Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного стандарта № 52мжд для специальности 010502 – «Прикладная информатика (в эконо...полностью>>
'Конкурс'
Лот №4: Выполнение проектных работ по объекту «Строительство здания ГУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» с водохранил...полностью>>
'Документ'
с процессором Pentium - II и выше: 1 91 из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц: 9 8 приобр...полностью>>
'Диплом'
год назад (2005) в городе Надыме состоялся окружной форум журналистов. В номинации «Опорный край державы» коллектив «НП» удостоен Диплома I степени. Г...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1997 рік

Покажчик літератури

Випуск 8

Київ-НПУ-2003

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 8. – 205 с.

Редкційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1996 рр.

Випуск 8-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1997 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582-97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Комп”ютерний набір Н.А.Заславець, О.В.Пекур

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2003

Нормативні документи з питань освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. Закон України “Про загальну середню освіту: Проект //Освіта. – 1997. – 20-27 серп. – С. 6-11.

 2. Закон України “Про вищу освіту: Проект //Освіта України. – 1997. – 14 листоп. – С.7-9; 21листоп. – С. 5-7.

 3. Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів”: Пост. ВР України від 16 лип. 1997 р. № 463/97-ВР //Відомості ВР України. - 1997. - № 38. - С. 676.

 4. Про внесення змiн до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення стипендiй Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військово-навчальних закладів”: Пост. ВР України від 12 верес. 1996 р. № 364/96-ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії , 3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С. 44 -45.

 5. Про грубі порушення урядом законодавства в галузі освіти: Пост. ВР України від 20 верес. 1996 р. №382/96-ВР // Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії ,3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С.75.

 6. Заява Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства //Голос України. - 1997. - 10 лип. - С.3.

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про основні напрями реформування вищої освіти на Україні: Указ Президента України від 12 верес 1995 р. № 832/95; Основні напрями реформування вищої освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С. 6-11

 2. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні: Указ Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322/96; Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С.12-16.

 3. Про статус Київського державного економічного університету: Указ Президента України від 27 лют. 1997 р. № 184/97 //Уряд. кур”єр. - 1997. - 20 берез. - С.7

 4. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям”:Указ Президента України від 19 берез. 1997 р.№ 253/97; Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям” //Уряд. кур”єр. - 1997. - 27 берез. - С.7-8.

 5. Про статус Українського педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Указ Президента України від 11 лип. 1997 р. № 633/97 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С. 7; Зб. Указів Президента України. - К., 1997. - Вип. 3. –С. 26.

 6. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ Президента України від 17 жовт. 1997 р. №1153/97; Заходи щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків //Уряд. кур`єр. - 1997. - 6 листоп. - С. 6; Зб. Указів Президента України. - К.,1997. - Вип. 4. – С. 23.

 7. Про призначення М.Згуровського Міністром освіти України: Указ Президента України //Уряд. кур`єр. - 1997. - 26 лип. - С.3.

 8. Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню: Розпорядження Президента України від 11 лип.1997 р. № 253/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С.7.

 9. Про заходи щодо проведення новорічних і різдв`яних свят для дітей та юнацтва: Розпорядження Президента України від 9 груд. 1997 р. № 431/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 груд. - С.5.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров”я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Пост. від 4 листоп. 1993 р. № 909 //Дошк. виховання. – 1997. - № 1. – С.14-15.

 2. Про затвердження Положення про державний вищій заклад освіти: Пост. від 5 верес. 1996 р.; Положення про державний вищій заклад освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 1. - С.2-22.

 3. Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом: Пост. від 20 січ. 1997 р. №38; Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 січ. - С.8; Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С. 2.

 4. Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 91 //Уряд. кур`єр. - 1997. - № 21-22 -С. 9.

 5. Про створення Інституту військово-дипломатичної служби Академії Збройних Сил: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 92 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 2. - С.94.

 6. Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 8 лют. 1997 р. № 155 //Зібр. законодавства України. - 1997. - №3. - С.10-11.

 7. Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМ України від 8 лютого 1995 р. №100: Пост. від 24 лют. 1997 р. № 185 //ІЗ МО України. –1997. - №17. - С.3-4.

 8. Про створення Херсонського державного технічного університету: Пост. від 24 берез. 1997 р. № 254 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.78.

 9. Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей : Пост. від 25 берез. 1997 р. № 260 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 3 квіт. //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 81.

 10. Про створення умов роботи Львівського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 25 берез. 1997 р. № 263 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.86.

 11. Про створення Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Вінниченка: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 303 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.150.

 12. Про створення Буковинської державної медичної академії: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 312 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.188.

 13. Про створення Кримського державного аграрного університету: Пост. від 7 квіт. 1997 р. № 313 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.189.

 14. Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 323 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.10; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.191-197.

 15. Про деякі питання організації оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 336 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.9.

 16. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 346; Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.251-259; ІЗ МО України. –1997. - № 17. - С. 8-14;

 17. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 347 //Людина і праця . - 1997. - № 6. - С.24 - 30.

 18. Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою КМ України від 17 груд. 1993 р. № 1058: Пост. від 16 квіт. 1997 р. № 354 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 285-295.

 19. Про військову підготовку студентів Українського державного лісотехнічного університету: Пост. від 23 квіт. 1997 р. № 381 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 5. - С.70.

 20. Про реорганізацію Сімферопольського училища міліції МВС України: Пост. від 12 трав. 1997 р. № 446 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.11.

 21. Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління МО: Пост. від 24 травня 1997 р. № 491; Перелік вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, які передаються до сфери управління Міносвіти //Зібр. законодавства України. - 1997. -№ 6. - С.100-103.

 22. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюєтья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Пост. від 24 трав. 1997 р. № 507; Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.138-179; ІЗ МО України. –1997. - № 15-16. – С. 35-62.

 23. Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів: Постанова КМ України від 26 травня 1997р.№526; Перелік навчальних закладів, що ліквідуються; Перелік навчальних закладів, що створюються на базі ліквідованих //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С. 203-234.

 24. Про створення Черкаського інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ та присвоення йому імені Героїв Чорнобиля: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 550 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.26.

 25. Про створення Тернопільського державного педагогічного університету: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 555 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С .30.

 26. Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Пост. від 9 черв.1997 р. № 565; Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.46-54.

 27. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 644; Порядок присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 8. - С.52-69.

 28. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 634; Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.171-177; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.43 – 44.

 29. Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 700; Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій //Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.36-39.

 30. Про переліки санаторно-курортних закладів: закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей, не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Пост. від 5 серп. 1997 р. № 835 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 18 верес. - С.7-8 ; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 9. - С.197-216.

 31. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп. 1997 р. № 859 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 серп. - С.12 Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.9-14.

 32. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп 1997 р. №859; Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування; Порядок віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування //Офіц. вісник України. 1997. - № 33. - С. 20-23.

 33. Про внесення доповнення до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 21 серп. 1997 р. № 907 // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.39.; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.44.

 34. Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Пост. від 1 верес. 1997 р. № 949; Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.186-198; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.45-54.

 35. Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Пост. від 8 верес. 1997 р. № 998 //Освіта. - 1997. - 24 верес. - 1жовт. - С.4 – 5.

 36. Про створення єдиної системи військової освіти: Пост. від 15 груд. 1997 р. № 1410; Концепція військової освіти в Україні; Заходи щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні; Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти; Склад координаційної ради з питань військової освіти; Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти //Офіц. вісник України. - 1997. - № 51. - С.32-57.

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про порядок введення в дію Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ МО України від 27 черв. 1997 р. № 232 //ІЗ МО України. - 1997. - №15-16. - С.35-62.

 2. Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України: Наказ від 8 груд. 1995 р. № 340; Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С.17-23.

 3. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи, Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів та Рекомендації щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації: Наказ від 7 черв.1996 р. № 195 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 23-34.

 4. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 25-30.

 5. Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 30-31.

 6. Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 31-32.

 7. Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 32-33.

 8. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 33-34.

 9. Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти: Наказ від 25 лип. 1996 р. № 252 //ІЗ МО України. - 1997. - №6. – С. 13-14.

 10. Про проведення в 1996/97 навчальному році ІІ Всеукраїньського конкурсу “Учитель року”: Наказ від 31 жовт.1996 р. № 342 //ІЗ МО України. - 1997. - №1. – С. 23-30.

 11. Про внесення змін і доповнень до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України: Наказ від 9 січ. 1997 р. № 4; Зміни та доповнення до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 21-22.

 12. Про внесення змін і доповнень до Наказу від 25 лип.1996 р. №252 “Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти ”: Наказ від 11 січ. 1997 р. № 7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. – С. 15-27.

 13. Про координацію та експертизу розробки і виробництва засобів навчання: Наказ від 13 лют. 1997 р. № 40 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С. 26-27.

 14. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1997 р.: Наказ від 13 лют. 1997 р. №41 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. – С. 5-21.

 15. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних філологів /Українська мова та література/ Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 1997 р.:Наказ від 14 лют. 1997 р. № 42/16/14 //Дивослово. – 1997. - № 9. - С.11-18.

 16. Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет: Наказ від 18 берез. 1997 р. № 72; Положення про районний (міський) методичний кабінет //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 10-16.

 17. Про введення єдиних регіональних планів комплектування навчальних закладів щодо отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 74 //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.3-4.

 18. Про першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 75; Першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С.5-9.

 19. Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту: Наказ від 27 берез. 1997 р. № 87; Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.16-20; Освіта України. –1997. - 23 трав. - С. 8.

 20. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. № 180-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.11-13.

 21. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. №181-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.13-15.

 22. Про навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік: Наказ від 28 берез. 1997 р. № 92; Базові навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С.15-24; Освіта України. - 1997. - 7 трав. - С.4-5.

 23. Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу: Наказ від 9 квіт. 1997 р. № 106; Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу //ІЗ МО України. -1997. - № 11. – С.23-31.

 24. Про порядок науково-педагогічної експертизи, підготовки до видання та виготовлення навчально-наочних посібників, демонстраційних приладів та навчального обладнання: Наказ від 12 трав. 1997 р. № 139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С.27-29.

 25. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1997р.: Наказ від 19 трав. 1997 р. № 149 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. – С.6-8.

 26. Про затвердження Положення про музей при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав.1997 р. № 151; Положення про музей при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. – С.3-9.

 27. Про затвердження Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України: Наказ від 20 трав 1997 р. № 152; Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи МО України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.9-21.

 28. Про затвердження Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України та зразка відповідного диплому: Наказ від 20 трав.1997 р. № 153; Положення про звання “Зразковий музей” при закладі освіти системи МО України //ІЗ МО України. - 1997. - № 18.–С.21-25.

 29. Про забезпечення організованого закінчення 1996/97 навчального року в закладах освіти України та підготовку до нового 1997/98 навчального року: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 154 //ІЗ МО України. - 1997. - № 12.– С.3-5.

 30. Про затвердження Примірного статуту вищого закладу освіти: Наказ від 4 черв 1997 р. № 174; Порядок затвердження Статутів вищих закладів освіти в МО України; Примірний статут вищого закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 20.– С.23-32.

 31. Про впровадження Методичних рекомендацій щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації: Наказ від 19 черв. 1997 р. № 217; Методичні рекомендації щодо організації і проведення виховної роботи у вищих закладах освіти І-ІІ рівня акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.– С.12-22.

 32. Про створення Державної академії керівних кадрів освіти: Наказ від 20 трав. 1997 р. № 219 //Освіта. – 1997. –3-10 верес. - С 16.

 33. Основні напрями виховання: Метод. рекомендації //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.17-19.

 34. Основні підходи до планування виховної роботи в закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації; План виховної роботи вищого закладу освіти І-ІІ рівня акредитації на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 19.–С.15-17.

 35. Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 238; Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді //ІЗ МО України. - 1997. - № 23.–С.3-10.

 36. Про затвердження Тимчасового положення про класного керівника середнього закладу освіти: Наказ від 1 лип. 1997 р. № 239; Тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. – С.8-11.

 37. Про відновлення та розвиток навчально-дослідних земельних ділянок у середніх та позашкільних закладах освіти: Наказ від 4 лип. 1997 р. № 248 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.23-25.

 38. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Народний художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес. 1997 р. № 331 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.–С.22-23.

 39. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання “Зразковий художній колектив” закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 332 //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.19-20.

 40. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. № 582-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.20-21.

 41. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 3 верес.1997 р. №583-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.16-19.

 42. Про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження та розвитку позашкільних закладів освіти: Наказ від 8 верес.1997 р. № 337; Положення про Всеукраїнський огляд регіональних програм збереження і розвитку позашкільних закладів освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 21.– С.11-16.

 43. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти: Наказ від 10 верес. 1997 р. № 341; Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 22.– С.24-28.

 44. Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання: Наказ Міністра охорони здоров`я України і МО України від 5 трав. 1997 р. №137/131 //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.8.

 45. Про затвердження Порядку відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх: Наказ Міністра охорони здоров`я України; МО України від 27 груд. 1996 р. № 393; Порядок відшкодування витрат на утримання центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх //Ваше здоров`я. - 1997. - 1 листоп., № 80. - С.7.

 46. Про хід та результати соціально-педагогічного експерименту “Комплексна психологічна, медична, педагогічна реабілітація вихованців санаторних шкіл-інтернатів” у Хортицькому навчально-реабілітаційному багатопрофільному центрі: Рішення колегії МО України від 27 листоп. 1996 р. № 14/1-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.3-9.

 47. Про інтеграцію діяльності МО України і Академії педагогічних наук України з метою покращення використання результатів наукових досліджень для потреб освіти та виховної роботи: Постанова колегії МО України та Президії АПН України від 27 листоп.1996 р. № 14/4-6, 27 листоп.1996 р. № 1-7/12-109 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С.9-24.

 48. Про тимчасовий порядок виготовлення та адресного продажу шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Рішення МО України від 11 груд. 1996 р. № 1/9-522 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 28-30.

 49. Про стан підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів в системі МО України: Рішення колегії МО України від 12 груд. 1996 р. №15/-9 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.3-28.

 50. Про стан підготовки учнів з загальнотехнічних дисциплін у профессійно-технічних навчальних закладах Івано-Франківської та Миколаївської областей: Рішення колегії МО України від 25 груд. 1996 р. № 16/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 3-12.

 51. Про концепцію позашкільної освіти та виховання: Рішення колегії МО України від 25 груд.1996 р. № 16/3-8; Концепція позашкільної освіти та виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.22-32.

 52. Про стан освіти в Україні та завдання щодо її розвитку в 1997 році: Рішення колегії МО України від 14 січ. 1997 р. № 1/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 5. - С.28-32.

 53. Про стан та заходи щодо фінансового забезпечення освітянської галузі: Рішення колегії МО України від 19 лют. 1997 р. № 2/1 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. - С.3-5.

 54. Про хід реалізації Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та заходів, передбачених Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні: Рішення колегії МО України від 26 лют. 1997 р. № 3/5-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. - С.3-11.

 55. Про стан виконання Указів Президента України, завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо структурного реформування вищої освіти, удосконалення мережі вищих навчальних закладів: Рішення колегії МО України від 26 берез. 1997 р. № 4/3-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С.3-13.

 56. Про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму: Рішення колегії МО України від 23 квіт.1997 р. № 7/2-16; Доповідна записка про наслідки проведення міністерських контрольних робіт з фундаментальних та професійно орієнтованних дисциплін підготовки фахівців спеціальностей економічного напряму //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.3-12.

 57. Про хід виконання розпорядження Президента України від 29 груд. 1994 р. № 202/94-РП та постанови Кабінету Міністрів України від 19 лют.1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/5-7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С. 3-16.

 58. Про концепцію фізичного виховання в системі освіти України: Рішення колегії МО України від 23 квіт. 1997 р. № 7/6-18; Концепція фізичного виховання в системі освіти України //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С. 3-16.

 59. Про стан та заходи щодо поліпшення роботи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та молоді: Рішення колегії Міністерства України у справах сім`ї та молоді, МВС України, МО України від 25 квіт. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С.17-22.

 60. Про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р.: Рішення колегії МО України від 26 квіт. 1997 р. № 4/8-13; Доповідна записка про результати ревізій фінансово-господарської діяльності закладів і установ МО України в 1996 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 11. - С.13-22.

 61. Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/1-3; Доповідна записка “Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року” в 1996/97 навчальному році” //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 3-7.

 62. Про стан безпеки життедіяльності в закладах та установах освіти: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/4-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 13. - С.17-31.

 63. Про хід виконання Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупціею і організованою злочинністю при Президентові України від 24 квіт. 1997 р. № 4/97-РК “Про хід виконання Розпорядження Президента України від 25 лют. 1997 р. № 98/97 “Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби зі злочинністю”: Рішення колегії МО України від 28 трав. 1997 р. № 9/8-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 23-31.

 64. Про стан загальноосвітньої підготовки учнів шкіл і професійно-технічних училищ Полтавської і Рівненської областей: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/1-16 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.8-22.

 65. Про заходи Міністерства освіти України щодо реалізації пропозицій комісії Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України: Рішення колегії МО України від 25 черв.1997 р. № 12/2-8р //ІЗ МО України. - 1997. - № 21. - С. 3-10.

 66. Про хід виконання постанови Кабінету міністрів України від 7 груд. 1995 р. № 987 “Про стан дотримання органами державної виконавчої влади вимог щодо забезпечення державного і колективного майна”: Рішення колегії МО України від 25 черв. 1997 р. № 12/3-13 //ІЗ МО України. - 1997. - № 20. - С.3-8.

 67. Про підготовку закладів освіти до нового 1997/98 навчального року: Рішення колегії МО України від 12 серп. 1997 р. № 16/2-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 3-8.

 68. Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України: Рішення колегії МО України від 24 верес. 1997 р. № 19/4-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 22. - С. 3-24.

 69. Про підсумки експериментальної роботи авторської (М.П. Гузика) школи-інтернату №3 м.Южного Одеської області: Рішення колегії МО України від 29 жовт. 1997 р. № 20/3-3 //ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 3-10.

 70. Про затвердження Цільової комплексної програми “Вчитель”: Рішення колегії МО України і президії АПН України від 29 жовт. 1997 р. № 20/6-5, №1-7/10-103; Цільова комплексна програма “Вчитель”//ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 11-25.

 71. Положення про класного керівника середнього закладу освіти: Проект: Лист МО України від 28 лют. 1997 р. № 1/9-77 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 25-27.

 72. Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін у 1997/98 навчальному році: Лист МО України від 27 лип.1997 р. № 1/9-281 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 22-24.

 73. Про стан підготовки фахівців з туристсько-краєзнавчої роботи у вищих педагогічних закладах освіти України: Інформ. - метод. лист //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 28-31.

 74. Про організацію гурткової роботи у позашкільних закладах освіти: Роз`яснення МО України від 23 січ. 1997 р. № 1/9-28 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 28-30.

 75. Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України “Про відпустки”: Роз`яснення МО України від 12 лют. 1997 р. № 10/2-493 //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С. 5-7.

 76. Зведена інформація про кращий педагогічний досвід з проблем виховної роботи, організації, керівництва, контролю за виховним процессом: Інформ. від 1 лип. 1997 р. № 1/9-250 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. - С. 10-26.

 77. Про умови, порядок проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” та критерії відбору поданих на конкурс матеріалів: Повідомл. МО України від 19 листоп.1996 р. № 1/9-490 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 24-27.

 78. Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти: Повідомл. МО України від 26 груд. 1996 р. № 1/9-540 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С.3-5.

 79. Орієнтовний перелік тем творів з української літератури для випускного екзамену у 11(12)-х класах: Повідомл. МО України від 22 груд. 1997 р. № 3 /1-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 6-9.

 80. Про порушення порядку видання посібників: Повідомл. МО України від 4 квіт. 1997 р. № 1/9-134 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С. 29-30.

 81. Про випускні екзамени з математики за 1996/97 навчальний рік: Повідомл. МО України від 9 квіт. 1997 р. № 1/9-139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 13-15.

 82. Концепція гуманітарної освіти України: Затв. МО України від 10 квіт. 1996 р. – К.:Генеза,1997. –13 с.

 83. Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для основної і старшої школи, ліцеїв та гімназій з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 8-27.

 84. Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для початкових класів з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв.1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 8-16.

 85. Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для середніх закладів освіти з російською та іншими національними мовами навчання на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С.14-30.

 86. Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Мін. охорони здоров”я України від 31 берез. 1994 р. № 46; Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативних док. У 3-х тт. Т. 3. - К., 1997. - С. 69-155.

 87. Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці: Наказ Держ. комітету України по нагляду за охороною праці від 30 груд. 1994 р. № 130; Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативнихдок.У 3-х тт. Т.З. – К.,1997. – С. 156-166.

 88. Про вивчення природничо-математичних дисциплін і трудове навчання у 1997/98 навчальному році //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. - С. 28-32.

 89. Положення про проведення ХХІ зльоту юних інспекторів руху України та фіналу Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН ЮІР) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 25-30.

 90. Екзаменаційні білети для 11-(12)-х класів середніх закладів освіти (з денною і вечірньою формами навчання) //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 9-60.

 91. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 27-28.

 92. Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх закладах освіти, які працюють у зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 19-22.

 93. Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників: Наказ ВАК України від 13 квіт. 1997 р. № 86 //Освіта і управління. –1997. – Т. 1, №2. - С.173-186.

 94. Молодь і закон: Зб. нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді /За заг. ред. Н.І. Косаревої. - К.: ІЗМН, 1997. - 352 с.

 95. Конвенція про професійну орієнтацію та професіїну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів: Конвенція 142 МОП //Людина і праця. - 1997. - № 9-10. - С.55-58.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

 1. Актуальні проблеми педагогічної науки сьогодення /В.Мадзігон, М.Бурда //Біол. і хімія в шк. - 1997. - № 3. - С.8. - 11.

 2. Астахова В.І. Освіта в Україні: історичні та соціально-політичні витоки кризи //Нові технології навчання. – К., 1997. – Вип.20. - С. 3-11.

 3. Балл Г. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. - С.21-36.

 4. Бєлих О.С. Взаємозв`язок гуманізації загальної середньої та вищої школи //Освіта на Луганщині. –1997. - № ½. - С.8-12.

 5. Бобіна Т.І., Рогозінський В.В. Дещо про перспективи національної школи //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - № 1. - С.2-4.

 6. Васильєв І. Ідеологія професіоналізму: сучасна та на перспективу: Гуманізація і демократизація освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 57-62.

 7. Васьківська Г.О. Національна культура в системі громадянської освіти //Відродження. - 1997. - №3. - С.12-16.

 8. Величко И.П. Проблеми государственного влияния на развитие системы образования //Придніпр. наук. вісн. - 1997. - № 6: Гуманітарні науки. - С.11-14.

 9. Галахер К. Демократичні цінності в навчанні та вихованні //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.27-28.

 10. Гергель О. Забути про романтизм в освіті: Стратегічні напрями реформування освіти //Укр. газ. - 1997. - 11 верес. - С.7.

 11. Гергель О. Час - категорія філософська: (Спроба осмислити криз. стан освіти в Україні та запропонувати заходи його стабілізації) //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 2. - С.167-171.

 12. Головко О. Заради цього треба жити і працювати: Освіта і виховання дітей та молоді //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.3-4.

 13. Гошовська В. Добрий жест окупиться сторицею: (Про стан освіти в Україні) //Голос України. - 1997. - 15 серп. - С.1-4.

 14. Громовий В. Реформування школи: погляд з позиції учня //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.24-29.

 15. Данилевич О. Інноваційна та експериментальна робота в освітній системі Запорізької області: характер та спрямованість //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 1. - С.140-143.

 16. Діалог для розвитку освіти:(Круглий стіл МФ ”Відродження”Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”) //Міжнар. освіта. - 1995. - № 5. - С.3-7.

 17. Добрускін М. Освіта і суспільство //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.6-9.

 18. Дригус І. Закон уже працюе, проекти ще будуть:(23 берез.1996 р. Парламентом України прийнята нова редакція Закону ”Про освіту”) //Рідна шк. - 1997. - №1. - С. 2-5.

 19. Дубовис М. Якою бути освіті в Україні //Освіта України. - 1997. –25 лип. - С.1-2; 1 серп. - С. 2.

 20. Дусавицький О. Від науки – до практики: (Про нові підходи в системі освіти) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.45.

 21. Духовні основи суспільно-політичного життя. Науковий і культурно-освітній процеси: деформації, пошуки //Україна: друга половина ХХ століття. - К.:Либідь,1997. - С.146-163.

 22. З чого починаємо і куди йдемо?: Реформи в освіті /В.Орищенко, Л.Моїсеєв, Е.Карпова, О.Саннікова //Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С.3.

 23. Заславская Н. Проблемы и перспективы институционализации приватного образования: оценки экспертов //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 417-420.

 24. Звиняцьковський В. Я. Шляхи та завдання практичної гуманітаризації загальної середньої освіти та системи шкіл за педагогічною технологією “Освіта для життя”: /Концептуальні тези/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.132-136.

 25. Іванюк І. Ціннісні орієнтації у світлі концепції інтеркультурної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 26-27.

 26. Киричук О.В. Філософія освіти і проблеми виховання //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.4-9.

 27. Кисельов М. Феномен гуманітарної освіти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.129-133.

 28. Кислова О.Н., Шеремет И.Н. Экспликация методики применения энтропийно-информационной модели развития к изучению проблемы образования в украинской прессе //Харьковские социологические чтения - 97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 1. - С. 118-122.

 29. Климишин І. Про концепцію освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - Січ., №1. - С.3.

 30. Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 3. - С.19-30.

 31. Кононов А.А. К вопросу о роли образования в постиндустриальном обществе //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 322-324.

 32. Концептуальні засади розвитку освіти національних меншин в Україні: Проект //Відродження. - 1997. - № 2. - С.2-11.

 33. Концепція вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України //Освіта України. –1997. - 21 лют. - С.8-9.

 34. Концепція гуманітарної освіти України. - К.: Генеза, 1997. - 14 с.

 35. Концепція інформатизації школи //Міжнар. освіта. - 1997. - № 1. - С.33-34.

 36. Концепція позашкільної освіти та виховання //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.3-4.

 37. Корсак К. До проблеми парадигми сучасної освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.12-22.

 38. Костик Ю. Школа завтрашнього дня //Рідна шк. -1997. - № 7-8. - С.10-13.

 39. Кравцова Л.В., Кравцов Г.М. Мультімедія - новий етап в сучасній освіті //Метода. - К.,1997. - Вип.4. - С.19-23.

 40. Красняков Є. Освіта: здобутки і втрати //Голос України. - 1997. - 22 лип. - С.8.

 41. Кремень В. Орієнтири на перспективу //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С.2-6.

 42. Крижанівська В. Новому поколінню - нову освіту //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип., №26. - С. 10.

 43. Крышталев В. Функции гуманитаризации образования в конце ХХ века //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преп. социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 415-416.

 44. Кудін В. Виклик майбутнього і сучасна освіта //Віче. - 1997. - № 3. - С.115-119.

 45. Кузьменко В., Путій С. Чого чекати завтра?: Про інновації в системі освіти //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 50-51.

 46. Культ підходить і нашому суспільству. Якщо є культ освіти: (Бесіда з учасниками “Круглого столу “Голосу України”) //Голос України.- 1997. - 31жовт. - С.12.: Авт.: В.Кремень, В.Семиноженко, М.Згуровський та ін.

 47. Куриленко В. Украинское образование: две головы хорошо, одна—лучше //Независимость. - 1997. - 21февр. - С.6.

 48. Куценко В.І., Удовиченко В.П. Через терни (роздуми про освітянську галузь) //Трибуна. - 1997. - № 3-4. - С.12-14.

 49. Куценко В., Опалева І. Освіта і національна безпека України //Голос Громадянина. - 1997. - № 5. - С. 56-61.

 50. Куценко В., Шпарага Т. Людський капітал: місце і роль у реалізації економічних реформ: (Концепція розвитку освіти) //Вісн. НАН України. - 1997. - № 1-2. - С.27-32.

 1. Кучма Л.Д. Проблеми молоді – проблеми держави: Виступ Президента України на Конгресі укр. молоді 26 трав. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 трав. – С. 3-4.

 2. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізації школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.9-13.

 3. Лігоцький А.О. Методи і вирішення завдань проектування освітніх систем нового типу: Навч. - метод. посіб. - К.,1997. – 44 с.

 4. Лігоцький А. Освіта: якою їй бути завтра //Рідна шк. - 1997. - № 10. –С.62-64.

 5. Лігоцький А. Різнорівнева система підготовки фахівців //Рідна шк. 1997. - № 9. - С.71-73.

 6. Лігоцький А. Стратегія розвитку професійної освіти в Україні: Навч. - метод. посіб. - К., 1997. – 49 с.

 7. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. - К.:Техніка, 1997. - 209 с. - Бібліогр.: С.199-209 (186 назв.).

 8. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. К.: МАУП, 1997. – 224 с. – Бібліогр.: 7 назв.

 9. Луханіна Т.П. Головне завдання гуманітарної освіти – духовне відродження народу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.9-11.

 10. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання //Шлях освіти. - 1997. -№ 2. - С.6-10.

 11. Марченко О.Б., Степанов П.В. Стратегія та проблеми інтелектуального розвитку у системі освіти //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - № 2. - С.283-285.

 12. Марченко С. Сучасний стан освіти в Україні //Укр. слово. - 1997. - 11 верес. - С.1-2.

 13. Масляк П. Концептуальні роздуми про сучасну і майбутню освіту України //Розбудова держави. - 1997. - № 4. - С.13-15.

 14. Мирошниченко Е. Культура общества и система образования //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 416-417.

 15. Науменко Г. Про деякі аспекти реформування освіти України //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.2-6.

 16. Національна комплексна програма “Молодь України”: Проект. - К., 1997. - 39 с.

 17. Національна освіта і школа.Гуманітаризація та гуманізація: Хрестоматія /Упоряд. О.І.Журко та ін. - Хмельницький: Поділля,1997. - Т.1. - 303 с.

 18. Недюха М.П. До питання про гуманітаризацію освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 60-63.

 19. Ніколаенко С. Як вижити освіті //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.2.

 20. Огнев`юк В. Середня освіта в Україні: проблеми, пошуки та перспективи розвитку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.7-11.

 21. Огурцов А.П., Сєтов О.О., Мамаєв Л.М. Філософія освіти і парадигми сцієнтичного й творчого мислення //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997 р. - Житомир: ЖДПІ, 1997. - С.120-122.

 22. Олексієнко А. “Освіта є корінням державницького дерева…” //Київ. вісник. - 1997. - 15 трав. - С.2.

 23. Олексієнко А. Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти //Міжнар.освіта. - 1997. - № 2. - С. 34-35.

 24. Онищенко В. Філософсько-педагогічні принципи інноваційної освіти //Пед. і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 6-9.

 25. Освіта і національна безпека //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.2.

 26. Освіта України у перехідний період: [Дискус.доп. для семінару “Стратегії розвитку освіти в Україні” (4-6 лип. 1997) у рамках проекту “Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”]. - К.,1997. - 122 с. - Англ.

 27. Охріменко І.В., Сиротенко Г.О. Якість освіти: мета одна - підходи різні //ПостМетодика. - 1997. - № 2. - С.26-29. - Бібліогр.: с. 29.

 28. Панчук М. Політика в галузях науки, освіти, культури та інформації. //Воля і Батьківщина (Львів). - 1997. - № 2. - С.5-8.

 29. Погрібний А. Дайте добрих учителів, і збудуємо нову державу: (Проблеми освіти в Україні) //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип. - С.10.

 30. Погрібний А. Державо- і націєтворче покликання освіти в Україні //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С.2; 12-19 лют. - С.3.

 31. Погрібний А. Щоб освіта ростила державу: Доля освіти в Україні //Літ. Україна. - 1997. - 3 квіт. - С. 3.

 32. Румянцева А.Е. Сучасний стан розвитку освіти національних меншин на півдні України //Придніпровський науковий вісник. Сер.: Сусп. - пол-ра науки. - 1997. - № 4. - С.6-10. - Бібліогр: 5 назв.

 33. Савченко О. Проблеми розробки державних стандартів загальної середньої освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.4.

 34. Савченко О. Освіта має стати загальнодержавним пріоритетом //Почат.шк. - 1997. - № 8. - С.1-3.

 35. Самодрін А. Про деякі проблеми реформування регіональної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 33-34.

 36. Сафарян С.І. Гуманізація та гуманітаризація загальної середньої освіти //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С.49-52.

 37. Сачков Л.С. Без первичного не бывает вторичного: Интервью о проблемах образования //Профспілкова газ. - 1997. - 13 серп. - С.1

 38. Свистунов С.В. Деякі питання становлення інноваційної освіти в Україні //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 21. - С.19-24.

 39. Сейко Н. Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.13-17.

 40. Сипченко В.І. Гуманізація освіти та виховання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.156-159.

 41. Сиротенко А.И. Актуальные проблемы школьного образования //Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. - К.: ”ДОК-К”,1997. - С.3-10.

 42. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 7-12.

 43. Сімак А.Д., Артюх С.Ф. На шляху до загальноєвропейського стандарту професійної освіти //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 44-49.

 44. Скаленко О. Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 3-4.

 45. Солдатенко А., Марущенко О., Комиссарова М. Школа: реформа для выживания //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С.420-422.

 46. Социология культури, образования, науки, воспитания //Социология: наука об обществе: Учеб. пособие /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - Х., 1997. - С. 514-648.

 47. Степанишин Б. Демократизація українського шкільництва (організаційний аспект) //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С. 3.

 48. Степанишин Б. Навчання - не самоціль, а розвиток і виховання: Головні проблеми сучас. укр. школи //Рідна шк. - 1997. - №3-4. - С.40-44.

 49. Структурне реформування освіти: Стратегічні цілі /О.Савченко //Освіта України. - 1997. - № 2-3, січ. - С. 4.

 50. Татаринова Л. І плакав наш “Малюк”: Програма “Діти України” //Дем. Україна. - 1997. - 24 трав.

 51. Тетерятник Б. Розвиток освітньої системи в Запорізькій області //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.134-137.

 52. Тригубенко В. Національна ідеологія: виховання світогляду //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С.23-28.

 53. Удод Д. Новий етап у розвитку освіти //Освіта. - 1997. - 3-10 верес. - С.5.

 54. Усатенко Т.П. Зміна парадигми освіти //Вісник Київ. ун-ту ім.Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 71-76.

 55. Федь В. Науково-освітні концепції у світлі естетики //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С.77-86. - Бібліогр.: 5 назв.

 56. Філіпчук Г. Шляхом національного відродження //Гуцул. шк. –1997. - №1. - С.3-4.

 57. Фіцин О. Освіта Путивльщини в роки незалежності //Гуцул. шк. –1997. - №.1. - С.9-10.

 58. Фролов М. Слід зробити багато, щоб рухатись уперед…: /Про сучас. серед. освіту, м. Запоріжжя //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.4-6.

 59. Чалий С. Освіта і національна безпека: “Круглий стіл” на тему “Освіта в контексті національної безпеки України” //Укр. слово. - 1997. - 19 черв. - С.2.

 60. Чижевський Б.Г. Полікультурна освіта: практика, право, тенденції //Відродження. - 1997. - № 3. - С.8-12.

 61. Чижевський Б.Г. Середня освіта для України - європейська класична освіта //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 20.

 62. Шаргородська С.Б. Деякі шляхи реалізації концепції гуманізації освіти //Освіта на Луганщині. - 1997. - № 1/2. - С.13-15.

 63. Шевченко Г.П. Предпосылки рождения новой образовательной системы: концепция, методология, теория //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. - 1997. - №2. -С.15-19.

 64. Шубелка Н.В. Аналіз основних напрямків реформувань в освіті на сучасному етапі //Нові технології навчаня – К.,1997. - Вип. 21. - С. 24-27.

 65. Щекин Г. О международных стандартах образования //Зеркало недели. - 1997. - 23-29 авг. - С.12.

 66. Юцевич В. України не буде, поки не буде української школи //Визвольний шлях. - 1997. - № 9. - С.1080-1081.

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Органи управління системою освіти

 1. Андрощук А.О. Система контролю якості середньої та вищої освіти: нові підходи //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. - 1997. - №2 . - С.20-26. - Бібліогр.: 8 назв.

 2. Величко И.П. Проблемы государственного влияния на развитие системы образования //Придніпровський наук. вісн. Сер.:Гум. науки.Дніпрпетровськ.1997. - № 6(17). - С.11-14.

 3. Волков О. Національна гуманітарна політика: від ідей до втілення //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 8-13.

 4. Выхрова В.И. Сущность социального механизма управления образованием в период трансформации общества //Учёные зап. ХГИ “Народная Укр. академия”. - Х.,1997. - Т. 3. - С. 61-69.

 5. Дарманский М.М., Войтенко В.І. Про завдання та функції органів управління освітою в регіонах щодо постатейного виконання положень Закону України “Про освіту”. - Хмельницький: Вид-во “Поділля”, 1997. - 94 с.

 6. Дробноход М., Левицький В. Проблема формування управлінської еліти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С. 29-36.

 7. Єрмола А., Халін А. Комп`ютеризація управління закладами освіти в Київському районі м. Харкова //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №2. - С.147-156.

 8. Згуровський М. Держава має зробити вибір //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.2.

 9. Згуровський М. Докорінне реформування освіти – це відтворення інтелектуальності і духовності українського народу //Освіта України. - 1997. - 11 лип. - С.1,6.

 10. Згуровський М. Запровадження документів про освіту нового зразка //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - Дод.

 11. Згуровський М. “Ми повинні упереджувати ситуацію, а не фіксувати проблеми” //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.4.

 12. Згуровський М. Міносвіти і далі гостро реагуватиме на прояви порушень законодавства //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.3.

 13. Згуровський М. Номенклатура спеціальностей: новий підхід: (Структурне реформування освіти) //Освіта України. - 1997. - 11 квіт. - С.2.

 14. Згуровський М. Освіта дійшла крайньої межі //Закон і бізнес. - 1997. - 27 серп. - С.3.

 15. Згуровський М. Освіта – справа незнищенна //Голос України. - 1997. - 30 серп. - С.2.

 16. Згуровський М. Підготовку кадрів – на рівень сучасних вимог //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.14-20.; Освіта України. - 1997. - 30 трав. - С.3.

 17. Згуровський М. Працевлаштування молоді: проблеми і перспективи: (Виступ Міністра освіти України у Верховній Раді 8 лип. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 18 лип. - С.1-2.

 18. Згуровський М. Про що домовлено в Мехіко //Уряд. кур`єр. - 1997. - 2 жовт. - С.3.

 19. Згуровський М. Проблеми і перспективи //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С.2-6.

 20. Згуровський М. Реальний шлях збереження освіти – реформування //Освіта і управління. - 1997. - №1. - С.6-12.

 21. Згуровський М. “Структурне реформування – це примноження потенціалу освіти” //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.1.

 22. Згуровський М. Удосконалення мережі навчальних закладів: причини і перспективи //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.2.

 23. Згуровський М. Що рік навчальний нам готує? //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 серп. - С.8.

 24. Згуровський М. “Явища, зумовлені економічною кризою, не повинні затіняти позитивних напрацювань” //Освіта України. - 1997. - № 1, січ. - С.1,3,4.

 25. Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Математические модели управляемых социальных систем типа “Высшее учебное заведение” //Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. На основе методологии системного анализа. - К.: Наук. думка,1997. -С.48-57.

 26. Змін на краще не передбачається: Констатувала колегія МО України 14 січ. 1997 р. //Освіта. - 1997. - 15-22 січ. - С.1-3.

 27. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти. - К.: ІЗМН, 1997. - 179 с.

 28. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 2. - С. 106-113.

 29. Курас І. “Ставити запитання легше, ніж відповідати”: (З колегії МО) //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.3.

 30. Палеха Ю. Методологічні основи культури управління //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.82-85.

 31. Подмазін С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.137-139. - Бібліогр.: 7 назв.

 32. Покась В. З доповідної про хід виконання Розпорядження Президента України від 29 груд.1994 р. № 202/94-рп та постанови КМ України від 19 лют. 1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.5-7.

 33. Росул В., Ситар І. Колективні зусилля дають хороші результати: Обл.управління освіти Закарпаття //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С. 75-77.

 34. Савченко А. Школа в фарватере: школьное образование //Правда. - 1997. - 28 марта. - С.2.

 35. Савченко А. “Державні освітні стандарти - важіль управління якістю освіти” //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.1-2.

 36. Савченко О.Я. Зберегти мережу (дит. садків та шкіл-інтернатів) //Дошк. виховання. –1997. - № 8. - С.3-4.

 37. Сазоненко Г. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.79-84.

 38. Склад Атестаційної колегії МО України //Освіта України. - 1997. - 7 берез. - С.3.

 39. Цушко І. Роль соціально-психологічної служби в управлінській діяльності райво та навчально-виховних закладів //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 123-133.

 40. Чирва А. Щоб узяти - треба мати:/ Нотатки з розширеної колегії МО України 14 січ. 1997 р. //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 січ. - С 3.

ЕКОНОМІКА І СТАТИСТИКА ОСВІТИ

 1. Бескид Й.М. Питання створення нового (фінансового) механізму господарювання в системі вищої школи //Фінанси України. - 1997. - № 1. - С. 27-31.

 2. Затуренська В.О. Питання економічних відносин у документах про шкільну освіту: Господарська діяльність шкіл //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С.18-25.

 3. Зублілевич С., Шуляк О. Облік платних послуг у державних вищих навчальних закладах //Бух. облік і аудит. - 1997. - № 4. - С. 41-51.

 4. Кігель Р., Радомисельський М. Вузи, наука, ринок //Екон. України. - 1997. - № 3. - С.71-74.

 5. Козаков В., Дзвінчук Д. Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 3. – С .31-35.

 6. Козаков В., Дзвінчук Д. Функціонально-психологічна модель спільної діяльності як основа освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.71-78.

 7. Маслов В., Шаркунова В. Принципи менеджменту в установах освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1,№1. - С.77-84.

 8. Мінюков П.І., Мінюкова Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України: Зб.законодав. і норм. актів. - К.,1997. - 127 с.

 9. Пирога С., Пирога І. Джерело фінансування освіти //Екон. України. - 1997. - № 2. - С.87-89.

 10. Терновська В. Скільки коштує інформація про освіту //Міжнар.освіта. - 1997. - № 5. - С.33.

 11. Толочко В. Менеджерська роль міськво в освітній діяльності установ //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 128. - 131.

 12. Чернецкий Ю. От каких «орешков» мы отказываемся: Об экономическом значении образования и науки //Зеркало недели. - 1997. - 24 мая. - С. 12.

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 1. В Академії педагогічних наук України: (Заг. збори АПН України, підсумки 1996 р. та завдання на 1997-й) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 230-233.

 2. В АПН України: Звітно - виборні загальні збори, 17 груд. 1997 р. //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 235-338.

 3. Згуровський М. Нова ситуація розвитку освіти і роль педагогічної науки: (Доп. на загальних зборах АПН України, 28-29 січ. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.3.

 4. Нове поповнення АПН України //Освіта України. - 1997. -7 лют. - С. 1.

 5. Про розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні в період становлення і діяльності АПН (1992-1997 рр.): Постанова загальних зборів АПН України //Педагогіка і психоологія. - 1997. - № 4. - С. 239-242.

 6. Талалуєва Н. Нове відділення АПН України розпочало роботу //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.2.

 7. Ярмаченко М. Академія педагогічних наук України: (До 5-річчя від дня заснування) //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С.6-10.

 8. Ярмаченко М.Д. Академія педагогічних наук України (п”ятиріччя становлення і розвитку). - К.: Пед. думка,1997. - 154 с.

З”їзди, конференції, наради з питань освіти

 1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение“ : І\/ Междунар. студ. науч. конф., 26 апр.1997 г. - X., 1997. - 120 с.

 2. Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в техническом вузе: Тез. междунар. науч. конф. /Сост. З.У.Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 120 с.

 3. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Тез. доп. наук. конф.,4-6 лют.1996 р. /Редкол.: В.О.Дмитренко (відп.ред.) та ін. - X.: Основа, 1997. - 87 с.

 4. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості в процессі вивчення математики та інформатики”: Міжвуз. наук. - метод. конф. - Суми:СДПІ,1997. - 90 с.

 5. Берегівська українська гімназія: Матеріали наук. - практ.конф.,присвяч. 100-річчю заснування гімназії, 75-річчю відкриття в ній класів з укр. мовою навчання /Ред. - упоряд. В.Худанич. - Ужгород, 1997. - 116 с.

 6. Вероятность и статистика в школе: Междунар.науч. - метод.конф., Донецк,28-30 янв.1997 г. //Математика. - 1997. - №16 /апрель/. - С.1.

 7. Використання комп`ютерних технологій у навчальному процессі”:Тези доп. наук. - метод. конф.,18-20 листоп. 1997 р. – Х.: ХТУРЕ, 1997. - 343 с.

 8. Іван Огіенко (Митрополіт Іларіон) і виховання національно свідомої особистості: Наук. доп. Всеукр. наук. конф., 16-17 січ. 1997 р. - К.: Вид-во Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів, 1997. - 336 с.

 9. Іван Огіенко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні: Матеріали доп. і повідомл. на Всеукр. наук. - практ. конф., 5 берез. 1997 р. м.Житомир, 1997. - 104 с.

 10. Изучение и преподавание филологических дисциплин в техническом вузе: Материалы междунар. науч. конф., Киев, 10-12 апр. 1997 г. /Сост. З.У. Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 130 с.

 11. Імідж сучасної школи: Матеріали Всеукр. наук. - пошук. семінару “Як створити позитивний імідж школи нового типу?”, 14-15 берез. 1996 р. - К., 1997. - 539 с.

 12. Інтеграція освіти, науки та виробництва: Матеріали ІІІ міжнар. наук. - метод. конф., 25-29 верес. 1997р. - Луцьк, 1997. - 235 с.

 13. Інформаційні технології в науці та освіті”: Матеріали Всеукр. конф. мол. науковців, 15-18 квіт. 1997 р. /Черкаси: ЧДУ, УДПУ, 1997. - Ч. 1. - 244 с.

 14. Конфлікти в педагогічних системах: Зб. доп. наук. - практ. конф., 20-21 трав.1997 р. - Вінниця: ВДТУ, 1997. - 342 с.

 15. Матеріали Міжнародного теоретико-методологічного семінару “Гуцульщинознавство як розділ науки та навчальний предмет”, м. Косів,6 верес. 1996 р. //Гуцул. шк. - 1997. - № 1. - С.49-66.

 16. Мельничук М. Виховувати на принципах християнської моралі: Про Третю міжнар. наук. - практ. конф. “Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процессі духовного відродження України”, трав. 1997 р. м. Острог //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.8-9.

 17. Методологія неперервної освіти працівників дошкільних закладів: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф.,м.Рівне,14-15жовт 1997 р./Уклад.Г.І.Поніманська та ін. - Рівне, 1997. - 56 с.

 18. Міжнародні науково-практичні читання: “Цінності у вихованні підростаючого покоління: проблеми, пошуки, перспективи”, Київ, 20-21 листоп. 1996 р.: Статті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.105-191.

 19. Педагог, учений, потріот: Матеріали ІV наук. - освітян. конф., присвяч. М.О. Максимовичу, груд. 1994р. - К.: РВЦ “Київ. ун-т”, 1997. - 78 с.

 20. Педагог і державотворення: (Конф. на Донеччині “Роль учителя у державотворенні”) //Освіта. - 1997. - 2-9 квіт. - С.1.

 21. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку: Матеріали звіт. наук. конф., 31 жовт. - 1 листоп. 1996 р. /Укр. ін-т підвищення кваліфікації кер. кадрів освіти. - К.,1997. - 296 с.

 22. Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. /Редкол.: М.М. Слюсаревський (голов. ред.) та ін. - К.: ДОК- К, 1997. – 178 с.

 23. Приятелі дітей”: Перша Всеукр. конф. (керівників дитячих будинків та інтернатів України), м. Моршин //Укр. слово. - 1997. - 27 листоп. - С.7.

 24. Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук 1997-2005рр.: Проект для обговорення на Всеукр. нараді зав. каф. соц. - гум. дисциплін /МО України; (Уклад.: Андрущенко В.П. та ін. - К.: Генеза, 1997. - 16 с.

 25. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Всеукр. наук. - метод. конф., 23-24 жовт. 1997 р.: Матеріали доп. та повідомл. /Редкол.: М.Р.Баяновська та ін. - Ужгород.,1997. - 283 с.

 26. Проблеми удосконалення навчального процессу та поліпшення якості підготовки фахівців: Тези доп. наук. - метод. конф. кафедр Академії залізн. трансп., 4- 5 груд. 1996 р.). - Х.: ХарДАЗТ,1997. - 130 с.

 27. Проект базового компонента дошкільної освіти: Заоч. наук. - практ. конф. //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С.3-8.

 28. Роль шкільної бібліотеки в системі національної освіти України”:Тези доп. всеукр. наук. - практ. конф., Хмельницький. - К.: ІЗМН, 1997. - 115 с.

 29. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ., квіт. 1997 р. /Уклад. К.М. Левківський та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 162 с.

 30. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 183 с.

 31. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. В.П. Фоменко та ін. Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 213 с.

 32. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. К.М. Левківський, О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 283 с.

 33. Соціально-педагогічні проблеми виховання дітей та молоді в національній системі освіти та шляхи їх вирішення”:Матеріали наук. - практ. конф. - Дніпропетровськ: ЗАТ Вид-во “Поліграфіст”, 1997. - 77 с.

 34. Студентська наука – тридцятиріччю університету”: Студентська наук. конф. Зб. тез. доп., 9 -11 квіт. 1996 р. - К.: КДТЕУ, 1997. – 131 с.

 35. Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів: Зб. наук. пр. наук. - метод. конф., 28-30 жовт. 1997 р. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. - 224 с.

 36. Теорія і практика вивчення природничих дисциплін у вищий і середній школі: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., 17-18 квіт. 1997 р. - Умань: УДПІ, 1997. - 196 с.

 37. Трудова підготовка школярів та підготовка вчителів трудового навчання: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. 25-річчю технол. фак. СДПІ, 2-3 жовт. 1997 р. - К.: Словіянск: ІЗМН, 1997. - 191 с.

 38. Університет та регіон: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 17-18 груд. 1996 р. /Уклад. М.В. Загірняк та ін.; Редкол.: Коняєв О.М. (гол.). - Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997. - 194 с.

 39. Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. 1-3 лют. 1996 р. / В.П. Андрущенко (ред.) та ін. - К., 1997. - 544 с.

 40. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”: Матеріали міжнар. конф. (4; 1997; Дніпропетровськ): (У 2 т., 5 ч.). – Дніпропетровськ,1997. - Т.1, ч. 2: Методика викладання іноземних мов. Французька література у контексті літературних зв`язків з літературами Західної Європи та слов`янськими літературами. - 154 с.

СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Андрущенко В. “Погляд влади і прогресивних сил звертаеться до молоді”: Перший Конгрес молоді України //Освіта України. - 1997. - 20 черв. - С.2.

 2. Відбувся з”їзд Спілки викдадачів вищої школи та науковців України //Освіта. - 1997. – 4-11 черв. – С.1.

 3. Відбулася установча конференція нової педагогічної організації - Спілки освітян України //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.1.

 4. Гуменюк В. “Боріться – поборете…”: З виступу голови новоствореної Спілки освітян //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.12.

 5. Дробноход М. Сьогодні вчений не має права залишатись поза політикою: Промова голови Спілки викладачів вищої школи та науковців України на з`їзді //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.4-5.

 6. Онаць О. Асоціація керівників шкіл України: конференція у березні //Освіта України. - 1997. - №2, січ. - С.2.

 7. Русаков А. Ты будешь рад, что знал меня когда-то: Киевский клуб интересных педагогов /О Л.В. Новохацкой, В.Н. Зоц, М.И. Стулаке //Первое сентября /М/. - 1997. - 11 янв., №3-С.6-7.

 8. Сачков Л. Не можна давати суспільству людей з неповноцінними знаннями //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.1.

 9. Тимошенко І.І. Асоціація недержавних навчальних закладів. Кроки становлення //Освіта. - 1997. - 16-23 лип. - С.1.

 10. У ЦК профспілки працівників освіти і науки //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.3.

 11. Усенко Л. “Я вмію робити те, чого у цій країні не вміє робити ніхто...”: Президент освітньої корпорації “Гранд” В.М. Співаковський (Приватна освіта) //Київ. вісник. - 1997. -1 квіт., №36. - С.

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Мінюков П., Мінюкова Т., Мінюков А. Нова система регулювання трудових відносин з керівними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти України //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 86-93.

ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА

 1. Барна М. Часопис, потрібний освітянам: (“Рідна школа”) //Рідна шк. - 1997. - №5. - С.5.

 2. Дятлов В. Историю на свободу пытается выпустить новый педагогический журнал “Історія в школі” //Всеукр. ведомости. - 1997. - 5 февр. - С.7.

 3. Зязюн І., Юрас І. [“ПостМетодика”-] часопис педагогічної Мекки //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.9.

 4. Кравченко Б. Видання освітньої літератури, преса /у 1930-ті рр./ //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.175-184.

 5. Кравченко Б. Освіта, книговидавнича справа, преса //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.280-306.

 6. Кузнецов Ю. Фахові журнали: думки вголос //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.7.

 7. Степанишин Б. “Рідна школа” на Рівненщині //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 12.

 8. Федоренко Д. Єдиній і неповторній “Рідній школі” //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С.35.

 9. Щербатенко І. “Рідна школа” - вчора, сьогодні, завтра: Пед. щомісячнику - 75 років //Уряд. кур`єр. - 1997. - 24 трав., № 90-91. - С. 11.

 10. Ярмиш Ю. Неформальна студентська преса. Стіннівки 50-х рр. //Освіта. - 1997. - 28 трав. - 4 черв. - С.7.

ФОНДИ НА ПІДТРИМКУ ОСВІТИ

 1. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей ”Україна- дітям”: Указ Президента України від 19 берез.1997 № 253/92 і Положення про національний фонд социального захисту матерів і дітей”Україна- дітям“ //Ваше здоров”я. - 1997. Дод. ”Вісник МОЗ України”. № 4. - С.5-6.

 2. Стрілько В. Де закритий скарб фонду ім. Ярослава Мудрого: (Бесіда з президентом Міжнар.освіт.фонду) //Робітнича газ. - 1997. - 15 серп.

 3. Фонд “Відродження”.Третя Соросівська олімпіада з математики, фізики, біологіі, хімії:Для учнів 9-11-х кл. загальноосвіт.шк.: В 4 кн. - К.: Міжнар. фонд “Відродження”,1997. - Кн.1:.З математики. - 24 с.:іл. -Кн.2: З фізики. - 44 с.:іл. -Кн.3: З біології . - 32 с.:іл. -Кн. 4. З хімії. - 36 с.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Вяткіна Н.,Каналес М. Українсько-американські премії за досягнення у викладанні. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С.27.

 2. Основні положення меморандуму про співробітництво між Урядом України і Організацією Об”єднаних Націй з питань освіти, науки і культури /ЮНЕСКО/ //Бюлетень ЮНЕСКО. - 1997. - Вип. 3. - С. 3-5.

 3. Терновська В. Навіщо потрібен TOEFL: Центр міжнар.обмінів в галузі освіти та науки //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 8.

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 1. Бурда М. Педнаука і системне методологічне забезпечення практики. //Пед. газ. - 1997. - Серп.

 2. Bелемець О. Вплив ідей реформації і відродження на розвиток української культури та педагогіки. //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.41-44.

 3. Жуковська Т.Б. Використання народної педагогіки у системі підвищення кваліфікації працівників культури. //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. - К.,1997. - С.109-ІІІ.

 4. Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. – 304 с.

 5. Коваленко В., Герасименко Н. Философия педагогики //Судоходство. - 1997. - № 7/8. - С. 68-69.

 6. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні системи освіти //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 3-19.

 7. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. -1997. - Т. 1, № 3. -С. 19-30.

 8. Лубенко В. “Система стрижневої істини” в поліфункціональній освіті //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С. 37-39.

 9. Петров Ю. Ідеал освіченості: Інформаційна база суб`єкта культури //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 11-15.

 10. Питишкин-Потанич В.А. Лекции по педагогике //Сімферополь: Журн. ”Крым. Арх.», 1997. - Ч. 2. - 1997. - 96 с.

 11. Сліпухов М.І. Єдність та взаемозв”язок закономірностей педагогічного процессу, пинципів і правил педагогічної діяльності //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: 3б. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С. 131-138.

 12. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навч. - метод. посіб. (для студ. пед. навч. закладів, держ. ун-тів). - К.: ІЗМН, 1997. – 231 с.- Бібліогр.: с. 228-230.

 13. Струманський В. На засадах народності: (Про етнопедагогіку) //Пед. вісн. -1997.-№ 2.-С. 9-11.

 14. Тарасюк М., Мельник Т. Історичні аспекти педагогічної технології //Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 63-66.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закладів освіти. - Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 1997. - 190 с.- Бібліогр.: с. 187-188 (63 назви).

 16. Чупилко Г.Р. Використання засобів української народної педагогіки в навчально-виховному процессі //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 17-23.

 17. Яцина Н. Народна педагогіка: Матеріали до уроку //Дивослово. - 1997. - № 1. - С. 21.

Див. також

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Киричук В. Соціальна активність старшокласників //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С. 28-30.

 2. Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка /Соціальна робоота: (Навч. посібн.) / Л.Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - 390 с. –Бібліогр. в кінці тем.

 3. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізація школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 9-13.

 4. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. – 138 с. - Бібліогр.: С. 133-138 (103 назви).

 5. Паюк Б.Л. Проблема конфлікту та методичні рекомендації соціальному педагогові з їх профілактики //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 26-34.

 6. Соціальна педагогіка”: перший фаховий посібник //Освіта України. - 1997. - 5 груд. - С. 7.

 7. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інф. - метод. матеріалів. – К.,1997. - 152 с.

 8. Туманов Р. Соціологічні дослідження – освіті //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

Див. також

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Божко Л.М. Виховання дитячої уяви у художніх образах . - К.: ІЗМН, 1997. - 108 с.

 2. Брежнева О. “Цифри подобаються, а грати з ними важко…”:Дослідження пізнавальної активності дітей шестирічного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 3. Гурлева Т. Відхилення у поведінці й розвитку дошкільнят: Як їх уникнути //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 19-21.

 4. Карабаєва І. У группі – близнята //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 12-13.

 5. Колесіна Т.Є. Соціально-педагогічні передумови негативних проявів у поведінці дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 194-202.

 6. Котлярова І. Йти за природою дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 24-25.

 7. Кузьменко В. Мислення: Словник психолога //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 18-19.

 8. Кузьменко В. Нервовість //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.16-17.

 9. Кулачківська С. Вчити бачити і відчувати: Психол. особливості сприймання дітьми картинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 4-5.

 10. Лаврентьєва Г. Зрозуміти дитину //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 20-22.

 11. Марценківська І., Марценківський І. Дитяча агресивність //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.18-19.

 12. Марценківська І., Марценківський І. Неконтактні діти: Індивідуальність чи хвороба //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С.14-15.

 13. Марценківська І., Марценківський І. Уперті діти (погляд психіатра) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 12-13.

 14. Мдзелурі Т. Захистити дітей від страху. Як з`являються й коли зникають дитячі страхи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.18-19.

 15. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до Зошита із сенсомоторики: [Для вихователів,батьків,вчителів]. - К.:Освіта, 1997. – 31 с.

 16. Титаренко Т. Ці прикрі сірі будні: Повсякденні психологічні травми: як їх уникати //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 22-23.

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвуз. зб. наук. пр. /За ред.А.М.Богуш, Т.І.Поніманської. – Рівне: РДПІ, 1997. - 175 с.

 2. Аматьєва О.П. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.42-48.

 3. Артемова Л.В. Колір.Форма.Величина.Число: Для кожної дитини, родини, вихователя, вчителя: Практ. посіб. - К.:Томіріс, 1997. - 173 с.

 4. Барабаш О.Д. Народознавчий аспект формування духовної культури дошкільників. //Проблеми освіти. – К., 1997. - Вип.7. - С. 220-223.

 5. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя: Тренировка интелекта: Игры и тесты для детей 5-ти – 7-ми лет. – Х.: Вид-во «Фолио», 1997. –411с.:ил. (Для пап и мам). - Библиогр.:С.407-409 (34 назв.).

 6. Батухтіна О. Українська народна іграшка: діти і національна культура //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 28-29.

 7. Бауер М. Екологічна освіта дошкільників //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 10-12.

 8. Бауер М. Екологічну освіту – змалку //Дошк. виховання. - 1997. - №7. - С. 3-4.

 9. Бейба Л. Фізкультурні цікавинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 7.

 10. Бовтрук Л. Соціальні ігри дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.6-7.

 11. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посіб. для роботи з дошк. - 2-е вид. - К.: Освіти , 1997. - 151 с.

 12. Богуш А. та ін ін. Вчитися – хотіти і вміти /А.Богуш,Н.Кичук, Л.Дудко //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 4-5.

 13. Бойко Є. Система суспільного дошкільного виховання в місті //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 131-136.

 14. Бондар Н. Дихання – це життя : конспект заняття для старшої .групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 15.

 15. Борговська Є. Добре бачить тільки серце: Формування еколого-естет. культури [у дошкільнят] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С.12-13.

 16. Боса Л., Хоменко Л. “Джентельмен-шоу”: гра-заняття для дітей старшого дошкільного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 29-30.

 17. Будика Л.І., Пушкарьова Т.О. Горішки:Математика для дошкільників [старша група]: Експерим. навч. посібник. - Суми: Вид-во “Слобожанщина”, 1997. - 75 с.

 18. Бурова А.П., Лаврентьєва Г.П. Використання вітчизняних та зарубіжних педагогік, новаторських психологій у роботі з дітьми в дошкільних закладах //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С.167-173.

 19. Вакуленко Т. Екологічні ланцюжки: Конспект заняття для ст. і підгот. груп //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 18-19.

 20. Весняне первоцвіття: Заняття-подорож для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 25.

 21. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (програма та методичні рекомендації) /Уклад. А.М.Богуш . - К.: ІЗМН,1997. - 110 с.: табл. - Бібліогр.: С.109-110 (21 назва).

 22. Виховання дошкільника в праці: Посібник / Авт. колектив: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.М.Кот та ін. - К., 1997. - 111 с.: табл. - Бібліогр.:С. 109-110 (52 назви)

 23. Виховання дошкільника в праці / Авт.кол.: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.Б.Кривошея, М.А.Машовець. - К.:Віпол,1997. - 112 с

 24. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Весна прийшла - радіймо: Пізнання природи і природа рухів: Для серед. групи //Дошк виховання. – 1997. - №3. – С. 12 – 13.

 25. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Лісові звірята взимку: Пізнання природи і природа рухів (Заняття для дітей серед. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 20-21.

 26. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Літо краснеє прийшло: Пізнання природи і прирола рухів (Заняття для дітей серед. дошк. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 8-10.

 27. Володіна-Панченко Н. Друг маленького митця – комп”ютер //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 6-7.

 28. Володіна-Панченко Н. Художня творчість з комп”ютерною підтримкою //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 8-10.

 29. Войцехівська Т. До квітів у гості: Заняття для ст. групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 27.

 30. Гольденберг Л. Дитяча гра – то серйозно? //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 14-15.

 31. Грама Н.Г. Формування економічної грамотності у дітей дошкільного віку. – Одеса: ПУПУ, 1997. - 215 с. - Бібліогр.: С.197-212 (249 назв.).

 32. Гураш Л. Відчути і збагнути [дошкільникам] допоможуть спостереження й художне слово //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 8-10.

 33. Гураш Л.В. Втілення роботи С. Русової у практику роботи дошкільних закладів України //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 29. - С. 164-167.

 34. Данилавічюте Е. Щоб писати грамотно //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 24-25.

 35. Демещенко Т. Перші кроки разом з батьками //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 26-27.

 36. Денисенко Н.Ф. Працездатність дитини дошкільного віку //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С. 238-247.

 37. Дерев”янко В. Колесо удачі:Інтелектуальна гра //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С. 24-25.

 38. Димань Т.Ю., Куфко Н.Б. Шляхом театралізованих ігор – у світ духовності //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 262-265.

 39. Дметерко Н.В. Особливості формування прийомів розв”язання пізнавальних задач у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С. 141-145.

 40. Дметерко Н.В. Формування мислительних дій у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 145-149.

 41. Доценко Л. Весняна мандрівка: Дозвілля для ст.дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 26-29.

 42. Дронова О., Чистова Т. Під звуки музики: Розвиток гуман.почуттів у дошкільнят засобами музики //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 6.

 43. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.10-11.

 44. Єлманова С. Таємниці довкілля: Організація дослідів з дітьми ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 22-24.

 45. Єфименко М. Плавальний основний руховий режим //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 46. Єфименко М. У пошуках скарбів: (Темат. гра для дітей ст. та підготовч. груп) //Дошк.виховання. - 1997. - № 2. - С. 14-15.

 47. Завадович Н.Р. та ін. Фізичне виховання дошкільнят: Навч. посіб. / Н.Р.Завадович, Р.Л. Завадович, Є.Г. Сахарук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВОРВП “Надстир`я”, 1997. - 167 с.

 48. Захарченко В.Г. Особливості експериментальної методики формування зв`язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 204-213.

 49. Зачарченко В.Г. Педагогічні можливості сюжетно-рольової гри українознавчого характеру у розвитку зв`язного мовлення дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 257-262.

 50. Захарченко В.Г. Можливості гри у створенні природних стосунків спілкування //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 234-238.

 51. Збережемося, якщо збережемо душі: Екологічне виховання //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 22-24.

 52. Здоровий малюк: Прогр. з фіз. культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів /Уклад. Е.С. Вільчковський. - К.: ІЗМН, 1997. - 39 с.

 53. Іванов Г.І. Теоретичні підходи до визначення шляхів музично-естетичного виховання дошкільників //Питання культурології. – К., 1997. - Вип.15. - С. 116-119.

 54. ІванюкН. У гості до Діда Мороза: фізкульт. розвага для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 27-28.

 55. Ікуніна З.І. Використання навчального алгоритму при формуванні мислительної операції порівняння у дітей шести-семи років //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 152-156.

 56. Ікуніна З.І., Прокопенко В.І. Дослідження прийомів навчання вимірювальній діяльності старших дошкільників на заняттях з математики //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип . 2. - С. 90-93.

 57. Ікуніна З.І., Дметерко Н.В. Педагогічне керівництво при формуванні мислительної операції порівняння у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 93-97.

 58. Іщенко Л. Екологічне виховання: гуманітарний підхід //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 10.

 59. Калуська Л.В. Виховний вплив народних ремесел на формування особистості старших дошкільників //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип. 7. - С. 213-219.

 60. Карпенко Н. Страх: позитивна і негативна роль у розвитку дітей //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 18-19.

 61. Карпова Н. Гра (для дошкільнят)-це поле чудес! //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.16-17.

 62. Кириєнко Т. Цікаве природознавство: Актив. методи екол. виховання дошкільників //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 10-11.

 63. Климович З.К. Веселі заняття.”Лисичка-сестричка”: Розвиток мовлення та музика (Сер. група). “Мандрівка Біма і Бома”: Математика . “Нерозлучні друзі”: Грамота (підготов. група) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.18-20.

 64. Коврижних Ю., Смоляникова Г. Збагачуємо емоційну сферу дітей: (Про дидакт. ігри для дітей) //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 12-13; № 2. - С. 16-17.

 65. Колоскова Н. Баскетбол: Для дітей ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.22-23.

 66. Кононко О. Душевність, людяність, щирість (серед дошкільнят) //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 8-9.

 67. Кормиліцина Л.Ю., Кононко О.Л. Про базовий компонент дошкільної освіти //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 4-8.

 68. Кривошия Н. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 24-26.

 69. Кривошия Н. Малятам про економіку: ознайомлення з працею дорослих як провідною економічною категорією //Дошк. виховання . - 1997. - № 1. - С. 26-27.

 70. Крутій К.Л. Використання методів і прийомів навчання дітей граматично-правильного мовлення //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 77-87.

 71. Кулачківська С. Провідні детермінанти психічного розвитку дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 4-5.

 72. Лаврентьєва Г.П. Гуманізація педагогічної діяльності – головна лінія оновлення дошкільного виховання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С.186-198.

 73. Лаврентьєва Г.П. Джерела доброти: Навч. - метод. посібник для роботи з дітьми в дошк. закладах, шк. та сім`ї. - К.: Вид. - книготорг.фірма “А.С.К.”,1997. - 301 с.

