Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
После завтрака выезд в Сигирию, по дороге посещение слоновьего питомника в Пиннавела. Во второй половине дня, подъем на гору Сигирия, осмотр развалин...полностью>>
'Документ'
В настоящее время все научные направления развиваются достаточно динамично. Публикация результатов исследований является чрезвычайно ответственным и ...полностью>>
'Документ'
…Олимпийский стадион Рима встретил финальный свисток залпами ракет. На трибунах запылали тысячи факелов из газет и программок. А футболисты были не в...полностью>>
'Задача'
Задача 2.1. Обеспечение возможности осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Феде...полностью>>

Автореферати дисертацій

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОКАЖЧИК ВИДІВ ДОКУМЕНТІВ

 

АВТОБІОГРАФІЇ

513, 514, 516, 517, 520, 670, 672

АВТОРЕФЕРАТИ дисертацій

661

АДРЕСИ вітальні

63

АКТИ:

 

аварій, пожеж, нещасних випадків, професійних отруювань і захворювань

465, 466, 478, 1182, 1273, 1276, 2003

авторського нагляду об'єктів

1648

атестації робочих місць

461

будівництва і реконструкції

1654, 1662, 1704

введення в дію виробничих потужностей

1227, 1738

використання копіювально-розмножувальної техніки

996

випробувань зразків

1428, 1858, 1916, 1925, 1939, 2015, 2059, 2072, 2085, 2086, 2089, 2196

водопостачання підприємств

2008

впровадження автоматизованих систем

2183, 2188, 2279

впровадження нової техніки і технології

1808, 1855

встановлення норм виробітку та розцінок

430, 434

готовності проектних робіт

2203

експертизи

939, 950, 1037 1377, 1849

з техніки безпеки і охорони праці

453, 482, 483, 486, 488, 492

закупівлі імпортної продукції і матеріалів

1030

затвердження еталонів

1857, 2139

знищення печаток, штампів і квитків

1134, 1328

інвентаризацій

330, 884, 1115, 1124

кваліфікаційних комісій

1021

кової інспекції

283, 284, 286

комерційні

1093

контролю стандартів

2137,2141

контролю технологічної дисципліни

1854

межі обслуговування енергетичного господарства

1972

надання відводу земельних ділянок

1538

надання документів

117

обліку трудових книжок

544

обладнання навчальних закладів

632

обстежень, перевірок діяльності, ревізій

24, 249, 342, 344, 707, 764, 797, 798, 800, 802, 862,

оцінки

1676

періодичного огляду стану обладнання

1952

перевірок виконання колективних договорів

409

перевірок діловодства та архівної справи

110

перевірок заповнення лікарняних листків

721

перевірок засобів вимірювання і обладнання

1931

перевірок стану навколишнього середовища

2160, 2161, 2162, 2171

передавання-приймання літератури, документів, експонатів

880, 939

переоцінки основних фондів

336

прибутку-витрат продукції

1117

придбання літератури

879

приймання-здавання

55, 1028, 1069, 1077, 1089, 1090, 1110, 1233, 1288, 1391, 1450, 1453, 1531, 1627, 1969, 2195, 2200, 2201, 2215

приймання-передавання будинків, приміщень, ділянок

384, 1150, 1151

про видачу, знищення, втрату перепусток, посвідчень

1138, 1139

про використання виробничих потужностей

1739

про встановлення персональних ставок, окладів, надбавок

523

про діяльність комісій громадських організацій

1338

про експорт промислових виробів та експертизу

1485

про забраковану продукцію (вироби)

1856

про заміну спідометрів

1210

про зняття наявності й залишків матеріалів

1092

про невиконані науково-дослідні роботи

1371

про оренду державних підприємств

1303

про перевірку роботи з підготовки кадрів

565

про порушення правил внутрішнього розпорядку

418, 1130, 1284

про приватизацію

1302

про приймання, здачу, списання майна та матеріалів

315, 881, 882, 1188

про припинення проектно-розвідувальних робіт

1558

про роботу транспорту та його технічний стан

1168, 1186

про розробку виробів із зазначенням складових одиниць

1767

про розробку нестандартного обладнання

1917

про розтрати, недостачи, заборгованість

335

про стан будівель та споруд

1159, 1678, 1712

проектних робіт

1610

протипожежної безпеки і охорони організацій

1253, 1254, 1270, 1273, 1276, 1277, 1283

процентовки

1425, 1557

ревізійних комісій

1317

результатів обробки телеметричної інформації

1435

ремонту

1720, 1724, 2021, 2024, 2098

списання анульованих проектів

1628

технічні про стан вимірювальних приладів

2035, 2109, 2110 1231, 1346, 1987

АЛФАВІТИ

521

АЛЬБОМИ

65, 939, 1422, 1433, 1862

АНАЛІЗИ:

 

атмосферного повітря, ґрунтів

2163, 2164

видів продукції і сировини

1852

виконання балансів

198

виробничо-економічної діяльності

169

витрат сировини і матеріалів

1796

відхилень від технічних нормативів

1853

ділянок забудови

1549

медичні

727

потреби в паливі, електроенергії

1981

проб повітряного середовища

497

продуктивності праці й зарплати

437

пропозицій, заяв, скарг

29

роботи енергоустановок

1982

якості палива

2001

АНКЕТИ:

 

атестаційні, кваліфікаційні

653

обстежень і переписів

295

осіб, не прийнятих на роботу

520

осіб, що виїздять за рубіж

1026

осіб, які нагороджуються

670, 671, 672, 673, 676

осіб, яким встановлено персональні ставки, оклади, надбавки

523

робітників та службовців, студентів, учнів

513, 514, 516, 517

учасників спортивних змагань

905

АНОТАЦІЇ науково-дослідних робіт

660, 675, 1378

АТЕСТАТИ

539, 940, 1931, 2060

БАЛАНСИ:

 

бухгалтерські

189, 190, 308

виробничих потужностей

164, 165

водоспоживання і водовідведення

2152

обладнання

1922

паливні й енергетичні

1974

передаточні, розділювальні, ліквідаційні

310

про оренду

1303

про перереєстрацію суб'єктів господарської діяльності

1304

розподілу і відвантаження продукції

1047

БІЛЕТИ

582

БЛАНКИ

295, 892, 2210

БЮЛЕТЕНІ:

 

з питань міграції населення

381

інформаційні

921

статистичні

296

таємного голосування

662, 1314

ВЕРСТКИ

962, 964

ВИДАННЯ інформаційні

921

ВИПИСКИ:

 

банків

215, 225, 315

з наказів з особового складу

513, 514

з патентних формулярів

1487

з протоколів

331, 534, 685

з планів

151

з рішень про подання про нагородження

670, 672, 673, 674, 677, 678

про розробку навчальних програм

586

ВИСНОВКИ:

 

з житлових питань

72

з питань трудового законодавства

70

 з проектно-розвідувальних робіт

1556

з трудових конфліктів

83

за звітами

303

кошторисів

1377, 1399, 1482, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1849, 1916

лікарів щодо пенсій

684, 685

на проекти державних, галузевих стандартів

2116

на проекти законодавчих актів та розпорядчих документів

8

на проектування вітчизняного обладнання

1920

на раціоналізаторські пропозиції

1468

обладнання

1434

про адміністративні стягнення

81

про виготовлення дослідних зразків засобів автоматики та про визначення і вибір типів та конструкцій обладнання

1914

про виплату грошової допомоги

331

про впровадження нових видів сировини

1846

про гарантійний нагляд і експлуатацію нової техніки

1811

про доцільність закупівлі імпортної продукції

1030

про доцільність патентування

1478

про експертизу техніко-економічних обгрунтувань, проектів, про застосування будівельних матеріалів та механізмів

1694

про зміни та доповнення переліків документів

113

про зміну і розширення асортименту продукції

1743

про зниження вартості будівництва

1679

про методи викладання

595

про механізацію виробництва

1818

про новизну та корисність винаходів

1461

про організацію і освоєння нових виробництв

1804

про перевірку виконання рішень колегій, наказів, вказівок

22

про переселення із зони радіаційного забруднення

382

про причини аварій, нещасні випадки

465, 478, 1182

про продуктивність праці

402

про проекти планування і забудови міст

1589

про розвиток і розміщення підприємств

1734

про розробку зразків проектної документації

1520

про розробку навчальних програм

586

про створення фондів та їх використання

219

про тарифи

184

про типові та індивідуальні проекти

1609

про якість товарів, вибракування продукції

1037, 1089,2088

технічні про будівельні конструкції, споруди

1618

ВІДОМОСТІ:

 

акордної оплати

443

відповідності проекту

1413

дефектні

1724,2088, 2190

деталей до типових технологічних процесів

1886

залікові, екзаменаційні

614

змін до технологічних регламентів

1883,1884, 1885

з будівництва

1524, 1586, 1626, 1667, 1722, 1725

інвентарні

1940

комплектувальні

1064, 1930

матеріалів для виробництва

1887

на видачу спецодягу, взуття, харчування

494

на запасні частини і ремонт обладнання

2037

на обладнання підприємств

1944

накопичувальні

1752

наявності обладнання

1911

невикористаного обладнання

1933

обліку грошових надходжень дитячих закладів

839

обліку збуту продукції

1068

обліку відвідування занять учнями

624, 625

обліку роботи електромонтерів

1984

оборотні

322

операцій виробництва виробів

1884

періодичні

1758

переоцінки основних фондів

337

прибутково-видаткові

269

про аварії та нещасні випадки

475

про вантажі

1193, 1194

про видачу, обмін членських квитків

1328

на видачу спортивного інвентарю

914

про використання виробничих потужностей

166

про використання кредитів

328

про витрати пально-мастильних матеріалів, запасних частин

1205

про діяльність комісій громадських організацій

1338

про заробітну і квартирну плату

783

про захворюваність

714, 724

про зібраний у садах урожай

819

про діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів

707

про документообіг

91

про кредити

266, 267

про ліміти витрат інструменту

2031

про нагородження

678

про науково-технічну інформацію і пропаганду

918, 931

про надходження, витрачання коштовних металів

327

про надходження, витрачання, залишки сировини, матеріалів

1062

про надходження і витрачання внесків

1333

про наявність імпортного обладнання

1114

про наявність їдалень

799

про обладнання навчальних закладів

632

про облік наявності й руху робочої сили

357, 367

про облік робочого часу

413

про облік, розподіл, реалізацію фондів

329

про облік трудових книжок

544

про організації для довідників

43

про парникове господарство

817

про патентну чистоту розробок

1479

про періодичний огляд стану обладнання

1952

про прийом до навчальних закладів

580

про потреби в матеріалах і обладнанні

1044

про потреби в кадрах і їх розподіл

503, 505, 639

про проведення атестації і встановлення кваліфікації

654

про продуктивність праці та заробітну плату

437

про простої і поломки обладнання, наявність ремонтно-механічних баз

2022, 2023

про реєстрацію підприємств, установ, організацій, кооперативів, малих підприємств

349

про результати перевірок дотримання державної дисципліни цін

175

про вантажно-розвантажувальні роботи

1191

про роботу підприємств

1782

про рух поголів'я худоби і птахів

823

про ставки всіх видів податків

229

про стан стічних вод і очисних споруд

2169, 2170

про ступінь технічної готовності

1490

про транспорт

1172, 1195, 1201, 1211

про хід дорожньо-ремонтних робіт

796

про хід екзаменаційних сесій

613

про хід сільськогосподарських робіт

822

про умови поставок продукції

1067

розподілу фондів і лімітів

1053, 1055

розподілу фондів запасних частин

1945

розрахункові

317, 337, 350

розподілу продукції по цехах

1889

тарифікаційні (творчих професій)

429

технологічних процесів виробництва

1885, 1888

успішності

615

ДОГОВОРИ-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

333

ВІДГУКИ

60, 113, 430, 534, 586, 653, 1468, 1556, 2116

ВІСНИКИ (видання) науково-технічної інформації

921

ВИМОГИ

119, 315, 395, 759, 894, 1113, 1118, 1352, 1702, 1744, 1752, 2030

ВКАЗІВКИ

125, 287, 1003, 2063, 2111

ГРАМОТИ:

 

про нагородження установ, організацій, підприємств

940

охоронні на винаходи (корисні моделі), промислові знаки, сорти рослин

1456

ГРАФІКИ:

 

введення об'єктів в експлуатацію

1687

видачі робочої документації

1403

виконання будівельно-монтажних робіт

1688, 1689, 1690

використання виробничих потужностей

166, 1739

випуску продукції

1900

виробничих процесів і робочого часу

401

витрати палива

2000

виходу автомобілів на лінію

1196

відвантаження продукції

1080

завезення товарів

1109

занять з бойової підготовки

1262

контролю виконання документів

94

капітального і поточного ремонту

1716

монтажу обладнання

1949

навантаження електрогосподарства

1989

надання відпусток

559

надходження і обробки інформації

2231

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

1360, 1392, 1407, 1418

освоєння і впровадження нової техніки

1812, 1813

підготовки до виробництва й випуску продукції

1755

планово-попереджувального ремонту електрообладнання

2004

постачання обладнання

1948

прибуття і вибуття відпочивальників у санаторно-курортні заклади

749

проведення теоретичних і практичних занять на обчислювальних машинах

2234

проведення атестації

656

проведення виробничої практики

627

проведення лабораторних, полігонних, експериментальних випробувань

1430

проектно-розвідувальних робіт

1555

пуску об'єктів

1896

ремонту засобів зв'язку

1229

ремонту засобів обчислювальної техніки

2229

роботи факультетів і курсів підвищення кваліфікації, занять, іспитів, практики

619, 620, 627

розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання

2019

руху транспорту

1212

технічного обслуговування та ремонту транспорту

1202

технології виробництва

1898, 1899

чергування членів добровільних товариств

1279, 1351

ДАНІ

1050, 1479, 1834

ДЕКЛАРАЦІЇ

293, 294, 1033, 1034, 1035, 1036

ДИПЛОМИ

539, 940

ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ

607

ДИСЕРТАЦІЇ

661

ДИРЕКТИВИ

1003

ДІАГРАМИ

431, 927, 967, 1734, 1872

ДОВІДКИ:

 

диспетчерські (добові)

1212

до наказів з особового складу

515

до проектів розпорядчих і нормативно-методичних документів

7, 19, 34, 47

до протоколів

4

з виконання доручень

9

з дебіторської заборгованості, розтрат

335

з місця проживання і роботи, медичні

516

з права користування додатковою площею

774

з фінансування і кредитування

196, 219, 220, 227, 234, 235, 247, 255, 259

з ціноутворення

173, 174, 178, 180

історичні

44, 107, 1603

комісій з трудових спорів

1349

контролю виконання документів

94

медичні

713, 716, 727, 837

на спеціалістів, які відряджені за кордон

517

перевірки організацій органами державної податкової адміністрації

283, 284, 286

про аналіз роботи транспорту

1168

про аналіз браку продукції

2091

про будівництво об'єктів

1522

про вдосконалення процесів праці

392, 399, 403

про виділення земельних ділянок

815

про визначення економічної ефективності, рентабельності підприємств

1733

про виключення, поновлення, переведення учнів

631

про виконання обчислювальних робіт

2214

про виконання планів досягнень науки і техніки

1803

про виконання планів капітального та поточного ремонту

1727

про виконання планів постачання

1063

про виконання пропозицій за результатами перевірок

27

про виконання умов, угод, колективних договорів

410

про використання незмонтованого обладнання

1918

про виробничо-економічну діяльність

170

про витрати на створення обчислювальних центрів

2216

про відповідність нормам і державним стандартам

1408

про відпочинок дітей

826

про відрахування до бюджету

235

про відрядження

58

про внесення змін у показники планів

167

про водопостачання підприємств

2008

про впровадження і використання сировини

1846, 1847

про впровадження наукової організації праці

392

про впровадження нової техніки

1809, 1815

про впровадження передових методів ремонту

2021

про впровадження у виробництво науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

1448

про громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

701

про присвоєння почесних звань

675

про діяльність комісій громадських організацій

1338

про ескізні, технічні проекти

1407

про інвалютні розрахунки

204

про будівництво об'єктів виробничого призначення

1524, 1525

про методи викладання

595

про механізацію і автоматизацію будівельно-монтажних робіт

1666

про міжнародне співробітництво

1004, 1008, 1016

про надання, розподіл і обмін житлової площі

766

про науково-технічну інформацію і пропаганду

918, 931

про наявність вакантних посад

535

про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень

1200

про невиконані науково-дослідні роботи

1371

про незакінчене будівництво об'єктів

1669

про нормування й економію матеріальних ресурсів

2142

про нормування і оплату праці

426, 428, 430, 434, 436, 440

про облік наявності, руху, використання трудових ресурсів

353, 375

про оплату відпусток, пільг

334

про оплату імпортного обладнання

253

про організацію, розвиток і експлуатацію різних видів транспорту

1164

про організацію протипожежної охорони

1251, 1270

про організацію фестивалів, конкурсів, оглядів

60, 849

про освоєння нових видів продукції і сировини

1819

про охорону навколишнього середовища

2153, 2169, 2170

про перевірку виконання законів, постанов, указів, рішень

21, 22

про перевірку роботи з кадрами

504

про перевірку технічного рівня будівельного проектування

1506

про перереєстрацію суб'єктів господарської діяльності

1304

про переселення із зони радіаційного забруднення

382

про підготовку і проведення виставок

939

про підготовку кадрів

563, 565

про подання до нагородження

670, 672, 673, 674

про порушення трудової дисципліни

418

про преміювання

446

про приватизацію, оренду

1302, 1303

про призначення пенсій

684

про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські організації

508, 580

про проведення економічних експериментів

160, 161

про проведення хронометражних робіт

435

про прогнозування, вдосконалення, розробку цін

173, 174, 180

про проходження альтернативної служби

359

про публікацію робіт

675

про реалізацію рішень з'їздів, конгресів, нарад

13

про ревізії, обстеження

24

про ремонт технічних засобів АС

2190

про роботу аспірантури

642, 645

про роботу бібліотек

863

про роботу з молодими спеціалістами

506

про роботу діловодних та архівних служб

111

про діяльність брокерських фірм

1102

про роботу підприємств

1861

про розвідувальні роботи

1548

про розвиток і розміщення підприємств

1734

про розвиток колективного садівництва

812

про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян

29

про розподіл і реалізацію фондів на постачання

1055

про розрахунки коефіцієнта змінності роботи обладнання

2019

про розробку наукових проблем, тем

1370

про розробку норм витрат сировини, матеріалів, енергії

1773

про санітарний стан підприємств громадського харчування

802

про склад працівників апарату управління

507

про складання зведених звітів

301

про стан будівель і споруд

1678

про стан діловодства та архівної справи

110

про стан культурно-масової роботи

845

про стан навчально-виховної і методичної роботи

587, 595, 597

про стан трудових ресурсів, ринку праці

352, 364

про стаж і місце роботи, заробітну плату

561, 685

про створення організацій, їх реорганізацію, ліквідацію

52

про створення фондів та їх використання

219

про травматизм на підприємствах

715

про умови поставок продукції

1067

про умови праці і техніку безпеки

456

рад факультетів, кафедр, методичних рад

587

результатів обробки телеметричної інформації

1435

технічного рівня обладнання підприємств

1910

що надсилаються у правоохоронні органи

79

ДОВІДНИКИ

425, 921

ДОВІРЕНОСТІ

319

ДОГОВОРИ:

 

впровадження наукової організації праці

394

господарські, операційні, трудові

345

з авторами

972

колективні

405, 406

на абонементне обслуговування

890

на виготовлення і встановлення очисних споруд, стоків

2155, 2157

на виконання обчислювальних робіт

2208

на виконання робіт зі стандартизації і метрології

2132

на всі види матеріально-технічного постачання

1065

на науково-дослідні роботи

1368

на ремонт засобів зв'язку

1228

про брокерське обслуговування

1101

про відрядження

58

про впровадження науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1451

про зв'язки між організаціями

56

про матеріальну відповідальність

347

про надання допомоги закладам соціальної сфери

66

про надання патентних послуг

1481

про надання юридичної допомоги

86

про науково-технічне, економічне, культурне співробітництво з зарубіжними країнами

1018

про оренду

1151, 1219, 2208

про переселення громадян

380

про право користування житловою площею

765

про приватизацію, оренду

1302, 1303

про санаторно-курортне обслуговування

744, 750

установчі

1322

ДОЗВОЛИ

118, 450, 612, 1032, 1036, 1097, 1218, 1527, 1554, 1625, 1703, 2075

ДОКУМЕНТИ:

 

аварійних комісій

1182

аналізу роботи транспорту

1168, 1170

вихідні

2284

до наказів з особового складу

508

загальних, звітно-виробничих конференцій, зборів

1312

з'їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів

12

з історії організації

44

з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення

373

з питань рівня життя та соціальних нормативів

387

з питань харчування на радіаційно забрудненій території

841

з розробки штатних розписів

47

з техніки безпеки, умов праці

455, 456, 458, 482, 483, 486, 488

касові, бухгалтерські

315

керівних органів громадських організацій

1320

комісій з трудових спорів, товариських судів

1349

конкурсних комісій

534

на запасні частини і ремонт обладнання

2037

на машинні носії

2292

на вироби серійного і дослідного виробництва

1790

на розвідувальні роботи

1548

нормативні із забезпечення АС

2289

обліку трудових книжок

544

осіб, не прийнятих на роботу

520

особові

539

перевірки підприємств та інших організацій органами державної інспекції

283

пожежно-технічних комісій

252

постійно діючих консультативних комітетів, комісій, рад

1335, 1338

природоохоронного законодавства

2162

про аварії і пошкодження електромережі

2003

про автоматизацію виробничих процесів

1810

про адміністративні порушення податкового законодавства

285

про аналіз браку продукції

2091

про аналіз відхилень від технічних нормативів

1851

про аналіз і прогнозування продуктивності праці

402

про атестацію, ліцензування навчальних закладів

573

про атестацію робочих місць

461

про благоустрій міст, населених пунктів

795, 796

про будівництво і реконструкцію

1522, 1523, 1652, 1653, 1654, 1662, 1663, 1664, 1666, 1678

про вдосконалення процесів праці, впровадження наукової організації праці

392

про вдосконалення, скорочення апарату управління, затвердження граничних асигнувань

246

про вдосконалень структури апарату управління

393

про виготовлення і постачання технічної документації для будівництва

1686

про виготовлення дослідних зразків засобів автоматики, обладнання

1434

про виготовлення установочної партії виробів

1746

про видачу посвідчень і перепусток

1136

про виділення земельних ділянок

815

про виділення та перерозподіл капіталовкладень

234

про визначення економічної ефективності, рентабельності підприємств

1733

про визначення і вибір типів та конструкції обладнання

1914

про виконання виробничих завдань і здачу готової продукції

1901

про виконання видавничого плану

984

про виконання виробничих програм

1781

про виконання договорів

1373

про виконання комплексних цільових програм

132

про виконання пропозицій за результатами обстежень, перевірок

27, 295

про виконання умов, угод, колективних договорів

407

про використання виробничих потужностей

166, 1739

про використання відходів

1753

про випробування енергоустановок

1965

про виробничо-економічну діяльність

170

про витрачання дефіцитних і коштовних металів

1776

про вихід автомобілів на лінію

1196

про відвантаження продукції

1085

про відкриття розрахункових і поточних рахунків

243

про відпочинок дітей

826

про відпуск товарів зі складів

1118

про відрахування підприємств

225, 235

про відрядження

58

про водопостачання підприємств

2008

про внесення змін у показники планів

167

про впровадження і використання сировини

1846, 1847

про впровадження нових технологічних процесів, регламентів, рецептур і режимів виробництва

1850

про впровадження нової техніки

1805

про впровадження передових методів ремонту

2021

про впровадження у виробництво науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

