В.А. – кандидат історичних наук,

методист Харківської обласної

станції юних туристів

Подані нормативні документи щодо організації та проведення Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «Україна вишивана» з аналізом роботи за 2007 р., рекомендації щодо організації подальших досліджень, а також – розвідка, присвячена традиціям українського вишиття на Слобожанщині.

Видання стане у пригоді керівникам народознавчих гуртків, вчителям, етнографам, культурологам, усім, хто цікавиться традиційною народною культурою України та Слобожанщини.

З М І С Т

І. Нормативні документи та аналітичні матеріали

3–18

Положення про історико-етнографічну експедицію учнівської та студентської молоді «Україна вишивана»

3

Протокол експертної оцінки (конкурсу) науково-практичних робіт ІІІ Всеукраїнського туру історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана»

8

Завдання Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для учасників експедиції 2009 р.

9

Інформація про проведення обласного туру історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» у 2007 р.

11

Запитальник для збору відомостей стосовно вишивки

18

ІІ. Інформаційний довідник

19–59

Сушко В.А. Історичні особливості вишивання на Слобожанщині

19

Список літератури за темою

46

Майстри вишивки Слобожанщини

56


ПОЛОЖЕННЯ

про історико-етнографічну експедицію

учнівської та студентської молоді

УКРАЇНА ВИШИВАНА"

Вже кілька тисячоліть квітне на килимах, рушниках, сорочках українців незнищенне дерево Роду, дерево Життя, і вінчає народні візерунки з давнини до наших днів пшеничний колосок - життєдайний символ рідної землі.

Вишивка - складне, багатогранне явище культури українського народу. Це один із найдавніших, найбільш масових і розвинених видів народної творчості в Україні.

Українська вишивка славиться багатством орнаменту і досконалістю технічного виконання. Вона несе в собі віковічний досвід пізнання складності і гармонії буття. Це духовний символ, зрима пісня українського народу, рукотворна молитва, видиме звертання до Бога.

В українській вишивці проявляється і живе народна душа зі споконвічними прагненнями служіння красі та добру.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всеукраїнська історико-етнографічна експедиція учнівської та студентської молоді „УКРАЇНА ВИШИВАНА" (надалі - експедиція) проводиться в рамках руху учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу „Моя земля - земля моїх батьків".

Експедиція започаткована і проводиться Міністерством освіти і науки України, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, Всеукраїнською спілкою краєзнавців.

КЕРІВНИЦТВО ЕКСПЕДИЦІЄЮ

Загальне керівництво експедицією здійснює Міністерство освіти і науки України. Безпосереднє проведення експедиції покладається на Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Всеукраїнська спілка краєзнавців та її осередки на місцях надають методичну та наукову допомогу в проведенні експедиції.

В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проведенням експедиції керують Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Методичне та організаційне забезпечення експедиції здійснюють Кримський республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства, станції юних туристів.

У районах (містах) експедицію очолюють управління (відділи) освіти.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕДИЦІЇ

Експедиція проводиться з метою активізації туристсько-краєзнавчої роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень та підтримки юних краєзнавців, що збирають, досліджують, зберігають та примножують традиції мистецтва української вишивки.

Завдання експедиції:

 • зібрати і дослідити орнамент та символіку вишивки;

 • освоїти різні техніки вишивання, властиві певним етнографічним територіям;

 • прослідкувати історію використання вишивки в житті народу;

 • у ході наукових досліджень, пошуків, краєзнавчих експедицій зібрати, зафіксувати та належним чином оформити експедиційні матеріали;

 • на заключному етапі експедиції виготовити вишиту карту своєї області заданого масштабу, на якій відобразити особливості вишивки на своїй етнографічній території.

На заключному етапі у 2010 році з найкращих робіт, надісланих із Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, скласти та виготовити вишивану карту України.