 74. Лапшина І.М., Литовченко В.М. Букварик – дошколярик: (Для навчання грамоти та ознайомлення з дит. л-ра). - 2-ге вид., перероб. і доп. - Винниця: ТОВ “Антекс”, УЛТД,1997. - 158 с.

 75. Левченко О.О., Сорочан Т.М. Творчий розвиток особистості школярів та “Криза дитинства” //Освіта на Луганщині. - !997. - № 1-2. - С. 96-98.

 76. Лисенко Н. Практична екологія : (Про місця ознайомлення дошкільнят з об`єктами і явищами природи) //Дошк. виховання. - 1997. - №2. - С.6-7.

 77. Луцак Н. “Дрібу, дрібу, дрібушнчки…”: Нар. ігри як засіб збагачення дит. лексики //Дошк. виховання. - 1997. - №4. - С.4-5.

 78. Мазур З. Працездатність - чинник нестабільний: [Про метод. роботу з пед. кадрами дошк. закладів] //Дошк. виховання. - 1997. - №1. – С. 24-25.

 79. Манойленко Н. Нація починається с колиски //Дошк. віховання. – 1997. - №4. – С. 22

 80. Математика дошкільнятам / О.К.Грибанова., В.В.Колечко., А.М.Пасека, К.И.Щербакова. – 2-ге вид. – К.: Освіта. 1997. – 112 с.

 81. Машин Л., Мадишева О. Математичні ігри [для дошкільнят] : Числ. Ряд. //Дошк виховання. – 1997. - №5. - С. 9-10.

 82. Мельник Л. Здоров”я тіла, духу, думки… //Дошк. віховання. – 1997. - №1. – С. 12-13.

 83. Мірошніченко О.О. Теоретичні основи педагогічної моделі формування музичних потреб дітей дошкільного віку //Питання культурології. – 1997. – Вип. 15. - С. 113-116.

 84. Мишаста Г.Й. Дитина і світ прекрасного /з досвіту оновлення змісту естетичного виховання дітей у дошкільніх закладах Івано-Франковської області/ //Проблеми освіти. – К., 1997. – Вип. 7. - С. 224-229.

 85. Міщенко І. Писанки з аплікацією //Дошк. віховання. – 1997. - №3. – С. 20-21.

 86. Міщенко І., Лазаренко К. Квіти з гарбузових плодоніжок: [Труд. заняття] //Дошк. віховання. – 1997. - №8. – С. 28.

 87. Морозовська Т. Вчитися танцювати: корисно чи шкідливо? //Дошк виховання. – 1997. №10. С. 6-7.

 88. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років в умовах дошкільного закладу: (Прогр., метод. рекомендації) / Уклад. Науменко Т.І. ; Ін-т пробл. виховання АПН України. –К.: ІЗМН. 1997. – 102 с.

 89. Назаренко А.І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу, сім”ї і соціального середовища //Проблеми освіти. – К., 1997.- Вип. 7. – С. 199-203.

 90. Науменко Т.І. Музичний фольклор у дошкільних закладах України. //Проблеми освіти. – К., 1997. –Вип. 7. – С. 247-250.

 91. Наумчук М.М. та ін. Універсальний довідник “Хочу все знати”:Читання.Розвиток мовлення.Укр.мова. Математика. Природознавство: Для учнів почат. кл. / М.М.Наумчук, О.П.Корчевська, М.І.Майрук. – Тернопіль: Газ. “Підруч. і посібники” , 1997. –102 с.

 92. Низковська О. Знайомтесь ближче: ритмічна гімнастика [для дошкільнят] //Дошк. виховання. – 1997. - №4. – С. 8-10.

 93. Олійник Н. Казки про цифри: готуємо до школи //Дошк. виховання – 1997 - №1. –С. 16-17.

 94. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів: Метод. рекомендації /Уклад. О.Я.Лобас та ін.]. – К.: ІЗМН. 1997. – 147 с. - Бібліогр.: с. 114-115, 147.

 95. Організація і керівництво дошкільного виховання в Україні: Навчальна програма курсу та технологія проведення занять для студ. спец. “Дошкільне виховання” – К.: НПУ, 1997. – 16 с.

 96. Орієнтоване щотижневе планування: Перша мол. група / Л.М.Олійник, О.В.Рогоза, А.О.Задорожнюк, О.І.Гуренко //Дошк. виховання. – 1997. - №8. – С. 12-14.; № 9. – С. 14-16; № 10.– С. 8-9; № 12. – С. 12-15.

 97. Острівна А. Під крилом “Лебідки” оздоровлюються і навчаються діти-чорнобильці //Дошк. виховання. – 1997. - №10. – С. 11-13.

 98. Павленок Г. В етимологічному зоопарку : Заняття для підготовчої групи //Дошк. виховання. – 1997 - № 4. – С. 21.

 99. Перспективний план навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку: Посібник для вихователів дит. закладів (з досвіду роботі я/с №58 “Калинка”) / [Кузь Ф.О. та ін.]; М-во освіти України та ін. – Полтава: Від-во “Криниця”. 1997. – У надзаг. також: Ясла-садок № 58 “Калинка”. Полтав. обл. упр. освіти. Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - Ч.1: Молодша група. – 127 с.: іл – Бібліогр.: С. 126-127. - Ч. 2: Середня група. – 13О с. –Бібліогр. :с. 128-130.

 100. Побережнікова Т.Г. Українськи витинанки: Метод. рекомендації для батьків, фахівців дошк. та почат. навчання. – Білгород-Дністровський (Одес. обл.), 1997. – 103 с. – Бібліогр.: С.103.

 101. Пономарьова Л. Губи – язичок – зубки : конспект заняття для ст. групи //Дошк. віховання. – 1997. - №1. –С. 14-15.

 102. Портниченко А., Савенко Л. Цілий день – активний рух //Дошк. виховання. – 1997. - №11. С.16

 103. Пруцакова О. Підводний світ: Дидакт. гра //Дошк. виховання. – 1997. - №7. – С. 15-17.

 104. Раєвський Р.Т., Вільчковський Е.С. та ін. Вимоги до фізичного виховання дошкільників, учнів і студентів /пропозиції щодо нормативніх актів з фізичного виховання у навчально-виховній сфері/ //Нові технології навчання. – К., 1997. - Вип. 20. – С. 109-119.

 105. Руднєв С. Самостраховка: Про фізкульт. ігри для дітей //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 22-23.

 106. Руднєв С. Слухняний м”яч: Про заняття-розваги з м”ячем //Дошк. виховання. - 1997. - №5. - С. 24-25.

 107. Семенченко П.М. Навчайте думати малят: Ломиголівки, ребуси, кросворди. - К: Вид-во “Довіра”,1997. – 64 с.

 108. Семенченко П.М. Экологический лицей малышам: Как ориентироватиься в сложном мире природы, оберегать его,проводить самостоятельные наблюдения: Рассказы, вопросы, кроссворды. - Донецьк: АТ”Изд-во“Донеччина”,1997. – 34 с.

 109. Сергеев А. Учимся играя…: (Об обучающей программе для детей – “Lekis”). //Компьютеры+Программы. - 1997. - № 5. - С. 70-71.

 110. Сирова К. Ходить осінь по садку: Комплексне заняття //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 22.

 111. Сокирко В. Екологічні садки будуть //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 14-15.

 112. Сорока В. Комп’ютер навчає і розвиває //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С.23

 113. Стельмахович М. У згоді з довкіллям: Екологічна культура дошкільнят //Освіта. - 1997. - 8-15 січ. - С. 9.

 114. Тараканова А.П. та ін. Перші кроки в мистецтві: Метод.посібник для худож. - комплекс. занять з дітьми дошк. віку (А.П.Тараканова, В.Ф.Жуковська, П.В.Мережин). - К.: ІЗМН,1997. – 47 с.

 115. Ткаченко В. Дарують радість і бадьорість: (Загартування дітей в яслах-садку №27 м.Сміла). //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 9.

 116. Труфалова Л. Фізкультура, плавання, духовний гарт: Валеол.виховання в дошк. закладах Дніпропетровщини //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 22-23.

 117. Туров М. Створи свою казку: Метод. робота з дітьми дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 11.

 118. Український садочок: Читанка: У 3 кн. / Упоряд. Д.Чередніченко, Г.Кирпа. – К.: Вид-во “Смолоскип”,1997. - Кн. 3: Методичний додаток до читанки для українського дошкілля. – 205 с.

 119. Усатенко Т. Веселики: українознавство в дошкіллі //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.10-11; 29 січ. - 5 лют. - С. 6-7.

 120. Фесюкова Л.Б. От трех до семи: Кн. для пап, мам, дедушек, бабушек. - Х.: Вид-во «Фолио»; Ростов п/Д: Вид-во «Фолио», 1997. - 444 с. - (Для пап и мам). - Библиогр.: 443- 444(28 назв.)

 121. Цей чудовий дивовижний розмаїтий світ [рослин] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 13-14; № 9. - С. 24-25.

 122. Чепіленко К. Виправляємо вади мови //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 21.

 123. Шаповалова І.В. Особливості вивчення української мови дітьми шестирічного віку в умовах Донбасу //Проблеми українськоі мови та методики. - Слов`янськ: СДПІ, 1997. - С.74-76.

 124. Швець К. Естетичний розвиток дітей у дитячому садку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 137-138.

 125. Шецкін Г. Математичні таємниці [в дошкільному навчанні] //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 26-27.

 126. Юзвак Ж. Плекаймо високе в людині: Духовність дитини //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.10-11.

 127. Юрочкіна С. Щоб дбати, треба знати: Про валеолог. освіченість дітей дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С.14-15, № 4. - С. 18-19.

 128. Юрочкіна С. Валеологія для малят //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.9.

 129. Якубенко В.В. Виховуємо природолюбів: Екологічна освіта в дошкільному закладі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 229-234.

Див. також

ПІДГОТОВЧІ КЛАСИ

 1. Дятлова С.І., Рехтета Л.О. Використання нестандартних завдань у математичній підготовці дітей віком 6-7 років //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С.159-163.

 2. Зінкович В.В. Оздоровча робота у режимі дня підготовчих класів //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.176-178.

 3. Ольховик Т.І. Концепція викладання англійської мови у підготовчих класах класичної гімназії у контексті розвиваючої програми “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С. 228-230.

ВИХОВАТЕЛЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Клименко Н. Моя робота – то діти: Нотатки вихователя //Дошк. виховання. - 1997. - №2. - С.26-27.

 2. Мазур З. Вчаться дорослі (вихователі) //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С.7.

 3. Проскура О.В. Концептуальні засади підготовки і діяльності психолога дошкільного закладу //Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 38-42.

Див також 2985, 3025, 3035. 3089, 3649.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Білецька Л. Атестація – контроль і допомога //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 5-6.

 2. Бойко Є. Система суспільного дошкільного виховання в місті //Освіта і управління. - 1997. - №3. - С. 134-136.

 3. Бурова А., Долина О. Не все те золото, що блищить: Про оновлення сист. дошк. освіти на сучас. етапі //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 4-5.

 4. Бурова А.П., Лаврентьєва Г.П. Використання вітчизняних та зарубіжних педагогік, новаторських психологій у роботі з дітьми в дошкільних закладах //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С.167-173.

 5. Горюнова В., Стеценко Л. Вальдорфським шляхом (виховання в дитячому садку №361 м.Києва) //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 12-13.

 6. Горюнова В., Михальчук Т., Городня О. Перша в Україні (школа Монтессорі) //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 10-11.

 7. Жебровський Б. Дошкільна ланка зазнає змін – прогресивних //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 3.

 8. Ковмір О. Новобудови підтримують традиції ветеранів (Залізн. р-н м.Києва) //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С.15.

 9. Корецька М. Платні послуги: зручно, цікаво, дійово //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.27.

 10. Крацнова Л.В. Активізація мовленнєвого розвитку як один з аспектів гуманізації педагогічного процесу в дошкільних закладах //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 84-87.

 11. Кузьменко В. Керівник: Спілкування в пед. колективі //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.18-19.

 12. Курочкіна О. Інформаційне забезпечення управління дошкільними закладами //Освіта і управління. - 1997. - №3. - С. 36-38.

 13. Лаврентьєва Г.П. Джерела доброти: Навч. - метод. посібник для роботи з дітьми в дошк. закладах, школі та сім`ї. - К.,А.С.К.,1997. – 304 с.

 14. Марочко Г. У центрах дошкілля Черкащини //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 3.

 15. Новації – ознака сучасна [в дошк. вихованні] //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 4-5.

 16. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів: Метод. рекомендації /О.Я. Лобас (уклад.) та ін. - К.: ІЗМН, 1997. - 148 с.

 17. Прокопенко В. Школа для дошкільнят: Психолого-педагогічні особливості підготовки дітей до навчання у школі нового типу в дошк. закладі “Малятко” //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С.12.

 18. Стрюк К. Принципи оновлення [овітньо-виховного процессуу дитсадку]: Авт. концепція //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 6-7.

 19. Ципріян В. Шість принципів харчування //Дошк. виховання. - 1997. - №7 . - С. 22.

 20. Чепурко В. Дещо про метелика з фантастики, або реалії сьогодення: Відомчі дитсадки //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 18.

Див. також 298.

ДИТЯЧІ СВЯТА, РОЗВАГИ

 1. Бонь Н. До землі вам матусі уклін: Свято для мам і ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - №4. - С. 26-27.

 2. Готуймося до свята: [Квітк. композиції. Іграшки на ялинку. Карнавальні костюми. Сувеніри-подарунки. Маски / Упоряд. Є.О. Шулик]. - К.: Техніка, 1997. – 46 с.

 3. Зиму проводжаємо, весну зустрічаемо! (Стрітення): Тематичне заняття для другої молодшої групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 28-30.

 4. Димань Т. Тарас Шевченко – Український син: Літ.-муз. композиція для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 28-29.

 5. Завальська Н. День народження: Святкова гра //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 29-31.

 6. І весело, і моторно: Рухливі ігри для дітей ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 20-21.

 7. Іванюк Н. Весілля Морквинки: Казка-вистава //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 28-30.

 8. Іванюк Н. “Малюнок на асфальті”:Розвага-конкурс //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 30-31.

 9. Іванюк Н. Екологічна вистава: (Для 6-7 років) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 28-29.

 10. Іванюк Н. “З Восьмим Березня вітаєм ми усіх – усіх жінок”: Розвага для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 30-31.

 11. Калугіна Т. Зимова фантазія: Фрагмент новорічного ранку за казкою Г.-К. Андерсена “Снігова королева”: для ст. та підгот. гр. //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 31.

 12. Карпова Л. У чарівному лісі: Сценарій екол. - муз. спектаклю на дві частини //Дошк. виховання. - 1997. - №7. - С. 27-29.

 13. Михайленко Ю. Щастя тобі, Україно! Святкове дозвілля до Дня Незалежності для ст. дошк. //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 28-31.

 14. Неймушина Н., Воронежська Н. Мета – гармонія:Гра брейн-ринг “Перемагає той, хто знає.” //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 26-27.

 15. Скрипнікова В. На лісовому озері: Розвага для дітей ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 26-27.

 16. Сіль С., Калугіна Т. Пригоди в сонячному місті: Сценарій для ст. та підгот. груп //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 28-31.

Див. також

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Антонова-Турченко А.Г., Дранищева Э.И., Дробот Л.С. Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков: Учеб. пособие. - К.:ІЗМН, 1997. - 309 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 328 с.

 1. Бех І.Д. Категорія ”ставлення в контексті розвитку образу “Я”особистості” //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 9-21.

 2. Бех І. Наукові засади створення особистістю орієнтованих виховних технологій //Почат. шк. –1997. - № 9. - С. 4-8.

 3. Бійчук Г.Л. Воля в структурі національного характеру (до проблеми вивчення і формування) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 125-131.

 4. Блинов Ю.І. Організація інтелектуальних компонентів пам`яті у процессі формування колористичного образу //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - 1997. - С. 142-146.

 5. Бовть О.Б. Причини агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку //Педагогіка і психологія. –1997. - № 1. - С. 94-100.

 6. Бовть О. Проблема корекції агресивної поведінки дітей //Рідна шк. –1997. - № 5. - С.40-43. - Бібліогр.: 9 назв.

 7. Бовть О. Проблеми психологічної діагностики агресивної поведінки дітей та підлітків //Педагогіка і психологія. –1997. - № 3. - С. 22-28.

 8. Бовть О. Як запобігти закріпленню агресивних форм поведінки школярів //Рідна шк. –1997. - № 11. - С. 61-62.

 9. Бовть О. Як стиль спілкування педагога впливає на рівень агресивності його учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 53-55.

 10. Богуцька Т.О. Шляхи підвищення ефективності діагностики шкільної зрілості //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 173-178.

 11. Болгаріна В.С., Гуменюк Л.Й. Вивчення мотивації учіння засобами педагогічної соціології //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. - С.7-14.

 12. Бондар Н.Є. Часові та структурно-функціональні аспекти особистісної репрезентації життєвого шляху в юнацькому віці //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.психологія. - 1997. - № 395. - С. 8-13.

 13. Васильченко Л. Програма соціально-психологічного тренінгу для школярів “Народжені вигравати”: (Сприяння психологічному розвитку особистості) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С.41-42.

 14. Велитченко Л.К. Педагогическое взаимодействие как экспликация индивидуальных программ учения и обучения //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ,1997. - С. 264-266.

 15. Велитченко Л.К. Психологические основы педагогического взаимодействия: речевой аспект. - К.: Пед. думка, 1997. - 160 с.

 16. Водолазька С. Формуємо пізнавальний досвід дитини //Почат. шк. – 1997. - № 4. - С. 9-10.

 17. Волощук І.С. Тести інтелекту: бурхливе минуле і тривожне майбутнє: (Методика діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 38-47.

 18. Вольницька І.І., Папуча М.В. Самотність як проблема психології індивідуальності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 26-32.

 19. Гей М.І. Що таке педагогічна діагностика і для чого вона потрібна? //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 17-18.

 20. Гимаева Ю.А. Особенности взаимодействия образовательных технологий и динамика личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 90-96.

 21. Голец М.І. Психофізіологічні особливості розвитку відчуття осязання у творчій діяльності вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ, 1997. - С. 58-59.

 22. Гошовський Д.Т. Психологічні особливості розвитку самоакцептації в дівчаток підліткового віку: Метод. посіб. - К., 1997. - 21 с. - Бібліогр.: С. 19-21 (33 назви).

 23. Гриньова М.В. Саморегуляція навчальної діяльності школяра: (Теорет. - метод. аспект). - Х.,1997. - 254 с. - Бібліогр.: С. 236-254 (287 назв).

 24. Губа Н. Діагностика научуваності: Про розробку діагност. методик в шк. //Рідна.шк. - 1997. - № 6. - С. 34-36.

 25. Гуленко В.В. Почерк личности в социуме //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 25-32.

 26. Загальна психологія : Курс лекцій / Авт. О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. - К.: НПУ, 1997. - 436 с.

 27. Заика Е.В. Упражнения для формирования способности извлекать и перерабатывать скрытую информацию //Вісн.Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 53-63.

 28. Зима Т.О. Утвердитися в житті допоможуть дітям педагоги індивідуального навчання. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 32.

 29. Ігнатенко П.П., Поплужний В.Л., Косарева Н.І., Крицька Л.В. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. - К.: ІЗМН, 1997. - 252 с.

 30. Ігнатенко С. Психометричний відбір при ступеневій підготовці учнів //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-14.

 31. Как развивать внимание:”Школа эйдетики”:Развивает память детям и взрослым. Готовит педагогов по развитию памяти /И.Ю.Матюгин, Т.Ю.Аскоченская,И.А.Бонк,Т.Б.Слоненко. – Донецк: Сталкер, 1997. - 425 с.

 32. Как развивать память /И.Ю.Матюгин, Е.И.Чекаберия, И.К.Рыбникова и др. - Донецк: Сталкер,1997. - 448 с.

 33. Киричок В.А. Сутність, структура та методика формування гуманних взаємин молодших школярів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі : Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. - С. 93-96.

 34. Кікінеджі О., Юрковський Є. Особливості розвитку дружніх стосунків у юнацькому віці //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 35-38. - Бібліогр.: 8 назв.

 35. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини / Ін-т психології ім.Г.С.Костюка АПН України, КМІУВ ім.Б.Грінченка. - К., 1997. - 192 с.

 36. Кобильченко В.В. Самосвідомість підлітка як важливий регулятор соціальної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 19-23.

 37. Кобзар Б.С. Розвиток пізнавальних здібностей учнів шкіл-інтернатів: (Методи діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 57-64.

 38. Комогорцева І.С. Методичний підхід до вивчення уявлень про майбутнє дітей критичного віку (7-ми років) //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. –С. 76-80.

 39. Коростылева Л.А., Советова О.С. Отношение к изменениям педагогов и школьников: Способность воспринимать новое //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. –С. 121-124.

 40. Костюкевич Л.М. До питання про методи формування громадської думки учнівського колективу //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип.3. – С. 89-95.

 41. Кравець В. Особливості підготовки старшокласників до вибору майбутнього шлюбного партнера //Наук. зап. Тернопільського пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 30-33.

 42. Кравець В. Проблеми психологічної готовності учнів до створення сім”ї //Там само.-С. 78-80.

 43. Красникова Е.И. Современные подростки – реальные и зримые //Журн. практикующего психолога. - 1997. - Вып. 3. - С. 172-182.

 44. Красникова Е.И. Психологічне забезпечення гуманітаризації навчального процесу у класичній гімназії / пошуки, проблеми, перспективи/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.146-148.

 45. Лазарев М.О. Культура педагогічного спілкування як важливий чинник гуманітарного перетворення сучасної освіти //Нові технології навчання. - К.1997. - Вип. 19. - С.92-102.

 46. Лазоренко Л.В. Зрілість як усвідомлення людиною свого смислотворчого буття: (Потреба у визначенні у дітей) //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 167-172.

 47. Лантушко Г.Н. К проблеме целеполагания в юношеском возрасте //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. –1997. - № 395. - С. 84-87.

 48. Левицький В. Психологічна методика управління педагогічною комунікацією системи //Освіта і управління. – 1997. - Т.1, №3. - С. 99-102. - Бібліогр.: С. 102.

 49. Мазурина В.А. Анализ взаимоотношений “учитель – ученик” в практике современной школы //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 79-82.

 50. Мазуріна В.О. Чи комфортно учневі в школі? //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С.107-113.

 51. Макаренко Г.Ю. Гуманітарна школа очима дітей (мотивація навчання) //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 149-151.

 52. Макарова Л.М. Комунікативний компонент у структурі педагогічної діяльності та ранній вияв його розвитку в дітей //Проблеми української мови та методики. - Слов`янськ. - СДПІ, 1997. - С.81-84.

 53. Максименко С.Д. Генетична психологія та її складові //Трибуна. - 1997. -№ 11-12.-С. 28-31.

 54. Максимов О. Вчимося мислити: Формування технічного мислення учнів на матеріалі природн. предметів //Рідна шк. - 1997. - № 1. - С. 33-48.

 55. Мар`яненко Л.В. Особливості структурної організації пізнавальної активності учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 14-23.

 56. Матюша І.К. Особистість і колектив як цілісна гармонійна система: (Психол. - пед. аспект): Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 186 с.: іл. - Бібліогр.: С.183-187.

 57. Меерович М., Шрагіна Л. Широкие возможності ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) //Народное образование (М.). - 1997. - № 9. - С. 49-51.

 58. Методичні рекомендації та тести психолого-педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем здібностей //Почат. шк. –1997. - № 2. - С. 49-53; № 3. - С. 58-59.

 59. Мозговой В.И. Особенности структуры личности: возрастная динамика и гендерные особенности //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 52-56.

 60. Мозговой В.И. Фактор “стрессоуязвимости”: возрастная динамика и гендерные особенности //Там само. - С. 133-142.

 61. Мостова Т. Психологічні характеристики типів темпераменту //Освіта України. - 1997. - 21 лют. - С.10.

 62. М`ясоїд П.А. Вчинковий принцип і система психологічного знання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 195-205.

 63. Овчаров А.А. Особенности мышления у детей //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 52-57.

 64. Остринська В. Відповідальність очима молодшого школяра //Почат. шк.– 1997.-№ 11.-С.4-7.

 65. Осьмак Л. Профілактика асоціальних форм самоствердження підлітків //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С. 37-40.

 66. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологічні відмінності і діалог культур в освіті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 23-30.

 67. Педагогіка і методика навчання і виховання: Пробл. розвитку творч. особистості: Зб. наук. пр. /Сум. держ. пед. ін-ту ім. А.С.Макаренка – Суми, 1997. - 266 с.

 68. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки: Навч.посіб. для студ.вузів /За ред.О.В.Скрипченка, Л.В.Долинської. - К.: НПУ, 1997. - 232 с.

 69. Пихтина Н.П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - Ніжин,1997. - С. 89-92.

 70. Пінчукова Л. Як діти сприймають дорослих //Почат. шк. - 1997. - № 8. - С.12-13.

 71. Плющ О.М. Структура мотиваційної сфери особистості //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 81-83.

 72. По ту сторону стереотипов поведения: Психология общения / Авт.-сост.: А.В.Тимченко, В.Б.Шапарь. - Х.: Прапор, 1997. - 654 с.

 73. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики. - К.: Освіта, 1997. –32 с.

 74. Повернемо дитині мислення: /Розвивальне навчання: 25 років опісля/: Розмова з О.К.Дусавицьким //Рідна шк. - 1997. - № 11. - С. 3-4.

 75. Помиткін Є.О. Сучасні підходи до комплексної оцінки гармонійного розвитку учнів //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 34-51.

 76. Походенко С.В. Особливості ідентифікації з кіногероями сучасних підлітків //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 84-88.

 77. Проскура О. Про психологічну підготовленість учителя до роботи з першокласниками. //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 12-14.

 78. П”ятін В.Є., Романчук Г.Д. Розвиток творчої особистості в школах нового типу. //Пед.пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 10-13.

 79. Репецький Ю.А. Концепція особистісного самовизначення: емпірічна верифікація основних положень //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 95-102.

 80. Савчин М.В. Якшо бажаєш щасливим бути: (Основи психол. знань та психол. культури для старшокурсників і юнацтва): Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доп.. - Дрогобич: 1997. - 167 с.

 81. Седнев В.В.,Марценковская И.И. Использование рисуночных техник в психологической диагностике у детей: Учеб.-метод. пособие. – Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”,1997. – 31 с.

 82. Сидорова О.Ю. Експериментально-статистичне обгрунтування ефективності рефлесивно-інноваційного тренінгу особистісного самовизначення //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 114-120.

 83. Сидорова О. Кожна особистість [школяра] унікальна //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 29-30.

 84. Степанов О. Перенос знань і вмінь як проблема педагогічної психології //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 80-82. - Бібліогр.: 7 назв.

 85. Соціально-психологічні механізми громадського виховання //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 78-86.

 86. Старовойтенко Н. Серйозно про дитячий сміх //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С.48-49.

 87. Сташкевічус О. Мета у нас одна: Про психол.розвиток школярів //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

 88. Степанішин Б. Який “Я”? або Стимулювання громадянського сомоусвідомлення підлітків та юнацтва //Освіта. - 1997. - 16-23 квіт. - С. 13.

 89. Тарасевич Н.М. Педагогічне спілкування як діалог //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 85-92.

 90. Титов В.М. Толерантність як предмет дослідження //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 2. - С. 105-110.

 91. Тімакова А. Дитяча самотність як педагогічна проблема //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 29-31.

 92. Тимчишин Л. Особливості використання тестів з роботи класного керівника //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 17-20.

 93. Тюріна В.О. Дитяча чутливість та жорстокість //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 100-104.

 94. Удовенко М.В. Проблема адаптации подростков при обучении в школах нового типа //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 158-161.

 95. Фомічова В.М. Дослідження міжособистісної атракції у лідерів і ведених (у підліток). //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 125-129.

 96. Хлєбникова Л. Українське радіо – молодшим школярам: (Вплив на самостійне творче мислення і уяву) //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 51-54.

 97. Чайченко Г.М., Куценко Т.В. Залежність ефективності навчання першокласників від психофізіологічних властивостей нервової системи та вегетативного балансу організму //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 177-183.

 98. Черепанова С. Родовід як діалогічна форма знання: ( з досвіду особистісно зорієнт. навчання) //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-19.

 99. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос,1997. - 235 с. - Библиогр.: С. 227-236 (140 назв.).

 100. Шийко Е. Формування сенсорних здібностей [школярів] //Рідна. шк. -1997. - № 6. - С. 36-37.

 101. Школьный тест умственного развития (ШТУР). - Х., 1997. - 39 с.

 102. Штифурак В.С. Аспекти особистісно-орієнтованого підходу в контексті проблем сучасної школи //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. - С. 139-142.

 103. Яценко Т.С., Коновальчук В.І. Психологічний зміст феномена “заміщення” //Рідна шк. - 1997. - № 9. - С. 78-80.

 104. Ячина А.С., Бабаченко Е.И. Инфантилизм как личностная незрелость современных подростков //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 395. - С. 142-146.

 105. Ячина А.С. Методика изучения памяти младших школьников в зависимости от личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 175-179.

 106. Яценко Т. Психодинамічна теорія АСПН у контексті різних підходів до психологічної практики /Шлях освіти. – 1997. - № 2. – С. 14-19.

Див. також

ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

ЗМІСТ ОСВІТИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 8. - С. 11-14.

 2. Гравцева Т. Як інтегрувати мову й математику //Дивослово. –1 997. - № 9. - С. 60-61.

 3. Гуржій А.М., Жук Ю., Волинський В.П. Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 21. - С. 32-35.

 4. Дусавицький А.К. Психолого-педагогические принципы разработки учебников для системы развивающего образования //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 13-19.

 5. Казачук Н. Зміст освіти: Цікаві аспекти //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. .58-59.

 6. Лященко О.І. Особливості відображення національного аспекту змісту в освітньому стандарті поліетнічної держави //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 38-41.

 7. Мельник В. Сценарій як науково-мистецька форма опису навчальних занять //Рідна шк. - 1997. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.:10 назв.

 8. Присяжнюк Н. Інтегровані уроки 3 кл. трирічної школи (Метод. рекомендації) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С. 29-35; № 6. - С. 32-36.

 9. Программы середньої загальноосвітньої школи, 1-4(1-3) класи. - К.: Вид-во “Бліц”, 1997. - 204 с. – Те саме. – Рос. - 244 с.

 10. Пушкарьова Т.О. Реалізація ідей гуманітаризації у змісті освіти початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 158-165.

 11. Сікорський П. До проблеми формування державного стандарту загальної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 4. - С. 17-21.

 12. Смалько Т., Костенко І. Інтегрований урок хімії та біології //Біологія і хімія в школі. - 1997. -№ 1. - С. 23-24.

 13. Смирнова Т., Михайлов М. Елементи розвивального навчання в ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 42.

 14. Степанюк А.В. До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу: Зміст освіти //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 68-77.

 15. Татух М. До проблеми структурування знань [у школі] //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв.

 16. Ушакова Т. Контрабандистка, или Почему укр. педагогам трудно работать //Учит. газ. - 1997. - 21 янв. - С.16.

Див. також 75, 229, 261, 297, 1064, 1231, 1448-1451, 1466, 1544, 1557, 1579, 1605, 1813, 1841, 1888, 1914, 2010, 3463.

ШКОЛА ДУХОВНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ СШ №4 м.ЮЖНОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.

 1. Програма дослідно – експериментальної роботи на 1997-2006 роки в експериментальній середній школі №4 м. Южного Одеської області //Освіта. –1997. - 8-15 жовт. - С. 2-4.

 2. Плутенко П. Майбутнє залежить від кожного з нас //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2.

 3. Журавель О. У своє завтра – з оптимізмом ! //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2-3.

 4. Прокопечко М. Храм любові й краси: Виховна робота в СШ №4 м. Южний //Освіта. –1997. - 8-15 жовт.- С.5-6.

 5. Бондаренко А. Святосвіт пізнання: Ескіз народознавства Одещини на уроках у 10-му класі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 6. Мартинюк Г. … І краплинка роси на ромашці: Уроки духовного мовлення у початковій школі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 7. Крамаренко Л. Сценарій мінімодулів з математики за темою “Ділення суми на число”. 2кл. //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 8-10.

 8. Бондаренко А. Не зміню я на сотні Америк хвилю сивого батька – Дніпра… //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.12-13.

 9. Підмогильний М. Заіскрись, кришталю, в слові!: Викладання образотворчого мистецтва //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 13.

МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА:ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОСВІД

(ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №10 м. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.)

 1. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні: Матеріали “Круглого столу” / Р. Петронговський, А. Фурман, О. Хилюк, З. Черниш, І. Синявська, Р. Шишко, Т. Семенюк //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 3-13.

 2. Семенюк Т. Творчий пошук педагога – дослідника: Досвід експерим. шк. №10 м. Бердичева //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 14-18.

 3. Скрипник Н. Організаційно – технологічне забезпечення діяльності експериментальної школи //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 18-21.

 4. Балашкевич В. Виховне поле традицій минулого //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 21-23.

 5. Хилимонюк О. Педагогічна майстерня вишиванки (в почат. кл.) //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 23-24.

 6. Фурман А., Гуменюк О. Модульно–розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

 7. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 25-34.

 8. Граф-схеми курсів навчальних дисциплін //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 35-80.

ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №80 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рішення вченої ради Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти від 22 трав. 1997р.: Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 16.

 2. Фурман А. Школа ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 1-4.

 3. Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 11.

 4. Завдання другого – концептуально-організаційного етапу експерименту (1997-1998 рр.) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 7.

 5. Кругленко Е.А. Міні-підручник з геометрії для 7-го класу. Тема: “Суміжні та вертикальні кути” //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 13-14.

 6. Луценко Л.Я. Науковий проект змістовного модуля з хімії 10 клас (фрагменти) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 15.

 7. Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10.

 8. Основні ідеі школи ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10-12.

 9. Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 6-8.

 10. Удод О. Новий етап у розвитку освіти //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. .5.

 11. Шевченко С. Впроваджуємо нові освітні технології //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С.9.

 12. Шептун Ю. Система комп`ютерної підтримки навчального процессу //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 12.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 1. Ануфрієва О. Вимірювання результатів діяльності початкової школи //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 64-67.

 2. Бабовал Т. І., Будна Н.О. Довідник-пам`ятка: Робота над помилками: 1-ші – 4-ті кл. – Тернопіль: Богдан. 1997. - 15 с.

 3. Бадер В.І. Роль внутрішніх механізмів мовлення у формуванні загальномовленнєвої культури молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 48-55.

 4. Бароннікова К. Розвиваємо логічне мислення [у школярів] //Рідна шк. - 1997. - № 6. – С. 25-26.

 5. Бабік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-метод. посіб. для вчителів почат. кл. – К.: ІЗМН, 1997. - 92 с.

 6. Білоконна Н.І. Лінгвістичні словники як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 88-94.

 7. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізація відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. - К.: ІЗМН, 1997. - 192 с.

 8. Бочковський В. Розвиток пізнавальних процесів: Урок підвищеної розумової активності в СШ №2 м. Горохова //Почат. шк. – 1997. - № 12. - С. 23-25.

 9. Брусняк І. Розвивальне навчання в молодших класах //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. 41.

 10. Веремійчук І. Дидактична гра “Весела карусель” //Почат. шк. –1997. - № 12. - С. 26.

 11. Давиденко В. Життя духовного основа: /Удосконалення уроку шляхом оновлення змісту освіти/ СШ №53 м.Киева //Рідна шк. – 1997. - № 7-8. - С. 68-69.

 12. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Початкова школа” :Проект / Авт. С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко. - К.:Генеза, 1997. -54 с.

 13. Заика Е.В., Назарова Н.П., Кузьменко Н.А. О взаимосвязи развития визуального и вербального мышления у младших школьников //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 104-106.

 14. Кашуба Л.І. Ваш предмет у новому навчальному році: Про методику викладання учб. предметів у почат. шк. //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 32-33.

 15. Курышева И.Г. Готовность учителя начальных класов к организации и проведению самостоятельных работ с учащимися //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.:УДПУ, 1997. - С. 218-219.

 16. Лобова О.В. Становлення творчої активності молодших школярів у процесі роботи із зошитом – підручником //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 189-194.

 17. Мішуков О. Інтелект, творчість, стабільність //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 52-53.

 18. Омельченко Ж. Основні принципи педагогічного процессу //Почат. шк. - 1997. - №11. - С.51.

 19. Перетятко Т. Культура міжнаціональних відносин у початковій школі //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 54-55.

 20. Плюхіна Н. Формування вміння вчитися як один із факторів розвитку творчих здібностей учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 8-9.

 21. Початкова школа: Школа у творчому пошуку: Зб. /Н.І. Клока, Н.Г. Слободянюк, В.В. Потіха та ін. - К.,1997. - 148 с. - (Експеримент СШ № 15 м. Біла Церква у підгот. вчителя до інноваційної діяльності).

 22. Программы средней общеобразовательной школы: 1-4(1-3) классы. - К.: Бліц, 1997. -246 с.

 23. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. фак-тів. –К.: Абрис, 1997. - 416 с.

 24. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах: Посіб. для вчителя. –2-е вид., доп. - К.: Магістр-5, 1997. – 256 с.

 25. Хайруліна В. Бачити в учневі особистість //Почат. шк. - 1997. - № 9. - С. 40-42.

 26. Шеляг Г.П. Ініціатива та розуміння навчального матеріалу в молодшому шкільному віці //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. “Психол.-пед. науки”. - Ніжин, 1997. - С. 127-130.

 27. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процессі //Почат. шк. –1997. - №9. - С.18-20.

Див. також

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ КЛАСАХ

 1. Бабін І. Діагностика цілей як важливий чинник організації навчання на основі дидактичного модуля //Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 113-118.

 2. Володько В.М. Індивідуалізація та диференціалізація навчання: понятійно-категорійний аналіз //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 9-19.

 3. Бондар В. Дидактичне забезпечення управління процессом навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 86-101.

 4. Горбатенко В. На шляху до розвивального навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С. 150-153.

 5. Губа Н.И., Даневська В.О. Діагностика научуваності як основа орієнтованого навчання //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 37-40.

 6. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процессі загальноосвітньої школи: книга для вчителя. / Авт. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, А.Г. Волинець та ін. - К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 7. Карпенко М.П. Повышение эффективности образова-тельных процессов //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - -Харьков, 1997. - Т. 3. - С. 85-94.

 8. Коберник О.М. Основи проектування навчально-виховного процессу в творчій діяльності педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С.39-42.

 9. Любашенко О.В. Методологічні аспекти педагогічного стимулювання в навчально-виховному процессі //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 23-28.

 10. Мачуська І.М. Формування культури спілкування суб`єктів навчально-виховного процессу //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 97-104.

 11. Мельник В.В. Наукове проектування навчального модуля //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 71-79.

 12. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процессі навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 53-67.

 13. Савенкова Л.О. Педагогічне спілкування: Навч. посіб. - К.: КДЕУ,1997. – 139 с. - Бібліогр.:С.127-139 (159 назв).

 14. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеях: Навч. - метод. посіб. - Львів: НВТ “Акад. Експрес”, 1997. - Бібліогр.: С.94-95 (20 назв).

 15. Сікорський П. Функції диференціації та інтеграції у навчанні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997 . - № 2. - С. 33-36.

 16. Терещук Г., Уруський В. Діагностика функціональної спрямованості знань випускників школи //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С.3-7.

 17. Трифанов С.І. Досвід реалізації створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.10. - С. 183-200.

 18. Трифанов С.І. Методологічні підходи до створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип. 10. - С. 66-68.

 19. Тюріна В. Пізнавальна перспектива і перспективні задачі: формування самостійності //Рідна шк. –1997. - № 9. - С. 38-40.

 20. Фурман А. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.45-67. - Бібліогр.: с. 67.

 21. Фурман А. Системна діференціація навчання: концепція, теорія, технологія //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 37-67.

 22. Шпак О.М. Деякі аспекти диференційованого навчання //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип.8. - С.72-81.

 23. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процессі: Навч. - метод. посіб. – К .: ІЗМН, 1997. - 51 с. - Бібліогр.: -С.49-50.

 24. Хуторской А.В. Эвристическая ситуация как метод самореализации творческого потенциала ученика и учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 53-56.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

 1. Андронатий В.В. Педагогические условия реализации дифференцированного подхода в процессе обучения общеобразовательным предметам //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 202-204.

 2. Береговой Я.А. Классно-урочная система или Как учиться и учить? //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 34-78.

 3. Войтович М. Особливості факультативного курсу «Наука і наукові дослідження» (в Луцькій гімназії №21) //Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 12-16.

 4. Гнатюк В.М. Формування творчого потенціалу оособистості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: УДПУ,1997. - С. 201-202.

 5. Иванов Ю.А. Дифференцированное обучение в общеобразовательной сельской школе //Пед. пошук. –1997. - Вип. 3. - С. 21-26.

 6. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 24-32. - Бібліогр.: 7 назв.

 7. Кузьміна О.В. Групова робота і способи її використання при диференціації навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.121-125.

 8. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку //Почат. шк. –1997. - №12. - С.11-23.

 9. Плівачук К. Захист курсових робіт у Сквирському ліцеї //Дивослово. - 1997. - № 4. - С. 62.

 10. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - №1. - С.7-12.

 11. Чашечнікова О. Нестандартний урок як засіб розвитку здібностей учнів //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С. 92-93.

 12. Юрченко А.Г. Самоподготовка як складова частина навчально-виховного процессу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 173-176.

 13. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - №3. - С. 29-30.

Див. також

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Волинський В.П. Можливості аудіовізуальних засобів навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 65-72.

 2. Графічний спосіб одержання знань як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у основній школі /Баштовий В.І., Величко Л.П., Величко С.П., Сальник І.В. - К.: УДПУ, 1997. – 57 с.

 3. Громадянська спрямованність уроків //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 132-147.

 4. Гуржій А.М. та ін. Засоби навчання: Навч. посіб. для вищих. навч. закладів та слухачів системи підвищення кваліфікації / А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, В.П. Волинський. - К.: ІЗМН, 1997. - 208 с. - Бібліогр.: С. 195-208 (158 назв).

 5. Гуржій А.М., Жук Ю.О. Засоби навчання і нова парадигма освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 30-34.

 6. Гуржій А.М., Самсонов В.В. Проблеми забезпеченості навчальних закладів України засобами навчання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 48-55.

 7. Дещо про інформаційне забезпечення шкіл національних меншин //Відродження. - 1997. - №2. - С.11-13.

 8. Дідух В., Торубара О. Сучасний комп`ютерний комплекс технічних засобів навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - № 1. - С. 33-34.

 9. Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. –(Урок – театр одного актера..- Філософські проекції освіти і освітньо-виховних технологій).- С.117-126, 34-51.

 10. Жилко Н.М., Панова Л.С. Формування механізмів читання в учнів старших класів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 41-44.

 11. Колесник М.І. Наочність у навчальному процесі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 32-37.

 12. Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України / Савченко О.Я., Гуржій А.М., Доній В.М., Волинський В.П., Жук Ю.О., Самсонов В.В., Шут М.І. //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.10. - С. 207-218.

 13. Корсунська Н. Про визначення поняття “технологія навчання”.Аналіз ситуації. //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 27-32. - Бібліогр.:8назв.

 14. Кущенко И.Ю. Коллективные формы работы как способ расширения информационной основы знаний. //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - Харьков, 1997. –Т. 3. - С.111-114.

 15. Ломако Л.І. Проблема ціннісного пізнання в навчальній діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 160-165.

 16. Львов М.,Співаковський О. Нові інформаційні технології і початкова освіта //Почат.шк. - 1997. - № 4. - С. 48-49.

 17. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання: (Формування творчої особистості школяра) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 46-48.

 18. Одарченко Н.І. Організація навчання в школах нового типу //Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С. 103-109.

 19. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес. Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. - 1997. - №2. - С. 37-43. - Бібліогр.:8назв.

 20. Садова В.В. Творча комунікативна взаємодія вчителя та учнів //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 131-134.

 21. Сікорська П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 31-37.

 22. Соболева С. Оцінка ефективності педагогічних технологій за допомогою алгоритму тестування //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 73-77.

 23. Сучасні лінгафонні лабораторії – ключ до успіху //Міжнар.освіта. - 1997. - №3. - С.17.

 24. Чашко Л.В. Взаємозв”язок аудіовізуальних інформаційних засобів та слова вчителя //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 59- 67.

 25. Черниш З. Дбаємо про нові технології //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.147-150.

 26. Шаповалова І.О.Використання вчителем методів педагогічного стимулювання в процесі вивчення старшокласниками гуманітарних предметів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ. 1997. – С. 209-210.

Див. також

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ЗНАНЬ

 1. Безверха В.Є. Педагогічні умови використання в школі тестового контролю знань учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 53-58.

 2. Глуханюк Д. Як об”єктивно оцінити знання учнів //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 86-91.

 3. Кобецький Р.З. Управління якістю знань учнів у сучасній школі //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 135-139.

 4. Мурій Б. Структурний аналіз функцій навчального контролю //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 7-10.

 5. Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти //Освіта. - 1997. - 5-12 берез. - С. 8.

 6. Прогнозування успішності навчання учнів за результатами психологічного тестування / Л.М. Гриненко, А.М. Продеус, Ю.В. Шукевич, С.В. Якубов //Педагогіка і психологія. –1997 . - № 2. - С.114-123. - Англ.

 7. Романішина Л. Вхідний контроль – складова системи контролю знань і вмінь //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 20-22.

 8. Скок А. Про застосування тестування у школі //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 30-34.

 9. Шавальова В.Г. До проблеми наступності у здійсненні контролю результатів навчання в школі та педагогічному вузі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 73-77.

 10. Шевчук В. Оптимально розвивати здібності кожного :(Оцінка знань учня) //Біологія і хімія в школі. - 1997. - № 2. - С. 38-39.

 11. Школьный тест умственного развития (ШТУР). Форма А. – Х.: “РА”, 1997. – 39 с.

 12. Шмуклер Е.Г. Принцип гуманизации системи оценивания знаний учащихся //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 91-98.

Див. також

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МОВИ

 1. Барановська Л.В. До теоретичних засад формування культури мовлення //Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 33-37.

 2. Болтівець С. Психологія творення мови //Дивослово. - 1997. - № 4. - С. 31-35.

 3. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Словесність”. Українська мова.Мови національних меншин /Авт. С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований О.Я.Савченко,Л.В.Скуратівський,О.М.Біляєв,М.С.Вашуленко,Л.І.Мацько,Н.В.Бондаренко,Л.М.Симоненко,Г.Т.Шелехова,О.Н.Хорошковська,К.З.Повхан,В.О.Новоселова,А.В.Ярмолюк,І.П.Гудзик,Н.А.Пашківська. – К.:Генеза. 1997. –Ч. 1.- С. 28-48, 60-66.

 4. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні : Освітня галузь “Словесність”. Ч.2:Іноземна мова: Проект/ Авт. С.У.Гончаренко, О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований, О.Я.Савченко, П.П.Хропко,Н.Й.Волошина,В.О.Мартиненко,С.Ю.Ніколаєва,Н.О.Бражник,Л.А.Сажко,Г.С.Бадаянц, О.М.Шерстюк,Л.М.Пасічник,Л.П.Смелякова.Н.К.Скляренко,Г.А.Гринюк,С.В.Гапонова,О.П.Петращук,Л.П.Щербак,Є.Г.Хоменко,В.В.Мошков.- К.:Генеза, 1997. –127 с.

 5. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Українська мова як державна ”:Проект /Авт. С.У.Гончаренко, О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований, О.Я.Савченко, Л.В.Скуратівський, О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.І.Мацько, Н.В.Бондаренко, Л.М.Симоненкова, Г.Т.Шелехова, О.Н. Хорошковська, К.З. Повхан, В.О. Новоселова, А.В. Ярмолюк. – К.:Генеза, 1997. - 30 с.

 6. Іванюк І.В. Освітянські проблеми національних меншин в багатокультурній Європі: мовний аспект //Відродження. - 1997. - №3. - С. 16-20.

 7. Онуфрієнко Г. Навчання мовних дисциплін: проблеми, творчі пошуки //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 21.

 8. Семена Н. Учиться на родном языке: зачем это надо и чего это стоит?: Система нац. образования в Крыму //Зеркало недели. - 1997. - 5 апр. - С. 12.

 9. Торопова Н.А. Конституція України про застосування державної мови //Ученые записки ХГИ “Народная украинская академия”. –Х., 1997. - Т. 3. - С. 215-218.

 10. Ющук Ю.П. Державна мова і освіта національних меншин //Відродження. - 1997. - № 3. - С. 5-8.

УКРАЇНСЬКА МОВА

І-ІІІ (І-ІV) КЛАСИ

 1. Бадер В.І. Розвиток зв`язного мовлення молодших школярів: Навч. посіб. для вчителів початк. кл. –К.: ІЗМН, 1997. - 91с. - Бібліогр.: С.90(9 назв).

 2. Бадер В. Розвиток інтонаційних умінь першокласників //Почат. шк.- 1997.- N 2.- С. 9-13.

 3. Беценко Т. Поетичне слово на уроках рідної мови під час вивчення теми “Прикметник” у 3-му кл. //Почат. шк. – 1997. - № 12. – С. 30-32.

 4. Блиндарук І.М. Малюнок з музики і слів: Уроки з розвитку зв`язного мовлення у 3(3 – 4) класі (інтегрований) //Освіта. –1997. - 27 серп. – 3 верес. - С.7.

 5. Вашуленко М. Державний освітній стандарт з української мови: (Почат. ланка) //Почат. шк. – 1997. - № 2. - С. 2-5.

 6. Вовк А. Узагальнюючий урок з теми “Прикметник” //Почат. шк. –1997. - №4. - С. 31-34.

 7. Головко І. Розвиток умінь третьокласників складати тексти-міркування //Почат. шк. – 1997. - № 6. –С. 18-21.

 8. Забіяка В. Робота зі словником (на уроці укр. мови) //Почат. шк. –1997. - № 10. –С. 8-11.

 9. Каніщенко А., Солдатова Л. Етимологічний аналіз слів – активізуючий засіб розвитку зв`язного мовлення //Почат. шк. –1997. - № 9. –С. 14-18.

 10. Коляда О. Комплексне завдання для самостійних робіт з укр. мови: (До розд. “Частини мови”, 4(3) кл.) //Почат. шк. –1997. - №2. – С. 14-16.

 11. Коршун Т.В. Інтеграція природознавчих понять в теорію і практику навчання укр. мови 1 – 3(4) класів //Метода. –К., 1997. –Вип. 5. –С. 27-31.

 12. Кругла Н. Урок розвитку зв`язного мовлення //Почат. шк. -1997. - № 4. –С. 24-25.

 13. Лаптєва Л. Читання – віконце в світ //Почат. шк. 1997. - № 11. –С. 11-13.

 14. Логвиненко О. “Крізь давнини завісу майбутнє дивиться” (Про нову шк. читанку М. Слабошпицького та Т. Качалової “Я дитина України”) //Уряд. кур`єр. –1997. –5 серп. –С. 9.

 15. Лопушинська Н., Лопушинський І. Самостійна робота школярів на уроках рідної мови //Почат. шк. - 1997. - №4. –С. 26-27.

 16. Ляхова Т., Бєлошапка І. Фразеологічний матеріал у початковій школі //Почат. шк. - 1997. - №4. –С. 28-31.

 17. Ляхоцький В. Гуртки плекання рідної мови: (І. Огієнко про форми й методи рідномовного виховання) //Почат. шк. - 1997. - № 12. –С .56-58.

 18. Малькевич Г. Уроки культури читання //Почат. шк. 1997. - № 2. –С.17-18.

 19. Місяк Н. Системність роботи із словниковими словами //Почат. шк. 1997. - №4. –С.21-23.

 20. Нечай-Горбачук Л.Д. Навчання грамоти: Метод. посіб. –Слов`янськ: СДПІ, 1997. –64 с.

 21. Ніколаєва З. Позакласне читання в початковій школі //Рідна шк. - 1997. - № 6. –С. 24-25.

 22. Орап М. Комплексні вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти //Почат. шк. 1997. - № 12. – С. 25-30.

 23. Пентилюк М. Основні аспекти навчання (укр.мови) //Почат. шк.- 1997. - №4. –С.10-16.

 24. Підлужна Г. Екологічне виховання на уроках позакласного читання у 3-4 класах //Почат. шк. - 1997. - №12. –С.45-50.

 25. Пінчук Г. Робота з удосконалення техніки читання //Почат. шк. -1997. - №11. –С. 8-11.

 26. Пономарьова К. Робота над синонімами як засобом увиразнення мовлення: (Метод. поради до уроків рід. мови в 3-х (2-х) кл.) //Почат. шк. - 1997. - № 6. –С.15-18.

 27. Прищепа О. Взаємозв`язок графічної навички письма з орфографічною грамотностю //Почат. шк. - 1997. - № 8. –С. 24-26.

 28. Семеног О. Магія нашого слова //Почат. шк. -1997. - № 11. –С.48-50.

 29. Сивачук Н. Збагачення мовленнєвого етикету школярів засобами пареміографії //Почат. шк. - 1997. - №4. –С. 50-51.

 30. Сутейко Л. Перспективність в навчанні стилістики //Почат. шк. - 1997. - № 4. –С.13.

 31. Ткачук Г. Уроки зустрічі з книжкою //Почат. шк.- 1997. - №6. –С. 24.

 32. Формування комунікативних умінь школярів на уроках читання //Почат. шк. - 1997. - № 12. –С. 14-17.

 33. Хорошковська О. Лінгвістичний аналіз окремих орфографічних написань на уроках укр. мови //Почат. шк. - 1997. - № 11. –С. 14-16.

 34. Хорошковська О. Розвиток українського мовлення молодших школярів //Почат. шк. -1997. - №8. –С. 14-16.

 35. Хорошковська О. Уроки української мови у першому класі: (Для шк. з рос. мовою навчання) //Почат. шк. -1997. - № 9. –С. 10-13.

 36. Чепурко Б. За образом і подобою слова: Концепт. засади супутника букваря “На білому світі” та шляхи їх реалізації: Метод. посіб. - Львів: Вид. спілка “Просвіта” , 1997. - 56 с.

5-11 КЛАСИ

 1. Беценко Т. Лінгвостилістичний аналіз поезій Василя Стуса //Дивослово. –1997. - № 8. –С.17-21.

 2. Біда С. Прислівник як частина мови: (Конспект уроку для словесника-початківця) //Дивослово. –1997. - №3. –С. 50–52.

 3. Білоус Х.В. Уроки розвитку зв`язного мовлення: (Посіб.): 5-й кл. - Тернопіль: ПВ “Богдан”, 1997. - 95 с.

 4. Бондаренко Г.І. Мова – ключ до національного самоусвідомлення українців //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С. 125-129.

 5. Бончева Г. Слово до слова – заложиться мова: Нотатки про словник, роботу на уроці //Рідна шк. –1997. - № 6. –С. 19-20.

 6. Васильченко Є. Конспект уроку “Подвоєння приголосних внаслідок збігу”. Конспект уроку “Правопис префіксів” //Дивослово. – 1997. - №9. – С.54-57.

 7. Глазова О. Вивчення типів мовлення: (7 кл.) //Дивослово. –1997. - №12. –С.14-22.

 8. Глазова О., Косян Т. Твори газетних жанрів (5-7 класи) //Дивослово. –1997. - №3. –С.41-49; N 5-6.- C. 43-47; N 8 .- С.46-58; N 9.- С.40-50.

 9. Глазова О.П., Косян Т.В. Уроки української мови в 9 класі: Посіб. для вчителів. –К.: Вид-во “Пед. преса”, 1997. –319 с.

 10. Глазова О.П., Косян Т.В. Повторення відомостей про стилі мовлення. 8 клас //Дивослово. –1997. - № 4. – С. 7-13.

 11. Глазова О.П., Косян Т.В. Навчальні перекази з української мови: (Посібник для 5-9 кл.). –К.: ВГЛ “Абрис”, 1997. - 189 с.

 12. Голуб Н. Лексика усного мовлення учнів 5-7 класів //Дивослово. –1997. - №1. –С.51-53.

 13. Голуб Н. Збагачення мовлення учнів українською лексикою: 5–7-мі класи //Рідна шк. –1997. - № 10. –С. 79-80.

 14. Данилюк Н. Вивчення народопісенних звертань на уроках мови: (8-й кл.) //Дивослово. –1997. - № 9. – С. 48-51.

 15. Девдера М. До антропоцентричної лінгводидактики //Дивослово. – 1997. - № 7. –С.62-64.

 16. Довга О.М. Як писати твір: Метод. посіб. для вчителів-словесників.-2-ге вид.-К.: Вид. центр “Просвіта”, 1997. –245 с.

 17. Каневська О. На наших уроках: (Уроки мови в Хустській гімназії) //Дивослово. –1997. - № 3. – С. 53-55.

 18. Кващук А. На допомогу вчителям-словесникам (Приклади складних завдань для використання на уроках мови) //Дивослово. –1997. - №3. –С. 52-53.

 19. Комендант С. Диктанти для старшокласників //Дивослово. –1997. - №11. –С.33-37., №12. –С.23-26.

 20. Комендант С. Сходинками до підвищення мовної громотності старшокласників //Освіта України. - 1997. - 28 берез. –С. 9.

 21. Конєєва О. Вивчення сполучуванності дієслів: (На матеріалі дієслів взаємної дїї) //Рідна шк. –1997. –№ 1. - С. 57. - 58.

 22. Кучерук О. Екологічне виховання на уроках мови //Дивослово. –1997. - №4. –С.20-22.

 23. Литвин І.В.,Литвин Л.П. Словотвір: Дидактичний матеріал з укр. мови: Посіб для вчителя. -2-ге вид.- К.: Освіта, 1997. –224 с.

 24. Лудянська О. Системний підхід і лінгвістичний аналіз: (Формування поняття “Стиль мови худож. твору” при вивченні “Слова о полку Ігоревім”) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.22-23.

 25. Ляхоцька Л. “Хочеш добра своїй нації – не нехтуй рідною мовою…” //Почат. шк. –1997. - № 12. –С.1-5.

 26. Мельникова С. Тести на уроці мови: (8-10-й кл.) //Дивослово. –1997. - №10. –С.28-32.

 27. Мельничайко В.Я. Види мовного розбору. Українська мова: Довідник / Ред. Л.І. Гудована. –Тернопіль: Богдан, 1997. –120 с.

 28. Мельничайко В.Я., Мельничайко О.І. Українська мова: Дидакт. матеріал для 6-го кл. – Тернопіль: Газ. “Підручники і посібники”, 1997. –110 с.

 29. Непийвода Н. Синонімія виражальних засобів наукового стилю //Дивослово. - 1997. - №2. –С.18-21.

 30. Онкович Г. Засоби масової інформації у навчанні мови: (Українознавчий аспект) //Дивослово. –1997. - № 5-6. –С. 19-24.

 31. Онкович Г.В. Українознавство і лінгводидактика: Навч. посіб. –К.: Логос, 1997. –103 с.

 32. Павленко Ю. Вірші на уроках мови //Дивослово. –1997. –№ 11. –С. 38.

 33. Савельєва К.Б. Дидактичні вправи з української мови: Навч. посіб. –Х., 1997. -63 с.

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА

 1. Бронська А.А. Формування методичної компетенції викладача української мови як іноземної (викладання граматики) //Інозем. мови. –1997. - № 4. – С. 31-33.

 1. Палка О. Таблиці-схеми у навчанні української мови як іноземної: (Авт.досвід) //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С.84-93. - Бібліогр.:5назв.

Див. також

РОСІЙСЬКА МОВА

1-3(1-4) КЛАСИ

 1. Программы средней общеобразовательной школы. - Русский язык. 1-4(1-3)классы. –К.: Бліц,1997. - 27 с.

 2. Гудзик І. Російська мова для шкіл з українською мовою навчання (шкільний компонент): Програма //Почат. шк. – 1997. - №8. –С.17-24.

 3. Репкин В.В. Русский язык: 2-й кл.: Программа развивающего обучения. –4-е изд., перераб. –Х.: Незалеж. наук. -метод. центр “Развивающее обучение”, 1997. – 333 с.

 4. Репкин В.В. Русский язык: Учеб. для 3-го кл.: Программа развивающего обучения.–Х.: Незалеж. наук. метод. центр “Развивающее обучение”, 1997. –Ч. 2. –173 с.

5-11 КЛАСИ

 1. Белоус В.С. На комуникативной основе: Уроки рус. яз. в 6-м кл. для шк. с укр. яз. преподавания //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. –№12. –С.48-50.

 2. Быкова Е.И. Методом укрупнения дидактических единиц: Система занятий по теме “Предложение” (для шк. с укр. яз. обучения) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. –№1. –С.47-50.

 3. Быкова Е.И. Учимся у мастеров слова: Система уроков развития связной речи в 5 кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - № 3. –С.15-17.

 4. Дорофеева Н.Н. и др. На коммуникативной основе: Уроки рус. яз. в 5-м кл. с укр. яз. преподавания / Н.И. Дорофеева, Л.Б. Холоденко, В.С. Белоус //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С. 50-54.

 5. Зарольская Л.И. Маска, я тебя знаю?: Понимание фонетических законов языка – основа орфографич. умений //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - № 3. –С. 9-14.

 6. Ивашень Л.Е. Народный календарь в жизни и на уроке: Дидакт. материал при изучении бессоюз. слож. предложений //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.11-15.

 7. Кретова Е.И. Формировать индивидуальный тип речи школьника //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.19-20.

 8. Паламарчук Е.С. Функциональный подход к изучению наклонений глагола: 6-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - № 12. –С.50-52.

 9. Пастухова Л.С. Из жизни знаков препинания: Выразит. возможности рус. пунктуации //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.15-17.

 10. Распопова С.А. Преодолевая тенденцию к семантизации: О новом подходе к изучению сложноподчиненного предложения, в основе которого – определение видов придаточных по характеру союзов и союзных слов: 9-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.54-58.

 11. Сидоренко Е.Н. Учебно-исследовательские вопросы в практике преподавания рус. яз. –Симферополь: Крым. учеб-пед. гос. изд-во, 1997. –79 с.

 12. Скрипник Т.Н. Тайный замысел узнай у суффикса: Языковые средства как способ раскрытия автор. идеи //Рус. словесность в шк. Украины. 1997. - №1. –С. 29-30.

 13. Сульниченко В.Н. Не просто повторять изученное, а постигать тонкости языка: Система уроков обобщения материалов по фонетике, морфологии, синтаксису //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. – С.42-46.

 14. Сульниченко В.Н. По пути осознанного усвоення грамматического материала: Урок-исследование по теме “Деепричастие как часть речи”: 7-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С. 43-48.

 15. Сульниченко В.Н. Смысловой анализ морфем при изучении глагола //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.17-19.

 16. Фролова Т.Я. Минуя рифы русской орфографии: Экспресс- метод: Справ. - метод. пособие. –Сімферополь: Вид-во “Таврида”, 1997. – 96 с.

 17. Хруцкая Н.В. Слово меняет помету: Пути пополнения разговорной лексики соврем. рус. лит. языка //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - № 1. –С.31-32.

 18. Штець О.О. Системи пунктуаційних правил як основа методики вивчення пунктуації в школі (на матеріалі російської мови) //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ , 1997. –Вип.3. –С. 346-355.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

 1. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл: Іноземні мови. 5-11 класи //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.73-79.

 2. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл: Іноземні мови. 1-11кл. //Інозем. мови. –1997. - №2. –С. 37-45.

 3. Андрієвська В. Коли і як розпочинати навчання дитини іноземної мови //Почат. шк. –1997. - №12. –С. 38-42.

 4. Бабенков С.І. Навчально-мовленнєві ситуації на уроці іноземної мови //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ., 1997. –Вип. 3. – С. 166-169.

 5. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посіб. для вчителів. –К.: Освіта, 1997. –63 с.

 6. Борисенко Н.Ф., Ишханян Н.Б. Социально-психологические предпосылки формирования лингвосоциокультурной компетенции //Інозем. мови. –1997. –№ 1. – С.53-56.

 7. Верезуб Е.Н. Особенности произвольного и непроизвольного запоминания в процессе обучения иностранному языку //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. – 1997. - № 391. – С. 85-90.

 8. Воробьева О.П., Бунь О.А. Лингвистическая интерпретация текстовых внесений: операторный, когнитивный, культурологический ракурсы //Інозем. мови. –1997. - № 3. – С. 36-38.

 9. Гапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших класів середньої школи //Інозем. мови. –1997. - № 4. –С. 13-20.

 10. Гапонова С.В. Планування граматичного етапу уроку іноземної мови в середній школі //Інозем. мови. –1997. - № 3. – С. 6-10.

 11. Дем`яненко М. Методи вивчення мов //Міжнар. освіта. –1997. - № 3. – С. 2-4.

 12. Державний стандарт заагальної ссередньої освіти в Україні: Освітня галузь “Словесність”: Проект. - К.: Генеза, 1997. – Ч. 2: Іноземна мова. –127 с.

 13. Інтерлінгва: Київські державні курси іноземних мов //Міжнар. освіта. – 1997. - № 3. –С.13.

 14. Карпенко Н.Н. Когнитивное, семантическое и символическое в содержании понятия и их роль в обучении языкам //Інозем. мови. –1997. - № 4. – С. 53-54.

 15. Квасова О.Г. Обучение иноязычному общению в девятом классе средней общеобразовательной школы //Інозем. мови. –1997. - №3. –С. 3-5.

 16. Кемпбелл Е. Як створюються словники //Міжнар. освіта. –1997. - №3. –С.16.

 17. Козубай В.І. та ін. Структура заняття з іноземної мови з застосуванням сіткового планування та алгоритмів / В.І. Козубай, Л.М. Балацька, Н.М. Бідюк //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. 3. Соц. - гум. і природн. науки. – 1997. - № 1. – С. 121-123.

 18. Коломинова О.О. О формировании социокультурной компетенции у младших школьников //Інозем. мови. –1997. - № 3. –С. 52-54.

 19. Люлькун Н.А., Шепель В.П. Вплив мережі Internet на навчання та вивчення іноземної мови //Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Сер. 3:Соц. - гум. і природн. науки. –1997. - №1. –С.124-128. –Бібліогр.: 6 назв.

 20. Метьолкіна О.Б. Ігри для навчання аудіювання молодших школярів //Інозем. мови. –1997. - №4. –С. 67-69.

 21. Метьолкіна О.Б. Індивідуалізоване навчання аудіювання першокласників та шляхи його здійснення //Інозем. мови. –1997. - № 4. –С. 63-66.

 22. Найкраще працювати індивідуально, але… в групі (при вивченні мов) //Міжнар. освіта. –1997. - № 3. –С. 5.

 23. Панацея від непорозуміння: Вивчення іноземних мов, досвід О.М. Вєтохова //Освіта. –1997. –26 листоп. - 3 груд. – С. 9.

 24. Петращук О.П. Автентичність як ознака комунікативного тестування //Інозем. мови. –1997. - № 4. –С. 3-9.

 25. Петращук О.П. Принципи та функції стандартизованого контролю у навчанні іноземної мови в середніх навчальних закладах //Інозем. мови. –1997. - № 2. – С. 3-4.

 26. ПетращукО.П., Петренко О.П. Тести з читання та аудіювання англійською мовою у початковій школі //Інозем. мови. –1997. - № 3. – С. 55-60.

 27. Позднякова Н.О. Анализ эмотивных контекстов и образов-символов при обучении стилистической интерпретации художественного текста //Інозем. мови. –1997. - № 3. – С. 30-32.

 28. Проект державного освітнього стандарту з іноземної мови (загальна середня освіта) //Інозем. мови. –1997. - № 1. – С. 3-30.

 29. Редько В. Країнознавчий аспект у навчанні іноземної мови: (До проблем удоскон. змісту підруч. з інозем. мови для серед. шк.) //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.42-47.

 30. Рябоконь О.В. Основні підходи до конструювання підручника іноземної мови як відображення сучасного стану і провідних тенденцій розвитку методичної науки //Нові технології навчання. –К.,1997. –Вип. 20. –С. 88-96.

 31. Савченко О.Я. Про викладання іноземних мов у 1997/1998 навчальному році //Освіта України. –1997. –29 серп. – С. 5.

 32. Свиридюк Т.В. Іноземна мова (в школі) //Пед. пошук. –1997. –Вип. 3. –С. 37.

