Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Победителям конкурса будут высланы по почте памятные дипломы от Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ и ценные призы от организаторов, па...полностью>>
'Программные требования'
Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятел...полностью>>
'Документ'
Наша команда работает с 2 г. и известна на Юге России как надежный и добросовестный партнер. Наличие солидного опыта работы, собственного оборудовани...полностью>>
'Публичный отчет'
которые могут характеризовать профессиональную деятельность и подготовку специалиста квалификационного удостоверения /последнего/ по заявленной специ...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 Від (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36

Від 20.12.2011 1.4/18-4066

На №________від___________

Ректорам (директорам) інститутів

післядипломної педагогічної освіти

Про проведення III етапу

Всеукраїнської учнівської

олімпіади з економіки

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.08.2011 № 976 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році” відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.09.2011 № 1099 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (далі – Положення), ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки проводиться у січні-лютому 2012 року.

До участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівськ­ої олімпіади з економіки згідно з пунктом 3.5.1 Положення допускаються учні 9-11 кл – переможці II етапу, які включені до складу команди району (міста).

Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом фактичного навчання) класів (пункту 1.2 Положення).

ІІІ етап олімпіади з основ економіки буде проходити за завданнями, підготовленими регіональними предметно-методичними комісіями, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та за їхніми графіками. Радимо при складанні завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівсь­кої олімпіади з економіки орієнтуватися на методичні рекомендації щодо складання олімпіадних завдань, подані в додатку та на рівень складності завдань ІV етапу олімпіад попередніх років (журнал „Географія та основи економіки в школі”, № 6, 2011, журнал „Економіка в школах України”, № 5, 2011; № 6, 2011; № 7, 2011). Завдання обласного етапу мають враховувати тематику матеріалу, вивченого учнями відповідного класу на час проведення змагань. Олімпіадні завдання мають забезпечити можливість якнайповнішого розкриття здібностей учнів.

Звертаємо увагу, що до складу журі ІІІ етапу олімпіади, крім вчителів та методистів, слід залучати науковців і викладачів вищих навчальних закладів, проте журі змагань не повинно складатись переважно з фахівців одного навчального закладу.

Для перевірки олімпіадних робіт потрібно передбачати відповідні критерії їх оцінювання.

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись вимог пункту 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що переможцем не може бути учасник, який за результатом виступу набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.

Переможці ІІІ етапу олімпіад нагороджуються дипломами I, II, III ступенів окремо за класами у кількості, яка не перевищує 50% учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.

У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати заяву на апеляцію, але апеляція не означає обов'язкову зміну оцінки.

Звіти про проведення змагань разом із текстами завдань ІІІ етапу та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки слід подати до 5 березня 2012 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведення масових заходів).

Директор

О. А. Удод

Литвиненко О.О.

т. 248-18-13

Додаток

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

від 20.12.20111.4/18-4066

Рекомендації щодо складання олімпіадних завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

1. Розв’язування завдань не передбачає використання калькуляторів.

2. Тестові завдання можуть бути подані як двадцять теоретичних і десять розрахункових тестів.

3. Задачі повинні мати розв’язання з повним поясненням.

4. Розв’язання творчих завдань передбачає алгоритм можливої відповіді.

5. Основні категорії та поняття:

Основні категорії та поняття

Клас

Виробничі ресурси. Продукт економічної діяльності: його структура та призначення. Потреби споживача: зміст та класифікації. Структура споживчих благ. Ефективність: економічний зміст та оцінка. Продуктивність праці.

Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура.

9, 10,11

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки.

Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне споживче благо і гранична корисність.

Закон спадної граничної корисності.

Бюджет споживача. Ознаки раціонального споживача. Закон (правило) оптимізації корисності споживача.

9, 10,11

Виробничі можливості. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва. Крива виробничих можливостей. Поняття граничної норми заміщення. Альтернативна вартість.

9, 10,11

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності.

Зміст економічного кругообігу.

Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації, схеми кругообігу. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, як, для кого виробляти

9, 10

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та заміщення. Крива індивідуального попиту. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиція від ціни. Крива індивідуальної пропозиції.

Нецінові чинники попиту та пропозиції. Надлишок виробника і споживача. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

9, 10,11

Економічний зміст еластичності попиту. Особливості розрахунку показника еластичності попиту. Чинники, що впливають на еластичність попиту за ціною. Економічний зміст еластичності пропозиції за ціною. Врахування еластичності при ціноутворенні, оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими країнами

9, 10,11

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження. Види грошей за матеріальними носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми міжнародних грошей. Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3. Стійкість національних грошей та курс національної валюти. Рівняння Фішера.

9, 10,11

Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі

Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Попит і пропозиція на ринку праці.

Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу:. Попит і пропозиція на ринку капіталу. Ринок землі: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Ціна землі. Попит і пропозиція на ринку землі. Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації.