Результатом діяльності учасників експедиції можуть бути творчі та наукові роботи, публікації в пресі, виступи по радіо та телебаченню, створення нових музейних експозицій та розділів, поповнення найбільш цінними матеріалами освітянських музеїв, навчальних кабінетів, розроблені екскурсійно-тематичні маршрути по рідному краю тощо.

Під час проведення експедиції обласні (міські) Центри туризму і краєзнавства учнівської молоді (СЮТур) можуть розробляти свої завдання

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ

Експедиція „Україна вишивана" розпочинається І січня 2007 року і розрахована на три роки (три етапи), У травні 2010 року планується провести краєзнавчу конференцію переможців експедиції.

УЧАСНИКИ ЕКСПЕДИЦІЇ

До участі в експедиції запрошуються учні та студенти навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, гуртківці позашкільних навчальних закладів, громадські об'єднання дітей та підлітків, клуби за місцем проживання, всі ті, кому цікаві і дорогі історія і сьогодення української вишивки.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

Всі учасники експедиції щорічно подають матеріали на конкурс науково-практичних робіт. На конкурс приймаються роботи за матеріалами пошукових краєзнавчих експедицій та роботи виконані на основі проведення самостійних наукових досліджень.

Матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (шрифт Times New Roman - 14 pt інтервал - 1,5)

Конкурс науково-практичних робіт проводиться щорічно у трьох турах - місцевому (районному), Кримському республіканському, обласному, Київському та Севастопольському міському та Всеукраїнському.

Матеріали подаються державною мовою.

ПРОГРАМА ЕКСПЕДИЦІЇ

На кожному етапі експедиції у трьох турах проводяться окремі конкурси:

2007 рік - конкурс науково-практичних робіт з дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання певної етнографічної території. На конкурс надсилаються матеріали обсягом до 10 друкованих сторінок та окремо ілюстрації кількістю до 10 аркушів (фотографії розміром 13 X 18 см, малюнки, вироби на полотні або іншому матеріалі розміром формату А-4);

2008 рік - конкурс науково-практичних робіт з дослідження застосування вишивки в житті народу (обрядові речі, побутові предмети та одяг, твори мистецтва). На конкурс надсилаються матеріали обсягом до 10 друкованих сторінок та окремо ілюстрації кількістю до 10 аркушів (фотографії розміром 13 X 18 см або малюнки розміром формату А-4).

2009 рік - конкурс науково-практичних робіт за темами: „Видатний майстер української вишивки" або „Вишивана душа української оселі''

Окремо проводиться Всеукраїнський конкурс вишитих карт Автономної Республіки Крим та областей України.

На конкурс науково-практичних робіт надсилаються матеріали обсягом до 10 друкованих сторінок та окремо ілюстрації кількістю до 10 аркушів (фотографії розміром 13X18 см або інші ілюстрації розміром формату А-4).

На Всеукраїнський конкурс вишитих карт надсилаються карти у масштабах 1:1000000, 1:700000, 1:500000. Техніка вишивки на картах, орнамент та символіка повинні відповідати етнографічним особливостям території виготовлення карти.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

Підсумки експедиції „Україна вишивана" підводяться щорічно послідовно у трьох турах - місцевому (районному), Кримському республіканському, обласному, Київському та Севастопольському міському та Всеукраїнському.

Матеріали для участі в конкурсах у першому турі надсилаються на адресу районних (міських) органів управління освітою; для участі у другому турі кращі роботи - на адресу Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді (СЮТур) не пізніше 25 листопада поточного року.

Роботи переможців та призерів другого туру (до 5-ти робіт) від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя надсилаються до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у третьому (Всеукраїнському) турі. Останній термін подання матеріалів - переможців на Всеукраїнський (ІІІ тур) - 25 грудня поточного року за поштовим штемпелем.

На Всеукраїнський конкурс вишитих карт Автономної Республіки Крим та областей у 2009 році до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у третьому (Всеукраїнському) турі надсилаються карти у масштабах 1 : 1 000000 - 5 кращих робіт, 1 : 700000 - 3 кращих роботи, 1 : 500000 - 2 кращих роботи.