 33. Сердюков П. Управління самостійною пізнавальною діяльністю учня у комп`ютеризованому навчанні іноземної мови //Наук. вісн. Волинського держ. ун-ту. Сер.: Фіз., хім., мат. науки, інформатика. –1997. - № 4. –С.51-52.

 34. Тимошенко Ж.И., Никитина Н.А. Некоторые особенности построения урока по иностранному языку на курсах по интенсивному обучению //Придніпровський наук. вісн. –1997. - №7: Гуманіт. науки. – С. 42-44.

 35. Хоменко Е.Г. Сценарій (КВК) //Інозем. мови. –1997. - № 4. - С.70-71.

 36. Червона Т.М. Значення вивчення іноземних мов у процессі гуманітаризації загальної освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. – Вип. 19. – С. 231-235.

 37. Червона Т., Качанова В. Переваги усвідомлено-практичної методики //Рідна шк. –1997. - № 6. – С. 24.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 1. Биренберг Л. Новое поколение аудиокурсов (по способу ускоренного обучения “Rapid LB”) //Інозем. мови. –1997. - №1. –С. 85.

 2. Гапонова С.В. Вирази класного вжитку англійською мовою //Інозем.мови. - 1997. - № 1. - С.49-5; N 2.- C. 11-15.

 3. Гапонова С.В.Навчальні матеріали до теми “Конституція України” //Інозем.мови. - 1997. - №1. - С.42-48; № 2.- С. 11-15.

 4. Гапонова С.В. Навчання розуміння аудіотекстів учнів старших классів середньої школи. //Інозем. мови. - 1997. - № 4. - С. 13-19.

 5. Гуревич Е.А. Интенсивное обучение деловой переписке на английском языке //Інозем.мови. - 1997. - № 1. - С. 59-60.

 6. Жеренко Н.Є. Вивчення рівня мотивації аудитивної діяльності учнів молодших класів /Школа з поглибленим вивченням англійської мови //Метода. -К., 1997. - Вип. 3. - С. 16-19.

 7. Кембриджський іспит з англійської мови “Key English Test” //Інозем. мови. - 1997. - № 3. - С. 42-48.

 8. Кембриджські екзамени з англійської мови як іноземної //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 9-10.

 9. Мальковский Г.Е. Альтернативная технология обучения английской глагольной системе //Інозем. мови. - 1997. -№ 4. - С. 37-42.

 10. Мальковский Г.Е. Знаете ли вы английское слово?: Материалы для викторины //Інозем.мови. - 1997. - № 3. - С.14-16.

 11. Ніцецька О.М.Методика засвоення граматичного матеріалу в підручнику ”English through Communication” для середнього ступеня //Інозем.мови. - 1997. - № 4. - С. 20-23.

 12. Пасічник Л.М., Цичипало О.М. “The USA” //Інозем. мови. - 1997. - № 4. - С.74-77.

 13. Петращук О.П.,Петренко О.П. Тести з читання та аудіювання англійською мовою у початковій школі //Інозем. мови. - 1997. - № 4. - С. 44-47.

 14. Роман С.В. Новий навчально-методичний комплекс з англійської мови для початкової школи //Інозем. мови. - 1997. - № 2. - С. 27-29.

 15. Саенко Н.С. Пассивный лексический минимум для чтения на английском языке на I этапе неязыкового вуза //Інозем. мови. - 1997. - № 4. - С.55-66.

 16. Свиридюк Т.В. Поезія на уроках англійської мови як засіб формування творчої особистості ліцеїста //Пед.пошук. - 1997. - № 2. - С. 64-65.

 17. Скляренко Н.К., Ніцецька О.М. Особливості навчання граматичного матеріалу на середньому ступені у підручнику ”English through Communication” //Інозем. мови. - 1997. - № 1. - С. 31-34.

 18. Страхова Н.І., Єршова Т.М. Об`єктивізація змісту текстів країнознавчого характеру шкільних підручників з англійської мови в умовах суспільних переорієнтацій //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.317-322.

 19. Сундукова Л.Н. Ролевая игра на уроке английского языка в музыкальном училище //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.40-41.

 20. Чернявская М.В. Начальный курс английского языка для младших школьников //Інозем. мови. –1997. - №2. –С.30-34.

 21. Шевченко Т.Е. Про відбір граматичного мінімуму та його розподіл за етапами навчання англійської мови //Інозем. мови. –1997. - №2. –С.25-26.

 22. Шишкина Л.А. Обучение постановке четырех типов вопросов на английском языке //Інозем. мови. –1997. - №3. –С.49-51.

 23. Яценко Л.М. Устноречевые упражнения в учебнике “English through Communication” для 5 класса средней школы //Інозем. мови. –1997. - №2. –С.5-7.

Див. також

НІМЕЦЬКА МОВА

 1. Бориско Н.Ф., Красовська Н.О. Ігрові вправи для навчання німецької мови //Інозем.мови. –1997. - №1. –С.35-40; №2. –С.8-10; №3. –С.17-21. - №4. –С.6-10.

 2. Гандзюк С.П. Веди урок німецькою мовою: Посібник для вчителя. –К.: Освіта, 1997. –63с.

 3. Дручків Н.Ю., Паршикова О.О. Німецька мова у грі: (Навч. метод. комплекс) - К.: Освіта, 1997.[Ч.]1: Книжка для вчителя. –1997. –205с.

 4. Натальина школа: изуч. нем. яз. для малышей //Інозем.мови. –1997. - №4. –С.48-52.

 5. Про новий німецький правопис: (Посібник для загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій та ін.). Уклад. Л.А. Міщенко. –К.: Освіта, 1997. – 45с.

 6. Сажко Л.А. Німецька мова: Deutschland Stadtefuhrer (Fortsetzung) Koln //Інозем.мови. –1997. - №1. –С.90.

Див. також.

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 1. Матвіїшин В.Г. Веди урок французькою мовою: Посіб. для вчителя. –К.: Освіта, 1997. –76 с.

 2. Мельник Є.Ю. Відбір граматичного матеріалу та його організація у текстах-полілогах для інтенсивного навчання французької мови на початковому етапі середньої школи //Інозем. мови. –1997. - № 3. – С. 11-13.

 3. Ползікова Т.І. Les Proverbes c`est intressant //Інозем. мови. –1997. - №4. –С.10-12.

 4. Центри вивчення французької мови //Міжнар. освіта. –1997. - №4. –С.21.

Див. також

ІНШІ МОВИ

 1. Гдовська Б. Лінгвістичні ігри на уроках польської мови //Почат. шк. –1997. - №2. –С.43.

 2. Іспанська мова: проблеми, роздуми, цифри //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.8.

ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрієнко Л., Мізюк І. Естетична сутність і цінність літератури українського барокко //Дивослово. –1997. - №2. –С.40-41.

 2. Безверха В. Тести успішності з літератури, іх види та функціональна роль //Дивослово. –1997. - №3. –С.38-41.

 3. Бовсунівська Т. Тема мовчазного пророка в українському романтизмі //Дивослово. –1997. - №3. –С. 3-8.

 4. Бойко Л. Справжнє мистецтво – вічне: Стилістична роль історизмів у драм. поемі І. Кочерги “Ярослав Мудрий”//Рідна шк. –1997. - №1. –С.60-61.

 5. Бондарчук Л. Перекладач з Божої милості: (До 100-річча від дня народж. Б. Тена) //Дивослово. –1997. - № 12. – С. 51-53.

 6. Брик М. Тарас Григорович Шевченко і діти //Холодний Яр. –1997. - №6. –С.81-83.

 7. Веселий шарварок за мотивами народних творів, дібраних Оленою Пчілкою //Позакласний час. –1997. - №1. –С.25-27.

 8. Веселовська Г. Експресіонізм ранньої драматургії Спиридона Черкасенка //Дивослово. –1997. - №2. –С.13-14.

 9. Волошина Н.Й. Вивчення української літератури в 5-му класі: Посібник для вчителя. – К.: Вид-во “Пед. думка”, 1997. –143 с.

 10. Гальчук О. Поетичне осмислення Миколою Зеровим світової культурної спадщини //Дивослово. –1997. - №8. –С.5-7.

 11. Горбонос О.В. Жанрові парадигми літературної казки за фольклорними мотивами як базис формування морально-етичного тезаурусу молодших школярів //Метода. –К., 1997. –Вип. 5. –С.20-23.

 12. Горик Н. Тематичні розробки уроків з української літератури: 10 кл. //Дивослово. –1997. - №7. –С.43-52; №8. –С.31-45.

 13. Горик Н. Творчий почерк учителя: (Нотатки із Всеукраїнського семінару) //Дивослово. –1997. - №5-6. –С.32-34.

 14. Горніцька-Пархонюк Л. Авторські епітети збірки “Сонячні кларнети” П. Тичини у світлі естетичної концепції І. Франка //Дивослово. –1997. - №2. –С.26-28.

 15. Девдюк І. “Хочеться співати ще по-італійськи, по-грецькі, латиною…”: (П. Куліш – поліглот і перекладач) //Дивослово. –1997. - №11. –С.11-14. –Бібліогр.: с.14.

 16. Державний стандарт загальної середньої освіти України. Словесність: Проект / П.П. Хропко, Н.Й. Волошина, В.О. Мартиненко //Дивослово. –1997. - №8. –С.25-31.

 17. Джепецький Л. Іскри вогню великого: / Краєзнавчо – пошукова діяльність з вивчення фольклору / //Рідна шк. –1997. –11. –с.49-50.

 18. Дзира І. “Чорна Рада” П. Куліша та ії джерела //Освіта. –1997. –8-15 січ. –С.12-13.

 19. Дзюба І. Тарас Шевченко і Віктор Гюго (у світовому літературному контексті) //Дивослово. –1997. - №4. –С.1-6; №5-6. –С.1-6; №7. С.2-7.

 20. Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних творах Т.Шевченка //Дивослово. –1997. - №3. –С.9-13.

 21. Дончик В. Подвижництво: (До 60-ліття від дня народж. Є. Гуцала) //Дивослово. –1997. - №1. –С.12-13.

 22. Драч О.В. Зошити для “розбору ” літературного твору: Досвід І. І. Огієнка в сучасній школі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. –№1. –С.5-6.

 23. Дудка А. “Вона в віки майбутні йти повинна…”: Літ. - муз. композиція, присв. 125-й річниці від дня народж. Л. Українки //Почат. шк. –1997. - №1. –С.55-56.

 24. Живе слово: Нововведені імена в програму з української літератури: Навч. –метод. посібник. –К.: Б-ка українця, 1997. –Кн.1. –114 с. ; Кн.2. - 83 с. ; Кн.3. –111 с.

 25. Забарний О. Поради методиста щодо вивчення роману І. Багряного “Сад Гетсиманський” //Дивослово. –1997. - №7. –С.41-42.

 26. Забарний О.В. До таїни образу: Посібник для вчителя. –Ніжин: НДПІ, 1997. – 64 с.

 27. Зарубіжна література: Модульно-розвивальні системи навчання та методичні розробки тем для вчителів, студентів педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук та ін. –К .: НПЦ “Перспектива”. 1997. –67с.

 28. Заславський І. Поет, брат поета: (Михайло Зеров-Орест) //Дивослово. –1997. - №-5-6. –С.12-15.

 29. Зборовська Н. На згарищі спаленої душі: (Про творчість Л. Осьмачки) //Сучасність. –1997. –№6. –С.137-144.

 30. Іванисенко В. Наш (А.) Малишко //Дивослово. –1997. - №11. –С.6-8.

 31. Іванчишин О. Осінь, у вирій не бери моєї радості і світлої жури (Чарівна мелодія пісні про кохання) //Дивослово. –1997. - №9. –С.21-22.

 32. Ільницький М. З позицій прекрасного: (До 125-річчя від дня народж. Богдана Лепкого) //Дивослово. –1997. - №11. –С.2.

 33. Казміді О.М. “Незнищені рядки”: Життя і творчість О.Теліги і О. Ольжича //Освіта України. –1997. –24 жовт. –С.11.

 34. Квітчаста К. Земле моя, чи ти пам`ятаєш?…: Про поета Анатолія Курочку //Дивослово. –1997. - №9. –С.58-59.

 35. Клименко З.О. Біблійні мотиви та образи в романі І. Багряного “Сад Гетсиманський” //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С.135-139.

 36. Клочек Г. “Мені однаково, чи буду…”: (Перечитуючи Тараса Шевченка) //Дивослово. –1997. - №11. –С.39-42.

 37. Клочек Г. Тарас Шевченко у школі //Кур`єр Кривбасу. - 1997. - № 45-46; 49-50; 51-52; 53-54; 55-56; 57-58; 59-60; 65-66; 67-68; 69-70; 71-72; 73-74; 75-87.

 38. Коваленко Г. Іван Світличний в обороні забутого //Дивослово. – 1997. - № 12. –С.49-51.

 39. Ковальчук О. Новітній українець у Саду Страждань: (Образ головного героя роману І. Багряного “Сад Гетсиманський”) //Дивослово. –1997. - № 7. – С. 38-40.

 40. Козар Л. Борис Гринченко на терені наукового українознавства //Дивослово. –1997. - №10. –С. 17-19.

 41. Козярський Б.І. Естетичне виховання на уроках української літератури та у позакласній роботі: Посібн. для вчителів серед. шк., слухачів післядиплом. освіти та студентів і викл. пед. закладів / Укр. ін-т підвищення кваліфікації керів. кадрів освіти. –К.: 1997. –79 с.

 42. Колісник С. Відновлення шедевра: (“Мина Мазайло” М. Куліша) //Дивослово. –1997. - № 1. – С. 37-38.

 43. Краснова Л. “Летючі катрени” Ліни Костенко //Дивослово. – 1997. - № 5/6. – С. 35-36.

 44. Криворучко О. Тематичні розробки уроків з української літератури 7-й кл. //Дивослово. – 1997. - № 1. – С. 22-29; № 3. – С. 26-37; № 9. – С. 31-40; № 10. – С. 39-50.

 45. Крип`якевич-Димид І. Без усмішки Івана (Світличного) //Дивослово. –1997. - №12. –С.47-49.

 46. Кудрявцев М. Ідеї та особистості в історичних п`єсах С. Черкасенка //Дивослово. –1997. - № 2. –С. 15-17.

 47. Кузь О. Життя Івана Дощівника: Урок-екскурсія //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.13-15.

 48. Кухта Н. Народно казкова основа “Лісової пісні” Лесі Українки //Дивослово. –1997. - №4. –С.28-30.

 49. Куценко Л. “Ой та й лютий же місяць лютий!” (Історія одного автопророцтва Евгена Маланюка) //Дивослово. –1997. - №1. –С.11-12.

 50. Куценко Л. Літературний дебют Євгена Маланюка //Дивослово. –1997. - №7. –С.8-10.

 51. Лепкий Б. Декілька проблем з української літератури //Дивослово. –1997. - №11. –С.3-5.

 52. Лисюк Н.А. “Бо у місті Києві є могутні богатирі…”: Експрес-інформація до вивч. східнослов`ян. героіч. епосу: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №4. –С.17-22.

 53. Логвиненко Н. Фольклорно-етнографічні джерела повісті “Тіні забутих предків” //Дивослово. –1997. - №1. –С.57-60.

 54. Луцишин О. Літературне покоління у науково-критичному трактуванні І. Франка //Дивослово. –1997. - №3. –С.15-18.

 55. Маланюк Б. Спогади про батька (Є. Маланюка) //Дивослово. –1997. - №1. –С.12.

 56. Марко В. Поема Т. Шевченка “І мертвим, і живим…”: (Концептуално - стилістичний аналіз) //Дивослово. –1997. - №5/6. –С.26-29.

 57. Мартинюк В.К. Рання творчість Павла Тичини: Прозріння в сутність Бога та людини //Пед. пошук. –1997. –№2. –С.49-52.

 58. Марченко І. Філософське осмислення образу собору як симфонії величі народу, його творчого генія (За романом О. Гончара “Собор”) //Дивослово. –1997. - №9. –С.19-20.

 59. Мацько В. До України пригорнусь…: (До 95-річча Григорія Олександровича Костюка) //Дивослово. –1997. - №10. –С.59-61.

 60. Мізюк І. Прилучення школярів до духовної народної скарбниці: (Фольклорні експедиції) //Дивослово. –1997. - №11. –С.52-53.

 61. Мойсієнко А. Перифраза в Шевченковому тексті //Дивослово. –1997. - №3. –С.23-25.

 62. Мушинка М. У змаганнях – спонука до праці: (Миколі Зимомрі - 50) //Дивослово. –1997. - №2. –С.62-63.

 63. Нахлік С. Проблема “Україна-Захід” в інтерпретації П. Куліша //Сучасність. –1997. - №6. –С.123-130.

 64. Ніколаєнко С. “Земля” О. Кобилянської – архіактуальний твір: Що дала земельна реформа сільському вчителеві? //Голос України. –1997. –5 черв. –С.7.

 65. Новобранець О.Б. Нове прочитання драматичної обробки /Проблема волі та влади у драмі Лесі Українки “Камінний господар”/ //Нові технології навчання. –К.1997. –Вип. 21. –С.100-107.

 66. Особистість письменника на уроці літератури: Навч. посібн. / Упоряд. Н.П. Каменська та ін. –Суми: “Слобожанщина”, 1997. –199 с.

 67. Павленко С. Українська література в шкільному вивченні: 10 – 11 класи //Дивослово. –1997. - №1. –С.39-40.

 68. Панченко В. “Думка у мене стоїть на сторожі почуття…”: (Любовні сюжети в житті й поезії Пантелеймона Куліша) //Дивослово. –1997. - №12. –С.34-36.

 69. Панченко В. Рання проза Володимира Винниченка (1902 – 1907 рр.) //Дивослово. –1997. - №8. –С.8-12.

 70. Панченко В. Кілька статей з методичного посібника В. Панченка “Українська література в шкільному вивченні”. 10 – 11 кл. Кн. для вчителя. –Кіровоград. 1995. –Вип. 1. –186с. //Дивослово. –1997. - №1. –С.33-37.

 71. Плівачук К. Урок розвитку зв`язного мовлення: (9-й кл.) //Дивослово. –1997. - №2. –С.51-52.

 72. Поліщук Я. Поезія і філософія: діалог пізнання: Укр. філософ. поезія //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.3-5.

 73. Поліщук Я. Символи і метаморфози: (Своєрідність християнської символіки в модерній укр. поезії перших десятиліть ХХ ст.) //Дивослово. –1997. - №12. –С.2-5.

 74. Поліщук Я. Слов`янський міф у літературі ХІХ – ХХ ст.: Плюси та мінуси //Відродження. –1997. - №2. –С.23-27.

 75. Поляченко Ф. Щаслива доля?: /Марко Вовчок. Листування/. //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.22-23.

 76. Приходько І.Ф. Творчі портрети українських письменників ХІХ – ХХ ст.:Посібник для вузів і шк. –2-ге вид., допов. –К.: “Логос”, 1997. –177с.

 77. Прокопенко Н.М. “Людино, людино, людино, людино! Збери себе всю у собі воєдино” /Урок-роздум з позакласного читання за морально-етичними мотивами поезії Ліни Костенко. 8-й кл./ //Все для вчителя. –1997. –Липень. - №13-14. –С.28-29.

 78. Пушкар Н. Пам`яті Лесі Українки. Автографи з фондів Волинського краєзнавчого музею //Дивослово. –1997. - №2. –С.57-59.

 79. Рекіта-Пазуханич Г. З досвіду вивчення творчості В. Гренджі-Донського в загальноосвітній школі / Ред. - упоряд. Н. Ребрик. –Ужгород.: Карпати: МПП “Гражда”, 1997. –79с.

 80. Рекіта-Пазуханич Г. “Ми є лишень короткі епізоди…”: (До 100-річча з дня народж. Василя Гренджі-Донського) //Дивослово. –1997. - №4. –С.49-52.

 81. Ройко Г. Рідне слово в рідній школі //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.102-104.

 82. Романенчук Б. Євген Маланюк – “кривавих шляхів апостол”: (До 100-ліття від народж. поета) //Дивослово. –1997. - №2. –С.10-12.

 83. Руденко Л., Кравченко О. “Я син свого народу”: До 100-річчя від дня народж. Є. Маланюка //Почат. шк. - 1997. - №4. –С.58-59.

 84. Сверстюк Є. Іван Дзюба – талант і доля //Дивослово. –1997. - №9. –С.2-8; №10. –С.2-7.

 85. Сверстюк Є. Осяяний високим небом: Духовний світ Шевченка //Дошк. виховання. –1997. - №3. –С.8-9.

 86. Сверстюк Є. Шевченко непрочитаний //Почат. шк. –1997. - №3. –С.52-53.

 87. Світлична Н. Родинний спогад (про Івана Світличного) //Дивослово. –1997. - №12. –С.43-46.

 88. Сивачук Н. Хазяїна і Бог любить: Виховне значення укр. пареміографії //Рідна шк. –1997. - №5. –С.20-21.

 89. Сивоконь Г. Євген Маланюк: Творчість і національність //Дивослово. –1997. - №1. –С.4-10.

 90. Слоньовська О. Історична концепція “Гайдамаків” Тараса Шевченка //Дивослово. –1997. - №12. –С.26-30.

 91. Слоньовська О.В., Сушевський Б.С. Конспекти уроків з української літератури для 10-х класів (Метод. посіб.). –К.: Укр. наук. - вироб. центр “Рідна мова.” –1997. –275с.

 92. Соловей Е. Шевченківський канон у поезії: функції конструктивна і гальмівна //Дивослово. –1997. - №8. –С.2-4.

 93. Степанишин Б. Нам закладати фундамент: Концепції літературної освіти учнів //Літ. Україна. –1997. –23 січ. –С.6.

 94. Степанишин Б. Українська національна ідея Панька Куліша //Дивослово. –1997. - №12. –С. 31-33.

 95. Степанишин Б. З мозаїки особистості Лесі Українки //Дивослово. –1997. - №2. –С.36-39; №4. –С.22-25.

 96. Степанюк О. “Поет – це медіум історії”: Стилістична лексика у творчості Ліни Костенко //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.56-57.

 97. Стеценко О. Така його доля…: (Штрихи до портрета Михайла Старицького) //Дивослово. –1997. - №11. –С.46-48.

 98. Терещенко Л. Хто він, Іван Світличний? //Дивослово. –1997. - №12. –С.40-42.

 99. Токмань Г. Сміємося разом з Лесем Мартовичем //Дивослово. –1997. - №1. –С.30-32.

 100. Федина В. Всім серцем любив Україну: Поет Микола Лиходід //Дивослово. –1997. - №10. –С.55-58.

 101. Хмелюк М. Про естетичний ідеал Олександра Довженка і Катерини Білокур //Дивослово. –1997. - №10. –С.52-54.

 102. Хропко П. Громадянський пафос лірики Михайла Старицького //Дивослово. –1997. - №11. –С.49-52.

 103. Хропко П. Дилогія Бориса Грінченка з життя села: (До вивч. творчості письменника в 10-му класі) //Дивослово. –1997. - №2. –С.33-36.

 104. Чікова О. Страдницька доля України в поезії Євгена Маланюка //Дивослово. –1997. - №9. –С.18-19.

 105. Шамаєва К.І. Музична освіта у повістях Т. Шевченка //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.68-72.

 106. Шевченківські місця в Україні //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №9. –С.1,8.

 107. Шевченко в Аральських експедиціях //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №9. –С.4-5.

 108. Шевченко З. Виховання естетичних почуттів учнів засобами поетичного слова: (Вивчення творчості Л. Костенко) //Мистецтво та освіта. –1997. - №3. –С.11-14.

 109. Шевченко З. Творчість Григора Тютюнника у шкільному вивченні //Дивослово. –1997. –№2. –С.42-47.

 110. Шевчук В. Георгій Кониський та його драма “Воскресіння мертвих” //Дивослово. –1997. –№10. –С.8-13.

 111. Шелестова Л. До проблеми вивчення літератури: (Питання творч. розвитку учнів: 5-й клас) //Дивослово. –1997. –№10. –С.50-52.

 112. Шелестова Л., Момот Л. Розвиток творчих здібностей п`ятикласників (У процессі вивчення фольклору) //Дивослово. –1997. –№4. –С.26-28.

 113. Школа В. …Бо серце чисте: Спиридон Черкасенко //Дивослово. –1997. –№11. –С.57-58.

 114. Шудря М. Дорога під яворами: (Про А. Малишка) //Дивослово. –1997. –№11. –С.9-10.

 115. Шумадо І. Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив (О. Теліга) //Дивослово. –1997. –№9. –С.20-21.

 116. Шупта-В`язовська О. Категорії художнього часопростору в процесі вивчення в школі //Кур`єр Кривбасу. –1997. - №71-72. –С.66-69.

 117. Яценко Т. Виховання в учнів глибоких родинних почуттів: (На матеріалі казки “Мудра дівчина” й оповідання М. Коцюбинського “Ялинка”) //Дивослово. –1997. –№11. –С.43-45.

 118. Яценко Т. З родини йде життя людини: (Родинне виховання на уроках л-ри) //Дивослово. –1997. –№5-6. –С.30-32.

Див. також

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Зарубіжна (всесвітня) література: Прогр. серед. загальноосвіт. шк. з укр. мовою навчання /Ю.І. Ковбасенко, М.І. Борецький, Л.Ф. Мірошніченко та ін. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.8-21.

 2. Лісовський А.М. та ін. Вивчення зарубіжної літератури у 5-6 кл.: Метод. посібн. для вчителів / А.М. Лісовський, С.О. Пультер, С.І. Сафарян. –К.: “Вежа”, 1997. –138с.

* * * * *

 1. Андреева А.Ю. Роман Л. Толстого учит жизни: Урок-девичник: “Женские образы в “Войне и мире” / Рус. словесность в шк. Украины. 1997. - №1. –С.22-26.

 2. Андроник А.В. Художественное произведение сквозь призму культурно-исторического анализа: К изучению баллады Шиллера-Жуковского “Перчатка” //Всесвіт. л-ра. в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.18-21.

 3. Бабанова Т.В., Кабанюк Л.П. Навчати учнів орієнтуватися в книжковому морі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.24-25.

 4. Бабінська В.М. Зрада, честь і обов`язок у творах зарубіжних письменників: (Урок-роздум з зарубіжної літератури) //Все для вчителя. –1997. –лип. - №13-14. –С.25-26.

 5. Балясникова Н.Г. Научимся быть счастливыми: Как можно использовать афоризмы на уроке (лит.) //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.28-30.

 6. Балясникова Н.Г. “Поэзия высшей правды и неумирающей жизни”: (Об уроках лит. в шк.) //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.2-4.

 7. Банарик Н.Б. Парадокс як механізм, що стимулює процес учіння: Бінарний урок “Талант великих душ…” (літ. монтаж) за творчістю А.П. Чехова, А. Конан Дойля, Андре Моруа та С.В. Руданського //Всесвіт. л-ра в серед. навч.закладах України. –1997. –№7. –С.15-18.

 8. Банарик Н.Б. У пошуку моделі інтегрованого уроку //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. –№7. –С.11-25.

 9. Банарик Н.Б. Художній твір крізь призму життя письменника та історії суспільства: Два уроки за творчістю В. Гюго //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. –№7. –С.20-25.

 10. Банарик Н.Б. Чи доводилось вам проводити урок за участю бультер`єра?: Вивч. оповідання Е. СетонаТомпсона “Снап” //Всесвіт. л-ра в серед. навч.закладах України. –1997. –№7. –С.12-15.

 11. Банарик Н.Б. Як Коплі Бенкс знищів капітана Шаркі: Інсценізація оповідання А. Конан Дойля (фрагм. уроку) //Всесвіт. л-ра в серед. навч.закладах України. –1997. –№7. –С.18-19.

 12. Басова Т. (Киев) В духовном и культурном плену: Русская литература в школах Украины //Москва. –1997. - №11. –С.149-152.

 13. Бахрушина В.М. “Зі злоби любов єдина встала!”: Шекспір “Ромео і Джульєтта”. 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. - С.18-19.

 14. Бахрушина В.М. “Непереборна пристрасть Яна…”: Конспект уроку по вивченню повісті Сетона-Томпсона “Маленькі дикуни”. 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.9-11.

 15. Бахрушина В.М. Подорож у країну книжок (інсценізація уроку) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.5-6.

 16. Битва з вітряками: Система уроків по вивч. роману Сервантеса “Дон Кіхот //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.14-19.

 17. Бігун Б.Я., Волощук Є.В. Литературное произведение как художественная реальность //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5-6. –С.27-36.

 18. Бігун Б.Я., Волощук Є.В. Літературознавство – в школу!: Спроба авт. комент. до посібника нового типу “Техне майєвтике” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.8-12.

 19. Бойко Л.Я. Як допомогти учневі осмислено сприймати художній твір під час домашнього читання: З практики підготовки випереджувальних запитань та завдань: 10 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.33-35.

 20. Бондаренко Г.Ф. “Не розважати читача, а будити в ньому злість”: Дж. Свіфт “Мандри Гулівера”: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.15-16.

 21. Борецький М.І. Світова література ХХ ст.: естетичні шукання, художні відкриття: Вступний урок-лекція. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.25-26, 39-41.

 22. Борецький М.І. Якою мовою вивчати російську поезію?: 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.34-36.

 23. Ботнер В.С. Бути красивим чи доброчесним?: Матеріали до вивч. творчості О. Уайльда: 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.21-23.

 24. Ботнер В.С. Істина приреченості: Матеріали до вивчення повісті Альбера Камю “Сторонній”. 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №2. –С.33-35.

 25. Ботнер В.С. “Осяйте нас у цій зневірі…”: Матеріали до вивчення творчості Габріеля Гарсія Маркеса та Франца Кафки. 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №4. –С.26-30.

 26. Братко В.О. Казки як спосіб розвитку особистості: З практики орг. вивч. жанру, 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.26-27.

 27. Братко В.О. Проспер Меріме і Україна //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.35-36.

 28. Братко В.О. Учні – співтворці уроку: До вивчення творчості Гі де Мопассана: 10-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.30-34.

 29. Булаховська Ю.Л. Слов`янські літератури (польська, чеська, сербська, болгарська) у школьному курсі: Всесвіт. л-ра: Матеріали до уроків у 5-11 кл. –К., 1997. –92с.

 30. Бусел С.В. Чи не час припинити співати хвалу “безумству хоробрих”?: Система уроків за творчістю К. Чапека //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.36-40.

 31. Буянова М. “І приніс їм вогонь…”: Матеріали до вивч. творч. спадщини О. Де Бальзака //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.19-22.

 32. Вайда В.І. Езоповими шляхами: Урок-подорож по вивченню байки: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.7-8.

 33. Варшавська О.Ю. “Май серце, май душу…”: Конспект уроку по вивч. роману Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”: 10 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №9. –С.26-27.

 34. Васильев Є.М. “Театр абсурду” чи “театр парадоксу” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.37.

 35. Вітрук О.В. Міфи та легенди Давньої Греції в Європейському мистецтві: Матеріали до інтегр. уроків (зарубіж. л-ра / образотворче мистецтво) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.45-51.

 36. Вітрук О.В. Складові високої ефективності уроку зарубіжної літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.3-6.

 37. Войнов О.Д. Хто ж ви, пане [А.] Рембо?: Франц. поет. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.39-42.

 38. Волошина Н.Й. Шевченко і зарубіжні літератури //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №2. –С.2-8.

 39. Волощук Е.В. Умеют ли читать ваши…старшекласники?: Метод. рек. для развития читат. навыков (фрагмент из универс. пособия “Техне майевтике”) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.28-33.

 40. Высоцкий А.Л. Стимулируя интерес к внимательному чтению: Система занимат. материалов по повести “Капитанская дочка” А.С. Пушкина //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.27-28.

 41. Высоцкий А.Л. Стимулируя интерес к внимательному чтению: Система занимат. материалов по комедии А.С. Грибоедова “Горе от ума” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.26-27.

 42. Вядро Ш. Бальзак їде в Україну //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №37. –С.9.

 43. Галкіна Н.В. Очі соняшника: Розвиток творч. здібностей учнів на уроці-знайомстві з поезією М. Басьо: 9 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.19-20.

 44. Гвоздкова І.С. Учні стають дослідниками: Урок-семінар за поезіями Г. Гейне “Сосна” та “Лорелей”, побуд. на основі пробл. завдань //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.31-33.

 45. Герцик А.В. Система уроков по изучению романа [М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”] и метод. рек. к ним //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.44-46.

 46. Гладышев В.В. “Она связала эти времена…”: Два урока по творчеству А. Ахматовой в 11 кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №3. –С.31-35.

 47. Гладышев В.В. Стихотворение, способное зажечь искру: (11 кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.50.

 48. Гладышев В.В., Пономаренко В.А. Жванецкий и Измайлов? Их же нет в программе…: Урок-актуализация знаний учащихся о специфике комического //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.30-31.

 49. Гордєєва Л.В. Занурюючись у темні глибини свідомості: Матеріали до уроку-лекції по вивч. творчості Е. По з використанням опор. сигнал. схеми (ОСС) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №3. –С.20-24.

 50. Горячковская А.В. Особенности изучения произведения инонациональной литературы в переводах и в сопоставлении со стихотворением на сходную тему: На примере баллады “Джон Ячменное Зерно” Р. Бернса //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.21-24.

 51. Господар Шервудського лісу: Вивчення героїчних англ. балад: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №8. –С.19-21.

 52. Грабовська В.М. Співець індіанських безкраїх прерій: Система уроків по вивченню роману Ф. Купера “Останній із могікан”: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №8. –С.14-18.

 53. Грабовська В.О. Поринаючи в художній світ письменника: Урок-фантазія за новеллою Г. Уеллса “Чарівна крамниця”: 8-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.29-30.

 54. Градовський А.В. “Безсмертна лише чистота серця”: “Енеїда” Вергілія й однойменна поема І. Котляревського в запитаннях і відповідях. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.21-27.

 55. Градовський А.В. “З Верленом зближувала мене “естетика страждання”, що шукала виходу в поезії…” П. Верлен і М. Вороний //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.5-9.

 56. Градовський А.В. “У кожній речі я бачу Бога”: Урок-філос. роздум про поезію У. Уітмена і П. Тичини: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №12. –С.8-11.

 57. Градовський А.В. “Хто з вас без гріха…”: Деякі аспекти вивчення новели Мопассана “Пампушка” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.22-29.

 58. Градовський А.В. “Царство Боже є утопією безкінечної поступальності або конвульсивної революції…”: “Машина часу” Герберта Уеллса і “Сонячна машина” В. Винниченка //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.36-40.

 59. Гузь О.К. Свято особливе, Родинне: Матеріали до сценарію випускного вечора в сільській школі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.59-60.

 60. Гуменюк Т. Стародавня муза в просторі постмодерністської естетики: (Драматургія) //Мистецтво та освіта. –1997. - №3. –С.50-53.

 61. Дасівець Л.Т. Стимулюючи пізнавальну активність учнів (7-й кл.): Конспект інтегр. уроку “Фрнцузький епос Середньовіччя. “Пісня про Роланда” зарубіж. л-ра (історія) культура //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.36-37.

 62. Денисова Т.Н. Вильям Фолкнер, якого читати нелегко, а не читати неможна //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.53-58.

 63. Державний стандарт загальної середньої школи: Світова література / Б.Б. Шалагінов, В.С. Куземський, Н.М. Нагорна, Л.Ф. Мірошніченко, Н.О. Мірошникова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.3-11.

 64. Державний стандарт: Яким йому бути? //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.3-6.

 65. Дзик А.П. Зустріч героїв літературних казок: (Урок зарубіжної літератури): 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.6-7.

 66. Дидактичний матеріал як важливий засіб систематизації знань учнів: Тест. завдання до теми “Казка” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.10-11.

 67. Дитькова С.Ю. Формирование художественно-образного представления учащихся о худож. тексте как условие его полноценного восприятия: На примере пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С. 48-50.

 68. Дитькова С.Ю. “Я маю про що розповісти…”: Дещо про життя і творчу спадщину Уїльяма Сомерсета Моема //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №3. –С.35.

 69. Дмитрієва В.В. Людина мусить бути щасливою…: Матеріали до вивч. творчості Р.Д. Бредбері: 8-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №3. –С.13-17.

 70. Доманский В.А. Евангельский сюжет об Иуде в интерпретации Леонида Андреева и Леси Украинки //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.33.

 71. Доманський В.А. У пошуку методологічних основ викладання літератури: Про культурол. підхід як необхід. умову структурування курсу //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.4-6. –Бібліогр.: 9 назв.

 72. Дремлюга М.М. Та, що вбиває все живе, несе голод і смерть…: Новели Гі де Мопасана про війну: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №9. –С.21-25.

 73. Дутчак С.С. “О, море радості безкрає…”: Позакласне читання. Образ жінки у світовій поезії //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №9. –С.32-35.

 74. Емірсуїнова Н.К. “Мир вам!”: Роман Шолом-Алейхема “Пісня пісень”: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.26-27.

 75. Жукова А.Г. ”З тролями в серці бій…”: Вивчення драми Ібсена “Ляльковий дім” з використанням опорних сигнальних схем . 10 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №1. –С.27-33.

 76. Жукова А.Г. “Та, що я вирізьбив з мармуру…”: Вивчення п`єси Б. Шоу “Пігмаліон” з використанням ОСС: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.16-19.

 77. Замятин Е. Генеалогическое дерево Уэллса //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.50.

 78. Зварич В.З. Карел Чапек: Людино, не опускайся до рівня саламандр!: Матеріал до вивчення роману-антиутопії “Війна з саламандрами” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.40-41. –Бібліогр.: 5 назв.

 79. Зварич В.З. Образний культурний всесвіт у поезії Миколи Зерова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.43-46.

 80. Зварич В.З. Роман про “геніального ідіота”: (Про чес. сатирика Я. Гашека) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.38-39.

 81. Зуб В.П. Сквозной повтор и структурная классификация его компонентов в романе Д.Д. Селинджера “Над пропастью во ржи” //Придніпр. наук. вісн. Сер. Філологія, педагогіка та мистецтвознавство. –1997. - №16. –С.23-25. –Библиогр.: 9 назв.

 82. Ісаєва О.О. Записки из Колымского ада: Материалы к изучению творчества В. Шаламова: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №3. –С.29-34.

 83. Ісаєва О.О. Литературно-музыкальная композиция как способ развития творческих способностей старшекласников (на примере лит. - муз. композиции, посвященной жизни и творчеству А. Галича) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №8. –С.43-46.

 84. Ісаєва О.О. Обзорній урок-семинар в системе изучения зарубежной литературы в школе (на примере обзора творчества писателей третьей волны эмиграции). 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №9. –С.35-38.

 85. Ісаєва О.О. Розвиток творчих можливостей учнів у процесі вивчення творів зарубіжної літератури (на прикладі вивчення казок Р. Кіплінга) 5 клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №4. –С.31-33.

 86. Ісаєва О.О. Чи все ти знаєшь про казку?: Підсумк. урок-вікторина: 5-й клас //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №10. –С.13-14.

 87. Искрижицкая И.Ю. Категория памяти в литературе русского символизма //Collegium. –1997. - №1. –C.94-99.

 88. Кирилюк З.В. Питання теорії в курсі всесвітньої літератури – додаток до історико-літературного курсу чи основа концептуального підходу до його вивчення? //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С. 4-5.

 89. Клименко Ж.В. Гоголь і український культурний світ (вивчення творчості письменника в сер. класах) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №8. –С.47-48.

 90. Клименко Ж.В. Методичні рекомендації до взаємозв`язаного вивчення зарубіжної та української літератур у 5 класі //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №1. –С.9-14.

 91. Клименко Ж.В. Методичні рекомендації взаємозв`язаного вивчення зарубіжної та української літератури у 6-му класі //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №5. –С.9-14.

 92. Клименко Ж.В. Методичні рекомендації до взаємозв`язаного вивчення зарубіжної та української літератур: Укр. поезія на уроці зарубіжної літератури //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. - 1997. - №10. –С.2-5.

 93. Кобринська Н. Про “Нору” [Г.] Ібсена //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.35-37.

 94. Ковбасенко Л.В. “Родились не злодеями, так доколе ж нам лгать?…”: Ввод. урок-поэтич. композиция по рус. лит. ХХ века //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.40-44.

 95. Ковбасенко Ю.І. Рівні стартові можливості в галузі освіти мають бути закладені державним стандартом //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.4.

 96. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Система домашніх завдань до уроків зарубіжної (всесвітньої) літератури: 10-й клас. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.10-17.

 97. Ковтун В.А. “Чи треба боротися за життя?”: Вивч. творчості Дж. Лондона: 5-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №9. –С.44-46.

 98. Ков`ях Т.В. Методом жанрового заставлення: Інтегр. урок за новелою Е. По “Золотий жук” та оповіданням Гр. Тютюнника “На згарищі”: 7-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.27-29.

 99. Ков`ях Т.В. “Там, де стоїть Лівша”, треба читати “російський народ”:[Інтегр. урок (зарубіж. л-ра, укр. л-ра, малювання, рос.мова, музика, труд.навчання )]; Філософсько-моральні проблеми роману у міжпредметних зв`язках: Конспект інтегр. уроку-бесіди //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С. 19-21; С.43-44.

 100. Ков`ях Т.В. “Ти чув коли-небудь, як розмовляють квіти?”: Конспект інтегр. уроку-свята квітів, присвяч. знайомству з творчістю Дж. Даррела: 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.22-24.

 101. Ков`ях Т.В. Формуючи уявлення про літературний жанр: Система запитань та завдань до інтегр. узагальнююч. уроку-конкурсу за темою “Балада” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.24-25.

 102. Козленко Р.О. Кратери пристрастей і характерів. Експрес-інформація до вивчення творів Стендаля, Меріме, Пушкіна. 8 клас //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №12. –С.17-19.

 103. Козленко Р.О. “Мою любов відкрила темна ніч…”: Експрес-інформація до вивч. трагедії В. Шекспіра “Ромео і Джульєта”: 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.19-20.

 104. Козленко Р.О. “Соромно бути щасливим…”: Експрес-інформ. до вивч. роману А. Камю “Чума”: 11-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №2. –С.35-37.

 105. Кокарева В.В. Приговоренные любовью…: Конспекты уроков-дискуссий по теме “Женщина в произведениях художеств. лит. ХІХ в.”; (На примере романов Г. Флобера “Мадам Бовари” и Л.Н. Толстого “Анна Каренина”): 10-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.31-34.

 106. Колосова Н.А. Космогонический миф, или миф о рождении Вселенной. 5-й кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. №2 –С.5-8. №3. –С.23-26.

 107. Колосова Н.А. Культура диалога, культура как диалог: Авт. программа интегрир. курса по мировой культуре с опорой на художеств. лит-ру //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. №1. –С.5-6.

 108. Колтакова Б.Г. Батько Горіо, Гобсек, а також Чичиков, Пузир та інші…:Підсумк. театр. урок-диспут //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.44-46.

 109. Конкурс на кращий методичний матеріал “Дарую з надією…” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №9. –С.2.

 110. Кравчук С.Ф. Наукова фантастика як засіб виховання гуманізму: Урок-зіставлення романів Г. Уеллса “Невидимець” та О. Беляєва “Людина-амфібія” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.48-50.

 111. Краса і сила земної любові: План-конспект інтегрованого уроку із зарубіжної літератури та англ. мови по вивч. трагедії Шекспіра “Ромео і Джульєтта”. 8 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.20-25.

 112. Краснобаєва О. В. Гюго. “Собор Паризької Богоматері” як романтичний роман (до методики вивчення роману в школі) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.82-86.

 113. Крементуло В.К. “Знаю я що значить бути птахом…”: А. Міцкевич: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №2. –С.19-27.

 114. Кретова О.І. Зарубіжна література в системі формування особистості: (Із досвіду роботи колегіуму “Берегиня” м. Черкаси) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.5-8.

 115. Кривцова Т.В. Наповнений гріхами діліжанс: Урок-міркування по вивч. новели Гі де Мопассана “Пампушка”: 10 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №8. –С.27-29.

 116. Кудіна І.П. Наполеоновський міф в європейській літературі //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №1. –С.46-48.

 117. Кудіна І.П. Наполеонівський міф і Стендаль //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №3. –С.47-48.

 118. Куликова З.М. “Ти за все відповідаєш”: Матеріали до уроків по вивч. творчості А. де Сент-Екзюпері: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.29-34.

 119. Левицька Л.П. Чи справжня Америка постає з творів О`Генрі?: Матеріали до пробл. уроку //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.35-37.

 120. Лехман Т.Р. Дотримуючись релігійної толерантності: Тестові завдання до вивчення Біблії. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.31.

 121. Лисюк Н.А. “Бо у місті у Києві є могутні богатирі…”: Експрес-інформація до вивчення східнослов`янського героїчного епосу. 7 клас //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №4. –С.17-22.

 122. Лицарі честі: Системи уроків по вивч. епіч. творів. 7 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.11-16.

 123. Лімборський І.В. Психология героя романтизму і новела Гофмана “Золотий горнець”: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №3. –С.17-20.

 124. Логвин Г.П. Людська комедія… Індивідуалізм, егоїзм, прагнення до наживи (10-й кл.): Система уроків за творами О. де Бальзака “Гобсек” та “Батько Горіо” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8.–С.41-44.

 125. Логвин Г.П. Чи гідний ти великого кохання?: Урок-етична бесіда за новелою “Лист Незнайомки” С. Цвейга. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.37-38.

 126. Логвин Г.П. Що проповідував [Ч.] Діккенс?: Матеріали до вивч. роману “Домбі і син”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.28-32.

 127. Логінов А.Ю. Психолого-дидактичні прийоми активізації навчальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.2-6.

 128. Лук`янова Г.О. Людина має жити за принципом “нічого зайвого”: Урок-гіпотеза: (Фрагмент) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.43.

 129. Мальований Ю.І. До питання про наукові підвалини міжпредметних занять //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.4-5.

 130. Маранцман В.Г. Художественные произведения о природе как средство эстетического и нравственного воспитания учащихся: Материалы к уроку по изучению интегрир. темы “Времена года” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.19-22; №5-6. С.11-14.

 131. Маркова А.С. Героиня русской прозы – “женщина вне судьбы”: Феминист. критика пересекает границы //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №3. –С.6-8.

 132. Марченко Н.П. Матеріали до уроків зарубіжної літератури: 6-й кл., 3-тя чверть //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.16-19; №3. –С.23-25.

 133. Маршалок Н.В. Хто ж він, Голден Колфілд?: Урок-діалог читача та героя повісті Дж. Д. Селінджера “Над прірвою у житі”: 11-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.32-34.

 134. Матвєєв В.І. Шмуель а-Нагід як один із засновників єврейської поезії в середньовічній Європі //Відродження. –1997. - №2. –С.29-32.

 135. Матюшкіна Т. П. Брехт – найбільший драматург ХХ століття: Матеріали до уроків вивч. творчості нім. митця: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.21-24.

 136. Матюшкіна Т.П. Відродження і порятунок: Вивч. роману Г. Сенкевича “Хрестоносці” з вокористанням логич. схеми-конспекту (ЛСК) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.20-21.

 137. Матюшкіна Т.П. “Жив такий поет – Федеріко Гарсія Лорка…”: Метод. рек. до проведення уроку-знайомства: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№3. –С.25-29.

 138. Матюшкіна Т.П. “Так чого ж вам, діти, треба?”: Метод. рек. щодо проведення уроку по вивч. поеми Г. Лонгфелло “Пісня про Гайавату”: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№4. –С.9-11.

 139. Матюшкіна Т.П. Формуючи читацькі вміння: Логіч. схема-конспект як засіб аналізу худож. твору, осягнення характеру героя //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.47-48.

 140. Матяш І.Б. Витонченість підтексту, принадність недомовки: Урок-осягнення таїни танки Ісікава Такубоку. 10 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.28-29.

 141. Махнач Т.П. “Читач року”: Матеріали до проведення гри-конкурсу в рамках шк. тижня всесвіт. л-ри //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.3-6.

 142. Машкова О.І., Солодуха М.С. Зневага на веселий лад: Урок вираз. читання поезій П.Ж. Беранже у поєднанні з розповіддю про особливості його творчості: 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.8-9.

 143. Мелешко В.А. Драматургія Карела Чапека. Матеріали до вивч. творчості чеського митця. 11 клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.24-27.

 144. Миров Є. Поезія, що зупиняє час: Польська поетеса Віслава Шимборська //Відродження. –1997. - №2. –С.28.

 145. Миронов Є.М. Генеза і барви найпрестижнішої з премій (нобелевської з літератури) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.41-42.

 146. Мирошникова Н.А. Сонет. Теория и история сонета в заданиях и комментариях: Пособие для учителей / Киев. межрегион. ин-т усовершенств. учителей им. Б. Гринченка. –К.:“Навч. посібники”, 1997. –40 с.

 147. Мірошниченко Л.Ф. Етапи вивчення художнього твору в школі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.12-14; №3. –С.15-16.

 148. Молнар А.М. На святкові іменіни до Швеції: Фантаст. казка А. Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха”: 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.28-32.

 149. Молнар А.М. Настав час спростувати ще один міф…: Вивч. творчості Дж. Р. Кіплінга. Казка “Мауглі”: 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.13-19.

 150. Молнар А.М. Національне розпочинається з казки: Матеріали до уроку-порівняння твору Уолта Диснея “Білосніжка та семеро гномів” і “Казки про мертву царівну та сімох богатирів” О. Пушкіна. 5 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№8. –С.9-14.

 151. Молнар А.М. Національні особливості літератур: Урок чит. бесід: Г. Лонгфелло “Пісня про Гайавату”: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№9. –С.8-12.

 152. Молнар А.М. Подорож по країні, якої немає на мапі: Сценарій літ. композиції за нар. казками //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№ 11. –С.41-46.

 153. Молнар А.М. “Через поле, через гай їде до нас Миколай…”: Матеріали до проведення Дня Святого Миколая у заг. школі //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.40-44.

 154. Муратова В.И. Изучать непохожее: Традиции нац. этики в соврем. япон. лит. (на материале творчества Кавабата Ясунари) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.36-39.

 155. Мусієнко Г.Г. “На хвилях розкидане пір`я…”: Вивч. новели Я. Івашкевича “Ікар”: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№ 4. –С.15-17.

 156. Назарець В.М. “Жінок у романі не буде!”:[Про роман Р. Стівенсона “Острів скарбів”] //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.34-39.

 157. Назарець В.М. Хто небезпечніший за роботів і саламандр: Фантаст. твори К. Чапека //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.37-40.

 158. Наливайко Д.С. Наука, яка дедалі більше визначатиме методику викладання літератури (про компаративістику) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.39-43.

 159. Немиришин П.И. Генрих Гейне “Книга песен”:Урок-беседа с использованием опережающих заданий учищимся //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.28-31.

 160. Немиришин П.И. Осознать ответственность за спасение цивилизации: Урок-филос. размышление над страницами романов Г. Уеллса “Война миров” и А.Н. Толстого “Аэлита” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.42-48.

 161. Немиришин П.И. Писатель, художник, музыкант… / Урок-лекция по изучению сказок Э.Т.А. Гофмана “Золотой горшок” и “Крошка Цахес по прозванию Циннобер” с привлечением смежных видов искусства, 9 кл. //Все для вчителя. –1997. – Лип., №13-14. –С.31-35.

 162. Николаенко Н.И. “Поднятая целина” М. Шолохова – это “борьба автора с самим собой” //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.37-41.

 163. Николаенко Н.И. Правда Михаила Шолохова: Перечитывая “Тихий Дон” //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.32-36.

 164. Ніколенко О. М. Коли приходять в дім волхви…: Християн. мотиви в оповіданнях О`Генрі //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.2-7.

 165. Ніколенко О.М. “У кожному з нас Бог…”: Біблійні мотиви в поезії Й. Бродського: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.22-27.

 166. Ніколенко О.М. “Чтобы знали, чтобы знали…”: Матеріали до вивч. творчості М. О. Булгакова: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.28-33. –Бібліогр.: 6 назв.

 167. Ніколенко О.М., Стецько С.Д. Таємниця сімейного щастя: Морал. пробл. в драмі Г. Ібсена “Ляльковий дім”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.22-26.

 168. Овчаренко Н.Ф. “Парадоксы природы” в канадской литературе и творчестве Э. Сетона-Томпсона //Рус. словесность. 1997. - №1. –С.39-42.

 169. Оришака Ю.М., Пересунько Т.К. “Какая жизнь кипит в душе влюбленной…”: (Женщины в творческой судьбе Гете) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.54-60.

 170. Орлова А.Д. “Большие – только предтечи, а дети – спасители вселенной…”: Два урока по рассказу А. Платонова “Июльская гроза” в 6-м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. 1997. - №2. –С.21-23.

 171. Орлова О.В. Вивчати системно: Метод. нотатки щодо планування і проведення уроків з теми “Драматургія ХІХ – початку ХХ ст.”. 10 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.34-35.

 172. Орлова О.В.”Глаза, увидившие землю…”: Цветовой образ в лирике С. Есенина: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№9. –С.28-31.

 173. Орлова О.В. “Так співати вміє лише Орфей!”: Матеріали до вивч. поезії Р.М. Рильке: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.27-29.

 174. Панасюк В.Ю. Исскуство рубежа веков: (Конец ХІХ – нач. ХХ в.) //Рус. словесность в шк. Украины. -1997. - №2. –С. 2-5.

 175. Панченко А.Л. “Не хочеться кидати Джунглів…”: Урок-знайомство з л-ра казками Д.Р. Кіплінга: 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№ 6. –С.10-11.

 176. Панчук В.М. Із практики зіставлення оригінальних і перекладних текстів: (Конспект підсумкового уроку-мандрівки). 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.17-19.

 177. Пахарева Т.А. Концепция творчества в поэзии А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой: Учеб. пособие по спецкурсу для студ. спец. “Русский язык и литература”: ИСМО, 1997. –88с.

 178. Пахомова С.С. “Моліться за мою душу…”: Підсумк. урок за романом Стендаля “Червоне і чорне”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№8. –С.38-40.

 179. Первак О.П. Методика вивчення літературного напряму з використанням опорних схем: З досвіду роботи: 9-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.27-32.

 180. Півнюк Н.О. Деякі методичні аспекти роботи зі словником-довідником із зарубіжної літератури для учнів 5-6 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.2-5.

 181. Півнюк Н.О. Коло читання підлітків і зарубіжна література //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№3. –С.2-5.

 182. Плаксюк І.І. “Врятуйте цю землю безкраю…”: Метод. нотатки до вивчення роману А. де Сент-Екзюпері “Планета людей” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.12-13.

 183. Подолинная Т.Т. Урок начинается с любви: (О воспитании читателя под знаком духов. гармонии) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - № 1. –С.15.

 184. Покатилова Е. А. Метель как главный герой одноименной повести А.С. Пушкина (6-й кл.): Урок филол. анализа //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №8. –С.34-35.

 185. Помазан У.М. Мої роздуми над курсом російської та світової словесності у 5-му класі //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С. 250-253.

 186. Про викладення зарубіжної літератури у 1997/98 навчальному році //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.6-7.

 187. Пронкевич О.В. Панорама літератури ХІХ століття //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.4-8.

 188. Пронкевич О.В. Секрет довголіття “нецікавого сюжету”, або “Емма Боварі – це я”: Матеріали до вивч. творчості Г. Флобера: 10-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№9. –С.17-20.

 189. Пронкевич О.В. Таємниці пансіону пані Воке: Матеріали до вивчення роману Бальзака “Батько Горіо”. 10 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№8. –С.29-33.

 190. Проць О.І. Щоб передати драматизм сьогодення: Біблійні мотиви та міфологічні образи в поезії Л. Костенко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.32-33.

 191. Пусяк Я.М. Узагальнюючи й систематизуючи вивчене: Урок-мандрівка сторінками міфів, героїч. епосу народів світу та байок (6-й кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.24-25.

 192. Пусяк Я.М. Щоб з`ясувати основне у творі: Урок у запитаннях за повістю “Над прірвою у житі” Дж. Селінджера //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.34.

 193. Рада І.М. Гійом Аполлінер: Цікавинки із життя поета як опорні сигнали для пам`яті учнів //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.41-44.

 194. Рада І.М. З вірою в перетворювальну силу розуму та освіти: Матеріали до інтегр. огляд. уроку про епоху Просвітительства та найвидатніших представників її культури: 9-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.25-29. –Бібліогр.: 10 назв.

 195. Рада І.М. Шлях до Байрона: Використання живопису на уроках зарубіж. л-ри: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.22-27.

 196. Рада И.Н. “Я, Виктор Мари Гюго, розкажу вам…”: Нетрадиц. формы развития связной. речи на уроках лит. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.17-21.

 197. Ребель Г.М. Методом мозговой атаки: Проблем. урок: “Идейно-худож. смысл библ. линии романа Булгакова “Мастер и Маргарита”” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.40-41.

 198. Резник О.В. “Я, быть может, не умер, быть может, проснусь – вернусь!”: Система уроков по творчеству А. Белого //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.2. –С.26-28.

 199. Резниченко Н.А. “Мастер и Маргарита” М. Булгакова. Конспекти пробл. уроків 11-го кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.38-40.

 200. Рибакова О.В. Клітина живої істоти: Аналіз одного з розділів роману Флобера “Пані Боварі”: 1-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№5. –С.24-26. –Бібліогр.: с. 26.

 201. Рибакова О.В. Раювання у світі буденних речей: Начерки до уроку за повістю О. де Бальзака “Гобсек”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.46-48.

 202. Рогозинський В.В. Циганські мелодії. Урок-вистава по вивч. усної нар. творчості //Відродження. –1997. - №1. –С.23-26.

 203. Рогозинский В.В., Сафарян С.И. Поэзия серебряного века: Нестандарт. уроки по зарубеж. лит.: Метод. пособие.: -К.: “Вежа”, 1997. –173 с.

 204. Рожко В.О. “Боже, дай мені сили…”: Е. Л. Войніч “Овід”: 8-й кл. (З використанням опор. сигнал. схем) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.16-19.

 205. Роик Е.М. “Матушка родимая, свеча неугасимая…”: О любви женщины-крестьянки в повести В. Белова “Привычное дело” //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.30-32.

 206. Романова Т. Ф. Урок по творчеству А. Грина должен быть окутан романтикой: Из практики изучения повести-сказки “Алые паруса” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.30.

 207. Рудаковская С.В. Гений, “восставший из цепей”: Опыт прочтения очерка М. Цветаевой “Мой Пушкин” в 11-м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №3. –С.27-30.

 208. Рудаківська С.В. “Немов пречистий ангел славний…” Інтимна лірика Михаїла Емінеску //Відродження. –1997. - №3. –С.43-45.

 209. Ружевич Т.М. Романтизм як напрям: Матеріали до уроку-лекції, 9-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.32-33.

 210. Руссова С.М. Поетика Сходу: Міфологія. Епоси. Арабська та перська літератури: Посіб. для вчителів зарубіж. літ. –К.: “Навч. посібники”, 1997. –63 с.

 211. Свербилова Т.Г. Гамлетовский вопрос, решенный Джульеттой: Материалы к урокам по творчеству Шекспира в тестовых вопросах и творческих заданиях //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.32-36; №3. –С. 36-39.

 212. Свербилова Т.Г. Может ли искусство служить злу?: Черты поэтики барокко в повести Н.В. Гоголя “Портрет” //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.36-38.

 213. Семеняк Г.Г. “Людина, яка ніколи не помре…”: А.К. Дойль “Спілка рудих”, “Пістрява стрічка”: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.17-20.

 214. Семеняк Г.Г. Чи потрібні лицарі?: Тези до вивч. роману В. Скотта “Айвенго” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.10-12.

 215. Сердюкова Т.Р. В вихре Пушкинского бала: Сценарий прощального вечера для выпускников неполной сред. шк. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.60-62.

 216. Сибіга Д.В. “Де кращого взять короля?”: Вивч. пісен. спадщини Беранже //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№5. –С.14-16.

 217. Симакова Л.А., Орлова А.Д. Учимся быть читателями. 6 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №3. –С.25-27.

 218. Скрипник Т.М. “Дай кори мені, Березо…”: Конспект інтегр. уроку по вивч. поеми Г. Лонгфелло “Пісня про Гайавату”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.6-9.

 219. Скрипник Т.М. “Хай бідні ми…”: Урок-порівняння по вивченню поезії Роберта Бернса, 7 клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.19-21.

 220. Скрипник Т. Н. Что значит “подковать блоху”: Урок-анализ языка повести “Левша” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.21-22.

 221. Скрипник Т.М. “Шляхетний дух, шляхетний ум…”: Вивч. роману В. Скотта “Айвенго” з використанням тестів: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№3. –С.11-13.

 222. Слободська А.М. Гімн інтелектові: Детективне оповідання Е. По “Золотий жук” і “Вбивство на вулиці Морг”: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.33-35.

 223. Снєгірьова В.В. Анатомія злочину: Матеріали до вивч. інтегр. уроку-дослідження за оповіданням К. Чапека “Сільський злочин” та новелою В. Стефаника “Новина”: 8-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№5. –С.17-19.

 224. Снєгірьва В.В. “Дивовижна і зворушлива річ – дружба людини з собакою!”: Інтегр. урок за оповіданнями “Вірний” М. Чабанівського та “Бінго” Е. Сетона-Топсона //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№6. –С.11-14.

 225. Снєгірьова В.В. “Довго і щасливо…”: Роздуми з приводу сучасного уроку літератури //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.4-6; №8. –С.4-6.

 226. Снєгірьова В.В. Чи кожен гідний кохання?: Інтегр. урок за новелою Стендаля “Ваніна Ваніні” та оповіданням Коцюбинського “Дорогою ціною”: 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№4. –С.22-26.

 227. Соболевська Г.І. “За человека страшно!”: Материалы к изучению “Сказа о тульском косом Левше и о стальной блохе” Н. Лескова: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.14-19.

 228. Соловець Л.О. “Що водить сонце і світила…”: Літ. - мистецька вікторина: Данте. 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№3. –С.39-46.

 229. Соловець Л.О. “Що водить сонце і світила…”: Підсумк. заняття – гуманіт. вікторина по вивч. творчості Ф. Петрарки: 9-й клас. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№9. –С.13-17.

 230. Соловець Л.О. “Що водить сонце і світила…”: Підсумк. урок-вікторина: Сонети Шекспіра: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.23-26.

 231. Стрілецький О.Р. Тести та ігрові методи на уроках зарубіжної літератури: 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.11-14.

 232. Стріха М. “Добрий сивий поет” з берегів Поменока”: До вивч. творчості В. Вітмена: 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.27-29.

 233. Стріха М. Донорська кров мистецтва: Укр. перекладачі та зарубіж. л-ра //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. – 1997. – № 4. - С.2-6.

 234. Стріха М. Російські поети “срібного віку” в одежи українського слова //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.43-44.

 235. Тарасова Н.І. “І милозвучну пісню України з грузинською душею поєднав…”: Матеріали до вивч. поезії Д. Гурамішвілі: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№12. –С.19-21.

 236. Тарасова Н.І. “Той блажен, хто споживає праць своїх достойний плід” /Творча спадщина Григорія Сковороди і Давида Гурамішвілі: духовні взаємозв`язки /. //Відродження. –1997. - №3. –С.39-43.

 237. Теплинський М.В. Изучение народной драмы как фольклорного произведения: Материал для учителя (9-й кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - № 8. –С.38.

 238. Угрин О.П. Інтегрований курс національной літератури в класах з викладанням іноземної мови: Франц. л-ра: 10 – 11-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.13-17.

 239. Хом`як Т.В. Виразник настроїв “втраченого покоління”: Матеріали до вивчення творчості Еріха Марії Ремарка. 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№1. –С.34-42.

 240. Хропко П.П., Гуляк А.Б. Жанрова специфіка літературного твору //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.38-44.

 241. Чижикова Н.Н. “Душа моя чиста”: Уроки по лирике Н. Рубцова в 8-м классе //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.26-29.

 242. Шайкевич Б.О. Щоб не “плазувати слимаком”: Матеріали до вивч. драми Ф. Шіллера “Розбійники”: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№11. –С.21-22.

 243. Шалагінов Б.Б. Зачистити національні духовні цінності: До обговорення проектів Держ. освітнього стандарту //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.3.

 244. Шалагінова О.І. Чарівник з порасолькою Оле Лукойє: Життя і спадщина Г. - Х. Андерсена //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№6. –С.37-42.

 245. Шевеленко Ф.П. Важный пласт содержания романа Булгакова “Мастер и Маргарита”: Проблемный урок: “Тема вины и расплаты (Иешуа – Понтий Пилат)” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.42-43.

 246. Шепель Ю.А. В широком культурологическом контексте: Изучение рус. былин в сопоставлении с западноевроп. и восточн. эпосом (6-й кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №7. –С.28-29.

 247. Шишкина В.Н. Воспитание симфонической личности: (Об уроках рус. лит. в шк.) //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.18-21; №2. –С.24-25.

 248. Шпиталь А.Г. Бернард Шоу: (Ірландський драматург – Нобелівський лауреат) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№3. –С.37-38.

 249. Шпиталь А.Г. Габріела Містраль. Вільям Голдінг: Нобелівські лауреати. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№5. –С.39-41.

 250. Шпиталь А.Г. Герхарт Гауптман (Нім. драматург і романіст – нобелівський лауреат) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№4. –С.41-43.

 251. Шпиталь А.Г. Джон Стейнбек. Кнут Гамсун: Нобелівські лауреати //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№6. –С.42-44.

 252. Шпиталь А.Г. Іван Бунін. Семюель Беккет: Нобелівські лауреати. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№10. –С.42-43.

 253. Шпиталь А.Г. (Нобелівський лауреат) Ернест Хемінгуей //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.43-44.

 254. Шпиталь А.Г. (Нобелівський лауреат) Луїджі Піранделло //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№7. –С.43.

 255. Шпиталь А.Г. Рене Сюллі-Прюдом (Лауреат Нобелівської премії з літ-ри, франц. поет) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.44-45.

 256. Шумейко Л.В. Мудрость, победившая скоротечность жизни. Изучение творчества О. Хайяма в 8-м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №3. –С.39-42.

 257. Шурова Л.М. Закріплюючи знання учнів: Урок “Поезія Стародав. Сходу та Серед. Азії” у формі гри “Щасливий випадок”, 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №4. –С.25-27.

 258. Щербина О.Б. “Изгоним же последний стужи след из наших душ и обратимся к Солнцу”: Система уроков по изучению поэтич. сказки-пьесы А.Н. Островского “Снегурочка” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.23-26.

 259. Щербина О.Б. Компаративістика як методична основа підсумкового уроку: Із практики формування в учнів поняття про романтизм як літературний напрям (на прикладі творчості Жуковського, Лермонтова, Скотта, Стівенсона (7-й кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.25-26.

 260. Юрченко І.Ю. Матеріали до планування та проведення уроків зарубіжної літератури: 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№2. –С.14-19; №3. –С.6-10; №4. –С.7-9; №8. –С.7-9; №9. –С.3-8; №10. –С.10-12; №11. –С.10-13; №12. –С.15-16.

 261. Янчук О.Д. Робін Гуд і Олекса Довбуш в усній народній творчості: Система інтегр. уроків (зарубіж. л-ра, укр. л-ра): Урок-аналогія, урок-телеміст, урок-гра //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №5/6. –С.14-18.

 262. Янчук О. Д. Щоб утримати учнів у казковому полоні добра: Урок позаклас. читання за повістю-казкою Д. Толкіна “Гобіт, або Мандрівка за Імлисті Гори”: 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №12. –С.18-21.

 263. Ярський Б.О. “Звезд в ковше медведицы семь…”: (О поэте О. Мандельштаме) //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№5. –С.34-39.

 264. Ярський Б.О. “Слыл он чудаком…”: Урок-сопереживание по изучению поэзии В. Хлебникова: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. –№8. –С.34-38.

Див. також

ІСТОРІЯ

 1. Баханов К. Способи фіксації навчального матеріалу на уроках історії //Історія в шк. України. - 1997. - №4. –С.21-25.

 2. Бистрицька Е. До питання міжконфесійного протиборства в Україні //Історія в школі. –1997. - №6. –С.26-29.

 3. Бойко В. Економічна ефективність надільного селянського землеробства правобережної України у 90-х рр. ХІХ століття //Історія в школі. –1997. - №6. –С.4-7.

 4. Бойко О., Клименко-Мудрий В. Політичні розбіжності між українськими партіями у Центральній Раді /березень – квітень 1918р./ //Історія в шк. України. - 1997. - №2. –С.7-10.

 5. Борисенко В. Спецрада “Методика навчання історії” //Пам`ять століть. –1997. - №1. –С.124-125.

