Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольная работа'
В ряду общепризнанных шедевров мирового градостроительства искусства Санкт-Петербург занимает одно из достойнейших мест как город неповторимой красот...полностью>>
'Документ'
Серия конференций «Математика и механика в современном мире» была организована в университете в 2001 году с целью рассмотрения проблем, посвященных ш...полностью>>
'Документ'
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 23.12.2004 N 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджетной классификаци...полностью>>
'Документ'
«Календарь знаменательных и памятных дат Пермского края на 2010 год» – это своеобразная летопись, которая отражает то, что, происходило на территории...полностью>>

…Слугувати правді (2)

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання хірургії новонароджених

Головуючі: Немілова Т.К., Слєпов О.К., Даньшин Т.І.,

Акмолаєв Д.С., Веселий С.В., Соловйов А.Є.

Відповідальний секретар: проф. Погорілий В.В.

 1. Рациональная антибактериальная терапия в хирургии новорожденных

Ханес Г.С., Максакова І.С. /Київ/ 10 хв.

 1. Современный подход к лечению атрезии пищевода

Караваева С.А., Горелик Ю.В., Иванов С.Л., Левадиев Ю.В.,

Немилова Т.К., Попов А.А., Попова Е.Б. /Санкт-Петербург/ 10 хв.

 1. Хірургічна корекція природжених вад розвитку передньої черевної

стінки новонароджених в умовах єдиного перинатального центру

Слєпов О.К., Сорока В.П., Гордієнко І.Ю., Давидова Ю.В., Слєпова Л.Ф.,

Джам О.П.,Грацюкова Н.І., Пономаренко О.П., Мигур М.Ю. /Київ/ 10 хв.

 1. Обґрунтування вибору методу пластики при вадах розвитку

черевної стінки у новонароджених

Фофанов О.Д./Івано-Франківськ/ 10 хв.

 1. Повторні оперативні втручання у новонароджених і дітей раннього віку

Пащенко Ю.В., Давиденко В.Б., Пащенко К.Ю. /Харків/ 10 хв.

 1. Діагностика та лікування гемангіом у дітей

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Брожик В.Л., Ватаманеску Л.І. /м. Чернівці/ 10 хв.

 1. Результати лікування дуоденальної непрохідності у новонароджених

Соловйов А.Є.,Макарова М.А., Лятуринська О.В., Спахі О.В., Довбиш О.В., Денисенко І.І. /Запоріжжя/ 10 хв.

 1. Досвід лікування некротичного ентероколіту у новонароджених

в умовах обласної дитячої клінічної лікарні м. Луцька

Мартинюк В.Ф., Горбатюк О.М., Мартинюк Т.В., Вдовин Р.П. /Луцьк/ 10 хв.

 1. Ентеральна недостатність у новонароджених після операцій

на травному тракті

Борова О.Є., Нікіфорук О.М., Курило Г.В., Мальований Б.Я.,

Захарчусь М.Б. /Львів/ 10 хв.

Обговорення доповідей та пропозицій до проекту рішень

Перерва на обід: 14:00-15:00

15:00-16:30

Збори обласних хірургів і завідувачів кафедр/курсів дитячої хірургії

16:30-17:00 Кава-брейк:

17:00-18:30

ІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Гнійно-септичні захворювання у дітей, лікування та профілактика. Питання дитячої ортопедії

Головуючі: Слєпцов В.П., Левицький А.Ф., Боднар Б.М., Сокур П.П., Крестьяшин В.М.

Відповідальний секретар: проф. Погорілий В.В.

 1. Грамотрицательная инфекция: современные проблемы,

стратегия рационального лечения

Слепцов В.П., Притуло Л.Ф., Усаченко В.П., Белкина Ю.Е., Дубова Е.И. /Сімферополь/ 10 хв.

 1. Сучасні аспекти антибіотикотерапії у комплексному лікуванні

дітей з гнійно-септичною хірургічною інфекцією

Опікан Н.М., Переяслов А.А. /Львів/ 10 хв.

 1. Рациональная антибактерианальная терапия

метаэпифизарного остеомиелита

Дегтярь В.А., Носарь А.Е., Лукьяненко В.Н., Дементьєва Н.А.,

Каминская М.О., Сушко А.В. /Дніпропетровськ/ 10 хв.

 1. Діагностика та лікування туберкульозного оститу у дітей раннього віку

Левицький А.Ф., Поворознюк В.С., Кисіль Н.П., Мельник Є.А. /Київ/ 10 хв.

 1. Гострий гематогенний остеомієліт хребта у дітей

Кукуруза Ю.П., Волощук С.Я., Антіпіна О.Ю., Волощук В.Я.,

Стародуб А.І. /Вінниця/ 10 хв.

