Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Постановлением Администрации Ростовской области в 8 раз утверждена Губернаторская программа подготовки управленческих кадров. Программу завершили 706...полностью>>
'Доклад'
Докладчик является автором цикла открытых статей про «реформирование внешней разведки России» («Мир и безопасность», «Независимое военное обозрение»,...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью освоения дисциплины (модуля) «Геоинформатика» является изучение разномасштабных геосистем. Глубокое и всестороннее знание процессов функциониро...полностью>>
'Документ'
Именно механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся усл...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Див. також

ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

ЗМІСТ ОСВІТИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 8. - С. 11-14.

 2. Гравцева Т. Як інтегрувати мову й математику //Дивослово. –1 997. - № 9. - С. 60-61.

 3. Гуржій А.М., Жук Ю., Волинський В.П. Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 21. - С. 32-35.

 4. Дусавицький А.К. Психолого-педагогические принципы разработки учебников для системы развивающего образования //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 13-19.

 5. Казачук Н. Зміст освіти: Цікаві аспекти //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. .58-59.

 6. Лященко О.І. Особливості відображення національного аспекту змісту в освітньому стандарті поліетнічної держави //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 38-41.

 7. Мельник В. Сценарій як науково-мистецька форма опису навчальних занять //Рідна шк. - 1997. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.:10 назв.

 8. Присяжнюк Н. Інтегровані уроки 3 кл. трирічної школи (Метод. рекомендації) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С. 29-35; № 6. - С. 32-36.

 9. Программы середньої загальноосвітньої школи, 1-4(1-3) класи. - К.: Вид-во “Бліц”, 1997. - 204 с. – Те саме. – Рос. - 244 с.

 10. Пушкарьова Т.О. Реалізація ідей гуманітаризації у змісті освіти початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 158-165.

 11. Сікорський П. До проблеми формування державного стандарту загальної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 4. - С. 17-21.

 12. Смалько Т., Костенко І. Інтегрований урок хімії та біології //Біологія і хімія в школі. - 1997. -№ 1. - С. 23-24.

 13. Смирнова Т., Михайлов М. Елементи розвивального навчання в ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 42.

 14. Степанюк А.В. До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу: Зміст освіти //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 68-77.

 15. Татух М. До проблеми структурування знань [у школі] //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв.

 16. Ушакова Т. Контрабандистка, или Почему укр. педагогам трудно работать //Учит. газ. - 1997. - 21 янв. - С.16.

Див. також 75, 229, 261, 297, 1064, 1231, 1448-1451, 1466, 1544, 1557, 1579, 1605, 1813, 1841, 1888, 1914, 2010, 3463.

ШКОЛА ДУХОВНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ СШ №4 м.ЮЖНОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.

 1. Програма дослідно – експериментальної роботи на 1997-2006 роки в експериментальній середній школі №4 м. Южного Одеської області //Освіта. –1997. - 8-15 жовт. - С. 2-4.

 2. Плутенко П. Майбутнє залежить від кожного з нас //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2.

 3. Журавель О. У своє завтра – з оптимізмом ! //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2-3.

 4. Прокопечко М. Храм любові й краси: Виховна робота в СШ №4 м. Южний //Освіта. –1997. - 8-15 жовт.- С.5-6.

 5. Бондаренко А. Святосвіт пізнання: Ескіз народознавства Одещини на уроках у 10-му класі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 6. Мартинюк Г. … І краплинка роси на ромашці: Уроки духовного мовлення у початковій школі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 7. Крамаренко Л. Сценарій мінімодулів з математики за темою “Ділення суми на число”. 2кл. //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 8-10.

 8. Бондаренко А. Не зміню я на сотні Америк хвилю сивого батька – Дніпра… //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.12-13.

 9. Підмогильний М. Заіскрись, кришталю, в слові!: Викладання образотворчого мистецтва //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 13.

МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА:ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОСВІД

(ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №10 м. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.)

 1. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні: Матеріали “Круглого столу” / Р. Петронговський, А. Фурман, О. Хилюк, З. Черниш, І. Синявська, Р. Шишко, Т. Семенюк //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 3-13.

 2. Семенюк Т. Творчий пошук педагога – дослідника: Досвід експерим. шк. №10 м. Бердичева //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 14-18.

 3. Скрипник Н. Організаційно – технологічне забезпечення діяльності експериментальної школи //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 18-21.

 4. Балашкевич В. Виховне поле традицій минулого //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 21-23.

 5. Хилимонюк О. Педагогічна майстерня вишиванки (в почат. кл.) //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 23-24.

 6. Фурман А., Гуменюк О. Модульно–розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

 7. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 25-34.

 8. Граф-схеми курсів навчальних дисциплін //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 35-80.

ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №80 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рішення вченої ради Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти від 22 трав. 1997р.: Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 16.

 2. Фурман А. Школа ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 1-4.

 3. Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 11.

 4. Завдання другого – концептуально-організаційного етапу експерименту (1997-1998 рр.) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 7.

 5. Кругленко Е.А. Міні-підручник з геометрії для 7-го класу. Тема: “Суміжні та вертикальні кути” //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 13-14.

 6. Луценко Л.Я. Науковий проект змістовного модуля з хімії 10 клас (фрагменти) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 15.

 7. Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10.

 8. Основні ідеі школи ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10-12.

 9. Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 6-8.

 10. Удод О. Новий етап у розвитку освіти //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. .5.

 11. Шевченко С. Впроваджуємо нові освітні технології //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С.9.

 12. Шептун Ю. Система комп`ютерної підтримки навчального процессу //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 12.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

 1. Ануфрієва О. Вимірювання результатів діяльності початкової школи //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 64-67.

 2. Бабовал Т. І., Будна Н.О. Довідник-пам`ятка: Робота над помилками: 1-ші – 4-ті кл. – Тернопіль: Богдан. 1997. - 15 с.

 3. Бадер В.І. Роль внутрішніх механізмів мовлення у формуванні загальномовленнєвої культури молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 48-55.

 4. Бароннікова К. Розвиваємо логічне мислення [у школярів] //Рідна шк. - 1997. - № 6. – С. 25-26.

 5. Бабік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-метод. посіб. для вчителів почат. кл. – К.: ІЗМН, 1997. - 92 с.

 6. Білоконна Н.І. Лінгвістичні словники як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 88-94.

 7. Білоусова В.О. Теорія і методика гуманізація відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Монографія. - К.: ІЗМН, 1997. - 192 с.

 8. Бочковський В. Розвиток пізнавальних процесів: Урок підвищеної розумової активності в СШ №2 м. Горохова //Почат. шк. – 1997. - № 12. - С. 23-25.

 9. Брусняк І. Розвивальне навчання в молодших класах //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. 41.

 10. Веремійчук І. Дидактична гра “Весела карусель” //Почат. шк. –1997. - № 12. - С. 26.

 11. Давиденко В. Життя духовного основа: /Удосконалення уроку шляхом оновлення змісту освіти/ СШ №53 м.Киева //Рідна шк. – 1997. - № 7-8. - С. 68-69.

 12. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні: Освітня галузь “Початкова школа” :Проект / Авт. С.У.Гончаренко,О.І.Ляшенко,Ю.І.Мальований,О.Я.Савченко. - К.:Генеза, 1997. -54 с.

 13. Заика Е.В., Назарова Н.П., Кузьменко Н.А. О взаимосвязи развития визуального и вербального мышления у младших школьников //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 104-106.

 14. Кашуба Л.І. Ваш предмет у новому навчальному році: Про методику викладання учб. предметів у почат. шк. //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 32-33.

 15. Курышева И.Г. Готовность учителя начальных класов к организации и проведению самостоятельных работ с учащимися //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.:УДПУ, 1997. - С. 218-219.

 16. Лобова О.В. Становлення творчої активності молодших школярів у процесі роботи із зошитом – підручником //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 189-194.

 17. Мішуков О. Інтелект, творчість, стабільність //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 52-53.

 18. Омельченко Ж. Основні принципи педагогічного процессу //Почат. шк. - 1997. - №11. - С.51.

 19. Перетятко Т. Культура міжнаціональних відносин у початковій школі //Почат. шк. - 1997. - № 4. - С. 54-55.

 20. Плюхіна Н. Формування вміння вчитися як один із факторів розвитку творчих здібностей учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 8-9.

 21. Початкова школа: Школа у творчому пошуку: Зб. /Н.І. Клока, Н.Г. Слободянюк, В.В. Потіха та ін. - К.,1997. - 148 с. - (Експеримент СШ № 15 м. Біла Церква у підгот. вчителя до інноваційної діяльності).

 22. Программы средней общеобразовательной школы: 1-4(1-3) классы. - К.: Бліц, 1997. -246 с.

 23. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. фак-тів. –К.: Абрис, 1997. - 416 с.

 24. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах: Посіб. для вчителя. –2-е вид., доп. - К.: Магістр-5, 1997. – 256 с.

 25. Хайруліна В. Бачити в учневі особистість //Почат. шк. - 1997. - № 9. - С. 40-42.

 26. Шеляг Г.П. Ініціатива та розуміння навчального матеріалу в молодшому шкільному віці //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. “Психол.-пед. науки”. - Ніжин, 1997. - С. 127-130.

 27. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процессі //Почат. шк. –1997. - №9. - С.18-20.