За підсумками експедиції планується проведения краєзнавчої конференції. Під час проведення заходу його учасниками із карт-переможці в конкурсу вишитих карт Автономної Республіки Крим та областей буде виготовлена вишивана карта України „Карта для Президента України".

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Визначення переможців проводиться методом експертної оцінки.

На підставі висновків журі в усіх трьох турах колективи та окремі учасники, що стали переможцями і призерами, та їх керівники нагороджуються дипломами, грамотами, кубками, призами, грошовими преміями, туристсько-екскурсійними та оздоровчими поїздками

ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування експедиційних заходів, підведення підсумків та нагородження переможців і призерів у першому та другому турах здійснюється за рахунок місцевих коштів, а також залучених коштів.

Фінансування третього Всеукраїнського туру конкурсів кращих робіт, проведення конференції, нагородження переможців та призерів здійснюється за рахунок централізованих бюджетних коштів Міністерства освіти і науки України згідно з кошторисом та інших залучених коштів.

ПРОТОКОЛ

експертної оцінки (конкурсу) науково-практичних робіт

III Всеукраїнського туру історико-етнографічної

експедиції „Україна вишивана"

1. Відповідність щодо вимог оформлення титульного листа ,■■ (до 5 балів).

балів.

2. Оформлення 2-ї сторінки (дані про виконавців: назва об'єднання учнів чи окремих виконавців, повна назва навчального закладу та адреса, контактні телефони, прізвище, ім'я, по батькові керівника, список виконавців роботи ......................................................................................................(до5 балів).

балів.

З.Історико-етнографічнідані про район дослідження — (до 5 балів).

балів.

4. Вимога до тексту роботи (до 10 балів):

- об'єм до 10-ти аркушів, шрифт 14 (Тіmes New R), інтервал 15, формат сторінки А-4 ...(до 5 балів);

-наявність електронного носія .-.(до5 балів).

бал в.

5. Експедиційний пошук (до 50 балів):

 • об'єм та глибина експедиційних досліджень (до 10 балів);

 • науковість, посилання на джерела. -(до 15 балів);

- історико-етнографічна відповідність (автентичність) техніки, орнаменту, символіки наданих зразків вишивки ...(до 25 балів).

__балів.

6.Додатковий матеріал (до 15 балів):

 • об'єм (до 10-ти аркушів, фотографії розміром 13X18 см, малюнки, вироби (зразки!) на полотні або іншому матеріалі розміром формату А-4 тощо ......(до 5 балів);

 • якість ілюстративного матеріалу ......(до 10 балів).

___ ба л ів.

7. Якість оформлення роботи (грамотність, охайність, стиль)............(до 5 балів).

балів.

8.Список використаної літератури, архівних матеріалів (до 5 балів).

балів.

ВСЬОГО: балів.

Максимальна сума – 100балів.

Член журі конкурсу

Підпис Прізвище, ім'я, ііо оатькові

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

531-19-98 (тел/факс) 531-90-68 238-06-67

0 1135.

Київ-135, а/с 190

м. Київ,

вул. Пестеля, 7

24.03.2008 р. № 64

Директорам

Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму та краєзнавства СЮТур)

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 21.12.2006 року № 1/9-785 та відповідно до Положення про Всеукраїнську історико-етнографічну експедицію учнівської та студентської молоді „Україна вишивана" Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді у співпраці з Українським центром народної культури „Музей Івана Гончара" розроблено рекомендації з проведення пошуково-дослідницької роботи, збору матеріалів в експедиції „Україна вишивана" та рекомендації щодо виготовлення вишитої карти області, яка увійде до складу вишитої карти України (завдання експедиції на 2009 рік).

Направляємо ці матеріали для використання у практичній роботі.

