Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства предприятий. Государственное регулирование отношений несостоятельности. Антикри...полностью>>
'Документ'
Стрежевого Исследование микрофлоры животных ЦЭВД г. Стрежевого 10 ( ) 7.10.0 Лунёва Анастасия 7 Калужская область МОУ СОШ № г....полностью>>
'Документ'
Опубликовано в Dialectics, Neuchatel, 1951, Bd. V, H.I, pp. 8-24. GW 16 Перевод приводится по изданию: К.Г.Юнг "Психология переноса" М.: Реф...полностью>>
'Программа'
С 01 ноября 2008 года Швейцария присоединится к Шенгенскому и Дублинскому соглашениям Евросоюза: к этой дате завершится процесс ратификации всех необ...полностью>>

Педагогічна бібліографія (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України: Рішення колегії МО України від 24 верес. 1997 р. № 19/4-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 22. - С. 3-24.

 • Про підсумки експериментальної роботи авторської (М.П. Гузика) школи-інтернату №3 м.Южного Одеської області: Рішення колегії МО України від 29 жовт. 1997 р. № 20/3-3 //ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 3-10.

 • Про затвердження Цільової комплексної програми “Вчитель”: Рішення колегії МО України і президії АПН України від 29 жовт. 1997 р. № 20/6-5, №1-7/10-103; Цільова комплексна програма “Вчитель”//ІЗ МО України. - 1997. - № 24. - С. 11-25.

 • Положення про класного керівника середнього закладу освіти: Проект: Лист МО України від 28 лют. 1997 р. № 1/9-77 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 25-27.

 • Про викладання соціально-гуманітарних дисциплін у 1997/98 навчальному році: Лист МО України від 27 лип.1997 р. № 1/9-281 //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 22-24.

 • Про стан підготовки фахівців з туристсько-краєзнавчої роботи у вищих педагогічних закладах освіти України: Інформ. - метод. лист //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 28-31.

 • Про організацію гурткової роботи у позашкільних закладах освіти: Роз`яснення МО України від 23 січ. 1997 р. № 1/9-28 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. - С. 28-30.

 • Щодо практичного застосування частини першої статті 5 та частини четвертої статті 24 Закону України “Про відпустки”: Роз`яснення МО України від 12 лют. 1997 р. № 10/2-493 //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С. 5-7.

 • Зведена інформація про кращий педагогічний досвід з проблем виховної роботи, організації, керівництва, контролю за виховним процессом: Інформ. від 1 лип. 1997 р. № 1/9-250 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. - С. 10-26.

 • Про умови, порядок проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” та критерії відбору поданих на конкурс матеріалів: Повідомл. МО України від 19 листоп.1996 р. № 1/9-490 //ІЗ МО України. - 1997. - № 2. - С. 24-27.

 • Про закінчення 1996/97 навчального року і проведення екзаменів у середніх закладах освіти: Повідомл. МО України від 26 груд. 1996 р. № 1/9-540 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С.3-5.

 • Орієнтовний перелік тем творів з української літератури для випускного екзамену у 11(12)-х класах: Повідомл. МО України від 22 груд. 1997 р. № 3 /1-5 //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 6-9.

 • Про порушення порядку видання посібників: Повідомл. МО України від 4 квіт. 1997 р. № 1/9-134 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С. 29-30.

 • Про випускні екзамени з математики за 1996/97 навчальний рік: Повідомл. МО України від 9 квіт. 1997 р. № 1/9-139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 13-15.

 • Концепція гуманітарної освіти України: Затв. МО України від 10 квіт. 1996 р. – К.:Генеза,1997. –13 с.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для основної і старшої школи, ліцеїв та гімназій з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв. 1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 12. - С. 8-27.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для початкових класів з українською мовою навчання на 1997/98 навчальний рік: Затвердж. МО України від 10 черв.1997 р. //ІЗ МО України. - 1997. - № 14. - С. 8-16.

 • Перелік навчальних програм, підручників і навчальних посібників для середніх закладів освіти з російською та іншими національними мовами навчання на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 17. - С.14-30.

 • Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх: Наказ Мін. охорони здоров”я України від 31 берез. 1994 р. № 46; Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативних док. У 3-х тт. Т. 3. - К., 1997. - С. 69-155.

 • Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці: Наказ Держ. комітету України по нагляду за охороною праці від 30 груд. 1994 р. № 130; Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов”язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці //Законодавство України про охорону праці: Зб. нормативнихдок.У 3-х тт. Т.З. – К.,1997. – С. 156-166.

 • Про вивчення природничо-математичних дисциплін і трудове навчання у 1997/98 навчальному році //ІЗ МО України. - 1997. - № 18. - С. 28-32.

