Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследовательская работа'
Мы знаем прекрасные сказки, созданные А.С.Пушкиным. Это «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне...полностью>>
'Документ'
2. Курс входит в вариативную часть цикла математических и естественнонаучных дисциплин (дисциплина по выбору). Курс «Психология здоровья» является важ...полностью>>
'Документ'
по программе проблемного семинара «Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов в системе среднего профессионального образо...полностью>>
'Документ'
Современный русский язык как предмет научного изучения. Объем понятия «современный русский литературный язык». Русский язык как язык русского народа,...полностью>>

Www chysto. Com посібник спостерігача

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

WWW.CHYSTO .COM

ПОСІБНИК СПОСТЕРІГАЧА

для використання під час повторного голосування 26 грудня 2004 р.

Бережи кожен голос як зіницю ока!

Захисти свій вибір!

Чиста Україна” – 2004

ЗМІСТ:

І. Поради офіційним спостерігачам – 4

ІІ. Поради представникам ЗМІ – 6

ІІІ. Порядок та послідовність обов‘язкових дій членів ДВК, дотримання яких має проконтролювати офіційний спостерігач – 8

ІV. Відповідальність за порушення виборчого законодавства передбачена Кримінальним кодексом України – 13

V. Поради громадянину України – 13

VI. Окремі способи фальсифікації виборів на виборчій дільниці і як їм запобігти – 14

VII. Нормативний довідник оскаржуваних порушень під час складення актів та скарг – 17

VIII. Витяг: Закон України „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року” - 18

© ГР “Чиста Україна”, 2004

© Троць Віталій, 2004

І. Поради спостерігачам

Статус офіційного спостерігача

1. Офіційним спостерігачем може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії. Місце проживання спостерігача не має значення. 

2. Офіційний спостерігач може бути присутнім на будь-якій виборчій дільниці в межах окремого закордонного округу. Однак на практиці він знає, на якій дільниці він буде працювати. Тому йому потрібно заздалегідь познайомитись з тими, хто представляє його кандидата в дільничній комісії, а також з іншими спостерігачами від кандидата на цій дільниці.

3. В день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, не мають права бути присутніми жодні представники органів влади, працівники посольств, консульств, керівники установ чи організацій (якщо вони не є членами комісії чи спостерігачами), а також представники правоохоронних органів. На засіданні комісії такі особи можуть бути присутніми за рішенням комісії (ч.10 ст.28). При голосуванні та при підрахунку голосів їх присутність законом не передбачена. Спостерігачі повинні звертати увагу голови комісії на це.

4. Офіційний спостерігач має право (ч.7 ст.69):

1) перебувати у приміщенні, де проводиться голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;

2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи (без дозволу комісії);

3) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничної виборчої комісії з урахуванням положень, встановлених частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

4) звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо порушень цього Закону в разі їх виявлення;

5) складати акти про виявлені порушення цього Закону (див. зразок).

При виявленні дрібних порушень офіційний спостерігач повинен усно чи письмово звернутися до голови (заступника голови) дільничної виборчої комісії із заявою про усунення порушень. Про серйозні порушення (наприклад, видача в одні руки більше одного бюлетеня) слід скласти акт і підписати його хоча б двома іншими виборцями із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по-батькові та місця проживання) і подати до ДВК разом із письмовою заявою про усунення порушення. 

Рішення, дії чи бездіяльність голови (заступника голови, секретаря чи іншого члена комісії), вчинені під час голосування, можна оскаржувати до дільничної виборчої комісії до 24 години дня голосування (ч.4 ст.94).

6) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування, а також інших документів у випадках, передбачених цим Законом;

Офіційний спостерігач має також інші права, які викладені далі.

5. Офіційний спостерігач не має права (ч.8 ст.69):

1) протиправно втручатися в роботу дільничної виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.

6. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем зазначених вимог виборча комісія своїм рішенням, прийнятим відповідно до частини одинадцятої статті 28 двома третинами голосів, може позбавити його права бути присутнім на засіданні виборчої комісії.

Відповідно до Статті 8 Закону України „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”:

п. 1. Офіційні спостерігачі, які були зареєстровані для здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про вибори Президента України", до 21 листопада 2004 року, продовжують здійснювати свої повноваження без додаткового їх підтвердження.

п. 2. Подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів можуть вноситися в порядку, встановленому статтями 69, 70 Закону України "Про вибори Президента України", не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.

п. 3. Під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу мають право бути присутніми лише члени відповідної виборчої комісії, члени виборчої комісії вищого рівня, кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів та політичних партій, які висунули кандидата (разом не більше чотирьох спостерігачів від кожного кандидата, незалежно від того, за чиїм поданням кандидата чи партії вони були зареєстровані), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Присутність інших осіб на таких засіданнях забороняється.

