Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Світове господарство сьогодні характеризується процесами, пов’язаними з глобалізацією господарських зв’язків, посиленням взаємозалежності країн та ре...полностью>>
'Документ'
Тема дипломного проекта поставлена несколько обще, она мо­жет содержать трактовки понятия "кадровый менеджмент", теории кадрового менеджмен...полностью>>
'Документ'
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашим программам нового тран-спортного строительства. При более близком ознакомлении Вы увидите очень интерес...полностью>>
'Документ'
Барадостская культура в Северном Ираке. Натуфийская культура (на территории Сирии и Палестины) в основном гротового типа, но есть уже и открытие стоян...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1997 рік

Покажчик літератури

Випуск 8

Київ-НПУ-2003

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 8. – 205 с.

Редкційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1996 рр.

Випуск 8-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1997 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582-97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Комп”ютерний набір Н.А.Заславець, О.В.Пекур

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2003

Нормативні документи з питань освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. Закон України “Про загальну середню освіту: Проект //Освіта. – 1997. – 20-27 серп. – С. 6-11.

 2. Закон України “Про вищу освіту: Проект //Освіта України. – 1997. – 14 листоп. – С.7-9; 21листоп. – С. 5-7.

 3. Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів”: Пост. ВР України від 16 лип. 1997 р. № 463/97-ВР //Відомості ВР України. - 1997. - № 38. - С. 676.

 4. Про внесення змiн до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення стипендiй Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військово-навчальних закладів”: Пост. ВР України від 12 верес. 1996 р. № 364/96-ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії , 3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С. 44 -45.

 5. Про грубі порушення урядом законодавства в галузі освіти: Пост. ВР України від 20 верес. 1996 р. №382/96-ВР // Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії ,3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С.75.

 6. Заява Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства //Голос України. - 1997. - 10 лип. - С.3.

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про основні напрями реформування вищої освіти на Україні: Указ Президента України від 12 верес 1995 р. № 832/95; Основні напрями реформування вищої освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С. 6-11

 2. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні: Указ Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322/96; Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С.12-16.

 3. Про статус Київського державного економічного університету: Указ Президента України від 27 лют. 1997 р. № 184/97 //Уряд. кур”єр. - 1997. - 20 берез. - С.7

 4. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям”:Указ Президента України від 19 берез. 1997 р.№ 253/97; Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям” //Уряд. кур”єр. - 1997. - 27 берез. - С.7-8.

 5. Про статус Українського педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Указ Президента України від 11 лип. 1997 р. № 633/97 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С. 7; Зб. Указів Президента України. - К., 1997. - Вип. 3. –С. 26.

 6. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ Президента України від 17 жовт. 1997 р. №1153/97; Заходи щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків //Уряд. кур`єр. - 1997. - 6 листоп. - С. 6; Зб. Указів Президента України. - К.,1997. - Вип. 4. – С. 23.

 7. Про призначення М.Згуровського Міністром освіти України: Указ Президента України //Уряд. кур`єр. - 1997. - 26 лип. - С.3.

 8. Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню: Розпорядження Президента України від 11 лип.1997 р. № 253/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С.7.

 9. Про заходи щодо проведення новорічних і різдв`яних свят для дітей та юнацтва: Розпорядження Президента України від 9 груд. 1997 р. № 431/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 груд. - С.5.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров”я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Пост. від 4 листоп. 1993 р. № 909 //Дошк. виховання. – 1997. - № 1. – С.14-15.

 2. Про затвердження Положення про державний вищій заклад освіти: Пост. від 5 верес. 1996 р.; Положення про державний вищій заклад освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 1. - С.2-22.

 3. Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом: Пост. від 20 січ. 1997 р. №38; Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 січ. - С.8; Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С. 2.

 4. Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 91 //Уряд. кур`єр. - 1997. - № 21-22 -С. 9.

 5. Про створення Інституту військово-дипломатичної служби Академії Збройних Сил: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 92 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 2. - С.94.

 6. Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 8 лют. 1997 р. № 155 //Зібр. законодавства України. - 1997. - №3. - С.10-11.

 7. Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМ України від 8 лютого 1995 р. №100: Пост. від 24 лют. 1997 р. № 185 //ІЗ МО України. –1997. - №17. - С.3-4.

