Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Интерес к достижениям биологии характеризует не только российских естествоиспытателей, этнографов и анатомов. Связано это с началом распространения в...полностью>>
'Документ'
В целях вовлечения граждан с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь, поощрения их активной жизненной позиции и за достигнутые успе...полностью>>
'Сказка'
Картина и в самом деле изумительна! Размером в целый мир. Красота и гармония наполняют ее. И настолько она совершенна, что только гениальный художник...полностью>>
'Доклад'
ДОКЛАД ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА «МЕМОРИАЛ» О МАССОВЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫХ С ЗАНЯТИЕМ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ХОДЖАЛЫ В НОЧЬ С 25 НА 26 ФЕВРАЛ...полностью>>

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка

Чернігівський державний педагогічний

університет ім. Т. Г. Шевченка

Чернігівська обласна організація

Національної спілки краєзнавців України

Серія “Історики та

краєзнавці Чернігівщини”

Вип. 16

ТАМАРА ПАВЛІВНА ДЕМЧЕНКО

(Біобібліографічний покажчик)

Чернігів 2010

ББК 91.9:63

Д 31

Тамара Павлівна Демченко: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. Л. В. Студьонова, Л. В. Ясновська; Авт. вступ. ст. О. Б. Коваленко; Наук. ред. О. Б. Коваленко; Ред. І. Я. Каганова; Відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2010. – 39 с. – (“Історики та краєзнавці Чернігівщини”; Вип.16).

Редакційна колегія серії

Історики та краєзнавці Чернігівщини”

О. Б. Коваленко (голова), П. В. Грищенко (заступник голови),

І. Я. Каганова (відповідальний секретар), С. Л. Лаєвський,

Д. М. Никоненко, Л. В. Студьонова

Скл.: Л. В. Студьонова, Л. В. Ясновська

Наук. ред.: О. Б. Коваленко

Ред.: І. Я. Каганова

Відп. за вип. П. В. Грищенко

Комп’ютерне макетування: О. В. Дорохова

Ризограф Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка

Тираж

Історик, краєзнавець і педагог Тамара Демченко

Тамара Павлівна Демченко народилась 6 грудня 1948 р. у с. Ведмеже Роменського району Сумської області в родині сільських медиків. Згодом батьки переїхали до райцентру Талалаївка, що в сусідній Чернігівській області. У 1966 р. Тамара Демченко із золотою медаллю закінчила місцеву середню школу і вступила на історичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Навчання у провідному вузі України справило визначальний вплив на формування її світогляду й наукових уподобань. Т.П. Демченко і досі з вдячністю згадує своїх учителів професорів В.О. Маркіну, М.І. Марченка, Л.С. Чіколіні, А.К. Буцика, які прищепили їй навички педагогічної майстерності й дослідницького ремесла, інтерес до вітчизняної та світової культури.

Поруч з Т.П. Демченко на студентській лаві зростали й інші молоді таланти, які згодом голосно заявили про себе у науковій спільноті, – С.І. Білокінь, В.П. Крижанівський, В.М. Волковинський, С.П. Сегеда. У 1971 р. Т.П. Демченко одержала диплом з відзнакою і призначення на посаду вчителя Великобубнівської середньої школи Роменського району Сумської області, де протягом 1971 – 1975 рр. викладала історію та суспільствознавство.

У вересні 1975 р. розпочався новий етап у житті та науково-педагогічній діяльності Т.П. Демченко, пов’язаний з Чернігівським державним педагогічним інститутом ім. Т.Г. Шевченка, в якому вона працювала асистентом, а згодом старшим викладачем кафедри історії СРСР та УРСР. Важливу роль у становленні Т.П. Демченко як вузівського викладача і науковця відіграли у цей час досвідчені колеги доценти К.Г. Устінова й М.С. Чуприна, а також старший науковий співробітник Інституту історії АН УРСР, кандидат історичних наук О.І. Лугова, під керівництвом якої вона підготувала і у 1984 р. захистила кандидатську дисетацію “Культурно-просвітницька діяльність відділень Російського технічного товариства на Україні в 1870 – 1914 роках”.

