Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На сегодняшний день профилактика и противодействие экстремизму и иных правонарушений со стороны неформальных молодежных группировок занимает одно из ...полностью>>
'Образовательная программа'
«Разработка и внедрение в практику системы подготовки специалистов, обеспечивающей генерацию новой массовой волны предпринимателей наукоемкого бизнес...полностью>>
'Реферат'
Роль русских, советских и зарубежных ученых. Основные направления и пер- спективы совершенствования радиоприемных устройств системы электросвязи и ве...полностью>>
'Документ'
Основы прав человека — уважение жизни и достоинства каждого отдельного человека — присутствуют в большинстве великих религий и философских учений мир...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Органи управління системою освіти

 1. Андрощук А.О. Система контролю якості середньої та вищої освіти: нові підходи //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. - 1997. - №2 . - С.20-26. - Бібліогр.: 8 назв.

 2. Величко И.П. Проблемы государственного влияния на развитие системы образования //Придніпровський наук. вісн. Сер.:Гум. науки.Дніпрпетровськ.1997. - № 6(17). - С.11-14.

 3. Волков О. Національна гуманітарна політика: від ідей до втілення //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 8-13.

 4. Выхрова В.И. Сущность социального механизма управления образованием в период трансформации общества //Учёные зап. ХГИ “Народная Укр. академия”. - Х.,1997. - Т. 3. - С. 61-69.

 5. Дарманский М.М., Войтенко В.І. Про завдання та функції органів управління освітою в регіонах щодо постатейного виконання положень Закону України “Про освіту”. - Хмельницький: Вид-во “Поділля”, 1997. - 94 с.

 6. Дробноход М., Левицький В. Проблема формування управлінської еліти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С. 29-36.

 7. Єрмола А., Халін А. Комп`ютеризація управління закладами освіти в Київському районі м. Харкова //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №2. - С.147-156.

 8. Згуровський М. Держава має зробити вибір //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.2.

 9. Згуровський М. Докорінне реформування освіти – це відтворення інтелектуальності і духовності українського народу //Освіта України. - 1997. - 11 лип. - С.1,6.

 10. Згуровський М. Запровадження документів про освіту нового зразка //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - Дод.

 11. Згуровський М. “Ми повинні упереджувати ситуацію, а не фіксувати проблеми” //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.4.

 12. Згуровський М. Міносвіти і далі гостро реагуватиме на прояви порушень законодавства //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.3.

 13. Згуровський М. Номенклатура спеціальностей: новий підхід: (Структурне реформування освіти) //Освіта України. - 1997. - 11 квіт. - С.2.

 14. Згуровський М. Освіта дійшла крайньої межі //Закон і бізнес. - 1997. - 27 серп. - С.3.

 15. Згуровський М. Освіта – справа незнищенна //Голос України. - 1997. - 30 серп. - С.2.

 16. Згуровський М. Підготовку кадрів – на рівень сучасних вимог //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.14-20.; Освіта України. - 1997. - 30 трав. - С.3.

 17. Згуровський М. Працевлаштування молоді: проблеми і перспективи: (Виступ Міністра освіти України у Верховній Раді 8 лип. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 18 лип. - С.1-2.

 18. Згуровський М. Про що домовлено в Мехіко //Уряд. кур`єр. - 1997. - 2 жовт. - С.3.

 19. Згуровський М. Проблеми і перспективи //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С.2-6.

 20. Згуровський М. Реальний шлях збереження освіти – реформування //Освіта і управління. - 1997. - №1. - С.6-12.

 21. Згуровський М. “Структурне реформування – це примноження потенціалу освіти” //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.1.

 22. Згуровський М. Удосконалення мережі навчальних закладів: причини і перспективи //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.2.

 23. Згуровський М. Що рік навчальний нам готує? //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 серп. - С.8.

 24. Згуровський М. “Явища, зумовлені економічною кризою, не повинні затіняти позитивних напрацювань” //Освіта України. - 1997. - № 1, січ. - С.1,3,4.