Див. також

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ В СЕРЕДНІХ І СТАРШИХ КЛАСАХ

 1. Бабін І. Діагностика цілей як важливий чинник організації навчання на основі дидактичного модуля //Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 113-118.

 2. Володько В.М. Індивідуалізація та диференціалізація навчання: понятійно-категорійний аналіз //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 9-19.

 3. Бондар В. Дидактичне забезпечення управління процессом навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 86-101.

 4. Горбатенко В. На шляху до розвивального навчання //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С. 150-153.

 5. Губа Н.И., Даневська В.О. Діагностика научуваності як основа орієнтованого навчання //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психолого-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 37-40.

 6. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процессі загальноосвітньої школи: книга для вчителя. / Авт. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, А.Г. Волинець та ін. - К.: ІЗМН, 1997. – 136 с.

 7. Карпенко М.П. Повышение эффективности образова-тельных процессов //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - -Харьков, 1997. - Т. 3. - С. 85-94.

 8. Коберник О.М. Основи проектування навчально-виховного процессу в творчій діяльності педагога //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С.39-42.

 9. Любашенко О.В. Методологічні аспекти педагогічного стимулювання в навчально-виховному процессі //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 23-28.

 10. Мачуська І.М. Формування культури спілкування суб`єктів навчально-виховного процессу //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 97-104.

 11. Мельник В.В. Наукове проектування навчального модуля //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 71-79.

 12. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процессі навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 53-67.

 13. Савенкова Л.О. Педагогічне спілкування: Навч. посіб. - К.: КДЕУ,1997. – 139 с. - Бібліогр.:С.127-139 (159 назв).

 14. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеях: Навч. - метод. посіб. - Львів: НВТ “Акад. Експрес”, 1997. - Бібліогр.: С.94-95 (20 назв).

 15. Сікорський П. Функції диференціації та інтеграції у навчанні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997 . - № 2. - С. 33-36.

 16. Терещук Г., Уруський В. Діагностика функціональної спрямованості знань випускників школи //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С.3-7.

 17. Трифанов С.І. Досвід реалізації створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.10. - С. 183-200.

 18. Трифанов С.І. Методологічні підходи до створення програмно-методичних комплексів у навчально-виховному процессі //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип. 10. - С. 66-68.

 19. Тюріна В. Пізнавальна перспектива і перспективні задачі: формування самостійності //Рідна шк. –1997. - № 9. - С. 38-40.

 20. Фурман А. Модульно-розвивальна система: два рівні експериментування //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.45-67. - Бібліогр.: с. 67.

 21. Фурман А. Системна діференціація навчання: концепція, теорія, технологія //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 37-67.

 22. Шпак О.М. Деякі аспекти диференційованого навчання //Проблеми освіти. - К. - 1997. - Вип.8. - С.72-81.

 23. Шулдик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у навчальному процессі: Навч. - метод. посіб. – К .: ІЗМН, 1997. - 51 с. - Бібліогр.: -С.49-50.

 24. Хуторской А.В. Эвристическая ситуация как метод самореализации творческого потенциала ученика и учителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 53-56.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

 1. Андронатий В.В. Педагогические условия реализации дифференцированного подхода в процессе обучения общеобразовательным предметам //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. - К.: УДПУ, 1997. - С. 202-204.

 2. Береговой Я.А. Классно-урочная система или Как учиться и учить? //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 34-78.

 3. Войтович М. Особливості факультативного курсу «Наука і наукові дослідження» (в Луцькій гімназії №21) //Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 12-16.

 4. Гнатюк В.М. Формування творчого потенціалу оособистості //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: УДПУ,1997. - С. 201-202.

 5. Иванов Ю.А. Дифференцированное обучение в общеобразовательной сельской школе //Пед. пошук. –1997. - Вип. 3. - С. 21-26.

 6. Кизенко В.І. Педагогічні функції і зміст факультативного навчання в основній школі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 24-32. - Бібліогр.: 7 назв.

 7. Кузьміна О.В. Групова робота і способи її використання при диференціації навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.121-125.

 8. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку //Почат. шк. –1997. - №12. - С.11-23.

 9. Плівачук К. Захист курсових робіт у Сквирському ліцеї //Дивослово. - 1997. - № 4. - С. 62.

 10. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - №1. - С.7-12.

 11. Чашечнікова О. Нестандартний урок як засіб розвитку здібностей учнів //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №1. - С. 92-93.

 12. Юрченко А.Г. Самоподготовка як складова частина навчально-виховного процессу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 173-176.

 13. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - №3. - С. 29-30.

Див. також

ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ, ФОРМИ, ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

 1. Волинський В.П. Можливості аудіовізуальних засобів навчання //Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 65-72.

 2. Графічний спосіб одержання знань як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у основній школі /Баштовий В.І., Величко Л.П., Величко С.П., Сальник І.В. - К.: УДПУ, 1997. – 57 с.