п. 4. Офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій мають право здійснювати свої повноваження на закордонних виборчих дільницях.

п. 5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають право знайомитися з матеріалами та документами, які є у розпорядженні виборчих комісій.

п. 6. Виборча комісія під час проведення повторного голосування, під час підрахунку голосів, встановлення результатів голосування на виборчих дільницях, підсумків голосування в межах територіального виборчого округу не може прийняти рішення про недопущення до участі у засіданні комісії офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій.

п. 7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій тільки у разі їх фізичного перешкоджання діяльності комісії. Таке рішення приймається в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 28 Закону України "Про вибори Президента України".

Основні завдання та обов‘язки офіційного спостерігача у день голосування

 1. З‘явитися до приміщення для голосування не пізніше 7 години. Бути присутнім на ранковому засіданні перед початком голосування.

Заносити всі необхідні данні у лист спостереження.

 1. Уважно спостерігати за дотриманням Закону членами виборчої комісії.

 2. Перевірити наявність свого підпису на стрічці, якою опечатано сейф (якщо він був проставлений на засіданні по прийняттю бюлетенів). Підписати акт у разі порушення стрічки.

 3. Підписати контрольні листи, які послідовно опускаються у всі виборчі скриньки.

 4. Під час голосування з 8.00 до 20.00 спостерігати за дотриманням законності. У разі виявлення порушень Закону – звернутися до голови комісії з вимогою усунення порушення. У разі відмови голови комісії усунути порушення – скласти акт про порушення, оформити скаргу та зареєструвати їх у секретаря комісії.

 5. Підписати контрольний лист, який вкидається до скриньки при виході членів комісії для голосування за межами приміщення для голосування.

 6. Знайти час і проголосувати на своїй дільниці.

 7. Після завершення голосування бути присутнім на засіданні з підрахунку голосів, стежити за порядком підрахунку голосів у відповідності до Закону, у разі виявлення порушення – звернутися до голови комісії із вимогою про усунення порушення і відновлення законності.

 8. Після закінчення підрахунку голосів та оформлення протоколів поставити свій підпис на першому примірнику протоколу про підрахунок голосів.

 9. Отримати належним чином засвідчену копію протоколу, перевірити відповідність даних з вивішеним примірником протоколу.

 10. Передати копію протоколу разом з листом спостереження у штаб (довіреній особі)

ІІ. Статус представника ЗМІ (п.9-11 ст. 28)

9. На засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день повторного голосування у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост Президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів на пост Президента України, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб від одного кандидата на пост Президента України та партії (блоку), яка його висунула), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

10. Інші особи, крім зазначених у частині дев'ятій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні комісії. Перебування на виборчій дільниці під час проведення голосування осіб, не передбачених частиною дев'ятою цієї статті, не дозволяється.

11. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні осіб, зазначених у частинах дев'ятій та десятій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від її складу.

Закон України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації

Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням.

Належність журналіста до друкованого засобу масової інформації підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що засвідчує її належність до друкованого засобу масової інформації, поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26 цього Закону.

Стаття 26. Права та обов'язки журналіста редакції

Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов'язки, передбачені Законом України "Про інформацію" та цим Законом.

Журналіст має право:

1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації;

2) відвідувати державні органи влади, органи місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами;

3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;

7) по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан;

ІІІ. Порядок та послідовність обов‘язкових дій членів ДВК, дотримання яких має проконтролювати офіційний спостерігач

І.

Ранкове засідання перед початком голосування (част. 4-10 статті 75):

Відмітка*

І.1.

Не раніше 7 години 15 хвилин розпочинається засідання комісії. Встановлюється кількість присутніх членів комісії. Відкривається засідання лише за наявності кворуму (2/3 від складу ДВК)

І.2.

Перевіряється стрічка, якою опечатано сейф, та відповідність підписів та печатки на ній, після чого відкривається сейф.

І.3.

У разі пошкодження стрічки – повідомляються органи внутрішніх справ та ТВК, перераховуються бюлетені та складається акт. У разі неушкодженості стрічки – оголошується та заноситься до протоколу про підрахунок голосів кількість виборчих бюлетенів, отриманих на дільниці відповідно до витягу з протоколу ТВК про передачу бюлетенів (акту про перерахунок бюлетенів).

І.4.

Надаються для огляду почергово всі виборчі скриньки, вони почергово опечатуються (пломбуються), до кожної вкидається підписаний всіма присутніми контрольний лист.

І.5.

Перед початком голосування дільнична виборча комісія невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;

2) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування;

3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями). (ч.1 ст.12 ЗУ „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”)

ІІ.

Голосування (стаття 76)

ІІ.1.