 1. Використання методів кисневої терапії у дітей

Унгурян А.М., Пастернак І.І., Сокольник С.О. /м. Чернівці/ 10 хв.

 1. Применение лечебной физкультуры в лечении деформации

позвоночника у детей.

Коротеев В.В., Крестьяшин В.М., Тарасов Н.И.,

Александров Л.В. /Москва/ 10 хв.

 1. Пункційний метод лікування кокситів у дітей

Кулик О.М., Осим Ф.М., Гуменюк І.С., Шевченко Л.П. /Львів/ 10 хв.

 1. Комплексне лікування гострих деструктивних пневмоній у дітей

Давиденко В.Д., Пащенко Ю.В., Давиденко Н.В., Саяпін А.П.,

Дегтярьов Я.К. /Харків/ 10 хв.

 1. Некоторые показатели гуморального и клеточного иммунитета

у больных с легочной и легочно-плевральной формами

деструктивних пневмоний у детей

Притуло Л.Ф. /Сімферополь/ 10 хв.

 1. Профилактика плевральних осложнений при бактериальной

деструкции легких у детей

Лосев А.А. Самофалов Д.А. /Одеса/ 10 хв.

 1. Прогнозування та антибіотикопрофілактика післяопераційних

гнійно-септичних ускладнень у дітей раннього віку при операціях

на органах черевної порожнини

Міщук В.Р., Борова О.Є /Львів/ 10 хв.

 1. Оцінка виразності загальної запальної реакції при

апендикулярному перитоніті у дітей

Мельниченко М.Г. /Одеса/ 10 хв.

 1. Пути повышения эффективности антибактериальной

терапии при гнойно-воспалительных заболеваниях у детей

Грона В.Н., Гриненко А.А., Щербинин А.А., Мальцев В.Н.,

Москаленко С.В., Щербинин А.В., Фоменко С.А., /Донецьк/ 10 хв.

 1. Современные концепции лечения тяжелой стафилококковой и

пневмококковой инфекции.

Слєпцов В.П., Притуло Л.Ф., Григорьева В.А., Усаченко В.П.,

Белкина Ю.Е., Пейливанов Ф.П. /Сімферополь/ 10 хв.

 1. Изменение тактики лечения врожденной косолапости с

появлением метода Понсети.

Крестьяшин В.М., Попов В.В., Литенецкая О.Ю.,

Домарев А.О. и соавт. /Москва/ 10 хв.

17. Radial head dislocation in children with cerebral palsy

Abu-Sneineh AK, Gabos PG, Miller F.

/Alfred I. duPunt Hospital for Children, Wilmington, Delaware 19899, USA/ 10 хв.

Обговорення доповідей та пропозицій до проекту рішень

С е к ц і й н і з а с і д а н н я

4 червня, п’ятниця

8.00-18.00

ІІІ Секційне засідання

(Аудиторія№4)

ендоскопічна та лапароскопічна хірургія

Головують: М.Ю.Ничитайло, О.Ю.Усенко, В.В.Грубник, М.Д.Кучер

Відповідальний секретар: проф.А.І.Суходоля

 1. Лапароскопічні та Nobes технології в хірургії. Сучасний стан та

перспективи розвитку

М.Ю.Ничитайло /Київ/ 20 хв.

 1. Лапароскопічна хірургія стравохідно-шлункового переходу

О.Ю.Усенко, О.С.Тивончук, А.С.Лаврик, А.Ю.Згонник,

О.Д.Дмитренко /Київ/ 10 хв.

3. Гострі гастродуоденальні кровотечі. Сучасні принципи лікування

Б.О. Матвійчук /Львів/

 1. Результати лапароскопічних операцій при великих і гігантських

параезофагеальних грижах стравохідного отвору діафрагми

В.В.Грубник, А.В.Малиновський, В.В.Ільяшенко /Одеса/ 10 хв.

5. Миниинвазивные операции в хирургии толстой кишки

Д.И. Мехдиев, Р.Р. Фаязов, Ш.В. Тимербулатов, Р.Д. Сагитов,

Р.Н. Гореев, А.Г. Шакиров/Уфа/ 10 хв.

 1. Лапароскопічна хірургія товстої кишки

М.Д.Кучер, М.І.Криворук, О.М.Криворук, С.Б.Шевелюк /Київ/ 10 хв.

 1. Лапароскопічна герніопластика при складних та рецидивних

пахових грижах

І.І.Булик, М.Ю.Ничитайло /Київ/ 10 хв.