 25. Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. Математические модели управляемых социальных систем типа “Высшее учебное заведение” //Згуровський М.З., Доброногов А.В., Померанцева Т.Н. На основе методологии системного анализа. - К.: Наук. думка,1997. -С.48-57.

 26. Змін на краще не передбачається: Констатувала колегія МО України 14 січ. 1997 р. //Освіта. - 1997. - 15-22 січ. - С.1-3.

 27. Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти. - К.: ІЗМН, 1997. - 179 с.

 28. Коломінський Н. Стиль керівництва в освіті: проблеми формування та вдосконалення //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 2. - С. 106-113.

 29. Курас І. “Ставити запитання легше, ніж відповідати”: (З колегії МО) //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.3.

 30. Палеха Ю. Методологічні основи культури управління //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.82-85.

 31. Подмазін С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.137-139. - Бібліогр.: 7 назв.

 32. Покась В. З доповідної про хід виконання Розпорядження Президента України від 29 груд.1994 р. № 202/94-рп та постанови КМ України від 19 лют. 1996 р. № 222 щодо мережі дошкільних та інтернатних закладів //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.5-7.

 33. Росул В., Ситар І. Колективні зусилля дають хороші результати: Обл.управління освіти Закарпаття //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С. 75-77.

 34. Савченко А. Школа в фарватере: школьное образование //Правда. - 1997. - 28 марта. - С.2.

 35. Савченко А. “Державні освітні стандарти - важіль управління якістю освіти” //Освіта України. - 1997. - 18 квіт. - С.1-2.

 36. Савченко О.Я. Зберегти мережу (дит. садків та шкіл-інтернатів) //Дошк. виховання. –1997. - № 8. - С.3-4.

 37. Сазоненко Г. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.79-84.

 38. Склад Атестаційної колегії МО України //Освіта України. - 1997. - 7 берез. - С.3.

 39. Цушко І. Роль соціально-психологічної служби в управлінській діяльності райво та навчально-виховних закладів //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С. 123-133.

 40. Чирва А. Щоб узяти - треба мати:/ Нотатки з розширеної колегії МО України 14 січ. 1997 р. //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 січ. - С 3.

ЕКОНОМІКА І СТАТИСТИКА ОСВІТИ

 1. Бескид Й.М. Питання створення нового (фінансового) механізму господарювання в системі вищої школи //Фінанси України. - 1997. - № 1. - С. 27-31.

 2. Затуренська В.О. Питання економічних відносин у документах про шкільну освіту: Господарська діяльність шкіл //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С.18-25.

 3. Зублілевич С., Шуляк О. Облік платних послуг у державних вищих навчальних закладах //Бух. облік і аудит. - 1997. - № 4. - С. 41-51.

 4. Кігель Р., Радомисельський М. Вузи, наука, ринок //Екон. України. - 1997. - № 3. - С.71-74.

 5. Козаков В., Дзвінчук Д. Мета як основний фактор ефективного освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 3. – С .31-35.

 6. Козаков В., Дзвінчук Д. Функціонально-психологічна модель спільної діяльності як основа освітнього менеджменту //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 2. - С.71-78.

 7. Маслов В., Шаркунова В. Принципи менеджменту в установах освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1,№1. - С.77-84.

 8. Мінюков П.І., Мінюкова Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України: Зб.законодав. і норм. актів. - К.,1997. - 127 с.

 9. Пирога С., Пирога І. Джерело фінансування освіти //Екон. України. - 1997. - № 2. - С.87-89.

 10. Терновська В. Скільки коштує інформація про освіту //Міжнар.освіта. - 1997. - № 5. - С.33.

 11. Толочко В. Менеджерська роль міськво в освітній діяльності установ //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 128. - 131.

 12. Чернецкий Ю. От каких «орешков» мы отказываемся: Об экономическом значении образования и науки //Зеркало недели. - 1997. - 24 мая. - С. 12.

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 1. В Академії педагогічних наук України: (Заг. збори АПН України, підсумки 1996 р. та завдання на 1997-й) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 230-233.

 2. В АПН України: Звітно - виборні загальні збори, 17 груд. 1997 р. //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 235-338.

