Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
проректор по научной работе Международного банковского института, д.т.н., профессор, ученый секретарь СПб отделения МАН ВШ, действительный член Между...полностью>>
'Документ'
ХАЙДЕГГЕР (Heidegger) Мартин (1889—1976) — немецкий философ, один из крупнейших мыслителей 20 в. В 1953 году Хайдеггер читает доклад "Вопрос о т...полностью>>
'Программа'
Нейрофизиология и высшая нервная деятельность человека - одна из важных дисциплин медико-биологического цикла, которая объясняет механизмы протекания...полностью>>
'Сказка'
Волчья стая.КАРТИНА ПЕРВАЯСвет в зале гаснет. К аплодисментам зрителей примешиваютсязвуки другого «зала», нетерпеливо ожидающего представления. Звучит...полностью>>

Програма гуртка: «Географічне краєзнавство» Укладач: Савельєв Олександр Герольдович, методист кз «Запорізький обласний центр туризму І краєзнавства учнівської молоді» зор

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

КЗ «Запорізький обласний центр

туризму і краєзнавства

учнівської молоді» ЗОР

Протокол № 1 від 03.04.2009р.

Голова Педагогічної ради

________________ Т.Г.Митрофанова

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР

Протокол № 5 від 29.09.2009р.

Проректор з науково-методичної роботи

____________________ В.Я.Ястребова

ПРОГРАМА

гуртка:

«Географічне краєзнавство»

Укладач:

Савельєв Олександр Герольдович,

методист КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства

учнівської молоді» ЗОР

Запоріжжя

2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розробка цієї програми обумовлена необхідністю скласти для Запорізької області програму «Географічне краєзнавство», яка б враховувала вимоги сучасної шкільної та позашкільної освіти, актуальність краєзнавчого принципу навчання та виховання. Рекомендовані «Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді», Київ, 1996, застарілі і не враховують особливості окремої території (області). Як свідчить практика, більшість областей України вже мають такі програми (Хмельницький, Полтавський центри туризму та краєзнавства). Але усі ці програми розраховані на дворічний цикл навчання і не передбачають більш тривалий період діяльності. Найбільш актуальна та вже апробована програма «Природниче краєзнавство», 2008 р. Запорізький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, автор: Петроченко.В.І., яку автор і взяв за основу.

Мета програми – залучення молоді до науково-пошукової діяльності з географічного краєзнавства в межах своєї області, оволодіння додатковими знаннями з географії, геології, грунтознавства, історії, біології та методиками наукових досліджень, адаптування учнів до колективних, групових форм співпраці, співробітництва.

Основні завдання курсу:

- надати гуртківцям мінімальну теоретичну базу знань з географічного краєзнавства

своєї області;

- забезпечити оволодіння учнями основних методик географо-краєзнавчих

досліджень;

- навчити молодь методам пошуку інформації, правилам користування

літературою;

- постійно додержуватися науково-пошукового стилю діяльності.

Рекомендовано застосовувати такі принципи в навчальній та виховній роботі:

-науковість;

-поєднання теорії з практикою;

-краєзнавчий принцип (наукові дослідження для окремо конкретної території);

-безперервність в навчанні, науково-краєзнавчій діяльності;

-принцип зворотного зв’язку (певні досягнення гуртківців);

-патріотизм;

-екологічний підхід до будь-якої проблеми.

Програма передбачає різноманітні форми навчально- виховного процесу:

- теоретичні заняття (лекції, бесіди);

- практичні роботи з топографії, гідрології, метеорології, грунтознавства;

- навчально-тренувальні походи, екскурсії, експедиції, подорожі;

- зльоти, збори, конференції.

Програма «Географічне краєзнавство» призначена для гуртків загальноосвітніх

шкіл та позашкільних закладів, учнів 5 - 11-х класів. Розрахована на 4 роки:

1.Початковий рівень – (один рік навчання): (5-6 класи);

2.Основний рівень (два роки навчання):

– 1- й рік навчання (6-7 класи);

– 2-й рік навчання (7-8 класи);

3.Вищий рівень – (один рік навчання): (9-12 класи).