 1. Результати відеоторакоскопічних операцій

О.І.Міміношвілі, І.М.Шаповалов, О.А.Ніконов, С.В.Перепелиця /Донецьк/ 10 хв.

 1. Особливості техніки лапароскопічної спленектомії при

захворюваннях селезінки

О.М.Литвиненко, О.М.Гулько, В.А.Кондратюк /Київ/ 10 хв.

 1. Лапароскопічна хірургія наднирників

В.В.Дяченко, О.Н.Гулько /Київ/ 10 хв.

 1. Тактика малоінвазивного лікування хворих на гострий холецистит,

ускладнений механічною жовтяницею

М.П.Павловський, В.І.Коломійцев /Львів/ 10 хв.

 1. Мініінвазивна хірургія псевдокіст підшлункової залози

П.В.Огородник, А.Г.Дейниченко, А.П.Кондратюк, Ю.А.Хілько,

Ю.В.Спонок /Київ/ 10 хв.

 1. Транспапілярні втручання у хворих гнійним холангітом та

механічною жовтяницею

П.Г.Кондратенко, О.О.Стукало /Київ/ 10 хв.

 1. Лапароскопічна хірургія панкреонекрозу

О.П.Кондратюк /Київ/ 10 хв.

 1. Попередження ускладнень лапароскопічної холецистектомії

А.І.Суходоля, О.О.Підмурняк /Вінниця, Хмельницький/ 10 хв.

13.00 – 14.00 Перерва

14.00 – 18.00 Продовження засідання “Ендоскопічна і лапароскопічна хірургія”

16. Rare retrorectal tumors

Tomas Skricka, Pavel Vedra /Сzech Republic/ 10 хв.

 1. The State of the Art of Anal Fistula Managment

Juiseppe Doddi /Padua, Italy/ 10 хв.

Відеопрезентація

Мініінвазивні хірургічні методи лікування морбідного ожиріння

А.С.Лаврик, О.С.Тивончук, О.О.Дмитренко, Б.М.Кондратенко /Київ/ 10 хв.

Лапароскопічна еюностомія при хибній кісті підшлункової залози

А.В.Скумс, В.П.Шкарбан, О.І.Литвин, Ю.В.Снопок /Київ/ 10 хв.

Лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози

з приводу муцинозної цистоденоми

В.М.Копчак, К.В.Копчак, І.В.Хомяк, А.В.Дувалко /Київ/ 10 хв.

Лапароскопічні операції при ехінококозі печінки

О.М.Гулько, О.М.Литвиненко, І.І.Булик /Київ/ 10 хв.

 1. Малоінвазивні втручання в діагностиці та лікуванні раку

підшлункової залози

В.Г.Ярешко, С.Г.Живица, С.Е.Гребенников, Н.Н.Чертенков /Запоріжжя/ 10 хв.

 1. Ендоскопічні черезпапілярні втручання у лікуванні

гепатобіліарних післяопераційних ускладнень

С.Л.Рачкевич, О.І.Кушнірук /Львів/ 10 хв.

 1. Застосування ендоскопічного та лапароскопічного гемостазу

при гострих виразкових гастродуоденальних кровотечах

М.М.Милиця, В.І.Давидов, В.Б.Козлов /Запоріжжя/ 10 хв.

21. Возможности и перспективы реконструктивно-восстановительной

хирургии при злокачественных поражениях и доброкачественных

стриктурах шейного отдела пищевода и гортаноглотки

Б.С. Полинкевич, С.А. Андреещев, Н.С. Уманец, С.П. Галич,

Е.В. Симулик /Киев/ 10 хв.

22. Прогнозування та профілактика тромбоемболінчних ускладнень у хворих на ЖКХ після лапароскопічної холецистектомії

О.Л. Ковальчук, Д.Б. Фірс /Тернопіль/ 10 хв.

23.Аналіз матеріалів стендових доповідей

О.Ю.Усенко /Київ/ 10 хв.

Обговорення доповідей, напрацювання пропозицій до проекту рішень

4 червня, п’ятниця

8.00-

ІV Секційне засідання

(Аудиторія№1)

Хірургічна ендокринологія

Онкологія щитоподібної залози

Головують: М.П.Павловський, І.В.Комісаренко, О.С.Ларін

Відповідальний секретар: проф. С.М. Черенько

 1. Хірургічне лікування папілярного раку щитоподібної залози у дітей,

підлітків та дорослих

Комісаренко І.В., Коваленко А.Є., Рибаков С.Й., Лисенко О.Г.,

Демченко М.П., Омельчук О.В., Кваченюк А.М., Гуда Б.Б. /Київ/ 20 хв.