I. Зразок карти області масштабу 1:1000000. Відповідно до цього зразка виготовляються карти масштабів 1:750000 та 1:500000 (масштаби адміністративних карт України).

УВАГА!

Адміністративна карта України масштабу 1:700000 не виготовляється, тому масштаб змінено на 1:750000.

II. Територія області вишивається горизонтальними, вертикальними або діагональними смугами, які відтворюють техніку, символіку, орнамент та колористику, притаманні даній території.

Ніяких географічних, адміністративних інших позначень на карті не повинно бути.

 1. Точно відтворюють адміністративні кордони області, які прошивають „хрестиком" червоного кольору в три рядки.

 2. Автори карт Автономної Республіки Крим, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей на межі з Чорним та Азовським морями відтворюють берегову лінію, яку червоним кольором від моря не відділяють. Зону моря зашивають блакитним кольором у межах, вказаних на зразку (п. І).

V. Вишита карта, як і будь-яка, повинна супроводжуватись описом („легендою"):

1. Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів); назва творчого об'єднання, гуртка, пошукового загону, клубу тощо; базовий навчальний заклад (повна офіційна назва без скорочень, адреса, контактний телефон); прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника.

2. Історико-етнрграфічна достовірність та опис технік, орнаментів, символік, колористики; де і ким зібрані (віднайдені, відтворені); від кого перейшли, ким успадковані, як використовуються сучасними майстрами (де зберігаються).

3. Чому саме такий вигляд має карта (розгорнута аргументація).

4. Цікаві розповіді, спогади, легенди, передання, пов'язані з виготовленням карти.

Об'єм опису („легенди") до 10 (десяти) друкованих сторінок.

Директор

О.К.Матющенко

238-06067

Бондарчук О.С.

Інформація

про проведення обласного туру конкурсу учнівських науково-практичних робіт Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «УКРАЇНА ВИШИВАНА»

за підсумками роботи у 2007 р.

У грудні 2006 року Головою Правління Всеукраїнської Спілки краєнавців П.П.Троньком та т.в.о. міністра освіти і науки України Б.М. Жебровським було підписане Положення про Всеукраїнську історико-етнографічну експедицію учнівської та студентської молоді «Україна вишивана», яка проводиться в рамках руху учнівської та студентської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу «Моя земля – земля моїх батьків».

За програмою експедиції на кожному з її етапів експедиції у трьох турах проводяться окремі конкурси:

2007 рік – конкурс науково-практичних робіт з дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання певної етнографічної території;

2008 рік – конкурс науково-практичних робіт з дослідження застосування вишивки в житті народу (обрядові речі, побутові предмети та одяг, твори мистецтва);

2009 рік – конкурс науково-практичних робіт за темами: „Видатний майстер української вишивки" або „Вишивана душа української оселі''.

На конкурс науково-практичних робіт надсилаються матеріали обсягом до 10 друкованих сторінок та окремо ілюстрації кількістю до 10 аркушів (фотографії розміром 13х18 см або інші ілюстрації розміром формату А-4).

Окремо проводиться Всеукраїнський конкурс вишитих карт Автономної Республіки Крим та областей України, на який надсилаються карти у масштабах 1:1000000, 1:700000, 1:500000. Техніка вишивки на картах, орнамент та символіка повинні відповідати етнографічним особливостям території виготовлення карти.

Проведення І-го етапу цієї експедиції у 2007 році довело актуальність підготовки як інформаційно-довідкового матеріалу щодо особливостей вишивання Слобожанщини, так і методичних рекомендацій з даної тематики для тих, хто бажає взяти участь в експедиції.

На обласний тур надійшло 124 роботи юних краєзнавців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 25 районів області.

Розглянувши роботи експедиційних загонів, журі відзначило активну участь школярів у конкурсі, а також високий рівень поданих на конкурс науково-практичних та дослідницьких робіт. Своїм пошуком та дослідницькою роботою юні краєзнавці намагаються зробити якомога більше для збереження святої пам’яті народу та культурних цінностей України.