Початковий рівень розрахований на 216 годин на рік ( 6 годин на тиждень). Інші рівні зроблені в розрахунку на навантаження 9 годин на тиждень (324 години на рік).

Під краєзнавством розуміють комплекс наук, що вивчають природу, господарство, населення, культуру певної окремої території на науковій основі. Краєзнавство – важливий крок учнів на шляху оволодіння методиками наукових досліджень. Давно відомо, що лише спостереження за процессами в довкіллі, не приносять таких результатів, як самостійні дослідження.

Краєзнавча діяльність молоді створює сприятливі умови для емоційного сприйняття природи, орієнтує учнів на дбайливе ставлення до довкілля, формує інший погляд на соціальне оточення, в безпосередньому контакті з природою відбувається екологізація свідомості вихованців.

Програма початкового рівня передбачає вивчення таких тем: «Фізична географія Запорізької області», «Економічна та соціальна географія Запорізької області», «Охорона природи рідного краю», «Правила підготовки творчих звітів», «Методики географічних досліджень». Крім цього в програмі є блок «Базова загально туристська підготовка». Невеликий блок «Загальнофізична підготовка» передбачає дозовані фізичні навантаження на гуртківців (біг, стрибки, крос, та інше на розсуд керівника гуртка, враховуючи можливості, рік та фізичний стан підлітків). Блок «Гігієна та медицина» є традіційним для туристсько-краєзнавчих гуртків, в ньому надаються основи здорового способу життя і правила надання першої долікарьської медичної допомоги.

Але значна частина годин програми приділяється польовим формам досліджень, походам, експедиціям, екскурсіям, зльотам та змаганням молоді.

1-й рік навчання (основний рівень), передбачає більш поглиблене вивчення

географії і краєзнавства області. Більше уваги приділяється вдосконаленню методик досліджень, експедеційним формам роботи. Учні залучаються до участі в різноманітних проектах по вивченю цікавих природних об’єктів рідного краю, впроваджуються новітні технології. На данному етапі бажано почати вибір гуртківцями напряму своєї майбутньої діяльності (геологія, геоморфологія, гідрологія, метеорологія та інше).

На 2-му році навчання (основний рівень), необхідно зосередити увагу на ще більшу диференціацію серед членів гуртка, їх спеціалізацію за окремими напрямками діяльності. Поглибленя спеціалізації проявляється в орієнтації на індівідуальні форми навчання. Визначаються пріорітети, здібності та уподобання кожного гуртківця. Орієнтовно вибираються теми майбутніх науково-дослідних робіт.

Останній, вищий рівень навчання, характеризується подальшим поглибленям теоретичних та практичних знань і навичок. Учні або групи гуртківців працюють за обраними ними науково-дослідницьким темам. В цих роботах – максимум самостійності. Керівник гуртка виконує роль наставника і координатора їх діяльності. Елемент творчості – обов’язково. Спроби публікацій в ЗМІ. Активна участь у різноманітних заходах, акціях, конференціях, диспутах на краєзнавчу тематику.

Вищий рівень навчання є своєрідним «екзаменом» для кожного вихованця. Бажано, щоб досвідчені гурткіці почали залучати до діяльності гуртка молодших учнів. Впроваджувати принцип: «Діти вчать дітей». На данному етапі бажано пов’язати діяльність окремих цілеспрямованих особистостей з їх майбутньою професією. Індівідуальні форми навчання домінують. Справжня освіта – самоосвіта.

Початковий рівень

216 год\рік; 6 год\тиждень

Навчально-тематичний план

з\п

Теми занять

Кількість годин:

всього

тео

ре

тич

них

практичних

в при

міщенні

на міс

цевості

1.

Вступ. Поняття про географічне краєзнавство

4

4

-

-

2.

Географія рідного краю (базовий блок)

113

28

20

65

2.1

Фізико-географічна характеристика Запорізької обл.

84

20

14

50

2.2

Економічна і соціальна географія Запорізької обл.

29

8

5

16

3.

Охорона природи рідного краю

2

1

1

-

4.