 1. Лікування диференційованого раку щитоподібної залози з позицій прогнозування віддалених результатів та необхідного тривалого моніторингу пацієнтів

Ларін О.С., Паламарчук В.О., Хоперія В.Г. /Київ/ 15 хв.

 1. Сучасна концепція діагностики та лікування медулярного раку щитоподібної залози

Черенько С.М., Нечай О.П., Черенько М.С . /Київ/ 15 хв.

 1. «Випадковий» рак щитоподібної залози у пацієнтів з хірургічною тиреоідною патологією

О.С.Ларін, О.П. Нечай, С.А. Шептуха /Київ/ 10 хв.

 1. Регіонарні метастази папілярного раку щитоподібної залози: клініко-морфологічні особливості

П.О. Золотарьов /Київ/ 10 хв.

 1. Клініко-морфологічні підходи до діагностики фолікулярних пухлин щитовидної залози

Болгов М.Ю.,Янчій І.Р., Зінич П.П. /Київ/ 10 хв.

 1. Комбіноване лікування хворих на рак щитовидної залози з інвазією в верхні дихальні шляхи.

Дейнеко І.В., Тимчук С.Н., Люлько И.В.,

Кравченко В.А /Дніпропетровськ/ 10 хв.

 1. До питання про мікрокарциноми щитовидної залози

Бутирський А.Г., Остапенко С.В., Шестопалов Д.В. та інші

/Сімферополь/ 10 хв.

 1. Ендоскопічні втручання при вузловому зобі; одночасна діагностика та лікування

Грубнік В.В., Косова В.М., Парфентьев Р.С ./Одеса/ 10 хв.

 1. Повторні операції у хворих на рак щитоподібної залози

Гюльмамедов С.І., Сідоренко Ю.А., Чірков Ю.Е., Венгер Д.В.,

Чередніченко С.І. /Донецьк/ 20 хв.

10.15 – 10.45 Перерва

10.45 – 13.00

(Аудиторія№2)

патологія при щитоподібних та надниркових залоз

Головують: С.М.Черенько, М.П.Павловський, С.М.Завгородній

Відповідальний секретар: проф. С.М. Черенько

 1. Пухлини надниркових залоз: діагностика та сучасні хірургічні,

зокрема малоінвазивні методи лікування хворих

Акад М.П.Павловський /Львів/ 20 хв.

 1. Сучасні технології виконання адреналектомії

Черенько С.М., Ларін О.С., Товкай О.А. /Київ/ 15 хв.

 1. Профілактика гострої наднирникової недостатності шляхом

доопераційної трансплантації органотипової культури наднирників

Є.І.Лєгач /Харків/ 10 хв.

 1. Помилки та ризики в хірургічному лікуванні вторинного

гіперпаратиреозу

Ларін О.С., Косенко Р.П., Смоляр В.А./ Київ/ 10 хв.

 1. Оперативне лікування вторинного та третинного гіперпартиреозу

Поляков М.М., Завгордній С.М., Вільховой С.О.,

Доля О.С. /Запоріжжя/ 10хв.

 1. Можливості та обмеження малоінвазивних операцій у хворих

з первинним гіперпаратиреозом

Товкай О.А., Черенько С.М. /Київ/ 10 хв.

 1. Діагностика та хірургічне лікування первинного гіперпаратиреозу

Головко М.Г., Загородній С.М., Вільховой С.О., Поляков М.М.,

Доля О.С./Запоріжжя/ 10 хв.

 1. Синдром множинної ендокринної неоплазії 2 типу

Бойко Н.І., Павловський М.П., Хом`як В.В.,Довгань О.П. /Львів/ 10 хв.

 1. МЕН 1 синдром: клінічні варіанти презентації та особливості лікування його компонентів

НечайО.П.,ТовкайО.А.,ШептухаС.А./Київ/ 10 хв.

 1. Хірургічне лікування спадкових форм феохромоцитом

Черенько С.М., Товкай О.А., Шептуха С.А. /Київ/ 15 хв.

13.00 – 14.00 Перерва

14.00 – 16.00

нейро-ендокринні пухлини, діабетична стопа, окремі питання хірургії ендокринних залоз

Головують: Н.І.Бойко, С.М.Черенько,

М.Б.Горобейко.

Відповідальний секретар: проф. С.М. Черенько

 1. Сучасний стан проблеми скрінінгу, діагностики та лікування

нейро-ендокринних пухлин

Ларін О.С., Черенько С.М., Хаперія В.Г. /Київ/ 20 хв.

 1. АПУД-оми: класифікація, клініка, діагностика, лікування

Бойко Н.І. /Львів/ 20 хв.