1448

про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків

56

про встановлення персональних ставок, окладів, надбавок

449, 523

про відновлення прав реабілітованих громадян

702

про вступ у міжнародні організації і спілки

1004

про геологічні та гідрологічні умови ділянок забудови

1549

про громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи

701

про виплату грошової допомоги

331

про дефектоскопію і металографічний контроль обладнання

1929

про діагностику профпридатності

398

про діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів

707

про діяльність творчих колективів

1385

про допуск до ознайомлення з архівними документами

118

про доцільність закупівлі імпортної продукції

1030

про екологічний стан навколишнього середовища

2165, 2169, 2170

про економічне, культурне співробітництво з зарубіжними країнами

1014, 1016, 1018, 1019

про експертизу проектів будівництва

1647

про експорт промислових виробів

1485

про економічний та соціальний розвиток

134, 135, 137, 138, 141

про залучення громадян до громадських організацій

1325

про залучення до занять фізкультурою та спортом

900

про заробітну і квартирну плату

783

про застосування нових будівельних матеріалів та механізмів

1694

про заходи щодо боротьби з видавничим браком

997

про зберігання й експлуатацію виробів, приладів, машин

1423

про здану продукцію

1069

про здачу спортивних норм і розрядів

912

про здійснення всіх видів державного нагляду

1646

про здійснення контролю за охороною надр, природи

2172, 2173, 2175

про зміну і розширення асортименту продукції

1743

про зниження трудомісткості виробів

1890

про зупинення об'єктів, накладання штрафних санкцій

2171

про індивідуальне та житлово-кооперативне будівництво

1524

про капітальне будівництво та реконструкцію

1605

про комплектацію виробів і складальних одиниць

1748

про контрабанду та порушення митних правил

1033

про коригування перспективних планів

142

про координацію проектно-розвідувальних робіт

1547

про кредитні операції

259

про лабораторні дослідження якості сировини, матеріалів, виробів

2072

про медичні огляди

713

про механізацію виробництва

1818

про механізацію праці і управління

395

про митне оформлення та контроль

1036, 1037

про навчання кадрів і активу громадських організацій

1336

про нагородження за участь у виставках

940

про надання господарським організаціям обігових коштів

227

про надання грошової допомоги через безробіття

369

про надання допомоги закладам соціально-культурної сфери

66

про надання матеріальної допомоги

1337

про надання місць дітям у дитячих закладах

829

про надання, придбання, облік, розподіл і реалізацію путівок

751, 753

про надання, розподіл і облік житлової площі

766

про надходження, наявність, експлуатацію і ремонт обладнання і механізмів, вимірювальних приладів

1928

про науково-технічну інформацію, пропаганду

918

про націнки на продовольчі товари

811

про наявність і стан автомобільних парків, гаражів, майстерень

1200

про наявність і стан медичних установ на підприємствах

710

про наявність, рух і повернення тари

1124

про недостачу й розтрату товарів і матеріалів

1116

про несення караульної служби

1261

про нормування і оплату праці

423, 426, 430, 431, 434, 436, 437, 440

про обладнання навчальних закладів

632

про облік використання науково-технічної інформації

931

про облік витрат тепло- та електроенергії

1994

про облік наявності, руху, використання трудових ресурсів

353

про облік незавершеного виробництва

1787

про облік робочого часу

413

про обстеження будівель і споруд

1712

про обстеження котлів державною інспекцією

1999

про одержання і погашення позик кас взаємодопомоги

1345

про обстеження і поліпшення житлово-побутових умов

764

про оплату обладнання

253

про оренду державних підприємств

1303

про освоєння і розширення виробництва

1765

про освоєння нових видів продукції і сировини

1819

про оснащення проектних організацій обладнанням

1563

про організацію і діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл

907

про організацію і освоєння нових виробництв

1804

про організацію і стан громадського харчування

797, 798

про організацію і дотримання державних і галузевих стандартів

2141

про організацію праці при суміщенні професій

399

про організацію протипожежної охорони

1251, 1253, 1270

про організацію ритмічної роботи підприємств

1741

про організацію й експлуатацію різних видів транспорту

1164

про організаційні заходи з економії електроенергії

1997

про охорону і відтворення тваринного світу

2174

про охорону навколишнього середовища

2153

про перебування представників зарубіжних країн

1010

про переведення енергетичних установок на нові види палива

1990

про переведення на скорочений робочий день

412

про перевірку звітів, балансів, прибутків підприємств, організацій, господарських товариств

284

про перевірку виконання законів, постанов, указів, рішень

21

про перевірку виконання рішень колегій, наказів, вказівок міністерств

22

про перевірку засобів вимірювання та обладнання

1931

про роботу з кадрами

504

про перевірку технічного рівня будівельного проектування

1506

про перегляд норм витрачання будівельних матеріалів

1695

про переоцінку основних фондів

336

про передплату на літературу

868

про перереєстрацію суб'єктів господарської діяльності

1304

про переселення громадян, міграції

380, 381, 382

про періодичний огляд стану обладнання

1952

про підвищення культури виробництва

1768

про підвищення якості науково-технічного керівництва

1736

про підготовку до виробництва й випуску продукції

1755

про підготовку і проведення виставок

939, 943

про підготовку кадрів

563

про підвищення якості та надійності продукції

2068

про пільги для окремих категорій громадян

700

про підсумки діяльності організацій

302

про планування, забудову населених пунктів

1570

про погодження об'єктів робіт з капітального ремонту

1717, 1718

про подання про присвоєння почесних звань, нагородження

670, 671, 672, 673, 678

про патентування

1478

про потреби організацій у транспортних засобах

1166

про потреби в науково-інформаційних матеріалах

932

про потребу в кадрах

503

про приватизацію

1302, 1309

про призначення допомоги, пенсій

684, 693

про прийом, виключення, поповнення, переведення учнів

580, 631

про приймання і здавання приміщень в оренду

1151

про приймання й передачу технічної документації

1532

про приймання-передавання обладнання

1028

про припинення робіт з виготовлення виробів

1751

про припинення робіт з виготовлення окремих видів і типів виробів

1774

про притягнення до відповідальності осіб, винних у випуску неякісної продукції

2061

про причини відставання росту продуктивності праці

403

про проведення атестації і встановлення кваліфікації

653

про проведення наукових конкурсів

60

про проведення навчально-виробничих екскурсій, практики

621, 627

про проведення проектно-розвідувальних робіт

1537

про проведення свят, фестивалів, конкурсів

62, 849

про проведення хронометражних робіт

435

про проекти державних, галузевих стандартів

2116

про проекти річних планів

146, 157

про проходження альтернативної служби

359

про радіологічне обстеження земель

2178

про розтрати, недостачі, заборгованості

335

про реалізацію понаднормативних і невикористовуваних товарів і матеріалів

1091

про результати експертизи

1377

про результати виробничих випробувань технологічних ліній і обладнання

1916

про результати контролю дотримання технології

1876

про результати обробки телеметричної інформації

1435

про рекламу

946

про ремонт технічних засобів в АС

2190

про ремонт транспортних засобів

1201

про роботу аспірантури

642

про роботу й діяльність брокерських фірм

1102

про роботу комісій з якості

2054

про роботу підприємств

1782

про розвиток і розміщення підприємств

1734

про розвиток колективного садівництва

812

про розробку ескізних, технічних проектів

1407

про розробку зразків проектної документації

1520

про розробку і затвердження переліків та каталогів типових проектів

1622

про розробку методів викладання

595

про розробку наукових проблем, тем

1370, 1371

про розробку нестандартного обладнання, вимірювальних приладів

1917

про розробку профілів навчальних закладів

570

про розробку та виконання Національної програми ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2177

про розробку навчальних програм

586

про розробку цін, тарифів, прейскурантів, націнок

178, 179, 181

про розслідування причин аварій, нещасних випадків

465, 478

про рух транспорту

1212

про санітарний стан підприємств громадського харчування

802

про складання зведених звітів

301

про соціальний захист в'язнів фашизму

703

про спеціалізацію і виробниче кооперування

1749

про списання витрат щодо знятих із виробництва товарів

1775

про списання і знищення виробів

1762

про сплату податку на додану вартість та акцизного збору

287

про стан будинків і приміщень, які займають організації

1154

про стан, експлуатацію служби зв'язку

1217, 1221, 1227, 1231

про стан діловодства та архівної справи

90

про стан культурно-масової роботи

845

про стан роботи щодо розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян

29

про стан трудових ресурсів

352

про створення і зміни у складі спецфондів

222

про створення організацій, їх ліквідацію

52

про технічний рівень і якість продукції

2051

про технічний стан транспортних засобів

1186

про технічну експертизу продукції (виробів)

1849

про точність вагів і вимірювальних приладів

2110

про травматизм на підприємствах

715

про трудову дисципліну

416, 418

про усунення недоліків і порушень, виявлених під час перевірок

286

про участь у спартакіадах і спортивних змаганнях

905

про фермерські господарства

383

про фінансування всіх видів діяльності

191, 192, 194, 195, 206, 215, 219, 247

про хід економічних експериментів

161

про якість і вибракування продукції

2088

ревізій, обстежень, інвентаризації, переписів

24, 295, 330, 341, 342

розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання

2019

розрахунково-текстові

1411

розробки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1420

установчі

54

що замінюють накази з особового складу

510

що надходять до обчислювальних центрів

2291

що подані при прийомі дітей у дитячі установи

837

щодо реалізації програм зайнятості населення і ринок праці

363, 364, 365, 366, 375

ДОКУМЕНТАЦІЯ

1402, 1541, 2266, 2270, 2276, 2278

ДОНЕСЕННЯ про аварії, пожежі

1272

ДОПОВІДІ:

 

вдосконалення структури апарату управління

393

до протоколів

4

до розпорядчих документів

9, 21, 22

з основної діяльності

45

на звітно-виборних зборах, конференціях

1312, 1313

про виконання планів

143, 168, 1803

про відрядження

58

про діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів

707

про залучення до занять фізкультурою та спортом

900

про капітальне будівництво

1605

про методи викладання навчальних дисциплін

595

про механізацію й автоматизацію будівельно-монтажних робіт

1666

про обстеження будівель і споруд

1712

про освоєння нових видів продукції і сировини

1819

про охорону навколишнього середовища

2153

про перевірку роботи з кадрами

504

про перевірку технічного рівня будівельного проектування

1506

про підсумки діяльності організацій

45, 302

про прийом представників зарубіжних країн

1008

про ревізії, обстеження, перевірки

24, 342

про результати експертизи проектів

1640

про роботу аспірантури

642

про роботу з молодими спеціалістами

506

про склад та зміст документів

115

про стан умов праці і техніку безпеки

458, 488

про стан житлово-комунального фонду

761, 1154

про тенденції розвитку економіки

128

про технічний рівень і якість продукції

2051

про усунення недоліків і порушень, що виявлені під час перевірок

286

про хід економічних експериментів

161

про хід науково-дослідних робіт

1393

ДОПОВІДНІ ЗАПИСКИ: 

  

до наказів з особового складу 

515 

до перспективних планів міського будівництва 

1519 

до протоколів, проектів розпорядчих документів 

4, 7, 19, 34 

з кредитних питань 

255 

з основної діяльності 

45 

з техніко-економічних обґрунтувань 

1372 

про вдосконалення процесів праці  

392, 399, 403 

про видавничу діяльність 

984, 997 

про виключення, поновлення, переведення учнів 

631 

про виконання пропозицій за результатами перевірок 

27 

про виконання умов, угод, колективних договорів 

410 

про виробничо-економічну діяльність 

170 

про відпочинок дітей 

826 

про водопостачання підприємств 

2008 

про впровадження у виробництво науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

