Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
1. Почетным дипломом Российского Зернового Союза награждаются коллективы предприятий, организаций, научно- исследовательские учреждения и предпринима...полностью>>
'Сказка'
Накануне новогодних и рождественских праздников с 14 по 18 декабря с.г. в павильоне «Форум» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдет XI выставка - ярмарка «ЛАДЬЯ. Зим...полностью>>
'Учебное пособие'
Тестовые задания для государственного экзамена по внутренним болезням для студентов 6 курса нетерапевтического профиля (хирургия, акушерство и гинеко...полностью>>
'Сказка'
1. Форма торгов – открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на проведение ремонтных работ в МДОУ детский сад комбинированного вид...полностью>>

Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до рішення обласної ради

від 25.03. 2011 року

№ 3

Програма

економічного і соціального розвитку

миколаївської області на 2011-2014 роки

«Миколаївщина – 2014»

Миколаїв – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 4

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5

ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
НА 2011 -2014 РОКИ 9

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 10

І. СТІЙКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 11

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 16

ІІІ. ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ
ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 62

ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БАЗОВИХ СЕКТОРІВ 82

V. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 120

VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА, СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 126

VІІ. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 142

Додаток 1 «Основні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки»……………………………………………………………..

Додаток 2 «Перелік приоритетних інвестиційних проектів, які плануються до реалізації у Миколаївській області» ………………………………………………

Додаток 3 «Перелік першочергових заходів щодо розвитку галузі «житлово-комунального господарства» Миколаївської області на 2011-2014 роки»»…………….

Додаток 4. «Перелік основних національних проектів, які підлягають впровадженню в Миколаївській області»…

Додаток 5 «Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, які планується реалізовувати у 2011-2014 роках»………………………………………………………

Додаток 6 «Заходи щодо розвитку агропромислового комплексу»………………..

Додаток 7 «Перелік першочергових заходів щодо розвитку галузі «охорона здоров»я» ……………………………………………………………………….

Додаток 8 «Перелік першочергових заходів щодо розвитку галузі «освіта»

Додаток 9 «Перелік першочергових заходів з підвищення енергоефективності»

ВСТУП

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.Ф. Януковича «Україна для людей» на базі положень Програми економічних реформ на 2010  2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”; заходів, передбачених у планах-графіках реалізації Програми економічних реформ, розроблених Комітетом економічних реформ при Президентові України та проекту Державної Програми економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку області Програма базується і враховує головні цілі та завдання, які визначені в Стратегії економічного та соціального розвитку Миколаївської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 30 жовтня 2007 року № 2 (далі – Стратегія).

Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за наступними напрямами:

 • Створення базових передумов економічного росту шляхом стимулювання соціально-економічного розвитку міст та районів області, стабілізації державних фінансів і створення стійкої фінансової системи.

 • Формування режиму максимального сприяння для бізнесу шляхом зниження адміністративних бар'єрів для бізнесу, впровадження інвестиційних проектів, активізації зовнішньоекономічної діяльності шляхом поглиблення міжрегіонального співробітництва.

 • Модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення структурних проблем в галузях економіки області, а та­кож розвитку транспортної інфраструктури та реформування житлово-комунального господарства.

 • Збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти й медичного обслуговування.

Програма розроблена на основі аналітичних висновків структурних підрозділів облдержадміністрації і територіальних органів міністерств, відомств та інших органів виконавчої влади, даних Головного управління статистики у Миколаївській області, інших місцевих органів виконавчої влади з метою реалізації єдиної політики розвитку області у 2011-2014 роках, відповідно до пріоритетів розвитку на основі об'єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, громадськості.

З метою забезпечення оптимального балансу інтересів держави, найманих працівників та власників цілі та заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

* * *

Методичною основою розроблення основних показників Програми є Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З метою створення умов для стабільного економічного зростання облдержадміністрація зосередила увагу на реалізації завдань викладених у Програмі Президента України «Україна для людей», Посланні Президента України до Українського народу «Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації», Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада».

Послідовна реалізація завдань викладених у Посланні Президента України та програмі Уряду дозволила закріпити позитивні тенденції макроекономічної і фінансової стабілізації та утримувати високі позиції серед регіонів України.

Протягом 2010 року спостерігалось зростання в усіх секторах економіки області порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Темпи зростання обсягу виробництва промислового комплексу у січні-грудні 2010 року досягли 110,3% (у січні–грудні 2009 року спостерігався спад на 14,5%). При цьому поряд з високими темпами зростання експортоорієнтованих видів промислової діяльності, зокрема металургійне виробництво зросли відповідно на 3,6%, відбувалося поступове відновлення позитивної динаміки у виробництвах, орієнтованих на внутрішній ринок. Так, у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів) зростання становило 15,8%, в легкій промисловості – 8,5%,  харчовій промисловості – 14,4%. Загалом зростання виробництва відбулося за всіма основними видами промислової діяльності.