 8. Про створення Херсонського державного технічного університету: Пост. від 24 берез. 1997 р. № 254 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.78.

 9. Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей : Пост. від 25 берез. 1997 р. № 260 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 3 квіт. //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 81.

 10. Про створення умов роботи Львівського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 25 берез. 1997 р. № 263 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.86.

 11. Про створення Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Вінниченка: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 303 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.150.

 12. Про створення Буковинської державної медичної академії: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 312 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.188.

 13. Про створення Кримського державного аграрного університету: Пост. від 7 квіт. 1997 р. № 313 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.189.

 14. Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 323 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.10; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.191-197.

 15. Про деякі питання організації оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 336 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.9.

 16. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 346; Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.251-259; ІЗ МО України. –1997. - № 17. - С. 8-14;

 17. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 347 //Людина і праця . - 1997. - № 6. - С.24 - 30.

 18. Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою КМ України від 17 груд. 1993 р. № 1058: Пост. від 16 квіт. 1997 р. № 354 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 285-295.

 19. Про військову підготовку студентів Українського державного лісотехнічного університету: Пост. від 23 квіт. 1997 р. № 381 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 5. - С.70.

 20. Про реорганізацію Сімферопольського училища міліції МВС України: Пост. від 12 трав. 1997 р. № 446 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.11.

 21. Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління МО: Пост. від 24 травня 1997 р. № 491; Перелік вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, які передаються до сфери управління Міносвіти //Зібр. законодавства України. - 1997. -№ 6. - С.100-103.

 22. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюєтья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Пост. від 24 трав. 1997 р. № 507; Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.138-179; ІЗ МО України. –1997. - № 15-16. – С. 35-62.

 23. Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів: Постанова КМ України від 26 травня 1997р.№526; Перелік навчальних закладів, що ліквідуються; Перелік навчальних закладів, що створюються на базі ліквідованих //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С. 203-234.

 24. Про створення Черкаського інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ та присвоення йому імені Героїв Чорнобиля: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 550 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.26.

 25. Про створення Тернопільського державного педагогічного університету: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 555 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С .30.

 26. Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Пост. від 9 черв.1997 р. № 565; Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.46-54.

 27. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 644; Порядок присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 8. - С.52-69.

 28. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 634; Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.171-177; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.43 – 44.

 29. Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 700; Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій //Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.36-39.

 30. Про переліки санаторно-курортних закладів: закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей, не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Пост. від 5 серп. 1997 р. № 835 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 18 верес. - С.7-8 ; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 9. - С.197-216.

 31. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп. 1997 р. № 859 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 серп. - С.12 Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.9-14.

 32. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп 1997 р. №859; Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування; Порядок віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування //Офіц. вісник України. 1997. - № 33. - С. 20-23.

 33. Про внесення доповнення до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 21 серп. 1997 р. № 907 // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.39.; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.44.

 34. Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Пост. від 1 верес. 1997 р. № 949; Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.186-198; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.45-54.

 35. Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Пост. від 8 верес. 1997 р. № 998 //Освіта. - 1997. - 24 верес. - 1жовт. - С.4 – 5.

 36. Про створення єдиної системи військової освіти: Пост. від 15 груд. 1997 р. № 1410; Концепція військової освіти в Україні; Заходи щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні; Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти; Склад координаційної ради з питань військової освіти; Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти //Офіц. вісник України. - 1997. - № 51. - С.32-57.

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про порядок введення в дію Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ МО України від 27 черв. 1997 р. № 232 //ІЗ МО України. - 1997. - №15-16. - С.35-62.

 2. Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України: Наказ від 8 груд. 1995 р. № 340; Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С.17-23.

 3. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи, Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів та Рекомендації щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації: Наказ від 7 черв.1996 р. № 195 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 23-34.

 4. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 25-30.

 5. Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 30-31.

 6. Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 31-32.

 7. Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 32-33.

 8. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 33-34.

 9. Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти: Наказ від 25 лип. 1996 р. № 252 //ІЗ МО України. - 1997. - №6. – С. 13-14.