Упродовж 1986 – 1988 рр. Т.П. Демченко працювала лектором Чернігівського обкому Компартії України і брала активну участь у громадсько-політичному житті регіону за доби так званої “перебудови”. У 1988 р. вона повернулась до Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка і відновила науково-педагогічну діяльність на кафедрі загальної історії, викладаючи історію міжнародних відносин та світової культури. З червня 1991 р. і досьогодні Т.П. Демченко працює на посаді доцента кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка і користується цілком заслуженим авторитетом серед колег. Ерудований і вимогливий викладач, вона залюбки ділиться знаннями і досвідом зі студентами. Завдяки її підтримці й піклуванню стали на крило молоді дослідники С.В. Бутко, В.М. Гаврилов, Н.М. Климович, О.В. Оніщенко.

Т.П. Демченко належить близько 200 наукових і науково-популярних праць здебільшого з соціально-політичної історії України і, зокрема, Чернігівщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а також історичної біографістики. Значну увагу дослідниця приділила діяльності депутатів Державної Думи Російської імперії від Чернігівської губернії. Серед них був і відомий громадський діяч та адвокат І.Л. Шраг – один з улюблених героїв Т.П. Демченко. Видана у 2008 р. ґрунтовна праця “Батько Шраг” підсумувала багаторічні студії авторки, присвячені цій непересічній особистості, яка відіграла видатну роль у вітчизняній історії.

У полі зору Т.П. Демченко повсякчас перебуває історія Української революції 1917 – 1921 рр., трагічні долі її учасників. Цікаві факти наведено, зокрема у книзі «1917 рік на Чернігівщині» (Чернігів, 2003), яку вона підготувала спільно з В.М. Бойком та О.В. Онищенко. Цілком закономірно Т.П. Демченко як історик і патріот України віддала також данину пам’яті героям Крут.

Т.П. Демченко зробила значний внесок у вивчення історії Голодомору 1932 – 1933 рр. на Чернігівщині. Вона взяла безпосередню участь у збиранні й публікації спогадів сучасників, яким поталанило пережити це страшне лихо, долучилася до діяльності Асоціації дослідників голодоморів в Україні, заснованої відомими вченими і громадськими діячами. Свої спостереження і висновки щодо цієї гуманітарної катастрофи вона узагальнила у вступній статті до Чернігівського тому “Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні” (К., 2008).

Т.П. Демченко належить пріоритет у вивченні історії українського національно-визвольного руху, зокрема, діяльності похідних груп ОУН-УПА на Чернігівщині під час Другої світової війни. Підготовлена дослідницею спільно з С.В. Бутком студія “За Україну, за її волю” (Чернігів, 1992) фактично започаткувала регіональну історіографію цієї контраверсійної проблеми.

Помітне місце в доробку Т.П. Демченко посідають археографічні публікації, передусім джерел особистого походження – листів та мемуарів І.І. Петрункевича, І.Л. Шрага, М.С. Грушевського, Г.О. Лазаревського, В.В. Дубровського та інших громадських діячів, учених і письменників.

Т.П. Демченко повсякчас тримає руку на пульсі сучасної історичної науки. Вона автор численних аналітичних рецензій на праці українських істориків І.Б. Матяш, О.М. Веселової, В.І. Марочка, О.М. Мовчан, В.С. Шандри, О.Д. Бойка, Ю.А. Мицика, В.Ю. Мельниченка, Л. Винара, які в особі Т.П. Демченко знайшли не тільки свого вдумливого читача, але й допитливого співрозмовника.

Біобібліографічний покажчик «Тамара Павлівна Демченко» продовжує серію «Історики та краєзнавці Чернігівщини». Науковий доробок Т.П.Демченко укладений за хронологічним принципом з наданням порядкового номеру кожному запису.

Біобібліографічний покажчик складається з розділів:

- Праці Т.П.Демченко

- Література про Т.П.Демченко

У середині рубрик матеріал розташований за принципом прямої хронології. У межах років – наступним чином: окремі праці, статті із наукових збірників, статті із наукових журналів, рецензії, видання, які були укладені або відредаговані науковцем. Публікації про Т.П.Демченко – у прямій хронології. Добір літературних джерел завершено 1 жовтня 2010 року.

Бібліографічний опис видань здійснено відповідно існуючим державним стандартам та згідно рекомендацій ЦНБ ім. В.І. Вернадського по складанню та оформленню біобібліографічних покажчиків.