 3. Згуровський М. Нова ситуація розвитку освіти і роль педагогічної науки: (Доп. на загальних зборах АПН України, 28-29 січ. 1997 р.) //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.3.

 4. Нове поповнення АПН України //Освіта України. - 1997. -7 лют. - С. 1.

 5. Про розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні в період становлення і діяльності АПН (1992-1997 рр.): Постанова загальних зборів АПН України //Педагогіка і психоологія. - 1997. - № 4. - С. 239-242.

 6. Талалуєва Н. Нове відділення АПН України розпочало роботу //Освіта України. - 1997. - 28 лют. - С.2.

 7. Ярмаченко М. Академія педагогічних наук України: (До 5-річчя від дня заснування) //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С.6-10.

 8. Ярмаченко М.Д. Академія педагогічних наук України (п”ятиріччя становлення і розвитку). - К.: Пед. думка,1997. - 154 с.

З”їзди, конференції, наради з питань освіти

 1. Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационное обеспечение“ : І\/ Междунар. студ. науч. конф., 26 апр.1997 г. - X., 1997. - 120 с.

 2. Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических дисциплин в техническом вузе: Тез. междунар. науч. конф. /Сост. З.У.Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 120 с.

 3. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: Тез. доп. наук. конф.,4-6 лют.1996 р. /Редкол.: В.О.Дмитренко (відп.ред.) та ін. - X.: Основа, 1997. - 87 с.

 4. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості в процессі вивчення математики та інформатики”: Міжвуз. наук. - метод. конф. - Суми:СДПІ,1997. - 90 с.

 5. Берегівська українська гімназія: Матеріали наук. - практ.конф.,присвяч. 100-річчю заснування гімназії, 75-річчю відкриття в ній класів з укр. мовою навчання /Ред. - упоряд. В.Худанич. - Ужгород, 1997. - 116 с.

 6. Вероятность и статистика в школе: Междунар.науч. - метод.конф., Донецк,28-30 янв.1997 г. //Математика. - 1997. - №16 /апрель/. - С.1.

 7. Використання комп`ютерних технологій у навчальному процессі”:Тези доп. наук. - метод. конф.,18-20 листоп. 1997 р. – Х.: ХТУРЕ, 1997. - 343 с.

 8. Іван Огіенко (Митрополіт Іларіон) і виховання національно свідомої особистості: Наук. доп. Всеукр. наук. конф., 16-17 січ. 1997 р. - К.: Вид-во Київ. міжрегіон. ін-ту удоскон. вчителів, 1997. - 336 с.

 9. Іван Огіенко й утвердження гуманітарної науки та освіти в Україні: Матеріали доп. і повідомл. на Всеукр. наук. - практ. конф., 5 берез. 1997 р. м.Житомир, 1997. - 104 с.

 10. Изучение и преподавание филологических дисциплин в техническом вузе: Материалы междунар. науч. конф., Киев, 10-12 апр. 1997 г. /Сост. З.У. Борисова. - К.: КМУЦА, 1997. - 130 с.

 11. Імідж сучасної школи: Матеріали Всеукр. наук. - пошук. семінару “Як створити позитивний імідж школи нового типу?”, 14-15 берез. 1996 р. - К., 1997. - 539 с.

 12. Інтеграція освіти, науки та виробництва: Матеріали ІІІ міжнар. наук. - метод. конф., 25-29 верес. 1997р. - Луцьк, 1997. - 235 с.

 13. Інформаційні технології в науці та освіті”: Матеріали Всеукр. конф. мол. науковців, 15-18 квіт. 1997 р. /Черкаси: ЧДУ, УДПУ, 1997. - Ч. 1. - 244 с.

 14. Конфлікти в педагогічних системах: Зб. доп. наук. - практ. конф., 20-21 трав.1997 р. - Вінниця: ВДТУ, 1997. - 342 с.

 15. Матеріали Міжнародного теоретико-методологічного семінару “Гуцульщинознавство як розділ науки та навчальний предмет”, м. Косів,6 верес. 1996 р. //Гуцул. шк. - 1997. - № 1. - С.49-66.