 10. Про проведення в 1996/97 навчальному році ІІ Всеукраїньського конкурсу “Учитель року”: Наказ від 31 жовт.1996 р. № 342 //ІЗ МО України. - 1997. - №1. – С. 23-30.

 11. Про внесення змін і доповнень до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України: Наказ від 9 січ. 1997 р. № 4; Зміни та доповнення до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 21-22.

 12. Про внесення змін і доповнень до Наказу від 25 лип.1996 р. №252 “Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти ”: Наказ від 11 січ. 1997 р. № 7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. – С. 15-27.

 13. Про координацію та експертизу розробки і виробництва засобів навчання: Наказ від 13 лют. 1997 р. № 40 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С. 26-27.

 14. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1997 р.: Наказ від 13 лют. 1997 р. №41 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. – С. 5-21.

 15. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних філологів /Українська мова та література/ Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 1997 р.:Наказ від 14 лют. 1997 р. № 42/16/14 //Дивослово. – 1997. - № 9. - С.11-18.

 16. Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет: Наказ від 18 берез. 1997 р. № 72; Положення про районний (міський) методичний кабінет //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 10-16.

 17. Про введення єдиних регіональних планів комплектування навчальних закладів щодо отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 74 //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.3-4.

 18. Про першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 75; Першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С.5-9.

 19. Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту: Наказ від 27 берез. 1997 р. № 87; Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.16-20; Освіта України. –1997. - 23 трав. - С. 8.

 20. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. № 180-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.11-13.

 21. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. №181-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.13-15.

 22. Про навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік: Наказ від 28 берез. 1997 р. № 92; Базові навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С.15-24; Освіта України. - 1997. - 7 трав. - С.4-5.

 23. Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу: Наказ від 9 квіт. 1997 р. № 106; Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу //ІЗ МО України. -1997. - № 11. – С.23-31.

 24. Про порядок науково-педагогічної експертизи, підготовки до видання та виготовлення навчально-наочних посібників, демонстраційних приладів та навчального обладнання: Наказ від 12 трав. 1997 р. № 139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С.27-29.

 25. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1997р.: Наказ від 19 трав. 1997 р. № 149 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. – С.6-8.

 26. Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав.1997 р. № 151; Положення про музей при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. – С.3-9.

 27. Про затвердження Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав 1997 р. № 152; Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.9-21.

 28. Про затвердження Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України та зразка відповідного диплому: Наказ від 20 трав.1997 р. № 153; Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.21-25.

 29. Про забезпечення організованого закінчення 1996/97 навчального року в закладах освіти України та підготовку до нового 1997/98 навчального року: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 154 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12.– С.3-5.

 30. Про затвердження Примірного статуту вищого закладу освіти: Наказ від 4 черв 1997 р. № 174; Порядок затвердження Статутів вищих закладів освіти в МО України; Примірний статут вищого закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 20.– С.23-32.

 31. Про впровадження Методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації: Наказ від 19 черв. 1997 р. № 217; Методичні рекомендації щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.– С.12-22.

 32. Про створення Державної академії керівних кадрів освіти: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 219 //Освіта. – 1997. –3-10 верес. - С 16.

 33. Основні напрями виховання: Метод. рекомендації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.17-19.

 34. Основні підходи до планування виховної роботи в закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації; План виховної роботи вищого закладу освіти І-ІІ рівня акредитації на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.15-17.

 35. Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 238; Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді //ІЗ МО України. - 1997. - № 23.–С.3-10.

 36. Про затвердження Тимчасового положення про класного керівника середнього закладу освіти: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 239; Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. – С.8-11.

 37. Про відновлення та розвиток навчально-дослідних земельних ділянок у середніх та позашкільних закладах освіти: Наказ від 4 лип. 1997 р. № 248 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.23-25.

 38. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Народний художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес. 1997 р. № 331 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.–С.22-23.

 39. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Зразковий художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 332 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.19-20.

 40. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 582-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.20-21.

 41. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. №583-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.16-19.

 42. Про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження та розвитку позашкільних закладів освіти: Наказ від 8 верес.1997 р. № 337; Положення про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження і розвитку позашкільних закладів освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.11-16.

 43. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти: Наказ від 10 верес. 1997 р. № 341; Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 22.– С.24-28.