Правила підготовки творчих звітів

4

2

2

-

5.

Методики географічних дослідженнь

12

6

-

6

6.

Участь у масових туристсько-краєзнавчих заходах

6

-

-

6

7.

Базова загальнотуристська підготовка

46

8

5

33

8.

Загальнофізична підготовка

16

-

-

16

9.

Організація походів та експедицій

4

2

2

-

10

Гігієна та медицина

7

5

2

-

11

Підсумкове заняття

2

2

-

-

Всього:

216

58

32

126

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступ (4 год.)

1.1. Мета та план роботи гуртка. Поняття про географічне краєзнавство. Вступний та

первинний інструктаж.Безпека походів.(2 год.)

1.2. Туризм – багатогранне явище людського суспільства. Історія розвитку

туризму. Види туризму (2 год.)

2. Географія рідного краю (113 год.)

2.1. Фізико-географічна характеристика Запорізької області (84 год.)

2.1.1. Географічні науки та краєзнавство (2 год.) Історія дослідження рідного краю. Загальні особливості природи.Фізико-географічне положення краю.

2.1.2. Геологія рідного краю (14 год.) Наука геологія.Основні етапи розвитку Землі. Форма та розміри Землі.Геологічні процеси. Гірські породи та мінерали. Геологічні структури на території області.

Практичні заняття: 1.Екскурсія до краєзнавчого музею.

2.Одноденна експедиція до кар’єру(гранітного, піщаного).

2.1.3. Особливості рельєфу Запорізької області (4 год.) Поняття про рельєф. Основні форми рельєфу. Зміна рельєфу. Особливості рельєфу України та Запорізької області.

Практичне заняття: Робота з фізичною картою світу, України та Запорізької обл.

2.1.4. Топографія та топоніміка рідного краю (16 год.) Розміри та форма Землі.

План і карта місцевості.Класіфікація географічних карт. Математична основа географічних карт.Масштаб. Види масштабу. Умовні знаки географічних та топографічних карт.Класіфікація умовних знаків.Зображення рельєфу на картах.Орієнтування. Види орієнтування. Компас. Азімут.Спортивне орієнтування. Фізична карта Запорізької області. Поняття про топоніміку. Види топонімів.Особливості топоніміки рідного краю. Джерела знань топоніміки.

Практичні заняття: 1.Відпрацювання практичних навичок роботи з топокартою:

визначення відстаней за допомогою масштабу, знання

умовних знаків.

2. Орієнтування по компасу, карті, на місцевості.

2.1.5. Грунти. Грунтовий покрив Запорізької області (6 год.) Грунт – особливе, унікальне природне утворення. Походження грунтів. Складові частини грунту.

Характеристики грунту. Класіфікація грунтів. Основні типи грунтів Запорізького краю. Меліорація.

Практичні заняття: Визначення механічного складу грунтів. Методики визначення

основних властивостей грунту: вологісті, кольору, структури

та інше.

2.1.6. Погодні та кліматичні умови на території Запорізької області (16 год.)

Поняття про погоду та клімат. Наука метеорологія. Елементи погоди (метеопоказники). Метеорологічні спостереження. Метеоприлади. Особливості погодних умов на територіїї Запорізької області. Повітряні маси.

Практичні заняття: 1.Знайомство з будовою та принципом роботи метеоприладів.

Основні правила роботи з метеоприладами.

2.Побудова графиків та діаграм.Щоденник погоди.

3. Екскурсія на метеостанцію.

2.1.7. Поверхневі і підземні води Запорізької області (16 год.) Наука гідрологія.

Об’єкти гідрологічних дослідженнь. Вода – унікальна речовина природи. Особливості гідрографії рідного краю. Використання води в побуті і господарстві. Проблеми раціонального використання вод.

Практичні заняття: 1.Знайомство з обладнанням для гідрологічних досліджень.

Особливості дослідження річок та ставків.

2.Математичні розрахунки та графічні побудови при виконанні

гідрологічних спостережень.

3.Екскурсія до цікавого гідрологічного об’єкту (річка, ставок,

водосховище, джерело та інше.)