1448 

про втрату посвідчень і перепусток 

1139 

про діяльність комісій громадських організацій  

1338 

про діяльність лікувально-профілактичних і санаторно-курортних закладів 

707 

про залучення громадян у громадські організації 

1325 

про залучення до занять фізкультурою і спортом 

800 

про затвердження статутних фондів організацій 

220 

про культурно-масову роботу 

845 

про механізацію виробництва 

1818 

про міжнародне співробітництво 

1004, 1008, 1016 

про надання, розподіл і обмін житлової площі 

766 

про науково-технічну інформацію і пропаганду 

918 

про наявність змонтованого і надмірного обладнання 

1926 

про нормування  

423, 426, 434, 436 

про обладнання навчальних закладів 

632 

про обстеження будівель і споруд 

1712 

про організацію, ведення складського господарства 

1103 

про організацію загальної і протипожежної охорони 

1251, 1270 

про організацію і освоєння нових виробництв  

1765, 1804 

про організацію праці 

399 

про організацію, розвиток і експлуатацію різних видів транспорту 

1164, 1170 

про організацію, стан підприємств громадського харчування 

797, 798 

про перевірку виконання рішень колегій, наказів, вказівок 

22 

про перевірку штатно-кошторисної дисципліни 

249 

про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські організації  

508, 580 

про підготовку кадрів  

563 

про планування 

140, 167 

про порушення пропускного режиму  

1284 

про порушення трудової дисципліни 

418 

про проведення звітно-виборних конференцій, зборів 

1313 

про проведення конкурсів, оглядів, свят 

60, 62 

про ревізії, обстеження 

24, 342 

про результати експертизи 

1377 

про роботу діловодних та архівних служб 

111 

про розвиток і розміщення підприємств 

1734 

про розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян 

29 

про розробку зразків проектної документації 

1520 

про спецфонди 

222 

про сплату податку на додану вартість та акцизною збору 

287 

про стан, експлуатацію служби зв'язку 

1217 

про стан навчально-виховної і методичної роботи 

597 

про створення, реорганізацію, ліквідацію організацій 

52 

про технічний нагляд і контроль за будівельними роботами 

1655 

про технологію виробництва 

1881 

про укомплектування обладнанням об'єктів 

1947 

про умови праці і техніку безпеки 

456, 483, 484, 486, 488 

що надсилаються у правоохоронні органи 

79 

ДОРУЧЕННЯ 

9, 288, 686 

ЕСКІЗИ 

851, 1420, 1600 

ЖУРНАЛИ: 

  

бухгалтерські  

321, 322, 324 

відбитків і зліпків печаток та штампів 

1000, 1132 

диспетчерські 

1085, 1778 

дорожніх листів 

1199 

здачі робіт 

1783 

з техніки безпеки 

472, 473, 2244 

контролю параметрів обладнання 

94, 322, 1759, 1845, 1880 

лабораторні  

499, 500, 501, 1420, 1443, 1444, 1445, 1894, 2082, 2083 

медичних лабораторій 

732 

навчальні  

622, 623 

накопичувальні  

806 

огляду зброї, обладнання 

1265, 1266 

польові  

1541 

технічні 

1225, 1242 

чергувань 

1261, 1280, 1281 

обліку та реєстрації: 

  

абонентських установок 

1240 

адміністративних стягнень 

490 

амбулаторних хворих 

728 

архівних довідок, копій, витягів 

122 

безробітних  

376 

бібліографічних довідок 

895 

браку і розбракування продукції 

2092 

будівельних матеріалів, механізмів 

1711 

видачі документів  

120 

видачі і надсилання членських квитків 

1328 

видачі тавра 

2105 

видачі ордерів на житлову площу 

776 

видачі печаток та штампів 

1133 

виконання змінних виробничих завдань 

1793 

винаходів та раціоналізаторських пропозицій 

1469 

виплати пенсій 

696 

випробувань енергетичного обладнання 

1970 

відвантаження готових виробів 

1786 

відступів від стандартів, технічних умов 

2143 

відхилення обладнання від стандартів 

1942 

відходів виробництва 

1779 

втрат робочого часу 

414 

договорів, угод, контрактів 

411, 1020, 1066 

дозволів на проведення підземних робіт 

1705 

документів 

100, 102, 103, 2246, 2248, 2249, 2252, 2255 

екскурсій 

945 

експлуатації засобів обчислювальної техніки 

2256 

заводських номерів деталей і складальних одиниць 

1761 

замовлень-нарядів на експорт 

1075 

запасних деталей 

1950 

запитів  

891 

затверджених проектів будівництва 

1535 

заяв про пошкодження засобів зв'язку  

1234 

заявок, замовлень на перевезення пасажирів і вантажів 

1214 

здавання, приймання, пуску обладнання після ремонту 

2045, 2046 

змін технології виробництва 

1859 

карток каталогу бібліотек 

872 

конструкторської документації 

1830, 1831 

консультацій 

896 

контролю вимірювальних приладів та електролічильників 

1991 

лабораторних, практичних занять, консультацій 

634, 635 

летального кінця 

729 

листків непрацездатності 

722 

майна 

1293 

машинних носіїв 

2257 

місцевих відряджень  

1143 

надходження та вибуття документів 

116 

напівфабрикатів 

1789 

науково-технічної інформації 

928 

наявності, стану і руху замовлень на виготовлення виробів 

1794 

нещасних випадків  

479 

номенклатурних переліків підприємств  

1419 

обліку військовозобов'язаних 

549 

обліку обладнання  

2254 

обліку обробки проб і проведення аналізів 

2080 

обслуговування ЕОМ 

2244 

оперативних зведень  

2251 

операційних закладів 

734 

осіб, затриманих за порушення пропускного режиму 

1285 

осіб, які вступають до навчальних закладів 

542 

осіб, які нагороджені 

679 

осіб, які направлені у відрядження 

551 

осіб, які порушили трудову дисципліну 

417 

осіб, які суміщують професії 

400 

особових документів  

541, 552, 566, 705, 1310 

особових справ  

521 

отримання житлової площі 

771, 786 

пенсійних справ  

695 

підготовки робітників до інших професій 

68 

підприємств з іноземними інвестиціями 

272 

показників систем бездефектного виготовлення продукції 

2097 

показників спідометрів 

1209 

посвідчень і перепусток 

1137 

претензій та позовів 

78 

призначення допомоги на дітей 

697 

приймання деталей контролерами 

2104 

прийому, переміщення, звільнення працівників 

522 

прийому хворих 

731 

приходу і виходу робітників та службовців 

1142 

продукції, виробів, сировини  

1084, 1784, 1788 

проектно-кошторисної, робочої документації 

1634, 1635, 1650 

проектно-розвідувальних робіт 

1559, 1560, 1561, 1562 

пропозицій, заяв, скарг громадян 

95, 692, 699 

профілактичних оглядів каналів зв'язку 

1232 

процедурних бланків на наркотики 

760 

ревізій, обстежень 

26 

результатів перевірки якості матеріалів, деталей, вузлів, виробів 

2076 

результатів аналізів навколишнього середовища 

2166 

ремонту засобів обчислювальної техніки 

2245 

ремонту готової продукції 

2100 

рішень лікарняно-трудових експертних комісій 

723 

робочої технологічної документації 

1863 

розсилання сигнальних і контрольних примірників 

983 

рукописів, рецензій, ілюстрацій 

979, 980, 981 

руху виробів у цехах 

1785 

свідоцтв, приватизаційних справ 

1310, 1311 

сімей переселенців 

379 

списання тари  

1125 

стандартів, технічних умов 

2133 

температурно-вологісного режиму 

123 

технічного контролю 

2084 

технічного огляду засобів зв'язку 

1231 

технічного стану обладнання  

2020, 2048 

технологічних порушень 

1878 

щеплень, інфекційних захворювань 

733 

ЗАВДАННЯ: 

  

архітектурно-планувальні 

1540 

математичні 

1466 

з упровадження наукової організації праці 

390 

на зниження трудомісткості робіт 

433 

на обстеження систем управління 

2263 

на програмування 

2281 

на проектно-розвідувальні роботи 

1536 

на розробку проектів стандартів 

2114 

на складання програм випробувань 

1426 

розрахункові 

210 

технічні  

58, 1590, 1592, 1593, 1791, 1825, 2260, 2262, 2264, 2272 

ЗАКОНИ 

ЗАМОВЛЕННЯ 

104, 119, 307, 493, 992, 1023, 1072, 1073, 1074, 1083, 1095, 1215, 1368, 1551, 1692, 1715, 1763, 1792, 1936, 2028, 2078, 2090 

ЗАПИСИ 

1009, 1085 

ЗАПИСКИ 

176, 363, 1261, 1503, 1541, 1595, 1754, 2169, 2170

ЗАПИТИ 

1а, 121, 932 

ЗАУВАЖЕННЯ 

136, 1019, 1519 

ЗАЯВИ: 

  

до дитячих закладів 

829 

до кас взаємодопомоги 

1339, 1344 

до комісій з трудових спорів 

1348 

з житлових питань 

72 

позови в правоохоронні органи 

79 

про встановлення і зняття телефонів 

1238 

про вступ у міжнародні організації

1004

про допуск до ознайомлення з архівними документами

118

про надання архівних довідок

121

про надання відпусток

559, 560

про надання матеріальної допомоги

1337

про надання путівок

751, 753

про надання, розподіл і обмін житлової площі

766

про незгоду з постановами атестаційних і кваліфікаційних комісій

657

про перереєстрацію суб'єктів господарської діяльності

1304

про приватизацію, оренду

1302, 1303

про прийом на роботу, в учбові заклади, громадські організації

508, 513, 514, 515, 516, 520, 813, 1323

про призначення пенсій, допомог, стипендій

633, 684, 685, 698

про прописку і виписку мешканців

781

ЗАЯВКИ:

 

анульовані

1095

касові

260

на бензин

1203

на виготовлення нестандартного обладнання і інструменту

1936

на видачу посвідчень і перепусток

1136

на винаходи

1454, 1455

на виробництво виробів

1763

на відвідування організацій

1012

на запасні частини і ремонт обладнання

2037

на зброю, боєприпаси

1267

на іноземну валюту

199

на копіювально-розмножувальні роботи

993

на кредити

260

на матеріально-технічне постачання

1043, 1072, 1073, 1078, 1978, 2189

на машинний час

2212

на обладнання

253, 1936

на одержання членських квитків

1326

на перевезення вантажів

1176

на передплату на періодичні й неперіодичні видання

1146

на переклад

933

на потребу в кадрах

503

на проведення екскурсій

944

на ремонт обладнання

1937

на ремонт транспортних засобів

1201

на складання проектів планування і забудови міст, населених пунктів

1571

на створення автоматизованих систем

2261

на створення виробів

1404

на технічні засоби і матеріали

2189, 2190

на участь у спортивних змаганнях

909

на художнє оформлення

860

про допуск у службові приміщення в неробочий час

1141

про організований набір робочої сили

356

ЗБІРНИКИ

183, 295, 296, 921, 1862

ЗВЕДЕННЯ:

 

відвідування занять учнями

624

загазованості повітря

2167

підсумків іспитів

616

про аварії

2003

про виконання планів, норм

237, 300, 431, 984, 1765, 1770, 1901

про виконання виробничих програм

1780

про виробництво запасних частин

1927

про вихід автомобілів на лінію

1196

про відвантаження продукції

1085, 1086, 1087

про відпочинок дітей

826

про впровадження передових методів ремонту

2021

про кількість і склад фізкультурних колективів

901

про кількість осіб, що захистили дисертації

667

про кількість осіб, які обслуговуються на пунктах медичної допомоги і в поліклініках

725

про надання відпусток

559

про надання, розподіл і обмін житлової площі

766

про надходження, витрачання, залишки сировини, матеріалів

1062

про науково-технічну інформацію і пропаганду

918, 931

про облік робочого часу

413

про обстеження технічного стану засобів зв'язку

1227

про перевірку роботи з кадрами

504

про підготовку кадрів

563

про податкові надходження та заборгованість за ними

232

про прийом до навчальних закладів

580

про проведення атестації і встановлення кваліфікації

655

про проведення спортивних змагань

906

про продуктивність праці

403

про протипожежний стан

1252, 1253

про реєстрацію безробітних

365

про розподіл і реалізацію фондів

1055

про рух транспорту

1211

про стан і експлуатацію житлово-комунального фонду

761

про стан трудових ресурсів

352, 353

про укладення трудових договорів з пенсіонерами

689

про хід дорожньо-ремонтних робіт

796

розасигнувань коштів

1342

розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання

2019

ЗВІТИ:

 