 6. Брецко Ф. Конституция України: Робота з правовими поняттями //Історія в шк. України. - 1997. - №2. –С.21-25.

 7. Варгатюк С. Вивчення зовнішньої політики УНР на уроках історії України /10 кл./ //Історія в школі. - 1997. - №6. –С.23-26.

 8. Войцеховський Ю., Чубукова Т. Використання дидактичних ігр на уроках історії України //Історія в школі. - 1997. - №6. –С.15-17.

 9. Герасимчук А.А. Роль національного виховання у формуванні історичної свідомості учнівської та студентської молоді //ПостМетодика. –1997. - №1. –С. 8-9.

 10. Голованов С. Гай Семпроній Гракх. /153 –121 рр. до н.е./: Літ. нарис до портрета //Історія в шк. України. - 1997. - №2. –С.53-54.

 11. Голованов С. Леонід Спартанський: (Іст. портрет) //Історія в шк. України. - 1997. - №4. –С.52-53.

 12. Голованов С. Методика проведення уроку історії з використанням вистави “Вибір” //Історія в шк. України. - 1997. - №1. –С.30-36.

 13. Голованов С. Методика проведення уроку історії з використанням вистави “Вирок” //Історія в шк. України. - 1997. - №2. –С.35-38.

 14. Гортаючи сторінки історії / Аскольдова могила; Ярослав Мудрий; Запорізькі козаки //Все для вчителя. –1997. - №4. –С.3.

 15. Гриценко А. Утворення Української Центральної Ради і піднесення руху за національне відродження серед українців поза межами України //Історія в шк. України. - 1997. - №2. –С.2-7.

 16. Державний стандарт загальної середньої освіти: Людина і світ. Історія: Проект //Освіта України. –1997. - 6 черв. –С.6-8.; 13 черв. –С.6-8.

 17. Державний стандарт загальної середньої освіти: (Проект). Історія //Освіта. –1997. -25 лип. –С.3-10. //Історія України. - 1997. –Жовтень, № 37. –С. 11-12.; № 36. –С. 6-7.; № 35. –С.7-8.; №34. –С.5-7.

 18. Державний стандарт загальної середньої освіти: Суспільствознавство. Історія: Проект //Освіта України. –1997. -30 трав. –С.6-8.; Освіта. –1997. - 16 трав. –С.5-6.

 19. Державний стандарт загальної середньої освіти: Суспільствознавство: (Проект) //Історія в школі. - 1997. - №7. –С. 23-48.

 20. Дніпровські пороги на Січ: (Сценарій іст. вечора для учнів 6 – 8-х кл.) //Історія в шк. України. - 1997. - №1. –С.37-40.

 21. Драпанчук Н.И. Экскурсия в историю: Урок, посвящен. Дню славян. письменности: 9-й кл. //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №2. –С.13-14.

 22. Дубровський В., Наровлянський О. Тести “Конституція України”(до уроків з правознавства) //Історія в шк. України. - 1997. - №1. –С.14-19.

 23. Едвардз М. У пошуках скіфів: Археологічні дослідження //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - № 8. –С.2.

 24. Зубко Л. Від гривни до… гривні: /Інтегрований урок з історії України, суспільствознавства, та укр. і рос. мов/ //Все для вчителя. –1997. –Липень, №13-14. –С.29-31.

 25. Іванко А.Б. Про деякі аспекти вивчення першої частини новітньої історії України /1917 – 1945 рр./ в 10 класі //Історія України. –1997. –Грудень, №46. –С.6-7.

 26. Історичні ігри українців // газ. Позакласний час. –1997. - №1. –С.7.

 27. Історія України: Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розробки тем для вчителів історії, студ. педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук та ін. –К., 1997. – 29 с.

 28. Каліберда Ю. Бій під Крутами за спогадами учасників: (17(30) січня 1918 р.) //Історія в шк. України. –1997. - №3. –С.8-9.

 29. Караман О.Л. Традиційний український одяг на уроках народознавства //Освіта на Луганщині. –1997. - №1/2. –С. 73-76.

 30. Кармазіна М. Ідея федералізму в українській політичній думці на зламі ХІХ – ХХ століть //Історія в шк. України. –1997. - №4. –С. 2-6.

 31. Комаров В. Українська Народна Республіка у шкільному курсі історії /10 кл./ //Історія в школі. –1997. - № 6. –С. 21-23.

 32. Концепція вивчення українського народознавства в сучасній національній школі //Освіта України. –1997. –10 жовт. –С.10.

 33. Кульчицький С. Шлях України до незалежності //Історія в шк. України.–1997.- № 3. –С.2-4.

 34. Кульчицький С., Крилач К. Державний освітній стандарт з історії //Освіта України. –1997. –26 груд. –С.8.

 35. Лесюк Л. Невмирущий оберіг: (Урок народознавства) //Дивослово. –1997. - №2. –С.29-32.

 36. Литвин-Кіндратюк С., Кіндратюк Б. Народознавство та організація здорового способу життя школярів. –Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 279 с.

 37. Мельник Л. Гетьманство Івана Мазепи //Історія України. –1997. - №11. –С.1-3.

 38. Мисан В. Вивчення писемних джерел на уроках з історії України. Універсали Центральної Ради //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С. 31-34.

 39. Мисан В. Використання опорних конспектів на уроках історії //Історія в шк. України. –1997. - №1. –С. 27-30.

 40. Мисан В. Тематичне планування початкового курсу історії України: (5 клас) //Історія в шк. України. –1997. - №3. –С. 22-25.

 41. Мицик Ю. Мелетій Смотрицький: (Іст. портрет) //Історія в шк. України. –1997.- №3.–С.47-48.

 42. Олійник О.Б. Їжакова канцелярія: Державна програма “Українознавство в системі освіти, науки, культури”: Навч. посіб. –К.: Хрещатик, 1997. –238 с.

 43. Осмоловський А. Освітня презентація як засіб проблемного та розвивального навчання в умовах довузівської спеціалазації //Історія в шк. України. –1997. - №1. –С.43-45.

 44. Осмоловський А. Психолого-педагогічні можливості учнівської практики //Історія в шк. України. –1997. - №1. –С. 45-48.

 45. Павлюк О. Центральна Рада і США //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С.11-14.

 46. Панасюк В. Опорные схемы на уроках истории, посвященных изучению вопросов культуры //Зелена лампа. –1997. - №1. –С.35-38. –Библиогр.: 9 назв.

 47. Папакін Г. Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918р. //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С.14-19.

 48. Пеленський Я. Соціально-політичний портрет Павла Скоропадського //Історія в шк. України. –1997. - №4. –С. 42-51.

 49. Пироженко Л.В. До питання створення альтернативних книг з історії України //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.225-230.

 50. Пироженко Л. Українська історіографія і фольклор //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.43-46.

 51. Пироженко Л. Фольклор у розвитку української історіографії /М. Максимович, І. Срезневський/ //Історія в школі. –1997. - №6. –С.1-4.

 52. Подольський А. Рада Европи і проблеми викладання історії //Історія в школі. –1997. - №7. –С.3-4.

 53. Полянський П. Йосип Сліпий /видатний релігійний діяч/ //Історія в школі. –1997. - №6. –С.38-40.

 54. Полянський П., Трубайчук А. Країни Латинської Америки /1900 - 1945/ //Історія в школі. –1997. - №6. –С. 10-15.

 55. Потехин В.Е. Народоведение Крыма (в курсе украиноведения): Метод. пособие для учителей 1-3 кл. –Сімферополь: Вид. фірма “Бізнес-Информ”, 1997. –62с.

 56. Програма з народознавства для середніх загальноосвітніх шкіл України: Проект //Освіта України. –1997. –17 жовт. –С.10; 24 жовт. –С. 9.

 57. Програма факультативного курсу українознавства для 10 класу вечірньої /змінної/ школи //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С. 24-25.

 58. Процак Р. Давньокиївські князі. Ярополк Святославич //Історія України. –1997.-№11.–С.1, 4.

 59. Ржепецький Л. Використання прислів`їв та приказок на уроках з історії України /з досвіду роботи/ //Історія в шк. –1997. - № 6. –С. 19-21.

 60. Рибницька О. Вічно житиме одна проблема – людини…: Сценарій навч. модуля факультативу з історії //Освіта. –1997. –21-28 трав. –С.3.

 61. Смолій В., Ричка В. Історія України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). Київська Русь: становлення та шляхи історичного розвитку //Історія України. –1997. - № 11. –С. 6-7.

 62. Смолій В.А. Українська історична наука на рубежі ХХІ століття: Проблема пошуку нових теоретичних та методологічних підходів //Освіта України. –1997. –4-лип. –С.7.

 63. Смотрицький Є. Про історичну освіту //Історія в шк. України. –1997. - №4. –С.13-15.

 64. Степанишин Б. Наука, котра не має права хворіти: (Методика викладання історії) //Освіта. –1997. –15-22 січ. –С.4.

 65. Сорочка-вишиванка.Благословіння батьків: Уроки українознавства в школі //Позакласний час. –1997. - №1. –С.27--32.

 66. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології викладання історії //ПостМетодика. –1997. - №1. –С.25-30. –Бібліогр.: С. 30.

 67. Терещенко К. Українознавство на уроках історії //Освіта. –1997. –11-18 черв. –С.10.

 68. Терно С. Сучасні тенденції розвитку історичної освіти: досвід Ради Європи //Історія в шк. –1997. - №7. –С.1-3.

 69. Ткаченко П. Не претендуючи на істину: /Походження термінів “Київ” і “Русь” //Рідна шк. –1997. - №11. –С.17-22.

 70. Трубайчук А. До питання про вивчення історії ХІХ – ХХ століть у школі і вузі //Пед. вісн. –1997. –№2. –С.32-34.

 71. Трубайчук А. Нова концепція вивчення історії //Пам`ять століть. –1997. - №3. –С.2-5.

 72. Трубайчук А., Задорожна О., Комаров Ю. Балканські та Дунайські країни //Історія в шк. –1997. - № 9. –С. 3-18.

 73. Трубайчук А., Задорожна О., Комаров Ю. Країни Латинської Америки //Історія в шк. –1997. - №9. –С.18-37.

 74. Трубайчук А., Задорожна О., Комаров Ю. Міжнародні відносини 1930 – 1945 рр. //Історія в шк. –1997. - №9. –С.37-42.

 75. Українознавство у педагогічному процессі освітніх установ: Зб. стат. / Ред. Р. Скульський, В. Костюк. –Івано-Франківськ, 1997. –470 с.

 76. Федоренко Д. Від серця до серця: Популярний посіб. з українознавства (Етнологічні, фольклорні та етнопедагогічні проблеми) -К.: Б-ка Українця, 1997. –170 с.

 77. Фідря О. Інформаційно-розвиваючі блоки як один із засобів індивідуалізації навчання історії //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С. 26-30.

 78. Хата, моя, біла хата: (Сценарій уроку народознавства / Підгот. В.О. Сухіна, Т.Р. Костюченко; Чернігівська держ. обл. універс. наук. б-ка ім. В.Г. Короленко, Семенівська центр. б-ка.) –Чернігів, 1997. –7 с.

 79. Хомчук О. Всесвітня історія: проблеми викладання //Рідна шк. –1997. - №9. –С.56-60.

Див. також

ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ

 1. Абрамович С. Священна книга мусульман: Матеріали до вивч. Корану в нац. шк. //Відродження. –1997. - №1. –С.20-22.

 2. Історія релігій: Метод. реком. для вчителя загальноосвітніх шкіл / Уклад. Л.М. Шугаєва; -К.: ІЗМН, 1997. –48 с.

 3. Карагодін В. Християнська педагогіка: принцип свободи і унікальності особистості: /До 2000-річча Різдва Христового/ //Рідна шк. –1997. - №11. –С.23-24.

 4. Кракало О. Вивчення Біблії в навчальних закладах. Сценарії проведення духовних акцій: Метод. посіб. –Тернопіль: Т-во “Поліграфіст”, 1997. –187 с.

 5. Лозко Г. Релігієзнавство та українознавчі дисципліни //Рідна шк. –1997. - №1. –С.13-16.

 6. Малахатько Л.І., Багачок Л.М. Дитяча молитва як оберіг //Література та культура Полісся. –1997. –Вип.9. –С.179-185.

 7. Мельник О. Школа під золотим хрестом: Недільні школи //Освіта. –1997. –8-15 січ. –С.13.

 8. Николов П.О. Толерантность как христианская традиция //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С.113-115.

 9. Серафим, иеромонах. Православне виховання і світ, що оточує нас //Православ. вісн. (К.). –1997. - №4. –С.45-47.

 10. Цимбалістий В. Навчання релігії в державній школі захищає громадян проти морального “занепаду і корупції” //Світло. –1997. –№ 9. –С.281-283.

 11. Шостак В. Дохристиянські вірування українського народу: Посіб. для вчителів //Рідна шк. –1997. - №12. –С.23-58.

Див. також

ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Брецко Ф. Конституція України: робота з правовими поняттями //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С.21-25.

 2. Бугуйчук В.В. Конституція України про проблеми правовиховної роботи як складової частини світогляду молоді //Придніпр. наук. вісн. –1997. - №5: Гум. науки. –С.40.

 3. Глущенко О., Компо В. 17 уроков з курсу “Конституція України”: Посіб. для вчителів загальноосвіт. серед. шк. –К.: МП “Леся”, 1997. –160 с.

 4. Заболоцька Л. Курс “Права людини” в школах України //Історія в шк. України. –1997. - №3. –С.43-46.

 5. Ігнатенко П., Крицька Л. Конституція України – громадянське виховання учнів //Почат. шк. –1997. - №1. –С.2-7.

 6. Крицька Л. Громадянське виховання учнів у світлі Конституції України //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.29-33.

 7. Куторій Р. “Правове регулювання земельних і сільськогосподар-ських відносин” /План-конспект уроку з основ правознавства. 9 кл./ //Історія в шк. України. –1997. - №2. –С.38-42.

 8. Леськова М., Леськов В. Розбудова державності: проблеми правової культури //Рідна шк. –1997. - №10. –С.13-16.

 9. Лукашевич М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх та молоді: роздуми після спільної колегії трьох міністерств //Освіта України. –1997. –16 трав. –С.2-3.

 10. Мілюшнікова О. Права людини: моя власна думка //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.35-36.

 11. Мочкіна Л.І. Історія та основи правознавства //Пед. пошук. –1997. –Вип.3. –С.37-38.

 12. Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства: Посіб. для вчителів, студ. та учнів. –Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1997. –158 с.

 13. Фіцула М.М. Правове виховання учнів. –К.: ІЗМН, 1997. –146 с.

 14. Шлыкова И.А., Политюк Б.С. Правовые аспекты воспитания студентов и старшеклассников //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. –1997. - №2. –С. 108-110.

Див. також

ОСНОВИ ЕТИКИ

 1. Програма інтегрованого курсу етико-естетичного розвитку особистості школяра: Для 5 – 11-х кл.: Проект / Авт. уклад. А.М. Альохіна. –К.: ІЗМН, 1997. –44 с. –Бібліогр.: С.44-45 (36 назв).

 2. Генош О. Чи можуть українські діти вивчати в школах християнську етику? //Світло. –1997. - №9. –С. 283-284.

 3. Культура спілкування: Навч. - метод. посібник для вчителів шк., студентів пед. вузів, учнів пед. уч-щ і батьків / Арват Ф.С. та ін. –К.: ІЗМН, 1997. – 328 с. –Бібліогр.: С. 327-328.

 4. Литвин А., Іванова Г. Авторська програма “Основи народної моралі та етики” //Освіта. –1997. –26 берез. –2 квіт. –С.7.

Див. також

ЛОГІКА

 1. Гладунский В.Н. Вивчення логіки в середніх та вищих навч. закладах //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.205-211.

 2. Шмуклер Ю.Г. Чи потрібно в школі вивчати логіку? //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.211-217.

Див. також

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 1. Державний стандарт загальної середньої освіти. Освітня галузь”Природознавство”: Проект /Авт.С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко,О.І.Бугайов,Є.В.Коршак,Н.М.Буринська,Л.І.Величко,І.І.Базелюк,С.С.Морозюк,Ю.П.Гудзь,В.О.Мотузний,О.В.Брайон,Н.С.Коваль,С.В.Страшко,О.В.Данилова,Л.С.Ващенко,М.Ф.Войцехівський,П.Г.Шищенко,П.О.Масляк.–К.:Генеза,1997. –54 с.; Освіта України. –1997. –8 серп. –С.10-13.

 2. Державні освітні стандарти (початкова школа): природознавство (Проект) //Освіта України. –1997. –16 трав. –С. 6-7.

 3. Байбара Т., Коваль Н. Методика перевірки знань та умінь на уроках природознавства //Почат. шк. –1997. - №8. –С.31-34.

 4. Бібік Н. Ознайомлення з навколишнім у 1 класі //Почат. шк. –1997. - №8. –С.35-38.

 5. Вербицький В. Природознавство на заняттях гуртків //Почат. шк. –1997. - №3. –С.2.

 6. Волощук В. Ознайомлення з навколишнім у 2 класі //Почат. шк. –1997. - №8. –С.38-40.

 7. Гавриленко О. Як навчати екологічного прогнозування //Почат. шк. –1997. - №12. –С.42-45.

 8. Громик Є., Согур Л. Цей загадковий зоряний світ: (Про уроки з природознавства) //Почат. шк. –1997. - №1. –С.30-33.

 9. Гуз К. “Довкілля” – екологічна філософія для дітей //Почат. шк. –1997. - №6. –С.55-57.

 10. Калашнік Н.М. “Навколишній світ” у 1-му класі: особливості вивчення теми “Симетрія” //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 183-189.

 11. Кочан Л.В. Короткий огляд деяких навчальних книг для першокласників / предмет “Навколишній світ”/ //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С.165-169.

 12. Курляк І. Зміст і методика викладання природничих наук у перших українських гімназіях //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.48-51.

 13. Тарасенко Г. Учительське слово та екологізм дитячого світовідчуття //Почат. шк. –1997. –С.1-5.

Див. також

МАТЕМАТИКА

І –ІІІ (ІУ) класи

 1. Богданович М.В. та ін. Формування уявлень учнів про функціональну залежність / М. Богданович, Г. Лишенко, О. Хіман //Почат. шк. –1997. - № 2. –С. 19-26.

 2. Державні освітні стандарти (початкова школа): Математика (Проект) //Освіта України. –1997. –16 трав. –С. 7.

 3. Дятлова С.І., Рехтета Л.О. Використання нестандартних завдань у математичній підготовці дітей віком 6 –7 років //Нові технології навчання. – К., 1997. – Вип. 20. – С. 159 –163.

 4. Ігнатенко І. Казки-задачі на уроках математики //Почат. шк. – 1997. - № 12. – С. 59.

 5. Кочіна Л. Робота за новим пробним підручником з математики //Почат. шк.–1997. - №10. –С. 23-28.

 6. Листопад Н. Вивчення нумерації чисел першого десятка (на уроках математики) //Почат. шк. –1997. - № 8. –С. 27-29.

 7. Микитюк С. З досвіду роботи (вчителя математики) //Почат. шк. –1997. - № 4. –С..38-40.

 8. Мізюк В. Диференційований підхід до вивчення математики //Почат. шк. –1997. - №12. –С. 33-35.

 9. Навчання в 3 класі чотирирічної і 2 класі трирічної початкової школи: Математика. Природознавство. Трудове навчання: Посібник для вчителя (Л.С. Шарапова, М.В. Богдан, Н.С. Коваль та ін.) –2-ге вид. –К.: Освіта, 1997. –286 с.

 10. Рехтета Л.О., Дятлова С.І., Латанський В.Г. Вечір цікавої математики для учнів початкових класів //Нові технології навчання. – К., 1997. – Вип. 20. –С. 151-158.

 11. Сарапулова Є. Деякі прийоми навчання табличного множення на 9 //Почат. шк. –1997. - №4. –С. 37-38.

 12. Сухіна Л. Ще раз про різні способи обчислень (на уроці математики) //Почат. шк. –1997. - № 4. –С. 34-36.

 13. Хробот В. Різнорівневі завдання на уроках математики //Почат. шк. –1997. - №1. –С. 20-25.

 1. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Педагогізація батьків у Сполучених Штатах Америки //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.215-226. – Бібілогр.: с. 225-226.

 1. Чашечнікова О., Федорова Н. Систематизація і узагальнення знань з математики //Почат. шк. –1997. - № 9. –С. 24-27.

 2. Шпакова В. Про вивчення таблиць арифметичних дій //Почат. шк. –1997. - № 8. –С.29-31.

 3. Якиляшек В. Уроки математики з елементами гри //Почат. шк. –1997. - №6. –С. 22-23.

Див. також:

* * * * *

 1. Адаптивні системи підтримки процесу розв`язування задач //Основи нових інформаційних технологій навчання / За ред. Машбиця Ю.І. –К., 1997. –С.102-104.

 2. Акуленко І.А. Математичні вправи для розвитку логічного мислення учнів //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.172-177.

 3. Бевз В.Г. Історія на уроках математики //ПостМетодика.–1997.-№1.–С. 33-35.–Бібліогр.: 6 н.

 4. Бурда М.І., Якиляшек В.Й., Якиляшек І.Й. Використання елементів історизму при викладанні математики в старших класах //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.59-64.

 5. Василенко О.О. Серенада математиці //Освіта. –1997. –14-21 трав. –С.2; 21-28 трав. –С.6; 28 трав.– 4 черв. –С.6; 4-11 черв. –С.6; 11-18 черв. –С.6; 2-9 лип. –С.7; 13-20 серп. –С.2-7.

 6. Гнеденко Б.В. Викладання і творчість: (Сторінки вчителя математики) //У світі математики. –1997. –Т.3, №2. –С.95-100.

 7. Демченко І. Відкритий урок: Викладання деяких тем курсу математики для класів фізико-математичного профілю //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.50-54.

 8. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Математика”: Проект/Авт.С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко,М.І.Шкіль,М.І.Бурда,З.І.Слєпкань,В.О.Швець,Л.П.Кочіна,Г.М.Литтвиненко. – К.:Генеза, 1997. – 63 с. ; Освіта України. –1997. –8 серп. –С. 3-8.

 9. Джигалюк Г.Г. Розв`язування екзаменаційних завдань з математики //Пед. пошук. –1997. –Вип. 3. –С.72-74.

 10. Жовнір Я.М., Євдокимов В.І. 500 задач з методики викладання математики: Навч. посіб. . –Х.: Основа, 1997. –391с.

 11. Ігнатенко М.Я., Соколенко Л.О. Прикладні задачі в шкільному курсі математики //Рідна шк. –1997. - №5. –С.58-59.

 12. Ігнатенко М., Соколенко Л. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики як засіб активізації навчально-пізнавальної активності учнів: (Навч. посіб. для студ. і викладачів фіз. - мат. фак. педвузів, малих акад. наук, ліцеїв, гімназій) .–К.: ІЗМН, 1997. –75 с.

 13. Істер О.С. Комбінаторика, біном Ньютона та теорія ймовірностей у школі. –К.: Факт, 1997. –184 с.

 14. Котенко А.М. Систематизація та узагальнення знань учнів у процесі вивчення математики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 213-216.

 15. Математика: (Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розроб. тем для вчителів математики і студентів педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук та ін.). –К.: НПЦ “Перспектива”, 1997. –75 с.

 16. Митник О. Математична логіка як навчальний предмет //Почат. шк. –1997. - №9. –С.21-23; №11. –С.17-19.

 17. Недогарок Г. Математична освіта школярів //Рідна шк. –1997. - №6. –С.18-19.

 18. Одарченко Н.І. Методологічні аспекти і методи викладання матаматики в школах нового типу //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.194-197.

 19. Одарченко Н.І. Новий концептуальний підхід до викладання математики у навчально-виховних закладах нового типу //Нові технології навчання. –К., 1997, -Вип. 21. –С.122-125.

 20. Погорілко І. Про деякі зв`язки навчального матеріалу під час вивчення математики і механіки //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.38.

 21. Процай В.Ф., Новикова У.В. Комбінаторика і теорія ймовірностей у школі: Теорет. положення. Розв`язування задач: Учб. посіб. –Х.: СП “Каравелла”, 1997. –188 с.

 22. Рамський Ю.С., Балик Н.Р. Методичні основи вивчення єкспертних систем у школі / МО України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. –К.: Логос, 1997. –114 с.

 23. Рибалова Л.М. Методологія наукового пошуку – основа технології розвиваючого навчання (у викладанні математики) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С.206-209.

 24. Сікорський П. Визначення змісту математичної освіти в середніх навчальних закладах //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.55-57.

 25. Славко В.Я. Формування загальнонавчальних умінь школярів у процессі навчання математики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С.216-221.

 26. Томащук О. Професійна спрямованість викладання математичного аналізу //Рідна шк. –1997. - №11. –С.55-56.

 27. Шавальова В., Хмара Т. Наступність у процессі навчання математики //Рідна шк. –1997. - №5. –С.66-67.

 28. Шишкіна М.П. До класифікації головних підходів в основах математики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С.24-30.

 29. Шиян Л. Гуманізація та гуманітаризація шкільного курсу математики //Наук. вісн. Волин.держ. ун-ту. Сер. Фіз., хім., мат. науки, інформатика. –1997. - №4. –С.48-50.

 30. Шкіль М., Слєпкань З. Про проект – державний стандарт з математики //Освіта України. –1997. –5 груд. –С.10.

 31. Якиляшек В. Реалізація принципу гуманітаризації в освітньому стандарті з математики //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.30-33.

Див. також

ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 1. Жалдак М.І. Комп`ютер на уроках математики: Посіб. для вчителів. –К.:Техніка, 1997.–303 с.

 2. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посіб. для вчителів (Ю.І. Машбиць, О.О. Гокунь, М.І. Жалдак та ін.). –К.: ІЗМН, 1997. –264 с.

 3. Державний стандарт заагальної середньої освіти: Інформатика: Проект //Освіта України. –1997. –8 серп. –С. 8-10.

 4. Діалогова взаємодія учня з комп`ютером //Основи нових інформаційних технологій навчання / За ред. Машбиця Ю.І. –К., 1997. –С.144-192.

 5. Загальнопсихологічні вимоги до діалогової взаємодії учня з комп`ютером //Там само. - С.151-155.

 6. Комп`ютер і психологічні механізми навчання //Там само. –С.74-84.

 7. Концепція інформатизації школи: (Комп`ютерізація навчального закладу) //Міжнар. освіта. –1997. - №1. –С.33-34.

 8. Левшин М. Інформатика у початковій школі: Фантазії чи дійсність?! //Освіта України. –1997. –6 черв. –С.10.

 9. Мамчич Т.І. Задачі теорії ймовірностей в курсі інформатики //Пед. пошук. –1997. –№2. –С.63-64.

 10. Мархалевська І.О. Затоваришуй зі мною, алгоритм / Урок-турнір з інформатики / //Все для вчителя. –1997. –Липень, №13-14. –С. 26-28.

 11. Мікросвіти (комп`ютерні навчальні середовища) //Основи нових інформаційних технологій навчання / За ред. Машбиця Ю.І. –К., 1997. –С.96-98.

 12. Морзе Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя інформатики //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.313-314.

 13. Організаційні форми навчальної роботи учнів з комп`ютером //Основи нових інформаційних технологій навчання / За ред. Машбиця Ю.І. –К., 1997. –С.229-232.

 14. Основні параметри діалогу учень-комп`ютер //Там само. –С.147-151.

 15. Рамський Ю., Балик Н., Шмигер Г. “Розумна” машина зберігає інформацію: Експертні системи у навч. процесі //Рідна шк. –1997. - №5. –С.56-58.

 16. Ривкінд Й.Я., Борисов М.Г., Андрусич О.О. Методика навчання основ алгоритмізації та основних принципів програмування професійною мовою TURBO PASCAL за допомогою виконавців //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.141-147.

 17. Ривкінд Й., Андрусич О. Семикласники працюють в TURBO PASCAL`і: нове в методиці навчання основ інформатики та програмування з допомогою виконавців //Рідна шк. –1997. - №1. –С.56-57.

 18. Чепрасова Т. Розвивати новий стиль мислення: Взаємозв`язок уроків інформатики та математики в умовах НІТН (нових інформаційних технологій навчання) //Рідна шк. –1997. - №9. –С.52-55.

Див. також

ФІЗИКА

 1. Аксельруд В. Технологія вивчення фактичного рівня загально-навчальної підготовки учнів //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.16, 33.

 2. Атаманчук П. Еталонні вимірники якості знань учнів з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.11-14.

 3. Бітюцька С., Мінаєв Ю., Циганок М. Фізичні задачі з розвитком змісту. Перевірка відповідей на окремі випадки: (Розв`язуємо задачі) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.34-38.

 4. Бовсуновський Л., Волинець М., Коршак Є. Саморобний навчальний генератор надповільних коливань: (Розвиток навчального фізичного експерименту) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.31-35.

 5. Бойко М. Гуманізація фізичної освіти: мета чи засіб? //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.8-10.

 6. Брацихін В.М. Елементи творчості на уроках фізики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 209-211.

 7. Бугайов О., Садовий М. Про критерії державного стандарту: (Фізична освіта) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.15-18.

 8. Будний Б., Андрієвський В., Кульчицький В., Вознюк С. Дослідження навантажувальної характеристики та реєстрація магнітного поля розсіяння трансформатора //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.49-52.

 9. Вансклевич А. Про використання модульної технології навчання фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.19-23.

 10. Величко С. Нові джерела лінійчастих спектрів: (Розвиток навчального фізичного експерименту) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.35-37.

 11. Вершинін П.П., Заліщук В.В. Електротехніка у системі гуманітаризації навчального процесу //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.73-78.

 12. Вороневич Б. Дещо про вивчення теми “Механічні хвилі” //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.33-36.

 13. Галицький О., Галицька Л. Дидактичні умови підвищення ефективності фізичного експерименту //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.46.

 14. Головко М. Роль елементів історизму під час вивчення фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.45-47.

 15. Гончаренко С.У., Павленко А.І. Генезис та сучасний рівень наукових уявлень про фізичну задачу в методиці навчання фізики //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.78-84.

 16. Гончаренко В.М. Інтегративно-гуманітарний підхід у курсі фізики середньої школи //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.211-213.

 17. Гончаренко С.У., Козловська І.М. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. - С.9-18.

 18. Гончаренко С., Волков В., Коршак Є., Бугайов О., Юрчук І. Стандарт шкільної фізичної освіти //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.2-8.

 19. Гриценко В., Гусак А. Моделювання задач електронної теорії металів //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.12-14.

 20. Грязнов Ю., Лісіна Л. Розвиток пізнавальної активності школярів під час навчання як інноваційний процес //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.2-5.

 21. Гуляєва Л. Модульно-проблемний підхід до викладання теми “Електромагнітна індукція” //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.16-23.

 22. Давидьон А. Конструювання експериментальних задач різного рівня складності //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.45-46.

 23. Давидьон А., Баштовий В. Постановка експериментальних задач за допомогою простого обладнання: (Розвиток навчального фізичного експерименту) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.38-40.

 24. Далекий Л., Коваль В. Письмовий екзамен з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.28.

 25. Двораківський В., Коршак Н., Савченко В. Біологічна дія радіоактивного випромінювання та захист від нього //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.23-27.

 26. Джулик О. Інтегрований спецкурс як засіб формування системи знань учнів про фізичні основи теплоенергетики //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.44-55.

 27. Євтушок А., Комаренко О., Коршак Н., Одинець Т., Цельова О. Деякі відомості про Чорнобильську катастрофу //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.27-29.

 28. Жабєєв П. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.44-46.

 29. Желюк О. Впровадження основ цифрової електроніки в навчальний фізичний експеримент //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.47-55.

 30. Жмурський С. Новий підхід до вивчення дисперсії в курсі фізики середньої школи //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.27-30.

 31. Жук Ю. Викладання фізики і нові інформаційні технології навчання //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.13-16.

 32. Жук Ю. Використання засобів нових інформаційних технологій у навчальній дослідницькій діяльності //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.4-7.

 33. Жук В. Особливості використання графічних представлень фізичних процесів засобами нових інформаційних технологій навчання //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.9-12.

 34. Жук В. Фізика в молодших класах //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.29-30.

 35. Заводяний В. Хто як скородить, так йому і родить: Використання народної мудрості на уроках фізики/ //Рідна шк. –1997. - №11. –С.51-53.

 36. Іваницький О., Сергєєв О., Школа О. Технологія концентрованого навчання основам фізики в системі диференційованої середньої загальноосвітньої школи //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.2-6.

 37. Іваніцький О. Технологія концентрованого навчання основ фізики: (аспект впровадження) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С. 26-29.

 38. Іллюшко В., Калапуша Л. Умови формування творчої активності учнів засобами фізичного експерименту //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.11-14.

 39. Ірха О. ТЗН на уроках фізики //Рідна шк. –1997. - №11. –С.53-54.

 40. Каленик В. Генералізація змісту навчального предмета //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.2-4.

 41. Каленик М. Зв`язок між основним і додатковим матеріалами в курсі фізики основної школи //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.36-38.

 42. Козловська І. Інтегральний підхід до вивчення фізики у професійній школі як засіб гуманітаризації навчання //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.88-97.

 43. Кононенко М. Національне виховання на уроках фізики //Освіта. –1997. –22-29 січ. –С.9.

 44. Концепція фізичного виховання в системі освіти України (проект) /В.М. Балабан та ін. //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С. 145-155.

 45. Коршак Є., Павленко А. Навчальні експериментальні задачі з фізики: відкриваємо наукові методи пізнання //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.42-44.

 46. Коршак Є., Ляшенко О. Як готуватися до екзаменів: (Випускні і вступні екзамени з фізики) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С. 17-20.

 47. Котельніков Г. Самостійні дослідження учнів під час виконання експерименту //Фізика та астрономія в шк. – 1997. - № 4. – С. 45-48.

 48. Кремінський Б.Г. Ознацомлення учнів із законами діалектики в процессі навчання фізики як один із шляхів формування сучасного наукового мислення //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С.169-177.

 49. Кремінський Б. Теоретичні основи формування сучасного наукового стилю мислення школярів у процесі навчання фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.6-9.

 50. Лень А., Форостяна Н., Шут М., Шендеровський В. 100 років з електроном: (З історії фізики) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.41-45.

 51. Лопаткіна І.М. Гуманітаризація навчального процессу під час викладання фізики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.235-237.

 52. Лукіна Т. Оцінювання знань учнів в умовах задачного підходу при диференційованому навчанні фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.38-41.

 53. Лукіна Т.О. Теоретичні основи задачного підходу до навчання фізики: дидактичний, методичний та діяльнісний аспекти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.177-186.

 54. Лучків І., Бродин І. Формування наукової картини світу під час вивчення фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С. 20-27.

 55. Ляшенко О.І., Сергєєв О.В. Розвиток методики навчання фізики як інноваційний процес //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С. 105-114.

 56. Микитюк В. Міркування про роль задач у шкільному курсі фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.55.

 57. Мінаєв Ю., Циганок М. Розвиток змісту фізичних задач для аналізу поширених помилок у розв`язаннях //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.38-42.

 58. Муляр В. Використання нових інформаційних технологій під час вивчення питаннь квантової фізики в середній школі //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.15-16.

 59. Нечет В. Дидактичний аналіз структури фізичного знання //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.20-25.

 60. Нечет В.І. Основи теорії навчання фізики в загальноосвітній середній школі / Запоріз. держ. ун-т. –Запоріжжя: АТ “Мотор Січ”, 1997. –200 с.

 61. Орієнтоване тематичне планування з фізики та астрономії: 8-й кл.: Метод. рекомендації / (Бугайов О.І. та ін.). –К.:Освіта, 1997. –95 с.

 62. Павленко А.І. Методика навчання учнів середньої школи розв`язанню і складанню фізичних задач / Укр. держ. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова. –К., 1997. –177 с.

 63. Павленко А. Розв`язування задач: модульний підхід //Рідна шк. –1997. - №1. –С.54-55.

 64. Первак Г.И. Три лабораторных работы (по физике на самодельных приборах) //Физика в шк. –1997. –№ 2. –С.61-65.

 65. Попов И.В. (Кировоград) Приобщение учащихся к решению конструкторских задач //Физика в шк. –1997. - №1. –С.29-30.

 66. Примаков А. Застосування графічного методу розв`язування задач //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.41-42.

 67. Примаков А. Застосування методу аналогії для знаходження періоду коливань складних механічних систем: (Розв`язування задач) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.48-50.

 68. Редько Г., Дон О. Деякі питання класифікації методів навчання фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.10-12.

 69. Редько Г., Наумова А., Цимовська А. Функції фізики як навчального предмета у системі шкільної практики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.12-13.

 70. Рогаля А., Тищук В. Наш земляк-лауреат Нобелівської премії Григорій Шпарпак //Фізика та астрономія в шк. –1997. - № 1. –С.49-51.

 71. Руденко М. Домашні експериментальні диференційовані завдання під час навчання фізики: (Розв`язуємо задачі) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.42-43.

 72. Савченко В. Фізика і лірика: (Фізика в поезії) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.52.

 73. Савченко В., Гуралюк А., Мирошниченко Ю. Інтерференція і дифракція світла: (Викладання в шк.) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.30-35.

 74. Садовий М. Експеримент у навчанні фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.6-9.

 75. Садовий М. Про одну з проблем експерименту: (Вивчення оптичних явищ) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.35-36.

 76. Садовий М. Про систему експериментальної діяльності: (Розвиток навчального фізичного експерименту) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.30-31.

 77. Сергєєв О., Котельніков Г. Короткочасні лабораторно-практичні роботи з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.41-45.

 78. Сивашенко С. Нетрадиційні уроки з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.30-33.

 79. Сиротюк В. Засоби наочності у розв`язуванні фізичних задач //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.50-54.

 80. Сиротюк В. Система дидактичних засобів та її комплексне використання на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.25-28.

 81. Солуха І. Деякі процедури складання тестових завдань для контролю результатів навчального процесу з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.14-17.

 82. Солуха І. Створення валідних тестових завдань для об`єктивного інформативного контролю результатів навчального процесу //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №3. –С.8-11.

 83. Стеблецький А. Тест – не лише засіб контролю //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №2. –С.17-20.

 84. Ткачук Р. Елементи радіоелектроніки в сучасній школі //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.31-33.

 85. Третя Соросівська олімпіада з фізики: Для учнів 9-11 кл. загальноосвіт. шк. / Упоряд. Бурінська З.В., Парновський С.Л. –К., 1997. – 44 с.

 86. Федішова Н.В. Шляхи реформування політехнічної освіти в шкільному курсі фізики //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С. 67-72.

 87. Фізика: (Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розробки тем для вчителів фізики і студентів педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук та ін.). –К., 1997. –68 с.

 1. Філон Л. Елементи стереометрії в курсі фізики 7-8 класів //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.36-38.

 2. Фуртак Б., Чорній У. Про особливості висвітлення шкільної фізики в австрійських та українських підручниках: (Спроба порівн. аналізу) //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.63-67.

 3. Шендеровський В. Відкриття віку: Іван Пулюй чи Конрад Рентген? //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.51-58.

 4. Шпак О.М. Основи диференційованого навчання фізики: Навч. посіб. –К.: ІЗМН,1997.–123 с.

 5. Шут М., Бережний П., Касперський А., Шут Л. Очно-заочна фізико-технічна школа готує до вступного іспиту з фізики //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.53-55.

 6. Яицкая Л.В. Творческая лаборатория учителя по проблеме индивидуализации обучения физике в современных условиях //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.224-226.

Див. також

ХІМІЯ

 1. Баранова О. Питання охорони природи на уроках хімії //Біол. і хімія в шк. –1997. - №2. –С.28-29.

 2. Буринська Н. Концепція шкільного підручника хімії //Біол. і хімія в шк. –1997. - №4. –С.12-15.

 3. Василега М. Вугільна нафта з нафтового вугілля, або як утворилися на землі горючі копалини //Біол. і хімія в шк. –1997. - № 4. –С. 6-9.

 4. Василега М., Орел В., Фурсенко А. Розв`язування складних задач на суміші газів //Біол. і хімія в шк. –1997. - № 1. – С.27-29.

 5. Василега-Дерибас М. Хімія в Україні: Подорож у минуле //Біол. і хімія в шк. –1997. - №2. –С.41-45.

 6. Вишневська Л.В., Решнова С.Ф. Організація індивідуальної роботи з методики навчання хімії //Метода: Зб. наук.-метод. ст. – К., 1997. – Вип.1. – С.11-13.

 7. Гриньова Г., Сосновська С. Різнорівневі навчальні програми з хімії //Освіта. –1997. –5-12 листоп. – С. 8-11.

 8. Депутат В.М. Гуманітаризація природничо-математичного циклу на матеріалі базового курсу хімії //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С.202-206.

 9. Дробоцький А. Українські вчені-хіміки //Біол. і хімія в шк. –1997. - №1. –С.46-49.

 10. Дуброва Н. Як обладнати кабінет хімії //Біол. і хімія в шк. –1997. - №4. –С.21-22.

 11. Ємченко Н. Знайомі і незнайомі нітрати //Біол. і хімія в шк. –1997. - №2. –С.2-7.

 12. Ємченко Н. Нітрати і здоров`я //Біол. і хімія в шк. –1997. - №3. –С.15-19.

 13. Колупаєв Ю., Єльнікова Г. Курс органічної хімії: зв`язок з біологією та екологією //Біол. і хімія в шк. –1997. - №1. –С.14-16.

 14. Кривченко О. Нові глибини і таємниці хімії: (З досвіду методиста хімії Л.Ф. Гуценко, м. Чернівці) //Освіта. –1997. –9-16 квіт. –С.11.

 15. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни “Хімія”: Орган. хімія: Для слухачів підгот. від-нь вузів / Уклад. П.В. Федоренко. –К.: ІЗМН, 1997. –110 с. –Бібліогр.: с. 110 (9 назв).

 16. Обговорюємо проект державного стандарту загальної середньої освіти в Україні. Хімія / Ю. Фіалков, В. Лисаченко, Ю. Шмуклер, Л. Гладюк, П. Попель //Біол. і хімія в шк. –1997. - №4. –С.37-41.

 17. Попель П. Сучасний погляд на електроліти та іх перетворення //Біол. і хімія в шк. –1997. - №1. –С.2-8.

 18. Різванов А. Саморобні пристрої для вивчення електролітичної дисоціації //Біол. і хімія в шк. –1997. - №1. –С. 29-31.

 19. Соколова С.М. Методика підготовки до сприйняття школярами хімічних знань //Нові технології навчання. – К., 1997. –Вип. 19. –С. 152-158.

 20. Солодка Г. Орієнтоване поурочне планування курсу хімії: (8-й кл.) //Біол. і хімія в шк. –1997. - №2. –С. 18-22; № 3. – С.20-23.

 21. Староста В., Староста К. Вчимо мислити на уроках хімії //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С. 32-34.

 22. Староста В., Сірко І. Деякі аспекти проведення хімічних олімпіад //Біологія і хімія в шк. –1997. - №1. –С.35-39.

 23. Титаренко Л. Про викладення хімії в 1997-1998 навчальному році в середніх закладах освіти //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.2-3.

 24. Титаренко Н. Методичні рекомендації до використання тестових завдань з хімії //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.37-40.

 25. Фіалков Ю. Смак “Кореня науки”: (Модернізація системи викладання хімії в загальноосвіт. школі) //Біологія і хімія в шк. –1997. - №1. –С.40-41.

 26. Фіалков Ю., Бухтіяров В. На чому “спотикаються” автори підручників та посібників з хімії //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.44-45; № 4. – С. 29 – 30.

 27. Фірко В. Розв`язуємо задачі з хімії за допомогою ЕОМ //Біологія і хімія в шк. –1997. - №4. –С.45.

 28. Хімія: Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розробки тем для вчителів хімії, студ. педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук та ін.). –К.: 1997. – 27 с.

 29. Цимбал Н. Міжнародні елементи в сучасній українській хімічній термінології //Біологія і хімія в шк. –1997. - №2. –С.31-34.

 30. Чайченко Н.Н. Формирование у школьников теоретических знаний по химии: психолого-педагогический аспект. - Сумы: ИПП ”Мрія-1”,1997. - 155 с.: Библиогр.: С.137-154 (281 назв.).

 31. Шапошникова І. Диктанти з теми “Складні речовини” //Біологія і хімія в шк. - 1997. - №4. - С.24-27

 32. Шевцов В. Але щоб такий проект, не приведи Господь, став стандартом: Рівень сучас. підручників з хімії //Освіта. –1997. –19-26 листоп. –С.10-11.

 33. Шевцов В. Сучасні марення на хімічні теми: Підруч. з хімії для шкіл //Освіта. –1997. –27 серп. –3 верес. –С. 4-5.

 34. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика: (На матеріалі вивчення хімії). –К.: НВФ “Партнер”, 1997. –206 с. – Бібліогр.: с. 193-197 (66 назв.).

Див. також

БІОЛОГІЯ. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

 1. Програма з біології для 6-7-х класів середніх закладів освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. - С. 15-31.

* * * * *

 1. Бекетт Ф. Біосферний заповідник у Каталонських горах //Геогр. та основи екон. в шк. –1997. - №1. –С. 52.

 2. Білоус С. Уроки з екологічного виховання //Рідна шк. –1997. - №6. –С.70-72.

 3. Бойко В.М., Бойко М.Ф. Теоретичні аспекти екологічного виховання //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип. 4. –С. 4-6.

 4. Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / Киевский экол. - культ. центр. Центр охраны дикой природы СоЭС. –К.: 1997. –96 с.

 5. Борисенко Н.М. Значення краєзнавчого чинника в формуванні екологічної культури молодших школярів //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.5. –С.7-12.

 6. Бровдій В. Екологічні проблеми в Україні //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №2. –С.28-31.

 7. Бровдій В. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.37-40.

 8. Ващенко Л. Про викладання біології в 1997 – 1998 навч. році в середніх закладах освіти //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С. 3-4.

 9. Венгер С.С., Москов М.В. Диференційоване вивчення понять в курсі біології середньої школи //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С. 9-11.

 10. Вербицький В. Освітній проект спільного американсько-українського космічного експерименту “Вчителі та учні досліджують рослини у космосі” //Почат. шк. –1997. - №10. –С.45.

 11. Вервес Ю., Олексієнко В. Система тваринного світу //Біологія і хімія в шк. –1997. №1. –С.8-13; №2. –С.7-15; №3. –С.11-15.

 12. Вольвач Ф., Дробноход М. Екологія як навчальна дисципліна: проблеми методології та змісту //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.13-39.

 13. Гавриленко І., Лобас Л. Науково-природнича освіта в єпоху ризикованих технологій //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.149-154.

 14. Гавриленко О.Г. Проблема творчого підходу вчителя до єкологічного виховання учнів початкових класів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.221-223.

 15. Генкал С.Е. Модульно-тьюторська система: (Біологія-7) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.224-227.

 16. Глущенко Л. Підручник біології. Перша спроба: (Рец. на кн: Морозюк С. Біологія. Підруч. для 6 кл. –К., 1996.) //Біологія і хімія в школі. –1997. - №1. –С.42-43.

 17. Гончар О. Використання таблиць у навчанні біології //Біологія і хімія в школі. –1997. - №2. –С.22-25.

 18. Горяна Л. Урок з теми “Поширення плодів та насіння”: 6-й кл. //Біологія і хімія в школі. –1997. - №2. –С.16-17.

 19. Гусарук Н. Виноград, красиве і корисне //Біологія і хімія в школі. –1997. - №4. –С.9, 40.

 20. Дробноход М. Пріоритети стійкого екологічно-безпечного розвитку //Освіта і управління. –1997. – Т. 1, №3. –С.5-18.

 21. Дробноход М., Вольвач Ф. Соціальна екологія як складова гуманітарної освіти: навчально-експериментальна програма //Освіта і управління. – 1997. – Т. 1, № 3. – С. 63-76.

 22. Жилкіна Н., Шершньова А. Світ поклоняється квітам //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - № 10 (15). –С.4-5.

 23. Зайцева В.М., Семашкіна Г.М. Системний підхід у викладанні біології на матеріалі розділу “Тварини” 8 клас //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.13-15.

 24. Калішня К., Рибак О. Використання наукових термінів на уроках біології //Біологія і хімія в шк. –1997. - №1. –С.17-22.

 25. Кисельов М. Феномен екології: світогляно-філософський аспект //Освіта і управління. –1997. - №3. –С.156-166.

 26. Козленко О. Задача з генетики //Біологія і хімія в школі. –1997. - №2. –С.47.

 27. Косогова Т., Данилова Г. Семінар із проблем біологічної освіти в Україні //Біологія і хімія в шк. –1997. - № 3. – С.19.

 28. Логвина-Бик Т. Навчання біології та розвиток розумової діяльності учнів //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.31-37.

 29. Маранцман В.Г. Художественные произведения о природе как средство эстетического и нравственного воспитания учащихся: (Материалы к уроку по изучению интегриров. темы “Времена года” –5-й кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.22-23.

 30. Мегалінська Г., Макарова С., Пилипчук О. І цікаво, і повчально: Використання елементів комп`ютерної технології та коміксів у викладанні основ радіобезпеки //Рідна шк. –1997. - № 12. –С. 66-70.

 31. Мельничук В. Про гусеподібних (Anseriformes) //Біологія і хімія в шк. –1997. –С.50-51.

 32. Москова Т.М. Використання рослини огірка (cucumis sativus L.) при вивченні біології в школі //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.17-19.

 33. Неведомська Є. Як допомогти учням оволодіти біологічними термінами //Біологія і хімія в шк. –1997. - № 2. –С.34-37.

 34. Неведомська Є., Горяна Л. Орієнтовне поурочне планування курсу біології: (6-й клас) //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.23-29.

 35. Неведомська Є., Горяна Л. Орієнтовне поурочне планування курсу біології: (7-й клас) //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.29-32; №4. –С.15-20.

 36. Обговорюємо проект державного стандарту загальної середньої освіти в Україні. Біологія / Е. Шухова, Н. Пустовіт //Біологія і хімія в шк. –1997. - №4. –С.33-37.

 37. Огієнко О. Особливості дидактичної гри з біології //Біологія і хімія в шк. –1997. - № 4. –С.22-24.

 38. Пилипчук О.Я. Історія природознавства і техніки та формування сучасної наукової картини світу //Вісн. Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Українознавство. –1997. –Вип.2. –С.41-44.

 39. Плечова З.Н., Пустовіт Н.О. Тиждень екологічних знань у школі //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3.- С. 121-124.

 40. Покиньчереда В.Ф. та ін. Роль еколого-освітньої роботи у збереженні біорозмаїття (на прикладі Карпатського біосферного заповідника) //Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. –К., 1997. –С. 118-125.

 41. Похила Л.С. та ін. Використання скарбниці народних знань у процессі вивчення біології: Царство Рослини: Посіб. для учнів серед. загальноосвіт. шк., гімназій, ліцеїв /Похила Л.С., Яцук Г.Ф., Гдаль Б.Б. –Тернопіль: Вид-во “Мандрівець”, 1997. –71 с.

 42. Пугачова Н.І., Литвиненко О.І. Оригінальна задача до розділу “Генетика і медицина” курсу біології спеціалізованих шкіл //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.4. –С.31-34.

 43. Пустовіт Н.А., Вороніна Л.П., Руденко Л.Д. Система пізнавальних завдань екологічного змісту //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.80-88.

 44. Семашкіна Г.М. Накопичення фактичного матеріалу для проведення занять природознавчого циклу (методичні рекомендації) //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.4. –С.38-41.

 45. Сидорович М.М. Теоретична біологічна освіта в середній школі //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.32.

 46. Степанюк А. Формування цілісних знань школярів про живу природу //Біологія і хімія в шк. –1997. - №4. –С.42-45.

 47. Столяров Г. Забруднення довкілля в Китаї //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №2. –С.51.

 48. 101 правило екологічно відповідальної поведінки //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №3. –С.52-54.

 49. Тарасенко Г.С. Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.170-171.

 50. Тематичне планування навчального матеріалу курсу “Біологія”: (6-й кл.): Метод. рекомендації для вчителів біології загальноосвіт. шк. та студентів вищ. пед. навч. закладів зі спец. “Біологія” / Черняк В.М., Бабін І.І., Гладюк Т.В. та ін. –Тернопіль: Вид-во “Мандрівець”, 1997. –91с.

Те саме. – 7 кл. – 103 с.

 1. Тимошенко А.Г. Голубоглазое диво России: (Лён) //Биология в шк (М.). –1997.-№1. –С.90-92.

 2. Тимошенко А.Г. Дитя тропического леса: (Каучук) //Биология в шк (М.).–1997.-№2.–С.88-90.

 3. Токарчук Л., Кондратюк О. Віруси: їх природа, походження та роль в еволюції //Биология в шк. –1997. - №4. –С.2-5. –Бібліогр.: 5 назв.

 4. Третя Соросівська олімпіада з біології: Для учнів 9-11 класів загальноосвіт. шк. / Упоряд. Бурінська З.В., Брайон О.В., Мотузний В.О. –К.,1997. –32 с.

 5. Трубачова С. Самостійна робота учнів на семінарських заняттях з біології //Біологія і хімія в шк. –1997. - №3. –С.46-47.

 6. Червонецький В.В. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної освіти та діяльність міжнародних організацій у його запровадженні в школі //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.154-166.

 7. Чинкіна Т.Б. Методика викладання курсу генетики блоками на уроках загальної біології в 11 класі //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.33-34.

 8. Шалютин Б. Биология в школе: (Био-КВН) //Все для вчителя. –1997. –Липень, №13-14. –С.48.

Див. також

ВАЛЕОЛОГІЯ

 1. Адамчук Н. Валеологічна освіта – шлях до зміцнення здоров`я учнів //Біологія і хімія в шк. –1997. - №2. –С.29-31.

 2. Адамчук Н. Валеологічна освіта – шлях до самопізнання і самоконтролю учнів //Валеологія (Тернопіль). –1997. - №1. –С.14-16.

 3. Алатон А. Валеологія на допомогу вчителю: Дод. матеріали для учителів почат. шк. –2-ге вид. –К.: “Алатон”, 1997. –104 с.

 4. Волкова С.С. Методика використання валеологічних знань при самоорганізації здорового способу життя //Валеологія. –1997. - №1. –С.11-14.

 5. Вчителю про СНІД: Методичні матеріали на допомогу вчителю валеології (Авт. - Уклад. С.В. Кириленко, В.В. Морозова, В.Я. Чаплинський). –К.: ІЗМН, 1997. – 44 с.

 6. Гришко Т., Бичкова І. Екологічні аспекти розділу (біології) “Людина та ії здоров`я” //Біологія і хімія в шк. –1997. - №2. –С.26-27.

 7. Державний стандарт середньої освіти України. Валеологія: Проект //Освіта України. –1997. –27 черв. –С.6-9.

 8. Мостова Т. Валеологія – це вміння позитивно жити з найбільшою користю для себе і людей //Освіта України. –1997. –17 жовт. – С.8-9.

 9. Наточій А. Валеологічна освіта //Почат. шк. –1997. - №2. –С.26-28.

 10. Новикова Н.І. Педагогічна творчість у валеологічному вихованні школярів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.,УДПУ, 1997. –С.219-221.

 11. Опанасенко Г.Л., Попова Л.О. Валеологія як наука //Освіта на Луганщині. –1997. - №1/2. –С.88-91.

 12. Тимченко О. Від чого залежить здоров`я жителя України //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №8. –С.10.

 13. Удовицька О., Шеретун Н. Стоматологічне оздоровлення. (Валеологія) //Рідна шк. –1997. - №11. –С.59-60.

 14. Царенко А.В. Здоров`я як найвища цінність людини: (Метод. матеріал для ст. класів) //Валеологія. –1997. - №1. –С.19-21.

 15. Шахненко В.І. Валеоаналіз уроку //Валеологія. –1997. - №1. –С.22.

Див. також

ГЕОГРАФІЯ

 1. Пестушко В., Сасихов В., Уварова Г. Географія материків і океанів: Програма для 7 класу серед. загальноосвіт. школи //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.14-19.

 2. Мелько Л. Географія культури України: Програма для 10 – 11 класів //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №4. –С.10-13.

 3. Програми факультативів і спецкурсів з географії та основ економіки /Уклад. Л.М. Булава та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –135 с.

* * * * *

 1. Андрієвський О. Західна Європа – Україна: реалії та перспективи: Гра-дослідження //Географія та основи економіки в шк. – 1997. - № 3. –С. 25-26.

 2. Байкова Э.Г. Какой быть школьной географии //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №8. –С.4.

 3. Бакляк О.В. Комбінована система навчання – один із шляхів гуманітаризації географічної освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.221-224.

 4. Бейдик О. Бразилія: Метод. матеріали //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №4. –С.45-46.

 5. Бейдик О. Південно-Африканська Республіка: Метод. матеріали //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №4. – С.43-45.

 6. Бойко В. Чий “Рідний край” кращий (про підручники) //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.43-44.

 7. Бурлака О. Держава Ізраїль //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.45-49.

 8. Бурлака О., Яковлева Т. Ігри для кращого засвоєння географічної номенклатури //Географія та основи економіки в шк. –1997. - № 4. –С. 20-22.

 9. Валеня І. Експедиція на Шишабангму (Гімалаї) //Географія та основи економіки в шк. –1997. - № 4. –С. 47-50.

 10. Валеня І. Сходження на Дхаулагірі (Гімалаї) //Географія та основи економіки в шк. –1997. - № 3. –С. 49-51.

 11. Винниченко І. Українці в Швеції //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №43(48). –С.3.

 12. Вортман Д. Глибочиця і Киянка: Річки, що протікали по Києву //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №10(15). –С.6.

 13. Географія світу: Проект навч. прогр. З географії для 7 – 8-х кл. серед. загальноосвіт. шк. / В. Корнєєв, В. Герасимчук, Б. Пічугін //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №3. –С.10-15.

 14. Гілецький Й. Чи доцільно втрачати здобуте: Новий курс “Географія рідного краю” //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №4. –С.2.

 15. Городниченко О. Дар Геліоса: (Альтернативні види енергії) //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №15. –С.5.

 16. Гунько Є. З досвіду краєзнавчого вивчення Українських Карпат //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.31-33.

 17. Державний стандарт загальної середньої освіти: Географія: Проект //Освіта України. –1997. –8 серп. –С.12-14.

 18. Державний стандарт загальної географічної освіти: Проект //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.9-13.

 19. Донеччина //Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1997. - № 40. –С.1-8.

 20. Дублянський В., Єна В. Найбільші в світі підземні порожнини //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - № 8. –С. 1.

 21. Економіка Швеції //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №43 (48). –С.5.

 22. Жилкін С.В. Рельєф і радіонукліди //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №15. –С.10.

 23. Жупанський Я.І., Круль В.П. Географічне краєзнавство //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - № 41. –С. 2.

 24. Заболотний В. Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні //Географія та основи економіки в шк. – 1997. - № 1. –С. 6-8; № 3. – С. 7-9.

 25. Задорожний М. Навчально-методичний комплекс з географії: на шляху до створення //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.2.

 26. Зеленська Л., Агеєв Ю., Безуглий В. Комп`ютерний навчальний посібник “Фізична географія України” //Географія та основи економіки в шк. – 1997. - № 2. – С. 21-23.

 27. Івченко А. Країни Балтії: на шляху до процвітання //Географія та основи економіки в шк. –1997. - № 3. –С. 41-45.

 28. Кобернік С., Коваленко Р. Вікторина як нетрадиційна форма навчання у курсі “Географія України” //Географія та основи економіки в шк. – 1997. - № 4 (6 ). –С. 18-19.

 29. Ковалевич Е. Вирішуємо проблеми людства: Учителю географії //Рідна шк. –1997. - №9. –С.55-56.

 30. Ковтун В., Степаненко А. Вільні економічні зони в Україні //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.3-5.

 31. Корнєєв В.П. Методи навчання географії в школі //Укр. геогр. журн. –1997. - №4. –С.52-57.

 32. Корнєєв В. Південна Америка: Методичні поради учителю географії //Рідна шк. –1997.-№3-4. –С.58-63.

 33. Корнєєв В.П., Демкович В.І. Географія і основи економічних знань //Пед. пошук. –1997. –Вип.3. –С.44-47.

 34. Корнєєв В., Скуратович О. Про викладення географії в 1997-98 навчальному році //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №2. –С.8-10.

 35. Кравчук П. Рекорди природи. Погода і клімат //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №1. –С.50-51.

 36. Кравчук П. Рекорди природи: (Природні катастрофи) //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №3. –С.46-48.

 37. Крайко Б. Географічна освіта в середній школі //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №4. –С.3-6.

 38. Круглик Л.І. Еколого-краєзнавчі навчальні дискусії у викладанні шкільної географії //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №15. –С.4,9.

 39. Круглик Л., Паламарчук Л. Питання етнографії та етносу в системі шкільних курсів географії //Географія та основи економіки в шк. – 1997. – № 2. –С.24-26.

 40. Кульський О. Історія … катаклізмів всепланетно го масштабу //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №8. –С.11.

 41. Лушніков Л. Голосіївський струмок: (Річки Києва) //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №10(15). –С.6.

 42. Любицева О. Географія туризму в Україні //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.3-6.

 43. Павлюк А.П. Економічне районування та адміністративно-теріторіальний устрій України: Іст. огляд //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №33. –С.3.

 44. Паламарчук Л., Рихлик Т. Використання елементів українознавства на уроках географії //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. –№8. –С.3.

 45. Паламарчук Л.Б. Формування національної свідомості учнів у процесі набуття географічних знань //Укр. геогр. журн.. –1997. - №4. –С.58-61.

 46. Пилипів Я. Задачі і вправи на уроках географії //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.27-31.

 47. Половина І. Взаємодія суспільства і природи: (Експериментальна програма факультативних занять з географії для 11 класу середньої загальноосвітньої школи) //Географія та основи економіки в шк. – 1997. – № 2. – С. 11-13.

 48. Попов В. З історії відкриття Донецького вугільного басейну //Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1997. - №40. – С.3.

 49. Радзивілл А., Радзивілл О. Скіфи намивали золото на дні Азовського моря //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №40. –С.6.

 50. Сєднєв В. Китай: диво, створене працею //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.41-47.

 51. Синя Н. Народознавство на уроках географії //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№4. –С.10-13.

 52. Стафійчук В. Сучасна політична карта світу //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№4(6 ). –С.7-9.

 53. Стехун Л. Україна: короткий географічний огляд //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.19-26; №2. –С.14-20; №3. –С.15-22.

 54. Талавіра Л. Використання ЛОС (листів опорних сигналів) і конспектів-схем на уроках географії //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.26-29.

 55. Талавіра Л. Моделювання явищ і процесів під час виконання практичних робіт на уроках географії //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№4. –С.16-17.

 56. Топузов О.М. Поняття розвитку самостійного, творчого мислення в дидактиці географії //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.43-48.

 57. Уроки географії в 5 класі: Авт. розробки із використанням регіон. посібника “Географія рідного краю”: Метод. рекомендації / Г.Г. Леонтьєва, В.О. Тюленєва, Д.І. Яценко; Сум. держ. пед. ін-т. –Суми:Вид-во “Козац. вал”, 1997. –39 с.

 58. Франція //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №37. –С.1-12.

 59. Через 100 років нас буде 11 мільярдів //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.10.

 60. Черняков І. “Географічне серце” сучасної України //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №38. – С.1.

 61. Шастелан Ж. - К. Економічний розвиток і зростання народонаселення світу //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.7.

 62. Швеція //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №42(47). –С.1-4.

 63. Штейн Г.А. Инновации экономического образования в учебных заведениях нового типа. - Донецьк, 1997. –15 с.

Див. також

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ

 1. Державний стандарт загальної середньої освіти. Економіка: (Проект) //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№4. –С.23-39; Освіта України. –1997. –28 листоп. –С.5-7; 5 груд. –С.8-10.

 2. Безробіття стабілізується на високому рівні //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.35.

 3. Бескова Н. Допоможемо дитині!: (Основи економічних знань) //Географія та основи економіки в шк. – 1997. – №3. – С.29-30; № 4. – С. 40-42.

 4. Воля Т. Гроші, типи грошей та їх функції: (План-конспект уроку) //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.40-42.

 5. Воля Т. Скільки потрібно грошей?: (План-конспект уроку) //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№3. –С.35.

 6. Вядрова І., Шалімова Л. Відкрита регіональна олімпіада з економічної теорії //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.35-40.

 7. Довгопол Г., Крупська Л. Як викладати економіку малюкам //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№2. –С.30-32.

 8. Дрижак В. Ділові ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процессі вивчення основ підприємництва //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С. 10-12.

 9. Карлін М. Основи сімейного господарювання: Проект програми для 9 класу середньої загальноосвітньої школи //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.36-40.

 10. Ліфінцев М. Бізнес-турнір “Економічна ерудиція” //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№3. –С.40-41.

 11. Мельников С. Підготовка учнів до підприємницької діяльності //Рідна шк. –1997. - №9. –С.76-77.

 12. Петрова І. Парадокси безробіття в Україні //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№1. –С.32-35.

 13. Польське економічне диво //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№3. –С.39.

 14. Пувэ Л. Грошик в кармане / Как научить ребенка свободно и серьезно обращатся с деньгами? //Все для вчителя. –1997. - №3. –С. 24.

 15. Пустовійт Р. Оціночний тест найзагальніших знань з ринкової економіки: (Для учнів старших класів загальноосвітньої школи) //Географія та основи економіки в шк. –1997. – №2. – С.32-34.

 16. Пустовійт Р. Підприємницька культура в контексті правового виховання //Історія в шк. України. –1997. - №4. –С.40-41.

 17. Тополь О. Готувати (школярів) до підприємництва //Рідна шк. –1997. - №10. –С.74-78.

 18. Яворська Л.М. Альтернативні програми до курсу “Основи економічних знань” //Географія та основи економіки в шк. –1997. –№3. –С.31-34.

Див. також

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 1. Абизов В.Е., Абизова Л.В. Проблеми сучасної ідеології праці //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.: Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.58-60.

 2. Березівський Ю. Виховання в учнів на уроках трудового навчання позитивного ставлення до праці //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.35-37.

 3. Боринець Н.І., Ходзицька І.Ю. Українська народна вишивка в шкільному курсі трудового навчання: (Навч. - метод. посіб.) –К.: Вид. - торг. Фірма “Навч. посібники”,1997. –143 с.

 4. Боринець Н., Ходзицька І. Орієнтовне тематичне планування занять з обслуговуючих видів праці в 5 класі //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.13-18.

 5. Боринець Н., Лапінський В., Ходзицька І. Орієнтовне тематичне планування: Трудове навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.14-18.

 6. Верещак Є. Особливості освіти та особистісного зростання учнів з різним рівнем практичної спрямованості: (Наукові основи трудового навчання) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.45-47.

 7. Вікарчук М. Державний навчально-виховний виробничий комплекс //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.40, 45.

 8. Вовковинський М. Кросворди з трудового навчання: (для учнів 6 класу) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.52, 55; №4. –С.21-23, 33.

 9. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Технології /Проект/Авт.С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко,Д.О.Тхоржевський,В.О.Дідух,Г.Є.Левченко,В.К.Сидоренко,Б.М.Терещук. – К.:Генеза, 1997. – 29 с.

 10. Дідух В. Комплексні технічні завдання на заняттях //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.32-33.

 11. Дідух В. Конструювання пристроїв автоматики і телемеханіки //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.12-16.

 12. Дідух В. Політехнічна освіта в процесі трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.17-20.

 13. Дідух В. Політехнічна освіта в системі нового освітнього стандарту //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.22-24.

 14. Дубінін О.В., Лазаренко Д.О. Зміст курсу “Технології” в технологічному ліцеї //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.25-26.

 15. Замша С. Яким буває “струг столярний”: (Рубанок) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.55.

 16. Захарченко Р. Машини – карлики і машини – велетні: (Верстати) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.11.

 17. Захарченко Р. Об`єкти праці для вивчення розділу “Ручна і механізована обробка деревини”: (5-6 класи) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.16-18.

 18. Злотін О.З., Бойчук Ю.Д., Головко В.О. Культура дубового шовкопряда у школі. –Х.: РВП “Оригінал”, 1997. –64 с.

 19. Ізвєкова Г.В. Активізація творчого потенціалу учителя в процессі взаємодії школи, сім`ї, виробничих та громадських формувань і об`єднань в трудовому вихованні учнів за місцем проживання //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С. 206-208.

 20. Каньковський І., Терещук І., Терещук А. Відродження народних ремесел на базі загальноосвітньої школи //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.22-27.