Окремо слід зазначити істотне нарощення обсягів виробництва у машинобудуванні (на 11,6%) – виду промислової діяльності, який орієнтований на виробництво продукції з високою часткою доданої вартості. Позитивні зрушення спостерігалися в усіх підвидах машинобудівної промисловості: виробництві машин та устаткування (зростання на 26,2%), електричного, електронного та оптичного устаткування (на 44,0%), машин і устаткування для сільського та лісового господарства - у 3,7 рази, двигунів та турбін - на 8%).

В 2010 році досягнуто стабільного щомісячного збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Не зважаючи на складні погодно-кліматичні умови 2010 року за січень-грудень темпи зростання обсягів виробництва продукції сільського господарства по області склали 101,0 % до відповідного періоду минулого року.

Високі результати діяльності у промисловості та сільському господарстві сформували значний попит на послуги торгівлі, обсяги товарообороту якої збільшилися за 2010 рік на 5,2% (у 2009 році спад – на 15,4%).

В області з липня 2010р. (вперше за період з вересня 2008р.) припинено падіння обсягів будівельних робіт.

За підсумками 2010 року обсяги виконаних будівельних робіт зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 30,7%(у 2009 році скорочення на 44,4% відсотка).

Позитивна динаміка зростання обсягів виробництва також супроводжувалася збільшенням прибутковості суб»єктів господарювання: у січні–листопаді 2010 року позитивні фінансові результати в цілому в економіці області становили 744,4 млн.грн. прибутку,. та зросли на 27,4% порівняно з відповідною датою торік. При цьому сума збитків збиткових підприємств за цей період зменшилась на 26,1%.

В умовах відновлення економічного зростання, а також активізації політики зайнятості відбувалося поліпшення ситуації на ринку праці. Так, з кожним місяцем зменшувалася кількість зареєстрованих безробітних, але у грудні 2010 року їх кількість декілька зросла і за станом на 1 січня 2011 року зазначений показник склав 19,7 тис. осіб. Зростання обсягів безробітних у грудні 2010 року є характерним явищем для цього місяця і зумовлене завершенням сезонних робіт. Рівень зайнятості населення віком 15-70 років зріс з 58,8% до 59,4% (по Україні 58,9%), область займає 9 місце.

Поряд з розв’язанням проблеми зайнятості громадян облдержадміністрація приділяла значну увагу і питанням підвищення рівня життя населення, зменшення рівня абсолютної і відносної бідності та підвищення рівня соціального захисту. Так, в обласному бюджеті на 2010 рік було передбачено істотне зростання видатків на підвищення соціальних стандартів. Тільки за рахунок коштів обласного бюджету у 2010 році на фінансування програм, затверджених обласною радою спрямовувано 82,3 млн.грн., що порівняно з 2009 роком більше на 16,2 млн.грн.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2010 р. становила 2122 грн. і порівняно з 2009 р. підвищилася на 18,8% та у 2,3 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (922 грн.). За цим показником область посідає 8 місце.

Політика облдержадміністрації була спрямована також на проведення комплексу стабілізаційних дій щодо недопущення необґрунтованого зростання цін, за рахунок чого в умовах розширення внутрішньої пропозиції на споживчому ринку, поступового відновлення схильності до заощадження (з відповідним зростанням депозитів населення), скорочення обсягів споживчого кредитування та збереження стабільності на валютному ринку з квітня по серпень 2010 року спостерігалася дефляційна динаміка.

Позитивні зрушення спостерігаються і у зовнішній торгівлі. Так, за даними платіжного балансу в області сформувалося традиційно позитивне сальдо торгівлі товарів та послуг на рівні 875,4 млн. доларів США (у 2009 році – 884,1 млн.дол.США) внаслідок перевищення темпів зростання експорту над імпортом в 1,95 раза.

Експорт товарів та послуг склав 1800,5 млн.дол.США і зріс на 5,4 відсотка порівняно із 2009 р., що було пов’язано із зростанням поставок продукції неорганічної хімії (глинозему), продуктів рослинного походження, готових харчових продуктів.

Імпорт товарів та послуг склав 925,1 млн.дол.США і зріс на 12,3 відсотка порівняно із 2009 р. в основному за рахунок зростання внутрішнього виробництва та пожвавлення попиту, що, в свою чергу, потребувало додаткових надходжень сировини та матеріалів.