авансові

315

бухгалтерські

308

екзаменаційних комісій

610

з експертизи проектів та кошторисів

1638

з питань міграції населення

381

інформаційно-аналітичні

1364

кас взаємодопомоги

1341

конкурсних комісій

534

наукові з реконструкції та реставрації

1601

оперативні

231, 240, 241, 300, 1204

про бездефектну продукцію

2074, 2096

про бронювання війсковозобов'язаних

545

про вивчення досвіду проектування, будівництва, експлуатації об'єктів

1515

про виконання договорів

1373

про виконання комплексних цільових програм

132

про виконання планів

202, 231, 238, 258, 297, 298, 299, 300, 1286

про виконання планів введення автоматизованих систем

2237, 2238

про випробування зразків виробів

1428

про витрати поліграфічних матеріалів

994

про витрати сировини та матеріалів

1760

про відрядження

58

про внески у фонд зайнятості населення

374

про впровадження наукової організації праці

392

про впровадження стандартів

2128

про відновлення прав реабілітованих громадян

702

про діяльність науково-технічних рад

1382

про економію будівельних матеріалів

1691

про економію пально-мастильних матеріалів

1204

про експлуатацію технічних засобів охорони

1258

про зайнятість населення

363

про застосування типових та експериментальних проектів

1615

про зберігання й експлуатацію виробів, приладів, машин

1423

про капіталовкладення

234

про капітальне будівництво

1605

про кількість інвалідів та їх працевлаштування

709

про кількість одержаних і витрачених членських квитків, бланків, марок

1327

про комплексне використання сировини і матеріалів

1797

про контроль за експлуатацією засобів зв'язку

1221

про лабораторні дослідження якості сировини, матеріалів і виробів

2072

про модернізацію технологічного обладнання

1964

про надходження, витрачання і залишки коштовних металів, алмазів

327

про надходження та витрачання іноземної валюти

202, 203

про надходження та впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій

1465

про нарахування та надходження платежів

292

про науково-дослідні роботи

1364, 1365, 1366, 1385, 1387, 1388, 1389, 1406

про наукові відрядження та експедиції

1366

про незавершене виробництво

1798

про нормування і оплату праці

430

про облік трудових книжок

544

про обстеження і переписи

295

про обстеження існуючих автоматизованих систем

2258

про організаційно-технічні заходи щодо поліпшення технології виробництва

1824

про організацію загальної протипожежної охорони

1251

про перевірку стикування виробів

1747

про перевірку технічного рівня будівельного проектування

1506

про переоцінку основних фондів

336

про підвищення культури виробництва на підприємствах

1801

про пожежі

1274

про постачання електрообладнання

2013

про причини захворюваності

716

про проведення вступних іспитів

579, 610

про проведення документальних ревізій

341

про проведення конкурсів, оглядів

60

про проведення хронометражних робіт

435

про проходження альтернативної служби

359

про реалізацію фондових заявок, фондів

1059, 1060

про реалізацію рішень з'їздів, конференцій, нарад, семінарів

13

про результати виробничих випробувань технологічних ліній

1960

про результати роботи державних податкових інспекцій

291

про ритмічність виробництва

1799

про роботу викладачів

593

про роботу обчислювальних центрів

2239, 2240

про роботу спеціалізованих рад

665

про розслідування причин аварій

465

про стажування і виробничу практику

554, 628, 629

про стан ринку праці і зайнятість населення

363, 364, 366, 372

про стан членства у громадських організаціях

1332

про створення і функціонування автоматизованих систем, підсистем

2235, 2236

про створення, реорганізацію і ліквідацію організацій

52

про суми надходжень у бюджет

290

про технічну експертизу

1849

про технічну експлуатацію і технологію

1423, 2039, 2236, 2237, 2240

про травматизм на підприємствах

715

про умови праці і техніку безпеки

412, 454, 458

про хід економічних експериментів

161

про хід підготовки підприємств до сезонних робіт

1800

про шефську допомогу

66

про якість і вибракування продукції

2088

статистичні з усіх видів діяльності

298, 299

факультетів, кафедр, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, учбових частин

591, 592

фінансові

309, 1341

ЗНАКИ (промислові)

1454, 1455, 1456, 1460, 1461,2121, 2122

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

259, 335

ЗРАЗКИ

348, 946, 971, 1282, 1454, 1460, 1461, 1462, 1465, 1467, 1474, 1477, 1521

ІЛЮСТРАЦІЇ до видань

966

ІНФОРМАЦІЇ:

 

про екологічний стан навколишнього середовища

2165

про залучення населення до занять фізкультурою та спортом

900, 906

про переселення громадян

380

про роботу брокерських фірм

1102

про роботу підприємств громадського харчування

798, 802

про стан ринку праці

364, 375

про стан системи оплати праці

436

ІНСТРУКЦІЇ

49, 50, 53, 125, 270, 1278, 1423, 1836, 1843, 1848, 1872

ІСТОРІЇ хвороб

726

ІСТОРІЇ розвитку дітей

727

КАЛЬКУЛЯЦІЇ

180, 974

КАРТИ:

 

відпуску товарів

1118

геологічні

1549

ескізів

1866

завдань

2285

заходів з доробки продукції

1875

індивідуальні

727

інформаційні

1362, 2187

комплектувальні

1868

контрольні з технічної інформації

929

лімітні

1770

лімітно-заборні

1121

маршрутні

1869

медичні

726, 842

номенклатурні

1874

обліку позначень виробів

1867

організації праці

392

перевірки обладнання на точність

1932

потреби матеріалів

1943

реєстраційні

746, 1444, 2271

реєстрації результатів випробувань матеріалів, зразків виробів

1444

рівня продукції, що атестується

1839

річної потреби деталей

2017

робочих режимів

1415

розрахунково-технологічні

1865

санаторно-курортні

745

супровідні технологічних процесів

1871

термінів служби і спрацьованості обладнання, деталей

1941, 2016

технічного рівня

1414, 2066

технологічні

1832, 1844

типові операційні

1864

хронометражних робіт

435

циклові

1877

КАРТКИ:

 

аварійні

465

атестаційні

461

відлагодження програм

2282

медичних оглядів

713

на рукописи авторів

978

обліку, прийому, переміщення та звільнення кадрів

515

особові

514, 519, 1343

руху коректур

974

стаціонарних і лінійних даних, з'єднаних ліній

1226

тематичні

2211

технічного огляду засобів зв'язку

1231

учасників зовнішньоекономічної діяльності

1038

обліку та реєстрації:

 

абонентської плати

1248

аспірантів

514

безробітних

378

видань

982

видачі і надсилання членських квитків

1328

експлуатації автомашин

1195

засобів зв'язку

1237

збуту продукції

1068

інвентарні (основних коштів)

318

надходження та вибуття документів

100, 102, 116, 122

науково-дослідних робіт

1363

номенклатурних працівників

527

обліку військовозобов'язаних

547

обліку наукових співробітників

532

обмундирування

1269

одержання літератури

893

прибутку, витрат, наявності, залишків товарів

1112

прийому відвідувачів

96

рахунків

243

розповсюдження інформації

930

спеціалістів

519

фондів

108

членів громадських організацій

1329

КАРТОГРАМИ

1548

КАРТОТЕКИ:

 

арбітражних справ

76

бухгалтерські

322

вулично-домові

1249

до наказів з особового складу

509

до нормативно-методичних документів

99

кодифікаційні

70

контролю виконання документів

94

розподілу фондів

1054

технічних новинок

923

формулярів і абонентів

876, 897, 898

обліку та реєстрації:

 

виплати пенсій

692

витрат електроенергії і палива

1994

відвідувань організацій представниками зарубіжних країн

1011

війсковозобов'язаних

547

годин роботи викладачів

636

документів

100, 102, 103

здачі робіт у підрозділи

1783

наявності, стану й руху замовлень на виготовлення виробів

1794

обліку виробів, продукції

1784

осіб, які нагороджені

679

осіб направлених у відрядження

551

періодичних видань

874

прийому, переміщення, звільнення працівників

522

проектно-кошторисної документації

1634

пропозицій, заяв, скарг

95

технологічних порушень

1878

технологічних процесів на підприємстві

1882

товарних знаків

2124

КАТАЛОГИ

868, 871, 886, 921, 939, 1621, 2125, 2136, 2290

КВИТАНЦІЇ

315, 791, 1146, 2098

КВИТКИ

540, 1328

КІНОФОТОПЛІВКИ

1436

КЛОПОТАННЯ

670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678

КНИГИ:

 

адрес і телефонів

1135

алфавітки пенсіонерів

687

амбарні і комірні

1112

відгуків, скарг і пропозицій

748, 801, 939

головні

321

допоміжні, контрольні, касові

322

дорожніх листів

1199

записів юридичних консультацій

87

зняття проб дитячого харчування

840

інвентарні

869

прописки мешканців (домові книги)

779

руху дітей у дитячих закладах

833

санаторно-курортних комісій

757

обліку та реєстрації:

 

аварій

476

арбітражних справ

76

бібліотечного фонду

870

видачі дипломів, атестатів, свідоцтв, посвідчень

543

видачі довідок

562

відпуску товарів і продукції зі складів

1119

донорів

735

депонованої заробітної плати

323

запису на станції швидкої медичної допомоги, викликів лікарів

736, 737

запису рентгенівських та парціографічних обстежень

740

збуту продукції

1068

літератури

877, 899

міжнародних розмов

1244

надходження і відправлення вантажів

1194

направлення та прибуття на роботу молодих спеціалістів

557

осіб, які нагороджені

679

прибуття і вибуття відпочивальників у санаторно-курортні заклади

749

попереджень про небезпечність робіт

471

проб

804

пробігу автомашин

1198

рахунків, касових ордерів, доручень, платіжних доручень

324

руху зброї і боєприпасів

1264, 1265

тих, хто проживає у готелі

788

фондових повідомлень

1052

форм звітності

304

читачів

899

КНИЖКИ:

 

абонентські

1240

залікові

540

нівелювання

1541

санаторно-курортні

756

трудові

539

КОДИФІКАТОРИ типових проектів

1623

КОЕФІЦІЄНТИ спеціалізації

392

КОНСПЕКТИ лекцій

596

КОНТРАКТИ

510, 1018

КОПІЇ:

 

довідок

508, 641

документів, що видаються житлово-комунальними установами

778

документів, що подаються до правоохоронних органів

79

заявочних документів про винаходи

1478

звітів

331

квитанцій

1245

наказів

513, 514, 517

особистих документів

513, 514, 517, 837

повідомлень

583

указів

678

КОРІНЦІ документів

325, 512, 720, 791, 1140, 1146, 1345

КОШТОРИСИ

211, 212, 1587, 1588, 1599, 1607, 1616, 1728

КЛАСИФІКАТОРИ

93, 1623, 1740, 2288

КРЕСЛЕННЯ

851, 967, 1410, 1422, 1433, 2292

ЛИСТИ:

 

атестаційні, кваліфікаційні

653

виконавчі

332

відбитків зразків шрифтів

1000

гарантійні

320

дорожні

1197

екзаменаційні

581

заправні

1208

змін технологічного процесу

1897

каталожні

1608

контрольні

94, 1231, 1242,

маршрутні

2280

нагородні

670, 672, 674, 677

нарядів

1261

обхідні

508

опитувальні

295

про проходження альтернативної служби

359

рекламаційні

1856

репертуарні

861

типових проектів

1608

фондів

108

ЛИСТКИ:

 

аварійні

465

з обліку кадрів

508, 520, 660, 670, 672, 673, 675

інформаційні

921

непрацездатності

720

ЛИСТУВАННЯ:

 

з житлових питань

73

з питань арбітражу

75

з питань діловодства та архівної справи

92, 105, 106

з питань міграції населення

381

з правових питань

67

з трудового законодавства

71

про аварії та катастрофи, нещасні випадки, пожежі

477, 1183, 1275, 2018

про адміністративні порушення податкового законодавства

285, 286

про адміністративні стягнення

82

про атестацію і встановлення кваліфікації

658

про безпеку руху транспорту

1185

про будівництво, проектування, реконструкцію

1504, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516, 1517, 1525, 1530, 1652, 1660, 1665, 1666, 1680, 1681, 1682, 1683,1684, 1685, 1686, 1693, 1699, 1700, 1701, 1709, 2009, 2011

про вдосконалення і дотримання технології виробництва, зміни норм, режимів виробництва

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908

про вдосконалення систем управління якістю

2053

про ведення складського господарства

1104, 1108, 1110, 1123, 1126, 1127, 1128

про виготовлення, постачання, заміну, модернізацію обладнання

1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959,

про виведення з міст підприємств

2146

про виключення, поновлення, переведення учнів

631

про використання резервів виробництва

404

про використання трудових ресурсів

354, 360, 370

про випуск і впровадження стандартів

2127, 2129, 2130, 2131, 2134, 2137, 2144

про випуск видань, літератури

952, 953, 959, 961, 975, 976, 977, 989, 991, 995

про виробничо-економічну діяльність

171

про витрату пально-мастильних матеріалів, запасних частин

1206, 1207

про відведення земельних ділянок

814

про відкриття розрахункових і поточних рахунків

243, 244

про відпуск ліків

758

про відрахування

226, 236

про відрядження

59

про вміщення у газетах об'яв і публікацій

1148

про винахідництво і раціоналізацію

1474, 1475, 1476, 1477

про впровадження і експлуатацію АС

2181, 2182, 2184, 2185, 2191, 2192, 2193, 2202

про впровадження наукової організації праці

389

про впровадження у виробництво науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1452