 21. Карацюба М. Формування просторової уяви в учнів технічних класів ліцею //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.41-43.

 22. Кисельов С.М. Деякі зауваження відносно управління якістю технологічної підготовки учнів //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. -Слов`янськ, 1997. –Вип. –1. –С.16-19.

 23. Ковтуненко Т., Моцак В. Розвиток творчої активності учнів 5-9 класів у процессі дослідницької роботи //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.13-14.

 24. Кравченко Т. Кулінарні роботи на уроках трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.11-12.

 25. Кротовська Л.І. Модульна авторська програма з обслуговуючої праці //Проблеми трудової і професіональної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип. 1. –С.27-29.

 26. Литвин М. Програма з трудового навчання для 8(9) класу за профілем “Основи хлібопекарного і кондитерського виробництв” //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С. 32-35, 49.

 27. Лихолат О. Методичні рекомендації до уроку на тему “Сервірування столу” //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.8-11.

 28. Макаренко Л. та ін. Інтегрований урок геометрії й трудового навчання у 9-му класі / Л. Макаренко, Л. Климук, М. Климук //Трудова підгот. в закладах освіти. –1997. - №1. –С.38-40.

 29. Матвійчук А. Формування техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 7-9 класів у процесі трудової підготовки //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.5-9.

 30. Моштук В. Визначення об`єктів практичної діяльності учнів 5-7 класів //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.28-32.

 31. Мусієнко В. Формування в школярів практичних умінь з аплікації соломкою //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.8-10.

 32. Ніскородов В.В. Дослідження ефективності впровадження курсу “Технічна творчість” у навчальні плани середніх освітніх закладів //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип. 1. –С.26-27.

 33. Омельченко С.О. До питання трудового виховання учнів в умовах переходу до ринкової економіки //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.31-34.

 34. Осипов О. Профориєнтаційна спрямованість уроків трудового навчання в шкільних майстернях //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.30-31.

 35. Павх С. Прийоми вузликового плетіння технікою макраме //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.22-27.

 36. Поченюк А. Удосконалення столярного верстата //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.20.

 37. Радзецький В. З досвіду використання неімітаційних ігор на уроках трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.9-11.

 38. Семеног О. Скарбниця ремесла: (Трудове виховання) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.24-25.

 39. Стандарт змісту освітньої галузі “Технології”: (“Трудове навчання”, доопрацьований варіант) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.2-7, 18.

 40. Стешенко В., Борисов В., Єрмаков С. Вивчення основ маркетингу на заняттях з трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.2-4.

 41. Стешенко В.В., Кисельов С.М. Яким бути державному стандарту освітньої галузі “Технології” //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.19-22.

 42. Терещук Г. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів: (Трудове навчання) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.28-33.

 43. Терещук А. Оснащення для плетіння з болотних рослин //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.19-21.

 44. Тименко В. Прогама інтегрованого курсу “Художня праця”: (1-4-й кл.) //Почат. шк. – 1997. - № 8. – С. 45-50; №9. – С. 28-34.

 45. Тименко В. Художня праця у 2 (1) класі трирічної (чотирирічної) початкової школи //Почат. шк. –1997. - №10. –С.15-19; №11. –С.20-25.

 46. Тхоржевська Т. Елементи графічної грамоти на уроках обслуговуючої праці //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.48-49.

 47. Тхоржевський Д.О. Державний стандарт загальної середньої освіти “Технології” //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.14-16.

 48. Тхоржевський Д. Мозаїка планів – конспектів занять //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.34-39.

 49. Тхоржевський Д. Стандарт освітньої галузі “Технології” //Освіта України. –1997. –14 листоп. –С.10.

 50. Тхоржевський Д. Яким бути вчителю трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.2-4.

 51. Хавіна Т. Українська народна вишивка на уроках обслуговуючої праці //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.5-7.

 52. Ходзицька І. Історія голки: (Цікавинка до уроку) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.4, 46.

 53. Ходзицька І. Об`єкти праці при вивченні розділу “Робота на швейній машині” в 5 класі //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.26-27.

 54. Ходзицька І. Формування в учнів 5-11 класів умінь та навичок з української народної вишивки //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.98-99.

 55. Цяпута В., Яценко В. Енергія вітру – школі //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№1. –С.19-21.

 56. Чебоненко С. Створення учнями стилізованого зображення при виготовленні карбованого виробу з листового металу //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№3. –С.22-24.

 57. Шинкаренко В.Ф. Изучение учащимися электроснабжения промышленных предприятий //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.120-121.

Див. також

КРЕСЛЕННЯ

 1. Верхола А. Методичні прийоми навчання читання креслень //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№2. –С.43-45.

 2. Сидоренко В., Орлов Г. Творчі задачі на уроках креслення //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. –№4. –С.46-49.

 3. Якимчук Б.А. Аналіз засобів стимуляції образного мислення в процессі розв`язання творчих задач з креслення //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.49-57.

Див. також

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 1. Ареф`єв В.Г., Столітенко В.В. Фізичне виховання в школі: Навч. посіб. . –К.: ІЗМН, 1997. –152 с.

 2. Арчаков В. Трохи істрії: (Шахи) //Фізичне виховання в школі. – 1997. - №4. – С. 53-55.

 3. Бахчанян Г.С. Мотивація інтересу до занять фізичною культурою та спортом //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.41-47.

 4. Борисенко А. Планування навчального-виховного процессу з фізичної культури //Фіз. виховання в шк. –1997. - №4. –С.4-9.

 5. Борисенко А. Система фізичного виховання учнів початкової школи //Фіз. виховання в шк. –1997. - №2. –С. 7-15.

 6. Борисенко А. У режимі продовженого дня //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 31-35.

 7. Вимоги до фізичного виховання дошкільників, учнів і студентів / пропозиції щодо нормативних актів з фізичного виховання у навчально-виховній сфері /Р.Т.Раєвський,Е.С. Вільчковський,М.Д. Зубалій та ін. //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С. 109-119.

 8. Вільчковський Е. Вплив фізичної праці на здоров`я школярів: (Виробнича гімнастикана уроці трудового навчання) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №4. –С. 24-27.

 9. Вільчковський Е., Борисенко А., Зубалій М., Жевага С., Цвек С., Остапенко О. Науково-методичні вимоги до складання програм з фізичної культури //Фіз. виховання в шк. –1997. - №4. –С. 2-4.

 10. Влияние физической культуры и спорта на общую культуру молодежи Украины / В.В. Бугуйчук, Н.П. Махинько, А.Н. Турчанников //Придніпр. наук. вісн. –1997. - №5: Гуманіт. науки. –С.48.

 11. Губський В. Щоб “івановцем” справжнім стати: (Екологія душі і тіла. Система П.К. Іванова) //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 39-41.

 12. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь”Фізична культура і здоров’я” /Проект /Авт.Е.С.Вільчковський, А.Ф.Борисенко, М.Д.Зубалій, С.В.Цвек, О.І.Остапенко,А.М.Стеценко,Т.Є.Бойченко,М.С.Гончаренко,В.П.Горащук,Л.І.Жаліло,О.О.Команєва,С.В.Кириленко, Н.Ю.Максимова, В.В.Морозова, Л.А.МорозоваХмарська, С.В.Страшко, А.В.Царенко, В.А.Шаповалова. –К.:Генеза, 1997. –58 с.; Фіз. виховання в шк.- 1997.- № 1.- С.3-12.

 13. Дубенчук А. Учням потрібна фізкультурна освіта //Фіз. виховання в шк. –1997.-№4. –С.15-20.

 14. Дубовис М. Як навчати катання на ковзанах //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 4. – С. 22-25.

 15. Дубовис М. Як навчати елементів техніки гандболу //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 35-36.

 16. Дубовис М., Короп Ю. Дитині рух потрібен як повітря //Освіта України.–1997.–18 квіт.–С. 6.

 17. Качеров О. Твори себе сама: (Комплекс вправ для дівчини) //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 22-31.

 18. Козетов С. Кросова підготовка школярів //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 37-38.

 19. Козетов С. Спортивне свято в початковій школі //Фіз. виховання в шк. –1997.- №2. –С. 48-49.

 20. Короп Ю. Розвиток гнучкості в школярів //Фіз. виховання в шк. – 1997. - № 4. – С. 28-35.

 21. Леонов О.З. Шляхи підвищення ефективності позакласної фізкультурно-массової та спортивної роботи в 5-9 класах загальноосвітньої школи //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. – С. 156-162.

 22. Овчинникова Н., Нестерова Т., Сосіна В. Сучасні засоби занять оздоровчої спрямованості //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 4. –С. 9-15.

 23. Огнистий А. Підготовка старшокласників до вступу на факультет фізичного виховання //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 4. –С.47-50.

 24. Організація фізичного виховання за місцем проживання: Метод. рек. / Уклад. Л.Л. Комар. –К.: ІЗМН, 1997. –24 с.

 25. Положення про фізичне виховання учнівської і студенської молоді в навчально-виховних закладах Київської області //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 1. –С. 49-52.

 26. Презлята І.П. Зимові ігри та розваги: (Ігри на ковзанах) //Все для вчителя.–1997.-№3. –С. 12.

 27. Присяжнюк С. Як навчити грати у баскетбол?: План-конспект уроку з фіз. культури у 5 кл. //Освіта. –1997. –14-21 трав. –С. 4-5. - (Спецвипуск “Спортклас”)

 28. Ротерс Т.Т. Аналіз естетичних можливостей шкільних програм з фізичної культури //Освіта на Луганщині. –1997. - № 1 / 2. –С. 16-18.

 29. Рощенко В. І цікаво, і корисно /Степ, аеробіка, стретчінг, шейпінг, калланетика/ //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 2. –С. 50-52.

 30. Сарапулова Є. Фізкультхвилина – це серйозно //Фіз. виховання в шк.– 1997.-№ 4. –С. 20-22.

 31. Сергета І.В., Погоріла Л.Ю. Ступінь екзогамії та рівень рухової активності учнів і студентів //Вісн. морфології. –1997. –Т.3, №1. – С. 55-56.

 32. Столітенко В.В., Воробей Г.В. Фізичне виховання молодших школярів: Навч. посіб. . –К.: ІЗМН, 1997. –140 с.

 33. Типове положення про спортивний клуб “Гарт” навчально-виховного закладу освіти Київської області //Фіз. виховання в шк. –1997. - № 1. –С. 52-53.

 34. Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. ст. –К.: ІЗМН, 1997. –248 с.

 35. Триліс С. Правильне дихання – ключ до здоров`я //Фіз. виховання в шк.–1997.- №1. –С.45-48.

 36. Трухін І. Деякі проблеми педагогічного спілкування вчителя фізичної культури з учнями //Фіз. виховання в шк. –1997. - №3. –С.28-30.

 37. Удосконалення і планування роботи районних (міських) методичних об`єднань вчителів фізичної культури: Метод. рек. /Уклад. В.В. Столітенко. – К.: ІЗМН, 1997. –19 с.

 38. Фізична культура для спеціальної медичної групи 1 – 9 класів середньої загальноосвітньої школи: Програма /Авт.-уклад. М.С. Дубовис та ін. –К.: ІЗМН, 1997. – 95 с.

 39. Фізична культура для спеціальної медичної групи 10 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи та І – ІІ курсів професійно-технічних училищ: Програма (Уклад. Ф.Ф. Бондарєв та ін.) – К.: ІЗМН, 1997. –51.

 40. Цвек С. Планування навчально-виховного процессу з фізичної культури: Орієнтовне планування навчально-виховного процессу з фізичної культури для учнів 5-9 класів на І\/ чверть навчального року //Фіз. виховання в шк. –1997. - №1. –С. 13-22; №2. –С.7-15.

 41. Шиян Б. Що потрібно для формування національної системи фізичного виховання школярів //Фіз. виховання в шк. –1997. - №2. –С. 3-6.

Див. також

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 1. Антонович Є.А., Шпільчак В.А. Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва в Україні //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С. 111-118.

 2. Білоус О., Сташук З. Школа писанкарства //Мистецтво та освіта. –1997. - № 1. –С. 38-46; № 2. –С. 37-44; № 3. –С. 38-42.

 3. Гонтаровська Н.Б. Організація художньо-творчої діяльності учнів як важливий фактор гуманітаризації освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 122-131.

 4. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Художня культура”: Проект / О.Г. Костюк, Л.Т. Левчук, О.П. Рудницька, Л.М. Масол, С.В. Коновець, С.О. Соломаха, Т.Ю. Свистєльникова, Т.Б. Харламова. –К.: Генеза, 1997.-28 с.; //Мистецтво та освіта. –1997. - № 3. –С. 2-27.

 5. Клименко О.О. Розвиток учнів на уроках образотворчого мистецтва //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 273-239.

 6. Ковальов О.Є. Методика викладання декоративного мистецтва у почат. шк.: Навч. - метод. посіб. для студ. пед. ін-тів та ун-тів, вчителів, вихователів дошк. закладів. –К.: ІЗМН; Суми: ВВП “Мрія-1”, ЛТД, 1997. –203 с.

 7. Кондрацька Л. Світова художня культура: діалог мистецтва і релігії //Мистецтво та освіта. –1997. - № 3. –С. 43-46.

 8. Коновець С.В. Графіка Георгія Нарбута у школі //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С. 125-132.

 9. Коновець С. Дарують мистецтво дітям: Образотворче мистецтво в шк. //Мистецтво та освіта. – 1997.- № 3. –С. 25-28, 37.

 10. Костирка С. Виховання художньої культури школярів: (З конф. освітян у Львові “Формування худож. культури засобами образотворчого мистецтва”) //Мистецтво та освіта. –1997.- №4. –С. 61-63.

 11. Лисин И.А. Роль изобразительного искусства и музыки, цвета и звука в эстетическом воспитании детей //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К, 1997. –С. 107-111.

 12. Моклович А. Мережані витвори фантазії: Витинанка на уроках //Мистецтво та освіта. –1997.- № 4. –С. 26-27.

 13. Олійник Т.Ф., Мешкова І.Л. Дидактичні особливості проблемного навчання в початкових класах. Проектування уроків мистецтва //Метода: Зб. наук. і метод. ст. – К., 1997. –Вип. 5. –С. 34-41.

 14. Олійник Т.Ф., Вельдбрехт Д.О., Брезгалова В.С. Формування просторового образу у молодших школярів //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип. 5. –С. 31-34.

 15. Панченко Н.В. Деякі аспекти виховання особистості засобами образотворчого мистецтва (з досвіду роботи Дитячого оздоровчо-екологічного центру) //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С. 118-125.

 16. Попов В. “… В океані рідного народу відкривай духовні острови”: (З досвіду естетич. виховання засобами шк. краєзнавства) //Мистецтво та освіта. – 1997.- №2. –С.45-47.

 17. Рудницький А.Й., Рудницька Л.А. Бережливість і розвиток естетичного смаку учнів під час художньо-творчої діяльності //Творча особистість вчителя: Проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С. 216-218.

 18. Світова художня культура: Прогр. для шк. різного типу (1 – 11-й кл.) / Уклад. О.П. Щолокова, Л.М. Ващенко. –К.: ІЗМН, 1997. – 47 с.

 19. Твори українського образотворчого мистецтва на уроках у школі: Метод. рек. для вчителів образотворчого мистецтва /Авт.-укл. С.В. Коновець. – К.: ІЗМН, 1997. – 62 с.

 20. Толстих Н. Варіант уроку образотворчого мистецтва //Почат. шк. - 1997. - №4. –С. 40-41.

 21. Ямпольська О. Дитина і комп`ютер: (Комп`ютерна графіка) //Мистецтво та освіта. –1997. - № 4. –С. 21-25.

Див. також

МУЗИКА

 1. Бойсан В. Музичні дидактичні ігри //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.19-20.

 2. Василенко-Несіна Н.А. Українська музика і народна пісня як умова духовного зростання вчителів і школярів //Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С. Музична психотерапія. –К.: ІЗМН, 1997. –С. 201-203.

 3. Гадалова І.М. Формування основ соціальної активності молодших школярів засобами мистецтва. – К.: Укр. обрій, 1997. –190 с.

 4. Георгян Н.М. Розвиток творчої активності молодших школярів засобами музичної ритмики //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С. 87-90.

 5. Григоровська Л. Музика в спілкуванні учнів //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.11-15.

 6. Гризоглазова Т.І. Педагогічна творчість в системі виховання школярів засобами музичного мистецтва //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С. 212-213.

 7. Грисюк О.М. До проблеми становлення сучасної системи освіти й музичного виховання //Художня освіта і проблеми виховання молоді. – К. , 1997. –С. 57-63.

 8. Грисюк О.М. Структурно-функціональний аналіз прцесу формування музичної культури особистості //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С. 33-36.

 9. Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи: Музика: 1-ші – 8-мі кл. /Уклад.О.О. Нижник . - К.: ІЗМН 1997. –39 с.

 10. Єрохіна А. Дидактична гра як засіб активізації навчання на уроках музики //Почат. шк. –1997. - №4. –С. 41-42.

 11. Зав`ялов В.Ю. Регулятивний музичний тренінг і музична терапія для дітей і підлітків, що знаходяться у зоні радіологічного контролю //Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С. Музична психотерапія. – К.: ІЗМН, 1997. –С. 193-201.

 12. Іваннікова Л. Калинова сопілка: (Урок з народознавства) //Мистецтво та освіта. –1997. - №3. –С. 15-18.

 13. Коваль О.В. Діагностіка рівня розвитку музичних здібностей першокласників-шестиліток //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С. 60-64.

 14. Коваль О.В. Музичний фольклор у розвитку творчих здібностей молодших школярів //Художня освіта і проблеми виховання молоді. -К., 1997. –С. 64-68.

 15. Медведик Ю. Роль української духовнопісенної творчості у вихованні підростаючих поколінь //Мистецтво та освіта. –1997. - № 1. –С. 9-11.

 16. Падалка Г., Василенко-Несіна Н. Музика + English: (Інтегровані уроки) //Мистецтво та освіта. –1997. – № 2. –С. 26-36.

 17. Панасенко Т.Г., Салко В.В. Естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку засобами духовної музики //Питання культурології.- К., 1997. –Вип. 15. –С. 110-111.

 18. Печерська Е. Музичне виховання дітей і творчість учителя //Почат. шк. –1997. - №1. –С. 34-37.

 19. Печерська Е. Музика як засіб самопізнання школярів підліткового віку //Мистецтво та освіта. –1997. –№3. –С. 19-24.

 20. Рогозіна В. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів //Мистецтво та освіта. –1997. - № 2. –С. 5-8.

 21. Рогозіна В.В. Особливості використання творчих форм на уроках музики у початкових класах //Художня освіта і проблеми виховання молоді. -К., 1997. – С. 93-107.

 22. Ростовський О.Я. Концепція музичного виховання школярів на основі української національної культури //Художня освіта і проблеми виховання молоді. -К., 1997. – С. 34-39.

 23. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початкових класах: Навч.- метод. посіб. –К.: ІЗМН, 1997. –203 с.

 24. Ростовський О.Я. Методологічний аналіз актуальних проблем формування музичного сприймання школярів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С. 103-113.

 25. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч. метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів, учителів музики та викладачів муз. - пед. фак. –К.: ІЗМН, 1997. –248 с. –Бібліогр.: С. 242-247 (115 назв).

 26. Сипченко І.В. Деякі аспекти використання комплексу мистецтв на уроках музики в загальноосвітній школі //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С. 139-142.

 27. Тушева В. Творчі завдання на уроках музики //Почат. шк. –1997. - № 6. –С. 29-31.

 28. Уланова С.І. Світоглядно-методологічні основи формування музично-естетичної культури //Художня освіта і проблеми виховання молоді. -К., 1997. –С. 11-33.

 29. Філоненко Л. Колядки і щедрівки українських композиторів (для фортепіано) //Мистецтво та освіта. –1997. - № 4. –С. 16-18.

 30. Шилова Г.П. Гра і культура сприймання музики //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.135-138.

Див. також

ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ

 1. Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії: Наук. - метод. посіб. –Львів: ВВП ДУ “ЛП”, 1997. –33 с.

 2. Марушій О. Наші діти – наше військо: Підгот. старшокласників до служби у Збройних Силах України //Рідна шк. –1997. - № 5. –С. 60-62.

 3. Темко Г.Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз). – К.:Варта, 1997. – 286 с.

 4. Томчук М.І. Про творчий підхід вчителя в підготовці учнів до служби в збройних силах України //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С. 226-228.

 5. Третьяков В.В. Якою має бути альтернативна програма з допризовної підготовки старшокласників //Педагогіка і психологія. –1997. -№ 3. –С. 28-33.

Див. також

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Балл О.Г. Про співвідношення принциповості і толерантності //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С. 110.

 2. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості //Педагогіка і психологія. –1997. -№1. –С.124-129.

 3. Бех І. Учитель мусить сприймати світ очима дитини: (Ін-т проблем виховання АПН України розробляє інноваційні моделі виховних ситуацій) //Освіта України. –1997. –14 лют. –С. 4.

 4. Білоусова Н. Вивчаємо ціннісні орієнтації старшокласників //Рідна шк. –1997. - № 6. – С. 49-50.

 5. Білоусова В.О. Виховання у старшокласників гуманістичних цінностей //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип. 3. –С. 64-71.

 6. Білоусова В.О. Особистісний підхід у справі гуманізації взаємин старшокласників та його методичне забезпечення //Педагогіка і психологія. –1997. -№3. –С. 93-97.

 7. Болтівець С.І. Українська виховна норма і її механізми //Трибуна. –1997. - № 9/10. –С.26-28.

 8. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості – громадянина //Педагогіка і психологія. –1997. -№1. –С.144-150.

 9. Бутківська Т.В. Ціннісний вимір соціалізації учнів //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.130-137.

 10. Бутківська Т. Цінності: від учителя до учня //Почат. шк. –1997. - №2. –С. 6-8.

 11. Василенко Г.Л., Пономарьова Л.М. Ідеали і реальності людини гуманістичної парадигми (питання філософії освіти) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С. 5-8.

 12. Виховання громадянина: Психол.- пед. і народозн. аспекти: Навч. - метод. посіб. / П.Р. Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н.І. Косарева, Л.В. Крицька. –К.: ІЗМН, 1997. – 252 с.

 13. Виховання і самовиховання учнів //Культура спілкування. –К., 1997. –С. 165-177.

 14. Вишневський О. Повернімось до чистих джерел: Про деякі невідкладні акценти до концепції сучасного укр. виховання //Освіта. –1997. –12-19 листоп. –С. 4 -5.

 15. Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.3-5.

 16. Галахер К. Демократичні цінності в навчанні та вихованні //Шлях освіти. –1997. –№2. –С.27-28.

 17. Ганнусенко Н.І. Проблеми формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами радіо //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С. 177-185.

 18. Ганнусенко Н.І., Мацейків Т.І. Формування культури міжнаціонального спілкування школярів у поліетнічному середовищі //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.87-92.

 19. Григорова Н.В., Розендаль Г. Толерантность в контексте задач европейского воспитания //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С. 111.

 20. Громадянськість як об`єкт народознавчої роботи //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.115-131.

 21. Громовий В. Як не допустити появи в Україні “втраченого покоління”? //Освіта. –1997. –2-9 лип. –С.6.

 22. Гуманізація виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі: (Навч. - темат. план і програма проблемного семінару) / Уклад. В.Т. Розмариця. – К., ІЗМН, 1997. –26 с.

 23. Демчук В. Національна система виховання: Педагогічна модель //Рідна шк. – 1997.- №7-8. –С. 25-27.

 24. Дубасенюк О.А. Теоретико-методичні проблеми вдосконалення виховної діяльності педагога //Проблеми освіти. – К., 1997. –Вип.7. –С. 148-154.

 25. Зязюн І., Сагач Г. Філософія виховання особистості в контексті розбудови української держави //Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. –К., 1997. –С. 44-51.

 26. Іванюк І. Ціннісні орієнтації у світлі концепцій інтеркультурної освіти //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.26-27.

 27. Ігнатенко П.Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблем //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.118-123.

 28. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів. –К.:Вища шк., 1997. –303 с.

 29. Киричук О.І. Виховний ідеал у контексті української ментальності //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 19. –С. 11-16.

 30. Климова Н.О. Виховання засобами і формами культурно-дозвіллєвої діяльності //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С. 111-114.

 31. Копылов В.А. Школа и политика: возможность и необходимость политической субъективности старшекласников //Харьковские социологические чтения-97: Науч. – метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С. 311-315.

 32. Кремень В.Г. Цінності освіти і виховання //Освіта України. –1997. –26 груд. –С.4.

 33. Крицька Л.В. Громадянські ціннісні орієнтації учнівської молоді //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С. 155-160.

 34. Ледняк Ю.В. Легенди Донбасу у виховному процесі //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С. 139-141.

 35. Лешенко З. Виховна робота в системі роботи гімназії №21 м. Луцька //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С. 86-88.

 36. Лігоцький А. Виховання особистості – основа розвитку суспільства //Почат. шк. –1997. - № 9. –С. 1-3.

 37. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів). –Х.: ХДПУ, 1997. –338 с.

 38. Набока О.Г. Ціннісні орієнтації учнів в умовах ринкової економіки //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С. 27-31.

 39. Не пристосовувати дитину до себе, а пристосуватись до неї //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С. 3-12.

 40. Нечипоренко Л.С. и др. Воспитание: Учеб. пособие / Л.С. Нечипоренко, Я.В. Подоляк, В.Г. Пасынок. –Х.: Основа, 1997. –232 с.

 41. Норов О. Гуманістичні ціннісні орієнтації //Рідна шк. –1997. - №11. –С. 25-29.

 42. Оржеховська В.М. Нові підходи до виховання учнів у сучасній школі: (Саморозвиток особистості) //Нові технології навчання. – К., 1997. –Вип. 19. –С. 52-60.

 43. Парасюк В. Виконуємо свій обов`язок перед Україною: (Про патріот. вихов. роботу) //Гуцул. шк. –1997. - № 1. –С. 29-31.

 44. Резнік Н.О. Критерії і показники вихованості молодших школярів //Метода: Зб. метод. і наук. ст. –К., 1997. –Вип.5. –С. 41-45.

 45. Софінська Г.В. До проблем виховного ідеалу в педагогічній науці //Педагогіка і психологія. –1997. -№ 1. –С. 88-100.

 46. Стельмахович М.Г. Виховний ідеал української народної педагогіки //Вісник Киів. ун-ту імені Тараса Шевченка. Українознавство. –1997. –Вип. 2. –С. 64-71.

 47. Степанишин Б. Шляхи розвитку потреби в самовихованні //Освіта. –1997. – 9-16 квіт. –С.7.

 48. Степанишин Б. Що таке самовиховання, і як виникає ця проблема //Освіта. –1997. – 2-9 квіт. –С.4.

 49. Степанишии Б. “Я”, або Стимулювання громадянського самоусвідомлення підлітків та юнацтва //Освіта.-1997.-16-23 квіт.- С. 13.

 50. Струманський В.П. Виховна робота в національній школі: Навч. посіб. . –К.: ІЗМН, 1997. –179 с.

 51. Струманський В. Філософсько-методологічні засади виховання громадянських почуттів і національної самосвідомості //Педагогічна практика та філософія освіти.-Полтава, 1997. - С.114-116.

 52. Сухомлинська О.В. Проблеми теорії виховання дітей і молоді в Україні //Педагогіка і психологія. –1997. -№ 4. –С. 109-125.

 53. Сухомлинська О.В. Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розроблення проблеми //Педагогіка і психологія. –1997. -№1. –С.105-111.

 54. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у процесі становлення громадянина //Педагогіка і психологія. –1997. -№1. –С. 150-155.

 55. Ферштей В. Проблеми формування гармонійної особи і становлення сучасної національної школи //Воля і Батьківщина (Львів). –1997. - №1. –С. 14-25.

 56. Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні особливості об`єкта та суб`єкта культурно-дозвіллєвої діяльності //Питання культурології. –1997. –Вип. 15. –С. 36-41.

 57. Чижевський Б.Г. Актуальний проблеми побудови системи виховання в умовах державотворення //Педагогіка і психологія. –1997. -№1. –С.111-118.

 58. Чуйко Р. Домагатися гармонії у вихованні (в колегіумі “Берегиня” м. Черкаси) //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.71-73.

 59. Шевченко С. Народознавство у системі виховної роботи: (Аналіз концепції “Педагогіка народознавства”) //Рідна шк. –1997. - №10. –С.77-78.

 60. Щербань П. Чому не йде апостол правди і науки?: Проблема формування нац. самосвідомості і нац. культури //Освіта України. –1997. –19 верес. –С. 9.

 61. Ярмаченко Н. Гуманизация воспитания и “эффект соленого огурца”: Утверждение общечеловеческих ценностей в педагогике //Зеркало недели. –1997. –15 нояб., № 46. –С. 12.

 62. Ясякевич Г. Роль вчителя в структурі виховання гуманних ставлень школярів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. – К.: УДПУ, 1997. –С. 210-212.

Див. також

ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ

 1. Андрієвська В.В. Виховання толерантності у дітей як шлях до гуманізації суспільства //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С. 112-113.

 2. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. –1997. - №8. –С. 11-14.

 3. Бех І.Д. Виховання на пробному камені свободи //Освіта України. –1997. –19 верес. –С.5.

 4. Бургін М. Виховання громадянина: проблеми, структури, функції //Освіта України. –1997. –7 лют. –С.4.

 5. Василенко Н. Статевому вихованню – педагогічне спрямування //Освіта України. –1997. –26 груд. –С.9.

 6. Вікові зміни в розвитку громадянськості учнів //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.73-77.

 7. Гнатюк В.М. Особливості національного виховання школярів //Трибуна. –1997. - №9-10. –С.24.

 8. Гончаренко С., Мальований Ю. Головне у вихованні – ідеал особистості, здатної приймати рішення //Освіта України. –1997. –26 верес. –С.5.

 9. Горобець Н. Щоб звучали струни дитячої душі: (Пріорітет. завдання шк. в худож. естетичному вихов.) //Рідна шк. –1997. - №12. –С.20-22.

 10. Грицишин М. Моральний ідеал очими старшокласників //Шлях освіти. –1997.- №1. –С.31-33.

 11. Гуменнікова Т.Р. До питання про формування першооснов моральної культури молодших школярів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.72-76.

 12. Дем`янчук О.Н. Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів: Навч. -метод. посіб. –К.: ІЗМН, 1997. –63 с.

 13. Діагностика громадянської вихованості школярів //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.175-185.

 14. Загальнопедагогічні чинники громадянського виховання //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.87-92.

 15. Заслуженюк В.С., Присакар В.В. Соціально-педагогічні проблеми виховання в учнів культури міжнаціонального спілкування //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.65-77.

 16. Ігнатенко П., Крицька Л. Громадянське виховання (в школі): Іст. аспект //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.38-43.

 17. Ільницький А. З давних-давен люди жили в гармонії з природою: Екологічне виховання //Освіта України. –1997. - №1, січ. –С.4.

 18. Карпенчук С. Володіти розумом, почуттям і волею: Моральний ідеал і самовдосконалення особистості //Рідна шк. –1997. - №5. –С.22-25.

 19. Катаєва М.С. Політичні явища у свідомості дітей //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.45-48.

 20. Каюков В.І. Лицарське виховання в школі: Навч.–метод. посіб. для вчителів. –Кировоград, 1997. –263 с.

 21. Киричук О. Проблеми національно-громадського виховання молоді: (З виступу на другому Всесвіт. форумі українців) //Пед. газета. –1997. –Серп.

 22. Кітура Я. Концепція військово-патріотичного і фізичного виховання молоді //Воля і Батьківщина (Львів). –1997. - №4. –С.5-19.

 23. Коваль В. Вічна правда і краса народу: Виховання художнім словом //Рідна шк. –1997. - №10. –С.10-12.

 24. Колесник О. Втілюючи програму естетичного виховання //Рідна шк. –1997. - №6. –С.67-68.

 25. Конституційні засади громадянського виховання учнів //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.100-114.

 26. Маленицька О. Модель формування естетичного смаку старшокласників //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.37-39.

 27. Науменко І. Чи існує териториальна нація?: Проблеми виховання української національної ідеї в школах //Освіта. –1997. –26 лют. – 5 берез. –С.5.

 28. Павленко О.О. Вчителям про національне виховання молодших школярів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.117-121.

 29. Поклад Н., Кононенко М. Таке солодке слово – “свобода”: (Національне виховання в школі) //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.65-67.

 30. Приходченко К. Формування національної свідомості учнів у процесі розвитку їхніх творчих здібностей //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.152-155.

 31. Регейло І. Радіо у вихованні сучасного школяра //Мистецтво та освіта. –1997. - №2. –С.48-51.

 32. Рудницька О.П. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.3-10.

 33. Самовиховання громадянськості //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.164-174.

 34. Свистєльнікова Т.Ю. Аудіовізуальна інформація в системі розвитку естетичної культури молоді //Питання культурології. –1997. –Вип. 15. –С.143-146.

 35. Скутіна В.І. Ціннісні аспекти формування національної самосвідомості старшокласників //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.95-102.

 36. Смагин В.И. Сознательная дисциплина как условие эффективности обучения //Ученые записки ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. – Т.3. -С.119-127.

 37. Стрельчук В.О. Народні звичаї та традиції як фактор формування духовності дитини //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.86-91.

 38. Струманський В.П. Морально-ціннісне орієнтування виховної роботи //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.137-144.

 39. Тарасенко Г.С. Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.170-177.

 40. Тарасенко Г. Художня екологія – школярам, або як формувати ціннісні орієнтації на природу засобами мистецтва //Мистецтво та освіта. –1997. -№4. –С.28-41.

 41. Тищенко С.М. Організація дослідно-експериментальної роботи з виховання духовної культури учнів //Нові технологіі навчання. –К.,1997. –Вип.19. –С.104-107.

 42. Уайт П. Виховання громадянської мужності //Рідна шк. – 1997.- № 5.- С. 37-39.

 43. Фіцула М.М. Правове виховання учнів: Навч.- метод. посіб. –К.: ІЗМН, 1997. –147 с.

 44. Характеристика громадянських якостей школярів //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.66-72.

 45. Художня освіта і проблеми виховання молоді: Зб. наук. ст. / Кол. авт.: Рудницька О.П., Уланова С.І., Ростовський О.Я. та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –63 с.

 46. Чепелєв В.І. До питання гуманітаризації культурно-освітньої діяльності //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.63-66.

 47. Чернишов О. Національне виховання: Наук.-метод. забезпечення //Рідна шк. –1997. - №12. –С.17-19.

 48. Чумак В. Так наближена до природи…: (Екол. виховання в шк. - комплексі № 43 о. Хортиця) //Рідна шк. –1997. - №6. –С. 69-70.

 49. Чурпіта Т.М. Балетна казка у системі морально-естетичного виховання молодших школярів //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.140-148.

 50. Шимановський М. Виховання громадянської толерантності як цінності //Цінності освіти і виховання. – К., 1997. –С. 214-215.

Див. також 24, 84, 85, 110, 330, 908, 942, 1298, 1441, 1528, 1663, 1993, 2022, 2024, 2628, 3372, 3397, 3404, 3406, 3545, 3564, 3565, 3618.

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ. ВИБІР ПРОФЕСІЇ

 1. Арефьев И.П. Стандартизация профориентационной работы учителя технологии //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.32-34.

 2. Босенко М. Програма курсу “Культура життєвого самовизначення” в гімназії №48. М. Києва //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.36-42.

 3. Вибір професій диктується ринком праці. І на це необхідно зважати: (З інтерв`ю з міністром освіти України М. Згуровським) //Відродження. –1997. - №2. –С.35.

 4. Кизименко Л.Д., Вінтюк Ю.В. Комп`ютерна діагностика професійно важливих якостей особистості в системі освіти //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.49-52.

 5. Кисельов С.М. Проблема застосування сугестивних методів в профорієнтаційній роботі //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.162-164.

 6. Кисельов С., Цибулько Г., Борисенко І. Як оптимізувати процес шкільної профорієнтації //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №4. –С.2-3.

 7. Макарова Л.М. Профорієнтація та самовизначення до педагогічної професії у педагогічних класах //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2.–С.65-72.

 8. Мельников С.В. Підприємницька діяльність як засіб самовизначення учнів старшого шкільного віку //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.107-113.

 9. Нагорнова І. Орієнтуємо на професії технічного профілю: (Навчальні комплекси) //Рідна шк. –1997. - №11. –С.57-58.

 10. Определение профессиональной направленности личности и ее интересов //Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –С.13-24.

 11. Побойна Н.Є. Педагогічна діагностика майбутніх вчителів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.118-121.

 12. Романенко В.П., Тименко М.П., Тезікова С.В. Зміст і форми орієнтації школярів на педагогічні професії. –К.: ІЗМН, 1997. –64 с.

 13. Сидоренко В. Професіографічний матеріал: (Стенографістка, архіваріус, касир, обліковець, лаборант) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.34-36.

 14. Сидоренко В. У світі сучасних професій: (Профорієнтація) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №1. –С.41-44.

 15. Сидоренко В. Чи є підстави сумніватися в правомірності класифікації професій, запропонованої Є. Климовим? //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №4. –С.4-5.

 16. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Науково-пошукова діяльність як фактор оптимізації довузівської підготовки майбутніх вчителів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.138-143.

 17. Степанишин Б. Профорієнтація і профконсультування – один із шляхів самовиховного процессу //Освіта. –1997. –23-30 квіт. –С.7.

 18. Уніят С., Комінко С. Вибір професії, або Задача з багатьма невідомими: (Сучас. методи профорієнтац. роботи). –Тернопіль: Газ. “Підруч. і посібники”, 1997. –86с.

 19. Яблонський А.І. Мотиваційний компонент в структурі психологічної готовності до педагогічної діяльності //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. –1997. - №395. –С.134-138.

Див. також

ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи. –К.: ІЗМН, 1997. –192 с.

 2. Бондар Л. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині В. Сухомлинського //Почат. шк. –1997. - №11. –С.40-43.

 3. Громадянське виховання в змісті, формах і методах позаурочної роботи //Виховання громадянина. –К., 1997. –С.148-163.

 4. Економічне навчання і виховання дітей і підлітків у позашкільних закладах (З досвіду роботи “Школи юних менеджерів” Кіровоградського обл. дитячо-юнацького центру) / Уклад. Л.М. Павлова та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –64 с.

 5. Ковбасенко Л.І., Бардов В.Г., Сергета І.В. Психолого-педагогічні та гігієнічні основи раціональної організації позашкільної освіти та виховання //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.102-108.

 6. Концепція позашкільної освіти та виховання //Освіта. –1997. –26 лют. – 5 берез. –С.3-4.

 7. Стрельчук В.О. З досвіду позакласної виховної роботи з дітьми //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.134-135.

Див. також

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

 1. Головченко Л. Програма еколекторію “Природа – наш дім” //Почат. шк. –1997.-№3.–С.28-30.

 2. Екологічне виховання: (Укр. держ. еколого-натураліст. центр учнівської молоді МО України) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.2-45.

 3. Крамаренко Л. Організація роботи з юннатами влітку //Почат. шк. –1997. - №3. –С.33-34.

 4. Толкачова О. Рукотворна краса: (План навчання гуртка “Юний флорист”) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.35-36.

 5. Чапуга Н. Українознавство і екологія: (Про відродження культури на Івано-Франківщині) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.38-39.

 6. Шулежко Н. Юні друзі природи: (Про гуртки юннатів Терноп. обл.) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.37.

Див. також

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 1. Бойко М. “Літаючий козак”: (Модель змія “Козак”) //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.47-48.

 2. Вайнтрауб М.А. Основы технического творчества. –К., 1997. –271 с.

 3. Гречко Г. Творчість починається з цікавих ідей: (Про формування творч. активності школярів у позашк. вихованні) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.14.

 4. Програма гуртка судномоделістів / Уклад. І.С. Скиба, В.Д. Капраненко, М.М. Сокіл та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –36 с.

 5. Технічна творчість школярів: Посіб. для студ. фіз.-мат. фак. / Уклад. В.В. Панахно). –Ніжин: НДПІ, 1997. –Ч.1: Ракетомоделювання. –22 с.

Див. також

ОЛІМПІАДИ, КОНКУРСИ

 1. Литвиненко Г. Золото і срібло з Аргентини: 38-а Міжнар. мат. олімпіада //Освіта України. –1997. - 22 серп. –С.9.

 2. Международная биологическая олимпиада (школьников) (7: 1996; Украина. Крым: Программа, тесты, результаты: 30 июня – 7 июля 1996. Украина. Крым.) –К.: Вид-во Генеза, 1997. –101 с.

 3. Неліна Т. Це чарівне слово “Олімпіада”…: (Про олімпіаду з укр. мови і літ-ри) //Дивослово. –1997. - №9. –С.26-27.

 4. Портна Н. Змагання за олімпійське золото: Олімпіада юних фізиків //Укр. молода. –1997. –15 трав., №85. –С.6.

 5. Про проведення фізико технічної олімпіади в 1996/1997 рр.: Інформ. лист НТУУ “КПІ” //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №1. –С.53.

 6. Третя Соросівська олімпіада з хімії: Для учнів 9 – 11 класів загальноосвітньої школи /Упоряд. Бурінська З.В., Павліщук В.В. –К., 1997. –36 с.

 7. Четверта Соросівська олімпіада для учнів середніх навчальних закладів з хімії, біології, математики, фізики //Освіта. –1997. –19-26 лют. –С.10-12.

ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНА І КРАЄЗНАВЧА РОБОТА

 1. Бубернак С. Щоб вільно жити і творити: Іст. - краєзнавча робота Ягільницької СШ на Тернопільщині //Рідна шк. –1997. - №1. –С.50-53.

 2. Кисельова Н. Виховувати патріотів: (Шкільний краєзнавчий музей) //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №3. –С.27-28.

 3. Максимчук Г. Вивчаючи рідний край (Волинь) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.89-90.

 4. Методичні рекомендації відповідальному за туристсько-краєзнавчу роботу в школі //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №11. –С.1.

 5. Обозний В.В. Краєзнавство: Навч. посіб. -практикум. –К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –265 с.

 6. Панасюк В., Грабовецька З. Краєзнавство в системі медичної освіти //Рідна шк. –1997. - №5. –С.63-64.

 7. Рум`янцева Н. Щоб не пересихали чисті криниці: (Про предмет Краєзнавства) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.8-9.

 8. Самоплавська Т. Внесок М. Яворського і С. Рудницького в українське шкільне краєзнавство //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.43-46.

 9. Смердова О. Маленький струмочок великого джерела: Краєзнавчий клуб “Відродження” СШ №28 м. Миколаєва //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.25-26.

 10. ІV Конгрес міжнародного туристсько-спортивного союзу //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №11. –С.6.

 11. Шостаков А. Туристські дороги – важкі, але без них – гірше //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №11. –С.7.

Див. також

ХОРЕОГРАФІЯ

 1. Нариси до історії українського народного танцю: Практ. матеріал для вчителів загальноосвіт. шк., шк. нового типу та керівників гуртків позашк. закладів / Уклад. Купленник В.К. –К.: ІЗМН, 1997. –63 с.

 2. Роговик Л.С. Танець і практична психомоторика: Розвиток психомоторних здібностей дітей (від 4 до 7 років) під час навчання бальних танців: Посіб. –К.: Вид.-торг. фірма “Навч. посібники”, 1997. –26 с.

 3. Танець виховує і звеличує (Програма “Дружина Президента – дітям України”) //Уряд. кур`єр. –1997. - №33-34, 22 лют. –С11.

 4. Тараканова А.П. Діти, танець і освіта //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.148-154.

Див. також

ІГРИ ТА ІГРАШКИ

 1. Бичева Т.І. Щоб гра виховувала (в школах з продовженим днем) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.169-173.

 2. Веремійчук І. Дидактична гра “Поле чудес” (у вихованні молодших школярів) //Почат. шк. –1997. - №6. –С.46-47.

 3. Гра-подорож “Літляндія” //Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. –К., 1997. –С.78-83.

 4. Дворецкий М.И., Юсупов А.М. Методы шахматного обучения. –Х.: Вид-во “Фолио”, 1997. –261 с.

 5. Дворецкий М.И., Юсупов А.М. Развитие творческого мышления шахматиста. –Х.: Вид-во “Фолио”, 1997. –232 с.

 6. Дудова Т. Забезпечимо право дитини на гру //Рідна шк. –1997. -№5. –С.62-63.

 7. Захарченко В. Розвиток творчої особистості засобами гри //Мистецтво та освіта. –1997. - №1. –С.47-49.

 8. Інтелектуальна гра для учнів і вчителів “Золоте руно” //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.47; -№12. –С.47-48.

 9. Орієнтований сценарій конкурсної програми “Козацькі розваги” //Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. –К., 1997. –С.83-88.

 10. Програма гуртка “Фольклорна лялька” / Уклад. Л.М. Божко. –К.: ІЗМН, 1997. –82 с.

 11. Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів / В. Киричок, І. Мартинюк, Є. Помиткін та ін. //Почат. шк. –1997. - №6. - С.39-45.

 12. Самотулка Т. Історичні ігри українців //Позакласний час. –1997. - №1. –С.7-8.

 13. Стеценко М. Інтелектуальна гра “Брейн-ринг” //Геогр. та основи екон. в шк. –1997. - №3. –С.22-26.

 14. Трохи історії:(Шахи) /В.Арчаков //Фіз. виховання в шк.-1997.- №4. -С.53-55.

Див. також

ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ

 1. Осипчук Н. Шлях у велику науку починається з Малої Академії //Освіта України. –1997. –14 лют. –С.5.

 2. Пронюк О. Мала академія наук – сходинка до “великої” науки //Рідна шк. –1997. - №10. –С.61.

 3. Чембержі М. Дещо про національне багатство держави: (Бесіда з ректором Київ. дит. акад. мистецтв) //Культура і життя. –1997. –11 черв.

Див. також

ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР

 1. Гревцева Т. “Артек” – не тільки дитяча здравниця, а й центр порівняльної педагогіки //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.8.

 2. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі. –К.: ІЗМН, 1997. –280 с.

 3. Сидоренко М.М. Реалії і перспективи розвитку Міжнародного дитячого центру “Артек” //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.138-145.

 4. Солова В.М. Педагогічні основи виховного процесу в дитячому оздоровчому таборі //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. –Сер. “Психолого-пед. науки”. –Ніжин, 1997. –С.121-126.

Див. також

БІБЛІОТЕКИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. –1997. - №8. –С.11-14.

 2. Диненкова Л.О. До питання літературного розвитку старшокласників у вільний час //Питання культурології. –К., 1997. –Вип.15. –С.158-162.

Див. також

ДИТЯЧІ ТЕАТРИ

 1. Комаровська О. Дитина – глядач: (Оперна і балетна вистава) //Мистецтво та освіта. –1997. - №2. –С.9-11.

 2. Компанієць К. Творчість народжує творчість: Шкільний театр //Почат. шк. –1997. - №9. –С.62-63.

 3. Руснак Н.О. Значення театрального виховання у реалізації творчих потреб учнів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.178-183.

 4. Силич Л.Ю. К вопросу об отношении школьников к театру //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - №2. –С.307-309.

Див. також

ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Кузьменко О., Шатохіна О., Настич Г. Дещо про спілку дитячих та юнацьких організацій м. Києва //Почат. шк. –1997. - №6. –С.50-52.

Див. також

СВЯТА І ВЕЧОРИ УЧНІВ

 1. Вайда В.І. У світі пригод: Сценарій (Клубу Веселих і Кмітливих): 5 – 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.45-48.

 2. Васильківська К.В. Юні фантасти: Сценарій вистави шкільного театру 5 – 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №10. –С.44-46.

 3. Володимирова А. Закликання весни: (Сценарій фольклор. композиції) //Почат. шк. –1997. - №4. –С.60-61.

 4. Гальчук О.В. Дві вічних подруги – кохання й розлука…: Сценарій літ. вечора для старшокл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №4. –С.43-47.

 5. Гальчук О.В. Під знаком веселої мудрості: Сценарій літ. змагання в КВК. 9-11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.45-48.

 6. Гордєєва Л.В., Слободян М.М. “Україно, ти моя молитва…”: Сценарій літ.- муз. композиції //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №6. –С.2-5.

 7. Грабовецька З.І. Вічна загадка любові: Сценарій літ. вечора “Що водить сонце і світила” //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.59-60.

 8. Дзвони пам`яті: (До річниці Чорнобильської трагедіії) //Дивослово. –1997. - №3. –С.55-57.

 9. Дорога А. Великодні роздуми: З нар. джерел //Мистецтво та освіта. –1997. - №1. –С.26-28, 37.

 10. Дудка А. “Вона в віки майбутні йти повинна…”: Літ.–муз. композиція, присвяч. 125-й річниці від дня народження Л.Українки //Почат. шк. –1997. - №1. –С.55-56.

 11. Елисеева Т.Г. Песнь любви: Лит.-муз. композиция //Рус. словесность в шк. Украины. –1997. - №1. –С.43-48.

 12. Жиленко І. “З журбою радість обнялась…” (Сценарій до 8 Березня) //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.14-15.

 13. Жорнова О. Приходьте на толоку:Сценарій //Почат. шк. - 1997. - №12. –С.60-61.

 14. Корнієнко С. Вшановуємо Т.Г. Шевченка: Літ. журнал //Почат. шк. –1997, -№3. –С.54-56.

 15. Крилач К. Прометей – визволитель: (Сценарій позакласного заходу для учнів 6-х кл.) //Історія в шк. України. –1997. - №3. - С.34-35.

 16. Ктор В.І. “Я вас люблю, і я щасливий…” Літ.-муз. композиція, присвячена Жіночому дню //Все для вчителя. –1997. - №4. –С.22-23.

 17. Кучерява З. Прощальний вальс: (Сценарій випускного вечора) //Дивослово. –1997. - №4. –С.45-47.

 18. Ласовська-Крук М. Віщування старого дуба: (з дитячих років Л. Українки): Феєрія на дві дії //Почат. шк. –1997. - №2. –С.58-63.

 19. Лопушинський І. “Віддали життя герої за нашу свободу”: (Сценарій): (До 80-річчя трагедії під Крутами) //Дивослово. –1997. - №12. –С.36-39.

 20. Мелько Л.Ф. “Як тебе не любити, Києве мій!”: Муз.-слайдова композиція //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №33. –С.2-3.

 21. Могорита Г.І. Сьогодні свято!: Сценарії свят у почат. шк.: Посіб. для вчителів. –Тернопіль: Вид-во “Мандрівець”, 1997. –63 с.

 22. Молнар А.М. Подорож по країні, якої немає на мапі. Сценарій літ. композиції. 5 – 6 класи //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №11. –С.41-46.

 23. Молнар А.М. “Через поле, через гай їде до нас Миколай…”: Матеріали до проведення Дня Святого Миколая у загальноосвіт. шк. //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №12. –С.40-44.

 24. Московенко О. З чого починається Батьківщина: (Сценарій усного журналу) //Почат. шк. –1997. - №8. –С.53-55.

 25. На теплій призьбі /Народознавчі сценарії //Позакласний час. –1997. - №1. –С.23-25.

 26. Острожинська Т. Вечір, присвячений пам`яті Бориса Грінченка //Дивослово. –1997. - №4. –С.59-61.

 27. Паньків Л.І. Вальс, вальс, вальс…: Сценарій літ.-муз. вечора //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №11. –С.59-62.

 28. Плаксюк І.І. Берегиня: Матеріали до проведення кл. часу, присвяч. формуванню у підлітків ідеалу жінки //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.61-62.

 29. Плівачук К. “Учитель, перед іменем твоїм…”: / Сценарій урочистого свята //Все для вчителя. –1997. –Лип., №13-14. –С.47.

 30. Подари себе праздник: (Энциклопедия: Рецепты проведения праздников, встреч, вечеров: В 2 т. / Сост. Л.Н. Вадченко, Н.В. Хаткина). –Донецьк: ВКФ “Сталкер”, 1997. –Т.1. –510 с.; Т.2. –511 с.

 31. Поліщук Н. Зустріч у фітовітальні: (Сценарій засідання фітовітальні “Материнка”) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.44-45.

 32. Різдвяний вертеп: (Сценарій вертепу) //Освіта. –1997. –1 січ. –С.4-5.

 33. Романишин М. Усі найкращі квіти – вам!: Ранок, присвяч. Дню вчителя //Почат. шк. –1997. - №9. –С.58-61.

 34. Рудницька О. Ярмарок: (Шкільне свято) //Дивослово. –1997. - №1. –С.18-20.

 35. Рутковська О. Свято Колодія //Краєзнавство та шкільний туризм. –1997. - №9. –С.2.

 36. Свято останнього дзвоника //Позакласний час. –1997. - №1. –С.4-6.

 37. Стратілат І. Свято Букваря: Сценарій //Почат. шк. –1997. - №11. –С. 57-59.

 38. Таран І. Зима з літом зустрічається: (Сценарій нар. свята для мол. школярів) //Почат. шк. –1997. –№2. –С.36-37.

 39. Урбанович Н.П. Поки сонце з неба світить, тебе, Тарасе, не забудуть: Літ.-драм. вечір, присвяч. 183-річниці від дня нар. Т.Г. Шевченка //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.20-21.

 40. Харитоненко О.І. “Що? де? коли?”. Вікторина, присвячена тижню Книги. Театралізоване дійство та пізнавальна доповідь / Для старшокласників/ Шкільний вечір //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.29.

 41. Khomenko E. Children`s Parties: (Сценарий утренника) //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.67-69.

 42. Хоменко Е.Г. Сценарій /КВК/ //Інозем.мови. –1997. - №4. –С.70-72.

 43. Чаюха В. Роде наш красний: Сценарій клубного вечора //Укр. культура. –1999. - №1. –С.36-37.

Див. також

ОХОРОНА ДИТИНСТВА

 1. Кобзар Б. Дитинству – соціальний захист //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.10.

 2. Светличная Г. Судебный порядок усыновления детей //Бизнес информ. –1997. - №22. –С.19-20.

 3. Шость Н.В. та ін. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Н.В. Шость, М.К. Козир, О.М. Ситник. –К.: Вид-во “Рідна мова”, 1997. –384 с.

Див. також

ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї

 1. Абдыраимова Р.А. Педагогика сотрудничества: “учителя-родители” //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С.82-86.

 2. Авдіянць Г.Г. Формування духовних потреб молодшого школяра у сім`ї //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.22-27.

 3. Акименко Ю. Тренінг батьківської ефективності для кожної сім`ї //Освіта. –1997. –19-26 лют. –С.15; 26 лют. - 5 берез.- С.15.

 4. Алєксєєнко Н. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: Концепція реалізації //Рідна шк. –1997. - №10. –С.69-72.

 5. Алєксєенко Т. Батьківська стратегія: Первинна соціалізація дитини у родинному середовищі //Дошк. виховання. –1997. - №6. –С.12-13.

 6. Алєксєенко Т., Назаренко А. Вплинути на дитину: Як?: Сімейне виховання //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.10-11.

 7. Алєксєенко Т.Ф. Про нові підходи до сімейного виховання //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.34-37.

 8. Алєксєенко Т.Ф. Концептуальні підходи до визначення умов сучасного сімейного виховання //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.96-102.

 9. Алєксєенко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім`ї: Навч. посіб. –К.:ІЗМН, 1997. –114 с.

 10. Бондаровская В. Как вырастить диктатора?: Семья в зеркале психол. кризиса //Зеркало недели. –1997. –29 марта. –С.13.

 11. Боришевський М. Праця у становленні громадянина: (Про виховання у дітей працелюбства) //Почат. шк. –1997. - №2. –С.44-48.

 12. Демещенко Т. Перші кроки разом з батьками //Дошк. виховання. –1997. - №11. –С.26-27.

 13. Докукіна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім`ї //Почат. шк. –1997. - №5, 6. - С.6-12.

 14. ЄвтуховаТ.А. Деякі аспекти проблеми конфліктів між вчителями та батьками у сучасній школі //Гуманізація навчально-виховного процесу.–Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997.–Вип.2.-С.97-101.

 15. Изучение психологических условий воспитания в семье //Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –С.121-159.

 16. Каюков В. Духовні ідеали сім`ї – першооснова життя дитини //Почат. шк. –1997. - №6. –С.12-14.

 17. Корнієнко С.М. Родинні виховні заходи у початкових класах: Навч.- метод. посіб. –Тернопіль: Газ. “Підручники і посібники”, 1997. –78 с.

 18. Кравець В. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя /Терноп. держ. пед. ун-т. –Тернопіль: ПВ “Богдан”, 1997. –179 с.

 19. Лісовський В. Прийшла до української родини жаданна воля – мрія вікова //Дивослово. –1997. -№1. –С.62-63.

 20. Людська сексуальність: правда і значення, виховні напрямки в сім`ї //Світло. –1997. - №6. –С.231-232; №7/8. –С.255-256.

 21. Нікітіна О.І. Для кожної матері: На виконання Нац. програми “Діти України”: Посіб. –К.: “Абрис”,1997. –94 с.

 22. Плахотник Т. Музично-пісенне виховання в сім`ї як засіб формування національної свідомості //Почат. шк. –1997. - №12. –С.35-38

 23. Повалій Л. “І перед нею помолюся…”: Батьків. авторитет у педагогіці українців //Рідна шк. –1997. - №9. –С.12-14.

 24. Постовий В.Г. Ціннісні орієнтації української сім`ї / Іст.-пед. аспект / //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.185-190.

 25. Поташнюк Р. Успішність навчання школярів у залежності від гігієнічної грамотності батьків //Наука і світ. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 329-331

 26. Проблеми виховання в дитячих будинках сімейного типу: Зб. / Упоряд. М.М. Василькова. –К.: ІЗМН, 1997. –142 с.

 1. Психологическая помощь семьям детей и подростков, имеющим проблемі в воспитании //Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –С. 208-216.

 2. Сім`я і діти: Програма родинно-нац. виховання та навч. - темат. план пед. освіти батьків / За ред. В.Г. Постового. –К.: ІЗМН, -1997. –56с.

 3. Станік С. Українська родина: проблеми і реалії //Уряд. кур`єр. –1997. –15 трав. –С.5.

 4. Стельмахович М. Гуцульська родина: батьки і діти: (Орієнтовна програма пед. освіти батьків учнів гуц. школи) //Освіта України. –1997. –7 лют. –С.5.

 5. Чепурко В. Багатодітна сім`я. Чим їй допомогти? //Дошк. виховання. –1997. - №6. –С.5.

 6. Чиж А.Н. Работа учителя с родителями: Для учителей и студ. –М.: МГПУ, Луганск: ЛГПИ, 1997. –127 с.

 7. Шалімова І. Школа та сім`я в підготовці старшокласниць до сімейного життя //Рідна шк. –1997. -№3-4. –С.71-73.

 8. Як зберегти молодість: (Фіз. культура і здоров`я сім`ї) //Фізичне виховання в школі. –1997. - №4. –С.42-44.

 9. Якубова Ю.М., Лавриненко Н.В., Московка М.М. Батьків не обирають… (проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні). –К., 1997. –144 с.

 10. Яценко Т. “Темного лугу калина, чесного батька дитина…”: Родин. виховання засобами нар. обрядовості //Рідна шк. –1997. - №7/8. –С.14-18.

 11. Яценко Т.О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.88-95. – Бібліогр.: 5 назв.

Див. також

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Годжек О. “Співтворчість? Почнемо з пісні”: (Про шк. нового типу) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.9-11.

 2. Громовий В. Феномен (Єлисаветградської чоловічої) гімназії //Рідна шк. –1997. -№9. – С.65-71.

 3. Згуровський М. Освіта: підсумки минулого навчального року і найближчі перспективи //Освіта України. –1997. –8 серп. –С.1-2, 15.

 4. Кобзар Б., Шепотько В. Соціально-економічна природа і матеріальне забезпечення: (сільська школа) //Рідна шк. –1997. - №10. –С.65-67.

 5. Курбатов С.В. Філософські підходи до концепції класичної гімназії сучасного типу //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.142-146.

 6. Лазарєв М.О., Хоменко М.Г. Концепція та динаміка розвитку Сумської класичної гімназії (проблеми, пошуки, перспективи) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.136-142.

 7. Макаренко А. Потрібні кошти на таланти…: Тернопільський пед. ліцей //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.70-71.

 8. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. / (Кер. авт. колективу і наук. ред.: Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков). -К.ІЗМН, 1997. -Ч.1: Теорія і технологія життєтворчості. –391 с. - Бібліогр.: с.382-389; Ч.2: Життєтворчий потенціал нової школи. –935 с.

 9. Москаленко П., Василенко О. Проект поліфуркаційної середньої загальноосвітньої школи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.169-172.

 10. Праця вихователя з обдарованими дітьми в умовах школи-інтернату: Метод. рекомендації / Уклад. Б.С. Кобзар та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –35 с.

 11. Романчук А. Монтессорі: вчиться бути вільними (Київська школа Монтессорі) //Гол. України. –1997. –3 жовт. –С.4.

 12. Сафіулін В., Паламарчук В. На шляху відродження (гімназії) //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.33-35.

 13. Симчич М. Школа імені Олени Теліги //Укр. слово. –1997. –13 берез. –С.1, 12.

 14. Сологуб А., Остапчук О. Шляхами творчої педагогіки: Саксаганський прир. - наук. ліцей //Рідна шк. –1997. - №3– 4. –С. 69-71.

 15. Хайруліна В. Український коледж ім. В. Сухомлинського на порозі ХХІ століття //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.35-36.

 16. Хоменко М.П. Навчально-методичний центр. Основні напрямки діяльності в умовах реформування освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.27-32.

 17. Чижевський Б. Заклади освіти для обдарованої учнівської молоді: проблеми становлення та перспективи //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.29-33.

 18. Чорногуз Я. На засадах козацького лицарства: (Про школу-ліцей у Миколаєві) //Укр. культура. –1997. - №11-12. –С.16-17.

 19. Чухрай Р. “…Бачити зорі в калюжах”: (Про гімназію №107 в м. Запоріжжі) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.11-13.

 20. Шатохіна О.К. Реалізація особистісноорієнтованої моделі освіти у ліцеї “Гранд” //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.114-121.

 21. Явоненко О.Ф., Коломієць Г.В. Обласний педагогічний ліцей як центр різнобічного розвитку обдарованої сільської молоді //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.135-141.

Див. також

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1. Андрос М. Психологічна готовність керівника школи до забезпечення психічного здоров`я особистості в навчальному закладі //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.113-118.

 2. Байрамуков М. Етнопсихологічний чинник в управлінській діяльності директора школи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.111-114.

 3. Бондарчук О., Шкурко Я. Проблеми підвищення психологічної компетентності керівників шкіл //Освіта і управління. –1997. –Т.1, № 2. –С.114-122.

 4. Булат Л. Організація навчально-виховного процессу у школі першого ступеня //Рідна шк. –1997. - №6. –С. 39-40.

 5. Гнатюк Д.О., Кондратович О.П. Система управління школою. Авторські підходи //Пед. пошук. –1997. –Вип.2. –С.11-15.

 6. Директорський клуб //Все для вчителя. –1997. –Лип. , №13-14. –С.10.

 7. Диса О., Козодой Н. Психологія управління – запорука ефективної взаємодії (вчителів) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.31-32.

 8. Зайченко О. Керівник школи – в центрі уваги районного відділу освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.157-163.

 9. Імідж сучасної школи: Практико-зорієнтований посіб. / І.Г. Єрмаков та ін. –К., 1997. –539 с.

 10. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти: (Навч. посіб.). –К.: ІЗМН, 1997. –179 с.

 11. Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу: управлінський аспект //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С. 42-47.

 12. Коваль В.В. Модель системи управління сучасною школою-гімназією: (Досвід Запорізької шк. –гімназії № 47) //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.141-150.

 13. Левицький В. Психологічна методика управління педагогічною комунікацією системи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.99-102.

 14. Мельник В. Управлінська діяльність керівника школи: критеріальний аналіз підготовки вчителя до модульно-розвивальних занять //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.139-146.

 15. Помиткін Е. Комплексна оцінка гармонійного розвитку учнів в управлінні навчально-виховним процесом //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.68-72.

 16. Професійна карта заступника директора з навчально-виховної роботи //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.4-5.

 17. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч.програма для підгот. та перепідгот. кер. серед. освіти /Л.М. Карамушка (укл.); АПН України, ін-т психології. –К., 1997. –68 с.

 18. Рабченюк Т.С. Демократизація внутрішньошкільного управління. –К.: КМУЦА, 1997. –373 с. –Бібліогр.: с.316-314 (41 назва).

 19. Роль директора у розбудові сучасної школи //Освіта України. –1997. –11 квіт. –С.4-5.

 20. Сазоненко Г. Моделі управління навчально-виховним процесом: нові підходи //Освіта і управління. –1997. –Т, №4. –С.37-41.

 21. Сазоненко Г. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.79-84.

 22. Семенюк Т. Управління експериментальною школою //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.139-142.

 23. Скавронський П. Шкільне діловодство як засіб раціонального управління //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.142-147. –Бібліогр.: С.147.

 24. Стельмахович М. Директор школи – то найповажніша людина на селі //Освіта України. –1997. –29серп. –С.7.

 25. Сторінка директора школи: Посадова інструкція новопризначеному директору школи //Все для вчителя. –1997. -№4. –С.4-5.

 26. Туманов Р. Учителі – про керівництво школами: (За матеріалами соціол. досліджень) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.52.

 27. Тушева В. Творчий підхід до внутрішньошкільного контролю як функції управління //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.102-105. –Бібліогр.: 5 назв.

 28. Управлінське спілкування керівників освіти: Прогр. спец. курсу для фах. удоскон. керівників закладів серед. освіти / Уклад. Н.І. Карасьова. –К.: ІЗМН, 1997. –27 с.

 29. Хриков Є.І. Закономірність внутрішнього управління //Освіта на Луганщині. –1997. - №1/2. –С.33-35.

 30. Штейн Г.А. Инновационный подход к управлению учебным процессом в учебных заведениях нового типа. –Донецьк: Наук. вид-во ІЕП НАН України, 1997. –30 с.

 31. Яновська Л. Нові цілі, нові підходи (в управлінні школою) //Рідна шк.–1997.- №6. –С.43-44.

Див. також

УЧИТЕЛЬ

 1. Антонова-Турченко О.А., Дробот Л.С., Заброцький М.М. Психологічна стабілізація особистості вчителя зони радіологічного контролю. –К.: ІЗМН, 1997. –180 с.

 2. Бессараб Н.С. Вихователь освітнього закладу нового типу як особистість //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.107-111.

 3. Бовть О. До питання агресивної поведінки педагогів //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.134-138.

 4. Болгаріна В., Богдановська О. Вчитель – дидакт чи вчитель життя? //Почат. шк. –1997. - №1. –С.8-11.

 5. Букач М. Педагогічна культура учителя //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.48-49.

 6. Васянович Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект). –Львів, 1997. –163 с.

 7. Гайдамаченко І. Народний учитель – який він сьогодні //Київ. –1997. - №1-2. –С.7-9.

 8. Григурко І.О. З досвіду проведення конкурсів на звання “Кращий за професією” (у політехнічному коледжі) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.139-141.

 1. Гузій Н.В. Педагогічний імідж і професійна культура вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.28-31.

 2. Коваленко О. Кращі з кращих: Учитель року – 97 //Рідна шк. –1997. - №9. –С.8.

 3. Ковальова О.В. Особистість вчителя в гуманістичній концепції виховання С.Т. Шацького //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К., Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.7-9.

 4. Козлова О. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності вчителя //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.141-144.

 5. Комаренко Н.Г., Таланова Л.Г., Цокур О.С. Формування нової педагогічної свідомості вчителя як актуальна проблема креативної педагогіки //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.17-19.

 6. Коржова Е.Ю. Адаптация педагогов к профессиональной деятельности и возможности развития их адаптационного потенциала //Там само. –С.104-108.

 7. Коростылева Л.А., Сапронова С.Л. О личностных факторах в самореализации педагога в современных условиях // Там само. –С.56-58.

 8. Коростылева Л.А., Клецина И.С., Реброва Н.П. О путях профессиональной и личностной самореализации педагога // Там само. –С.48-50.

 9. Кретова О.І. Роль і місце культури професійного мовлення вчителя в системі педагогічної діяльності //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.197-199.

 10. Кричфалуший М. Формування ціннісної орієнтації вчителя фізичної культури //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.32-37.

 11. Кузнецова Т. Основне питання педагогіки: духовність учителя //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.153-161.

 12. Кузнецова А.Ф. Учитель. Отношение к себе и своей профессиональной деятельности //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.94-96.

