Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
С вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее также Закон) перед российским технически...полностью>>
'Документ'
Туристический бизнес является динамично развивающейся и прибыльной отраслью. Ежегодно появляется и исчезает большое количество туристических фирм. По...полностью>>
'Документ'
В детстве Елизавета любила играть в больницу. Она рассаживала на кукольные диванчики своих кукол и начинала прием. Младшие сестры послушно выполняли е...полностью>>
'Информационный бюллетень'
На III Пленуме ЦК Профсоюза было отмечено, что в условиях интенсификации процессов модернизации социальной сферы, роста конкуренции среди общественны...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Киричук В. Соціальна активність старшокласників //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С. 28-30.

 2. Коваль Л.Г. та ін. Соціальна педагогіка /Соціальна робоота: (Навч. посібн.) / Л.Г. Коваль, І. Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік. - К.: ІЗМН, 1997. - 390 с. –Бібліогр. в кінці тем.

 3. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізація школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 9-13.

 4. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. – 138 с. - Бібліогр.: С. 133-138 (103 назви).

 5. Паюк Б.Л. Проблема конфлікту та методичні рекомендації соціальному педагогові з їх профілактики //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 26-34.

 6. Соціальна педагогіка”: перший фаховий посібник //Освіта України. - 1997. - 5 груд. - С. 7.

 7. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інф. - метод. матеріалів. – К.,1997. - 152 с.

 8. Туманов Р. Соціологічні дослідження – освіті //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

Див. також

ПЕДАГОГІКА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

 1. Божко Л.М. Виховання дитячої уяви у художніх образах . - К.: ІЗМН, 1997. - 108 с.

 2. Брежнева О. “Цифри подобаються, а грати з ними важко…”:Дослідження пізнавальної активності дітей шестирічного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 3. Гурлева Т. Відхилення у поведінці й розвитку дошкільнят: Як їх уникнути //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 19-21.

 4. Карабаєва І. У группі – близнята //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 12-13.

 5. Колесіна Т.Є. Соціально-педагогічні передумови негативних проявів у поведінці дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 194-202.

 6. Котлярова І. Йти за природою дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 24-25.

 7. Кузьменко В. Мислення: Словник психолога //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 18-19.

 8. Кузьменко В. Нервовість //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.16-17.

 9. Кулачківська С. Вчити бачити і відчувати: Психол. особливості сприймання дітьми картинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 4-5.

 10. Лаврентьєва Г. Зрозуміти дитину //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 20-22.

 11. Марценківська І., Марценківський І. Дитяча агресивність //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.18-19.

 12. Марценківська І., Марценківський І. Неконтактні діти: Індивідуальність чи хвороба //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С.14-15.

 13. Марценківська І., Марценківський І. Уперті діти (погляд психіатра) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 12-13.

 14. Мдзелурі Т. Захистити дітей від страху. Як з`являються й коли зникають дитячі страхи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.18-19.

 15. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до Зошита із сенсомоторики: [Для вихователів,батьків,вчителів]. - К.:Освіта, 1997. – 31 с.

 16. Титаренко Т. Ці прикрі сірі будні: Повсякденні психологічні травми: як їх уникати //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 22-23.

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 1. Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвуз. зб. наук. пр. /За ред.А.М.Богуш, Т.І.Поніманської. – Рівне: РДПІ, 1997. - 175 с.

 2. Аматьєва О.П. Розвиток творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.42-48.

 3. Артемова Л.В. Колір.Форма.Величина.Число: Для кожної дитини, родини, вихователя, вчителя: Практ. посіб. - К.:Томіріс, 1997. - 173 с.

 4. Барабаш О.Д. Народознавчий аспект формування духовної культури дошкільників. //Проблеми освіти. – К., 1997. - Вип.7. - С. 220-223.

 5. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя: Тренировка интелекта: Игры и тесты для детей 5-ти – 7-ми лет. – Х.: Вид-во «Фолио», 1997. –411с.:ил. (Для пап и мам). - Библиогр.:С.407-409 (34 назв.).