про впровадження нових видів сировини і матеріалів

1772

про впровадження нової техніки, передової технології

1814, 1815, 1820

про встановлення зв'язків між організаціями

57

про встановлення й розробку цін

182

про встановлення, виплату персональних ставок, окладів, надбавок

524

про встановлення прав реабілітованих громадян

702

про вступ у міжнародні організації, спілки

1005

про гарантійний ремонт продукції

2099

про діяльність громадських організацій

1321, 1334, 1337, 1347

про дозволи на право зберігання і носіння зброї

1263

про допуск до ознайомлення з архівними документами

118

про економічні нормативи

224

про економію сировини і матеріальних ресурсів

1795

про експертизу тимчасової непрацездатності

717

про експертизу ТЕО

1642, 1643, 1644, 1645, 1649

про експлуатацію і ремонт обладнання

2026, 2036

про експлуатацію приміщень організаціями

1152, 1153, 1156, 1158

про експортні, імпортні поставки

1029, 1031

про енергетичне і паливне забезпечення

1971, 1976, 1979, 1985, 1988, 1992, 1995, 1996, 1998, 2002, 2005, 2006, 2010

про еталонування

2140

про забезпечення зброєю, боєприпасами

1268

про залучення до господарського обігу товарно-матеріальних цінностей

239

про затвердження складу державних екзаменаційних комісій

602

про затвердження печаток та штампів

1131

про затвердження та зміни штатів

48

про заходи з цивільної оборони

1289

про зміни підписів

254

про зміни та доповнення переліків документів

113

про зміни технічних умов на продукцію

2102

про капіталовкладення

233

про комунальне обслуговування

790, 793, 794

про культурно-масову роботу

846, 847, 858, 859

про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2179, 2180

про лікувально-профілактичну допомогу і санаторно-курортне обслуговування

708, 709, 712

про мережу організацій системи

40

про метрологію

2113

про міцність, надійність машин і обладнання

2071

про нагляд за вимірювальними приладами

2034, 2107

про надання місць у готелях

1148

про надання, розподіл і обмін, користування житлової площі

766, 768, 769, 775, 776

про науково-дослідну і дослідно-конструкторську роботу

1374, 1375, 1376, 1381, 1390, 1391

про номенклатуру виробництва продукції

1771

про норми витрат сировини й матеріалів

1777

про обладнання навчальних закладів

632

про облік війсковозобов'язаних

548

про облік і звітність

305, 306, 313, 314

про оздоровчо-виховну роботу з дітьми

824, 825, 827, 829, 844

про оплату праці і преміювання

439, 440, 446, 451, 452

про оподаткування

275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282

про організацію і проведення звітно-виборних кампаній

1318

про організацію підготовчих курсів

556, 576

про організацію лекцій, доповідей, бесід

857

про організацію лікувального харчування

741

про організацію науково-технічної інформації і довідково-інформаційне обслуговування

916, 917, 919, 920, 934, 935, 936, 937, 938, 942

про організацію спортивної роботи

902, 915

про організацію роботи і комплектування бібліотек

864, 867, 885, 887, 888, 889

про організацію, розвиток, наявність, стан і експлуатацію транспорту

1165, 1166, 1167, 1170, 1212, 1213

про освоєння і використання виробничих потужностей

1742

про охорону навколишнього середовища

2145, 2156, 2158

про охорону архітектурних пам'яток

1632

про охорону праці, умови праці, техніку безпеки

455, 456, 460, 462, 463, 468, 485, 487, 496, 498

про паспортизацію будівель і споруд

340

про патентно-ліцензійну роботу

1485, 1487, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500

про перевезення вантажів

1175, 1177, 1179, 1180

про перевірку виконання законодавчих та розпорядчих документів вищих, центральних, місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

23

про перевірку заяв, скарг

30

про підбір фахівців для відрядження за кордон

550

про підготовку наукових кадрів

646, 649

про підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів

563, 566

про планування

126, 158, 159, 167, 1572

про порушення трудової дисципліни

418

про посадовий матеріал і сільськогосподарський інвентар

821

про постачання, виготовлення запасних частин

2040, 2041, 2044

про постачання і збут продукції

1040, 1070, 1071, 1073, 1076, 1079, 1088, 1098, 1100

про порушення фінансової дисципліни

250

про працевлаштування

511

про придбання господарського майна, канцелярського приладдя, квитків, оплату послуг

1145

про прибуття вантажів

1108, 1110

про придбання квитків на всі види транспорту

1216

про прийом і зарахування учнів до навчальних закладів

574

про прийом, розподіл, переміщення, облік кадрів

502, 503, 537, 538

про прийом представників зарубіжних країн

1013

про присвоєння почесних звань

680

про проведення економічних експериментів

162

про проведення заліково-екзаменаціїних сесій

617, 618

про проведення профілактичних і профгігієнічних заходів

491

про проведення ревізій і контрольно-ревізійної роботи

341

про проведення свят, ювілейних дат

64

про проведення приватизації

1305, 1306, 1307, 1308

про проведення ремонтних робіт

1719, 1726

про проведення спортивних змагань

908, 913

про проведення та результати ревізій, обстежень, поліпшення контролю, перевірку виконання

25

про проведення фестивалів, оглядів, конкурсів

850, 854

про проведення хронометражних робіт

435

про проектування житлових будинків, кварталів

1630, 1631, 1633, 1636

про пропаганду і розповсюдження книг, видань

998, 999

про прописку і виписку мешканців

782

про роботу засобів зв'язку

1220, 1221, 1222, 1223, 1227, 1239

про роботу і використання електронно-обчислювальних машин

2205, 2206, 2213

про роботу і діяльність брокерських фірм

1102

про роботу спеціалізованих рад із захисту дисертацій

668, 669

про роздрібний товарообіг

805

про розподіл і реалізацію фондів, лімітів, обладнання

1061

про розподіл молодих спеціалістів

640

про розрахунки за здану продукцію

251

про розрахунки за обіговими коштами

228

про розробку, впровадження класифікаторів продукції

2138

про розробку, застосування та роз'яснення правил, положень, інструкцій, вказівок, рекомендацій

20

про розробку і затвердження технічних завдань

1354

про розробку наукових проблем, тем

1359

про розробку нормативів технологічних втрат продукції

2093

про розробку, реєстрацію, облік товарних знаків

2123

про розробку та виконання комплексних цільових програм

133

про розробку тарифів на перевезення вантажів

1174

про розробку профілів навчальних закладів

571

про розробку структур, схем управління

37

про розробку навчальних планів, програм, посібників

599

про розтрати, недостачі, заборгованість

335

про складання договорів та угод

68, 410

про соціальне страхування, виплату пенсій, допомоги

683, 690, 691, 694, 706

про співробітництво з зарубіжними країнами

1015, 1017

про стажування молодих спеціалістів

555

про стан і використання фондів з винахідництва та раціоналізаторської роботи

221

про стан заочного і вечірнього навчання

601

про стан технічного нормування, розробку норм

419, 424, 427

про сторожову і пожежну охорону організацій

1256, 1257, 1259, 1260

про створення і впровадження приладів контролю якості

2108

про структури, штати, створення та ліквідацію організацій

51

про тарифи

185

про техніко-економічні дослідження

172

про техніко-економічні обгрунтування будівництва

1502

про технічний і санітарний стан, благоустрій будівель, подвір'їв

1160, 1161, 1162, 1163

про технічну естетику

2065

про трудові конфлікти

84

про умови оплати за навчання в вузах, технікумах

558

про уніфікацію, стандартизацію систем управління, приладів, обладнання

2134, 2135

про фінансово-господарську діяльність

343

про фінансування та кредитування

186, 187, 197, 216, 217, 218, 242, 243, 244, 245, 248, 261, 263, 268

про якість продукції, виробів

2055, 2056, 2070

ЛІМІТИ

196, 253, 1048, 1203, 1204, 1935, 1978

МАКЕТИ перфорації

2286

МАЛЮНКИ

1600

МАТЕРІАЛИ графічні до видань

967

МАШИНОГРАМИ

2293

МОДЕЛІ (корисні)

1454, 1456, 1460, 1461, 1462, 1465, 1470, 1474, 1477

НАКАЗИ

16, 1312, 2062

НАКЛАДНІ

315, 875, 1069, 1112, 1118, 1534, 1752, 2283

НАПРАВЛЕННЯ на працевлаштування

358, 512

НАРЯДИ

315, 355, 992, 1049, 1072, 1074, 1083, 1095, 1118, 1192,1197, 1235, 1708, 1934, 2007, 2030

НОМЕНКЛАТУРИ

88, 89, 1624, 1740, 2042, 2290

НОРМАТИВИ

223, 393, 420, 1105, 1178, 1890, 2149, 2288

НОРМИ

398, 421, 422, 464, 480, 807, 809, 1369, 1891, 1946, 1975, 1976, 2027, 2057, 2150, 2151

ОБҐРУНТУВАННЯ: 

 

визначення і вибору типів та конструкцій обладнання

1914

з експертизи проектів будівництва

1641

зміни і розширення асортименту продукції

1743

підвищення технічного рівня і якості продукції

2069

планів фінансування і кредитування

195

продуктивності праці

402

розвитку і розміщення підприємств

1734

розробки наукових проблем, тем

1370

техніко-економічні

1501, 1564, 1821, 2259

цін, тарифів, прейскурантів, націнок, знижок

178

ОГЛЯДИ:

 

аналітичні

467, 924

виконання планів охорони навколишнього середовища

2168

діяльності організацій

302, 707

з історії організацій

44

з техніко-економічних обґрунтувань 

1372

інформаційні

925

кон'юнктурні

1027

результатів експертизи проектів

1640

рецензій

988

тематичні та фондові

115

техніко-економічних показників

169

про капітальне будівництво

1605

про надання грошової допомоги через безробіття

369

про організацію праці

399

про організацію, розвиток і експлуатацію різних видів транспорту

1164, 1169  

про перевірку роботи з кадрами

504

про проектно-розвідувальні роботи

1546

пропозицій, заяв, скарг

29

про роботу аспірантури

642

про сплату податку на додану вартість та акцизного збору

287

про стан трудових ресурсів

352

про технічний рівень і якість продукції

2051

про хід будівництва і реконструкції

1662

санітарного стану

488

фінансово-економічні, кон'юнктурні

214

ОПИСАННЯ

939, 974, 1353, 1433, 1478, 1490, 1832, 1841, 2077, 2148

ОПИСИ

109, 330, 392, 873, 875, 1112, 1723, 1844

ОРДЕРИ

269, 773, 1120

ОСЦИЛОГРАМИ

1439

ПАСПОРТИ:

 

будинків, споруд, обладнання

338

виробничих об'єднань, підприємств

2242

виробничо-технічні

1731, 1902

дозиметричні

2176

дослідних зразків виробів

1446

енергоустановок

1967

ліцензійний

1490

на ділянку будівництва

1540

навчальних закладів

572

науково-дослідних робіт

1378

очисних споруд і обстеження стічних вод

2159

патентні

1480

редакційні

974

технічних засобів обчислювальних центрів

2241

технічні (будівель)

1674, 1675

технологічні

1870, 1871

типових проектів

1608

транспортних засобів

1187

ПАТЕНТИ

1454, 1455, 1456, 1458, 1460

ПЕРЕКЛАДИ статей, журналів, патентів

926, 1457

ПЕРЕЛІКИ:

 