 13. Липовская Н.А., Манжуловская Л.К. Преподаватель глазами ученика: результаты социологического исследования //Харьковские социологические чтения – 97:Науч.–метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. - С.424-425.

 14. Макагон К.В. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.155-160.

 15. Мальченко Г. Всеукраїнський конкурс “Учитель року – 97” у номінації “Біологія” //Біол. і хімія в шк. –1997. - №3. –С.4-6.

 16. Мельник І.М. Особа народного вчителя: ретроспективний погляд //Пед. пошук. –1997. - №2. –С.16-17.

 17. Мисечко Є.М. Нормативно задане і творчо активне в діяльності вчителя //Творча особистsсть вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.23-25.

 18. Мисечко О.Є. Проблеми єдності традиційного та інноваційного у становленні професійної індивідуальності вчителя // Там само. –С.25-28.

 19. Мішедченко В.В. До сутності поняття “музично-педагогічна культура вчителя” //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.74-77.

 20. Никифоров О.В. К вопросу о построении модели деятельности учителя (практический аспект) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.116-118.

 21. Осипчук Н. Учителеві потрібна підтримка саме сьогодні: (Цільова комплексна програма “Вчитель”) //Освіта України. –1997. –14 листоп. –С.2.

 22. Остапчук О. Шлях у науку: (Педагог майбутнього – педагог-учений) //Рідна шк. –1997. - №10. –С.17-19.

 23. Охрімчук Р. Вчитель у стихії втрачених орієнтирів //Почат. шк. –1997. - №9. –С.8-9.

 24. Охрімчук Р. Про професійну деформацію вчителя //Почат. шк. –1997. -№12. –С.9-10.

 25. Охрімчук Р. Проблеми соціальної адаптації вчителя //Почат. шк. –1997. - №11. –С.2-3.

 26. Охрімчук Р. Школі потрібен учитель мужній і добрий //Почат. шк. –1997. - №4. –С.2-5.

 27. Переможців конкурсу вітає Президент: (“Учитель року – 97”) //Освіта України. –1997. –20 черв. –С.1,4.

 28. Пехота Е.Н. Индивидуальность учителя: теория и практика. – Николаев, 1997. – 142 с.

 29. Практична педагогіка для молодших вчителів. Група “Становлення” (тематика занять - примірна) //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.28.

 30. Радул В.В. Соціальна зрілість молодого вчителя. –К.: Рідна шк., 1997. –268с.

 31. Рощупкіна Л.Ю. Проблеми становлення гуманістичної спрямованості вчителя як основи культури спілкування //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.77-85.

 32. Садова В.В. Теоретичні аспекти вдосконалення комунікативної культури вчителя //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.119-122.

 33. Саяпіна С.А. Проблема особистості вчителя в історії вітчизняної педагогічної думки //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К., Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.9-11.

 34. Семиченко В.А. Адаптація молодих учителів до професійної діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.100-104.

 35. Смиренський В.М. Педагогічна імпровізація як засіб самореалізації творчого потенціалу вчителя музики //Там само.. –С.83-77.

 36. Струганець Л. Культуромовна діяльність учителя: (Соціолінгв. аспект) //Дивослово. –1997. - №11. –С.15-17.

 37. Учитель трудового обучения сельской школы. /А.Г. Щеколдин, Л.П. Заречная, А.С. Осадчий. –К.: Умань: УДПІ, 1997. –235с. –Библиогр.: С.234-235 (32 назв.).

 38. Шеберстов Д.О. Про організацію кураторської системи у класичній гімназії //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.240-250.

 39. Яловик В. Педагогічні здібності вчителя фізичної культури та іх компонененти //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.39-44.

Див. також

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ

 1. Бильдер Н.Т. Переподготовка на курсах повышения квалификации – один из путей развития творческого потенциала учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.257-259.

 2. Григурко І.О. З досвіду проведення конкурсів на звання “Кращий за професією” (Первомайський політехн. коледж) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.139-141.

 3. Єрмола А.М., Васинлеєнко О.М. Гуманізація освіти через підвищення фахового рівня вчителів //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.149-152.

 4. Кретова О.І. Про деякі аспекти формування культури професійного мовлення вчителів початкових класів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.148-151.

 5. Люріна Т.І. До питання підвищення кваліфікації педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.252-253.

 6. Мармаза О. Визначення рівня кваліфікації керівника школи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.59-63.

 7. Програма авторських курсів фахової перепідготовки вчителів із правом раннього викладання англійської мови / С.В. Роман, Л.О. Штакіна, О.О. Коломінова //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.80-81.

 8. Психологічні основи управління в системі середньої освіти: Навч. програма для підготовки і перепідготовки керівників серед.освіти /Уклад. Л.М.Карамушка. – К.:ІЗМО, 1997. 67 с.

 9. Росул В., Ситар І. Робота обласного управління і районних відділів освіти з підготовки до атестації середніх загальноосвітніх закладів //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.53-58.

 10. Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення кваліфікації керівників освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.99-112.

Див. також 761.

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 1. Алєксєєва Т.А. Самовиховання та самоосвіта – основні шляхи розвитку творчого потенціалу вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.256-257.

 2. Богдановська О.В. Типологія соціально-адаптивних реакцій та можливості професійної творчості вчителя //Там само. –С.108-109.

 3. Гребенюк В.П. Познавательная активность личности как составной компонент творческого потенциала учителя // Там само. –С.127-129.

 4. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: (Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищ. навч. закладів). –К.: Укр. - фін. Ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. –301 с.

 5. Кекух Л. Творча задача і характер дій при її розв`язанні //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.49-56.

 6. Коберник Г.І. Стимулювання навчально-пізнавальної активності школярів як компонент творчої діяльності вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.44-47.

 7. Кобзар Б.С. Формування творчої особистості педагога //Там само. –С.11-14.

 8. Коваленко Є.І. Проблеми формування творчої особистості в педагогіці України початку ХХ століття //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. –Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.55-59.

 9. Коденко Є. Бути корисним людям: Пед. творчість - 2000 //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.73-74.

 10. Колесник А.Г. К вопросу о природе творчества в профессиональной деятельности педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.19-21.

 11. Коробко О.М. Соціалізуюча функція мистецтва у контексті творчої професійної діяльності педагога // Там само. –С.60-63.

 12. Луцюк Н. Щоб виховати творчу особистість (в пед. колективі гімназії №21 м. Луцька) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.90-97.

 13. Макагон Е.В., Авдеева И.Н. Участие в инновационной деятельности – путь к творчеству педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.21-23.

 14. Михайлова Е.С. Типологические особенности творческого потенциала педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.97-100.

 15. Основи педагогічної творчості: Програма курсу / Уклад. Н.В. Гузій. –К.: НПУ, 1997. –18 с.

 16. Остапчук О. На шляху самовдосконалення і педагогічної творчості //Рідна шк. –1997. - №12. –С.62-64.

 17. Островерхова Н.М. Творчі пошуки і знахідки [в школах Києва] //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.187-190.

 18. Пивоваров Л.В., Рукасова С.А., Гріднева О.С. Творче виховання і освіта молоді на сучасному етапі розвитку педагогіки //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.47. –49.

 19. Рудницька О.П. Творча діяльність учителя і рефлексія // Там само. –С.14-17.

 20. Садова В.В. Творча комунікативна взаємодія вчителя та учнів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.131-134.

 21. Сисоєва С.О. Про принципи творчої взаємодії вчителя з учнями //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.35-38.

 22. Советова О.С. Тренинг делового общения как одно из направлений развития творческой личности учителя //Там само. –С.132-135.

 23. Стрільчук К. Знайомтесь: творчі пошуки лукавецьких вчителів //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.21-25.

 24. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. / Н.В. Гузій та ін. –К.: УДПУ, 1997. –319 с.

 25. Тетеріна О.В. Ставлення до інновацій в світі як показник сформованості творчої особистості вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.199-201.

 26. Толюпа Н.М. Творчий підхід до культури педагогічного спілкування //Там само. – С.282-283.

 27. Чепелєва Н.В. Психологічна культура як невід`ємна складова творчої особистості вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.90-92.

 28. Шпона А.П. Педагогическое исследование своей деятельности как показатель творчества учителя //Там само. –С.92-94.

 29. Яковенко В.С. Методологічні і організаційні основи формування творчого потенціалу вчителя //Там само. –С.31-34.

Див. також

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

 1. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования / Акад. пед. наук Украины, Ин-т педагогики и психологии проф. образования. –К.: Вища шк., 1997. –152 с.

 2. Боянович Ю.В. Особенности отреагирования на эмоциональнозначимые ситуации у школьных учителей: Формула мастерства шк. учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.135-138.

 3. Вітрук О. Прелюдія до педагогічної майстерності: Молодий вчитель //Почат. шк. –1997. - №10. –С.1-5.

 4. Капська А.Й. Педагогіка живого слова: Навч. - метод. посіб. –К.: ІЗМН, 1997. –139 с.

 5. Кретова О.І. Про деякі аспекти формування культури професійного мовлення вчителів початкових класів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.148-151.

 6. Митник О., Шпак В. Майстерність педагогічної взаємодії //Почат. шк. –1997.-№12.–С.11-13.

 7. Педагогічна майстерність: Підруч. для вузів / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; За ред. І.А. Зязюна. –К.: Вища шк., 1997. –349 с.

 8. Педагогічна майстерність //Культура спілкування. –К., 1997. –С.103-143.

 9. Пермінова Л. Формування професійних умінь (вчителів) //Почат. шк. –1997. - №4. –С.45-46.

 10. Серкіс Ж.В. Активні форми і методи навчання як шляхи розвитку творчого потенціалу вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.259-263.

Див. також

ПРО РОБОТУ ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ, ШКІЛ

 1. Білоцерківська середня школа (14). Середня школа № 14 (м. Біла Церква: 10-й рік роботи): 1996/97 навч. рік. –Біла Церква, 1997. –94 с.

 2. Боринець Н. Учитель – методист Ірина Ходзицька //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №4. –С.50-51.

 3. Верьовка Л. Стежка до любові: Уроки народознавства Галини Павлів, СШ №102 м. Запоріжжя //Освіта. –1997. –5-12 берез. –С.4.

 4. Вишинська Л. Вчителько моя, зоре світова…: О.Ф. Леонтєва, вчителька укр. мови і л-ра СШ №95 м. Києва //Київ. вісник. –1997. –8 берез., №27. –С.2.

 5. Вітренко Р. Конкурс україністів Київщини “Учитель року – 97” //Дивослово. –1997. -№7. –С.57-59.

 6. Вітренко Р. Конкурс “Учитель року – 97” стає доброю традицією //Дивослово. –1997. -№9. –С.28-31.

 7. Гончарова М. Горизонти нової педагогіки Олександра Кравченка //Освіта України. –1997. –10 жовт. –С.8.

 8. Гуменюк Н. І в храм поезії із вчителем ввійти (Про вчит. укр. л-ра Д.П. Іващенка) //Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 1997. –Вип. 1. –С.45-49.

 9. Дві зустрічі з Олександрою Глазовою (вчителем укр. мови і л-ра СШ №212 м. Києва) / Р. Вітренко, Л. Дрофань //Дивослово. 1997. - №5-6. –С.48-50.

 10. Джука К. За велінням серця (Про В.М. Єфтемій, вчительку укр. мови і л-ра СШ №2. с. Новоселиця, Чернівецького р-ну) //Дивослово. –1997. -№ 7. –С.60-61.

 11. Дмитренко М., Нагорнова І. Соціальному захисту – особливу увагу: Досвід навч. комплексу №67 м. Запоріжжя //Рідна шк. –1997. - №6. –С.73-74.

 12. Драч Т.Д. Пошук: (З досвіду роботи педколективу СШ №248 м. Києва по створенню умов для розвитку розумових та фізичних здібностей дітей) //Трибуна. –1997. - №3-4. –С.26-27.

 13. Збірник матеріалів про доробок українського педагога Бориса Кобзаря (з нагоди ювілею). –К.: Київ. міжрегіон. ін-т. удоскон. вчителів ім. Б. Гринченка, 1996. –118 с.

 14. Збірник методичних знахідок учасників конкурсу “Учитель року”: (З досвіду роботи вчителів загальноосвіт. шк.) / Авт. - уклад. Л.В. Кудакова та ін.: -К.: ІЗМН, 1997. –366с.

 15. Зайченко О.І. Творчі педагогічні колективи (Ватутін. р-ну) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.196-199.

 16. Зиміч С. Праця важка, доля щаслива: (Біолог, дир. СШ №2 м. Богодухів, Харк. обл.) //Рідна шк. –1997. - №5. –С.59-60.

 17. Іщенко Л. “Прийдіть, будемо жити задля наших дітей”: Про директора Укр. колежу В.М. Хайруліну //Освіта. –1997. –24 верес. - 1жовт. –С.12.

 18. Калініченко Н. Вчитель, мрійник, працелюб: (75 років засл. вчителю України Г.М. Перебийносу) //Освіта України. –1997. - 13 черв. –С.9.

 19. Калошин В.Ф. Використання передового вітчизняного педагогічного досвіду / Метод В.Ф. Шаталова //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.118-124.

 20. Колежук А. Слово про друга (учителя укр. мови і л-ра М.М. Різуна, СШ №288 м. Києва) //Дивослово. –1997. - №9. –С.62-63.

 21. Кудакова Л., Соловей С. Напрями педагогічного досвіду //Освіта України. –1997. –11 квіт. –С.6-7; 18 квіт. –С.6.

 22. Липова Л. З досвіду роботи вчителів спеціалізованих класів //Рідна шк. –1997. - №1. –С.58-60.

 23. Лопушинський І. Учителька з Таврії: (Про Л.В. Жулєву, вчительку мови і л-ра СШ №4 м. Херсона) //Дивослово. –1997. –№2. –С.59-61.

 24. Міщенко Т. Учителька улюблена моя: (Варвара Гринько, вчит. укр. мови і л-ра) //Освіта України. –1997. –7 берез. –С.7.

 25. Моцак В. Директор школи – ентузіаст трудової підготовки учнів: (Н.А. Калиниченко) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №2. –С.53.

 26. Нізельська І. Скільки професій у сільської вчительки: (Л.М. Іванова, учит. с. Мелехи на Полтавщині ) //Почат. шк. –1997. - №1. –С.49-51.

 27. Панченко П.М. Про роботу виставки-центру пропаганди передового педагогічного досвіду і творчості молоді //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21.–С.38-42.

 28. Парфьонов М., Кулінич В. Учитель нестандартних уроків: Про вчителя О. Митника //Освіта України. –1997. –11 лип. –С.5.

 29. Письменна Н.І. “Все починається з любові…”: Досвід вчителя-методиста СЗОШ №13 м. Івано-Франківська В.М. Бахрушиної //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - №7. –С.5-6.

 30. Подолинная Т.Т. Урок начинается с любви: (О воспитании читателя под знаком духов. гармонии) Про учителя лит. СШ №84 м. Киева Н.А. Резниченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. –1997. - №1. –С.15.

 31. Солодуха М. Складові успіху: (Про вчительку укр. мови і л-ри СШ №4 м. Біла Церква Н.П. Мельник) //Дивослово. –1997. - №3. –С.58-61.

 32. Таукенова Л. Навчальний комплекс технічної освіти (школярів) СШ №70 м. Запоріжжя //Рідна шк. –1997. - №6. –С.74-75.

 33. Тихоша В. Випускники – гордість факультету: Вчитель-методист СШ №4 м. Цюрупинська Л.А. Спіріна //Почат. шк. –1997. - №4. –С.46-47.

 34. Тхоржевський Д. Учитель-методист Микола Онушко (СШ №20 м. Києва) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №1. –С.54.

 35. Філіппова Т. Для вчителя життя – кожний день екзамен: (Учитель історії Шикуленко О.В.) //Історія в школах України. –1997. - №3. –С.36-37.

 36. Філіпова Т. Якщо твоє покликання вчитель / Штрихи до творчого портрета вчителя-історика Ф.Ф. Брецка //Історія в школах України. –1997. - №2. –С.44-45.

 37. Хилюк О. Освіта – пріоритетний напрям нашої діяльності: З досвіду роботи освітян м. Бердичева //Освіта і управління. –1997. – Т.1, №3. –С.123-125.

 38. Школа развития и самосовершенствования: Практ. материал из опыта работы для рук. шк., клас. рук., воспитателей (Авт. - сост. С.А. Свириденко, О.Л. Бененсон). –К.: ІЗМН, 1997. – 48 с.

 39. Ярмощук М. Нові часи – нова школа (Гімназія №28 м. Запоріжжя) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.60-61.

 40. Ястребова В. На шляху до суб`єктності: (Школа-комплекс №30 м. Запоріжжя) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.27-29.

Див. також

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

 1. Авдеева И.Н., Гура Л.М., Лапенок М.И. О некоторых аспектах организационного и методического обеспечения педагогических инноваций //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.185-186.

 2. Антощук А. Як оцінити роботу методиста //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.9.

 3. Даневська В. Інноваційні процеси (в школознавстві) та їх реалізація //Рідна шк. –1997. - №6. –С.16-17.

 4. Данилова Г.С. Методичні служби України: проблеми управління, професійна підготовка: Навч.-метод. посіб.–К.: ІЗМН, 1997. –256 с.

 5. Єрмола А. Організація науково-методичної роботи в районі на діагностичній основі //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.48-52.

 6. Жерносек І. Науково-методична робота відділу освіти: /Із досвіду Києво-Святошинського районного відділу освіти Київ. обл.: Посіб. з проблем управління //Рідна шк.–1997.-№7-8. –С.31-50.

 7. Зоц В.Н. Двухкомпонентная структура методической работы в школе как способ развития творческого потенциала учителей //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.190-193.

 8. Лозова В., Єрмола А. Організація науково-методичної роботи в Киівському районі м. Харкова //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.143-147.

 9. Організаційно-методичні аспекти роботи початкової школи в 1997-1998 навчальному році /А. Заїка, О. Бабенко //Почат. шк. –1997. - №8. –С.4-11.

 10. Порадник методиста-97: (Кн. метод. рек. /Упоряд. М. Войцехівський; Київ. міжрегіон. ін-т. удоскон. вчителів ім. Б. Грінченка. –К., 1997 –Ч1. –189 с.; Ч.2. –209 с.

 11. Шпак Г. Підвищувати методичний рівень (педагогів) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.53-55.

Див. також

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Андрєєва О., Мухіна І., Білик Л. Психолог та адміністрація: Психол. служба навч. закладу //Рідна шк. –1997. - № 6. –С.32-33.

 2. Бикова О. До методики визначення глибини внутрішнього прийняття педагогом особистості учня //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.124-128.

 3. Гальцев Ю.В., Коржова Е.Ю. Профилактика и коррекция психосоматической дезадаптации педагогов //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.110-114.

 4. Губа Н. Психологічна служба в місті (Запоріжжі) //Рідна шк. –1997. - №6. –С.31.

 5. Гущина Г.М., Шихматова Е.Б. Психодиагностика как метод повышения творческого потенциала учителей //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.114-116.

 6. Дараган О. Розвитку мислительної активності (учнів) сприяє психолог //Рідна шк. –1997. -№6. –С.37-39.

 7. Казакова О. Психологічна служба малого багатопрофільного ліцею //Рідна шк. –1997. - №6. –С.34.

 8. Кваша Б.Ф. Решение социально-педагогических проблем поведения учащихся, приводящих к суицидам //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.129-132.

 9. Кеплер В. Одна дитина з чотирьох, або Що необхідно знати професіоналу в роботі з дітьми-жертвами сексуального насильства. –К., 1997. –224 с.

 10. Кравець В.П. Діяльсть шкільного психолога з дошлюбної підготовки школярів. –Тернопіль: ТДПУ, 1997. –162 с.

 11. Красникова Е.И. Современные подростки – реальные и зримые //Журн. практикующего психолога. –1997. –Вып.3. –С.172-182.

 12. Левицький В. Психологічна методика управління педагогічною комунікацією //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.99-102.

 13. Ліщинська О.А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування для початківців. –К.: НПЦ “Перспектива”, 1997. – 37 с.

 14. Мачуська І. Психолого-педагогічні тренінги для вчителя //Почат. шк. –1997. - №12. - С.6-7.

 15. Мешко Г., Мешко О. Готовність шкільного психолога до створення психологічного клімату у педагогічному колективі //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. - С.68-71. – Бібліогр.: с. 71

 16. Мостова Т. Домашній психолог //Освіта України. –1997. –27 черв. –С.10; 11 лип. –С.7.

 17. Поліщук В. Без психолога школі не обійтись //Освіта. –1997. –12-19 берез. –С.4.

 18. Психологическая помощь учащимся, имеющим проблемы с чтением и письмом //Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –С.195-207.

 19. Старовойтенко Е.Б. Противоречия и проблемы жизни подростка: Теорет. модель психол. консультирования //Журн. практикующего психолога. –1997. –Вып.3. –С.136-146.

 20. Уманець Л.І. Проблеми професійної і особистісної підготовки практичного психолога до самостійної роботи //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 7. - С.124-135.

 21. Цушко І. Роль соціально-психологічної служби в управлінській діяльності райво та навчально-виховних закладів //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. - С.123-133.

Див. також

Безпека життя і діяльності людини

 1. Бугар В., Нестеренко М. Уроки доброчинності та здоров`я: (Здоровий спосіб життя) //Почат. шк. –1997. - №1. –С.47-49.

 2. Горащук В. Здоров`я учнів. Від чого воно залежить? //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.55-56.

 3. Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом у Червоноградському гірничо-промисловому районі / Г.І. Рудько, Ю.П. Скатинський, В.П. Федосєєв та ін. //Мінеральні ресурси України. –1997. - №4. –С.34-42.

 4. Задоя Л. Колір і здоров`я дитини //Почат. шк. –1997. - №11. –С.54-56.

 5. Концептуальні положення науково-освітянського напряму “Безпека життя і діяльності людини для всіх рівнів освіти в Україні” / Авт. А.М. Науменко, В.О. Кузнецов , Н.Р. Малишева та ін. //Освіта. 1997. –26 листоп. –3 груд. –С.10-11.

 6. Коротя-Ковальська В. Народна пісня і здоров`я //Почат. шк. –1997. - №12. –С.50-52.

 7. Коцур Н. Роль школи в охороні психічного здоров`я учнів //Почат. шк.–1997. - №3. –С.60-62.

 8. Неізвідська Л., Лойко В. Гармонія барв: (Про кольоротерапію) //Почат. шк. –1997. - №1. –С.26-30.

 9. Обгрунтування концепції освіти з безпеки життя і діяльності людини //Освіта України. –1997. –12 груд. –С.6-7.

 10. Ольшевський В., Рощенко В. Як визначити кількість здоров`я школярів і збільшувати її //Фіз. виховання в шк. –1997. - №4. –С.26-27.

 11. Проблеми соціально-правового, психологічного захисту, та охорони здоров`я молоді і підлітків у сучасних умовах //Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв`язання. –К., 1997. –Вип.6. –С.116-157.

 12. Профилактика алкоголизма и наркомании среди учащихся профтехучилищ: Метод. пособие / Авт.-сост. Е.А. Удалова. –К.: ІЗМН, -1997. –100 с.

 13. Психічне здоров`я і творчість / О. Кочерга, Л. Роговик, О. Васильєв //Почат. шк. –1997. - №10. –С.53-57.

 14. Струманський В. Педагогічна пропедевтика асоціального змісту наркологічної ситуації в учнівському осередку //Рідна шк. –1997. - №9. –С.23-27.

Див. також

СПЕЦІАЛЬНІ ШКОЛИ. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

ПРОГРАМИ

 1. Вавина Л.С. Программы начальных классов специальных общеобразовательных школ интенсивной педагогической коррекции (для детей с задержкой психического развития). Русский язык для школ с русским языком обучения: Проект. –К.: ИСИО, 1997. –78 с.

 2. Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху (об`єднані тексти програм дошкільних закладів для глухих дітей і дошкільних закладів для слабочуючих дітей): Прогр. для спец. дошк. закладів / Авт. - уклад. Л.І. Фомічова та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –364 с.

 3. Програма з ритмики для 1 – 4-х класів допоміжної школи / Уклад. Т.О. Тихоніна та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –38 с.

 4. Програми з предметно-практичного навчання для шкіл глухих: (підготовчий, 1 – 4-й кл.). –К.: ІЗМН, 1997. –95 с.

 5. Програми з математики для 5 – 9 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції / Уклад. В.О. Балтян, О.І. Обертайло. –К.: ІЗМН, 1997. –16 с.

 6. Програми з предметно-практичного навчання для шкіл глухих: (підготовчий, 1 – 4-й кл.). –К.: ІЗМН, 1997. –96 с.

 7. Програми з фізичного виховання у школі для глухих дітей (5 – 10-ті класи) /Уклад. Б.В. Сермєєв та ін.). –К.: ІЗМН, 1997. –55 с.

 8. Програми індивідуальних занять з розвитку слухо- зоро-вібраційного сприймання усного мовлення та формування вимови для шкіл глухих (підгот., 1-5 кл.) / К.В. Луцько (авт.). –К.: ІЗМН, 1997. –60 с.

 9. Програми початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції: Укр. мова для шкіл з укр. мовою навчання / Уклад. Л.С. Вавіна. –К.: ІЗМН, 1997. –116 с.

 10. Програми спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції: Українська мова. Українська література . Зарубіжна література: 5 – 9-й кл. шк. з укр. мовою навчання / Уклад. Л.С. Вавіна. –К.: ІЗМН, 1997. –95 с.

 11. Програми спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим слухом ІІ відділення з математики: (Підгот., 1-ші – 4-ті кл.) / Уклад. Е.П. Гроза, В.В. Літвінова. –К.: ІЗМН, 1997. –15 с.

---------------

 1. Александрова М. Оздоровчий вплив фізичних вправ в умовах роботи школярів на комп`ютерах //Дефектологія. –1997. - №3. –С.19-20.

 2. Ардобацька К. Використання навчальних ігор на уроках математики в перших класах допоміжної школи //Дефектологія. –1997. - №1. –С.29-31.

 3. Ардобацька К. Ігрові завдвння з ровитку кількісних уявлень в учнів першого класу допоміжної школи //Дефектологія. –1997. - №2. –С.16-20.

 4. Бастун Н. Діти із затримкою емоційно-вольового розвитку //Дефектологія. –1997. - №3. –С.37-41.

 5. Бастун Н. Діти із затримкою психічного розвитку: пошуки методологічної моделі феномену //Дефектологія. –1997. - №1. –С.19-22.

 6. Бастун Н. Діти й молодь із розумовою недостатністю в Україні та в світі //Соц. політика і соц. робота. –1997. - №1-2. –С.83-94.

 7. Бондар В. Передумови розвитку державної системи спеціального навчання дітей із психофізичними вадами //Дефектологія. –1997. - №2. –С.2-6.

 8. Бондар В. Стан і перспективи розвитку державної системи навчання дітей з психофізичними вадами //Дефектологія. –1997. - №3. –С.2-8.

 9. Вавіна Л. Основні підходи до розробки державних стандартів освіти учнів спеціальних шкіл //Дефектологія. –1997. - №4. –С.2-4.

 10. Вавіна Л. Перевірка й оцінювання знань та умінь з української мови учнів 1– 4(3) класів спеціальних шкіл інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. –1997. - №3. –С.8-12.

 11. Вавіна Л. Розвиток зв`язного мовлення учнів допоміжної школи на основі тексту //Дефектологія. –1997. - №1. –С.6-10; №2. –С.10-16.

 12. Вавіна Л. Формування в учнів допоміжної школи навичок усного зв`язного мовлення //Дефектологія. –1997. - №4. –С.48-53.

 13. Вади вимови у дітей з недоліками слуху: Метод. рек. / Уклад. М.К. Шеремет, В.А. Аверкієв. –К.: ІЗМН, 1997. –97 с.

 14. Висоцька А. Комунікативні вміння як фактор виробничої адаптації розумово відсталих старшокласників //Дефектологія. –1997. - №1. –С.13-18.

 15. Висоцька А. Нетрадиційні методи в процесі трудового виховання учнів допоміжної школи //Дефектологія. –1997. - №4. –С.5-9.

 16. Гаврилов О. Особливості соціальної поведінки дітей з глибокою розумовою відсталістю //Дефектологія. –1997. - №3. –С.19-23.

 17. Грибовська І. Корекція функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в глухих школярів засобами фізичного виховання //Дефектологія. –1997. - №4. –С.21-22.

 18. Гулак Л.О. Формування дієслівного словника у дошкільників з важкими порушеннями мовлення //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.101-106.

 19. Данилавічюте Е. Корекція фонемографічних помилок в учнів з дитячим церебральним паралічем //Дефектологія. –1997. - №2. –С.29-34.

 20. Доцевич Т.І. Вплив гри на корекцію комунікативної діяльності учнів молодших класів //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.114-117.

 21. Доцевич Т.І. Необхідні умови проведення корекційних ігор з молодшими школярами //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.106-108.

 22. Дубова Н. Досвід роботи Дніпропетровського обласного психолого-медико-педагогічного центру //Дефектологія. –1997. - №3. –С.47-49.

 23. Журов В. Проблеми та шляхи корекції просторового орієнтування в незрячих //Дефектологія. –1997. - №4. –С.12-17.

 24. Журов В. Просторове орієнтування в реабілітації сліпих //Дефектологія. –1997. - №1. – С.26-28.

 25. Ілляшенко Т.Д. та ін. Діти із затримкою психічного розвитку та іх навчання: (Навч. посіб. для педагогів і шк. психологів) / Т.Д. Ілляшенко, Н.А. Бастун, Т.В. Сак. –К.: ІЗМН, 1997. –126 с.

 26. Ілляшенко Т. Типологія дітей з труднощами в навчанні //Дефектологія. –1997. - №2. –С.37-44.

 27. Інтеграційний підхід до навчання учнів допоміжної школи: (З досвіду роботи): Метод. рек. / Уклад. О.С. Сагірова, З.П. Калашнік. –К.: ІЗМН, 1997. –166 с.

 28. Кобзар Б., Постовойтов Є. Шляхи підвищення соціальної відповідальності вихованців шкіл-інтернатів //Дефектологія. –1997. - №1. –С.48-52.

 29. Кобильченко В. Корекція соціальної перцепції в сліпих підлітків на заняттях із соціально-психологічного тренінгу //Дефектологія. –1997. - №1. –С.23-25.

 30. Кобильченко В. Формування комунікативних умінь у сліпих підлітків //Дефектологія. –1997. - №4. –С.41-44.

 31. Кондратенко В. Особливості словотворення слабочуючих учнів //Дефектологія. –1997. - №4. –С.53-55.

 32. Кузикова С.Б. Коррекция познавательной деятельности детей дошкольного и школьного возраста: Практикум к курсу “Основы возрастной психокоррекции”: Учеб. пособие / Сум. гос. пед. ун-т им. Макаренко. –Сумы: ИПП “Мрія-1” ЛТД, 1997. –143 с.

 33. Кульбіда С. Спеціальна вечірня школа для нечуючих //Дефектологія. –1997. - №3. –С.28-30.

 34. Куненко Л. Музично-естетична діяльність сліпих під час позаурочних заходів на тему “Зима” //Дефектологія. –1997. - №4. –С.32-40.

 35. Куненко Л. Музично-естетичні комплексні заняття в позаурочній діяльності сліпих дітей //Дефектологія. –1997. - №2. –С.34-36.

 36. Лактюшина Т.Л. Перспективні напрямки психотерапевтичного впливу в логопедичній роботі з дітьми, які страждають дитячим церебральним паралічем //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.108-111.

 37. Легкий О. Використання комп`ютерів у школах для дітей із вадами зору //Дефектологія. –1997. - №3. –С.35-37.

 38. Леонов О.З. Деякі особливості фізичного виховання у спеціальних школах для дітей з вадами розвитку //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.119-125.

 39. Лешенко Л. Комп`ютерний аналог методики обстеження дітей із відхиленнями в інтелектуальному розвитку //Дефектологія. –1997. - №3. –С.30-32.

 40. Логвінова Л.Л. Особливості підвищення рівня мовної підготовленості розумово-відсталих дітей до засвоєння грамоти //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.111-114.

 41. Логвінова Л.Л. Система роботи з формування початкових вмінь монологічного висловлювання учнів допоміжної школи //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.169-173.

 42. Луценко В.С. З досвіду позакласної роботи в галузі економічного виховання учнів допоміжної школи //Там само. –С.102-107.

 43. Луцько К. Інтелектуальна підготовка глухої дитини до сприймання та розуміння усного мовлення //Дефектологія. –1997. - №3. –С.23-28.

 44. Лянной Ю. Реабілітація школярів із травмами хребта засобами фізичної культури та спорту //Дефектологія. –1997. - №4. –С.9-12.

 45. Малій В. Диференційоване навчання глухих школярів //Дефектологія. –1997. - №4. –С.17-19.

 46. Марчук Т. Методика діагностики розумового розвитку глухих дошкільників //Дефектологія. –1997. - №3. –С.41-46.

 47. Марчук Т. Питання діагностики інтелектуального розвитку та диференційованого навчання глухих дітей //Дефектологія. –1997. - №4. –С.43-48.

 48. Мерсіянова Г. Вивчення техніко-технологічних знань на уроках праці в допоміжній школі //Дефектологія. –1997. - №1. –С.32-36.

 49. Методика навчання сліпих дітей письма і читання шрифту Брайля / Уклад. Мелешко Л.І., Дзюба Н.С. –К.: ІЗМН, 1997. –15 с.

 50. Миронова С., Матвеєва М. Статеве виховання учнів допоміжної школи //Дефектологія. –1997. - №4. –С.27-32.

 51. Обухівська А. Реалізація корекційних завдань з розвитку мовлення розумово-відсталих дошкільників //Дефектологія. –1997. - №2. –С.47-50.

 52. Обухівська А. Розвиток мовлення розумово-відсталих через ознайомлення з довкіллям (проект програми) //Дефектологія. –1997. - №3. –С.13-19.

 53. Олійник Г.А. Виправлення недоліків вимови й мовлення в учнів: (Метод. посібник). –Тернопіль: Газ. “Підручн. і посібники”, 1997. – 39 с.

 54. Організація навчальної діяльності учнів молодших класів допоміжної школи в умовах внутрішньокласного диференційованого навчання: Метод. рек. / Уклад. Н.П. Кравець. –К.: ІЗМН, 1997. –43 с.

 55. Особливості префіксально-дієслівного словотворення у дітей зі зниженим слухом: Метод. рек. / Уклад. В.О. Кондратенко. –К.: ІЗМН, 1997. –55 с.

 56. Особливості стану мовлення у дітей зі зниженим слухом шестирічного віку: (Наук. - метод. рек.) / Уклад. М.К. Шеремет. –К.: ІЗМН, 1997. –55 с.

 57. Перша в Україні Школа Монтессорі (Навчання та виховання розумово-відсталих дітей за методом жінки-лікаря М. Монтессорі з Італії). –К.: Урожай, 1997. –14 с.

 58. Посохова І., Конопляста С. Дослідження проблеми дитячого аутизму //Дефектологія. –1997. - №4. –С.25-26.

 59. Пропедевтична основа формування готовності до навчання учнів допоміжної школи: Метод. рек. / Уклад. І.Г. Єременко. –К.: ІЗМН, 1997. –70 с.

 60. Пущін Е. Вивчення стану пізнавальної активності глухих першокласників //Дефектологія. –1997. - №2. –С.41-44.

 61. Ранська Н. Формування готовності нечуючих дошкільників до навчання на основі предметно-практичної діяльності //Дефектологія. –1997. - №2. –С.45-47.

 62. Сак Г. Розкриття причиново-наслідкових зв`язків у сюжетному тексті дітьми із затримкою психічного розвитку //Дефектологія. –1997. - №1. –С.40-43.

 63. Сварник М. Що найважливіше для неповноцінної дитини //Дефектологія. –1997. - №3. –С.50-52.

 64. Сергета І.В. Гігієнічні аспекти оцінки та цілеспрямованої корекції психічного стану особистості школярів //Вісн. Вінницького держ. мед. ун-ту. –1997.–№ 1. - С.57-58.

 65. Соботович Є. Концепція загальномовленнєвої підготовки дітей до навчання в школі //Дефектологія. –1997. - №1. –С.2-5.

 66. Соботович Е.Ф. Структура речевой деятельности и механизмы ее формирования: Науч. - метод. пособие/ Ин-т дефектологии АПН Украины. –К.: ИСМО, 1997. –44 с.

 67. Тарасун В. Стерта форма дизартрії: діагностика та особливості логопедичної роботи //Дефектологія. –1997. - №4. –С.44-48.

 68. Тарасун В. Формування знань на основі системи фреймів в учнів з вадами мовлення //Дефектологія. –1997. - №2. –С.21-29.

 69. Татьянчикова І. Життєві орієнтації старшокласників допоміжної школи //Дефектологія. –1997. - №4. –С.23-24.

 70. Томпсон Л. Виховання дитини з розумовою вадою. Це не лише сльози!: Книга періоду душевної кризи. –К.: Сфера, 1997. –248 с.

 71. Фомічова Л.І. Розвиток інтелекту та проектування навчання (чуючі, глухі, слабочуючі дошкільники). –К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –234 с.

 72. Формування естетичного досвіду молодших школярів з вадами зору в позаурочний час: Метод. рек. / Уклад. Л.О. Куненко. –К.: ІЗМН, 1997. –70 с.

 73. Хохліна О.П. Л.Виготський про розвиток розумово відсталих дітей //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.186. –193.

 74. Хохліна О. Усвідомленість учбової діяльності в розумово відсталих школярів //Дефектологія. –1997. - №2. –С.7-9.

 75. Цуканов Б. Особливості відображення властивостей часу розумово відсталими дітьми //Дефектологія. –1997. - №3. –С.32-35.

Див. також

ВАЖКІ ДІТИ

 1. Бездверна О.А. До проблеми виховання та перевиховання підлітків в сучасних умовах //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.155.

 2. Выявление нервно-психологического напряжения, астении, тревожности, агрессивности //Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –С.83-106.

 3. Гурлєва Т.С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності. –К.: ІЗМН, 1997. –136 с.

 4. З турботою про майбутнє: (Досвід роботи служби у справах неповнолітніх Жовт. райадміністрації щодо організації літнього оздоров. табору для дітей із неблагополуч. сімей і підлітків-правопорушників) / Запоріз. обл. держ. адміністрація, Упр. у справах неповнолітніх. –Запоріжжя. –1997. -11 с.

 5. Иванова О.Б. Причины девиантного поведения юношей и подростков //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социологических дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С.410-411.

 6. Клокар Н. Соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей у класах коригуючого навчання (важкі діти) //Почат. шк. –1997. - №3. –С.46-48.

 7. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированными школьниками: Метод. рекомендации. –К.: ІЗМН, 1997. –135 с.

 8. Марценківська І., Марцинківський І. Уперті діти: Погляд психіатра //Дошк. виховання. –1997. - №5. –С.12-13.

 9. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / В.М. Синьов, Г.О. Радов, В.І. Кривуша, О.В. Беца. –К.: МП “Леся”, 1997. –271 с.

 10. Пономаренко Г.О. Запобігання правопорушенням і злочинам серед учнівської молоді //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.131-137.

 11. Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков. –К., 1997. –272 с.

 1. Сучасні підходи та моделі розв`язання проблеми попередження правопорушень, наркоманії серед учнівської і студентської молоді: Зб. наук. статей та матеріалів передового досвіду. –К.: ІЗМН, 1997. –288 с.

Див. також

ШКОЛИ - ІНТЕРНАТИ

 1. Женько І. Притулок радості і горя: Будинок дитини //Рідна шк. –1997. - №10. –С.73.

 2. Кобзар Б.С., Постовойтов Є.П. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків: Навч. - метод. посіб. –К.: Вид-во “Стилос”, 1997. –311 с.

 3. М`ясоїд П.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладі для дітей, позбавлених батьківської опіки //Педагогіка і психологія. –1997. –№1. –С.80-87.

 4. Організація і використання обладнання медичних кабінетів у комплексному консервативному лікуванні в умовах санаторних шкіл-інтернатів для дітей, хворих на сколіоз: Метод. рекомендації / Уклад. Н.П. Чернецька, Г.В. Блохінцев. –К.: ІЗМН, 1997. –40 с.

 5. Основні шляхи формування соціальної відповідальності вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт: Метод. рекомендації. –К.: ІЗМН, 1997, -59 с .

 6. Покась В. На основі загальнолюдських цінностей: Актуальні проблеми навчально-виховної та лікувально - оздоровчої роботи у санаторних школах-інтернатах України //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.73-75.

 7. Праця вихователя з обдарованими дітьми в умовах школи-інтернату: Метод. рек. / Уклад. Б.С. Кобзар, Є.П. Постовойтов, Н.О. Репа. –К.: ІЗМН, 1997. –36 с.

 8. Програма з фізичного виховання “Будь здоровим, малюк!”: (Для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату) / Уклад. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. – К.: ІЗМН, 1997. –63 с.

 9. Програми з фізичної культури для учнів санаторних загальноосвітніх шкіл-інтернатів: (1-9 кл) / Уклад.: Дубовис М.С., Леонов О.З. – К.: ІЗМН, 1997. –79 с.

 10. Специфіка управління позаурочною виховною діяльністю учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Метод. рекомендації / Уклад. Б.С. Кобзар та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –35 с.

 11. Шохін В., М`ясоїд П. Зважаючи на реалії життя: /Особливості управління школою-інтернатом для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування/ //Рідна шк. –1997. - №11. –С.72-75.

Див. також

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 1. Антосевич А.І. Умови адаптації випускників ПТУ у виробничому колективі //Проблеми трудової і професійної підготовки. -К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.159-160.

 2. Антонюк Н. Концепція вивчення англійської мови у ВПУ та ПТУ //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.70-76.

 3. Гончаренко С.У., Собко Я.М. Дидактичні основи побудови інтегрованих курсів за структурою “Загальноосвітній спеціальний предмет” у ПТУ //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.57-67.

 4. Горелышева Н.С. Применение педагогических программных средств для формирования профессиональных знаний (ППС в “Спецтехнологии”) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.314-315.

 5. Гуржій А.М., Зайчук В.О. Проблеми навчально-методичного забезпечення реформування професійно-технічної освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.3-9.

 6. Зайчук В., Артюх С. Комерційна підготовка фахівців – нове завдання системи професійно-технічної освіти //Рідна шк. –1997. - №5. –С.64-66.

 7. Зязюн І.А., Дорогунцов С.І., Ничкало Н.Г. Профтехосвіта: реформування чи руйнування? //Трибуна. –1997. - №11-12. –С.12-13.

 8. Кондратюк О. Педагогічне стимулювання учнів ПТУ в процесі навчання і виховання //Рідна шк. –1997. - №11. –С.67-68.

 9. Лікарчук І.Л. Запровадження державних стандартів як важлива умова реформування професійно-технічної освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.41-47.

 10. Лікарчук І. Мотивація діяльності інженерно-педагогічних працівників у контексті управління сучасним профтехучилищем //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.75-83.

 11. Лікарчук І. Організація економічної діяльності профтехучилища //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.78-80.

 12. Лікарчук І.Л. Про деякі шляхи оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу у закладах професійно-технічної освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21.-С.10-19.

 13. Ничкало Н.Г. Теоретико- методологічні проблеми реформування професійно-технічної освіти //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.105-114.

 14. Ніколаєнко В.Ф. Перспективи розвитку професійно-технічної освіти на Луганщині //Освіта на Луганщині. –1997. - №1/2. –С.99-102.

 15. Ніколаєнко С. Профтехосвіті потрібна опора законодавча //Віче. –1997. - №2. –С.64-67.

 16. Ніколаєнко С. Чи будуть в Україні кваліфіковані робітники? //Рідна шк.–1997. - №5. –С.2-5.

 17. Паюл М.В. Узагальнення і систематизація знань учнів з алгебри у процесі підготовки їх до навчання у середніх професійних навчальних закладах //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.64-70.

 18. Профилактика алкоголизма и наркомании среди учащихся профтехучилищ. –К.: ИСИО, 1997. –100 с.

 19. Снісар З. Творчу особистість повинні формувати нові педагогічні технології: (ПТУ) //Освіта України. –1997. –11 квіт. –С.6.

 20. Собко Я. Дидактичні основи побудови інтегрованих курсів за структурою “загальноосвітній – спеціальний предмети” у професійно-технічних закладах освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.37-44.

 21. Собко Я., Козловська І. Інтегрований підхід до вивчення фізики у професійно-технічній школі //Фізика та астрономія в шк. –1997. - №4. –С.23-26.

 22. Стрелковська О. Специфіка постановки задач у профільованому курсі математики для ПТУ електрорадіотехнічного профілю //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.48-55.

 23. Судаков Є.М., Самардак А.Я. Проблеми гуманізації та гуманітаризації професійно-технічної освіти та їх методичне забезпечення //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.52-61.

 24. Фещенко Є.А. Перспективи підготовки кваліфікованих кадрів на базі навчально-науково-виробничих комплексів //Нові технології навчання. –К., 1997 –Вип.19. –С.282-288.

 25. Фещенко Є.А. Розвиток системи підготовки сучасної кваліфікованої робочої сили //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.259-269.

 26. Цимбалюк І.М. Формування позитивного ставлення слухачів до курсового навчання під час підвищення кваліфікації керівників профтехосвіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.55-65.

Див. також

ВИЩА ОСВІТА

Загальні питання

 1. Бирюкова М.В. Система высшего образования Харьковского региона и тенденция его развития //Ученые записки ХГИ “Народная украинская академия”. –Х.,1997. –Т.3. –С.54-61.

 2. Біднов В. Перші два академічні роки Українського державного університету в Кам`янці-Подільському //Кур`єр Кривбасу. –1997. –№ 69-70, січ. –С.64-74.

 3. Брюховецький І.М., Головко Г.М. Стратегія розвитку вузу: економічний факультет //Вісн. Сум. с. - г. ін-ту. Сер. Фінанси і кредит. –1997. - №1. –С.7-10.

 4. Вышинская Л. Высшая школа: поиск путей реформирования //Зеркало недели. –1997. –29 марта. –С.13.

 5. Головко Д. Не просто вижити, а жити: (Держ. академія легкої промисловості України) //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.75-76.

 6. Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці //Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Економіка. –1997. –Вип.37. –С.179-188.

 7. Добрускін М.Є. Гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти в світлі громадської думки //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.11-23.

 8. Дудко Л.А. Підготовка спеціалістів торговельно-економічного профілю в умовах ринкової економіки //Проблеми освіти. - 1997. - Вип.10. - С.158-167.

 9. Зажирко М. Не втрачати набуте: (Про перспективу вищ. освіти) //Рідна шк. –1997. - №12. –С.3-5.

 10. Київський політехнічний ін-т”, нац. техн. ун-т України. Хім.-технол. фак-т /Редкол.: О.Г. Юрченко та ін. –К.: Вид-во “Росток”, 1997. –123 с.

 11. Кононенко В.І. Ми – класичний університет: Прикарпатському ун-ту ім. В. Стефаника – 5 років //Освіта України. –1997. –10 жовт. –С.5.

 12. Коняєв О.М., Голубенко О.Л. Становлення та перспективи розвитку регіонального університету з урахуванням основних тенденцій реформування вищої школи //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. –1997. - №2. –С.6-14.

 13. Коргут И.А. К вопросу о факторах развития высшего образования в Украине //Харьковские социологические чтения – 97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С.324-327.

 14. Левківський К.М. Вища школа України на порозі радикальних змін //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.3-11.

 15. Левківський К.М. По шляху реформування вищої освіти //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К., Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.3-4.

 16. Лигоцький А. Гуманізація вищої освіти – основа її розвитку //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.15-18.

 17. Лигоцький А.О. Концептуальні підходи до формування новітніх освітніх систем (в ступеневій системі освіти) //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.115-121.

 18. Луговий В. Український Кембрідж – це вже реально: Укр. Академія держ. управління при Президентові України //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.2-3.

 19. Мещеряков В.Ф. Региональная политика в сфере образования: актуальность проблемы //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.13-19.

 20. Мозговий В. Один з перших в Україні: Донецький ін-т соціальної освіти //Освіта. –1997. –16-23 лип. –С.6.

 21. Олексюк О.М. Духовний потенціал музично-творчого колективу в системі підготовки студентів вузів культури до неперервної освіти //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.73-77.

 22. Панченко Є. Бізнес-освіта в Україні //Міжнар. освіта. –1997. - №3. –С.20-21.

 23. Про науково-методичні підходи до розробки нормативної бази багаторівневої підготовки фахівців / М.Г. Адамовський та ін. //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.68-73.

 24. Програма “Гуманітарний підручник для вищої школи”: Проект для обговорення на Всеукр. нараді завідуючих каф. соціал. - гуманіт. дисциплін / Голов. ред. рада: Андрушенко В.П. та ін. –К.: “Генеза”, 1997. –15 с.

 25. Рудик С. Якою бути вищій школі України //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 344-346.

 26. Сакун Л. Українському туризму – власні кадри: (Ін-т туризму) //Рідна шк. –1997. - №11. –С.74-75.

 27. Сердюк О.Д. До питання про демонополізацію освіти (зокрема вищої) в Україні //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.35-37.

 28. Скопенко В. “Головні надбання людства – церква й університети”: Вища освіта в Україні //Уряд. кур`єр. –1997. –28 черв., С.7.

 29. Стешенко В.В. Фундаменталізація освіти – проблема сучасної вищої школи //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.39-41.

 30. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України: Зб. “Києво-Могилянська акад.” /Заг. ред. В. Зубка. –К., Вид. дім “КМ Academia”, 1997. –288 с.

 31. Українознавство: Навч. прогр. нормат. дисципліни для вищ. закладів освіти: Проект для обговорення на Всеукр. нараді завідуючих каф. соціал. - гуманіт. дисциплін / Авт. колектив: Кононенко П.П. та ін. –К.: “Генеза”, 1997. –32 с.

 32. Устенко О.А., Ткаченко І.С. Про вдосконалення структури вищої школи на сучасному етапі розбудови економіки України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.35-37.

 33. Фахова освіта в Україні та її трансформація в умовах переходу до ринкових відносин: (Навч. посібник) / В.І. Куценко, О.А. Кириченко, В.В. Нежєнцев та ін. –Х.: Вид-во “Акта”, 1997. –158с.

 34. Чижевський Д. Значіння Харківського університету в українському духовному житті //Кур`єр Кривбасу. –1997. - №73-74. –С.98-102.

Див. також

НЕДЕРЖАВНА ВИЩА ОСВІТА

 1. 1997.- № 3.- С. 38-41.

Див. також

Організація навчального процесу

 1. Аврамчук Л.А. Пошуки нового підходу у використанні дидактичних закономірностей у проблемному навчанні //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.28-31.

 2. Аврамчук Л.А. Формування активної пізнавальної діяльності студентів //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.122-126.

 3. Астахова Е.В. Образовательно-воспитательный процесс в вузе: трансформация условий //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”, Харьков, 1997. –Т.3. –С.7-13.

 4. Астахова А., Гаврикова А.Необходимость изучения управленческого учета в вузе //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”, Харьков, 1997. –Т.3. –С.374-375.

 5. Дворецька Г.В., Перекрестова О.В. Соціально-психологічні особливості пізнавальної діяльності студентів, її активізація //Харьковские социологические чтения – 97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социологических дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С.369-373.

 6. Зінченко В., Мамаєв Л. Системна модель управління навчальним процесом у вузі //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21. –С.35-38.

 7. Зінченко В., Корнієнко О. Шляхи активізації пізнавальної діяльності в процесі лекцій //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С.6-10.

 8. Любашенко О.В. Формування творчої особистості студента шляхом підвищення ефективності гуманітарної освіти //Питання культурології. –1997. –Вип. 15. –С.72-76.

 9. Ляшенко О.І. Буденне і наукове пізнання: взаємовідношення процесу і результату у навчанні //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.17-24.

 10. Наукові основи організації навчального процесу у Київському державному інституті культури (Редкол.: Поплавський М.М. та ін.). –К.: КДІК, 1997. –231 с.

 11. Опирайло С. Деякі висновки з досліджень у галузі корекції працездатності студентів технічних вузів та можливості їх використання на практиці //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №3. –С.120-122.

 12. Основи науково-методичного забезпечення дисциплін навчального плану: Метод. посіб. / (Авт. уклад. Н.М. Ушакова та ін.). –К.: КДТЕУ, 1997. –89 с.

 13. Панасевич Д.Б., Черненко В.С., Солоденко А.К. До питання про зміст і структуру освітньо-професійних програм вищої освіти (підготовка бакалаврів) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.26-38.

 14. Піддубна Н.Г. Деякі можливості формування творчих здібностей студентів //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.47-51.

 15. Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління / А.В. Мальований, Г.Б. Сафронова, Г.Д. Галайтатий, Л.А. Бєлова. –Львів: Вид-во ЛДУ “Львів. політехніка”, 1997. –127 с.

 16. Яворовская Л.Н. Личностные особенности студентов в условиях групповых форм обучения //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. –1997. - № 391. –С.168-172.

Див. також

Технології навчання. Форми, методи, засоби навчання

 1. Алексюк А. Модульно-тьюторська освітня технологія навчання в сучасній вищій школі України //Наука і освіта.: АН вищої шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 222-229.

 2. Бачківський І.П., Вишневська Л.В., Решнова С.Ф. Методичні вказівки по призначенню і використанню організаційних форм процесу навчання у вузі //Метода: Зб. наук.-метод. ст. –К., 1997. –Вип. 2. –С.4-6.

 3. Гашимова В. Індивідуалізація навчання як принцип дидактики вищої школи //Наука і освіта.:АН вищої шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 247-250.

 4. Гребенюк М. Концепція запровадження інформаційних та комунікаційних систем в УАДУ //Командор. –1997. –№2. –С.42-43.

 5. Дергач М.А. Гіпертекст як сучасний засіб навчання //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.95-103.

 6. Дьомін О.А. Нові підходи до забарвлення об`єктів наочності, що сприяють поліпшенню якості навчання студентів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.53-62.

 7. Євдокимов О.В. Ефективність нових технологій організації навчання студентів //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.161-170.

 8. Зінченко В., Мамаєв Л. Використання нетрадиційних форм навчання при вивченні базових та фундаментальних дисциплін //Придніпр. наук. вісн. Сер.Філологія, педагогіка та мистецтвознавство. –1997. –№16. –С.8-9.

 9. Козлакова Г.О. Інформаційні технології навчання для гуманітарної освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.10-19.

 10. Козлакова Г.О. Можливості удосконалення гуманітарної освіти на базі нових інформаційних технологій //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21. –С.112-115.

 11. Козлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті. –К.: ІЗМН, 1997. –180 с.

 12. Кульчицький І.І., Янчак В.Я. ДІНА – інструментальна мова для розроблення діалогових навчаючих програм //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.44-53.

 13. Методика формування пізнавальної активності студентів /Уклад. Алексєєнко Т.А. –Чернівці: ЧДУ, 1997. –17 с.

 14. Мойсеєнко Л.Д. Про психічну готовність студентів технічного вузу до використання ЕОМ //Педагогіка і психологія. –1997. - № 2. –С.156-161.

 15. Мурашко Л., Саханенко С. Використання case-study у навчальному процесі: перший досвід //Вісн. Укр. Академії держ. упр. при Президентові України. –1997. - №1. –С.169-175.

 16. Нефьодова А.Л. Сучасні комп`ютерні освітні технології //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Х, 1997. –Т.3. –С.107-111.

 17. Нісімчук А. Методологічні особливості розвитку педагогічної технології у вузі //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.59-62.

 18. Преждо Л.М., Нефьодов Л.І., Ячменнікова О.В., Нефьодова А.Л. Сучасні комп`ютерні освітні технології //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Х, 1997. –Т.3. –С.107-111.

 19. Радельчук Г.І. Конфігурація апаратно-програмних засобів для побудови учбових комп`ютерних класів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.66-71.

 20. Лутаєв В.В., Козлакова Г.О., Буйновська Л.О. та ін. Регіональний опорний центр: досвід впровадження навчально-інноваційних технологій //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С.81-88.

 21. Рукас Т.П. Ситуативно-рольові ігри в навчанні усного ділового спілкування українською мовою студентів-нефілологів //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.125-131.

 22. Ткаченко В.А., Ткаченко М.І. Комп`ютерні ділові ігри з математики в професійному навчанні //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.55-59.

 23. Ханонкін О., Шатагіна О. Розвиток просторових уявлень студентів художньо-графічного факультету //Мистецтво та освіта. –1997. - №2. –С.52-55.

 24. Шейко В., Асєєв Г. INTERNET у Харківському державному інституті культури: проблеми та перспективи //Вісн. Кн. палати. –1997. - №3. –С.24-27.

Див. також

Успішність. Контроль і перевірка знань

 1. Андрющук А.А., Глемб И.Л. Профессионально-ориентированные системы тестирования. –Луганськ: Вид-во СУДУ, -1997. –68 с.

 2. Артамонов Б.Б. Проблемно-діяльне навчання – основа діалогу при викладанні //Збірник наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький, 1997. - №5, Ч.2. –С.81-84.

 3. Боровська Т.М., Северілов В.А. Одержання та обробка оцінок в модульно-рейтинговій системі організації навчання //Вісн. Вінницького політехнічного ін-ту. –1997. - №3. –С.96-104.

 4. Бочарнікова В. Діагностика рівня якості знань, умінь та навичок студентів //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 234-236.

 5. Кігель В.Р. Про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів-економістів з економіко-математичних дисциплін //Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Економіка. –1997. –Вип.37. –С.188-192.

 6. Романишина Л.М. Система контроля знаний и умений студентов при работе по модульной технологии. –Тернополь: 1997. –180 с.

 7. Тетеріна-Блохіна Д. Оцінювання знань студентів у блочно-модульній технології навчання //Біологія і хімія в шк. –1997. - №2. –С.39-40.

 8. Лозова В.І., Карапузова Н.Д. Чинники ефективної організації екзамену у вузі //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С.51-55.

 9. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти): Навч. посіб. / Авт. А.Й.Ягодзінський та ін. –К.: ІЗМН, 1997. –214 с.

 10. Ротштейн О.П., Васюра А.С., Черноволик Г.О. Ранжування студентів на базі парних порівнянь і нечітких множин //Вісн. Вінницького політехнічного ін-ту. –1997. - №2. –С.93-96.

 11. Черевичний Г.С. Застосування модульно-рейтингової системи у вищій школі України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.22-28.

Див. також

Методика викладання окремих навчальних дисциплін

 1. Азарова Л.Є., Рябоконь О.В. Соціальні фактори викладання і вивчення іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільних відносин //Вісн. Вінницького політехнічного ін-ту. –1997. - №4. –С.86-88.

 2. Блінов Е.І. До питання компактного викладання курсу теоретичної механіки //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21.-С.81-83.

 3. Бойко Л.М. Методичні рекомендації до вивчення деяких граматичних правил англійської мови студентами-нефілологами за допомогою комп`ютерної програми //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.5. –С.4-7.

 4. Бориско Н.Ф., Ишканян Н.Б. Социально-психологические предпосылки формирования лингво-социокультурной компетенции //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.53-55.

 5. Венгер С.С., Москов М.В. Етапний принцип побудови вивчення фізіології рослин як засіб підвищення ефективності навчального процесу //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.7-8.

 6. Галич О.А. Використання електронно-обчислювальної техніки на заняттях з теорії літератури //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.77-83.

 7. Гончар П.М. Риторика – фундамент професіоналізму викладача //Збірник наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький, 1997. - №5, Ч.2. –С.102-106.

 8. Гончаренко С., Кміт Я. Загальнотеоретичні аспекти інтеграції природничо-наукових і медичних знань студентів //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.17-19.

 9. Гуревич Е.А. Интенсивное обучение деловой переписке на английском языке //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.59-60.

 10. Дрьомова І.Д., Кобжев О.М. Деякі підходи до вивчення іноземних мов //Вісн. Сум. с. - г. ін-ту. –1997. - №1. –С.164-166.

 11. Дудко Н.В. Лінгвістичні, психолінгвістичні та прагматичні основи методики навчання переказування первинних текстів //Вісн. Сум. с. - г. ін-ту. –1997. - №1. –С.163-164.

 12. Житникова О.Е. Методика “комплексной драматизации” как средство интенсификации обучения различным видам речевой деятельности на иностранном языке в неязыковом вузе //Інозем. мови. –1997. - №2. –С.22-24.

 13. Казаков М.К., Голошубов В.І. Методологія курсу “Електрообладнання та електропостачання зварювальних установок” для студентів зварювального факультету спеціальності 7.092303 //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.53-56.

 14. Карабанов М.М., Марценюк Л.М. Висвітлення проблеми опозиційного руху української інтелігенції за збереження суверенітету УСРР /1918-1923 рр./ в курсі історії України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.122-132.

 15. Кириченко В.І. Розробка сучасних методичних концепцій та технології навчання хімії у вищих технічних закладах освіти: Повідомл. 1. Методика викладання і вивчення учення про періодичність – фундаменту курсу хімії //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. 3: Соц.-гуманіт. і природничі науки. –1997. - №1. –С.80-87.

 16. Кігель В.Р., Кохановський І.М. Проект типової програми нормативної навчальної дисципліни “Вища математика” для майбутніх економістів і менеджерів //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.61-72.

 17. Клочко В.І. Застосування нових інформаційних технологій навчання при вивченні курсу вищої математики у технічному вузі: Навч. - метод. посіб. –Вінниця: ВДТУ, 1997. –63 с.

 18. Клягін Г.С., Воскобойнікова Н.П. Організація поглибленого вивчення іноземних мов у Донецькому державному технічному університеті //Вісн. Вінницького політехнічного ін-ту. –1997. - №1. –С.71-75.

 19. Колесник І.І. Курс української історіографії у вищій школі: Нова модель викладання //Дніпропетровський історико-археографічний збірник. –Дніпропетровськ: Промінь, 1997. –Вип.1. –С.308-323.

 20. Криводуб Ю.Г. Деякі шляхи подолання недоліків шкільної підготовки з математики у студентів технічних вузів //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.186-193.

 21. Круковський В.І., Припишнюк Я.І. Система активного навчання читання новел //Інозем. мови. –1997. - №2. –С.16-18.

 22. Кучина Н.М. Интенсификация процесса формирования грамматических навыков на 1-м этапе обучения в неязыковом вузе //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.56-58.

 23. Ляшова Н.М. Питання гуманізації в курсі “Нові педагогічні технології” //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ; ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.10-14.

 24. Мальковский Г.Е. Альтернативная технология обучения английской глагольной системе //Інозем. мови. –1997. - №4. –С.37-41.

 25. Мамаєв Л.М., Вершинін П.П., Заліщук В.В. Підготовка студентів до самоперевірки результатів самостійних робіт як засіб розвитку творчого мислення //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.104-107.

 26. Мамус Г. Розвиток творчих здібностей студентів у процесі моделювання одягу //Наук. зап.Тероноп. держ. пед. ун-ту Сер. Педагогіка і психологія. –1997. –№1. –С.65-68.

 27. Марченко О.В. Особливості аналізу морально-етичних основ богошукання в курсах “Історія філософії України” та “Етика” //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.88-94.

 28. Мележик В.П. Вивчення загальноінженерних і загальнотехнічних дисциплін з фрагментами спеціальних дисциплін гірничого профілю //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.83-86.

 29. Мірошніченко Л.Я. До питання про самостійну роботу студента при вивченні зарубіжної літератури. Символ корабля у морській трилогії Голдінга “До краю землі” та його соціальні імплікації //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.123-129.

 30. Нагорная Л.Я., Матюхин В.П. Информатика для менеджеров-экономистов в высшей школе //Інформ. і ринок. –1997. - №1. –С.4-6.

 31. Нельга А.Т., Довгалюк Б.П., Марков Д.Є. Використання студентами навчальних програм під час вивчення курсу “Мікропроцесорні засоби та системи” //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.63-64.

 32. Нетьосов В., Блінов Е., Самойленко Л. Про дисципліни курсу “Прикладна механіка” для текстильних галузей легкої промисловості //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.74-78.

 33. Олійник Т.І. Вимоги до рольових ігор //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.173-177.

 34. Павко А.І. До питання про вивчення історії політичних партій, організацій та рухів в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століття у вузівському курсі вітчизняної історії //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.95-105.

 35. Павлова Н.Р. Про зв`язок навчальної і наукової роботи під час проведення польової практики з систематики рослин //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.19-21.

 36. Перехрест А.М. Розвиток рухових якостей у студентів підготовчого відділення в процесі самостійних занять фізичними вправами //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.408-411.

 37. Піпа Б.Ф., Зенкін М.А., Грайзі Нассіб Надім Методичні особливості вивчення дисциплін, пов`язаних з розрахунком і конструюванням машин легкої промисловості //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.71-74.

 38. Резанко В.М. Деякі раціональні прийоми запам`ятовування при вивченні вищої математики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.86-91.

 39. Резанко В.М. Етапи розумового процесу при вивченні вищої математики //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.98-103.

 40. Речицький О.Н., Решнова С.Ф. Організація самостійної роботи студентів з неорганічного та органічного синтезу //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.26-27.

 41. Речицький О.Н., Решнова С.Ф., Бачківський І.П. Деякі питання відбору змісту самостійної роботи студентів з органічної хімії //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.4. –С.35-38.

 42. Розумова Г.Л., Замкова О.Г. Професійна підготовка програмістів при вивченні англійської мови //Придніпр. наук. вісн. Сер. Філологія, педагогіка та мистецтвознавство. –1997. - №16. –С.14-19.

 43. Сергеєва Н.Ю. Самостійна робота як фактор гуманізації процесу навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.119-121.

 44. Собко Я., Козловська І.,Кміт Я. Дидактичне забезпечення наступності формування фундаментальних фізичних понять у системі безперервної професійної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997.-№ 1.- С. 85-88.

 45. Спасенко Н.М. Суспільствознавство у вищій школі: чи є наші труднощі суто методичними? //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.81-91.

 46. Спірін О.М. Деякі проблеми вивчення основ штучного інтелекту в курсі інформатики //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.47-55.

 47. Стахів П.Г., Коруд В.І. Проблеми самостійної роботи з електротехніки в системі комп`ютерного навчання //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.92-97.

 48. Сусліна І.В. Лінгвістичні засоби активізації пізнавальної діяльності слухачів ВВНЗ //Збірник наук. пр. Акад. прикордонних військ України. –Хмельницький, 1997. - №5, Ч.2. –С.141-143.

 49. Татарникова И.В. Спецкурс “English for Business Purposes” для студентов-филологов //Інозем.мови. –1997. –С.42-43.

 50. Тимошенко Ж.И., Никитина Н.А. Обучение общению на иностранном языке взрослых на начальном этапе //Придніпр. наук. вісн. Сер. Філологія, педагогіка та мистецтвознавство. –1997. - №16. –С.19-23.

 51. Тимошенко Ж.И., Никитина Н.А., Штефан Л.Т. Обучение терминологической лексике по маркетингу и менеджменту //Придніпр. наук. вісн. –1997. - №1. –С.31-32.

 52. Тимошенков И.В. Метод ситуаций в преподавании маркетинговых дисциплин //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3.–С.128-130.

 53. Токар А.М. Про зміст фундаментальних законів Ньютона та нові аспекти у тлумаченні принципу Даламбера при викладанні теоретичної механіки //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.65-76.

 54. Токар А.М. Проблеми викладання теоретичної механіки в технічних вузах в умовах багаторівневої системи освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.78-81.

 55. Ходаківський Є. Макроменеджмент: Про курс макроменеджменту у вузах України //Економіка України. –1997. - №3. –С.93.

 56. Циглик І. Студентам про ази науки управління //Рідна шк. –1997. - №11. –С.63-66.

 57. Чернишова Г.Ф. Дипломні роботи з педагогіки: Метод. посіб. для студ. пед. ін-тів. –Суми: Слобожанщина, (СДПІ). –1997. –27 с.

 58. Чупіс А.В., Кашенко О.Л., Михайлов М.Г. Розвиток спеціалізації “Фінанси і кредит” у вищому учбовому закладі //Вісн. Сум. с.-г. ін-ту. Сер. Фінанси і кредит. –1997. - №1. –С.10-13.

 59. Шишкіна М.П. Комп`ютерне моделювання евристичних аспектів наукового знання //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21.–С.42-47.

 60. Шумілова Е.Д., Лазаренко О.Я., Перепічаєнко Є.К., Ореховський Е.В. Дослідження студентами характеристик промислових роботів при вивченні гнучких виробничих систем //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. ,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.149-151.