 44. Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання: Наказ Міністра охорони здоров`я України і МО України від 5 трав. 1997 р. №137/131 //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.8.

 45. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Наказ Міністра охорони здоров`я України; МО України від 27 груд. 1996 р. № 393; Порядок відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.7.

 46. Про хід та результати соціально-педагогічного експерименту “Комплексна психологічна, медична, педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл-інтернатів” у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі: Рішення колегії МО України від 27 листоп. 1996 р. № 14/1-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.3-9.

 47. Про інтеграцію діяльності МО України і Академії педагогічних наук України з метою покращення використання результатів наукових досліджень для потреб освіти та виховної роботи: Постанова колегії МО України та Президії АПН України від 27 листоп.1996 р. № 14/4-6, 27 листоп.1996 р. № 1-7/12-109 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.9-24.

 48. Про тимчасовий порядок виготовлення та адресного продажу шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Рішення МО України від 11 груд. 1996 р. № 1/9-522 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 28-30.

 49. Про стан підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів в системі МО України: Рішення колегії МО України від 12 груд. 1996 р. №15/-9 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.3-28.

 50. Про стан підготовки учнів з загальнотехнічних дисциплін у профессійно-технічних навчальних закладах Івано-Франківської та Миколаївської областей: Рішення колегії МО України від 25 груд. 1996 р. № 16/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 3-12.

 51. Про концепцію позашкільної освіти та виховання: Рішення колегії МО України від 25 груд.1996 р. № 16/3-8; Концепція позашкільної освіти та виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.22-32.

 52. Про стан освіти в Україні та завдання щодо її розвитку в 1997 році: Рішення колегії МО України від 14 січ. 1997 р. № 1/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.28-32.

 53. Про стан та заходи щодо фінансового забезпечення освітянської галузі: Рішення колегії МО України від 19 лют. 1997 р. № 2/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.3-5.

 54. Про хід реалізації Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та заходів, передбачених Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Рішення колегії МО України від 26 лют. 1997 р. № 3/5-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. - С.3-11.

 55. Про стан виконання Указів Президента України, завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо структурного реформування вищої освіти, удосконалення мережі вищих навчальних закладів: Рішення колегії МО України від 26 берез. 1997 р. № 4/3-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С.3-13.

 56. Про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму: Рішення колегії МО України від 23 квіт.1997 р. № 7/2-16; Доповідна записка про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованних дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.3-12.

 57. Про хід виконання розпорядження Президента України від 29 груд. 1994 р. № 202/94-РП та постанови Кабінету Міністрів України від 19 лют.1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/5-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С. 3-16.

 58. Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/6-18; Концепція фізичного виховання в системі освіти України //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С. 3-16.

 59. Про стан та заходи щодо поліпшення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді: Рішення колегії Міністерства України у справах сім`ї та молоді, МВС України, МО України від 25 квіт. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С.17-22.

 60. Про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р.: Рішення колегії МО України від 26 квіт. 1997 р. № 4/8-13; Доповідна записка про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.13-22.

 61. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/1-3; Доповідна записка “Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році” //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 3-7.

 62. Про стан безпеки життедіяльності в закладах та установах освіти: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/4-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С.17-31.

 63. Про хід виконання Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупціею і організованою злочинністю при Президентові України від 24 квіт. 1997 р. № 4/97-РК “Про хід виконання Розпорядження Президента України від 25 лют. 1997 р. № 98/97 “Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю”: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/8-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 23-31.

 64. Про стан загальноосвітньої підготовки учнів шкіл і професійно-технічних училищ Полтавської і Рівненської областей: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.8-22.

 65. Про заходи Міністерства освіти України щодо реалізації пропозицій комісії Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/2-8р //ІЗ МО України. - 1997. - № 21. - С. 3-10.

 66. Про хід виконання постанови Кабінету міністрів України від 7 груд. 1995 р. № 987 “Про стан дотримання органами державної виконавчої влади вимог щодо забезпечення державного і колективного майна”: Рішення колегії МО України від 25 черв. 1997 р. № 12/3-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.3-8.

 67. Про підготовку закладів освіти до нового 1997/98 навчального року: Рішення колегії МО України від 12 серп. 1997 р. № 16/2-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 3-8.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..