будівельних матеріалів

1698

вантажів

1181

винаходів (корисних моделей), промислових зразків, сортів рослин

1467

виробництв, професій, посад

396, 397, 459

гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин

2149

діючих проектів конструкцій

1621

документів

112, 1299, 1300, 1301

ескізів і конструкторських змін

1433

класифікації прибутків та видатків

271

контролю виконання документів

94

науково-дослідних робіт

1379

нових видів продукції, сировини

1817

номенклатурних посад

526

нормативно-довідкових документів

2290

об'єктів будівництва

1673

об'єктів проектування

1508

питань, розглянутих на засіданнях колегій

41

приймання-передавання обладнання

1028

продукції

1740

проектів державних планів

124

робочих креслень

1915

тем з винахідництва та раціоналізації

1466

технічних засобів

395

технічних заходів щодо впровадження передової технології виробництва

1806

ПЕРЕПУСТКИ

1122, 1140

ПІДБІРКИ

922

ПЛАНИ:

 

бездефектного виготовлення продукції

2073

валютні

200

випуску видань

954, 955, 957

виховної роботи в дитячих закладах

831

відряджень

1022

впровадження нової техніки і технології

1802

впровадження результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

1447

генеральні

1565, 1566, 1594, 1596

економічного і соціального розвитку

150, 152

експертизи проектів будівництва

1637

завезення товарів і матеріалів

1107

захисту дисертацій

664

заходів введення в дію автоматизованих систем

2223, 2233

заходів з цивільної оборони

1286, 1290

заходів про економію будівельних матеріалів

1691

збору членських внесків

1331

земельних ділянок

1539

зміни конструкцій обладнання, машин, механізмів

1963

зниження трудомісткості робіт

432

з усіх видів податків

207

індивідуальні - викладачів, аспірантів

590, 651

календарні

910, 1319

капітальних вкладень

205

карт трудових процесів

391

касові

257

координаційні

1357

кредитні

256

монтажу обладнання

1959

лекцій

943

наземних, підземних комунікацій

1568

науково-технічних рад

1380

обстеження стічних вод

2159

організаційно-технологічних заходів щодо поліпшення технології виробництва

1909

організаційно-технічних заходів щодо підвищення якості продукції

2067

оргзаходів з економії електроенергії і палива

2012

оргтехзаходів використання резервів транспорту

1171

особисті творчі

1361

патентування винаходів

1484

перевірки засобів контролю й автоматики

1961

персонального розподілу випускників

637

перспективні

1518

підрядних ремонтно-будівельних робіт

1713

підрядних робіт з ремонту обладнання

2038

поліпшення роботи проектних організацій

1517

прийому представників зарубіжних країн

1006

проведення занять, заліків, іспитів, практики

620, 627

проведення приватизації

1294, 1302

проведення ревізій і контрольно-ревізійної роботи

341

протипожежної охорони

1251

реалізації критичних зауважень і пропозиції

1315

ремонту обладнання

1938

роботи викладачів

590

роботи, засідань колегіальних органів

42

робіт з розробки та впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій

1462, 1463, 1464

роботи спеціалізованих рад

663

роботи організацій та їх структурних підрозділів, колегіальних органів

153, 154, 155

роботи факультетів, кафедр, навчальних закладів, навчальних частин, предметних і циклових комісій

588, 589

розміщення організацій

1155

розподілу і використання фондів

213

розподілу засобів обчислювальної техніки

2226, 2227, 2228

розподілу обладнання, продукції

1045, 1046, 1962

тематико-експозиційні

939

тематичні

853

техніко-економічних показників автоматизованих систем

2225

технічні

1619

топографічні

1583

учбові

567, 584, 1336

фінансування та кредитування

189, 193

хронометражних робіт

435

художньо-поліграфічного оформлення видань

958

шляхових покриттів

1581

ПЛАНИ-ГРАФІКИ

2217, 2218, 2220, 2221, 2224, 2232, 2233

ПЛАНИ-ЗАВДАННЯ:

 

відряджень

58

роботи підрозділів

1757

ПОВІДОМЛЕННЯ

252, 259, 315, 416, 474, 556, 1051, 1106, 1184, 1529, 1625, 1710, 1754, 1983, 2058, 2198, 2274

ПОДАННЯ

508, 523, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 677, 1350

ПОКАЖЧИКИ

69, 99, 114, 922

ПОКАЗНИКИ

139, 156, 387, 1236, 1730, 1837, 1910, 1924, 2265

ПОЛОЖЕННЯ:

 

організацій, підприємств, установ та їх структурних підрозділів

18, 31, 32, 33, 1002

про виробничу практику

626

про відкриття розрахункових і поточних рахунків

243

про конкурси, огляди, змагання

60, 903

про права та обов'язки посадових осіб, посадові інструкції

49, 50

про преміювання

447

про роботу автоматизованих систем

2194, 2204

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1893

ПОСВІДЧЕННЯ

58, 556, 701, 705, 774, 2087

ПОСТАНОВИ

3, 10, 15, 285, 489, 652, 1312, 1320, 1335, 1349

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ

35, 131, 144, 145, 146, 147, 176, 308, 310, 631, 1139, 1595, 2169

ПРАВИЛА

18, 53, 1129, 1835

ПРЕЙСКУРАНТИ

177

ПРИМІРНИКИ

968, 969, 970

ПРОГНОЗИ розвитку народного господарства

127

ПРОГРАМИ:

 

дослідної експлуатації

2220

випробувань зразків виробів, машин, обладнання

1427

відряджень

58

забезпечення надійності виробів

1416

заводських і залікових випробувань

143

зайнятості населення

362

змагань

903

з питань рівня життя та соціальних нормативів

387

з техніки безпеки

469

зустрічей, прийомів представників іноземних організацій

1010

конкурсів, оглядів

60

лекцій, бесід

943

навчальні

585, 1336

на машинних носіях

2292

науково-дослідних робіт

1360, 1386, 1410

оперативно-виробничі

1756

перевірки виконання рішень колегій, наказів, вказівок

22

проведення виробничої практики

627

професійного навчання інвалідів

567

робіт з приймання в експлуатацію автоматизованих систем

2222

розвитку економіки

130

складання кандидатських іспитів

650

що надходять на обробку в обчислювальний центр

2209

ПРОЕКТИ:

 

автоматизованих систем

2268, 2269, 2273

виробництва робіт і організації будівництва

1892

ескізні

1397, 1398, 1409, 1827

експериментальні

1604, 1614

законів, указів, постанов, розпоряджень

7

змін та доповнень до єдиних норм спецодягу

481

індивідуальні на будівництво

1597, 1598, 1614

інженерних мереж

1585

методів викладання навчальних дисциплін

595

на встановлення обладнання

1919

наказів, розпоряджень міністерств, підприємств, установ, організацій

17

напрямів економічного і соціального розвитку

131, 134

норм оплати праці

430

планів

144, 146, 147, 155, 190, 201, 208, 209, 1356

планів випуску видань

956

планування та забудови міст і селищ, їх благоустрою

1569, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1614, 1617

правил, положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій

19

програм розвитку економіки

129

розробки навчальних програм

586

реставрації

1602

робочі на вироби

1829

стандартів

2115

статутів, положень

34

структур, схем управління

36

тарифів, прейскурантів

178

тематичних планів

1356

технічні

1400, 1401

технічні на вироби

1828

техноробочі автоматизації і механізації

1822

типові будівель

1605, 1606, 1611, 1613

титульних списків

1657

штатних розписів

47

ПРОПОЗИЦІЇ

15, 797, 798, 1014, 1396, 1468, 1483, 1522, 2115, 2116, 2153

громадян

28

до проектів нормативно-методичних документів

34

до проектів планів економічного і соціального розвитку

136, 148

з реконструкції та реставрації будівель

1601

ініціативні

7

про автоматизацію виробничих процесів

1810

про виготовлення продукції

1746

про впровадження нової техніки

1805

проектні

1601

про закупівлю ліцензій

1483

про механізацію виробництва

1818

про нормування

423, 426

про організацію і роботу підприємств громадського харчування

797, 798

про охорону навколишнього середовища

2153

про підвищення продуктивності праці

403

про підвищення якості продукції

2068

про підготовку міжнародних угод, договорів, контрактів

1019

про порядок проведення економічних експериментів

160

про прискорення будівництва

1652

про розробку планів міжнародного співробітництва

1014

про стан системи оплати праці

436

про стандарти

2115, 2116

раціоналізаторські

1468

технічні

1396, 1826

ПРОСПЕКТИ

939

ПРОТОКОЛИ:

 

комісій:

 

із затвердження бухгалтерських звітів і балансів

312

із захисту дипломних проектів, робіт

609

інвентаризаційних

330

аварійних

1182

атестаційних і кваліфікаційних

461, 652, 1021

державних екзаменаційних

608, 611

житлових

767

з призначення пенсій, допомоги

681, 682

з розгляду результатів конструкторських розробок

1405, 1412

з розслідування причин аварій, нещасних випадків

465, 478

з трудових спорів, товариських судів

1349

конкурсних

533

лічильних

662

предметних і циклових

594

ревізійних

1316

тиражно-калькуляційних

990

узгоджувальних

1298

аналізу роботи транспорту

1168

атестації з техніки безпеки

470

батьківських зборів

830

виконання умов, угод, колективних договорів

407

випробувань енергоустановок

1965

випробувань автоматизованих систем, електронно-обчислювальних машин

2186, 2195

випробувань обладнання, механізмів і здачі їх в експлуатацію

2014

випробувань якості продукції

2085

впровадження нових видів сировини і матеріалів

1769

впровадження у виробництво науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

1448

громадських організацій

1320

експертних органів

1639

загальних, звітно-виборних конференцій, зборів

14, 1312

засідань рад, їх виконавчих комітетів

6

засідань правлінь кас взаємодопомоги

1340

засідань рад факультетів,кафедр педагогічних і методичних

587

засідань рад з наукової організації праці

388

затвердження схем енергопостачання

1968

затвердження технічної документації

1745

з будівництва, проектування і реконструкції

1653, 1670, 1671, 1672, 1679, 1694

з виплати винагород

444

з контролю і якість

2050, 2054

з набору в навчальні заклади

577

з опублікування видань

949

з прийому в аспірантуру, кандидатських іспитів

643, 644

з розподілу путівок

752

зустрічей з представниками зарубіжних організацій

1007

Кабінету Міністрів України, уряду Автономної республіки Крим, їх президій та комісій

4

колегій міністерств, інших організацій

10

контролю за експлуатацією засобів зв'язку

1221

лабораторних випробувань

1443

машинні

2243

медичних операцій

739

нарад диспетчерських

1211

нарад з розробки технічних умов

2049

нарад міжвідомчих

1552

нарад про хід приватизації

1297

нарад у міністрів, керівників підприємств, установ, організацій

11

нарад технічних

1526, 1527, 2147, 2197

наукових, експертних, методичних, консультативних комітетів, рад, комісій

15

науково-технічних рад

1383

обстеження повітряного середовища

495

перевірки засобів вимірювання та обладнання

1931

перевірки організацій органами державної податкової інспекції

283, 285

персонального розподілу випускників

638

постійно діючих консультативних комітетів, комісій, рад

1335

правлінь садівницьких кооперативів

813

призначення стипендій

633

приймання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

1384

проведення свят, вручення нагород

62

про виготовлення дослідних зразків,засобів автоматизації та обладнання

1434

про відновлення прав реабілітованих громадян

702

про водопостачання підприємств

2008

про здачу спортивних норм і розрядів

912

про контрабанду та порушення митних правил

1033

про механізацію, автоматизацію, модернізацію процесів виробництва

1816

про невиконані науково-дослідні роботи

1371

про підвищення надійності продукції

2052

про результати виробничих випробувань

1916

про розробку нестандартного обладнання, вимірювальних приладів

1917

редакційно-видавничих і художніх рад, редколегій, нарад редакцій, кореспондентів

947, 948

ремонту ліній зв'язку

1230

розбіжностей з питань забезпечення матеріально-технічними ресурсами

1042, 1065

розгляду і затвердження проектів обладнання

1921

розгляду метрологічних величин

2112

розслідувань фактів технологічних порушень

1879

спеціалізованих рад

659

співбесіди з абітурієнтами

578

спортивних змагань

904

технічної експертизи продукції (виробів)

