Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В рамках реализации п.п. 2.1. Комплекса мероприятий, планируемых к проведению в 2010 году, в связи с празднованием 65-летия Победы советского народа ...полностью>>
'Рабочая программа'
- дать студентам знания по математической теории адаптивных систем управления, синтезированных для моделей экономических объектов описываемых стохаст...полностью>>
'Документ'
знати: предмет, завдання, історіографію та джерела курсу «Історія України ХХ ст.»; суспільно-політичне, соціально-економічне та культурне становище у...полностью>>
'Исследование'
Проективные методики направлены на экспериментальное исследование тех особенностей личности, которые наименее доступны непосредственно наблюдению и оп...полностью>>

На виконання Законів України „Про охорону праці", „Про освіту", наказу Міністерства освіти І науки України від 08. 2001р

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ШАХТАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

м.Шахтарськ

НАКАЗ

16.08.2011 № 143

Про організацію роботи з

охорони праці в закладах

освіти в 2011-2012 навчальному році

На виконання Законів України „Про охорону праці”, „Про освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 1.08.2001р. №563, з метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці в установах та закладах освіти, створення безпечних умов навчально-виховного процесу, забезпечення впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці,

НАКАЗУЮ:

1. Провідному спеціалісту відділу освіти (Максименко):

1.1.Внести до плану роботи відділу освіти організаційні заходи і перевірки роботи з охорони праці в підпорядкованих закладах освіти, керуючись чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці.

1.2.Забезпечити проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

1.3.Притягати до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначати повторну перевірку знань працівників з охорони праці.

1.4.Продовжити роботу щодо створення служби з охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125).

2. Інженеру з охорони праці (Гагуліна):

2.1. Переглянути положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці в підпорядкованих закладах освіти відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (затверджено наказом МОНУ від 18.04.2006 №304), Типового положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

2.2. Продовжити роботу, спрямовану на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в закладах освіти, підпорядкованих відділу освіти служби з охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125).

2.3. Організувати та провести перевірки проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці працівників закладів освіти.

3. Районному методичному кабінету (Левицька):

3.1.Контролювати роботу методичних служб щодо розроблення нормативних актів з охорони праці; вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду з організації роботи з охорони праці.

3.2. Забезпечити заклади освіти законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, передплатою на журнал „Охорона праці ” тощо.

3.3. Під час перевірок роботи підпорядкованих установ та закладів освіти взяти під особистий контроль виконання заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу.

3.4. Щорічно розробляти організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в закладах освіти, Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

4. Директорам ЗОШ та завідуючим ДНЗ:

4.1.Призначити наказом осіб, відповідальних за організацію роботи з охорони праці в закладі та визначити їх функціональні обов`язки відповідно до Типового положення про службу охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України 15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за № 1526/10125) та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.2.Призначити наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах тощо та визначити їх функціональні обов`язки відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.3.Затвердити посадові інструкції працівників з обов`язковим блоком питань охорони праці відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОНУ від 01.08.2001 №563).

4.4.Вжити заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

4.5.Заслухати на засіданнях рад закладів освіти, нарадах звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці колективної угоди та приймати управлінські рішення з цих питань.

4.6. Внести до програми вступного інструктажу характерні особливості закладу, основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни, причини нещасних випадків з обставин падіння при пересуванні з працівниками освіти .

4.7.Сприяти проведенню адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці.

4.8.Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4.9.Здійснювати постійний зв`язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

4.10.Своєчасно організовувати розслідування нещасних випадків з працівниками, затверджувати акти, проводити аналіз причин та розробляти заходи щодо попередження травматизму.

5.Контроль за виконанням наказу покласти на провідного спеціаліста відділу освіти Максименко М.С.

Начальник відділу освіти О.М.Волинцев

Максименко

4-22-78

Завізовано: Максименко М.С.

Гагуліна В.В.

Левицька С.І.

Недре В.О.

надіслано: до справи – 1,

спеціаліст – 1,

РМК -1,

Інженер з ОП – 1,

школи – 14, ДНЗ - 15Скачать документ

Похожие документы:

 1. Жовтнева районна рада управління освіти

  Документ
  Діяльність управління освіти в 2009-2010 навчальному році проходила на підставі законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування”, Указу Президента України від 20.
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. Затверджую начальник відділу освіти Нововодолазької районної державної адміністрації

  Документ
  У 2010 р. відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації, загальноосвітніми, дошкільними навчальними закладами, позашкільними навчальними закладами району здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної
 4. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 5. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.

Другие похожие документы..