Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
 Оливер Сакс - известный британский нейропсихолог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых - "Человек, которы...полностью>>
'Доклад'
Сегодня по инициативе и на базе Общероссийского народного фронта проводятся общественные слушания по проекту «Народный бюджет». Это совершенно новый,...полностью>>
'Урок'
Цель: Обобщить знания об особенностях публицистического стиля. Познакомить с лексическими, синтаксическими особенностями публицистического стиля, зак...полностью>>
'Документ'
В связи с тем, что в ПДЗ применяется упрощенная система налогообложения, счета-фактуры не выдаются, а выдаются договоры и акты выполненных работ (п. ...полностью>>

Еколого-економічні проблеми розвитку Південних областей України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра економіки

Курсова робота

з дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»

на тему «Еколого-економічні проблеми розвитку Південних областей

України»

номер залікової книжки 06040156

Виконав: студент гр. ЕФ-63

Шевкун С.С.

Перевірив: Дерев’янко Ю.М.

Дата подання роботи на рецензування: ____________

Захищена з оцінкою: ____________

Суми

2007

Зміст

Вступ …….………………………………………………………………........……..3

 1. Південний соціально-економічний район

  1. Місце Південного економічного району в економіці України…………..4

  2. Історико-географічні передумови формування території

району і його господарства…………………………………………….………..6

  1. Економічна оцінка природно-ресурсного й виробничого

потенціалів Південного економічного району………………..………….……8

  1. Населення, трудові ресурси району і проблеми їх ефективного

використан­ня………………………………………………….…………………13

  1. Функціонально-компонентна структура району………...…………....….15

  2. Проблеми та перспективи розвитку району……………..……………….20

 1. Аналіз сільськогосподарського підприємства за факторами РПС…………..23

 2. Транспортна задача…………………………………….……………………….30

Висновок…………………………………………………………………………....33

Перелік використаної літератури……………………………………………..…..34

Вступ

В даній курсовій роботі вивчається розміщення продуктивних сил економічних районів, що є вкрай важливим для розуміння особливостей розвитку народногосподарського комплексу певного регіону, досліджуючи принципи та закони розміщення різних галузей того чи іншого економічного району можна визначити головні закономірності розміщення продуктивних сил, та можливостей їх покращення.

Вивчення Південного економічного району України є вкрай необхідним, оскільки даний район має великі перспективи і займає в економіці України досить важливе місце. Специфіка економіко-географічного положення, сприятливі кліматичні умови, наявність кваліфікованих трудових ресурсів – усе це вплинуло на формування територіально-господарського комплексу з розвинутою промисловістю, багатогалузевим транспортом, рекреаційним і агропромисловим комплексами. У районі розвинене машинобудування, багатогалузева харчова промисловість, високотоварне сільське господарство з високою часткою зернових посівів, садів, виноградників, тютюну та ефіроолійних культур. На район припадає 28% виробництва ковальсько-пресового устаткування України, 16% хімічних добрив. Тут сконцентровано до 90% виробництва вин. Значним є вклад регіону у виробництво морських та річкових суден, кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, металорізальних верстатів, електродвигунів. Корисних копалин небагато, але значення деяких з них набуває загальноукраїнського характеру. Це керченська залізна руда, солі кримських озер і Сиваша, газ, мармур, лікувальні грязі лиманів, мінеральні джерела. Промисловість має провідне значення в районі. Вона виробляє 70% сукупного суспільного продукту регіону. При цьому на видобувні галузі припадає лише 4% промислового виробництва. Даний район багатий на рекреаційні ресурси, має вихід в світовий океан, а це зумовлює цікавість його дослідження та вивчення з точки зору науки РПС.

Перелік використаної літератури:

 1. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред.. проф.. Є.П.Качана. – К.: ВД «Юридична книга», 2001. – 552с.

 2. Розміщення продуктивних сил: Підручник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенов та ін.; За ред.. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. -546с.

 3. Регіональна політика України / Під ред. Н.Г. Курдюкової. –К.: Наук. думка, 1995. –165 с.

 4. Розміщення продуктивних сил / За ред. Є. П. Качана - К.: Вища шк., 1997. – 350 с.

 5. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / Г.П. Баб’як, В.Я. Брич, М.П. Дусановська та ін.; За ред. Є.П.Качана. – К.: Вища шк., 1999. – 375 с.

 6. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. – К., Юридична книга, 2000. – 507 с.

 7. Соціально-економічна географія України / За ред. О. І. Шаблія. -Львів: Світ, 1994. – 608 с., іл..

 8. Каїра та ін. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика: Навчальний посібник / З.С. Каїра, А.І. Омельянчук, О.С. Поважний. – Донецьк: Альфа-прес, 2006.-320 с.

 9. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз в управлінні агропромисловим виробництвом. – К.: ІАЕ, 2001. – 520 с.

 10. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002. - 470с.

 11. «Економіка України». Політико – економічний журнал. –Київ: Видавництво «Преса України», 2007. – 93с.

 12. «Економіст». Економічний журнал. – К.: Засновник та видавець – ПП «Колегіум», 2007. – 71с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 3. Методика аналізу та оцінки стійкого розвитку регіону Аналіз та оцінка стійкого розвитку регіонів України

  Документ
  Актуальність теми. Формування сучасної економічної системи України потребує невідкладного збереження балансу трьох видів ресурсів: економічних, природних та людських, що утворюють соціо-еколого-економічну систему, при відсутності
 4. України " Екологічні проблеми сучасності " І всеукраїнська науково-практична конференція Збірка тез доповідей 2-4 жовтня 2007 р м. Кіровоград

  Документ
  Збірка тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності» (2-4 жовтня 2007 р., м. Кіровоград) / Укладач Медведєва О.
 5. України на період

  Документ
  Визначені основні стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва та сільських територій, удосконалення земельних відносин, організації та техніко-технологічного забезпечення виробництва, підприємництва, формування

Другие похожие документы..