Лауреатами обласного етапу історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» журі визнало 28 авторів та авторських колективів з 11 районів області: Харківського, Шевченківського, Красноградського, Балаклійського, Борівського, Чугуївського, Барвінківського, Великобурлуцького, Валківського, Богодухівського, Дворічанського, – та міст Харків, Чугуїв та Куп’янськ.

Переможцями обласного етапу історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» у 2007 році стали учениця Харківської гімназії № 12 Червонозаводського району Харківської міської ради Кріп Юлія та її керівник М.Л.Коваленко, члени зразкового художнього фольклорно-етнографічного колективу «Вербиченька» Нововодолазького Будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької районної ради Харківської області під керівництвом відмінника освіти України О.В.Коваль, гуртківка Центру дитячої та юнацької творчості № 7 м. Харкова Харківської міської ради Кулік Ірина та її керівник Л.М.Кулік, учениця Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. Харківської районної ради Дар’я Костяниця та її керівник Л.В.Кіріченко, а також члени гуртка «Рукоділля» Чугуївської ЗОШ І-ІІІ ст. Чугуївської міської ради Харківської області та їхній керівник С.М.Гетьман.

Роботи переможців обласного етапу були представлені на ІІІ Всеукраїнський етап конкурсу науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «Україна вишивана» (м. Київ, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді). З них журі відзначило:

дипломом Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді зразковий художній фольклорно-етнографічний колектив «Вербиченька» Нововодолазького БДЮТ (керівник О.В.Коваль) за роботу «Особливості орнаменту, симовліки та техніки вишиванння Слобідського краю»,

грамотою Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» ученицю Харківської гімназії № 12 Кріп Юлію (керівник М.Л.Коваленко) за роботу «Особливості орнаменту, символіки та техніки вишивання Харківської області».

Таким чином, перший рік проведення історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» довів серйозне, справді дослідницьке ставлення молоді до вивчення традиційної народної культури і вишивання зокрема.

Проте аналіз проведення експедиції 2007 року дає змогу визначити певні недоліки пошукового руху та оформлення результатів отриманих етнографічних відомостей:

1. неправильне оформлення титульного аркуша роботи та його звороту, без подання точних відомостей про всіх учасників та керівників експедиції із зазначенням повного прізвища, імені та по батькові, адреси проживання та учбового закладу, контактних телефонів;

2. на титульному аркуші називається лише назва акції, без назви самої роботи;

3. робота неструктурована (матеріал викладається без формального та логічного поділу на розділи, теми та підтеми);Скачать документ

Похожие документы:

 1. Аналітичні матеріали з деяких проблемних питань застосування Закону України Про міжнародне приватне право

  Закон
  Аналітичні матеріали з деяких проблемних питань застосування Закону України "Про міжнародне приватне право1* при розгляді справ за участю нерезидентів
 2. Інформаційно-аналітичні матеріали (звіт) про виконання у 2011 році Державною архітектурно-будівельною інспекцією України покладених на неї завдань

  Документ
  Указом Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 № 1085 утворено як центральний орган виконавчої влади Державну архітектурно-будівельну інспекцію України з покладенням на неї
 3. Оналізації та перспективи розвитку (матеріали науково-практичної конференції) За загальною редакцією доктора філософських наук, професора Лукашевича М. П. Київ 2009

  Документ
  С 69 Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку / Упорядники: В.І. Жуков, М.П. Лукашевич, О.Ю. Вілковаю; за заг.
 4. Аналітична довідка щодо виконання Цільового плану Україна-нато у рамках Плану дій Україна-нато в першому півріччі 2009 року

  Документ
  Виконання заходів Цільового плану Україна-НАТО в першому півріччі 2009 року відбувалося на фоні триваючої економічної та внутрішньополітичної кризи в країні.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..