 6. Батухтіна О. Українська народна іграшка: діти і національна культура //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 28-29.

 7. Бауер М. Екологічна освіта дошкільників //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 10-12.

 8. Бауер М. Екологічну освіту – змалку //Дошк. виховання. - 1997. - №7. - С. 3-4.

 9. Бейба Л. Фізкультурні цікавинки //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 7.

 10. Бовтрук Л. Соціальні ігри дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.6-7.

 11. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Посіб. для роботи з дошк. - 2-е вид. - К.: Освіти , 1997. - 151 с.

 12. Богуш А. та ін ін. Вчитися – хотіти і вміти /А.Богуш,Н.Кичук, Л.Дудко //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 4-5.

 13. Бойко Є. Система суспільного дошкільного виховання в місті //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 131-136.

 14. Бондар Н. Дихання – це життя : конспект заняття для старшої .групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 15.

 15. Борговська Є. Добре бачить тільки серце: Формування еколого-естет. культури [у дошкільнят] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С.12-13.

 16. Боса Л., Хоменко Л. “Джентельмен-шоу”: гра-заняття для дітей старшого дошкільного віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 29-30.

 17. Будика Л.І., Пушкарьова Т.О. Горішки:Математика для дошкільників [старша група]: Експерим. навч. посібник. - Суми: Вид-во “Слобожанщина”, 1997. - 75 с.

 18. Бурова А.П., Лаврентьєва Г.П. Використання вітчизняних та зарубіжних педагогік, новаторських психологій у роботі з дітьми в дошкільних закладах //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 20. - С.167-173.

 19. Вакуленко Т. Екологічні ланцюжки: Конспект заняття для ст. і підгот. груп //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 18-19.

 20. Весняне первоцвіття: Заняття-подорож для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 25.

 21. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (програма та методичні рекомендації) /Уклад. А.М.Богуш . - К.: ІЗМН,1997. - 110 с.: табл. - Бібліогр.: С.109-110 (21 назва).

 22. Виховання дошкільника в праці: Посібник / Авт. колектив: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.М.Кот та ін. - К., 1997. - 111 с.: табл. - Бібліогр.:С. 109-110 (52 назви)

 23. Виховання дошкільника в праці / Авт.кол.: З.Н.Борисова, Г.В.Бєлєнька, Н.Б.Кривошея, М.А.Машовець. - К.:Віпол,1997. - 112 с

 24. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Весна прийшла - радіймо: Пізнання природи і природа рухів: Для серед. групи //Дошк виховання. – 1997. - №3. – С. 12 – 13.

 25. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Лісові звірята взимку: Пізнання природи і природа рухів (Заняття для дітей серед. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 20-21.

 26. Вільчковский Е., Біленька Г., Богінич О. Літо краснеє прийшло: Пізнання природи і прирола рухів (Заняття для дітей серед. дошк. віку) //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 8-10.

 27. Володіна-Панченко Н. Друг маленького митця – комп”ютер //Дошк. виховання. - 1997. - № 6. - С. 6-7.

 28. Володіна-Панченко Н. Художня творчість з комп”ютерною підтримкою //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 8-10.

 29. Войцехівська Т. До квітів у гості: Заняття для ст. групи //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С. 27.

 30. Гольденберг Л. Дитяча гра – то серйозно? //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 14-15.

 31. Грама Н.Г. Формування економічної грамотності у дітей дошкільного віку. – Одеса: ПУПУ, 1997. - 215 с. - Бібліогр.: С.197-212 (249 назв.).

 32. Гураш Л. Відчути і збагнути [дошкільникам] допоможуть спостереження й художне слово //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 8-10.

 33. Гураш Л.В. Втілення роботи С. Русової у практику роботи дошкільних закладів України //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 29. - С. 164-167.

 34. Данилавічюте Е. Щоб писати грамотно //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 24-25.