Посібник супроводжується допоміжним довідковим апаратом, що складається з «Іменного покажчика» та «Географічного покажчика».

Видання розраховано на науковців, викладачів та учителів, студентів, працівників бібліотек, музеїв, архівів та краєзнавців.

Праці Т. П. Демченко

1980

1. До питання про розвиток освіти на Київщині (Смілянські технічні класи) //Перша Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. – К., 1980. – С. 99 – 102.

1981

2. Діяльність Київського відділення Російського технічного товариства (1870 – 1914 рр.) //Укр. істор. журнал. – 1981. – № 9. – С. 78 – 81.

1982

3. До історії підготовки технічних кадрів для цукрової промисловості в дореволюційний час у Росії //Нариси з історії природознавства і техніки. – К., 1982. – Вип. 28. – С. 87 – 92.

4. Мережа освітніх закладів, створених на Україні відділеннями Російського технічного товариства //Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1982. – Вип. 8. – С. 99 – 107.

1984

5. Культурно – просветительская деятельность отделений Русского технического общества на Украине в 1870 – 1914 годы.: Автореф. дис. на соискание ученой степ. канд. истор. наук. – К., 1984. – 24 с.

6. Введение краеведческого материала в преподавание истории СССР //Пути совершенствования учебно – воспитательного процесса и повышения качества подготовки учителей истории: Тезисы докл. и сообщений Всесоюзной науч. – практ. конф. – Луцк, 1984. – С. 115 – 116.

Співавт.: М.С.Чуприна.

7. Талалаївка – Зугдіді: сторінки з історії дружби двох братніх радянських народів //Третя Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. – К., 1984. – С. 257 – 258.

1985

8. Культурно – освітня робота на Чернігівщині в роки першої російської революції //Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. – Чернігів, 1985. – С. 74 – 76.

1989

9. Идеологическая борьба и молодежь. – Чернигов, 1989. – 21 с.

10. Коммунистическая нравственность: общечеловеческое и классовое: Метод. реком. к программе курса для системы комсомольской политучебы – Чернигов, 1989. – Ч. 2. – 26 с.

1991

11. Д.М. Поддерегін: життя та діяльність //Питання вітчизняної та зарубіжної історії. – Чернігів, 1991. – С. 32 – 33.

12. Чернігівщина доби першої російської революції на сторінках часопису “Украинский вестник” //V Всеукраїнська конференція “Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України”: Тези доп. і повідом. – К.; Кам’янець – Подільський, 1991. – С. 94 – 96.

1992

13. За Україну, за її волю: Короткий нарис боротьби ОУН – УПА за незалежність України: (Другий етап національно-визвольного руху на Україні 30-х – поч. 50-х рр.). – Чернігів, 1992. – 54 с.

Співавт.: С. Бутко.

14. Деякі міркування з приводу викладання історії України //Тези доповідей міжвузівської науково – практичної конференції. – Чернігів, 1992. – Ч. 3. – С. 77 – 78.

15. І.Л. Шраг і українська культура //Інформаційний бюлетень Комітету науки і культури для зв’язків з українцями за кордоном при АН України. – 1992. – № 2. – С. 70 – 72.

Співавт.: В.І. Онищенко.

16. Нові шляхи у розвитку шкільного туризму (на прикладі Чернігівської області) //Туризм: завдання національно – культурного відродження України: Тези доп. та повідом. Всеукр. наук. – практ. конф. – К.; Черкаси, 1992. – С. 210 – 212.

Співавт.: В.І. Онищенко.

17. Ілля Шраг і українське відродження //Старий Чернігів (Дод. до газети “Чернігів. відом.”). – 1992. – № 1 (верес.). – С. 5.

Співавт.: В.І. Онищенко.

1993

18. До питання про участь делегатів від Чернігівщини в роботі Першої Державної Думи //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1993. – Вип. 2. – С. 74 – 79.

Співавт.: В.І. Онищенко.

19. І.Л. Шраг – “славний український діяч” //Укр. істор. журнал. – 1993. – № 10. – С. 95 – 102.

Співавт.: Г.М. Курас.

20. Ілля Шраг та українська культура //Літ. Чернігів. – 1993. – № 1. – С. 92 – 100.