 • Положення про проведення ХХІ зльоту юних інспекторів руху України та фіналу Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН ЮІР) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 25-30.

 • Екзаменаційні білети для 11-(12)-х класів середніх закладів освіти (з денною і вечірньою формами навчання) //ІЗ МО України. - 1997. - № 3-4. - С. 9-60.

 • Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу серед клубів веселих та найкмітливіших (КВН) юних інспекторів руху //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. - С. 27-28.

 • Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в середніх закладах освіти, які працюють у зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС //ІЗ МО України. - 1997. - № 19. - С. 19-22.

 • Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників: Наказ ВАК України від 13 квіт. 1997 р. № 86 //Освіта і управління. –1997. – Т. 1, №2. - С.173-186.

 • Молодь і закон: Зб. нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді /За заг. ред. Н.І. Косаревої. - К.: ІЗМН, 1997. - 352 с.

 • Конвенція про професійну орієнтацію та професіїну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів: Конвенція 142 МОП //Людина і праця. - 1997. - № 9-10. - С.55-58.

  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

  1. Актуальні проблеми педагогічної науки сьогодення /В.Мадзігон, М.Бурда //Біол. і хімія в шк. - 1997. - № 3. - С.8. - 11.

  2. Астахова В.І. Освіта в Україні: історичні та соціально-політичні витоки кризи //Нові технології навчання. – К., 1997. – Вип.20. - С. 3-11.

  3. Балл Г. Психолого-педагогічні засади гуманізації освіти //Освіта і управління. –1997. –Т.1, №2. - С.21-36.

  4. Бєлих О.С. Взаємозв`язок гуманізації загальної середньої та вищої школи //Освіта на Луганщині. –1997. - № ½. - С.8-12.

  5. Бобіна Т.І., Рогозінський В.В. Дещо про перспективи національної школи //Зарубіж. л-ра в навч. закладах. –1997. - № 1. - С.2-4.

  6. Васильєв І. Ідеологія професіоналізму: сучасна та на перспективу: Гуманізація і демократизація освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 3. - С. 57-62.

  7. Васьківська Г.О. Національна культура в системі громадянської освіти //Відродження. - 1997. - №3. - С.12-16.

  8. Величко И.П. Проблеми государственного влияния на развитие системы образования //Придніпр. наук. вісн. - 1997. - № 6: Гуманітарні науки. - С.11-14.

  9. Галахер К. Демократичні цінності в навчанні та вихованні //Шлях освіти. - 1997. - №2. - С.27-28.

  10. Гергель О. Забути про романтизм в освіті: Стратегічні напрями реформування освіти //Укр. газ. - 1997. - 11 верес. - С.7.

  11. Гергель О. Час - категорія філософська: (Спроба осмислити криз. стан освіти в Україні та запропонувати заходи його стабілізації) //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 2. - С.167-171.

  12. Головко О. Заради цього треба жити і працювати: Освіта і виховання дітей та молоді //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.3-4.

  13. Гошовська В. Добрий жест окупиться сторицею: (Про стан освіти в Україні) //Голос України. - 1997. - 15 серп. - С.1-4.

  14. Громовий В. Реформування школи: погляд з позиції учня //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.24-29.

  15. Данилевич О. Інноваційна та експериментальна робота в освітній системі Запорізької області: характер та спрямованість //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 1. - С.140-143.

  16. Діалог для розвитку освіти:(Круглий стіл МФ ”Відродження”Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”) //Міжнар. освіта. - 1995. - № 5. - С.3-7.

  17. Добрускін М. Освіта і суспільство //Рідна шк. - 1997. - № 7/8. - С.6-9.

  18. Дригус І. Закон уже працюе, проекти ще будуть:(23 берез.1996 р. Парламентом України прийнята нова редакція Закону ”Про освіту”) //Рідна шк. - 1997. - №1. - С. 2-5.

  19. Дубовис М. Якою бути освіті в Україні //Освіта України. - 1997. –25 лип. - С.1-2; 1 серп. - С. 2.

  20. Дусавицький О. Від науки – до практики: (Про нові підходи в системі освіти) //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.45.

  21. Духовні основи суспільно-політичного життя. Науковий і культурно-освітній процеси: деформації, пошуки //Україна: друга половина ХХ століття. - К.:Либідь,1997. - С.146-163.

  22. З чого починаємо і куди йдемо?: Реформи в освіті /В.Орищенко, Л.Моїсеєв, Е.Карпова, О.Саннікова //Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С.3.

  23. Заславская Н. Проблемы и перспективы институционализации приватного образования: оценки экспертов //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 417-420.