 16. Мельничук М. Виховувати на принципах християнської моралі: Про Третю міжнар. наук. - практ. конф. “Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процессі духовного відродження України”, трав. 1997 р. м. Острог //Дошк. виховання. - 1997. - № 8. - С.8-9.

 17. Методологія неперервної освіти працівників дошкільних закладів: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф.,м.Рівне,14-15жовт 1997 р./Уклад.Г.І.Поніманська та ін. - Рівне, 1997. - 56 с.

 18. Міжнародні науково-практичні читання: “Цінності у вихованні підростаючого покоління: проблеми, пошуки, перспективи”, Київ, 20-21 листоп. 1996 р.: Статті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С.105-191.

 19. Педагог, учений, потріот: Матеріали ІV наук. - освітян. конф., присвяч. М.О. Максимовичу, груд. 1994р. - К.: РВЦ “Київ. ун-т”, 1997. - 78 с.

 20. Педагог і державотворення: (Конф. на Донеччині “Роль учителя у державотворенні”) //Освіта. - 1997. - 2-9 квіт. - С.1.

 21. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку: Матеріали звіт. наук. конф., 31 жовт. - 1 листоп. 1996 р. /Укр. ін-т підвищення кваліфікації кер. кадрів освіти. - К.,1997. - 296 с.

 22. Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. /Редкол.: М.М. Слюсаревський (голов. ред.) та ін. - К.: ДОК- К, 1997. – 178 с.

 23. Приятелі дітей”: Перша Всеукр. конф. (керівників дитячих будинків та інтернатів України), м. Моршин //Укр. слово. - 1997. - 27 листоп. - С.7.

 24. Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук 1997-2005рр.: Проект для обговорення на Всеукр. нараді зав. каф. соц. - гум. дисциплін /МО України; (Уклад.: Андрущенко В.П. та ін. - К.: Генеза, 1997. - 16 с.

 25. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Всеукр. наук. - метод. конф., 23-24 жовт. 1997 р.: Матеріали доп. та повідомл. /Редкол.: М.Р.Баяновська та ін. - Ужгород.,1997. - 283 с.

 26. Проблеми удосконалення навчального процессу та поліпшення якості підготовки фахівців: Тези доп. наук. - метод. конф. кафедр Академії залізн. трансп., 4- 5 груд. 1996 р.). - Х.: ХарДАЗТ,1997. - 130 с.

 27. Проект базового компонента дошкільної освіти: Заоч. наук. - практ. конф. //Дошк. виховання. - 1997. - №12. - С.3-8.

 28. Роль шкільної бібліотеки в системі національної освіти України”:Тези доп. всеукр. наук. - практ. конф., Хмельницький. - К.: ІЗМН, 1997. - 115 с.

 29. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ., квіт. 1997 р. /Уклад. К.М. Левківський та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 162 с.

 30. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 183 с.

 31. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. В.П. Фоменко та ін. Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 213 с.

 32. Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради зав. каф. соц. - гум. дисциплін, Київ, квіт. 1997 р. / Уклад. К.М. Левківський, О.М. Мовчан та ін.; Редкол.: В.П. Андрущенко (відп. ред.) та ін. - К.: Генеза, 1997. - 283 с.

 33. Соціально-педагогічні проблеми виховання дітей та молоді в національній системі освіти та шляхи їх вирішення”:Матеріали наук. - практ. конф. - Дніпропетровськ: ЗАТ Вид-во “Поліграфіст”, 1997. - 77 с.

 34. Студентська наука – тридцятиріччю університету”: Студентська наук. конф. Зб. тез. доп., 9 -11 квіт. 1996 р. - К.: КДТЕУ, 1997. – 131 с.

 35. Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів: Зб. наук. пр. наук. - метод. конф., 28-30 жовт. 1997 р. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. - 224 с.

 36. Теорія і практика вивчення природничих дисциплін у вищий і середній школі: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., 17-18 квіт. 1997 р. - Умань: УДПІ, 1997. - 196 с.