Співавт.: В.І. Онищенко.

21. Ілля Шраг і українське відродження //Старожитності. – 1993. – № 7 – 8. – С. 9.

Співавт.: В.І. Онищенко.

1994

22. З історії туристичного клубу “Вогнище” на Чернігівщині //Всеукраїнська науково – практична конференція “Проблеми розвитку туризму в Україні і завдання відновлення історичної пам’яті народу засобами туризму”: Тези доп. і повідом. – К.; Косів, 1994. – С. 30 – 31.

Співавт.: В.І. Онищенко.

23. Краєзнавчо – туристична робота в умовах сільської школи //Регіональна науково – практична конференція “Історико – культурна спадщина Середнього Подніпров’я: виявлення і вивчення пам’яток засобами туризму”: Тези доп. і повідом. – К.; Черкаси, 1994. – С. 158 – 160.

Співавт.: В.І. Онищенко.

24. Заступник Голови Центральної Ради. Наш земляк Микола Шраг: замовчуване ім’я історії //Сіверщина (Чернігів). – 1994. – 17 груд. – С. 2.

Співавт.: Г. Курас.

25. Сіяч: [В. Науменко – укр. громад. і освітній діяч. Народ. у Новгороді – Сіверському] //Укр. Слово (Київ). – 1994. – 15 верес. – С. 14.

26. Рец.: “Народ, який не знає своєї історії, приречений знову її пережить” //Сіверщина. – 1994. – № 14 (черв.). – С. 2. – Рец. на кн.: Білас І. Репресивно – каральна система в Україні. 1917 – 1953: Суспільно – політичний та історико – правовий аналіз”. В 2- х т. – К.: Либідь; Військо України, 1994. –

Співавт.: С. Бутко.

1995

27. Земські діячі Чернігівщини у боротьбі за впровадження української мови в початковій школі //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1995. – Вип. 6. – С. 152 – 160.

Співавт.: В.І.Онищенко.

28. Передмова //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1995. – Вип. 3. – С. 3 – 5.

Співавт.: Л.Е. Раковський.

29. Чернігівські депутати у Другій Державній Думі //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1995. – Вип. 3. – С. 46 – 49.

Співавт.: В.І.Онищенко.

30. До історії діяльності РУП на Чернігівщині //Сіверян. літопис (Чернігів). – 1995. – № 6. – С. 3 – 7.

Співавт.: В. Шевченко.

31. Доля українського генерала [О. Грекова] //Сіверщина. – 1995. – 25 листоп. – С. 2.

32. Тернистий життєвий шлях чернігівця М. Шрага, заступника голови Центральної Ради //Сіверян. літопис. – 1995. – № 1. – С. 8 – 14.

Співавт.: Г. Курас.

33. Рец.: Цінне дослідження //Сіверщина. – 1995. – 4 листоп. – С. 2. – Рец. на кн.: Марочко В. Українська селянська кооперація. Історико – теоретичний аспект (1861 – 1929 рр.). – К., 1995.

Співавт.: В. Шевченко.

1996

34. Тестування як засіб національного та регіонального виховання //Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів. – Чернігів, 1996. – С. 28 – 29.

Співавт.: С.В. Бутко.

35. Штрихи до портрета депутата ІІ Державної Думи В.І. Хвоста //Людина, суспільство, культура: Матеріали ювіл. наук. конф., присвяченої 80 – річчю Чернігів. держ. пед. інституту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. 73 – 74.

Співавт.: В.І.Онищенко.

36. “Просвіта” у Чернігові (1906 – 1911 рр.) //Педагогічні обрії (Чернігів). – 1996. – № 2. – С. 39 – 49.

37. Ювілей, який мав великий резонанс у Чернігові: [25-річчя фахової та громад. діяльності І.Л. Шрага (1847 – 1919)] //Літ. Чернігів. – 1996. – № 8. – С. 52 – 66.

Співавт.: В. Шевченко.

38. “Я хочу бути вільним!”: Штрихи до життєпису Євгена Онацького //Сіверян. літопис. – 1996. – № 6. – С. 11 – 15.

1997

39. Культура рідного краю в ХІХ – на початку ХХ ст. – Чернігів, 1997. – 66 с. – (Нариси з історії Чернігівщини. – Вип. 2).