  24. Звиняцьковський В. Я. Шляхи та завдання практичної гуманітаризації загальної середньої освіти та системи шкіл за педагогічною технологією “Освіта для життя”: /Концептуальні тези/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.132-136.

  25. Іванюк І. Ціннісні орієнтації у світлі концепції інтеркультурної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 26-27.

  26. Киричук О.В. Філософія освіти і проблеми виховання //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.4-9.

  27. Кисельов М. Феномен гуманітарної освіти в Україні //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №1. - С.129-133.

  28. Кислова О.Н., Шеремет И.Н. Экспликация методики применения энтропийно-информационной модели развития к изучению проблемы образования в украинской прессе //Харьковские социологические чтения - 97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 1. - С. 118-122.

  29. Климишин І. Про концепцію освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - Січ., №1. - С.3.

  30. Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти //Освіта і управління. –1997. - Т.1, № 3. - С.19-30.

  31. Кононов А.А. К вопросу о роли образования в постиндустриальном обществе //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 322-324.

  32. Концептуальні засади розвитку освіти національних меншин в Україні: Проект //Відродження. - 1997. - № 2. - С.2-11.

  33. Концепція вивчення мов національних меншин у загальноосвітніх школах України //Освіта України. –1997. - 21 лют. - С.8-9.

  34. Концепція гуманітарної освіти України. - К.: Генеза, 1997. - 14 с.

  35. Концепція інформатизації школи //Міжнар. освіта. - 1997. - № 1. - С.33-34.

  36. Концепція позашкільної освіти та виховання //Освіта України. - 1997. - 14 берез. - С.3-4.

  37. Корсак К. До проблеми парадигми сучасної освіти //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.12-22.

  38. Костик Ю. Школа завтрашнього дня //Рідна шк. -1997. - № 7-8. - С.10-13.

  39. Кравцова Л.В., Кравцов Г.М. Мультімедія - новий етап в сучасній освіті //Метода. - К.,1997. - Вип.4. - С.19-23.

  40. Красняков Є. Освіта: здобутки і втрати //Голос України. - 1997. - 22 лип. - С.8.

  41. Кремень В. Орієнтири на перспективу //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С.2-6.

  42. Крижанівська В. Новому поколінню - нову освіту //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип., №26. - С. 10.

  43. Крышталев В. Функции гуманитаризации образования в конце ХХ века //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преп. социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С. 415-416.

  44. Кудін В. Виклик майбутнього і сучасна освіта //Віче. - 1997. - № 3. - С.115-119.

  45. Кузьменко В., Путій С. Чого чекати завтра?: Про інновації в системі освіти //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С. 50-51.

  46. Культ підходить і нашому суспільству. Якщо є культ освіти: (Бесіда з учасниками “Круглого столу “Голосу України”) //Голос України.- 1997. - 31жовт. - С.12.: Авт.: В.Кремень, В.Семиноженко, М.Згуровський та ін.

  47. Куриленко В. Украинское образование: две головы хорошо, одна—лучше //Независимость. - 1997. - 21февр. - С.6.

  48. Куценко В.І., Удовиченко В.П. Через терни (роздуми про освітянську галузь) //Трибуна. - 1997. - № 3-4. - С.12-14.

  49. Куценко В., Опалева І. Освіта і національна безпека України //Голос Громадянина. - 1997. - № 5. - С. 56-61.

  50. Куценко В., Шпарага Т. Людський капітал: місце і роль у реалізації економічних реформ: (Концепція розвитку освіти) //Вісн. НАН України. - 1997. - № 1-2. - С.27-32.

  1. Кучма Л.Д. Проблеми молоді – проблеми держави: Виступ Президента України на Конгресі укр. молоді 26 трав. 1997 р. //Уряд. кур’єр. – 1997. – 29 трав. – С. 3-4.

  2. Литвиненко С. Сучасні проблеми соціалізації школярів //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С.9-13.

  3. Лігоцький А.О. Методи і вирішення завдань проектування освітніх систем нового типу: Навч. - метод. посіб. - К.,1997. – 44 с.

  4. Лігоцький А. Освіта: якою їй бути завтра //Рідна шк. - 1997. - № 10. –С.62-64.

  5. Лігоцький А. Різнорівнева система підготовки фахівців //Рідна шк. 1997. - № 9. - С.71-73.

  6. Лігоцький А. Стратегія розвитку професійної освіти в Україні: Навч. - метод. посіб. - К., 1997. – 49 с.

  7. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем. - К.:Техніка, 1997. - 209 с. - Бібліогр.: С.199-209 (186 назв.).