 37. Трудова підготовка школярів та підготовка вчителів трудового навчання: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали наук. - практ. конф., присвяч. 25-річчю технол. фак. СДПІ, 2-3 жовт. 1997 р. - К.: Словіянск: ІЗМН, 1997. - 191 с.

 38. Університет та регіон: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф., 17-18 груд. 1996 р. /Уклад. М.В. Загірняк та ін.; Редкол.: Коняєв О.М. (гол.). - Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 1997. - 194 с.

 39. Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. 1-3 лют. 1996 р. / В.П. Андрущенко (ред.) та ін. - К., 1997. - 544 с.

 40. Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”: Матеріали міжнар. конф. (4; 1997; Дніпропетровськ): (У 2 т., 5 ч.). – Дніпропетровськ,1997. - Т.1, ч. 2: Методика викладання іноземних мов. Французька література у контексті літературних зв`язків з літературами Західної Європи та слов`янськими літературами. - 154 с.

СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Андрущенко В. “Погляд влади і прогресивних сил звертаеться до молоді”: Перший Конгрес молоді України //Освіта України. - 1997. - 20 черв. - С.2.

 2. Відбувся з”їзд Спілки викдадачів вищої школи та науковців України //Освіта. - 1997. – 4-11 черв. – С.1.

 3. Відбулася установча конференція нової педагогічної організації - Спілки освітян України //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.1.

 4. Гуменюк В. “Боріться – поборете…”: З виступу голови новоствореної Спілки освітян //Освіта. - 1997. - 21-28 трав. - С.12.

 5. Дробноход М. Сьогодні вчений не має права залишатись поза політикою: Промова голови Спілки викладачів вищої школи та науковців України на з`їзді //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.4-5.

 6. Онаць О. Асоціація керівників шкіл України: конференція у березні //Освіта України. - 1997. - №2, січ. - С.2.

 7. Русаков А. Ты будешь рад, что знал меня когда-то: Киевский клуб интересных педагогов /О Л.В. Новохацкой, В.Н. Зоц, М.И. Стулаке //Первое сентября /М/. - 1997. - 11 янв., №3-С.6-7.

 8. Сачков Л. Не можна давати суспільству людей з неповноцінними знаннями //Освіта України. - 1997. - 1 серп. - С.1.

 9. Тимошенко І.І. Асоціація недержавних навчальних закладів. Кроки становлення //Освіта. - 1997. - 16-23 лип. - С.1.

 10. У ЦК профспілки працівників освіти і науки //Освіта України. - 1997. - 4 квіт. - С.3.

 11. Усенко Л. “Я вмію робити те, чого у цій країні не вміє робити ніхто...”: Президент освітньої корпорації “Гранд” В.М. Співаковський (Приватна освіта) //Київ. вісник. - 1997. -1 квіт., №36. - С.

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

 1. Мінюков П., Мінюкова Т., Мінюков А. Нова система регулювання трудових відносин з керівними і науково-педагогічними працівниками закладів освіти України //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 86-93.

ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА

 1. Барна М. Часопис, потрібний освітянам: (“Рідна школа”) //Рідна шк. - 1997. - №5. - С.5.

 2. Дятлов В. Историю на свободу пытается выпустить новый педагогический журнал “Історія в школі” //Всеукр. ведомости. - 1997. - 5 февр. - С.7.

 3. Зязюн І., Юрас І. [“ПостМетодика”-] часопис педагогічної Мекки //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.9.

 4. Кравченко Б. Видання освітньої літератури, преса /у 1930-ті рр./ //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.175-184.

 5. Кравченко Б. Освіта, книговидавнича справа, преса //Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. - К.: Основи, 1997. - С.280-306.

 6. Кузнецов Ю. Фахові журнали: думки вголос //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.7.

 7. Степанишин Б. “Рідна школа” на Рівненщині //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 12.

 8. Федоренко Д. Єдиній і неповторній “Рідній школі” //Рідна шк. - 1997. - № 5. - С.35.

 9. Щербатенко І. “Рідна школа” - вчора, сьогодні, завтра: Пед. щомісячнику - 75 років //Уряд. кур`єр. - 1997. - 24 трав., № 90-91. - С. 11.