 35. Демещенко Т. Перші кроки разом з батьками //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 26-27.

 36. Денисенко Н.Ф. Працездатність дитини дошкільного віку //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С. 238-247.

 37. Дерев”янко В. Колесо удачі:Інтелектуальна гра //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С. 24-25.

 38. Димань Т.Ю., Куфко Н.Б. Шляхом театралізованих ігор – у світ духовності //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 262-265.

 39. Дметерко Н.В. Особливості формування прийомів розв”язання пізнавальних задач у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С. 141-145.

 40. Дметерко Н.В. Формування мислительних дій у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов”янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 145-149.

 41. Доценко Л. Весняна мандрівка: Дозвілля для ст.дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 26-29.

 42. Дронова О., Чистова Т. Під звуки музики: Розвиток гуман.почуттів у дошкільнят засобами музики //Дошк. виховання. - 1997. - № 4. - С. 6.

 43. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.10-11.

 44. Єлманова С. Таємниці довкілля: Організація дослідів з дітьми ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 22-24.

 45. Єфименко М. Плавальний основний руховий режим //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 10-11.

 46. Єфименко М. У пошуках скарбів: (Темат. гра для дітей ст. та підготовч. груп) //Дошк.виховання. - 1997. - № 2. - С. 14-15.

 47. Завадович Н.Р. та ін. Фізичне виховання дошкільнят: Навч. посіб. / Н.Р.Завадович, Р.Л. Завадович, Є.Г. Сахарук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк: ВОРВП “Надстир`я”, 1997. - 167 с.

 48. Захарченко В.Г. Особливості експериментальної методики формування зв`язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 204-213.

 49. Зачарченко В.Г. Педагогічні можливості сюжетно-рольової гри українознавчого характеру у розвитку зв`язного мовлення дітей дошкільного віку //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 257-262.

 50. Захарченко В.Г. Можливості гри у створенні природних стосунків спілкування //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 234-238.

 51. Збережемося, якщо збережемо душі: Екологічне виховання //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 22-24.

 52. Здоровий малюк: Прогр. з фіз. культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільних закладів /Уклад. Е.С. Вільчковський. - К.: ІЗМН, 1997. - 39 с.

 53. Іванов Г.І. Теоретичні підходи до визначення шляхів музично-естетичного виховання дошкільників //Питання культурології. – К., 1997. - Вип.15. - С. 116-119.

 54. ІванюкН. У гості до Діда Мороза: фізкульт. розвага для ст. дошкільнят //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 27-28.

 55. Ікуніна З.І. Використання навчального алгоритму при формуванні мислительної операції порівняння у дітей шести-семи років //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 152-156.

 56. Ікуніна З.І., Прокопенко В.І. Дослідження прийомів навчання вимірювальній діяльності старших дошкільників на заняттях з математики //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип . 2. - С. 90-93.

 57. Ікуніна З.І., Дметерко Н.В. Педагогічне керівництво при формуванні мислительної операції порівняння у старших дошкільників //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 93-97.

 58. Іщенко Л. Екологічне виховання: гуманітарний підхід //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 10.

 59. Калуська Л.В. Виховний вплив народних ремесел на формування особистості старших дошкільників //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип. 7. - С. 213-219.

 60. Карпенко Н. Страх: позитивна і негативна роль у розвитку дітей //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 18-19.

 61. Карпова Н. Гра (для дошкільнят)-це поле чудес! //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.16-17.

 62. Кириєнко Т. Цікаве природознавство: Актив. методи екол. виховання дошкільників //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 10-11.

 63. Климович З.К. Веселі заняття.”Лисичка-сестричка”: Розвиток мовлення та музика (Сер. група). “Мандрівка Біма і Бома”: Математика . “Нерозлучні друзі”: Грамота (підготов. група) //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С.18-20.

 64. Коврижних Ю., Смоляникова Г. Збагачуємо емоційну сферу дітей: (Про дидакт. ігри для дітей) //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 12-13; № 2. - С. 16-17.