 3. Громадянська спрямованність уроків //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 132-147.

 4. Гуржій А.М. та ін. Засоби навчання: Навч. посіб. для вищих. навч. закладів та слухачів системи підвищення кваліфікації / А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, В.П. Волинський. - К.: ІЗМН, 1997. - 208 с. - Бібліогр.: С. 195-208 (158 назв).

 5. Гуржій А.М., Жук Ю.О. Засоби навчання і нова парадигма освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 19. - С. 30-34.

 6. Гуржій А.М., Самсонов В.В. Проблеми забезпеченості навчальних закладів України засобами навчання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 48-55.

 7. Дещо про інформаційне забезпечення шкіл національних меншин //Відродження. - 1997. - №2. - С.11-13.

 8. Дідух В., Торубара О. Сучасний комп`ютерний комплекс технічних засобів навчання //Трудова підготовка в закладах освіти. - 1997. - № 1. - С. 33-34.

 9. Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. –(Урок – театр одного актера..- Філософські проекції освіти і освітньо-виховних технологій).- С.117-126, 34-51.

 10. Жилко Н.М., Панова Л.С. Формування механізмів читання в учнів старших класів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 41-44.

 11. Колесник М.І. Наочність у навчальному процесі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 32-37.

 12. Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України / Савченко О.Я., Гуржій А.М., Доній В.М., Волинський В.П., Жук Ю.О., Самсонов В.В., Шут М.І. //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.10. - С. 207-218.

 13. Корсунська Н. Про визначення поняття “технологія навчання”.Аналіз ситуації. //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 27-32. - Бібліогр.:8назв.

 14. Кущенко И.Ю. Коллективные формы работы как способ расширения информационной основы знаний. //Учёные записки ХГИ “Народная Украинская академия”. - Харьков, 1997. –Т. 3. - С.111-114.

 15. Ломако Л.І. Проблема ціннісного пізнання в навчальній діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 160-165.

 16. Львов М.,Співаковський О. Нові інформаційні технології і початкова освіта //Почат.шк. - 1997. - № 4. - С. 48-49.

 17. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання: (Формування творчої особистості школяра) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 46-48.

 18. Одарченко Н.І. Організація навчання в школах нового типу //Педагогіка і психологія. - 1997. - №4. - С. 103-109.

 19. Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній процес. Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. - 1997. - №2. - С. 37-43. - Бібліогр.:8назв.

 20. Садова В.В. Творча комунікативна взаємодія вчителя та учнів //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 131-134.

 21. Сікорська П.І. Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 31-37.

 22. Соболева С. Оцінка ефективності педагогічних технологій за допомогою алгоритму тестування //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 73-77.

 23. Сучасні лінгафонні лабораторії – ключ до успіху //Міжнар.освіта. - 1997. - №3. - С.17.

 24. Чашко Л.В. Взаємозв”язок аудіовізуальних інформаційних засобів та слова вчителя //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 59- 67.

 25. Черниш З. Дбаємо про нові технології //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.147-150.

 26. Шаповалова І.О.Використання вчителем методів педагогічного стимулювання в процесі вивчення старшокласниками гуманітарних предметів //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ. 1997. – С. 209-210.

Див. також

ПЕРЕВІРКА І ОЦІНКА ЗНАНЬ

 1. Безверха В.Є. Педагогічні умови використання в школі тестового контролю знань учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 53-58.

 2. Глуханюк Д. Як об”єктивно оцінити знання учнів //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 86-91.

 3. Кобецький Р.З. Управління якістю знань учнів у сучасній школі //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С. 135-139.

 4. Мурій Б. Структурний аналіз функцій навчального контролю //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 7-10.

 5. Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти //Освіта. - 1997. - 5-12 берез. - С. 8.

 6. Прогнозування успішності навчання учнів за результатами психологічного тестування / Л.М. Гриненко, А.М. Продеус, Ю.В. Шукевич, С.В. Якубов //Педагогіка і психологія. –1997 . - № 2. - С.114-123. - Англ.

 7. Романішина Л. Вхідний контроль – складова системи контролю знань і вмінь //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 20-22.

 8. Скок А. Про застосування тестування у школі //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 30-34.

 9. Шавальова В.Г. До проблеми наступності у здійсненні контролю результатів навчання в школі та педагогічному вузі //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 73-77.

 10. Шевчук В. Оптимально розвивати здібності кожного :(Оцінка знань учня) //Біологія і хімія в школі. - 1997. - № 2. - С. 38-39.

 11. Школьный тест умственного развития (ШТУР). Форма А. – Х.: “РА”, 1997. – 39 с.

 12. Шмуклер Е.Г. Принцип гуманизации системи оценивания знаний учащихся //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 91-98.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..