У 2010 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 18,5 млн.дол. США.(у 2009 році – 11,1 млн.дол.США) Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в області станом на 1 січня 2011 року становив 181,2 млн.долСША. У цілому обсяги іноземного капіталу в економіку області за 2010 рік з урахуванням курсової зросли на 11,4% порівняно з початком 2010 року.

Отже, поступова активізація діяльності підприємств промислового комплексу, відновлення прибутковості, зростання реальної заробітної плати і пенсій, поліпшення ситуації на ринку праці та у зовнішній торгівлі демонструють ефективність здійснених антикризових заходів.

Покращилась платіжна дисципліна. За січень-грудень 2010 року населенням, підприємствами теплоенергетики, бюджетними установами та організаціями сплачено 92% (в т.ч. населенням – 95%) за газ та 101,2% за електроенергію.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за 2010 рік становил 97,6 % при середньоукраїньському показнику 96,6 %.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, в соціально-економічному розвитку області є ряд проблем, розв’язання яких потребує більше часу і участь області у проведенні Урядом країни ряду системних реформ.

До чинників, що гальмують економічний розвиток, належать:

 • обмежений доступ та висока вартість кредитних ресурсів;

 • залежність підприємств області від кон»юнктури зовні зовнішніх ринків (машинобудування, суднобудування, металургія);

 • недостатнє фінансування цільових регіональних та державних програм;

 • недостатня енергоефективність та високій рівень енергозатрат галузей економіки;

 • низька якість транспортної та енергетичної інфраструктури,

 • кризовий стан житлово-комунального господарства області та необхідність проведення реформування галузі;

 • недостатність та відсутність надійного водопостачання населених пунктів області якісною питною водою;

 • складний стан техногенно-екологічної безпеки на території області;

 • невирішеність проблем села-безробіття, трудова міграція, занепад соціальної інфраструктури;

 • нераціональне використання земельних ресурсів та неефективне використання земель сільськогосподарського призначення;

 • неналежне оформлення трудових відносин та виплата «конвертованих» заробітних плат;

 • невідповідність фахової структури трудових ресурсів потребам ринку, наявність тіньової зайнятості;

 • низька інноваційна активність міст та районів області;

 • диспропорції у сфері соціально-економічного розвитку міст та районів області;

 • застаріла і вузькоспеціалізована економічна база виробничої сфери більшості міст та районів області не відповідає сучасним вимогам ринкової економіки і не використовує весь наявний потенціал;

 • низька конкурентоспроможність суб’єктів господарської діяльності на зовнішньому ринку: питома вага майже половини районів в загальнообласному експорті не перевищує 1 відсотка;

Миколаївська облдержадміністрація зосередить увагу на виконанні Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”, в якій дано вичерпну характеристику наявних проблем та визначено завдання щодо їх вирішення (на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 1724-р).

ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
НА 2011 -2014 РОКИ

Метою соціально-економічної політики є:

 • створення умов для економічного зростання і модернізації економіки області відповідно до визначених Президентом України завдань Програми економічних реформ;

 • підвищення життєвого рівня громадян;

 • захист їх прав та свобод.

Головним пріоритетом, на виконання якого буде націлена робота облдержадміністрації, – це активна участь у проведенні Урядом глибоких системних реформ, модернізації економіки та суспільних відносин згідно Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна влада».

Пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться заходи з реалізації Програми:

 • створення базових передумов економічного зростання шляхом активізації виробничої діяльності суб’єктів реального сектору економіки, підвищення ефективності їх роботи, забезпечення ефективного використання основних засобів та земельних ресурсів, розширення податкової бази міст та районів області, на основі збільшення обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції та відкриття нових робочих місць,

 • модернізація інфраструктури і базових секторів економіки області шляхом усунення структурних проблем , а саме:

  • розвиток експортоорієнтованого машинобудування, зокрема турбобудування, суднобудування та суміжних галузей;

  • розвиток переробної промисловості з використанням власної сировинної бази;

  • розвиток морегосподарського комплексу регіону, транспортної інфраструктури;

  • розвиток високопродуктивного агропромислового виробництва та зрошуваного землеробства;

  • сприяння активізації виробничої діяльності інвестиційно-будівельного комплексу та створення сприятливих умов для його подальшого розвитку;

  • підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

 • забезпечення впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій в усіх галузях народного господарства та установах бюджетної сфери;

 • заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед
  отриманими з альтернативних джерел енергії зокрема :

  • шляхом використання вітрового, сонцевого енергетичних потенціалів території області;

 • формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом:

  • забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;

  • сприяння розвитку підприємницької діяльності та інфраструктури підтримки підприємництва;

  • усунення перешкод та дерегуляція підприємницької діяльності.

 • поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробитництва;

 • збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;

 • забезпечення стабільної екологічної ситуації ;

 • розвиток курортно-рекреаційної сфери.

Визначені пріоритети відповідають державним пріоритетам та враховують першочерговість вирішення найактуальніших проблем, що стримують розвиток області.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Етапи розвитку економіки області залежать від підвищення рівня її конкурентоспроможності та якісних структурних зрушень шляхом переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку.

Основним завданням 2011 року є досягнення макроекономічної стабільності, створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, зняття інфраструктурних обмежень, формування сучасної інноваційної системи тощо.

Стратегічними цілями на 2012-2013 та 2014 роки мають стати формування фундаментальних основ сталого розвитку з подальшим підвищенням конкурентоспроможності економіки області та забезпечення стійких темпів розвитку економіки, позитивними структурними зрушеннями через модернізацію економіки, розвитку трудового потенціалу та підвищення якості життя населення.

Передбачається проведення активної інвестиційно-інноваційної політики в напрямку посилення структурних зрушень в економіці на користь високо-технологічних виробництв, енергоефективних технологій. Передбачається підвищення ефективності щодо реалізації державних і обласних цільових програм, заохочення прямих іноземних інвесторів до важливих національних проектів та до розбудови інфраструктури тощо.

Реалізацію Програми передбачається здійснювати в три етапи.

 • І етап (2011 року)

 • ІІ етап (2012- 2013 року)

 • ІІІ етап (до кінця 2014 року)

І. СТІЙКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

1.1. Стимулювання соціально-економічного розвитку
міст та районів області.

Проблеми

Найактуальнішою проблемою залишається диспропорційність економічного та соціального розвитку районів та міст обласного значення області, яка відображає загальнообласний та загальнонаціональні тенденції розвитку країни в умовах глобальних світових економічних процесів.

Результати розрахунків комплексної оцінки та оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення свідчать, що найбільші диспропорції спостерігаються у сфері реального сектора, інвестиційної діяльності, соціальній сфері.

Заходи реалізації Програми

Система заходів базується на оцінці розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення пріоритетів розвитку районів, міст обласного значення та забезпечення максимального використання конкурентних переваг.

Основні зусилля облдержадміністрації будуть спрямовані на:

 • виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. №476 "Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів" шляхом проведення щорічно оцінки внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення з метою запобігання поглибленню територіальної неоднорідності економічного простору області, прийняття відповідних управлінських рішень;

 • виконання постанови Кабінету Міністрів України із змінами та доповненями № 833 від 20.06.2007 року «Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку АР Крим. областей, мм.Києва та Севастополя» та відповідного розпорядження голови облдержадміністрації 14 жовтня 2010 року № 382-р "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27 липня 2007 року № 226 р. „Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення Миколаївської області" шляхом проведення щоквартально комплексної оцінки соціально-економічного розвитку районів, міст обласного значення та здійснення аналізу існуючих негативних тенденцій економічного і соціального розвитку районів та міст обласного значення області;

 • розроблення та впровадження комплексу заходів щодо вирішення проблемних питань районів та міст обласного значення на рівні адміністративно-територіальної одиниці області.

Критерії

Головним критерієм регіонального розвитку має бути позитивна динаміка соціальних, економічних, гуманітарних процесів адміністративно-територіальних одиниць області, а саме:

 • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної активності районів, міст обласного значення та області в цілому;

 • зменшення асиметрії у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць області;

 • створення умов для забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих місць та підвищення рівня життя у відсталих районах та містах обласного значення області.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виконання основних показників Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської області на 2000-2010 роки „Миколаївщина 2010 у 2010 році наведено у таблиці. Найменування показників

  Документ
  З метою створення умов для стабільного економічного зростання, проведення активної інвестиційно-інноваційної політики в напрямі посилення структурних зрушень в економіці на користь високотехнологічних виробництв, енергоефективних технологій, підвищення
 2. Програми економічного І соціального розвитку Миколаївської області "Миколаївщина-2014"за 2011 рік Показники

  Документ
  Відповідно до завдань і положень Програми Президента України В.Ф. Януковича «Україна для людей», Програми економічних реформ на 2010  2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада”, згідно із заходами,
 3. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 4. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 5. Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької області на 2010 рік

  Документ
  Роботу місцевих органів виконавчої влади у 2010 році зосереджено на забезпеченні стабільності та створенні умов подальшого розвитку економіки, підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливого інвестиційного клімату,

Другие похожие документы..