 65. Колоскова Н. Баскетбол: Для дітей ст. дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С.22-23.

 66. Кононко О. Душевність, людяність, щирість (серед дошкільнят) //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 8-9.

 67. Кормиліцина Л.Ю., Кононко О.Л. Про базовий компонент дошкільної освіти //Дошк. виховання. - 1997. - № 1. - С. 4-8.

 68. Кривошия Н. Економічні знання – дошкільнятам //Дошк. виховання. - 1997. - № 10. - С. 24-26.

 69. Кривошия Н. Малятам про економіку: ознайомлення з працею дорослих як провідною економічною категорією //Дошк. виховання . - 1997. - № 1. - С. 26-27.

 70. Крутій К.Л. Використання методів і прийомів навчання дітей граматично-правильного мовлення //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 77-87.

 71. Кулачківська С. Провідні детермінанти психічного розвитку дитини //Дошк. виховання. - 1997. - № 2. - С. 4-5.

 72. Лаврентьєва Г.П. Гуманізація педагогічної діяльності – головна лінія оновлення дошкільного виховання //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С.186-198.

 73. Лаврентьєва Г.П. Джерела доброти: Навч. - метод. посібник для роботи з дітьми в дошк. закладах, шк. та сім`ї. - К.: Вид. - книготорг.фірма “А.С.К.”,1997. - 301 с.

 74. Лапшина І.М., Литовченко В.М. Букварик – дошколярик: (Для навчання грамоти та ознайомлення з дит. л-ра). - 2-ге вид., перероб. і доп. - Винниця: ТОВ “Антекс”, УЛТД,1997. - 158 с.

 75. Левченко О.О., Сорочан Т.М. Творчий розвиток особистості школярів та “Криза дитинства” //Освіта на Луганщині. - !997. - № 1-2. - С. 96-98.

 76. Лисенко Н. Практична екологія : (Про місця ознайомлення дошкільнят з об`єктами і явищами природи) //Дошк. виховання. - 1997. - №2. - С.6-7.

 77. Луцак Н. “Дрібу, дрібу, дрібушнчки…”: Нар. ігри як засіб збагачення дит. лексики //Дошк. виховання. - 1997. - №4. - С.4-5.

 78. Мазур З. Працездатність - чинник нестабільний: [Про метод. роботу з пед. кадрами дошк. закладів] //Дошк. виховання. - 1997. - №1. – С. 24-25.

 79. Манойленко Н. Нація починається с колиски //Дошк. віховання. – 1997. - №4. – С. 22

 80. Математика дошкільнятам / О.К.Грибанова., В.В.Колечко., А.М.Пасека, К.И.Щербакова. – 2-ге вид. – К.: Освіта. 1997. – 112 с.

 81. Машин Л., Мадишева О. Математичні ігри [для дошкільнят] : Числ. Ряд. //Дошк виховання. – 1997. - №5. - С. 9-10.

 82. Мельник Л. Здоров”я тіла, духу, думки… //Дошк. віховання. – 1997. - №1. – С. 12-13.

 83. Мірошніченко О.О. Теоретичні основи педагогічної моделі формування музичних потреб дітей дошкільного віку //Питання культурології. – 1997. – Вип. 15. - С. 113-116.

 84. Мишаста Г.Й. Дитина і світ прекрасного /з досвіту оновлення змісту естетичного виховання дітей у дошкільніх закладах Івано-Франковської області/ //Проблеми освіти. – К., 1997. – Вип. 7. - С. 224-229.

 85. Міщенко І. Писанки з аплікацією //Дошк. віховання. – 1997. - №3. – С. 20-21.

 86. Міщенко І., Лазаренко К. Квіти з гарбузових плодоніжок: [Труд. заняття] //Дошк. віховання. – 1997. - №8. – С. 28.

 87. Морозовська Т. Вчитися танцювати: корисно чи шкідливо? //Дошк виховання. – 1997. №10. С. 6-7.