 1. Синдром діабетичної стопи: сучасні Європейські підходи

до вирішення проблеми

Горобейко М.Б /Київ/ 20 хв.

4. Сучасні аспекти тонічного лікування синдрому діабетичної стопи

Свиридов М.В., Горобейко М.Б., Антонюк С.М. /Донецьк/ 10 хв.

5. Місце судинної хірургії в лікуванні синдрома діабетичної стопи.

Гукаєнко Ю.М. /Київ/ 10 хв.

 1. Розвантаження нижньої кінцівки як складова комбінованого

лікування синдрому діабетичної стопи

Таран Є.В., Горобейко М.Б. /Київ/ 10 хв.

7. Комбіноване лікування синдрому діабетичної стопи

М.П. Павловський, Ю.В.Маркович /Львів/ 10 хв.

 1. Хірургічна чоловічо-жіноча трансформація при транссексуалізмі. Досягнення і проблеми

Назаренко І.А., Ворник Б.М.. /Київ/ 10 хв.

 1. Міастенія у пацієнтів: оперувати чи не оперувати?

Кушта Ю.Ф., Кручениця О.І.. Кушта О.Ю. /Львів/ 10 хв.

16-00 – 16-30 Перерва

16:30-18:00

хірургічні питання доброякісних захворювань щитоподібної залози

Головують: О.С.Ларін, В.О.Шідловський, А.Є.Коваленко

Відповідальний секретар: проф. С.М. Черенько

 1. Хірургічне лікування вузлових форм зобу

Коваленко А.Є., Таращенко Ю.М., Лисенко О.Г., Мельник М.Д.,

Зінич П.П. /Київ/ 15 хв.

 1. Вузловий колоїдний зоб як проблема хірургічної тиреоїдології

Шидловський В.О. /Тернопіль/ 15 хв.

 1. Хвороба Грейвса – сучасне розуміння патогенезу, діагностики,

прогнозу та доцільності хірургічного лікування

Ларін О.С., Черенько С.М., Смоляр В.О., Черенько М.С. /Київ/ 15 хв.

 1. Гіпокальціємія після тиреоїдектомії з приводу доброякісних

захворювань щитоподібної залози

Павловський М.П., Коломійцев В.І.,Сироїд О.М. /Львів/ 10 хв.

 1. Оптимизація хірургічного лікування хворих токсичним зобом

Завгородний С.Н., Доля О.С., Вільховой С.О., Поляков Н.Н.,

Пастухов О.В., Горелик А.О. /Запоріжжя/ 10 хв.

 1. Хірургічне лікування дифузного токсичного зобу у дітей та підлітків.

Сучасні підходи що до об`єму оперативного втручання

Гуда Б.Б., Рибаков С.Й. /Київ/ 5 хв.

 1. Особливості діагностики компресійних ускладнень у пацієнтів із

патологією щитоподібної залози шийно-медіастінальної локалізації

Висоцький А.Г., Сидоренко Ю.А., Губанов Д.М., Котов С.Ю. /Донецьк/ 5 хв.

 1. Вдосконалення тактики хірургічного лікування хворих на

полінодозний первинний та рецидивний зоб

Кот О.Г., Федорова І.І., Кот А.О., Сопельняк В.П. /Донецьк/ 5 хв.

 1. Хірургічні і екологічні проблеми патології щитовидної залози

на прикладі Кримського регіону

Безруков О.Ф. /Сімферополь/ 5 хв.Скачать документ

Похожие документы:

 1. …Слугувати правді (1)

  Регламент
  Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Наукового конгресу «IV Міжнародні Пироговськи читання» присвяченого 200-річчю М.І. Пирогова та ХХІІ з’їзду хірургів України.
 2. Иком праць автора, що в різний час публікувались у періодичній пресі (здебільшого в тижневику «Освіта») І об’єднані однією темою реформування освіти в Україні

  Документ
  Книжка, яку Ви, шановний читачу, тримаєте в руках, є збірником праць автора, що в різний час публікувались у періодичній пресі (здебільшого в тижневику «Освіта») і об’єднані однією темою – реформування освіти в Україні.
 3. Законы и практика сми в одиннадцати демократиях мира

  Закон
  Австралія, спочатку населена аборигенами, стала володінням Великобританії 1788 року. До середини дев'ятнадцятого сторіччя Австралія складалася з шести автономних самоуправних колоній.
 4. Закони маси

  Закон
  Характеризуючи розвиток психології як самостійної науки, Герман Еббінгауз прийшов до цікавого висновку: «Психологія має довге минуле, але коротку історію» (Еббінгауз Г.
 5. Вісник львівського університету філософські науки (1)

  Документ
  Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.

Другие похожие документы..