40. Депутати Першої Державної Думи Росії – посланці чернігівського селянства //Історія та культура Лівобережжя України: Матеріали міжнар. конф. – К.; Ніжин, 1997. – С. 148 – 152.

41. Керівник туристського клубу “Вогнище”: (Нарис про І.М. Клейнера) //З історії вітчизняного туризму: Зб. наук. ст. – К., 1997. – С. 154 – 159.

Співавт.: В.І.Онищенко.

42. Друг еврейского народа //Еврейские вести (Киев). – 1997. – № 17 – 18 (сент.). – С. 6.

Співавт.: Г. Курас.

43. Листи Михайла Грушевського до Іллі Шрага //Літ. Чернігів. – 1997. – № 10. – С. 82 – 86.

Співавт.: В.І.Онищенко.

44. Українська зірка Іллі Шрага //Просвіта (Чернігів). – 1997. – 13 верес. – С. 2.

Співавт.: В. Шевченко.

45. Укл.: І.Л. Шраг: Док. і матеріали /Упоряд. В.М.Шевченко, Т.П.Демченко, В.І.Онищенко. – Чернігів, 1997. – 165 с.

Співавт.: В.І.Онищенко, В.М.Шевченко.

46. Укл.: Чернігівець (І. Шраг) Доля Чернігівської “Просвіти” /Упоряд. і передм. Т. Демченко, В. Онищенко //Просвіта. – 1997. – 1 листоп. – С. 2.

Співавт.: В.І.Онищенко.

1998

47. Чернігівщина на початку ХХ ст. 1900 – 1917 рр. – Чернігів, 1998. – 66 с. – (Нариси з історії Чернігівщини. – Вип. 3).

Співавт.: В.І.Онищенко.

48. Вчительки земських шкіл Чернігівщини (штрихи до колективного портрету) //Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Матеріали обл. наук. – практ. конф. – Чернігів, 1998. – С. 94 – 96.

Співавт.: В.І.Онищенко.

49. До питання про місце І. Шрага в українському національно – визвольному русі //Література та культура Полісся. – Ніжин, 1998. – Вип. 11. – С. 136 – 138.

Співавт.: В.І.Онищенко.

50. З історії боротьби за скасування Емського указу //350 – річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. – К., 1998. – С. 156 – 160.

Співавт.: В.І.Онищенко.

51. Передмова //Гаврилов В. Лантухи вкрадених вір і надій. – Чернігів, 1998. – С. 3 – 4.

52. “Просвіта” у Чернігові (1906 – 1911 рр.) //Україна і Росія в панорамі століть: Зб. наук. праць на пошану проф. К.М. Ячменіхіна. – Чернігів, 1998. – С. 233 – 241.

Співавт.: В.І.Онищенко.

53. Самодіяльний шкільний туризм у Чернігівській області в 60 – 80-х рр. ХХ ст. //Туристично – краєзнавчі дослідження. – К., 1998. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 258 – 268.

Співавт.: В.І.Онищенко.

54. Державність: погляд крізь роки //Десн. правда (Чернігів). – 1998. – 19 серп., 20 серп.

Співавт.: М. Коропатник, С. Бутко.

55. З історії боротьби за скасування Емського указу //Сіверян. літопис. – 1998. – № 2. – С. 10 – 12.

Співавт.: В.І.Онищенко.

56. Зростав в українській стихії [І. Шраг] //Наш край (Чернігів). – 1998. – 15 серп.

Співавт.: Г. Саєнко.

57. “Хотілося бути в Чернігові…” (М. Могилянський і Чернігівщина) //Сіверян. літопис. – 1998. – № 6. – С. 96 – 104.

Співавт.: Г.М. Курас 

58. Рец.: Життя в іншій формі //Сіверян. літопис. – 1998. – № 4. – С. 125 – 127. – Рец. на кн.: Матяш І. Катерина Грушевська: життєпис, бібліографія, архіви. – К., 1997. – 224 с.

59. Рец.: Праця, співзвучна сьогоденню //Сіверщина. – 1998. – 8 серп. – С. 2. – Рец. на кн.: Дичковська Г. Український націонал-комунізм. – К., 1998. – 35 с.

1999

60. Аграрні рухи на Чернігівщині на сторінках журналу “Украинский вестник” //Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип. ІV. – С. 57 – 62.