 88. Музичний розвиток дітей від 2 до 7 років в умовах дошкільного закладу: (Прогр., метод. рекомендації) / Уклад. Науменко Т.І. ; Ін-т пробл. виховання АПН України. –К.: ІЗМН. 1997. – 102 с.

 89. Назаренко А.І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу, сім”ї і соціального середовища //Проблеми освіти. – К., 1997.- Вип. 7. – С. 199-203.

 90. Науменко Т.І. Музичний фольклор у дошкільних закладах України. //Проблеми освіти. – К., 1997. –Вип. 7. – С. 247-250.

 91. Наумчук М.М. та ін. Універсальний довідник “Хочу все знати”:Читання.Розвиток мовлення.Укр.мова. Математика. Природознавство: Для учнів почат. кл. / М.М.Наумчук, О.П.Корчевська, М.І.Майрук. – Тернопіль: Газ. “Підруч. і посібники” , 1997. –102 с.

 92. Низковська О. Знайомтесь ближче: ритмічна гімнастика [для дошкільнят] //Дошк. виховання. – 1997. - №4. – С. 8-10.

 93. Олійник Н. Казки про цифри: готуємо до школи //Дошк. виховання – 1997 - №1. –С. 16-17.

 94. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних закладів: Метод. рекомендації /Уклад. О.Я.Лобас та ін.]. – К.: ІЗМН. 1997. – 147 с. - Бібліогр.: с. 114-115, 147.

 95. Організація і керівництво дошкільного виховання в Україні: Навчальна програма курсу та технологія проведення занять для студ. спец. “Дошкільне виховання” – К.: НПУ, 1997. – 16 с.

 96. Орієнтоване щотижневе планування: Перша мол. група / Л.М.Олійник, О.В.Рогоза, А.О.Задорожнюк, О.І.Гуренко //Дошк. виховання. – 1997. - №8. – С. 12-14.; № 9. – С. 14-16; № 10.– С. 8-9; № 12. – С. 12-15.

 97. Острівна А. Під крилом “Лебідки” оздоровлюються і навчаються діти-чорнобильці //Дошк. виховання. – 1997. - №10. – С. 11-13.

 98. Павленок Г. В етимологічному зоопарку : Заняття для підготовчої групи //Дошк. виховання. – 1997 - № 4. – С. 21.

 99. Перспективний план навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку: Посібник для вихователів дит. закладів (з досвіду роботі я/с №58 “Калинка”) / [Кузь Ф.О. та ін.]; М-во освіти України та ін. – Полтава: Від-во “Криниця”. 1997. – У надзаг. також: Ясла-садок № 58 “Калинка”. Полтав. обл. упр. освіти. Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. - Ч.1: Молодша група. – 127 с.: іл – Бібліогр.: С. 126-127. - Ч. 2: Середня група. – 13О с. –Бібліогр. :с. 128-130.

 100. Побережнікова Т.Г. Українськи витинанки: Метод. рекомендації для батьків, фахівців дошк. та почат. навчання. – Білгород-Дністровський (Одес. обл.), 1997. – 103 с. – Бібліогр.: С.103.

 101. Пономарьова Л. Губи – язичок – зубки : конспект заняття для ст. групи //Дошк. віховання. – 1997. - №1. –С. 14-15.

 102. Портниченко А., Савенко Л. Цілий день – активний рух //Дошк. виховання. – 1997. - №11. С.16

 103. Пруцакова О. Підводний світ: Дидакт. гра //Дошк. виховання. – 1997. - №7. – С. 15-17.

 104. Раєвський Р.Т., Вільчковський Е.С. та ін. Вимоги до фізичного виховання дошкільників, учнів і студентів /пропозиції щодо нормативніх актів з фізичного виховання у навчально-виховній сфері/ //Нові технології навчання. – К., 1997. - Вип. 20. – С. 109-119.

 105. Руднєв С. Самостраховка: Про фізкульт. ігри для дітей //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С. 22-23.