1849

художніх рад

848, 2068

читацьких конференцій

986

ПРОФЕСІОГРАМИ

398

ПРОФІЛІ навчальних закладів

569

ПУТІВКИ

512, 838

ПУТІВНИКИ

939

РАПОРТИ

613, 1096, 1118, 1231, 1241, 1261, 1901

РАХУНКИ

273, 316, 784, 1044, 1118, 1247, 1343

РЕГІСТРИ облікові

321

РЕГЛАМЕНТИ

1378, 1833, 1840

РЕЄСТРИ

101, 326, 346, 981, 1470, 1471, 1472, 1473, 1677, 2122

РЕЖИМИ

1833, 1840

РЕЗОЛЮЦІЇ

1312, 1320

РЕКВІЗИТИ

1099

РЕКЛАМАЦІЇ:

 

за фінансовими повідомленнями

252

на вироби

1417, 1856, 2094, 2096

РЕКОМЕНДАЦІЇ

12, 15, 18, 19, 56, 270, 398, 402, 430, 1014, 1336, 1450, 1849, 2063, 2111, 2148

РЕНТГЕНОГРАМИ

1437, 2081

РЕФЕРАТИ

648, 1378

РЕЦЕНЗІЇ

113, 972, 973, 987

РЕЦЕПТУРИ виробничі

1833, 1840

РІШЕННЯ:

 

Верховних Рад України, Автономної Республіки Крим, їх Президій та постійних комітетів

1

експертної ради про видачу патенту

1460

з'їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів

13

колегій міністерств

10

комісій з призначення пенсій, допомоги

681, 682

лікарняно-трудових експертних комісій

718

міжвідомчих комісій з якості

2054

місцевих рад та їх виконавчих комітетів

6

наукових, експертних, методичних, консультативних комітетів, рад, комісій

15

постійно діючих консультативних комітетів, комісій, рад

1335

правлінь садівницьких кооперативів

813

про адміністративні стягнення

81

про видачу позик

1340

про гарантійний нагляд за експлуатацією нової техніки

1811

про переселення та працевлаштування громадян із зони радіаційного забруднення

387

про погодження об'ємів робіт з капітального ремонту

1717

про прийом в експлуатацію об'єктів будівництва

1663

про соціальний захист в'язнів фашизму

703

РОБОТИ учнів

603, 604, 605, 606, 607

РОЗКЛАДИ

620, 1212, 1261, 1262

РОЗНАРЯДКИ

1049, 1056, 1057

РОЗПИСИ

46, 215, 262, 265

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

2, 3, 5, 6, 16, 1118, 1835, 1873

РОЗРАХУНКИ:

 

будівельних конструкцій

1626

будівництва об'єктів

1522

бухгалтерські

219, 225, 227, 229, 235 247, 272, 693, 1058

вдосконалення структури апарату управління

246, 393

виробничо-економічної діяльності

170

впровадження і використання сировини

1846, 1847

до кошторисів

212

до планів

135, 142, 191, 195, 201, 206, 256, 1014

економічної ефективності

392, 1449, 1733, 1807

з аналізу продуктивності праці

402, 428

з виконання доручень

9

з розробки нормативів перехідних запасів будівельних матеріалів

1696

з розробки середньопрогресивних норм витрат сировини, матеріалів, енергії

1773

із створення акордної оплати

443

квартирної плати

783

механізації й автоматизації праці і управління

385

на ремонтні роботи

1721

на розвідувальні роботи

1548

наукових проблем, тем

1370

норм витрат енергетичних ресурсів

1977

оплат імпортного обладнання

253

оплати праці, норм виробітку і розцінок

392, 430, 431, 440

організації й освоєння нових виробництв

1804

покриття фондів постачання

1058

потреби в паливі, електроенергії

1981

потреб у робочій силі

351

про аналіз браку продукції

2091

про потребу в матеріалах і обладнанні

1044

про виготовлення дослідних зразків, засобів автоматизації та обладнання

1434

про відрахування підприємств

225, 235

про визначення і вибір типів та конструкцій обладнання

1914

прогнозування, вдосконалення та розробку цін

73, 174, 178, 180

про загальнодержавні й місцеві податки та збори

235

про зміну й розширення асортименту продукції

1743

про лабораторії дослідження якості сировини, матеріалів і виробів

2072

про механізацію виробництва

1818

про надання обігових коштів

227

про організацію ритмічної роботи підприємств

1741

про підготовку до виробництва й випуску продукції

1755

про прискорення будівництва

1652

про роботу підприємств

1782

про розвиток і розміщення підприємств

1734

про розподіл і технічне переозброєння виробництва та освоєння випуску продукції

1735

про складання зведених звітів

301

про створення фондів та їх використання

219

раціоналізаторських пропозицій

1468

рівня життя та соціальних нормативів

387

систем преміювання

445

соціальної допомоги безробітним

368

техніко-економічні

1490

РУКОПИСИ

962, 963, 964, 965

СВІДОЦТВА

940, 1441, 1454, 1455, 1456, 1458, 1460, 1461, 1462, 1465, 1737, 1931

СЕРТИФІКАТИ

1037, 1081, 1124, 2087, 2103

СІТКИ

425, 620

СКАРГИ громадян

28

СОРТИ (рослин)

1454, 1456, 1460, 1461, 1462, 1465, 1471, 1474, 1477

СПЕКТРОГРАМИ

2081

СПЕЦИФІКАЦІЇ

974, 1036, 1078, 1081, 1790, 1838, 2043,2267, 2278

СПИСКИ:

 

адрес і телефонів

1135

аспірантів

529

баз виробничої практики

630

будов

1512

ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни

529

видань

921, 985

військовозобов'язаних

546

в'язнів фашизму

703

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

701

дітей у дитячих закладах, таборах

834, 836

евакуйованих

1292

земельних ділянок

815

інженерно-технічних працівників

529

кандидатів на висування за посадою

536

літератури

868, 875, 878, 882

медичних пунктів на підприємствах

711

мешканців

780

молодих спеціалістів

529

на видачу переселенських квитків

386

на видачу спецодягу, взуття, харчування

494

науково-дослідних робіт

1379

наявності міряльного інструменту і приладів

2032

номенклатурних працівників

528

осіб, що вступають у навчальні заклади

529

осіб, які виходять на пільгову пенсію

688

осіб, нагороджених державними і відомчими нагородами, почесними званнями

679

осіб на одержання ордерів на житлову площу

772

осіб, прикріплених до відомчих поліклінік

743

об'єктів, що підлягають приватизації

1295, 1296

підручників, методичних і навчальних посібників

598

постачальників

1041

праць

534

працівників організацій

525

премійованих осіб

446

про видачу посвідчень і перепусток

1136

протипожежного обладнання й інвентаря

1271

реабілітованих громадян

702

робітників та робітничих професій

361, 442

розасигнувань коштів

1342

слухачів курсів підвищення кваліфікації

530, 531

тарифікаційні

429

тем дисертацій

647

тимчасових співробітників

529

титульні

1543, 1656, 1658, 1659, 1714, 2047

травматизму на підприємствах

715

туристів

1026

установ, організацій, підприємств

38, 441

учасників виставок

939

учасників спортивних змагань

905

учнів

529, 627

фондів

108

формувань цивільної оборони

1291

черговості на одержання житла

770

чергових

1279

членів атестаційних комісій

655

членів громадських організацій

1324

СПРАВА:

 

книги

974

проекту

1629

СПРАВИ:

 

абонентів телефонів

1246

атестаційні

660

безробітних

377

виїзні

517

інвентарні, приватизаційні

1309

конфліктні з винахідництва

85

особові

513, 514, 515, 516, 843

пенсійні

685

переселенців

385

проекту

1629

публікації рукописів

972

спостереження

339

судово-арбітражні

74

фондів

107

СТАВКИ тарифно-кваліфікаційні

425

СТАНДАРТИ

2117, 2118, 2119, 2125

СТАТТІ (нотатки) газетні, журнальні

927

СТАТУТИ

31, 32, 1002

СТЕНОГРАМИ:

 

відомчих і міжвідомчих комісій з якості

2054

загальних, звітно-виборних конференцій, зборів

1312

керівних органів громадських організацій

1320

колегій міністерств, інших організацій

10

комісій з набору у навчальні заклади

577

лекцій

596

нарад у міністрів, керівників підприємств установ, організацій

11

наукових, експертних, методичних, консультативних комітетів, рад, комісій

15

науково-технічних рад

1383

постійно діючих консультативних комітетів, комісій, рад

1335

про організацію та проведення свят, вручення нагород

62

редакційно-видавничих і художніх рад, редколегій, нарад редакцій, кореспондентів

947, 948

спеціалізованих рад

659,660

СТРУКТУРИ

35, 393

СХЕМИ:

 

виставок

939

графічних матеріалів

967

дислокації постів охорони

1255

дослідних зразків виробів

1433

замірювань контрольної оснастки

2106

енергетичних установок, електропостачання

1966, 1980

ескізних, технічних проектів

1407

інженерних мереж та благоустрою

1580

комунікацій

1540, 1584

магістралей

1574

обстеження стічних вод

2159

організації управління

35

підготовки до виробництва й випуску продукції

1755

планування та забудови міст і селищ

1569

робочі

1810, 1818

розвідувальних робіт

1548

технологічного планування та розміщення обладнання

1913

трудових процесів

392

характеристики обладнання

1923

СЦЕНАРІЇ

849, 853

ТАБЕЛІ

315, 415, 835, 1142, 1261

ТАБЛИЦІ:

 

аналізів

1443

аналізу результатів науково-дослідних робіт

1418

аналізу технічного рівня обладнання підприємств

1910

аналітичні

312, 393, 1420, 2275

виробничих потужностей

163, 166

впровадження й використання сировини

1846, 1847

зайнятості населення

363

з питань міграції населення

381

зростання продуктивності праці та заробітної плати

437

з усіх видів діяльності

298

на машинних носіях

2292

норм виробітку

431

обстежень і переписів

295

обстеження об'єктів будівництва

1668

підвищення технічного рівня і якості продукції

2069

податків, зборів, відрахунків до бюджету

230, 235, 238

потреби в обладнанні

1912

пошкоджень ліній зв'язку

1236

про виготовлення дослідних зразків, засобів автоматики та обладнання

1434

про визначення економічної ефективності, рентабельності підприємств

1733

про використання виробничих потужностей

1739

про заповнення документів, що надходять на обробку в обчислювальний центр

2209

про оплату імпортного обладнання

253

про потребу у матеріалах і обладнанні

1044

про роботу очисних споруд

2170

про роботу підприємств

1782

про складання зведених звітів

301

результатів обробки телеметричної інформації

1435

результатів спортивних змагань

904

розроблювальні

321

хронометражних робіт

435

ТАРИФИ

179, 183, 184, 1986

ТЕКСТИ виступів, лекцій, службових документів (трафаретні)

855, 946, 1009

ТЕЛЕГРАМИ вітальні

63

ТИТУЛИ рукопису

974

УГОДИ

56, 408, 750, 765, 1018, 1151, 1157, 1485, 1489

УКАЗИ

2

УМОВИ

60, 1039, 1173, 1429, 1542, 1651, 1842, 1843, 1973, 2115, 2118, 2120

ФАКТУРИ

1069

ФОНДИ

438, 1048

ФОРМИ:

 

договорів

69

підрахунку рівня механізації

395

ФОРМУЛЯРИ

1446, 1479, 1486, 1870, 1895, 2283

ФОТОЗНІМКИ (фотодокументи)

435, 851, 905, 1421, 1440, 1490, 1661

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 

атестаційні і кваліфікаційні

653

аспірантів, студентів, учнів, науковців

514, 660

будівель

1619

виробничо-технічні

1729

експонатів виставок

939

осіб, які нагороджуються

670, 672, 673, 674, 675, 676, 677

осіб, які не мають особових справ

518

осіб, які порушили трудову дисципліну

418

професійно-кваліфікаційні

428

про якість готової продукції

2101

робіт, висунутих на здобуття премій

1384

технічні

1189, 2277

технологічні

1834

туристів і спеціалістів, відряджених за кордон

517

ЦІННИКИ

177

ЩОДЕННИКИ

738, 832, 865, 899, 1420,1443

ЯРЛИКИ

2287


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автореферат дисертації

  Автореферат
  Робота виконана на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (44)

  Автореферат
  Захист відбудеться « 02 » 11 2009 року о _12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (7)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Міністерство освіти і науки,
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (8)

  Автореферат
  Захист відбудеться « 25 » січня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України за адресою: 65044, м.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (14)

  Автореферат
  Захист відбудеться 2006 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.089.01 Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м.

Другие похожие документы..