  8. Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. Социология образования: Конспект лекций. К.: МАУП, 1997. – 224 с. – Бібліогр.: 7 назв.

  9. Луханіна Т.П. Головне завдання гуманітарної освіти – духовне відродження народу //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.9-11.

  10. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання //Шлях освіти. - 1997. -№ 2. - С.6-10.

  11. Марченко О.Б., Степанов П.В. Стратегія та проблеми інтелектуального розвитку у системі освіти //Культура народов Причерноморья (Симферополь). –1997. - № 2. - С.283-285.

  12. Марченко С. Сучасний стан освіти в Україні //Укр. слово. - 1997. - 11 верес. - С.1-2.

  13. Масляк П. Концептуальні роздуми про сучасну і майбутню освіту України //Розбудова держави. - 1997. - № 4. - С.13-15.

  14. Мирошниченко Е. Культура общества и система образования //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч. 2. - С. 416-417.

  15. Науменко Г. Про деякі аспекти реформування освіти України //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.2-6.

  16. Національна комплексна програма “Молодь України”: Проект. - К., 1997. - 39 с.

  17. Національна освіта і школа.Гуманітаризація та гуманізація: Хрестоматія /Упоряд. О.І.Журко та ін. - Хмельницький: Поділля,1997. - Т.1. - 303 с.

  18. Недюха М.П. До питання про гуманітаризацію освіти //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 60-63.

  19. Ніколаенко С. Як вижити освіті //Освіта. - 1997. - 22-29 січ. - С.2.

  20. Огнев`юк В. Середня освіта в Україні: проблеми, пошуки та перспективи розвитку //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 4. - С.7-11.

  21. Огурцов А.П., Сєтов О.О., Мамаєв Л.М. Філософія освіти і парадигми сцієнтичного й творчого мислення //Творче, практичне і критичне мислення: Матеріали Всеукр. наук. - практ. конф., Житомир, 23-24 верес. 1997 р. - Житомир: ЖДПІ, 1997. - С.120-122.

  22. Олексієнко А. “Освіта є корінням державницького дерева…” //Київ. вісник. - 1997. - 15 трав. - С.2.

  23. Олексієнко А. Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти //Міжнар.освіта. - 1997. - № 2. - С. 34-35.

  24. Онищенко В. Філософсько-педагогічні принципи інноваційної освіти //Пед. і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 6-9.

  25. Освіта і національна безпека //Освіта. - 1997. - 18-25 черв. - С.2.

  26. Освіта України у перехідний період: [Дискус.доп. для семінару “Стратегії розвитку освіти в Україні” (4-6 лип. 1997) у рамках проекту “Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”]. - К.,1997. - 122 с. - Англ.

  27. Охріменко І.В., Сиротенко Г.О. Якість освіти: мета одна - підходи різні //ПостМетодика. - 1997. - № 2. - С.26-29. - Бібліогр.: с. 29.

  28. Панчук М. Політика в галузях науки, освіти, культури та інформації. //Воля і Батьківщина (Львів). - 1997. - № 2. - С.5-8.

  29. Погрібний А. Дайте добрих учителів, і збудуємо нову державу: (Проблеми освіти в Україні) //Час/Time. - 1997. - 3-9 лип. - С.10.

  30. Погрібний А. Державо- і націєтворче покликання освіти в Україні //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С.2; 12-19 лют. - С.3.

  31. Погрібний А. Щоб освіта ростила державу: Доля освіти в Україні //Літ. Україна. - 1997. - 3 квіт. - С. 3.

  32. Румянцева А.Е. Сучасний стан розвитку освіти національних меншин на півдні України //Придніпровський науковий вісник. Сер.: Сусп. - пол-ра науки. - 1997. - № 4. - С.6-10. - Бібліогр: 5 назв.

  33. Савченко О. Проблеми розробки державних стандартів загальної середньої освіти в Україні //Освіта України. - 1997. - 7 лют. - С.4.

  34. Савченко О. Освіта має стати загальнодержавним пріоритетом //Почат.шк. - 1997. - № 8. - С.1-3.

  35. Самодрін А. Про деякі проблеми реформування регіональної освіти //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 33-34.

  36. Сафарян С.І. Гуманізація та гуманітаризація загальної середньої освіти //Проблеми освіти. - К.,1997. - Вип.7. - С.49-52.

  37. Сачков Л.С. Без первичного не бывает вторичного: Интервью о проблемах образования //Профспілкова газ. - 1997. - 13 серп. - С.1

  38. Свистунов С.В. Деякі питання становлення інноваційної освіти в Україні //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 21. - С.19-24.