 106. Руднєв С. Слухняний м”яч: Про заняття-розваги з м”ячем //Дошк. виховання. - 1997. - №5. - С. 24-25.

 107. Семенченко П.М. Навчайте думати малят: Ломиголівки, ребуси, кросворди. - К: Вид-во “Довіра”,1997. – 64 с.

 108. Семенченко П.М. Экологический лицей малышам: Как ориентироватиься в сложном мире природы, оберегать его,проводить самостоятельные наблюдения: Рассказы, вопросы, кроссворды. - Донецьк: АТ”Изд-во“Донеччина”,1997. – 34 с.

 109. Сергеев А. Учимся играя…: (Об обучающей программе для детей – “Lekis”). //Компьютеры+Программы. - 1997. - № 5. - С. 70-71.

 110. Сирова К. Ходить осінь по садку: Комплексне заняття //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 22.

 111. Сокирко В. Екологічні садки будуть //Дошк. виховання. - 1997. - №11. - С. 14-15.

 112. Сорока В. Комп’ютер навчає і розвиває //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С.23

 113. Стельмахович М. У згоді з довкіллям: Екологічна культура дошкільнят //Освіта. - 1997. - 8-15 січ. - С. 9.

 114. Тараканова А.П. та ін. Перші кроки в мистецтві: Метод.посібник для худож. - комплекс. занять з дітьми дошк. віку (А.П.Тараканова, В.Ф.Жуковська, П.В.Мережин). - К.: ІЗМН,1997. – 47 с.

 115. Ткаченко В. Дарують радість і бадьорість: (Загартування дітей в яслах-садку №27 м.Сміла). //Дошк. виховання. - 1997. - № 12. - С. 9.

 116. Труфалова Л. Фізкультура, плавання, духовний гарт: Валеол.виховання в дошк. закладах Дніпропетровщини //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 22-23.

 117. Туров М. Створи свою казку: Метод. робота з дітьми дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 9. - С. 11.

 118. Український садочок: Читанка: У 3 кн. / Упоряд. Д.Чередніченко, Г.Кирпа. – К.: Вид-во “Смолоскип”,1997. - Кн. 3: Методичний додаток до читанки для українського дошкілля. – 205 с.

 119. Усатенко Т. Веселики: українознавство в дошкіллі //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.10-11; 29 січ. - 5 лют. - С. 6-7.

 120. Фесюкова Л.Б. От трех до семи: Кн. для пап, мам, дедушек, бабушек. - Х.: Вид-во «Фолио»; Ростов п/Д: Вид-во «Фолио», 1997. - 444 с. - (Для пап и мам). - Библиогр.: 443- 444(28 назв.)

 121. Цей чудовий дивовижний розмаїтий світ [рослин] //Дошк. виховання. - 1997. - № 7. - С. 13-14; № 9. - С. 24-25.

 122. Чепіленко К. Виправляємо вади мови //Дошк. виховання. - 1997. - № 11. - С. 21.

 123. Шаповалова І.В. Особливості вивчення української мови дітьми шестирічного віку в умовах Донбасу //Проблеми українськоі мови та методики. - Слов`янськ: СДПІ, 1997. - С.74-76.

 124. Швець К. Естетичний розвиток дітей у дитячому садку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 137-138.

 125. Шецкін Г. Математичні таємниці [в дошкільному навчанні] //Дошк. виховання. - 1997. - № 5. - С. 26-27.

 126. Юзвак Ж. Плекаймо високе в людині: Духовність дитини //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.10-11.

 127. Юрочкіна С. Щоб дбати, треба знати: Про валеолог. освіченість дітей дошк. віку //Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С.14-15, № 4. - С. 18-19.

 128. Юрочкіна С. Валеологія для малят //Дошк. виховання. - 1997. - №1. - С.9.

 129. Якубенко В.В. Виховуємо природолюбів: Екологічна освіта в дошкільному закладі //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип.7. - С. 229-234.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..