Кожний виборець голосує особисто. Голосування за іншу особу заборонено. Підставою для отримання бюлетеня є лише такі документи:

1) паспорт громадянина України;

7) військовий квиток для військовослужбовців строкової

служби;

8) тимчасове посвідчення громадянина України;

9) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи,

що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць,

рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника

та печатку установи, - для осіб, які перебувають в установах

кримінально-виконавчої системи. (ст.10 ЗУ „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”)

ІІ.2.

Виборець отримує лише один виборчий бюлетень.

ІІ.3.

Виборчий бюлетень видається виборцю, внесеному до списків виборців, за умови пред‘явлення ним паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство.

ІІ.4.

Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня двічі: у списку виборців та на контрольному талоні.

ІІ.5.

Член ДВК вписує своє прізвище та розписується двічі: на виборчому бюлетені та контрольному талоні.

ІІ.6

Виборець може бути включеним до списку виборців у день голосування головою, заступником голови чи секретарем ДВК на підставі: відкріпного посвідчення та відповідної заяви, рішення суду чи рішення ТВК.

ІІ.7

Виборець заповнює виборчий бюлетень особисто у кабіні для голосування та опускає заповнений виборчий бюлетень у виборчу скриньку.

ІІ.8

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

ІІ.9

Виборець не має права передавати виборчий бюлетень іншим особам та отримувати виборчий бюлетень від інших осіб.

ІІ.10.

Голосування закінчується о 20 годині і не може бути продовжене.

ІІ.11

Невідкладно після закінчення голосування, перед початком засідання з підрахунку голосів дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;

4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями). (ч. 2 ст.12 ЗУ „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”)

ІІІ.

Голосування за місцем перебування виборця (стаття 77)

ІІІ.1

Голосування за межами приміщення для голосування може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою у встановленому законом порядку копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-соціальної експертної комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування. (ч. 1 ст. 6 ЗУ „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”)

ІІІ.2.

У суботу після 20 год. складається витяг із списку виборців на підставі заяв.

ІІІ.3.

Голосування за межами приміщення для голосування організовують два члени дільничної виборчої комісії представники обох кандидатів. Забороняється проведення голосування одночасно більш як з однією переносною малою скринькою. (ч. 2 ст. 6 ЗУ „Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”)

При голосуванні можуть бути присутні спостерігачі.

Кількість бюлетенів, які члени комісії отримують, точно дорівнює кількості виборців, включених до витягу із списку.

ІІІ.4.

До переносної скриньки вкидається другий контрольний лист, де зазначається прізвища членів комісії, кількість отриманих бюлетенів та час виходу. Лист підписується всіма присутніми членами комісії та спостерігачами.

ІІІ.5.

Члени комісії мають повернутися на виборчу дільницю не пізніше 19 години.

ІV.

Підрахунок голосів (стаття 78)

IV.1

Невідкладно розглядаються звернення, скарги, заяви, які надійшли до ДВК у день виборів чи в день повторного голосування (стаття 78, ч. З, стаття 78, ч. 8);

IV. 2.

Голова ДВК та секретар ДВК підписують список виборців (у разі вне­ сення до нього змін у день виборів) (стаття 78, ч. 5);

IV. 3.

Встановлюється на підставі списку виборців кількість виборців на ВД (стаття 78, ч. 6);

IV. 4.

Підраховуються невикористані бюлетені, погашаються та запакову­
ються (стаття 78, ч. 7);

IV. 5.

Підраховується за підписами виборців у списку виборців кількість
виборців, які отримали виборчі бюлетені (стаття 78, ч. 8);

IV. 6.

Підраховується кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з
підписами виборців та членів ДВК (стаття 78, ч. 9);

IV. 7.

Порівнюється кількість контрольних талонів (пп.6) та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за підписами у списку виборців (пп. 5)

IV. 8.

Встановлюється "кількість голосів виборців, які отримали виборчі
бюлетені"
(стаття 78, ч. 10, 11);

IV. 9.

Запаковується список виборців (стаття 78, ч. 12);

IV. 10

Запаковуються контрольні талони виборчих бюлетенів (стаття 78,
ч. 13);

IV. 11

Порівнюється кількість виборчих бюлетенів, отриманих ДВК, з кількістю невикористаних виборчих бюлетенів (пп. 4) та кількістю
виборців, які отримали виборчі бюлетені (пп. 6), (стаття 78, ч. 14);

IV. 12

Перевіряється цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках; у
разі необхідності складається акт (стаття 78, ч. 15);

IV. 13

відкриваються виборчі скриньки (стаття 78, ч. 17-22):

 • почергово відкриваються всі виборчі скриньки;

 • першими відкриваються переносні виборчі скриньки (голосування за місцем перебування виборців);

 • останніми відкриваються виборчі скриньки з пошкодженими печат­ками (пломбами), у разі їх наявності;