  39. Сейко Н. Освіта як провідник мобільності в поліетнічному організмі //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С.13-17.

  40. Сипченко В.І. Гуманізація освіти та виховання //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1997. - Вип.2. - С.156-159.

  41. Сиротенко А.И. Актуальные проблемы школьного образования //Політико-психологічні та соціально-педагогічні проблеми освіти і виховання: Матеріали наук. семінару, 14 трав. 1996 р. - К.: ”ДОК-К”,1997. - С.3-10.

  42. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування освітньої системи //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 7-12.

  43. Сімак А.Д., Артюх С.Ф. На шляху до загальноєвропейського стандарту професійної освіти //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 7. - С. 44-49.

  44. Скаленко О. Стратегія національної безпеки: інформація, освіта, економіка //Рідна шк. - 1997. - № 10. - С. 3-4.

  45. Солдатенко А., Марущенко О., Комиссарова М. Школа: реформа для выживания //Харьковские социологические чтения-97: Науч. - метод. обеспечение преподавания социол. дисциплин. - Х.: Основа, 1997. - Ч.2. - С.420-422.

  46. Социология культури, образования, науки, воспитания //Социология: наука об обществе: Учеб. пособие /Под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - Х., 1997. - С. 514-648.

  47. Степанишин Б. Демократизація українського шкільництва (організаційний аспект) //Освіта. - 1997. - 5-12 лют. - С. 3.

  48. Степанишин Б. Навчання - не самоціль, а розвиток і виховання: Головні проблеми сучас. укр. школи //Рідна шк. - 1997. - №3-4. - С.40-44.

  49. Структурне реформування освіти: Стратегічні цілі /О.Савченко //Освіта України. - 1997. - № 2-3, січ. - С. 4.

  50. Татаринова Л. І плакав наш “Малюк”: Програма “Діти України” //Дем. Україна. - 1997. - 24 трав.

  51. Тетерятник Б. Розвиток освітньої системи в Запорізькій області //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, № 1. - С.134-137.

  52. Тригубенко В. Національна ідеологія: виховання світогляду //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №4. - С.23-28.

  53. Удод Д. Новий етап у розвитку освіти //Освіта. - 1997. - 3-10 верес. - С.5.

  54. Усатенко Т.П. Зміна парадигми освіти //Вісник Київ. ун-ту ім.Тараса Шевченка. Українознавство. - 1997. - Вип. 2. - С. 71-76.

  55. Федь В. Науково-освітні концепції у світлі естетики //Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С.77-86. - Бібліогр.: 5 назв.

  56. Філіпчук Г. Шляхом національного відродження //Гуцул. шк. –1997. - №1. - С.3-4.

  57. Фіцин О. Освіта Путивльщини в роки незалежності //Гуцул. шк. –1997. - №.1. - С.9-10.

  58. Фролов М. Слід зробити багато, щоб рухатись уперед…: /Про сучас. серед. освіту, м. Запоріжжя //Рідна шк. - 1997. - № 6. - С.4-6.

  59. Чалий С. Освіта і національна безпека: “Круглий стіл” на тему “Освіта в контексті національної безпеки України” //Укр. слово. - 1997. - 19 черв. - С.2.

  60. Чижевський Б.Г. Полікультурна освіта: практика, право, тенденції //Відродження. - 1997. - № 3. - С.8-12.

  61. Чижевський Б.Г. Середня освіта для України - європейська класична освіта //Шлях освіти. - 1997. - № 3. - С. 20.

  62. Шаргородська С.Б. Деякі шляхи реалізації концепції гуманізації освіти //Освіта на Луганщині. - 1997. - № 1/2. - С.13-15.

  63. Шевченко Г.П. Предпосылки рождения новой образовательной системы: концепция, методология, теория //Вісн. Східноукр. держ. ун-ту. - 1997. - №2. -С.15-19.

  64. Шубелка Н.В. Аналіз основних напрямків реформувань в освіті на сучасному етапі //Нові технології навчаня – К.,1997. - Вип. 21. - С. 24-27.

  65. Щекин Г. О международных стандартах образования //Зеркало недели. - 1997. - 23-29 авг. - С.12.

  66. Юцевич В. України не буде, поки не буде української школи //Визвольний шлях. - 1997. - № 9. - С.1080-1081. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Педагогічна бібліографія (1)

   Документ
   У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
  2. Педагогічна бібліографія (2)

   Документ
   У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
  3. Педагогічна бібліографія (3)

   Документ
   У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
  4. Педагогічна бібліографія (4)

   Документ
   Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
  5. Педагогічна бібліографія (5)

   Документ
   Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

  Другие похожие документы..