Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Правотворчество для юриста играет не менее важную роль, чем правоприменение. Существует ряд факторов, влияющих на правотворчество (и профессионализм ...полностью>>
'Документ'
В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ...полностью>>
'Документ'
2. Юрисконсульту підприємства Марущаку Р. Т. у термін до 5 січня 2007 року ознайомити працівників відділу «Дитячий світ» з чинним законодавством про ...полностью>>
'Документ'
Диапазон механических колебаний в природе представлен инфразвуком (до 16 (20) Гц), звуком (от 16 Гц до 20 КГц), ультразвуком (от 16 КГц до 1 МГц) и и...полностью>>

На виконання Законів України „Про охорону праці", „Про освіту", наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 2001р

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ШАХТАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

м.Шахтарськ

НАКАЗ

16.08.2011 № 143

Про організацію роботи з

охорони праці в закладах

освіти в 2011-2012 навчальному році

На виконання Законів України „Про охорону праці”, „Про освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 1.08.2001р. №563, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в установах та закладах освіти, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці,

НАКАЗУЮ:

1. Провідному спеціалісту відділу освіти (Максименко):

1.1.Внести до плану роботи відділу освіти організаційні заходи і перевірки роботи з охорони праці в підпорядкованих закладах освіти, керуючись чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці.

1.2.Забезпечити проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

1.3.Притягати до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначати повторну перевірку знань працівників з охорони праці.

1.4.Продовжити роботу щодо створення служби з охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125).

2. Інженеру з охорони праці (Гагуліна):

2.1. Переглянути положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в підпорядкованих закладах освіти відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (затверджено наказом МОНУ від 18.04.2006 №304), Типового положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

2.2. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в закладах освіти, підпорядкованих відділу освіти служби з охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125).

2.3. Організувати та провести перевірки проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці працівників закладів освіти.

3. Районному методичному кабінету (Левицька):

3.1.Контролювати роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актів з охорони праці; вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду з організації роботи з охорони праці.

3.2. Забезпечити заклади освіти законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, передплатою на журнал „Охорона праці ” тощо.

3.3. Під час перевірок роботи підпорядкованих установ та закладів освіти взяти під особистий контроль виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу.

3.4. Щорічно розробляти організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в закладах освіти, Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

4. Директорам ЗОШ та завідуючим ДНЗ:

4.1.Призначити наказом осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці в закладі та визначити їх функціональні обов`язки відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125) та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.2.Призначити наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах тощо та визначити їх функціональні обов`язки відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.3.Затвердити посадові інструкції працівників з обов`язковим блоком питань охорони праці відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.4.Вжити заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

4.5.Заслухати на засіданнях рад закладів освіти, нарадах звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективної угоди та приймати управлінські рішення з цих питань.

4.6. Внести до програми вступного інструктажу характерні особливості закладу, основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни, причини нещасних випадків з обставин падіння при пересуванні з працівниками освіти .

4.7.Сприяти проведенню адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.

4.8.Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.9.Здійснювати постійний зв`язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

4.10.Своєчасно організовувати розслідування нещасних випадків з працівниками, затверджувати акти, проводити аналіз причин та розробляти заходи щодо попередження травматизму.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста відділу освіти Максименко М.С.

Начальник відділу освіти О.М.Волинцев

Максименко

4-22-78

Завізовано: Максименко М.С.

Гагуліна В.В.

Левицька С.І.

Недре В.О.

надіслано: до справи – 1,

спеціаліст – 1,

РМК -1,

Інженер з ОП – 1,

школи – 14, ДНЗ - 15Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон України «Про дошкільну освіту»

  Закон
  Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (наказ МОН України від 24.07.2001р. № 658 та від 16.08.2004р.
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. Колективна угода між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради І міським комітетом профспілки працівників освіти І науки України на

  Документ
  1.1. Колективна угода (далі-Угода) на 2010-2012 роки між управлінням освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради (далі-управління освіти) - органом виконавчої влади та міським комітетом Профспілки працівників освіти
 4. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 5. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.

Другие похожие документы..