Співавт.: В.І.Онищенко.

61. Життєвий шлях та творчість Любові Яновської //Жінки Чернігівщини: історія і сучасність. Жінка на порозі третього тисячоліття: Матеріали обл. наук. – практ. конф. – Чернігів, 1999. – С. 51 – 56.

Співавт.: В.І.Онищенко.

62. Краєзнавчо – екскурсійна робота на Чернігівщині у 20-ті рр. ХХ ст. //Туристично – краєзнавчі дослідження. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 638 – 649.

Співавт.: В.І.Онищенко, В.В. Ткаченко, Е.В. Ткаченко.

63. На чолі української парламентської фракції: (До характеристики думської діяльності І. Шрага) //Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Зб. наук. праць. – К., 1999. – С. 149 – 156.

Співавт.: В.І.Онищенко.

64. Чернігівщина початку ХХ ст. на сторінках української мемуаристики //Історія України: маловідомі імена, події, факти: Зб. ст. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 344 – 348.

Співавт.: В.І.Онищенко.

65. Вибори до І та ІІ Державних Дум Росії на Чернігівщині //Сіверян. літопис. – 1999. – № 3. – С. 117 – 123.

Співавт.: І.В.Рубіс.

2000

66. Голодомор 1932 – 1933 років на Чернігівщині: (До питання про стан вивчення проблеми) //Голод – геноцид 1933 року в Україні: історико – політологічний аналіз соціально – демографічних та морально – психологічних наслідків: Матеріали міжнар. наук. – теоретичної конф. – К.; Нью-Йорк, 2000. – С. 253 – 264.

Співавт.: О.Б. Коваленко.

67. Шкільний туризм на Чернігівщині: здобутки й проблеми сьогодення //Туристично – краєзнавчі дослідження. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 58 – 68.

Співавт.: В.І. Онищенко, О.М. Гаврилова.

68. “Надзвичайно характерна постать” на тлі “досвітньої доби”: (штрихи до життєпису О. Кониського) //Сіверян. літопис. – 2000. – №. 6. – С. 93 – 101.

Співавт.: С.Ю. Кулінська.

69. Чи треба жаліти Героїв Крут? //Просвіта. – 2000. – 10 берез. – С. 2.

70. Рец.: Анатомія тоталітаризму //Сіверян. літопис. – 2000. – № 2. – С. 163 – 169. – Рец. на кн.: Білокінь С. Масовий

терор як засіб державного управління в СРСР (1917 – 1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – К., 1999. – 446 с.

71. Рец.: Владимир Шкварчук. Голодомор 1932 – 1933 годов на Черниговщине: Из-под грифа «Совершенно секретно» //Укр. істор. журнал. – 2000. – № 6. – С. 131 – 134. – Рец. на кн.: Шкварчук В. Голодомор 1932 – 1933 годов на Черниговщине. – Чернигов, 1999. – 98 с.

72. Рец.: Речники свободи //Сіверян. літопис. – 2000. – № 3. – С. 167 – 169. – Рец. на кн.: Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно – політична думка 1940 – 1980-х років. – К., 1999. – 324 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Короленка Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка володимир личковах

  Документ
  Володимир Личковах: (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім.Т.Г.Шевченка). Біобібліогр.
 2. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

  Документ
  Бобир Олександр Васильович: (До 60-річчя від дня народження). (Біобібліогр. покажч.). / Скл.: Н. В. Романчук; Вступ. ст.: П. Куценко; Фото: В. Шайгородський; Відп.
 3. Івано-франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка календар знаменних І пам’ятних дат

  Документ
  „Календар знаменних і пам’ятних дат Івано-Франківської області на 2012 р.” щорічно видається обласною універсальною науковою бібліотекою ім. І. Франка.
 4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові митці львівщини календар знаменних І пам’ятних дат на 2008 рік Львів – 2008

  Документ
  Призначене для науковців, працівників мистецьких і культурно-освітніх закладів, краєзнавців, викладачів, студентів, а також для всіх шанувальників мистецтва краю.
 5. Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г

  Документ
  Невичерпне джерело знань: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської ОУНБ ім. В.Г. Короленка / Упоряд.

Другие похожие документы..