 61. Яценко Л.М. Проект програми курсу “Іноземна мова” для підготовки бакалаврів з економіки: Пояснювальна записка //Інозем.мови. –1997. - №4. –С.33-36.

Див. також

Виховання у вузі

 1. Базилевич В., Поночовний М. Професійна і гуманітарна національна культура сучасного спеціаліста: її формування у вузі //Освіта України. –1997. –20 черв. –С.8.

 2. Бондарчук В.И. Соціологія здорового способу життя. Валеологічне виховання студентів //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер.3. Соц. – гум. і природн. науки. –1997. - №1. –С.140-141.

 3. Вязовець Н.В. Профілактичне значення музики у стресовій ситуації студентів //Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С. Музична психотерапія. –К.: ІЗМН, 1997. –С.94-98.

 4. Ганопольський О.Р. Визначення ефективності сучасних систем виховання у підготовці фахівця технічного закладу освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.69-81.

 5. Герасимчук В. Історія та рідна мова в патріотичному вихованні студентської молоді України і Польщі //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.27-28.

 6. Деякі аспекти формування національної культури студентської молоді: Зб. наук. ст. /Упоряд. В.О. Долгих. –К.: ІЗМН, 1997. –119 с.

 7. Долгих В.О., Пиріг О.А., Кулагін Ю.І. Національна культура: проблеми виховання студентської молоді (з досвіду роботи Центру по відродженню національної культури Київського державного торгівельно-економічного університету) //Проблеми освіти. –К., 1997.–Вип.7. –С.112-118.

 8. Дряпіка В.І. Орієнтації студентської молоді на цінності музичної культури: Соц. - пед. аспект. –К., Кіровоград, 1997. –215 с.

 9. Камінська Н. Роль неофіційних груп у моральному вдосконаленні студентської молоді //Наук. зап. Терноп. держ.пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.60-61.

 10. Коваленко Э.А. Мировоззрение и смысложизненная ориентация как выражение меры духовности личности //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”.–Харьков, 1997. –Т.3. –С.139-143.

 11. Концепції фізичного виховання в системі освіти України (проект) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.145-155.

 12. Кравченко М. Ціннісні орієнтири майбутніх фахівців //Рідна шк. –1997. - №5. –С.73-74.

 13. Кряж И.В. Обыденные экологические представления и проблемы экологического воспитания //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. –1997. - №391. –С.36-42.

 14. Лапшина В. Нравственное воспитание в вузе как фактор предупреждения профессиональных деформаций сотрудников правоохранительных органов //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. –1997. - №391. –С.125-130.

 15. Лозовой В.А., Тертычная В.Ф. Особенности культурологического анализа личностного саморазвития //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3.– С.144-150.

 16. Маслов В.С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів. –К.: Вид-во “Логос”, 1997. –173 с.

 17. Молодь і закон: Зб. нормативних документів і актів з проблем виховання студ. молоді / За заг.ред. Н.І. Косарєевої. –К.: ІЗМН, 1997. –351 с.

 18. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации первокурсников: иерархия и структура //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3.–С.178-186.

 19. Огурцов А.П., Заліщук В.В. Естетичне виховання студентів при викладанні металургійних дисциплін //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.21. –С.95-100.

 20. Організація, зміст, форми та методи виховної роботи серед студентів колективами кафедр вищого закладу освіти: Метод. рек. / Уклад. В.Д. Базилевич, М.І. Поночовний, Н.І. Косарєва. –К.: ІЗМН, 1997. –28 с.

 21. Особливості формування світогляду студентської молоді: Метод. рек. (Уклад. В.О. Долгих та ін.). –К., ІЗМН, 1997. –34 с.

 22. Петренко М.І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів України. –Винниця: ВДТУ, 1997. –104 с.

 23. Рудик П.А. Потреба у посиленні національного виховання студентів //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 7. –С. 101-111.

 24. Семеняк И.В., ЭлькинБ.С., Кравцов А.М. Иерархическое моделирование и проблемы поступательности образовательного процесса //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. – Т. 3. –С.100-106.

 25. Скнар О.І. Педагогіка в системі естетичного виховання студентської молоді //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.66-72.

 26. Скульський Р.П. Особливості виховної роботи в національному вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С. 97-101.

 27. Стельмахович М.Г. Сучасні проблеми національного виховання студентської молоді //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.84-96.

 28. Тимошенко І.І. Виховання ділових навичок спеціаліста: форми і методи в умовах приватного ВНЗ //Нові форми виховної роботи у вищих закладах освіти України: пошуки, проблеми, завдання: Прогр. та матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. (22 – 28 верес. 1997р., Євпаторія) –Х.: ХГІ “НУА”, 1997. –С.132-136.

 29. Федь В. Краса думки і розуму: Естетика спілкування у вузі //Рідна шк. –1997. - №9. –С.50-52.

 30. Фічора І. Мистецтва дивний світ: Естетичне виховання студ. //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.64-65.

 31. Фоменко И.И. Представления студентов о своих ценностях и ценностях разных социальных групп //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. –1997. - №395. –С.122-125.

 32. Шпак В.І., Долгих В.О. Виховні альтернативи у вищій освіті //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.14-22.

 33. Ярошенко С. Последипломное образование – психолого-педагогические и социальные аспекты //Персонал. –1997. - №5. –С.37-45

Професійна спрямованість навчання. Вимоги до спеціаліста

 1. Волкотруб Л.М. Роль виробничої практики в підготовці інженера-фахівця (1976-1985) //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 21.-С.107-112.

 2. Гіптерс З. Творча самореалізація студента як майбутнього фахівця //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.19-26.

 3. Дзюбенко В.В., Миронюк О.Г. Формування механізмів саморегуляції у студентів музичних спеціальностей //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С. 127-134.

 4. Загадарчук Г.М. Розвиток полемічної майстерності у студентів вузів культури //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. –К., 1997. –С.98-101.

 5. Золотова Н.П. Система образования и проблемы формирования профессиональной карьеры специалиста //Харьковские социологические чтения –97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социологических дисциплин. –Х.: Основа, -1997. –Ч.2. –С.340-344.

 6. Основи професіографії: Навч. посіб. / Авт. Карпіловська С.Я., Мітельман Р.Й., Синявський В.В. та ін. –К.: МАУП, 1997. –148 с.

 7. Петров Э.Г., Овезпельдыев А.О. Экспертная процедура формирования модели специалиста //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3.–С.94-99.

 8. Рядно О.А., Губа О.І., Дем`яненко І.В. Концепція підготовки фахівців-фінансистів для митної служби //Фінанси України. –2000. - №3. –С.130-134.

 9. Поплавський М.М. Питання формування соціально-психологічних властивостей менеджера культури у вузі //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.41-45.

 10. Сумцов В.Г., Ищенко Е.В. Проблеми формирования творческой активности специалистов //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. –1997. - №2. –С.49-54.

Див. також

Студентство. Студентські організації

 1. Воднік В.Д., Підкуркова І.В. Проблеми студентських сімей //Харьковские социологические чтения –97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социологических дисциплин. –Х.: Основа, -1997. –Ч.2. –С.373-376.

 2. Дамбе И. Роль межличностных отношений в учебном процессе высшей школы //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. – С.125-127.

 3. Єрмолінський Д.П. Про створення науково-громадської студентської організації на факультеті міжнародних відносин //Молодий будівничий України. №2: Матеріали першої студ. наук. конф. “Державотворення в Україні”, 23-24 трав. 1996р. / Міжнар. ін-т лінгвістики і права. –К., 1997. –С.36-38.

 4. Зязюн І. Молодь на шляхах свободи й демократії //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.6-9.

 5. Зязюн І.А. Молодь світу і України напередодні ХХІ століття //Трибуна.–1997.-№5-6.–С.20-22.

 6. Клочко М. Качества поколений в оценках и самооценках студенческой молодежи //Харьковские социологические чтения –97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социологических дисциплин. –Х.: Основа, -1997. –Ч.2. –С.353-355.

 7. Мариньчак С. Спробуйте знайти красу і в бур`янах: Із секретів розкриття особистості студента //Рідна шк. –1997. - №9. –С.3-6.

 8. Молодь і освіта //Довідкові матеріали про становище молоді та хід реалізації державної молодіжної політики в Україні. –К., 1997. –С.37-43.

 9. Островський К.С. Соціальні дії студентської молоді через їх потреби та інтереси: (За даними досліджень у Технол. ун-ті Поділля) //Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер.3. Соц.- гум. і природн. науки. –1997. - №1. –С.150-157.

 10. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого курсу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С. 135-140.

 11. Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління / А.В. Магльований, Г.Б. Сафронова, Г.Д. Галайтатий, Л.А. Бєлова. –Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львів. політехніка”. 1997. –127 с.

 12. Сиротенко Н.Г., Шаповалов А.Л. Опыт прогнозирования творческих способностей студентов //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. Житомир, 23-24 верес. 1997 р. –Житомир: ЖДПІ, 1997. –С.125-126.

Див. також

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 1. Про стан підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів у системі Міністерства освіти України: Рішення Колегії МО України та президії ВАК України від 12 груд.1996 р.№15/1-9 //Освіта України. - 1997. - №4-5. -С.9.

 2. Блошенко О.І. Комунікативна культура викладача як засіб гуманізації виховних відносин у педагогічній системі вуза //Гуманізація навчально-виховного процесу. -Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.117-119.

 3. Букач М. Що робити і як: Практичний аспект підготовки викладацьких кадрів //Рідна шк. - 1997. - №7-8. - С.76-77.

 4. Воронько О. Система навчання керівних кадрів України: проблеми її становлення і розвитку //Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. - 1997. - №1. - С.3-10.

 5. Головнева И.В., Лобанева В.В. Роль личности преподавателя в реализации активных методов обучения в вузе //Учён. зап. ХГИ «Народная украинская академия». - Х.,1997. –Т.3.- С.115-119.

 6. Добрускин М.Е. Социально-психологический портрет вузовского педагога //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.:Основа,1997. - Ч.2. - С.316-322.

 7. Котова О. Формування системи підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів в Україні: (Ретроспект. огляд) //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, .№1. - С.162-168.

 8. Нісімчук К., Смолюк І. Культура педагогічного спілкування у вузі //Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк,1997. - Вип.1. - С.67-71.

 9. Осипчук Н. Реформування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів – гарант успішного здійснення ефективної наукової та освітньої політики //Освіта України. – 1997.-.№1,січ. - С.2.

 10. Юрченко В. Оптимізація взаємин у системі “студент – викладач” //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С.103-110. - Бібліогр.: С.110.

Див. також

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 1. Акмалдінова О.М.,Письменна О.О. Про постановку науково-дослідної роботи студентів іноземною мовою в технічному вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С.136-141.

 2. Бархаленко Є.В., Супрун М.О. Наукове об’єднання курсантів на факультеті //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.8. - С.142-144.

 3. Білуха М.Т. Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів //Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. - К.,1997. - С.9-16.

 4. Кігель Р., Радомисельський М. Вузи, наука, ринок: Вузівська наука //Економіка України. - 1997. - №3. - С.71-74.

 5. Романчиков В.І. Організація науково-дослідної роботи студентів //Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. - К.,1997. - С.34-55.

 6. УваровО.В. Задачи и принципы постановки педагогических исследований //Учён. зап. ХГИ «Народная украинская академия». - Х.,1997. –Т.3. - С.81-85.

 7. Шевченко А.В. Науково-дослідна робота як засіб підготовки студентів до творчої педагогічної діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ, 1997. - С. 245-248.

Див. також

Недержавна вища освіта

 1. Астахов В.В. Правовий статус приватних вищих закладів освіти: проблеми становлення //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.28-34.

 2. Астахова В.І. Концептуально-методологічні засади освітянської діяльності приватного вищого закладу освіти //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.23-34.

 3. Борисова В.І., Гончарова Г.С., Астахов В.В. До питання про соціальний та правовий захист студентів закладів освіти недержавної форми власності //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.202-215.

 4. Коваленко Т.А. Законодательство о частных учебных заведениях в общей системе образовательных реформ ХІХ – нач. ХХ вв.: первое приближение к проблеме //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.45-54.

 5. Кононов А.А. Исследование проблем приватного образования в современной научной литературе //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.37-45.

 6. Сидоренко О.Л. Приватна освіта в освітянській структурі Харківського регіону //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т.3. –С.19-23.

 7. Ярошенко С. Переподготовка в системе негосударственного образования //Персонал.- 1997.-№ 3.- С. 38-41.

Див. також

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

 1. Пацера Л.В. Формирование коммуникативной компетенции с помощью речевых интенций при отборе и систематизации лексики в преподавании русского языка как иностранного //Придніпр. наук. вісн. - 1997. - №6: Гум. науки. - С.44-48. - Библиогр.:5назв.

 2. Иваненко А.П., Пацера П.В. Коммуникативная организация учебного процесса преподавания русского языка как иностранного в техническом вузе //Придніпр. наук. вісн. Сер. Філологія, педагогіка та мистецтвознавство. - 1997. - №16. - С.10-13. - Библиогр.:7назв.

 3. Ласкавый В.Т. Тема Великой Отечественной войны в публицистике и художественных произведениях и курсе практики русского языка второго года обучения: (Для иностр. студ.-филологов) /Киев. гос. лингвист. ун-т, Фак. славян. языков. - К.:КДЛУ,1997. – 42 с.

 4. Дорофєєв В., Самойлов В. Реформування інженерної освіти в Донбаському гірничо-металургійному інституті //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.164-166.

 5. Зязюн І. Проблеми професійної освіти сьогодні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С.98.

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

 1. Дещинський Ю. Комп’ютерна підготовка молодших спеціалістів зв’язку: (Комплекс. підхід) //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С.67-70.

 2. Джулай Л. Використання ситуаційних задач у процесі модульного контролю з терапії при підготовці молодших спеціалістів у медичних коледжах //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С.41-52.

 3. Кміт Я. Загально-наукова сутність інтегративних процесів у контексті дидактики професійної школи //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С.77-80.

 4. Паюл М.В. Основні особливості навчання учнів професійних навчальних закладів //Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С.145-151.

 5. Поважна Л.І. Організація і методика практичного навчання молодих спеціалістів готельного господарства //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.266-273.

 6. Поважна Л. Специфіка підготовки молодших спеціалістів //Рідна школа. - 1997. - №3-4. - С.45-49.

 7. Пуговська Н.А. Виховання творчої активності учнів училищ культури з урахуванням особливостей їх професійної підготовки //Питання культурології. - К.,1997. - Вип.16. - С.162-163.

 8. Хоменко М.П. Технікуми і коледжі. Місце і роль у піготовці фахівців //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.8. - С.167-169.

 9. Шегедин М. Реформування медсестринської освіти: національний та світовий досвід //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С.118-121.

 10. Шеремет С. В. Никопольское медицинское училище: Ист. - док. очерк. - Дніпропетровськ: Вид-во “Пороги”,1997. – 87 с

Г а л у з і о с в і т и

Аграрна освіта

 1. Бойко М.Ф. Реформування аграрної освіти та завдання навчальних закладів щодо підготовки спеціалістів для АПК //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.11-26.

Див. також

Бібліотечна освіта

 1. Бабич В.С. Еволюція бібліотечно-інформаційної освіти. –К.: КДІК, НПБ України, 1997. –64 с

 2. Гданська О.П. Формування гуманістичних орієнтацій у студентів музичних спеціалізацій вузів культури і мистецтв //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.76-78.

 3. Захаров В.К. Шляхи економічного виховання спеціалістів у цілісному процесі їх підготовки у вузі культури //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.50-58.

 4. Каліберда Л. Бібліотечна освіта в Україні і проблеми її удосконалення //Вісн. Кн. палати. - 1997. - №2(8). –С.13-16.

 5. Кошкін О.Г. До питання щодо вдосконалення підготовки фахівців у сфері шоу-бізнесу //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. –К., 1997. –С.257-260.

 6. Кушнаренко Н. Навчальна дисципліна “Документознавство в системі підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів” //Вісн. Кн. палати. - 1997. - №12. –С.21-22.

 7. Нілова І.Д. Проблеми підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності в Україні //Проблеми освіти. –К., -1997. –Вип. 8. –С.129-133.

 8. Нілова І.Д. Сучасні підходи до створення системи підготовки фахівців ддя бібліотечної діяльності //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.83-88.

 9. Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації: Навч.–метод. посіб. –К.: ІПК ПК, 1997. –73 с.

 10. Скнар В.К. Система методів прогнозування післядипломної освіти бібліотечних кадрів //Культура України: стан, проблеми,тенденції розвитку.- К.,1997. – С. 164-169.

 11. Терно В. Підготовка фахівців з інформаційно-бібліотечної діяльності //Вісн. Кн. палати. - 1997. - №3. –С.15-17.

 12. Фоменко І. Сучасні інформаційні технології в навчанні бібліотечних та інформаційних фахівців //Вісн. Кн. палати. - 1997. - №7. –С.9-10.

 13. Шевченко І.О. Формування змісту навчання бібліотечних працівників в ІПК ПК //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. –К., 1997. –С.169-174.

 14. Шейко В. ХДІК на порозі ХХІ століття //Вісн. Кн. палати. - 1997. - №2(8). –С.12-13.

Див. також

Біологічна освіта

 1. Кучеренко М., Чопик В. Стратегія біологічної освіти //Освіта. –1997. –22-29 жовт. –С.6.

Див. також

Будівельна освіта

 1. Гребенюк Г.Е. Теоритические и методические основы непрерывного профессионального образования строительно-архитектурного профиля / Под. ред. Н.Г. Ничкало. –К., 1997. –232 с.

 2. Федоренко В.Г. Перепідготовка кадрів у будівництві //Будівництвово України. –1997. - №1. –С.9-10.

Див. також

Військова освіта

 1. Артамонов Б.Б., Довбеус В.Т. Сучасний стан вищого навчального закладу ПВУ (прикордонних військ України): наукова діяльність //Зб. наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький. –1997. - №5. –Ч.2. –С.88-91.

 2. Баранівський В. Про деякі проблеми науки і гуманітарної освіти в Збройних силах України //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 230-234.

 3. Баратюк В.И. Активные методы обучения и их роль в подготовке курсантов //Зб. наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький. –1997. - №5. –Ч.2. –С.92-95.

 4. Баратюк В.И. Направление совершенствования методики обучения курсантов //Зб. наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький. –1997. - №5. –Ч.2. –С.96-98.

 5. Білоус В.С., Вашутін О.М., Смолянюк В.Ф. Концептуальні засади формування змісту сучасної військово-гуманітарної освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 7. –С.30-38.

 6. Білоус В.С., Вашутін О.М., Смолянюк В.Ф. Можливості використання іноземного досвіду в удосконаленні гуманітарної підготовки військовослужбовців армії України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.38-44.

 7. Маслов В.С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів. –К.: Вид-во “Логос”, 1997. –173 с.

 8. Методологія неперервної освіти працівників дошкільних закладів: Матеріали Всеукр. наук.-практ конф., м. Рівне, 14-15 жовт. 1997 р. – Рівне: РДПІ, 1997.- 56 с.

 9. Матеук О.А. Некоторые понятийнотерминологические сложности в послевоенном образовании офицеров //Збірник наук. пр. Академії прикордонних військ України.- Хмельницький, 1997.- № 5, ч.2. –С. 122-125.

 10. Морозов С.М. Психолого-педагогічні аспекти гуманізації навчання (у військовому вузі) //Зб. наук. пр. Академії прикордонних військ України. –Хмельницький. –1997. - №5,Ч.2. –С.128-130.

 11. На рівень сучасних вимог: Виступ Президента України Л.Д. Кучми на церемонії випуску в Академії Збройних Сил України 27 червня 1997 року //Уряд. кур`єр. –1997. –28 черв. - №116-117. –С.3.

 12. Смолянюк В.Ф. Актуальні проблеми формування військово-політичного світогляду у курсантів військових навчальних закладів //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.114-121.

 13. Смолянюк В.Ф. Нові суспільно-політичні детермінанти планування й об`єктивації системи військової освіти України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.133-141.

Див. також

Географічна освіта

 1. Жемеров О.О., Левицький І.Ю. Безперервна географічна освіта //Укр. геогр. журн. –1997. - №2. –С.70-72.

 2. Пістун М. Підготовка суспільних географів в університеті //Географія та основи економіки в шк. –1997. - № 3. –С.3-6.

Див. також

Економічна освіта

 1. Грабовський С., Старикова Л. Система економічної освіти і пріоритети української держави //Економічний часопис. –1997. - №8. –С.38-40.

 2. Економічна освіта і національна безпека: як досягти органічного взаємозв`язку: Матеріали “круглого столу”, Київ, 2 липня 1997року //Екон. часопис. –1997. - №8. –С.26-37.

 3. Кохановський Л.М. Гуманітаризація економічної освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.22-24.

 4. Сасова І.А. та ін. Неперевна економічна освіта: Навч. прогр. / Сасова І.А., Падалка О.С., Шпак О.Т. –К.: Четверта хвиля, 1997. –175 с.

 5. Лондар С.Л., Беркита К.Ф. Шляхи досягнення взаємовідповідальності змісту економічної освіти бакалавра економіки в Україні і за рубежем //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.237-243.

 6. Смолюк В., Іванців Д. Економічна освіта особистості в навчальному процесі вузу //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.71-74.

 7. Шпак О.Т., Падалка О.С. Творчий педагог в системі неперервної економічної освіти //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К. УДПУ, 1997. –С.204-206.

 8. Штейн Г.А. Значение инноваций экономического образования в формировании рыночных отношений в Украине //Донецьк: Наук. вид-во ІЕП НАН України, -1997. –27 с.

 9. Янкевич В.Ф. Посилення спрямованості економічної освіти на системне вирішення проблем прогресивного розвитку економіки України //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.37-40.

Див. також

Медична освіта

 1. Кобзар О.Б. Система навчального процесу в медичному вузі. –К.: Стилос, 1997. –242 с.

 2. Мовчан О.М. Гуманізація вищої медичної освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. - С.29-30.

 3. Мотюк М. Працевлаштування випускників державних вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти, які закінчують навчання у 1997 році //Ваше здоров`я. –1997. - №29. –19 квіт. - С.2.

 4. Онищенко В.С. та ін. Значення ситуаційних задач при підготовці стоматологів ортопедів / В.С.Онищенко, В.І.Рура , В.В.Зозуля //Вісн. стоматології. (Одеса). –1997. - №3. –С.491.

 5. Про вдосконалення програми і методів проведення інтернатури з гігієни праці / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.А. Шкурко та ін. //Лік. справа. –1997. - №6. –С.177-180.

 6. Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України: Тез. доп. Укр. наук. - метод. конф., Одеса, 24-26 верес. 1997 р. / Редкол.: І.С. Вітенко (відп. ред.) та ін. –К., Одеса: ОДМУ, 1997. –463 с.

 7. Черних В.П. та ін. Комплексний розвиток нових інформаційних технологій в Українській фармацевтичній академії / В.П. Черних, З.М. Мнушко, В.С. Власов //Вісн. фармації. –1996. - №3/4. –С.5-8.

Див. також

Музична освіта

 1. Белявіна Н.Д. Комп`ютерні системи комунікації як фактор формування в учнів навичок логічного мислення в контексті професійної музичної освіти //Питання культурології. –К., 1997. –Вип.15. –С.139-142.

 2. Гуменюк Н.Ю. Психологічний аспект розвитку студента як творчої особистості в умовах диригентсько-хорового класу //Питання культурології . –К., -1997. –Вип.15. –С.124-127.

 3. Нарожна Н.І. Деякі аспекти проблеми підготовки фахівців хорової справи //Питання культурології. –1997. –Вип.15. –С.120-124.

 4. Пальоний В.І. Музичний фольклор у навчальному процесі (муз.вузу) //Культура України: Стан, проблеми, тенденції розвитку. –К.: ІПК ПК, 1997. –С.38-40.

Див. також

Педагогічна освіта

 1. Актуальні проблеми підготовки вчителів / Т.В.Комісарова(ред.). - Херсон:ХДПІ,1997.–112 с.

 2. Андреєва Н. Планування міжпредметних зв`язків: загальнотехнічні дисципліни //Рідна шк. –1997. - №10. –С.67-68.

 3. Андрющук А., Григор`єва А. Завдання з хімії для контролю знань першокурсників //Біологія і хімія в школі. –1997. - №1. –С.31-32.

 4. Артюх С., Красноперов В., Сепига Н. Региональная подготовка специалистов и её особенности: Укр. инж. - пед. академия //Вестн. высш. шк. - 1997. - №4. - С.21-22.

 5. Бегека А.Д., Вайда Т.С. Мотиваційний компонент як невід’ємна складова в системі формування екологічної культури студентів педагогічних вузів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин,1997. - С.5-12.

 6. Безпалько В. Моделювання виховної діяльності – один із шляхів творчого спрямування особистості майбутнього вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ, 1997. - С.42-44.

 7. Беляєв Ю., Русинківський Ю. Херсонський педінститут: з минулого – в майбуття //Почат. шк. – 1997. - №4. - С.6-7.

 8. Біла О. Деякі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя //Почат. шк. - 1997. - №9. - С.42-44.

 9. Біленька Г., Кот.Н. Конкурс знавців (у навч. - виховн. процесі педвузу ) //Дошк.виховання. - 1997. - №9. - С.16-17.

 10. Богданова І.М. Модульна технологія у професійній підготовці вчителя /Заг. ред. І.Зязюна. -О.:ПУПУ. - 1997. – 289 с.

 11. Богданова І.М. Оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій //Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С.174-185.

 12. Бойко М.Ф., Павлова Н.Р. Методичні вказівки до програми сезонної навчальної практики з ботаніки /систематики рослин/ //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.7-11.

 13. Бойко М.Ф. Проблеми дидактики ботаніки //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. - С.4-6.

 14. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посіб. для слухачів заклад.підвищ.кваліф. системи вищ. освіти. - К.:Компас, 1997. – 63 с.

 15. Болюбаш Я. Педагогічна освіта України: погляд у завтра //Освіта України. - 1997. – 26 верес. - С.3.

 16. Бондар В., Рисенко.О., Черах.Л. Дитячий садокпочаткова школа . Без демаркаційної лінії: / Проблеми підготовки кадрів/ //Освіта і управління. - 1997. –Т.1, №3. - С.87-91.

 17. Бондаренко О.О., Нестеренко В.М. Фундаменталізація освіти вчителя як виховання його професійно-вагомих здібностей //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.41-43.

 18. Болгарський А.Г. Деякі аспекти формування художньо-творчих вмінь у майбутнього вчителя музики //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.290-293.

 19. Букач М. Диригентсько-хорова практика на музично-педагогічному факультеті //Рідна шк. –1997. - №9. –С.63-64.

 20. Букач М. Практика у формуванні майбутнього вчителя музики //Рідна шк. –1997. - №12. –С.64-66.

 21. Букач М.М. Формування педагогічної культури вчителя музики засобами спеціальних практик . – Одеса: Логос, 1997. – 195 с.

 22. Бурлака Я.І., Руденко Ю.Д., Кравчук М.І., Шпак О.Т. Українська педагогіка: Програма для пед. вузів України //Освіта. –1997. –14-21 трав. –С.3.

 23. Вайнола Р.Х. Творча гра як засіб розвитку професійно-педагогічних вмінь майбутніх педагогів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.285-287.

 24. Ведмеденко Б.Ф., Ведмеденко Д.В. Психолого-педагогічні основи формування творчої особистості педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.38-39.

 25. Велітченко Л.К. Психолого-педагогічний практикум у системі підготовки до педагогічної взаємодії //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.35-40.

 26. Венгер С.С. Екологічне виховання студентів при вивченні фізіології рослин //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.11-13.

 27. Виговська О.І. Оволодіння майбутніми вчителя механізмами розвитку творчої особистості у вузівському навчально-виховному процесі //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.231-233.

 28. Вітвицька С.С., Єремєєва В.М., Осадча З.А. Індивідуальні завдання з педагогічних дисциплін як засіб формування творчого мислення майбутніх учителів //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997. –Житомир: ЖДПІ, 1997. –С128-130.

 29. Вітвицька С.С., Березюк О.С. Формування творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир. 23-24 верес. 1997р. - Житомир: ЖДПІ, 1997. –С.132-135.

 30. Внукова І.П., Рукасов В.І. Проблема формування самосвідомості студентів педвузу – важлива умова гуманізації підготовки майбутнього вчителя //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.3-6.

 31. Воєводін О.П., Воєводіна Л.П. Роль художньо-естетичної освіти у формуванні творчих якостей учителя музики //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.72-75.

 32. Волинець К.І. Управління педагогічним коледжем в умовах реформування соціально-економічних відносин: Метод. рек. - К.,1997. - 39 с. - Бібліогр.:С.39 (11назв).

 33. Втілення ідей національного відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України: Зб. матеріалів /Ред. - упоряд. О.Яцків. – Чернівці; Дрогобич, 1997. - 76 с.

 34. Гадалова І.М. Підготовка студентів музично-педагогічного факультету до проведення позакласної роботи на практиці у загальноосвітній школі // Художня освіта і проблеми виховання молоді.- К., 1997.- С. 78-85.

 35. Гейхман З.Л., Соловець Л.О., Коденко В.О. На шляхах гуманізації навчання і виховання студентської молоді: гуманітарна атестація (пед. коледж м.Києва) //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.8. - С.40-46.

 36. Герасимова О.А. Комплекс методик для личностно профессионального самосознания будущего учителя / Криворож. пед. ин-т. –К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –76 с.

 37. Главацька О. Підготовка майбутніх учителів до статевого виховання учнів //Рідна шк. –1997. - №10. –С.78-79.

 38. Гладюк Т. Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя біології і хімії //Біологія і хімія в шк. –1997. - №4. –С.30-32.

 39. Глазунова Т.В. Види письмових висловлювань як об`єкт навчання у мовному педвузі //Інозем. мови. –1997. - №1. –С.61-62.

 40. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. –К.:Просвіта, 1997. –307 с.

 41. Гончаров В. “Російській мові – статус іноземної”: (Фак. інозем. філології НПУ ім. Драгоманова) //Освіта. –1997. –12-19 листоп. –С.8.

 42. Горбенко С.С. Розвиток творчого мислення студентів у ході педпрактики //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр.- К.:УДПУ, 1997.- С. 242-243.

 43. Горовенко В.М. Формування творчого потенціалу майбутніх вчителів при вивченні педагогіки //Там само.-С. 239-242.

 44. Григоренко В.Г. Психолого-педагогічні підходи у формуванні професійного мислення на основі знакової фіксації інформації (в педвузі) //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.78-81.

 45. Грінченко Г.Ф., Кудряшова В.В. До питання про розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997. –Житомир: ЖДПІ, 1997. –С.126-128.

 46. Гусак П. Технологія модульно-циклічного вивчення дидактики //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.5-11.

 47. Гуцало Е.У. Творчий розвиток майбутнього вчителя в процесі художньої діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.66-70.

 48. Даниленко Л.І. Підготовка вчителя до творчої діяльності в школах нового типу //Там само. –С.193-196.

 49. Дєніжна С.О. Особливості музично-педагогічної культури майбутнього вчителя //Там само.–С.82-83.

 50. Дем`яненко Н. Педагогічна освіта в університетах України (1800-1910 рр.) //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.44-47.

 51. Дметерко Н.В., Ікуніна З.І. До питання про формування інтелектуальної підготовки спеціаліста (педагога) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.107-114.

 52. Дмитренко П. Підготовку вчителя – на наукову основу //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №2. –С.36-39.

 53. Дмитров Г.В. О некоторых принципах преподавания математики в педагогических высших учебных заведениях //Вісн. Сум. держ. ун-ту. –1996. - №2. –С.151-155.

 54. Долинська Л.В. Проблема підготовки майбутніх вчителів початкових класів до творчої взаємодії з учнями //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.273-275.

 55. Дробот І. “А ми тую славу збережемо...”: Фак-т української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова //Освіта. –1997. –24 верес. –1 жовт. –С.6.

 56. Дронова О.О., Аматьєва О.П. Деякі аспекти підготовки фахівця з дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах сучасної особистістно-орієнтованої парадигми //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.200-206.

 57. Дубогай О.Д. Естетика фізичної культури в системі професійно-прикладної підготовки майбутніх вчителів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.310-312.

 58. Експеримент “Довіра” УПУ ім. Драгоманова //Освіта. –1997. –11-18 черв. –С.2.

 59. Живицкая Л.В. Подготовка студентов педфака к организации самостоятельной работы младших школьников с книгой //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. –К.: УДПУ, 1997. –С.301-306.

 60. Жидецький В. Програма безперервного навчання з питань охорони праці //Охорона праці.-1997.- № 8.- С.42-43.

 61. Жирська Г.Я., Міщук Н.Й., Гладюк Т.В. Підготовка майбутніх вчителів до викладання інтегрованих курсів природничонаукового спрямування //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.305-307.

 62. Завадська Т.М. Теоритичні аспекти формування музично-єстетичного досвіду студентів педвузів //Там само. –С.77-80.

 63. Загрекова Л.В. Общепедагогическая подготовка как средство развития творческого потенциала будущего учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.50-53.

 64. Зборовська О.П., Прохоренко Т.Г. Проблема формування творчого мислення студентів //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997. –Житомир: ЖДПІ, 1997. –С.140-142.

 65. Згурська Н.М. Розвиток творчої самостійності як основа формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.299-301.

 66. Зінченко В.М. Головні засади організації професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільних закладів України //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.82-84.

 67. Івашина Г.О., Шепель А.Ю. Модульна система навчання в курсі аналітичної хімії //Метода: Зб. наук.-метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.14-17.

 68. Кальницька К. Мотивація професійного розвитку педагога: (Зміст і методика післядипломної освіти) //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.130-140.

 69. Канішевська Л.В. Основи підготовки і проведення студентами педагогічної практики. –К.: Стилос, 1997. –56 с.

 70. Капоста И.Я. Развитие творческой личности будущего педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.34-35.

 71. Капська А.Й. Практична діяльність студентів як фактор формування мовленнєвих умов //Там само. –С.276-278.

 72. Киричук О. Проблеми й перспективи підготовки психологічних кадрів //Освіта України. –1997. –14 берез. –С.4.

 73. Кічук Н.В. Вища педагогічна школа – основний етап формування творчого фахівця засобами гуманітарно зорієнтованої освіти //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.229-231.

 74. Клепар М.В. Формування світогляду майбутнього вчителя засобами народної пісні //Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С. Музична психотерапія. –К.: ІЗМН, 1997. –С.203-205.

 75. Коваль Л.Г., Крижанівська Р.І. Шляхи оновлення змісту освіти у педагогічному коледжі //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ,1997. - С.248-249

 76. Корець М. Новий підхід до вивчення машинознавства у вищих педагогічних закладах //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №2. –С.40-42.

 77. Короткова Р.І. Формування техніки мовлення як засіб розвитку творчого потенціалу вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.280-282.

 78. Костюшко Ю.О. Комунікативні вміння вчителя та шляхи їх формування //Там само.–С.269-272.

 79. Крисюк С. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: реалії і перспективи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.85-92.

 80. Крисюк С.В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) –Львів:ЛОНМІО, 1997.- 206 с.

 81. Крицький В.М. Діагностика сформованості уміння художньо-виконавської інтерпретації у студентів музично-педагогічних факультетів педвузів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. “Психол.-пед. науки.” –Ніжин, 1997. –С.69-73.

 82. Крицький В.М. Метод інтерпретаційно-педагогічного аналізу в музично-виконавській підготовці студентів музично-педагогічних факультетів педвузів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.65-68.

 83. Кузіна Р.П. Виховання культури спілкування майбутніх вчителів на заняттях з іноземної мови //Проблеми освіти, 1997. –Вип.10. –С.132-135.

 84. Левченко М. Мистецтво театру як засіб формування і розвитку здібностей майбутніх учителів //Метода: Зб. наук. - метод. ст. –К., 1997. –Вип.1. –С.15-17.

 85. Лиманський П.Т. Творчість М.Д. Леонтовича у професійному і духовному розвитку вчителя музики //Антонова-Турченко О.Г., Дробот Л.С.Музична психотерапія. –К.: ІЗМН, 1997. –С.205-206

 86. Лисянська Т.М. Проблемні ситуації як засіб формування та виявлення творчого потенціалу у профільній підготовці студентів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.124-125.

 87. Литвиненко О.І. Системний аспект у викладанні морфології рослин у вузі //Метода: Зб. наук.-метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.23-26.

 88. Логвиненко Т.О. Формування творчої особистості вчителя у вузі при викладанні педагогічних дисциплін //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.235-237.

 89. Любашенко О.В. Методологічні аспекти педагогічного стимулювання в навчально-виховному процесі //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.23-28.

 90. Любашенко О.В. Особливості застосування дидактичної гри як методу педагогічного стимулювання //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.283-285.

 91. Макагон К. Підготовка педагогів до пошукової діяльності у Севастопільському інституті післядипломної освіти //Освіта і управління. –1997. – Т.1, №3. –С.115-119.

 92. Мешко О., Мешко Г. Психолого-педагогічний тренінг як засіб формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх вчителів //Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.57-59.

 93. Мисечко О.Є. Організація спілкування на семінарських заняттях як засіб формування професійних умінь студентів педагогічного вузу //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.115-123.

 94. Міщик Л.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. – Запоріжжя: Промінь, 1997. –370 с.

 95. Мова Л.В. Використання тілесно-орієнтованих активних методів у формуванні особистісних якостей майбутніх психологів //Педагогіка і психологія. –1997. –№2. –С.124-132.

 96. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: Зміст та організація. –К.: НПУ, 1997. –168 с.

 97. Москаленко А.М. До проблеми формування у студентів умінь професійного спілкування //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.267-268

 98. Мосолова М.Ю. Роль этнопедагогики в формировании творческого потенциала воспитателя //Там само. –С.273-239.

 99. Музальов О. Міжпредметні зв`язки: засоби, методи, форми: (В підгот. вчителя музики) //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.77-79.

 100. Нетребко Н.В. Інтеграція як засіб формування природничо-наукового світорозуміння //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип. 20. –С.31-38.

 101. Окса М.М. Вивчення дисциплін загальнопедагогічної підготовки вчителя у педагогічних вузах України (1917-1991 рр.) –К., 1997. –315 с.

 102. Олексюк О.М. Синергетичний підхід до формування творчої особистості фахівця-музиканта //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.75-77.

 103. Осадча Т.В. Засоби розвитку творчих якостей особистості майбутнього вчителя музики //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.293-295.

 104. Павлова Н.Р. Студентське самоуправління в поетапній підготовці вчителя біології (методичні вказівки для проведення екскурсій) //Метода: Зб. наук.-метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.26-29.

 105. Панченко Г.Д., Коршак Т.Є., Гавриленко О.Г. Психолого-педагогічна підготовка студентів педвузу – основа їхньої педагогічної творчості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.233-235.

 106. Парасюк І.А. Проблема розвитку в майбутнього вчителя уміння любити дітей //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.78-80.

 107. Патинок О.П. Формування творчого потенціалу студентів педагогічних училищ //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ,1997. - С.249-251.

 108. Пашкова Н. Студентам також треба грати – в педагогів //Дошк. виховання. –1997. - №12. –С.26-27.

 109. Переухенко Г.І. Місце і роль курсу “Основи педагогічної майстерності” у системі професійної підготовки майбутнього вчителя //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип. 2. –С.63-65.

 110. Печерська Е.П. Діалектичне мислення майбутнього вчителя музики як передумова творчості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.80-82.

 111. Подберезський М.К. Правова культура майбутнього вчителя: (Теорет.-методол. аспект) –Х.: Основа, 1997. –219 с.

 112. Подрєзов В. Комплекс засобів у системі виховання духовної культури майбутнього вчителя //Мистецтво та освіта. –1997. - №3. –С.47-50.

 113. Політаєва Н.О. Дослідження якостей мислення у студентів педвузів в умовах розв`язання тестових завдань //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.124-131.

 114. Полякова І.О. Розвиток творчих здібностей студентів в процесі підготовки до музично-просвітницької діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.295-298.

 115. Пономарьова Л.М. Витоки творчості вчителя креативно-педагогічної цивілізації //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.143-146.

 116. Пристанський В.М., Пристанська Т.М. Розвиток професійно-педагогічних здібностей та їх вплив на формування особистості вчителя фізичної культури //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.76-78.

 117. Пріма Р. “З народного напившись джерела”: (З досвіду виклад. Спецкурсу “Родинне дитинознавство”) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.77-81.

 118. Програма з зарубіжної літератури для студентів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України / МО України. НПУ ім. М.П. Драгоманова; Авт. Н.М. Король; Редкол.: П.В. Дмитренко (відп. ред.), М.І. Кравчук, І.М. Ковчина. –К.: НПУ,1997. –5 с.

 119. Програма з педагогічної практики студентів ІV – V курсів спеціальності 7.020411 “Музичне виховання” / Уклад. Бриліна В.Л., Плесніна Т.П. – К.: ІЗМН, 1997. –10 с.

 120. Програма факультативу з додаткової кваліфікації “Організатор фізичного виховання в дошкільному закладі” для студ. спец. 7.01.01.03 “Дошкільне виховання / Уклад. О.В.Низьковська. –К.: НПУ, 1997. –36 с.

 121. Програми з валеології для вищих закладів освіти /Уклад. О.О. Команєва. –К.: ІЗМН, 1997. –128 с.

 122. Прокопенко Л., Міценко Т. Підготовка майбутніх учителів до природоохоронної роботи з учнями //Біологія і хімія в шк. –1997. - №1. –С.33-34.

 123. Прокопенко Л., Тевлін Б. Системний підхід до організації післядипломної освіти педагогічних працівників //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 340-343.

 124. Прокопович Б. Про систему практичної підготовки студентів педколеджів з художньої обробки матеріалів //Наук. зап. Тернопільського держ. пед. ун-ту . Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С.64-65.

 125. Прокопчук В.Є. Становлення методичної освіти вчителів історії в Україні //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.179-186.

 126. Протасова Н.Г. Андрогогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти педагогів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.238-255

 127. Пявка О.І. Формування дидактичних умінь у майбутніх учителів в умовах педагогічного університету //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.102-104.

 128. Роман С.В. Професійно-методична підготовка студентів до дослідницької діяльності вчителя іноземної мови //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип. 3. –С.184-189.

 129. Романюк А. До проблеми вдосконалення післядипломної освіти керівних та педагогічних кадрів //Освіта і управління. –1997. –Т.1,№4. –С.125-129.

 130. Русіна Л.Ю., Гречка О.О. З досвіду проведення навчально-польової практики з зоології безхребетних //Метода: Зб. наук.-метод. ст. –К., 1997. –Вип.2. - С.29-31.

 131. Савенкова Л.О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування / Київ. нац. екон. ун-т. –К.: КНЕУ, 1997. –125 с.

 132. Савченко О.Я. Ознаки особистісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.3-5.

 133. Свистун Л.В. Про місце теоретичної та практичної фонетики в підготовці вчителя іноземної мови //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.189-194.

 134. Семеног О.М. Родинні виховні традиції як засіб формування особистості майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.147-156.

 135. Семиченко В.А. Пути повышения эффективности изучения психологии: Учеб. пособие. –К.:Магистр-S, 1997.- 119 с.

 136. Сергєєв В.Т., Акішев С.В., Рець Н.В. Роль педагогічної спадщини К.Д. Ушинського у вихованні естетичних інтересів у майбутнього вчителя //Гуманізація навчально-виховного процессу. –Слов`янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.59-63.

 137. Сипченко І. Художнє спілкування і формування особистості вчителя //Рідна шк. –1997. - №5. –С.26-27.

 138. Сікорська Л.А. Самостійна робота як засіб формування готовності майбутнього вчителя до творчої діяльності //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.244-245.

 139. Скульський Р.П. Пріоритетні цінності у вихованні майбутніх учителів //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.166-170.

 140. Сова М.О. Формування духовності засобами музики в становленні творчої особистості майбутнього учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.70-72.

 141. Степенко В., Пащенко В. “Одиниця” за новації або що віщує крах вищої педагогічної освіти в Україні //Освіта. –1997. –1 січ. –С.3.

 142. Стешенко В.В. Використання конструктивної функції міжпредметних зв`язків у побудові змісту освітньо-професійної підготовки педагога //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.162-167.

 143. Стешенко В.В. Функції та структура державного стандарту освітньо-професійної підготовки педагога //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.30-32.

 144. Струманський В. Організаційно-методичне забезпечення національної ідеї в системі підготовки і перепідготовки сучасного вчителя //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.93-98.

 145. Сурмій А.М., Посторонко А.І. Проблеми фундаменталізації, професіоналізації та деякі інші аспекти фахової освіти інженера-педагога хімічного профілю //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К., Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.43-45.

 146. Суровцева Р.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.72-76.

 147. Суровцева Р.Ф. Самостійна робота студентів – важливий чинник психолого-педагогічних умов формування особистості майбутнього вчителя //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.55-59.

 148. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України: Програми для пед. вузів, фак-тів / Ю. Руденко, О. Губко та ін. //Освіта. –1997. –24 верес. –1 жовт. –С.7-10.

 149. Тарасенко Г.С. Культурологічний підхід до формування еколого-виховного потенціалу вчителя //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С. 139-147.

 150. Тернопільський державний педагогічний університет=Ternopil State Pedagogical University: (Фотонарис). –Тернопіль: ТДПУ, 1997. –32 с.

 151. Тимчишин Л., Сіменач Б. Особливості підготовки студентів інженерно-педагогічного факультету до проведення нестандартних уроків трудового навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.47.

 152. Тимчишин Л. Система підготовки студентів інженерно-педагогчного факультету: (До освоєння передового педагогічного досвіду) //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997.- №4. –С.44-45.

 153. Токар Н.Ф. Динаміка мотивації в процесі професійної підготовки (інженера-педагога) //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.151-154.

 154. Толстокорова А.В., Остапенко Г.В. Навчання культури мовлення в підготовці вчителя англійської мови //Метода: Зб. наук. і метод. ст. –К., 1997. –Вип. 3. –С.40-43.

 155. Трухін І.О. Розвиток творчих здібностей майбутнього учителя в галузі спілкування з учнями //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.278-280.

 156. Уебб І.Б. Гуманітаризація як засіб формування і розвитку творчого потенціалу майбутнього спеціаліста //Там само. –С.8-11.

 157. Федотов Є.С. Методика навчання гри на музичних інструментах у системі підготовки вчителя музки: (Для студ. вищ. навч. мистец. закладів і вчителів шк. різного типу). –К.: ІЗМН, 1997. –Вип.2. –1997. –108 с.

 158. Фіцула М., Семенюк В. Готуємо до праці вчителя //Рідна шк. –1997. - №11. –С.69-71.

 159. Формування у майбутнього вчителя уміння навчати учнів вчитися: Метод. матеріали для студ. і викладачів пед. ін-ів, методистів, молодих вчителів /Борисюк С.О. та ін.. –Ніжин: НДПІ, 1997. –41 с.

 160. Хаєт Л.Г., Пирогова Л.Ф. Маркетинговий підхід до визначення змісту практичної підготовки майбутніх учителів технології //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К. –Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.37-39.

 161. Хаєт Л.Г., Перепічаєнко Є.К. Принципи випереджаючої політехнічної підготовки майбутніх вчителів технології //Там само. –С.34-37.

 162. Хоменко Л. Мотивація навчання студентів при обробці деталей та вузлів швейних виробів //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №1. –С.48-50.

 163. Чабаненко З.Д. Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя української мови //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.143-147.

 164. Чайка В. Вивчення мотиваційного, теоретичного та практичного компонентів готовності майбутнього вчителя до педагогічного самоаналізу //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.14-17.

 165. Чепрасова Т. Методична підготовка вчителя інформатики в умовах університету //Наук. вісн. ВДУ. Сер. Фіз., хім., мат. науки, інформатика. –1997. - №4. –С.52-53.

 166. Черкасов Н.Д. Фундаментализация творческой подготовки учителя технологий //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.45-47.

 167. Чиж А.Н. Самостоятельная работа студентов по педагогике: Учеб. пособие. –М.: МГПУ, Луганск: ЛГПИ, 1997. –66 с.

 168. Чуріков В.В. Методика навчання гри на музичних інструментах у системі підготовки вчителя музики: (Посіб. для студ. муз. - пед. фак., учителів музики). –К.: ІЗМН, 1997. –71 с.

 169. Швед М. Зміст екологічної підготовки майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С.37-40.

 170. Шевнюк О.Л. Формування художньо-естетичного досвіду як складової творчої особистості майбутнього вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.63-66.

 171. Шешурак П.М. Навчання майбутніх вчителів біології методикам виготовлення наочних посібників з зоології безхребетних //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.131-134.

 172. Шкіль М.І. “Ми станемо центром розвитку національної педагогічної науки, школи і освіти” //Освіта. –1997. –10-17 верес. –С.8-9.

 173. Шкіль М. Реформування вищої педагогічної освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.39-44.

 174. Шкіль М. Чому девальвуються традиційні інститути... //Освіта. –1997. –2-9 лип. –С.2.

 175. Шунда Н. Аспект виховання культурою: Винницький пед. ін-т святкує 85-річчя //Освіта України. –1997. –24 жовт. –С.3.

 176. Щербакова К.В., Роз`їздний В.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя-вихователя засобами образотворчого мистецтва //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.87-89.

 177. Щербина В. Композиційні вправи для майбутнього вчителя образотворчого мистецтва //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.48-54.

 178. Щербо А.Б., Джола Д.Н. Курс украинской и зарубежной культури в развитии творческого потенциала учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.287-290.

 179. Юрченко В. Вплив взаємин між студентами і викладачами на “Я - концепцію” майбутнього вчителя //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №1. –С.119-123.

 180. Юрченко В.І. Тривожність як прояв суперечливостей в “Я - концепції” майбутнього вчителя //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.190-197.

 181. Яковець Н.І. Про ефективність деяких активних форм вивчення педагогічних дисциплін //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту .Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.147-151.

 182. Янкович О. Проблеми викладання педагогічних дисциплін у педвузах України з 1945 по 1985 рр. і можливості використання досвіду в сучасних умовах //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.55-57.

 183. Яценко В. Деякі аспекти планування лабораторних робіт з розділу “Робочі машини” курсу “Машинознавство” //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №4. –С.41-44.

Див.також11,26,40,124,225,2185,2186,2190,2193,2342,2446,2454,3369,3390,3410,3411,3415,3452,3454,3457,3465,3475,3539,3552,3555,3558,3561,3566,3573,3575.3577,3589,3591,3619,3627,3627,3658,3719,3731.

Соціологічна освіта

 1. Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні: проблеми та перспективи //Освіта в Україні. –1997. –24 жовт. –С.4.

 2. Якуба Е.А. Проблемы общесоциологического образования в вузах Украины //Харьковские социологические чтения – 97: Науч. - методич. обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.1. –С.3-6

Див також 2696. Технічна освіта

 1. Волкотруб Л.М. Формування професійних якостей майбутнього інженера в процесі науково-дослідної роботи в технічних вузах України (друга половина 70-х перша половина 80-х рр. ХХ ст.). –К.: 1997. –35 с.

 2. Волкотруб Л.М. Фундаментальна підготовка інженерних кадрів в технічних вузах України в ході навчально-виховного процесу (друга половина 70-х, перша половина 80-х рр. ХХ ст.). –К.: 1997. –36 с.

 3. Добрускін М.Є. Гуманізація та гуманітаризація вищої технічної освіти в світлі громадської думки //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.11-23.

 4. Дорофеев В., Самойлов В. Реформування інженерної освіти в Донбаському гірничо-металургійному інституті //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. –С.164-166.

 5. Пилипенко В.Ю. Деякі аспекти гуманітаризації вищої технічної освіти в умовах запровадження нових технологій навчання //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.24-29.

 6. Солоденко А.К., Устименко В.Д., Конєва І. Проблеми гуманізації та гуманітаризації в інженерно-технічній освіті //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.19-22.

 7. Чобіток В.О., Шеховцев В.І., Якименко Ю.І. Проблеми і досвід реформування інженерної освіти в НТУУ ”КПІ” //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.61-68.

Див. також 23, 324, 332, 2905, 3480.

Юридична освіта

 1. Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і викладачів права //Право України. –1997. - №12. –С.58-60.

 2. Матвійчук В. Шляхи вдосконалення роботи кафедри (кримін. права Укр. акад. внутр. справ.) //Право України. –1997. - №7. –С.97-98.

Історія освіти і педагогічної думки в Україні

 1. Абраїмов В. Захисник рідної мови: (До 180-річчя від дня народж. М. Костомарова) //Дивослово. –1997. - №.8. –С.21-22.

 2. Агафонова Н. Вороги і приятелі: Освітня політика за часів Директорії //Рідна шк. –1997. - №7/8. –С.19-20.

 3. Агафонова Н. Концептуальне і практичне вирішення освітньої політики в Україні (1919-1920 рр.) //Рідна школа. –1997. - №3-4. –С.76-79.

 4. Агафонова Н.В. Піднесення ідеї національного виховання на засадах єдиної школи (1917-1919 рр.) //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.239-243.

 5. Алатарцева О. Організація виховання в середніх освітніх закладах Росії ХІХ століття (на прикладі 3-ї Харківської гімназії) //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. –Х.: ХДУ, 1997. –С.4-7.

 6. Алексієвець Л.М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України ( XVII-XVIIIст.) . -Тернопіль: Вид-во”Лілея”,1997. – 157 с.

 7. Антонець М.Я. Василь Сухомлинський і гуманістична педагогіка української народної школи //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.193-201.

 8. Антонець М. ІV Всеукраїнські педагогічні читання “В.О. Сухомлинський і сучасність” //Освіта України. –1997. –3 жовт. –С.3.

 9. Артемова Л. Освічені жінки козацької доби //Дошк. виховання. –1997. - №3. –С.6-7.

 10. Артемчук Г., Євтух М. Духовні заповіти Степана Сірополка (1872-1959): Культурно-освітня та наукова діяльність //Рідна шк. –1997. - №10. –С.6-9.

 11. Бакуліна Н., Подольський А. Шануючи пам`ять предків... Сторінки розвитку неформальної єврейської освіти в Україні //Відродження. –1997. - №3. –С.31-33.

 12. Бакум З. Сава Чавдаров і лінгводидактика //Почат. шк. –1997. - №.2. –С.53-55.

 13. Берегівська українська гімназія: (Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. 100-річчю заснування гімназії, 75-річчю відкриття в ній класів з укр. мовою навчання.). –Ужгород, 1997. –116 с.

 14. Березівська Л. Позашкільне виховання учнів у діяльності просвітницьких організацій Київщини (кінець ХІХ –початок ХХст.) //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.50-53.

 15. Березівська Л. Просвітницькі товариства Київщини: боротьба за національну школу (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) //Рідна шк. - 1997. - №5. –С.6-10.

 16. Берельковский И.В. Развитие теории и творческого опыта деятельности воспитателя-учителя в социально-педагогической концепции А.С. Макаренко //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.153-155.

 17. Берладин О. З історії становлення та розвитку в Україні малокомплектних початкових сільських шкіл //Наук. вісн. Волинського держ. ун-ту. Сер. Історія. –1997. - №3. –С.18-21.

 18. Бєлкіна Н.І. Історія вітчизняної педагогіки в науковій спадщині М.І. Демкова //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту Сер. Психолого-педагогічні науки. – 1997.-Т. 18. кн.1. –С.13-16.

 19. Бичко І.В. Павло Копнін і проблема гуманітарної освіти в Україні //Філософські читання пам`яті Павла Копніна , 4-5 жовт. 1997 р.– К.: Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 1997. –С.35-42.

 20. Біднов В. Перші два академічні роки Українського державного університету в Кам`янці-Подільському: (Уривок зі спогадів) //Кур`єр Кривбасу. –1997. - №69-70. –С.64-74.

 21. Бобров В. Одеський Рішельєвський ліцей – осередок вищої та середньої освіти півдня України: (до 180-річча з дня заснування) //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.171-174.

 22. Бойко Ю. Були колись церковні школи //Однокласник. –1997. - №9. –С.29.

 23. Бойправ М.Д. М.Я. Грот і Ніжинський історико-філологічний інститут //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 73-76.

 24. Бойправ М.Д. Психологічні погляди М.Я.Грота. - Наукова, педагогічна і громадська діяльність М.Я. Грота //Наукові записки Ніжинського пед. ін-ту. Сер. Психолого-педагогічні науки. – 1997. – Т.18, кн. 1. – С. 17-21, 42-45.

 25. Болтівець С. Велетні педагогічної думки: Іван Огієнко (1882-1972) //Освіта України. –1997. –С.8.

 26. Бондар Л. Загальнолюдські цінності у спадщині В.Сухомлинського //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.47-50.

 27. Будняк Т.Г. Проблема творчості вчителя в педагогічній системі Л.М. Толстого //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.150-153.

 28. Васянович Г., Вдович С. Гуманістична спрямованість ідеї морально-правової відповідальності педагога у Східній Галичині (кінець ХІХ – початок ХХст.) //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.64-69.

 29. Ващенко Гр. Більшовицькі перекручення педагогічних ідей Заходу в галузі дидактики //Освіта. –1997. –5-12 листоп. –С.1-3.

 30. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. –Дрогобич: Вид. фірма “Відродження”, 1997. –212 с.

 31. Веклинець Л., Разумейко М. Історичні аспекти української дидактики //Дивослово. –1997. - № 5/6. –С.24-25.

 32. Велемець О. Вплив ідей реформації і відродження на розвиток української культури та педагогіки //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.41-44.

 33. Велемець О. На традиціях народної педагогіки: (Моральне виховання в Західноукраїнських братських школах) //Рідна шк. –1997. - №7-8. –С.21-22.

 34. Видатний просвітитель Стрийщини: О. Бобикевич (1865-1902) //Дзвін. –1997. - №5-6. –С.110-112.

 35. Вихрущ А., Антонюк Т. Право на безсмертя. Культ. - освіт. діяльність А. Шептицького //Рідна шк. –1997. - №9. –С.9-11.

 36. Вихрущ В. Розробка теорії метода у дидактиці нової трудової школи Г. Ващенка //Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.25-27.

 37. Він був доброю і чуйною людиною: І.І. Кобиляцький – до 90-річчя від дня народження педагога //Рідна шк. –1997. - №10. –С.9.

 38. Вітренко Р. Велетні педагогічної думки: Григорій Ващенко (1878-1967) //Освіта України. –1997. –22 сент. –С.8.

 39. Внукова Е.А. До питання особистості вчителя в підручниках педагогіки другої половини ХІХ – початку ХХ століть //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, -1997. –Вип.1. –С.11-13.

 40. Вовк Л.П. Громадсько-педагогічне сподвижництво в Україні (Етапи і особливості).- К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –179 с.

 41. Волкотруб Л.М. Навчально-виховний процес і пошуки засобів для його поліпшення в технічних вузах України (друга половина 70-х – перша половина80-х рр. ХХ ст.) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С.46-52.

 42. Волкотруб Л.М. Роль студентських загонів України у підготовці інженерних кадрів (друга пол. 70-х – перша пол. 80-х рр. ХХ ст.). –К., 1997. –33 с.

 43. Герц М. “Бог уложив у мої руки перо...”: (Громадсько-політична і культурно-освітня діяльність Уласа Самчука) //Рідна шк. –1997. - №11. –С.12.

 44. Глузман О.В. Педагогічна освіта в університетах України: історичний аспект (ХІХ – початок ХХ ст.) //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.151-160.

 45. Гнеденко Б.В. Мої університетські роки: Спогади //У світі математики. –1997. –Т.3, №2. –С.73-82.

 46. Головащенко С. Освітні традиції могилянської доби //Україна: людина, суспільство, природа: Третя щорічна наук. конф., присвяч. 400-й річниці народження і 350-й річниці смерті Петра Могили: Тези доп. –К.: НУ “КМА”, 1997. –С.70-72.

 47. Гомоннай В.В. та ін. Школа та освіта Закарпаття /В.В. Гомоннай, В.В. Росул, М.І. Талапканич. –Ужгород, 1997. –248 с.

 48. Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім`ї Драгоманових //Рідна шк. –1997. - №5. –С.17-19.

 49. Гриценко А.П. Документи фонду Генерального секретарства народної освіти як джерело з історії українського національно-культурного відродження (1917 р.) //Укр. іст. жур. –1997. - №3. –С.65-78.

 50. Грищенко Т. Олександр Кошиць – диригент і педагог //Мистецтво та освіта. –1997. –№2. –С.61-63.

 51. Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа //Дивослово. –1997. - №4. –С.40-41.

 52. Гунда Г.В. Організаційні форми навчання вищої школи в Україні в контексті їх розвитку (ХVІІ – ХІХ ст.) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.8. –С.56-61.

 53. Гураш Л.В. Втілення ідей С. Русової у практику роботи дошкільних закладів України //Нові технології навчання . –К., 1997. –Вип.20. –С.164-167.

 54. Давидюк А.Т. З історії організації Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова (1934-1937 рр.) //Вісн. Вінницького держ. мед. ун-ту. –1997. № 1. - С.96-97.

 55. Даниленко В. Він був душею школи: В.Ф. Дурдуківський (1874-1937) //Освіта –1997. –3-10 груд. –С.11.

 56. Демчук В. Концепція української школи у творчості Якова Чепіги (1875-1938) //Рідна шк. –1997. - № 3- 4. –С.19-21.

 57. Дем`яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка на Київських вищих жіночих курсах (1878-1929) //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.211-216.

 58. Дем`яненко Н. Педагогічна освіта в університетах України (1800-1910 рр.) //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.44-47.

 59. Державна агроекологічна академія України (Житомир): 75 років: минуле, сучасне, майбутнє / Авт. колектив:В.П. Славов, М.К. Циганок, О.С. Долинський та ін. –К.: “Аграр. наука”. –1997. –203 с.

 60. Дзюба П.А., Стрельнюк Е.А. Педология – наука “Гуливеров” //Харьковские социологические чтения –97: Науч. - методическое обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С.425-427.

 61. Дичек Н. Деякі теоретичні аспекти англомовного макаренкознавства //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.38-41.

 62. Дідора М., Радчук Г. Психологічні погляди Стефана Яворського //Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. –№.1. –С.85-87.

 63. Дмитренко С.М. Громадсько-педагогічний рух на Україні (40-і роки ХІХ ст.). – К.: “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –58 с.

 64. Дровозюк Л.М. Земства і народна школа на Правобережній Україні у 1904-1920 рр. –Вінниця: “Універсум-Вінниця”, 1997. –47 с.

 65. Дровозюк Л. Земська школа в Україні (в ХІХ ст.) //Рідна шк. –1997. - №12. –С.73-74.

 66. Дячук О.Р. Творча особистість вчителя в історії педагогічної думки Галичини за період 1900-1939 рр. //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.161-162.

 67. Єфіменко Н.В. Загальнопедагогічні проблеми в педагогічній спадщині І.Соколянського //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.202-210.

 68. Журавленко І.М. Ідеї гуманістичної педагогіки – фундамент творчої особистості вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.146-149.

 69. З історії освіти: (Підготовка незаможних людей до учених професій) //Міжнар. освіта. –1997. - №1. –С.31.

 70. Закатнов Д.О., Панькова С.М. Історія школи С.Ф. Грушевського у Києві //Нові технології навчання. –К.,1997. –Вип.19. –С.237-276.

 71. Зніщенко М. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності “Киевского Общества Грамотности” (1882-1908) //Вісн. Кн. палати. –1997. - №12. –С.26-30.

 72. Зязюн І., Сагач Г. “Філософія серця” в християнському віровченні Г.С. Сковороди і П.Д. Юркевича //Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. –К., 1997. –С.292-299.

 73. Іванова Л. Формування педагогічних поглядів М. Леонтовича //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.55-58.

 74. Іванюк М. Творчі постаті освітян в Буковинській Гуцульщині 1900-1920 рр. //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.11-12.

 75. Ігнатенко П. Громадське виховання: історичний аспект //Шлях освіти. –1997. –С.38-43.

 76. Історія Дніпропетровського державного аграрного університету: 75 років / Редкол.: М.Т. Масюк (відп. ред.) та ін. –Дніпропетровськ: ДДАУ, 1997. –150 с.

 77. Калениченко Н. Проблема сім`ї та сімейного виховання в Україні (20-ті роки ХХ ст.) //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.47-50.

 78. Калениченко Н., Калениченко А. Київське Товариство грамотності (1882-1908) //Рідна шк. –1997. - №12. –С.74-75.

 79. Калініченко Н.А., Левченко Г.Є. Розвиток принципів трудового виховання В. Сухомлинського в сучасній школі //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.102-107.

 80. Калмиков Г.В. Піклування людини про людину як основа педагогіки гуманізму В.О. Сухомлинського //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.14-17.

 81. Калмиков Г. Підходи В. Сухомлинського до виховання взаємин між особою і колективом //Почат. шк. –1997. - № 9. –С. 39-40.

 82. Канішевська Л.В. Педагогічна спадщина М.М. Грищенка і сучасність. –К.: “Стилос”, 1997. –59 с.

 83. Карагодін В. Наставник давньоукраїнського вчительства: Іоан Златоуст //Почат. шк. –1997. - №11. –С.52-53.

 84. Карпенко І.М., Неживий О.І. Образ з світу в педагогічній системі Б. Грінченка //Педагогіка і психологія. –1997. - № 1. –С. 209-214.

 85. Каськів О.Й. Проблема формування особистості вчителя у педагогічній спадшині Богдана Заклинського //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.162-164.

 86. Кваша С. Елементи класно-урочної системи в Луцькій Братській школі (ХVІІ ст.) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.27-31.

 87. Кемінь В. Українське шкільництво на теренах Східної Європи //Рідна шк. –1997. -№1. –С.61-63.

 88. Кисіль С. Просвітитель Єпіфаній Славинецький //Пам`ять століть. –1997. - №5. –С.133-137.

 89. Кліцаков І.О. Про критерій добору і підготовки вчительських кадрів в перші роки радянської влади //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.6-17.

 90. Клос Є. Освітня й науково-практична діяльність професійних організацій українських лікарів Галичини (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.113-118.

 91. Кобилянська Л. Народні школи Буковини наприкінці ХІХ – ХХ ст. //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.47-51.

 92. Коваленко В. Вплив ідей Д. Дьюї на українську школу і педагогіку. 1920-1930 рр. //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.51-55.

 93. Ковальова О.В. Педагогічний колектив С.Т. Шацького – втілення його гуманістичних ідей //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.37-41.

 94. Козуля О. Славетна українська меценатка (Л.В. Гулевичівна-Галшка (1577-1642) – засновниця Київської Братської школи) //Освіта і управління. –1997. - №3. –С.172-176.

 95. Коновець О.Ф. Острозька академія як осередок національної науки й освіти кінця ХVІ – поч. ХVІІ ст. //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. –1997. –Вип. 2. –С.32-41.

 96. Коротєєва В.О. Тенденції формування особистості вчителя на матеріалах українознавства (1945-1946 рр.) //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.10. –С.145-150.

 97. Коротєєва В. Формування особистості вчителя засобами українознавства (1917-1930 рр.) //Дивослово. –1997. - №9. –С.61.

 98. Коротєєва-Камінська В.О. Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти (1917-1995 рр.) –К.: Логос, 1997. –260 с.

 99. Коротєєва-Камінська В. Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти 20-х рр. ХХ ст. //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.175-178.

 100. Костомаров М. Про викладання народною мовою в Південній Русі //Дивослово. –1997. - №8. –С.23-24.

 101. Коцур Н., Коцур В. Українізація і освіта в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст.: деякі методологічні та історіографічні аспекти //Рідна шк. –1997. - №11. –С.77-80.

 102. Кочерганская А.В. Роль земств в развитии начального образования в Таврической губернии во ІІ-й половине ХІХ в. //Культура народов Причерноморья (Симферополь). 1997. - №2. –С.277-279.

 103. Кравченко Б. Українське суспільство після другої світової війни / Населення. Урбанізація. Проблеми національної ідентичності. Класова структура. Освіта... Партія. Дисиденти //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. –К.: Основи, 1997. –С.223-320.

 104. Крамар Ю. Українське початкове шкільництво на Волині у 1921-1926 роках //Наук. вісн. Волин. держ. ун-т. Сер. Історія. –1997. - №3. –С.43-46.

 105. Крижанівська О.О. Історія масонства в дисертаційних працях слухачів Київської духовної академії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) //Укр. іст. журн. –1997. - №1. –С.87-92.

 106. Кукурудзяк М.Г., Собчинська М.М. З історії національної школи і педагогічної думки в Українській народній республіці. –Кам`янець-Подільський: “Абетка”, 1997. –174 с.