 10. Ярмиш Ю. Неформальна студентська преса. Стіннівки 50-х рр. //Освіта. - 1997. - 28 трав. - 4 черв. - С.7.

ФОНДИ НА ПІДТРИМКУ ОСВІТИ

 1. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей ”Україна- дітям”: Указ Президента України від 19 берез.1997 № 253/92 і Положення про національний фонд социального захисту матерів і дітей”Україна- дітям“ //Ваше здоров”я. - 1997. Дод. ”Вісник МОЗ України”. № 4. - С.5-6.

 2. Стрілько В. Де закритий скарб фонду ім. Ярослава Мудрого: (Бесіда з президентом Міжнар.освіт.фонду) //Робітнича газ. - 1997. - 15 серп.

 3. Фонд “Відродження”.Третя Соросівська олімпіада з математики, фізики, біологіі, хімії:Для учнів 9-11-х кл. загальноосвіт.шк.: В 4 кн. - К.: Міжнар. фонд “Відродження”,1997. - Кн.1:.З математики. - 24 с.:іл. -Кн.2: З фізики. - 44 с.:іл. -Кн.3: З біології . - 32 с.:іл. -Кн. 4. З хімії. - 36 с.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ

 1. Вяткіна Н.,Каналес М. Українсько-американські премії за досягнення у викладанні. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С.27.

 2. Основні положення меморандуму про співробітництво між Урядом України і Організацією Об”єднаних Націй з питань освіти, науки і культури /ЮНЕСКО/ //Бюлетень ЮНЕСКО. - 1997. - Вип. 3. - С. 3-5.

 3. Терновська В. Навіщо потрібен TOEFL: Центр міжнар.обмінів в галузі освіти та науки //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 8.

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

 1. Бурда М. Педнаука і системне методологічне забезпечення практики. //Пед. газ. - 1997. - Серп.

 2. Bелемець О. Вплив ідей реформації і відродження на розвиток української культури та педагогіки. //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.41-44.

 3. Жуковська Т.Б. Використання народної педагогіки у системі підвищення кваліфікації працівників культури. //Культура України: стан, проблеми, тенденції розвитку. - К.,1997. - С.109-ІІІ.

 4. Зязюн І., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К.,1997. – 304 с.

 5. Коваленко В., Герасименко Н. Философия педагогики //Судоходство. - 1997. - № 7/8. - С. 68-69.

 6. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні системи освіти //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 3-19.

 7. Кононенко П.П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. -1997. - Т. 1, № 3. -С. 19-30.

 8. Лубенко В. “Система стрижневої істини” в поліфункціональній освіті //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С. 37-39.

 9. Петров Ю. Ідеал освіченості: Інформаційна база суб`єкта культури //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 11-15.

 10. Питишкин-Потанич В.А. Лекции по педагогике //Сімферополь: Журн. ”Крым. Арх.», 1997. - Ч. 2. - 1997. - 96 с.

 11. Сліпухов М.І. Єдність та взаемозв”язок закономірностей педагогічного процессу, пинципів і правил педагогічної діяльності //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: 3б. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С. 131-138.

 12. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка: Навч. - метод. посіб. (для студ. пед. навч. закладів, держ. ун-тів). - К.: ІЗМН, 1997. – 231 с.- Бібліогр.: с. 228-230.

 13. Струманський В. На засадах народності: (Про етнопедагогіку) //Пед. вісн. -1997.-№ 2.-С. 9-11.

 14. Тарасюк М., Мельник Т. Історичні аспекти педагогічної технології //Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 1997. - Вип.1. - С. 63-66.

 15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закладів освіти. - Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 1997. - 190 с.- Бібліогр.: с. 187-188 (63 назви).

 16. Чупилко Г.Р. Використання засобів української народної педагогіки в навчально-виховному процессі //Гуманізація навчально-виховного процессу. - Слов`янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип. 2. - С. 17-23.

 17. Яцина Н. Народна педагогіка: Матеріали до уроку //Дивослово. - 1997. - № 1. - С. 21.

Див. такожСкачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 4. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..