 • вміст непошкоджених скриньок висипається на стіл, за яким сидять усі члени ДВК (без перемішування з іншими бюлетенями до з'ясування питання наявності у цій скрині та достовірності контрольного листа);

 • перевіряється наявність контрольного листа у кожній скриньці;

 • перевіряється відповідність кількості виборчих бюлетенів у пере­носній виборчій скриньці та кількості бюлетенів, зазначеній у конт­рольному листі;

IV. 14

відокремлюються виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню,
запаковуються (стаття 78, ч. 23);

IV. 15

відокремлюються від виборчих бюлетенів предмети та запаковують­
ся (стаття 78, ч. 24);

IV. 16

підраховується загальна кількість бюлетенів, встановлюється
кількість виборців, які взяли участь у голосуванні (стаття 78, ч. 24);

IV. 17

розкладаються виборчі бюлетені (стаття 78, ч. 25);

IV. 18

встановлюються, підраховуються недійсні виборчі бюлетені та
запаковуються (стаття 78, ч. 28);

IV. 19

підраховуються голоси, подані за кожного кандидата, та кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата (стаття 78, ч. 29);

IV. 20

порівнюються кількість виборців, які взяли участь у голосуванні (пп. 16), з кількістю бюлетенів, голоси в яких подані за кожного кандидата та у яких виборці не підтримали жодного кандидата (пп. 18), і недійсних бюлетенів (пп. 17) (стаття 78, ч. ЗО);

IV.21.

запаковуються виборчі бюлетені з голосами виборців, поданих за кожного кандидата, та бюлетені, у яких виборці не підтримали жодного кан­дидата (стаття 78, ч. 31);

IV.22.

 • усі підрахунки проводяться вголос визначеним членом комісії, інші члени ДВК та особи, присутні на засіданні комісії ДВК, стежать за правиль­ністю підрахунку. Такий порядок не тільки відповідає окремим положенням Закону (стаття 78, ч. 24, 25), а й є найбільш раціональним шляхом одержання загальновизнаного достовірного результату підрахунку у найкоротший час;

 • під час підрахунку голосів кожний член ДВК має право особисто огляну­ти список виборців, кожний бюлетень, предмет, контрольний талон та інший документ, який розглядає ДВК;

 • результат кожного підрахунку оголошується і відразу заноситься до протоколу підрахунку голосів виборців;

 • під час підрахунку голосів проводяться обов'язкові перехресні перевірки одержаних результатів підрахунку у випадках, передбачених Законом (стаття 78, ч. 10, 15, ЗО) (див. далі)

 • за результатами підрахунку складається та підписується відповідний протокол підрахунку голосів виборців (стаття 79).

V.1.

Протокол про підрахунок голосів

V.2.

Протокол складається у кількості примірників, на 4 більшій, аніж кількість членів комісії. Усі примірники підписуються усіма членами комісії і мають однакову силу. Кожен член комісії отримує примірник протоколу.

V.3.

Кожен спостерігач отримує копію протоколу, підписану головою та секретарем комісії і засвідчену печаткою комісії.

VІ.1.

Транспортування виборчої документації до ТВК

VІ.2.

Транспортування здійснюють три члени комісії. Інші члени комісії, довірені особи, спостерігачі мають право супроводжувати транспортування.

VІ.3.

Транспортування відбувається безпосередньо до ТВК (без відвідувань інших органів, закладів чи установ).

VІ.4.

Про час виїзду членів комісії, які транспортують виборчу документацію, невідкладно повідомити довірену особу та члена ТВК, який представляє вашого кандидата.

VІ.5.

Протокол (копію протоколу) невідкладно передати до штабу, довіреній особі або своєму члену ТВК.

* В разі, коли дія стосується оголошення чи підрахунку чисел то як відмітка прописуються ці числа.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ноземна філологія inozemna philologia 2007. Вип. 119. С. 3-6 2007. Issue 119. Р. 3-6

  Документ
  Children’s literature that deals with hopelessness and specifically with the response to it known as self-harming is a relatively recent trend. Texts such as these can provide new narrative strands that for some will simply be interesting,
 2. Мовознавство (2)

  Документ
  У статті висвітлено деякі аспекти семантичної категоризації та функціонування демі­нутивних суфіксальних похідних іспанської мови. Звернено увагу на динамічні процеси ознак суб’єктивної оцінки як багатовекторної мовленнєвої домінанти,
 3. Сторик українського художнього перекладу, глибинний знавець античності, Педагог з великої літери ось хто, завжди надзвичайно скромний, був завжди поруч з нами

  Документ
  22 листопада 2001 року ми втратили Йосипа Устимовича Кобіва – професора Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Національної спілки письменників України,
 4. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.
 5. Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії (2)

  Документ
  Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні.

Другие похожие документы..