 107. Куришев Є.В. Система музично-естетичного виховання К.Орфа: педагогічна концепція та досвід творчого використання в умовах України //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.214-216.

 108. Курляк І.Є. З історії видання перших українських гімназійних підручників //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.171-178.

 109. Курляк І. Зміст і методика викладання природничих наук у перших українських гімназіях //Шлях освіти. –1997. –№.1. –С.48-51.

 110. Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.) –Львів, 1997. –222 с.

 111. Кучерюк Д.Ю. Школа й наука в українській духовності. Слов`янські культурні зв`язки (ХVІІ – ХVІІІ ст.) //Історія світової культури. –К., 1997. –С. 430-443.

 112. Лаба С. Внесок професійного вчительського журнала “Промінь” у розвиток західноукраїнського шкільництва //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №.1. –С.62-63.

 113. Лавріненко О.А. Практична професійна підготовка вчителя на Україні (1917-1926 рр.) //Педагогіка і психологія. –1997. - №4. –С.216-223.

 114. Литвиненко А.В.,Каневська О.Б. Українські музично-просвітницькі традиції в релігійно-духовній освіті //Педагогіка і психологія.-1997.-№ 1.-С. 214-219.

 115. Лихолат О.В. Трудове навчання у жіночих навчальних закладах на лівобережній Україні з середини ХІХ ст. до початку ХХ ст. //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.95-102.

 116. Лихолат О. Яким було трудове навчання дівчат у загальноосвітніх школах України до 1917 року //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.44-46.

 117. Лікарчук І.Л. Система управління підготовкою кваліфікованих робітників на Україні в 1920-1923 рр. //Педагогіка і психологія. –1997. - №.4. –С.223-233.

 118. Логвин Г. Де голий степ наступає на Павлиш...: Спогади про Василя Сухомлинського //Рідна шк. –1997. - №5. –С.15-16.

 119. Лопушанська В. Гімназія С.С. Василіянок у Львові //Визвольний шлях. –1997. - №1. –С.119-124.

 120. Луцюк А. В.О. Сухомлинський про технологію вчительського дослідження //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип1. –С.19-22.

 121. Люріна Т. Велетні педагогічної думки: Костянтин Ушинський (1824-1871) //Освіта України. –1997. –15 серп. –С.6.

 122. Ляхоцька Л. Граматика Івана Огієнка для народної школи //Почат. школа. –1997. - №2. –С.56-58.

 123. Ляхоцький В. Вони були першими: (До витоків формування нац. освіти: 80-ї річниці заснування Ген. секретаріату освіти в Україні) //Почат. шк. –1997. - №9. –С.51-58.

 124. Ляхоцький В. Із педагогічної спадщини І.Огієнка //Почат. шк. –1997. - №3. –С.56-57.

 125. Ляхоцький В. Освітянський подвиг (видатного ученого мовознавця) Івана Огієнка //Почат. шк. –1997. - №1. –С.38-42.

 126. Ляхоцький В. Поширення української культури (Часопис І. Огієнка “Наша культура”) //Мистецтво та освіта. –1997. - №4. –С.3-10.

 127. Мазур П. Отчі світильники: Сторінки з історії школи і педагогічної думки в Україні епохи Відродження (ХV ст. – початок ХVІІІ ст.). – Донецьк, 1997. –204 с.

 128. Марков П.Г. Жизнь и труды М.А. Максимовича. –К., 1997. –200 с.

 129. Марушкевич А. Джерела вічної духовності: Наук. -пед. спадщина І.Огієнка в нац. шк. //Рідна шк. –1997. - №1. –С.8-9.

 130. Марушкевич А. Педагогічна діяльність Івана Огієнка //Освіта. –1997. –8-15 січ. –С.11.

 131. Марченко Г.В.Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського та деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. –Горлівка: ГДПІІМ, 1997. –Вип.3. –С.113-117.

 132. Масол Л.М., Грищенко Т.А. Становлення і розвиток музично-естетичного виховання у гімназіях України (ХІХ – початок ХХ ст.) //Художня освіта і проблеми виховання молоді. –К., 1997. –С.40-56.

 133. Матвійчук Н. Виховна робота у педагогічних навчальних закладах України 20 – 30-х років: досвід і уроки //Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.51-55.

 134. Мельничук М. Світ правдивий і чистий: Духовність дитини очима С. Русової //Дошк. виховання. –1997. - №6. –С.14-15.

 135. Мітюров Б., Антонець М., Скрипник М. Рідне слово і народне виховання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського //Почат. шк. –1997. - №3. –С.49-51.

 136. Міщук Н.Й., Степанюк А.В. Основні тенденції розвитку шкільної біологічної освіти (поч. ХХ ст. – 1995 р.) //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.231-239.

 137. Москаленко А. Велетні педагогічної думки: Борис Грінченко (1863-1910) //Освіта України. –1997. –15 серп. –С.6-7.

 138. Нагачевська З.І. Громадсько-педагогічна думка Галичини про завдання, зміст діяльності та вимоги до особистості педагога-вихователя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.158-160.

 139. Нарис історії кафедри загальної хірургії Тернопільської державної медичної академії імені Я. Горбачевського (1957-1997 рр.): 40 років / В.О. Шідловський, М.О. Ляпіс, А.І. Паламарчук. –Тернопіль: Вид-во “Лілея”, 1997. –46 с.

 140. Неживий О., Корольова Л. Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка //Дивослово. –1997. - №4. –С.36-40.

 141. Никифоряк Д. Освіта Вижниччини: історія і сучасні проблеми //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.7-9.

 142. Ніколенко Л. Ідея національної освіти в педагогічній спадщині Якова Чепіги //Освіта і управління. –1997. - №3. –С.167-171.

 143. Новаківська Л. Материнська школа Олени Пчілки //Почат. шк. –1997. - №9. –С.47-50.

 144. Овчарук О.В. Спадщина видатних українських просвітників початку ХХ ст. в історії розвитку музично-педагогічної думки //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.170-172.

 145. Освіта на Миколаївщині у ХІХ – ХХ століттях: Іст. нариси. – Миколаїв, 1997. –С.240.

 146. Остапйовська Т. В.О. Сухомлинський про специфічні ознаки позакласної діяльності школярів //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.23-27.

 147. Остапйовський І. Виникнення та розвиток шкільництва у Київській Русі //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.16-19.

 148. Павлова О.Г. До питання вивчення історії мистецтв у Харківському університеті (з початку до середини ХІХ ст.) //Вісн. Харк. держ. ун-ту. № 396: Історія. –Х., 1997. –Вип.29. –С.54-62.

 149. Павлова О.Г. До питання приватної та громадської ініціативи у справі організації художніх шкіл і студій у ХІХ – поч. ХХ ст. //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. –Х.: ХДУ, 1997. –С.114-119.

 150. Палюх З. Погляди Я.Ф. Чепіги на моральне виховання дітей //Почат. шк. –1997. - №9. –С.44-47.

 151. Панасенко Е.А. До питання авторитету вчителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.34-37.

 152. Пащенко В., Гладкий С. Церква і освіта: (Про освітню діяльність православного духовенства в Україні на початку ХХ ст.) //Трибуна. –1997. - №9-10. –С.28-30.

 153. Педагогічна діяльність Василя Кравченка //Краєзнавство. Географія. Туризм. –1997. - №38. –С.7.

 154. Педагогічна Харківщина: Довідник / За ред. В.І. Лозової, І.Ф. Прокопенка; Харк. держ. пед. ун-т. ім. Г.С. Сковороди. –Х.: Вид-во Круглова, 1997. –159 с.

 155. Пенішкевич Д., Петрюк І. Формування змісту класичної гімназійної освіти на Буковині в першій половині ХІХ століття //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.51-52.

 156. Побірченко Н. Педагогічна діяльність Осипа Маковея: (До 130-річчя від дня народження) //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.44-47.

 157. Поважна Л.І. З історії практичної підготовки молодших спеціалістів в Україні //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.220-225.

 158. Полєк В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги Прикарпаття: Біогр. довідник. (До 1939 р.) –Івано-Франківськ: Лілея-НВ –1997. –202 с.

 159. Поліщук В.А., Матвійчук Н.С. Система педпрактикуму в педагогічних навчальних закладах України (20 – 30-ті рр.) //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.202-209.

 160. Попадюк М.П. Слово про рідну школу: До 150-річча заснування і 50-річчя першого випуску десятикласників Заболотівської сер. шк. –Снятін: Фірма “Прут Принт”, 1997. –56 с.

 161. Постанови ІХ Великих зборів ОУН з питань освіти //Визвольний шлях. –1997. - №10. –С.1193-1194.

 162. Постолатій Вік., Постолатій Віт. Невідомий Харцієв (В.І.): (Нові сторінки біогр. видатного вченого і педагога) //Рідна шк. –1997. - №1. –С.12.

 163. Потапова Л.В. Вплив українізації на становлення та розвиток вітчизняної освіти //Гуманізація навчально-виховного процессу. –Слов`янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.167-175.

 164. Потапова Л.В. Українська національна школа у період денікінської окупації //Гуманізація навчально-виховного процессу. –Слов`янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.160-164.

 165. Приватна дівоча гімназія “Рідної школи” Українського товариства імені Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові: (З нагоди 60-ліття переведення гімназії у влас. будинок(1934-1994) і присвоєння їй імені фундаторів: Історія, спогади, розповіді). –Дрогобич: Вид. фірма “Відродження”, 1997. –352 с.

 166. Приходько О. Управління вищими навчальними закладами культури в Україні у 20-30 рр. ХХ ст. //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 334-335.

 167. Проскура О. Велетні педагогічної думки: Софія Русова (1856-1940) //Освіта України. –1997. –15 серп. –С.7.

 168. Релігійна освіта в Україні (перша пол. ХХ ст.) / С.Гладкий, Б Бездітько та ін.- Полтава: ПДПІ, 1997.- 87 с.

 169. Ржепецький Л. Сухомлинський і сучасний урок: До 80-річчя В. Сухомлинського //Освіта України. –1997. –26 верес. –С.5.

 170. Русова С.Ф.(1856-1940). Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. / Упоряд., авт. передм. та прим. Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. –К: Либідь, 1997. –Кн.1. –1997. –269 с.; Кн.2. – 1997. – 317 с.

 171. Рябченко О.Л. Українізація вищої школи в Україні у 1920-х на початку 30-х років //Вісн. Харк. держ. ун-ту. № 396: Історія. –Х., 1997. –Вип.29. –С.145-150.

 172. Сабат Н.В. Ющишин про освіту і права народного вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.164-167.

 173. Саяпіна С.А. Гуманістична позиція вчителя в педагогічній спадшині М.О.Корфа //Гуманізація навчально-виховного процессу. –Слов`янськ: ІЗМН – СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.44-47.

 174. Сворак С.Д. Освіта на західноукраїнських землях у повоєнний період //Укр. іст. журн. –1997. - №2. –С.28-42.

 175. Сворак С. Система освіти в західних областях України у другій половині 40-х – першій половині 50-х років //Історія в школах України. –1997. - №3. –С.15-20.

 176. Сигида Г.А. Деякі проблеми науки і освіти періоду Гетьманщини в історіографії ХХ століття //Придніпр. наук. вісн. –1997. - №5: Гум. науки. –С.1-4.

 177. Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації вчителів на Україні в 30-ті рр. ХХ ст. //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.161-165.

 178. Сігаєва Л. Сторінки історії розвитку професійної освіти в Україні: (20-ті роки) //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.103-107.

 179. Сікорська Н. Елементи диференційованого навчання у братських школах ХVІ – ХVІІ ст. //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.60-62.

 180. Скільський Д. Освітньо-виховний ідеал Т.Г. Шевченка //Рідна шк. 1997. - №3-4. –С.18.

 181. Снісаренко О.С. Світова педагогічна думка до невичерпних джерел гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського //Відродження. –1997. - №3. –С.22-24.

 182. Становлення і розвиток народної освіти та педагогічної думки на Буковині: Навч. посіб. . –Чернівці, ЧДУ, 1997. –48 с.

 183. Стефанюк С.К. Осмислення національного педагогічного надбання //Визвол. шлях. –1997. –Кн.2. –С.225-238.

 184. І.М. Стешенко (1873-1918) / Авт. І. Тюрменко та ін. //Освіта України. –1997. –24 жовт. –С.8.

 185. Сторожук Є. Як румуни нищили українські школи //Гуцул. шк. –1997. - №.1. –С.15-16.

 186. Стратій П. Важницька гімназія – її минуле і сучасність: (До 90-річчя з дня заснування) //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.19-20.

 187. Струганець Б.В. Тенденції розвитку трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл і вдосконалення підготовки вчителів праці у 1954-1972 рр. //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.20. –С.142-148.

 188. Ступарик Б.М. Національна ідея в працях українськиїх педагогів 20 – 30-х рр. ХХ ст. //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.166-176.

 189. Ступарик Б.М. Українські педагоги ХІХ – ХХ ст. про роль і місце уроків ручної праці //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип.1. –С.5-7.

 190. Ступарик Б., Сабат Н. Національна ідея в українській педагогіці ХІХ – ХХ століть //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.94-102.

 191. Субтельна Г. Передумови розвитку професійної освіти у Галичині //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.108-113.

 192. Сухенко Т. Роль громадськості та приватних осіб у створенні в Україні середніх жіночих закладів (ХІХ – поч. ХХ ст.) //Почат. шк. –1997. - №8. –С.56-59.

 193. Сухомлинська О.В. Проблема “Природа - виховання” в педагогічній теорії та шкільній практиці України 20 – 30-х рр. //Педагогіка і психологія.–1997. - №2. –С.73-80.

 194. Сухомлинський – це педагогіка і сьогодення, і майбутнього //Освіта України. –1997. –17 жовт. –С.6-7.

 195. Сухорський С. Рубали ліс...: Освітнє подвижництво Антіна Крушельницького //Рідна шк. –1997. - №5. –С.11-14.

 196. Творення мережі національної вищої школи за часів владування П. Скоропадського. Українізація школи в УНР //Українське державотворення. Невитребуваний потенціал: Сл. - довід. / Мироненко та ін. –К., 1997. –С.436-441, 462-466.

 197. Ткачук А., Жданюк Л. Стан початкової освіти на Волині у другій половині ХІХ ст. – 1900-х рр. //Наук. вісн. Волин. держ.ун-ту. Сер. Історія. –1997. - № 3. –С. 39-43.

 198. Тригубенко В. Особлива школа Миколи Гоголя //Освіта. –1997. –26 берез. –2 квіт. –С.11.

 199. 37 видатних педагогів Полтавщини / П.Шемет, В. Шульга, М. Пашко //ПостМетодика. –1997. - №2. –С.17-25.

 200. Трофимяк Б. Фізичне виховання і спортивний рух у західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939р.) //Визвольний шлях. –1997. - №6. –С.732-747; №7. –С.845-860; №8. –С.963-980.

 201. Феллер М. Думки про єврейську освіту та педагогіку в Україні //Відродження. –1997. - №2. –С.21-22.

 202. Філоненко С.М. Вихованці Києво-Могилянської академії //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.198-202.

 203. Харлан О. Дитяча тематика у творчості Катрі Гриневичевої (1875-1947) //Почат. шк. –1997. - №11. –С. 44-47.

 204. Хлєбникова Л.О. Дмитро Кабалєвський – великий педагог (в муз. вихованні молоді) //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С. 190-194.

 205. Цибулько Л.Г. Погляди Г.Сковороди на працю та сучасна школа //Проблеми трудової і професійної підготовки. –К.,Слов`янськ, 1997. –Вип. 1. –С. 13-14.

 206. Чепіль М.М. Педагогіка Галичини про розвиток творчого потенціалу вчителя (1900-1939) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.155-158.

 207. Червінська І. Іван Бажанський – педагог-просвітитель з Буковини //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.26-28.

 208. Черкач Н. Оглядаючись на пройдений шлях...: Освіта Вижниччини 1944-1980 років //Гуцул. шк. –1997. - №1. –С.16-18.

 209. Чиж О.Н. Духовне виховання особливості дитини в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського //Освіта на Луганщині. –1997. - №1/2. –С.24-28.

 210. Чижевський П. Значення Харківського університету в українському духовному житті //Кур`єр Кривбасу. –1997. - №73-74. –С.98-102.

 211. Чувпило Л.А. Востоковедение в Харьковском университете (1917-1997 гг.) //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. –Х.: ХДУ, 1997. –С.163-169.

 212. Шевцов С.В. Проблема творчества в философии образования В. Розанова //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. -практ. конф., Житомир,23-24 верес.1997 р. –Житомир: ЖДПІ, 1997. –С.122-125.

 213. Шимановський М.М. Український педагог Олександр Тисовський (1886-1968) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К., УДПУ, 1997. –С.167-170.

 214. Шимановський М.М. Український педагог О. Тисовський – організатор “Пласту” //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.177-183.

 215. Шиян А.І. Історичні дослідження М.П. Драгоманова в “Университетских известиях” університету Св. Володимира //Дніпропетровський історико-археографічний збірник. –Дніпропетровськ: Промінь, 1997. –Вип.1. –С.413-420.

 216. Шукліна С.А. К вопросу о роли земств в культурной жизни таврической губернии в 1900-1910 гг.: (Развитие системы образования) //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - №2. –С. 232-236.

 217. Шульгіна В.Д., Свистєльнікова Т.Ю. Повернення із забуття музично-педагогічної спадщини Ф.С. Якименка //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К., УДПУ, 1997. –С.173-175.

 218. Шумрикова-Карагодіна Л.П. Софія Русова – видатний український педагог //Придніпровський науковий вісник (Дніпропетровськ). –1997. –Історія і соціологія. - №30(41). –С.17-25.

 219. Щербань П. Національна гордість українського народу: (До 175-річчя від дня народж. К.Д. Ушинського) //Освіта. –1997. –12-19 листоп. –С.10-11.

 220. Яковенко В. Національна ідея Г. Ващенка і сучасне реформування освіти //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.34-38.

 221. Ярещенко А. Етнокультура та історія шкільництва в Україні //Березіль. –1997. –№1/2. –С.146-151.

Див. також 2370, 2400, 2424, 2775, 3898, 3070, 3105, 3151, 3572, 3755.

Історія освіти і педагогічної думки в зарубіжних країнах

 1. Абдуллаева З.З. Турецкая педагогика и ее влияние на народное образование крымских татар в ХІХ – начале ХХ вв. //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - №2. –С.247-248.

 2. Абдыраимова Р.А. Истоки духовной культуры кыргызского народа / АПН Украины, Ин-т проблем воспитания. –К.: Вид-во “Довіра”, 1997. –165 с

 3. Абдыраимова Р.А. Кыргызская этнопедагогика и воспитание детей. –К.: Довіра, 1997. –187 с.

 4. Беднаржова Т. Професор д-р отець Августин Волошин – останній ректор УВУ в Празі //Визвольний шлях. –1997. - №5. –С.595-601.

 5. Бендасюк С.П. Педагогічні погляди І.Канта //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.184-189.

 6. Бояре Д.В. Состояние педагогического образования в Латвии в 20 – 40-е годы //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.177-179.

 7. Вагіна О.М. Діяльність українського технічно-господарського інституту в Чехословаччині (1932-1944) //Придніпр. наук. вісн. –1997. - №30: Історія і соціологія. –С.11-14.

 8. Воробин В., Махортова Л. Особенности системы образования в Веймарской республике (1919-1933 гг.) //Харьковские социологические чтения – 97: Науч.-методическое обеспечение преподавания социол. дисциплин. –Х.: Основа, 1997. –Ч.2. –С.422-424.

 9. Галай О.Ю. Освітня діяльність українських емігрантів, інтернованих у Чехословаччині у 1919-1920 роках //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.159-160.

 10. Галай О.Ю. Українці у вищих мистецьких навчальних закладах Чехословаччини (1918-1945 рр.) //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.164-167.

 11. Дегтярьова Г., Клос Є., Клос Л. Освітні реформи і технології навчання в провідних зарубіжних країнах у другій половині ХХ ст. //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.22-30.

 12. Денисюк С. Філософія виховання польського педагога-гуманіста Януша Корчака //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №2. –С.9-11.

 13. Заплатников Л., Шевченко Л. Він дивився у майбутнє: (Й.Г. Песталоцці про мистецтво виховання) //Рідна шк. –1997. - №1. –С.76-77.

 14. Коваленко В.О. Педоцентризм Д. Дьюї //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психолого-педагогічні науки. –Ніжин, 1997. –С.49-54.

 15. Кришнамурти Д. Образование и смысл жизни. Письма в школы. –Х.: Вид-во “Весть”, 1997. –234 с.

 16. Кулагін О.Є. Освіта в Давньому Римі //Молодий будівничий України №2: Матеріали першої студ. наук. конф. “Державотворення в Україні”, 23-24 трав. 1996 р. / Міжнар. ін-т лінгвістики і права. –К., 1997. –С.41-42.

 17. Кухар Р. Українська студентська громада в Гайдельберзі (До 50-річча УСГ) //Визвольний шлях. –1997. - №1. –С.107-109.

 18. Найбільший центр для сліпоглухих (у Ганновері) //Заклик. –1997. - №7/8. –С.18-19.

 19. Туркот Т. Поряд з метрополією етнопедагогічна порожнина: (Укр. шк. в Молдові) //Рідна шк. –1997. - №5. –С.47-49.

 20. Уайт П. Виховання громадської мужності //Рідна шк. –1997. - №5. –С.36-39.

Див також

Порівняльна педагогіка

 1. Андрущенко В. “Ми не так уже й далеко одне від одного”: Вузи Канади //Освіта України. –1997. –28 листоп. –С.2.

 2. Бєланова Р.А. Теоретичні аспекти розвитку естетичного виховання учнів в школах США //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. –1997. - №2. –С.33-39.

 3. Будзан Б. Спостереження, думки і сумніви: /З гарвардських нотаток/ //Вітчизна. –1997. - №9-10. –С.130-135.

 4. Булах І.Є., Шило І.М. Сучасні підходи до встановлення критерію “склав / не склав” у системі американських медичних ліцензійних іспитів //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.230-236.

 5. Бургін М.С., Степенко Г.В., Мілов Ю.П. Стандарти у системі освіти США: стан проблеми //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.168-175.

 6. Василюк А.В. Вчительські колегії – новий тип вищих педагогічних закладів у Польщі //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психолого-пед. науки. –Ніжин, 1997. –С.22-25.

 7. Василюк А. Тенденції змін педагогічної підготовки польських учителів та їхні нові компетентності //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.155-162.

 8. Васьківська Г.О. Школи українознавства як школи етнічної меншини у США //Відродження. –1997. - №3. –С.25-27.

 9. Вдовенко В.М. Система оценки знаний учащихся в средних и высших учебных заведениях Франции //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С.98-100.

 10. Вейс Н.Р. Індивідуум і “Е”-теорія освіти: попередні начерки нової науки //Рідна шк. –1997. - №1. –С.24-32.

 11. Внукова І.П., Попова Л.Д., Спічка А.Г. Підготовка вчителя-гуманіста в Німеччині //Гуманізація навчально-виховного процесу. –Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. –Вип.2. –С.41-44.

 12. Герасина Л.Н. Обусловленость и мотивация образовательных реформ: осмысление опыта восточноевропейских демократий в 80 – 90-е годы //Учен. зап. ХГИ “Народная украинская академия”. –Харьков, 1997. –Т. 3. –С.69-78

 13. Грохульська Д. Карл Роджерс – концепція освіти //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.24-27.

 14. Гудзик І. Двомовне навчання в країнах Европи //Освіта України. –1997. –14 лют. –С.9.

 15. Делор Ж. Освіта – справжній скарб //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.2-5.

 16. Деркач М. Українські манівці і європейські шляхи освіти //Універсум (Львів). –1997. - №3/4. –С.36-38.

 17. Дичек Н. Деякі теоретичні аспекти англомовного макаренкознавства //Шлях освіти.-1997.- № 2.-С.38-41.

 18. Дичек Н. Компаративістика в історико-педагогічних дослідженнях: (На прикладі вивчення творчості А. Макаренка) //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.38-42.

 19. Джуринский А. Школа за рубежом. В одной упряжке. / Сотрудничество родителей и учителей в школах Франции //Все для вчителя. –1997. - №4. –С.12-13.

 20. Дорофєєв Г.В. Гуманізація та гуманітаризація шкільної математичної освіти в Росії //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.63-65.

 21. Дичек Н. Компаративістика в історико-педагогічних дослідженнях: (На прикладі вивчення творчості А. Макаренка) //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.38-42.

 22. Джуринский А. Школа за рубежом. В одной упряжке. / Сотрудничество родителей и учителей в школах Франции //Все для вчителя. –1997. - №4. –С.12-13

 23. Дубовик О. Гуманізація освіти: Досвід амер. ун-тів //Педагогіка і психологія проф. освіти. –1997. - №1. –С.54-57.

 24. Єгоров Г. Громадянство у школі Франції //Історія в школах України. –1997. - №4. –С.54-55.

 25. Єгоров Г. Європейська стратегія громадянської освіти і виховання учнів: (Зарубіж. досвід) //Історія в школах України. –1997. - №3. –С.50-55.

 26. ENA: етапи становлення унікального навчального закладу: (Держ. школа адміністрації Франції) //Міжнар. освіта. –1997. - №4. –С.16.

 27. Іванюк І.В. Освітянські проблеми національних меншин у багатокультурній Європі: мовний аспект //Відродження. - 1997. - №2. –С.16-20.

 28. Ільчук П. З досвіду роботи міжнародного дитячого центру імені Ф.Нансена (Норвегія) по вихованню підлітків з сімей, що перебувають у кризових ситуаціях //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. –Вип.1. –С.105-108.

 29. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты. –Х: ХДПУ, 1997. –298 с.

 30. Калашнікова С. Організація управління вищою освітою США //Наука і освіта. – К.: АН вищ. шк. України, 1997. – Кн. 1. – С. 260-262.

 31. Карцивадзе Г.Н. Особенности американской культуры как ключевого фактора в исследовании художественного воспитания и образования в США //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. –1997. - №2. –С.39-42.

 32. Качкан В. З огнивом у серці: (Першому ректору Укр. Вільного ін-ту Ол. Колессі - 130) //Освіта. –1997. –16-23 квіт. –С.12.

 33. Кемінь В.П. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918-1996 рр.) / Київ. держ. лінгв. ун-т. –К.: “Міжнар. фін. агенція”, 1997. –234 с

 34. Ковчина І.М. Умови реформування підготовки вчителя в Польщі //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.181-184.

 35. Корсак К. Вища освіта Польщі //Міжнар. освіта. –1997. - №3. –С.24-26.

 36. Корсак К. Высшее образование в современной Италии и ее опыт признания зарубежных академических квалификаций //Персонал. –1997. - №4. –С.44-53.

 37. Корсак К. Из мирового опыта реформ систем образования //Персонал. –1997. - №3. –С.28-38.

 38. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. –К.: МАУП, 1997. –208 с.

 39. Корсак К. Система освіти Франції //Міжнар. освіта. –1997. - №4. –С.6-13

 40. Костицька І.М. Реалізація міжпредметного підходу в екологічній освіті (учнів Болгарії, Польщі, Чехії, Словаччини) //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.194-204.

 41. Красовицький М. Підвищення кваліфікації вчителів: Досвід США //Рідна шк. –1997. - №5. –С.78-80.

 42. Кришевські К. Загальнотехнічна підготовка в школах ФРН //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №3. –С.50-51.

 43. Кришевські К. “Техніка” як навчальний предмет у польській системі шкільної освіти //Трудова підготовка в закладах освіти. –1997. - №2. –С.50-51.

 44. Крузе А.Э. Учитель-новатор Янис Гресте и его вклад в развитие педагогической мысли Латвии //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.175-177.

 45. Кузнецов В.О., Латишева В.І., Петренко В.Л. Про міжнародну стандартну класифікацію освіти //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип. 8. –С.3-14.

 46. Лаврентьєва Г.П. Дошкільне виховання у Федеративній Республіці Німеччина //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.251-259.

 47. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграції //Шлях освіти. –1997. - №2. –С.20-24

 48. Лаєнз Д. Система професійної підготовки вчителів у Канаді //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №4. –С.163-169.

 49. Лактіонова Г., Братусь І. Жіноча освіта у Великобританії //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.25-28.

 50. Левченко М. Підготовка вчителів початкової ланки в Канаді: (Істор. аспект) //Почат. шк. –1997. - №4. –С.42-43.

 51. Лейчестерський університет – для журналістів світу (Британія) //Міжнар. освіта. –1997. - №1. –С.8.

 52. Лентківська Я. Вундеркінди: /Про амер. освітню програму підтримки обдарованих дітей //Молодь України. –1997. –21 серп.

 53. Лесяк-Ляска Е.І. Проблеми підготовки вчителя до інноваційної діяльності у вищій педагогічній школі Польщі //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.179-181.

 54. Лисенко В. Підготовка поліграфістів у Великій Британії //Друкарство. –1997. - №1/2. –С.14-17.

 55. Локшина О. Початкова школа ФРН: історія та сучасність //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.18-20.

 56. Локшина О. Просто, доступно, наочно: Із зарубіжного досвіду екол. виховання дітей //Дошк. виховання. –1997. - №7. –С.4-7.

 57. Лопус Д.С. Зміст економічної освіти в старшій школі США //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №. –С.36-38.

 58. Любкина В.А. Подготовка учителя труда в резекненской высшей школе (Латвия) //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. –К.: УДПУ, 1997. –С.307-309.

 59. Ляшенко О.І. Стандартизація в освіті: реалії світового досвіду реформування школи //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.176-186.

 60. Майборода С.В. Нові форми оцінки навчання і виховання учнів середніх шкіл Танзанії //Педагогіка толерантності. –1997. - №1-2. –С.100.

 61. Мельниченко В.Ф. Підготовка педагога до роботи в умовах сучасної школи на прикладі реформи освіти в Чехії і Словаччині //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.204-215.

 62. Михайличенко О.В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. - Суми: Наука, 1997. –120 с.

 63. Михайличенко О.В., Репетюк Н.С. Система освіти у сучасній Японії. –К.:КДЛУ,1997.–44 с

 64. Мовні школи в Канаді //Міжнар. освіта. –1997. - №2. –С.24.

 65. На глобальной орбите: Желание учиться и познавать многообразие мира (Школа в США) //Все для вчителя. –1997. - №3. –С.18-19.

 66. Невоенная Е.А. Основные направления исследований памяти дошкольников в современной западной психологии //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. –1997. - №395. –С.99-101.

 67. Освіта в Кореї //Міжнар. освіта. –1997. - №5. –С.9-10.

 68. Основні принципи Канадської системи освіти //Міжнар. освіта. –1997. - №2. –С.6-9

 69. Пікельна В., Євдокієва Т. Педагогіка Штайнера і сучасні системи виховання //Рідна шк. –1997. - №9. –С.21-22.

 70. Піскун Т. Пізнання незвіданого – реальність життя: Амер. школа очима нашої школярки //Освіта. –1997. –2-9 квіт. –С.6.

 71. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності. –К.: Вища школа., 1997. –180 с.

 72. Раєвський В., Семенов Ю. Вест-Пойнт: шляхи формування еліти армії США: (Військова Академія США) //Військо України. –1997. - №7-8. –С.24-27.

 73. Райт Дж. Досвід роботи неприбуткових організацій США у сфері освіти та науки //Голос Громадянина (К.). -1997. - №4. –С.8-10.

 74. Ремесло в Німеччині: Навчання професії //Міжнар. освіта. –1997. - №1. –С.19-20.

 75. Рів Р.С. Освіта Великобританії теж має проблеми //Освіта України. –1997. –30 трав. –С.4.

 76. Романова С.М. Перспективи розвитку гуманітарної освіти в технічних вузах США //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С.219-229.

 77. Романовський О.О. Хроніка вищої освіта США / на прикладі діяльності державних і недержавних закладів. –К., 1997. –75 с.

 78. Сашко М. Освіта в Ізраїлі вважається ключем до майбутнього держави //Освіта України. –1997. –23 квіт. –С.11.

 79. Сімак А. Стандарти професійної освіти Європи //Освіта і управління. –1997. –Т.1, число 3. –С.93-98.

 80. Софінська Г. Мета виховання в сучасній зарубіжній школі: загальні тенденції і національна специфіка //Шлях освіти. –1997. - №3. –С.14-18.

 81. Спіцин Є. Вивчення іноземних мов у школах країн Європи //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.22-25.

 82. Степанишин Б. Що варто перейняти з діаспори: (Рідна мова та л-ра читання) //Почат. шк. –1997. - №11. –С.61.

 83. Степенко Г.В., Бургін М.С., Мілов Ю.П. Історія запровадження національних стандартів у американській освіті //Проблеми освіти. –К., 1997. –Вип.7. –С.160-168.

 84. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем / С.В. Гапонова //Інозем. мови. –1997. - №4. –С.24-30.

 85. Тараненко І. Європейський досвід двомовного навчання //Шлях освіти.–1997.- №4. –С.19-21.

 86. Татушко Є. Порятунок суспільства – в освіті (ідеї Вальдорфської школи) //Проблеми педагогічних технологій. –Луцьк, 1997. – Вип.1. –С.97-102.

 87. Терещук Г.В. Трудова підготовка учнів у розвинутих країнах (індивідуалізація освіти) //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С. 244-249

 88. Участь Угорщини, Румунії та Республіки Чехії у європейських програмах, що стосуються освіти та професійного навчання //Євро-бюлетень. –1997. - №20, квіт. –С.14.

 89. Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти //Шлях освіти. –1997. - №1. –С.21-25.

 90. Хромова О. Л., Кравченко Т.В. Педагогізація батьків у Сполучених Штатах Америки //Педагогіуа і психологія.- 1997.- № 2.- С. 215-226.-Бібліогр.: с. 225-226.

 91. Шарова І. Навчальні заклади Великої Британії //Освіта України. –1997. –4 квіт. –С.6.

 92. Школи Німеччини //Відродження. –1997. - №2. –С.33-34.

 93. Щерба О.В. Сучасна система дипломатичної освіти в Німеччині //Вісн. Київ. ун-ту Міжнар. відносин. –1997. –Вип.7, ч.3. –С.91-93.

 94. Ярмаченко М.Д. Стимулювання інтелектуального розвитку – важлива теоретична проблема й практичне завдання: (в освітніх системах світу) //Педагогіка і психологія. –1997. - №2. –С.234-245.

Див. також

Бібліотеки навчальних закладів

 1. Бабенко Ж. Для організаторів дитячого та юнацького читання //Бібл. вісн. –1997. - №4. –С.25-27.

 2. Бандилко Л. Бібліотеки навчальних закладів на Волині //Вісн. Кн. палати. –1997. - №8. –С.19-20.

 3. Дрягина В.И., Калмыкова М.М. Из истории библиотеки Симферопольского государственного университета //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - №2. –С.341-345.

 4. Зніщенко М. Бібліотеки як осередки культурно-просвітницької роботи в діяльності “Киевского Общества Грамотности” (1882-1908) //Вісн. Кн. палати. 1997. - №11. –С.31-35; -№12. –С.26-30.

 5. Левченко И. Освоение информационного пространства продолжается: Центр. науч. б-ка Харьк. гос. ун-та //Библиотека. –1997. - №12. –С.79-80.

 6. Моронюк О., Гавеля О. Дослідження читацьких інтересів учнівської молоді спеціалізованих шкіл //Вісн. Кн. палати. 1997. - №1. –С.16-17.

 7. Немошкаленко В. Бібліотеки в системі інформаційного забезпечення науки, освіти, культури //Бібл. вісн. –1997. - №6. –С.3-5.

 8. Почупайло О.В. Методика формування інформаційних умінь в учнів 5 – 6-х класів //Педагогіка і психологія. –1997. - №3. –С. 77-85.

 9. Рогова П. Центральна освітянська (бібліотека) //Освіта України. –1997. –14 берез. –С.7.

 10. «Роль шкільної бібліотеки в системі національної освіти України», всеукраїнська наук. практ. конф.: Матеріали. –К.: ІЗМН, 1997. –115 с.

 11. Слєдзінський І. Інформатизація освіти і проблеми формування інформаційної культури майбутнього вчителя //Наук. зап. Терноп. пед. ін-ту. Сер. Педагогіка і психологія. –1997. - №1. –С.71-77.

 12. Хімчук О.Є. Інформаційні потреби учнів нових типів шкіл та шляхи їх задоволення системою інформаційно-бібліографічного обслуговування //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. –К., 1997. –С.148-152.

Див. також

Бібліографічні посібники

 1. Бабенко Ж. Бібліографічна діяльність Державної бібліотеки України для дітей //Вісн. Кн. палати. –1997. - №12. –С.5-6.

 2. Українська дитяча література: Наук. - допом. бібліогр. покажчик для керівн. дитячого читання. 1997 / Уклад. Н.О. Гажаман; Держ. б-ка України для дітей. –К., 1997. –Вип П.-13 с.

 3. Як пізнати себе, а пізнавши - змінити: Анотований рек. список л-ра на допомогу вчителю //Освіта України. –1997. –1 серп. –С.11.

Див. також

Учитель, школа в художній літературі

 1. Будлянський М. Радість і біль старого вчителя: Нарис //Деснянська правда. –1997. –27 серп.

 2. Здрастуй школо!: Пісня В.Івасика //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.12.

 3. Козак В. Учитель: Вірш //Освіта. –1997. –1-8 жовт. –С.7.

 4. Матуте А.М. Зелений коник: Повість та казки-притчі. –Пер. з ісп. –К.: Веселка, 1997. –157с.

 5. Письменний В. Школа: Вірш //Освіта України. –1997. –29 серп. –С.1.

 6. Свято вчителів: Пісня В. Івасика //Освіта України. –1997. –26 верес. –С.11.

 7. Фесенко Н. Вчителям-однодумцям: Вірш //Освіта. –1997. –1-8 жовт. –С.6.

 8. Холявко В.К. Сторінки життя: Вірші. –Кіровоград, 1997. –79с.

Заочна освіта

 1. Росич Т. Заочна освіта сьогодні і завтра //Освіта України. –1997. –11 лип. –С.3.

Неперервна освіта

 1. Бобров В.М., Солдатенко М. Система неперервної професійної освіти: здобутки, пошуки, проблеми //Освіта України. –1997. - №1, січ. –С.4.

 2. Гребенюк Г.Е. Теоретические и методические основы непрерывного профессионального образования строительно-архитектурного профиля./ Под ред. Н.Г. Ничкало. –К.: ООО “Междунар. финансове агентство”, 1997. –232 с.

 3. Делор Ж. Освіта – справжній скарб: (Безперервна освіта) //Шлях освіти. –1997. - №4. –С.2-5.

 4. Фоменко Н.А. Наступність – провідний принцип системи безперервної ступеневої освіти //Нові технології навчання. –К., 1997. –Вип.19. –С.277-281.

 5. Фоменко Н. Педагогічна інноватика і реформування неперервної освіти //Рідна шк. –1997. - №5. –С.70-72.

 6. Фоменко Н. Профорієнтація і ступенева підготовка спеціалістів: (Неперервна освіта) //Рідна шк. –1997. - №3-4. –С.79-80.

 7. Шаповалов В., БілоусС. Творча молодь – наше майбутнє. Співробітництво СШ №15 м. Запоріжжя та каф. мікроелектроніки ЗДТУ //Рідна шк. –1997. - №6. –С.77.

Див. також

Персоналія педагогів

 1. Коноваленко О. В`ячеслав Брюховецький //Освіта. –1997. –15-22 жовт. –С.1.

 2. Олександрові Антоновичу Захаренку – 60 //Освіта України. –1997. –7 лют. –С.1.

 3. Складаний І. Григорію Аврахову – 75! //Освіта України. –1997. –31 січ. –С.8.

 4. Слово про Ніну Миколаївну Буринську //Біологія і хімія в шк. – 1997. - № 4. – С. 10-11.

 5. Леонід Мусійович Корецький //Географія та основи економіки в шк. –1997. - №3. –С.54.

 6. Коноваленко О. Перша в Україні професор – ритор: Г.Сагач //Освіта. –1997. –19-26 лют. –С.6.

Див. також

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

На ступінь доктора педагогічних наук

 1. Абдыраимова Р.А. Воспитание детей младшего школьного возраста в семье средствами кыргызской этнопедагогики. - К.: АПН Украины, Ин-т педагогики, 1997. - 34 с.

 2. Алфімов В.М. Педагогічні основи організації навчально-виховного процесу в ліцеї. – К.:АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 51 с.

 3. Будний Б.Є. Теоретичні основи формування в учнів системи фундаментальних фізичних понять. – К.: УДПУ, 1997. – 50 с.

 4. Глузман О.В. Тенденції розвитку університетської педагогічної освіти в Україні. – АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. -К., 1997. – 34 с.

 5. Гребенюк Г.Є. Теоретичні і методичні основи безперервної професійної освіти будівельно-архітектурного профілю. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 40 с.

 6. Дряпіка В.І. Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури. – К.: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 1997. – 44 с.

 7. Ігнатенко М.Я. Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики. – К.: УДПУ, 1997. – 46 с.

 8. Кемінь В.П. Українське шкільництво у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918-1996 рр.). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки,1997. – 56 с.

 9. Кравець В.П. Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 34 с.

 10. Лещенко М.П. Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США). – К.: АПН України, Ін-т педагогики і психології проф. освіти, 1997. – 53 с.

 11. Лігоцький А.О. Система різнорівневої підготовки фахівців в Україні (теоретико-методологічний аспект). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 36 с.

 12. Міщик Л.І. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. – К.: КНУ ім.Т.Шевченка, 1997. – 32 с.

 13. Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 1997. – 50 с.

 14. Омельченко Ж.О. Теоретико-методичні основи формування загальнолюдських норм життєдіяльності в учнів старшого шкільного віку. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 32 с.

 15. Павленко А.І. Теоретичні основи методики навчання учнів складанню і розв’язуванню фізичних задач у середній школі. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 39 с.

 16. Паламар Л.М. Функціонально-комунікативний принцип формування мовної особистості. – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997. – 45 с.

 17. Пєхота О.М. Індивідуалізація професійно-педагогічної підготовки вчителів.- К.:АПН України, Ін–т педагогіки і психології проф. освіти , 1997.- 52 с.

 18. Подберезський М.К. Формування правової культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, 1997. – 37 с.

 19. Сисоєва С.О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 35 с.

 20. Троцко Г.В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах. – К.:АПН України, Ін-т педагогіки , 1997. – 54 с.

 21. Чередрецька Б. Соціально-педагогічні основи попередження відхилень у поведінці дітей молодшого шкільного віку (на матеріалах Польщі). – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1997. – 46 с.

На ступінь кандидата педагогічних наук

 1. Аматьєва О.П. Методика навчання виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 24 с.

 2. Андреєва Н.Б. Міжпредметні зв’язки у викладанні загальнотехнічних дисциплін у професійній підготовці вчителя трудового навчання. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 18 с.

 3. Андрієнко О.С. Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років. – К.: КНУ ім.Т.Шевченка, 1997. – 16 с.

 4. Андрухів І.О. Виховна діяльність українських молодіжних товариств у Галичині (1894-1939 рр.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. держ. ун-т, 1997. – 23 с.

 5. Антонюк Р.І. Особливості професійної підготовки вчителів у педагогічних університетах до викладання української і румунської мов. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 18 с.

 6. Бабин І.І. Модульна організація процесу навчання у загальноосвітній середній школі. – Х.: ХДПУ, 1997. – 16 с.

 7. Баглаєва Н.І. Індивідуально-диференційований підхід до формування математичних уявлень у дітей шостого року життя. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 8. Бездверна-Хомерікі О.А. Педагогічні умови гуманістичного виховання підлітків у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності. – К.: КДІК, 1997. – 28 с.

 9. Бєланова Р.А. Естетичне виховання у школах США. – Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 18 с.

 10. Бешевец Л.В. Формирование профессиональной ответственности будущих педагогов в условиях педвуза. – Кривой Рог: КГПИ, 1997. – 20 с.

 11. Бич О.В. Систематизація та узагальнення математичних знань учнів при вивченні алгебраїчних структур. – К.: УДПУ, 1997. – 22 с.

 12. Бірюкова Н.В. Формування основних понять ринкової економіки у майбутніх вчителів географії. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 18 с.

 13. Благій О.Л. Програмування самостійних фізкультурно-оздоровчих занять для осіб другого зрілого віку. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 14. Богініч О.Л. Педагогічні умови підвищення рухової активності дітей 4-5 років на заняттях з фізичної культури. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 15. Брежнєва О.Г. Формування пізнавальної активності старших дошкільників у процесі навчання елементам математики. - –К.:АПН України, Ін-т педагогіки , 1997. – 17 с.

 16. Бутівшенко С.В. Зміст і форми управління середніми професійними навчальними закладами України в 1917-1943 роках. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 16 с.

 17. Борисов В.В. Формування готовності вчителя до дослідницької педагогічної діяльності в умовах поетапної підготовки студентів педагогічного вузу. – К.: УДПУ, 1997. – 22 с.

 18. Васильєва Г.І. Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вузах МВС. – Одеса: ПДПУ, 1997. – 24 с.

 19. Васильева М.П. Формирование коммуникативных умений как компонента педагогической культуры будущего учителя. – Х.: ХГПУ, 1997. – 23 с.

 20. Винничук О.Т. Педагогічна діяльність січових товариств на західноукраїнських землях (1899-1939 рр.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. держ. ун-т, 1997. – 24 с.

 21. Волинець К.І. Інтеграція змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх вихователів у педагогічних училищах і коледжах України. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 28 с.

 22. Воробей Г.В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 17 с.

 23. Гавеля О.М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час. – К.: КДІК, 1997. – 25 с.

 24. Гладюк Т.В. Підготовка студентів до інтегрованого навчання учнів природничих дисциплін. – К.: АПН України, Ін-т педагогіка і психології проф. освіти, 1997 . – 16 с.

 25. Глоба Л.Г. Дидактичне обгрунтування змісту української літератури та методика її вивчення в сільськогосподарських технікумах. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 26. Голобородько Г.П. Формування поняття здорового способу життя в учнів основної школи. – Х.: ХДПУ, 1997. – 17 с.

 27. Головата Л.М. Формування професійного мовлення у студентів факультету фізичного виховання. - Тернопіль: ТДПУ, 1997. – 20 с.

 28. Голуб Н.Б. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 29. Гопштер Є.А. Формування морфологічних умінь і навичок учнів шкіл з російською мовою навчання (на базі іменних частин мови): – Тернопіль: ТДПУ, 1997. – 17 с.

 30. Горбунова К.М. Педагогічні умови вдосконалення керівництва творчою діяльністю молодших школярів у сфері дозвілля. – К.: КДУК, 1997. – 19 с.

 31. Горобець Н.М. Формування в молодших школярів естетичних почуттів до природи засобами мистецтва. – Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 19 с.

 32. Горошкіна О.М. Особливості навчання української мови в старших класах гімназії. – К.: АПН України , Ін-т педагогіки, 1997. – 20 с.

 33. Горська О.О. Шляхи та засоби оволодіння майбутніми вчителями початкових класів педагогічною технікою. – Черкаси: ЧДУ, 1997. – 18 с.

 34. Грейда Н.Б. Формування екологічної культури студентів природничо-географічного факультету вузу. – Івано-Франківськ: Прикарпат. держ. ун-т, 1997. – 17 с.

 35. Гринчук І.П. Формування музично-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 36. Грозовська О.О. Суб’єкт – суб’єктна взаємодія у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. – К.: КДІК, 1997. - 16 с.

 37. Гуз К.Ж. Інтегрований курс з природознавства в 5-6 класах середньої загальноосвітньої школи. - Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 23 с.

 38. Гузік Т.А. Педагогічні умови використання принципу рольової перспективи в навчальному процесі . – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 1997. – 18 с.

 39. Гусак Т.М. Дидактичні умови формування у старших підлітків відповідального ставлення до учіння. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – 17 с.

 40. Данилавічюте Е.А. Порушення письма в учнів II-IV класів з дитячим церебральним паралічем та шляхи їх корекції. – К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1997. – 24 с.

 41. Джеджула О.М. Графічна підготовка студентів у вузах сільськогосподарського профілю. – К.: УДПУ, 1997. – 19 с.

 42. Диненкова Л.О. Педагогічні умови духовно-естетичного виховання старшокласників у позашкільній роботі засобами літератури. – К.: КДІК, 1997. – 24 с.

 43. Донзо Д. Программно-нормативные основи физического воспитания в начальной школе республики Гвинея. – К.: УГУФВС, 1997. – 16 с.

 44. Дрижак В.В. Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності. – К.: УДПУ, 1997. – 23 с.

 45. Друзь Г.М. Управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів на основі програмування. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – 15 с.

 46. Дубровський В.Ф. Педагогічні умови формування правової культури старшокласників. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 47. Дьомін О.А. Використання наочності як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів аграрного вузу. – К.: НАУ, 1997. – 24 с.

 48. Дяченко А.П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів-стоматологів. – К.: УДУФВС, 1997. – 16 с.

 49. Євдокимов О.В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів. – Х.: ХДПУ, 1997. – 23 с.

 50. Єднак В.Д. Вдосконалення основ фізичного виховання студентів груп загальної фізичної підготовки основного відділення вузу. – К.: УДУФВС, 1997. – 24 с.

 51. Єнтіс Л.С. Формування у підлітків художньо-творчих інтересів засобами декоративно-прикладного мистецтва. – К.: КДІК, 1997. – 27 с.

 52. Желюк О.М. Удосконалення навчального фізичного експерименту засобами сучасної електронної техніки. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 53. Жумаєв Е.Е. Розвиток творчого мислення учнів в процесі розв’язування геометричних задач. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 22 с.

 54. Забута Т.В. Дитяче самоврядування в педагогічній спадщині Януша Корчака. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 18 с.

 55. Захарченко В.Г. Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри. – К.: УДПУ,1997. – 24 с.

 56. Зінкевічус В.О. Гуманізація педагогічного спілкування в умовах модульного навчання студентів університету. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 18 с.

 57. Іванова Д.Г. Формування готовності майбутніх учителів до розвитку творчої активності молодших школярів. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 17 с.

 58. Імас Є.В. Програмно-контролюючі тренажери у системі вдосконалення техніко-тактичної майстерності спортсменів (на матеріалі настільного тенісу). – К.: УДУФВС, 1997. – 16 с.

 59. Іщенко Л.В. Наступність у екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників. – Одеса: ПДПУ, 1997. – 17 с.

 60. Камишна В.А. Педагогічні умови формування пізнавального інтересу до іноземної мови в учнів з посередньою успішністю (на матеріалі цікавої граматики англійської мови). – Луганськ: ЛДПІ ім. Т.Г.Шевченка Східноукр. ун-ту, 1997. – 17 с.

 61. Каневськая О.Б. Виховання особистості на засадах морально-християнських цінностей в Україні (XVI – перша пол. XVIII ст). – Луганськ: ЛДПІ СУ, 1997. – 27 с.

 62. Карагодін В.М. Проблема морального виховання у педагогічній думці IV-XI століть. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника, 1997. – 18 с.

 63. Карапузова Н.Д. Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах. – Х.: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1997. – 18 с.

 64. Кашкарьова О.В. Реклама як комунікативна система сучасної бібліотеки. – К.: КДУК, 1997. – 17 с.

 65. Кваща С.С. Педагогічна система Луцької Братської школи. – К.: УДПУ , 1997. – 24 с.

 66. Кирста Н.Р. Методика використання поетичної спадщини Марійки Підгірянки в лексичній роботі з дітьми старшого дошкільного віку. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 16 с.

 67. Кіліченко О.І. Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з учнями молодшого шкільного віку. – Івано-Франківськ: ПДУ, 1997. – 24 с.

 68. Клокар Н.І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 19 с.

 69. Коваль В.В. Соціально-педагогічні проблеми управління школою-гімназією. – К.:АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 70. Ковальова І.О. Використання передового педагогічного досвіду в процесі формування професійної майстерності майбутніх педагогів. – Х.: ХДУ, 1997. – 18 с.

 71. Ковчина І.М. Реформування загальної середньої і педагогічної освіти в Польщі у 80-90-х роках XX ст. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 19 с.

 72. Ковшова І.В. Корекція значення дихальної гімнастики для дітей-інвалідів з порушенням слуху і патологією органів дихання. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 19 с.

 73. Козира В.М. Система навчання алгебри в школах, ліцеях і гімназіях фізико-математичного профілю при педагогічних вузах. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 74. Колесіна Т.Є. Особливості виховання дітей старшого дошкільного віку, схильних до негативних проявів у поведінці. – К.:АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 75. Комаренко Н.Г. Форми організації методичної роботи в гімназії. - Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 24 с.

 76. Коношевський Л.Л. Дослідження особливостей застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі педвузу (на матеріалі курсу фізики). – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 77. Коржова О.В. Виховання підлітків на ідеях миру в позакласній роботі. – К.: КДУК, 1997.–20с.

 78. Корольов О.П. Професійне становлення викладачів-початківців військового вузу. – Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Богдана Хмельницького, 1997. – 18 с.

 79. Корсакова О.К. Диференціація пізнавальних ситуацій у навчанні молодших підлітків. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки , 1997. – 24 с.

 80. Косик І.М. Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього і старшого шкільного віку. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 17 с.

 81. Кравцова І.А. Дидактичні умови формування в учнів інтересу до навчально-дослідної роботи. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 1997. – 17 с.

 82. Кравченко С.В. Соціально-педагогічні умови використання фольклору в художньо-масовій роботі установ культури. – К.: КДІК, 1997. – 17 с.

 83. Кремінський Б.Г. Формування сучасного наукового стилю мислення учнів в процесі навчання фізики. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 84. Кривошея Н.Б. Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з працею дорослих як засіб початкового економічного виховання. – К.: УДПУ, 1997. - 24 с.

 85. Крикос И. Организационные, социально-экономические и правовые аспекты деятельности национальных олимийских комитетов стран, занимающих ведущие позиции в спорте. – К.: УГУФВС, 1997. – 24 с.

 86. Крушинська Т.Ю. Дидактичні умови розуміння тексту при постановці і розв’язанні навчальних задач (на матеріалі комп’ютерних та безмашинних текстів). – Х.: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1997. - 18 с.

 87. Кудрявцева В.Ф. Розвиток духовної культури педагога у системі підвищення кваліфікації. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 88. Кузнецова О.А. Педагогічні умови формування моральних норм поведінки молодших школярів. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 24 с.

 89. Кузьменко О.В. Організація навчального спілкування школярів на уроці-семінарі. – Х.: ХДПУ, 1997. – 24 с.

 90. Кузьмінський А.І. Організаційно-педагогічні основи безперервної освіти педагогічних кадрів. – К.: УДПУ, 1997. - 27 с.

 91. Куриш В.І. Багаторівневий тестовий контроль в діагностуванні знань студентів фізкультурних вузів з професійно-орієнтованих дисциплін. – К.: УДУФВС, 1997. – 22 с.

 92. Лесняк Н.В. Міжпредметні зв’язки у формуванні мовленнєвих умінь майбутніх учителів початкових класів. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 19 с.

 93. Лисяк К.І. Підготовка кадрів дошкільного профілю в середніх педагогічних навчальних закладах України (1917-1941 рр.). – Х.: ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, 1997. – 24 с.

 94. Лихолат О.В. Соціалізація трудового навчання дівчат 5-7 класів загальноосвітньої школі. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 95. Лукіна Т.О. Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 96. Любашенко О.В. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів університетів (на матеріалі вивчення гуманітарних дисциплін). – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 18 с.

 97. Максименко А.П. Основні принципи організації навчального процесу у загальноосвітньому та технологічному ліцеях Франції (1945-1955 рр.). – К.: Київ. лінгвіст. ун-т, 1997. – 16 с.

 98. Малиновська Н.В. Методика використання лінгводидактичних ідей С.Ф.Русової у навчанні дошкільників переказу художніх текстів. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 18 с.

 99. Манді Т.Т. Удосконалення змісту і методів навчання фізики у загальноосвітній школі Чехословаччини. – К.: УДПУ, 1997. – 22 с.

 100. Мартинович Н.С. Розвиток творчого потенціалу особистості вчителя засобами мистецтва. – Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 16 с.

 101. Мартіросян Л.А. Диференціація навчання в процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (на матеріалах вивчення курсу історії педагогіки). – К.: УДПУ, 1997. – 22 с.

 102. Матвійчук Н.С. Підготовка вчительських кадрів в Україні (20-30-ті роки XX століття). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 19 с.

 103. Мельник В.В. Дидактичні засади пректування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1997. – 16 с.

 104. Мельник І.М. Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських видань II половини XIX – початку XX століття). – Івано-Франківськ, Прикарпат. ун-т, 1997. – 18 с.

 105. Мельник Т.В. Підготовка майбутніх вчителів біології до патріотичного виховання учнів у школі. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1997. – 17 с.

 106. Мешко Г.М. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 16 с.

 107. Мойсеєнко Р.М. Формування професійної готовності майбутнього вчителя засобами індивідуальної роботи. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 1997. – 16 с.

 108. Мусієнко В.Д. Прилучення учнів 5-7 класів до національної культури засобами декоративно-прикладного мистецтва (дидактичний аспект). – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 109. Набока Л.Я. Підготовка методистів до впровадження оновленого змісту освіти в системі підвищення кваліфікації. – К.: УІПК ККО, 1997. – 18 с.

 110. Нілова І.Д. Художні компоненти структури навчальної книги як звсіб розвитку пізнавального інтересу молодших школярів. – К.: КДУК, 1997. – 24 с.

 111. Нор К.Ф. Групові форми навчальної діяльності як засіб розвивального навчання молодших школярів. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 16 с.

 112. Огієнко Н.М. Дидактичні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 113. Огренич Н.М. Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт. – Миколаїв: МДПІ, 1997. – 19 с.

 114. Омельченко С.О. Формування морально-ціннісного ставлення до праці у старшокласників в умовах ринкової економіки. – Луганськ: ЛДПІ ім. Т.Г.Шевченка Східноукр. ун-ту, 1997. – 18 с.

 115. Отич О.М. Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору). – АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 18 с.

 116. Пабат В.В. Формування естетичних почуттів дітей дошкільного віку засобами народної казки. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 117. Павленко Е.А. Формирование готовности студентов педвуза к использованию национальных традиций в воспитании школьников. – Кривой Рог: КГПИ, 1997. – 24 с.

 118. Палагіна О.А. Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 17 с.

 119. Паламарчук О.С. Функціональна спрямованість вивчення дієслівних категорій у загальноосвітній школі. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 16 с.

 120. Петренко О.Б. Виховання любові до матері у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 121. Петрович В.С. Організація позаурочної виховної діяльності учнів вищих професійних училищ. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф.освіти, 1997. – 19 с.

 122. Пінчук Л.М. Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 17 с.

 123. Пономарьова Г.Ф. Педагогічні умови формування екологічної культури студентів педагогічного коледжу. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – 19 с.

 124. Приходченко К.І. Розвиток творчих здібностей учнів 9-11 класів на уроках української літератури. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 125. Примаков А.В. Графічний метод розв’язування фізичних задач. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 126. Пянковський Г.В. Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 23 с.

 127. Рак В.І. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (на прикладі західних областей 1900-1939 рр.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника, 1997. – 18 с.

 128. Романенко О.В. Вплив позакласних занять із спортивного орієнтування на корекцію пізнавальної діяльності та рухової сфери глухих дітей. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 16 с.

 129. Роняк Т.Г. Проблема виховання учнівської молоді в спадщині Івана Огієнка і творче використання її в сучасній школі України. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т , 1997. – 19 с.

 130. Садова Т.А. Становлення і розвиток вітчизняної дошкільної лінгводидактики (друга половина XIX століття – перша половина XX століття). – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 24 с.

 131. Самойленко Н.В. Шляхи моделювання інноваційних закладів культури клубного типу як педагогічної системи. – К.: КДІК, 1997. – 30 с.

 132. Сарапулова Є.Г. Інтенсифікація навчального процесу в початковій школі. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 133. Саприкін Г.А. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю бібліотек. – К.: КДУК, 1997. – 17 с.

 134. Сатановська Л.А. Розвиток географічної освіти в університетах України, (1945-1995 рр.). – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 21 с.

 135. Селівестрова Н.І. Управління підготовкою педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 24 с.

 136. Сергеєва В.Ф. Проблеми дошкільного виховання в педагогічній спадщині Софії Русової. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 16 с.

 137. Сергієнко Л.Г. Реалізація професійної спрямованості навчання фізики студентів гірничих спеціальностей технічних вузів. – К.: УДПУ, 1997. – 23 с.

 138. Сердюк Ю.І. Педагогічні умови вдосконалення військово-педагогічної підготовки командирів підрозділів. – Хмельницький: Акад. прикордон. військ ім. Б.Хмельницького, 1997. – 18 с.

 139. Сивачук Н.П. Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (на матеріалі філологічних факультетів). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 24 с.

 140. Сидорко О.Ю. Рейтингова система педагогічного контролю навчальних досягнень студентів інституту фізичної культури. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника, 1997. – 24 с.

 141. Сипченко І.В. Формування досвіду художньо-педагогічного спілкування майбутнього вчителя музики. – К.: УДПУ, 1997. – 25 с.

 142. Смирнова Є.М. Розвиток найважливіших компонентів інтелекту на основі комплексного використання НІТ при навчанні математики в старшій школі. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 143. Соколенко Л.О. Методика реалізації прикладної спрямованості шкільної алгебри і початків аналізу. – К.: УДПУ, 1997. – 21 с.

 144. Стеблецький А.Л. Дидактичні засоби індивідуалізації вивчення фізики. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 145. Стрелковська О.Е. Профілювання математичної підготовки учнів професійно-технічних училищ (на матеріалі електро-радіотехнічних професій). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 18 с.

 146. Стрельчук В.О. Педагогічні умови засвоєння молодшими школярами народних звичаїв і традицій в процесі позанавчальної виховної роботи. – К.: КДУКМ, 1997. – 18 с.

 147. Сущенко А.В. Виховання гуманних стосунків у шкільному педагогічному процесі. – Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 24 с.

 148. Таланова Л.Г. Підготовка майбутніх учителів до методичної діяльності. – Одеса: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 1997. – 24 с.

 149. Тетьянченко О.О. Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. – К.: Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1997. – 19 с.

 150. Тищенко С.М. Соціально-педагогічні умови організації виховного процесу духовного розвитку школярів. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 16 с.

 151. Трефяк Я.І. Методика використання краєзнавчих матеріалів Прикарпатського регіону в оновленні змісту шкільної історичної освіти. – К.: УДПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 24 с.

 152. Тушева В.В. Формування творчої активності учнів молодших класів у процесі виконання завдань художньо-естетичної спрямованості (на матеріалі музичного мистецтва). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 19 с.

 153. Федоренко С.В. Корекційна спрямованість формування навичок самообслуговування у молодших слабозорих дошкільників. – К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1997. – 17 с.

 154. Ферштей В.В. Виховання гармонійної особи в умовах сільського навчально-виховного комплексу. – Івано-Франківськ: Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника, 1997. – 21 с.

 155. Ханенко В.С. Проблема гуманізації виховання в контексті розвитку польської педагогіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.). – Луганськ: ЛДПІ, 1997. – 18 с.

 156. Хоменко Л.М. Підготовка вчителя трудового навчання до конструювання, моделювання, розробки технології і виготовлення швейних виробів. – К.: УДПУ, 1997. – 23 с.

 157. Хромаєв З.М. Підготовка баскетболістів високої кваліфікації у мікроциклах змагального періоду. – К.: УДУФВС, 1997. – 24 с.

 158. Чашечникова О.С. Розвиток математичних здібностей учнів основної школи. – К.: УДПУ, 1997. – 20 с.

 159. Чебоненко С.О. Зміст та методика навчання старшокласників карбуванню. – К.: УДПУ, 1997. – 18 с.

 160. Чуйко Р.М. Організація навчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах нового типу на основі системного підходу (на прикладі колегіумів). – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1997. – 21 с.

 161. Швед М.С. Розвиток екологічного мислення студентів університету в процесі професійної підготовки. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 24 с.

 162. Школа О.В. Історія зародження, становлення та розвитку наукових шкіл методики навчання фізики в Україні. – К.: УДПУ, 1997. – 26 с.

 163. Щербина С.М. Формування активної професійної позиції майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки педвузу. – Кіровоград: КДПУ, 1997. – 16 с.

 164. Яїцька Л.В. Технологія індивідуалізації навчання як засіб досягнення стандартів базової освіти з фізики. – К.: УДПУ, 1997. – 21 с.

 165. Ясякевич В. Биомеханический контроль скелетной мускулатуры пловцов-спринтеров в условиях использования специальных упражнений силовой направленности. – К.: УГУФВС, 1997. – 16 с.

На ступінь доктора психологічних наук

 1. Приходько Ю.О. Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку. – К.:УДПУ, 1997. – 45 с.

На ступінь кандидата психологічних наук

 1. Борщевская Л.В. Особенности формирования диалогической речи у слабослышащих дошкольников. – К.: АПН Украины, Ин-т дефектологии, 1997. – 22 с.

 2. Гаврилов О.В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово-відсталих дітей. – К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1997. – 17 с.

 3. Гоголь О.В. Формування педагогічного мовлення майбутніх вчителів активними методами навчання. – К.: УДПУ, 1997. – 24 с.

 4. Гоян І.М. Психолого-педагогічні особливості розвитку моральної поведінки підлітків. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 18 с.

 5. Гребенюк Г.С. Мотиваційна готовність курсантів і слухачів вищого військового учбового закладу до професійної діяльності (на прикладі спеціалістів пожежної безпеки МВС України). – К.: Київський військовий гум. ін-т, 1997. – 17 с.

 6. Євстаф’єва К.О. Самооцінка студентів педучилища як фактор професійного самовизначення. – К.: УДПУ, 1997. – 21 с.

 7. Карпенко Н.В. Психологічні детермінанти страхів та шляхи їх подолання у дошкільників. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 20 с.

 8. Корчуганова І.П. Форми та рівні прояву наукової обдарованості в юнацькому віці. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 16 с.

 9. Коць М.О. Комунікативна підготовка майбутнього вчителя інтеракційними методиками. – К.: НПУім. М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 10. Ламаш І.В. Особистісні властивості студентів інституту фізичної культури, які утруднюють їх соціально-психологічну адаптацію. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1997. – 16 с.

 11. Мильнікова О.М. Формування гуманістичних уявлень в учнів початкових класів. – К.: НПУ ім М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 12. Музика О.Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз становлення творчо обдарованої особистості (на матеріалі технічної творчості). – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 16 с.

 13. Параніч В.П. Психолого-педагогічні умови професійного становлення молодшого спеціаліста. – К.: Киів. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 1997. – 22 с.

 14. Пономаренко Л.П. Особливості когнітивної сфери осіб, схильних до невротичних розладів (на прикладі мол. підлітків). – К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1997. – 23 с.

 15. Росоха В.Е. Эмоциональность во взаимоотношениях преподавателя высшего учебного заведения с курсантами. – Х.: ХГПУ, 1997. – 19 с.

 16. Сабанадзе І.О. Соціально-психологічні фактори дезадаптивності та її корекція у підлітків. – К.: НПУ ім М.П.Драгоманова, 1997. – 18 с.

 17. Самборська О.В. Соціально-психологічні механізми переконуючого впливу . – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 20 с.

 18. Синютка Л.П. Психологічні особливості життєвого самовизначення підлітка в сім’ї. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 16 с.

 19. Сорока А.В. Умови формування вольових якостей курсантів вищих навчальних закладів. – Х.: Ун-т внутр. справ МВС України, 1997. – 16 с.

 20. Співак В.І. Психологічні особливості самоконтролю студентів в процесі засвоєння іноземної мови (на матеріалі англійської мови). – К.: НПУ, 1997. – 16 с.

 21. Тертична Н.А. Психологічні особливості становлення ініціативи молодшого школяра в учбовій діяльності. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 18 с.

 22. Федотюк Т.І. Психологічні особливості становлення емпатії як елементу комунікативної здатності практичного психолога. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 19 с.

 23. Чайкіна Н.О. Психологічна структура професійної адаптації молодого вчителя. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, 1997. – 24 с.

 24. Шаповал І.М. Учбове моделювання в умовах сумісно-розподіленої діяльності як засіб розвитку музикальності молодших школярів. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 18 с.

 25. Швалб Ю.М. Психологічні механізми цілепокладання в учбовій діяльності. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1997. – 32 с.

 26. Юрченко В.І. Формування “Я-Концепці