10,11

Доход як ціна виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). Загальне правило ринкового формування доходів. Чинники диференціації заробітної плати. Роль уряду та профспілок у формування заробітної плати. Типові системи заробітної плати. Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних ресурсів. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у бізнесовий проект.

10,11

Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку. Товарні біржі. Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів. Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку. Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей.

Інші фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, інвестиційні та страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів. Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація їх діяльності та роль уряду у функціонуванні.

9, 10,11

Види ринкових структур; досконала (чиста конкуренція), чиста монополія, монополістична конкуренція та олігополія. Критерії розмежування окремих видів ринкових структур та галузі їх ймовірного існування. Ознаки чистої конкуренції та особливості поведінки підприємств за умови її існування.

Ознаки монополії, основні причини виникнення монополії. Монополія та цінова дискримінація. Антимонопольне регулювання.

Ознаки олігополії, Позитивний ефект від масштабу. Правила оптимальної поведінки підприємств на олігополістичному ринку. Ціноутворення при олігополії. Олігополія і економічна ефективність.

Ознаки монополістичної конкуренції. Диференціація продукту та способи її поглиблення. Економічні наслідки існування монополістичної конкуренції.

10,11

Зміст виробничої функції: залежність між витратами ресурсів та максимальним обсягом виробництва.

Поняття двофакторної виробничої функції. Функція Кобба – Дугласа. Графічна інтерпретація виробничої функції. Ефект від масштабу і виробнича функція.

10,11

Економічні витрати та їх складові: явні та неявні витрати. Зв'язок доходів та витрат. Валовий доход, або загальний виторг (TR). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибуток.

Витрати підприємства і обсяги виробництва. Граничні витрати і закон спадної віддачі ресурсів

10,11

Максимізації економічного прибутку фірми за умов чистої конкуренції

Визначення максимального прибутку за порівняння загального виторгу (TR) та загальних витрат (TC)

Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації прибутку MC= MR.

Мінімізація збитків та повне банкрутство підприємства

10,11

Суб’єкти національної економіки як цілого. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції. Їх визначеність, структурні елементи та графічна інтерпретація. Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та основні причини економічних коливань. Криза у національній економіці

11

Визначення обсягу ВВП за різними методами: за сумою доданих вартостей, за доходами, за витратами

Національне споживання та національне заощадження.

Використання ВВП, інших показників для міжнародних порівнянь

Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін.

11

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінка рівня безробіття. Види безробіття. Повна зайнятість і природне безробіття.Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. Засоби обмеження безробіття.

Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції.

Види інфляції за ознаками темпу та очікування.

Інфляція попиту, витрат, грошей

Наслідки неочікуваної інфляції

Антиінфляційні заходи

Зв'язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса

11

Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти

Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. Податкові пільги

Позитивні та негативні наслідки оподаткування. Об’єктивна межа оподаткування. Модель кривої Лафера. Інші (крім податків) надходження до державного бюджету. Видатки державного бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у стимулюванні економіки. Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг.

Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного боргу

11

Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти. Попит на гроші та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор.

Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання. Роль Національного (центрального) банку у банківській системі країни. Комерційні банки та інших елементів банківської системи країни: зміст діяльності.

Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей у регулюванні економіки

11

Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі.

Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери і аутсайдери

Пояснення причин торгівлі у теорії абсолютних та відносних переваг

Торговий баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту

Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми торгівельних обмежень: тарифні та нетарифні.

Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в СОТ.

Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському Союзі (ЄС)

10,11

Елементи міжнародної валютної системи: міжнародна ліквідність, валютні ринки, механізми встановлення валютних курсів, міжнародні інститути валютного регулювання

Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого стандарту, система золотовалютного стандарту, система регульованих плаваючих валютних курсів. Європейська валютна система у ХХІ ст..

Форми міжнародних грошей: СДР та Євро. Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів.

11

Глобалізація як явище кінця ХХ ст. Об’єктивні причини глобалізації: посилення інтеграційних процесів та виникнення глобальних проблем.

Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами

Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації.Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, урізноманітнення споживання, вища темпи економічного зростання .Основні загрози глобалізації: глобальні економічні (фінансові) кризи, втрата керованості національної економіки та національної ідентичності, підпорядкованість міжнародним кампаніям тощо. Способи протидії загрозам глобалізації

10,11Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 Від (1)

  Документ
  Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36 Від

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2011/2012 навчальному році» від 15.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-14

  Документ
  На виконання ухвали колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.06 протоко №8 /1-2 “Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовного-морального спрямування”, наказу Міністерства
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36,тел.: (044) 248-91-13, 245-41-92, факс: (044) 248-91-14, institut@iitzo gov ua

  Документ
  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти інформує, що видавництвом «Фоліо» у 2011 році видано навчальні посібники серії «Шкільна бібліотека» (додаток 1).
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти (2)

  Документ
  Сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і самостійної особистості майбутнього спеціаліста.

Другие похожие документы..