2.1.8. Рослинний світ рідного краю (4 год.) Загальна характеристика рослинного

світу Землі, України та області. Класіфікація рослин. Типові рослинні угруповання.

Використання та охорона рослин.Червона книга України та області. Лікарські рослини.

Практичне заняття: Методики геоботанічних досліджень. Гербаризація рослин.

Робота з ботанічними визначниками. Правила збирання

лікарських рослин. Отруйні рослини рідного краю.

2.1.9. Тваринний світ рідного краю (4 год.) Фауна світу, розмаїтність тварин.

Особливості тваринного світу Запорізької області.Типові представники фауни рідного краю. Рідкісні тварини області. Типові ендемічні та реліктові тварини краю.

Практичне заняття: Джерела інформації про тварин.Визначення тварин за

допомогою посібників. Візуальне спостереження за

тваринами. Фотографування звірів та птахів. Небезпечні

тварини.

2.1.10. Ландшафти рідного краю (4 год.) Поняття про ландшафти. Компоненти ландшафтів. ПТК. Взаємозв’язки компонентів в ландшафтах. Види ландшафтів.

Природні зони. Ландшафти рідного краю.

Практичне заняття: Знайомство з картами ландшафтів.Знайомство з компонентами

типових ландшафтів рідного краю (рослини, тварини, грунти.)

Екскурсія на типову ділянку ландшафту.

2.1.11. Фенологічні спостереження (2 год.) Фенологія. Ритмичність природних явищ. Сезонні зміни на протязі року. Сутність фенологічних досліджень. Біогенна

складова у фенології. Особливості фенологічних спостережень в рідному краї.

Практичне заняття: Правила ведення фенологічного журналу: дата, місце

спостереження, метеорологічні умови спостережень,

гідрологічна ситуація, стан грунту, фенологічні явища,

прізвище дослідника. (1 год.)

2.2. Економічна і соціальна географія Запорізької області (29 год.)

2.2.1. Населення рідного краю (2 год.) Кількість та щільність населення Запорізької області. Історія заселення рідного краю. Етнічний склад населення. Типи(види) населенних пунктів. Села і міста Запорізької області. Видатні люди Запорізького краю.

2.2.2. Особливості господарства рідного краю ( 9 год.) Природно-ресурсний потенціал області. Структура господарства. Головні галузі, розповсюджені в області. Промисловість. Найвідоміші підприємства регіону. Спеціалізація агропромислового комплексу області.Транспортний комплекс. Перспективи розвитку господарства Запорізької області.

Практичне заняття: Екскурсія на промислове, сільськогосподарське або

транспортне підприємство області.

3. Охорона природи рідного краю (2 год.)

Взаємодія природи і людини.Негативний вплив людської цивилізації на довкілля. Види та форми заповідних територій.Природно- заповідний фонд Запорізької області.

Практичне заняття: Знайомство з літературою по заповідній справі: довідники,

атласи, посібники, підручники, засоби масової інформації.

4. Правила підготовки творчих звітів (4 год.)

Камеральна обробка матеріалів польових досліджень. Вимоги до написання та оформлення творчих звітів. Структура звітів. Графічний та ілюстративний матеріал творчих звітів.

Практичне заняття: Написання творчих робіт реферативного плану; оформлення

матеріалів зібраних під час екскурсій, експедицій, походів,

ПВД. Робота з природничо-краєзнавчою літературою,

картографічним матеріалом.

5.Методики географічних досліджень (12 год.)

Знайомство з основними методами прийнятими в краєзнавстві: візуальними,

літературними, польовими, картографічними, статістичними та іншіми.

Практичні заняття:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 4. Егіональної науково-дослідної лабораторії центру історичного краєзнавства Сумського державного університету, почесного громадянина Путивля, лауреата премії ім

  Документ
  Біобібліографічний покажчик «Віктор Звагельський: до 55-річчя від дня народження» присвячений творчому і науковому доробку провідного наукового співробітника Сумського державного університету, керівника Регіональної науково-дослідної
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.

Другие похожие документы..