Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Значение достигнутого всегда лучше осознается, когда увидишь, с чего все начиналось. Это касается социального опыта вообще, истории вообще научного з...полностью>>
'Документ'
01. 00 , 1:00 9 Радио 9 МАЯК, НОВОСТИ, 7.01. 00 , Лобанов Олег, 11:00 9 МАЯК, НОВОСТИ, 7.01. 00 , Максимова Евгения, 1 :00 9 МАЯК, НОВОСТИ, 7....полностью>>
'Литература'
Права и свободы человека являются важнейшей составляющей современной системы общечеловеческих ценностей, считаются завоеванием современной цивилизаци...полностью>>
'Документ'
Во исполнение постановления Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 448-п «О некоторых мерах по осуществлению денежных выплат меди...полностью>>

Про проект програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2014 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЕБЕДИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.01.2012 м. Лебедин № 19-ОД

Про проект програми зайнятості

населення Лебединського району

на 2012-2014 роки

Відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення», статті 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011 «Про обласну програму зайнятості населення на 2012-2014 роки», з метою забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення:

1. Схвалити проект Програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2014 роки, що додається.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації внести проект Програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2014 роки на розгляд сесії Лебединської районної ради.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови Лебединської районної державної адміністрації від 30.11.2011 №546 «Про хід виконання Програми зайнятості населення Лебединського району на 2010-2011 роки та проект районної Програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2013 роки».

Голова Лебединської

районної державної адміністрації В.Г. Калита

Проект

ПРОГРАМА

ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЛЕБЕДИНСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012-2014 роки

Зміст

Стор.

Паспорт Програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2014 роки

3

Загальні положення

4

І.

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення Лебединського району на 2010-2011 роки

5-6

ІІ.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку району та розвитку ринку праці

6-10

IІІ.

Основні показники соціально-економічного розвитку району

11

IV.

Показники професійної підготовки та використання робочої сили

12-13

V.

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

14

VI.

Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

15

VIІ.

Показники сприяння зайнятості інвалідів

16

VIIІ.

Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, мінімізації впливу фінансово-економічної кризи та стан регіонального ринку праці на 2012-2014 роки

17-21

IХ.

Координація та контроль за виконанням Програми зайнятості населення Лебединського району на 2012-2014 роки

21

Паспорт

програми зайнятості населення Лебединського району на

2012-2014 роки

(далі - Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Лебединська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення Сумської обласної ради від 27.12.2011 «Про обласну програму зайнятості населення на 2012-2014 роки»

3.

Розробник Програми

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

4.

Співрозробник Програми

Лебединської міськрайонний центр зайнятості

5.

Відповідальний виконавець Про-грами

Управління праці та соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку, відділ розвитку інфраструктури, управління економіки, відділ освіти, відділ у справах молоді та спорту, відділ культури і туризму Лебединської районної державної адміністрації, Лебединський МВ (з обслуговування міста Лебедина та Лебединського району) УМВС України в Сумській області, управління Пенсійного фонду України у м. Лебедині та Лебединському районі, Лебединське відділення державної податкової інспекції у Сумській області, Лебединський міськрайонний центр зайнятості, виконавчі комітети сільських рад

7.

Термін реалізації

2012 – 2014 роки

Загальні положення

Ця Програма розроблена з метою виконання завдань, визначених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 № 383 „Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки”, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” та статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

Мета Програми забезпечення зайнятості населення Лебединського району та раціональне використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, в тому числі громадян з обмеженими фізичними можливостями, до економічно активної діяльності.

Основні завдання Програми:

розширення сфери застосування праці шляхом стимулювання створення робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

переорієнтація ринку освітніх послуг на потреби роботодавців;

підвищення якості робочої сили;

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, детінізація трудових відносин;

сприяння в працевлаштуванні незайнятого населення, забезпечення соціального захисту безробітних;

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Завдання Програми реалізовуватимуться за рахунок організаційних та економічних механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення.

В основу Програми покладені статистичні матеріали, надані відділом статистики управлінням статистики у Сумській області, структурними підрозділами Лебединської районної державної адміністрації, районними організаціями та установами, об’єднаннями роботодавців і профспілок щодо підвищення рівня продуктивної зайнятості населення та зниження безробіття, створення нових робочих місць, аналіз виконання Програми зайнятості населення Лебединського району на 2010-2011 роки.

Програма містить комплекс заходів, спрямованих на підвищення трудової активності населення, якості та конкурентоспроможності робочої сили, збереження і ефективне використання наявних та створення нових робочих місць, підтримку розвитку малого та середнього бізнесу, самозайнятості населення та забезпечення соціального захисту безробітних. В основу прогнозу зайнятості та безробіття на 2012-2014 роки покладені тенденції економічного розвитку Сумської області, перспективи щодо пожвавлення підприємницької та інвестиційної діяльності, удосконалення системи підготовки кадрів тощо.

І. Основні підсумки виконання Програми зайнятості

населення Лебединського району на 2010 – 2011 роки

Виконання завдань і заходів, передбачених програмою зайнятості населення Лебединського району на 2010-2011 роки безпосередньо пов’язано з виконанням програми соціально-економічного розвитку району, програми розвитку малого підприємництва в Лебединському районі на 2011-2012 роки, плану розвитку Лебединського району на 2011 рік, головною метою яких є забезпечення зростання життєвого рівня населення, його зайнятості, вирішення соціальних проблем шляхом забезпечення розвитку виробництва, здійснення структурних перетворень, підвищення ефективності роботи господарського комплексу, раціонального використання ресурсного потенціалу району, формування соціально-орієнтованої системи ринкового типу.

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на суму 190,9 млн. гривень, що становить 105,6 % до відповідного періоду минулого року.

Ранні зернові зібрані на площі 33196 га, що становить 74 % до загальної площі збирання.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньорайонна урожайність зернових зросла на 11,4 ц/га.

Станом на 01.01.2012 в господарствах району утримується 7212 голів великої рогатої худоби, що на 918 голів менше проти відповідного періоду минулого року. Основною причиною зменшення поголів'я великої рогатої худоби є її захворювання на лейкоз.

Надій молока на корову по району складає 2364 кг, що на 304 кг менше проти відповідного періоду минулого року.

М’яса вироблено 856 тонн, що на 324 тонни менше проти відповідного періоду минулого року, на зменшення виробництва вплинуло зменшення поголів’я великої рогатої худоби та свиней.

У 2011році за майнові паї виплачено 12,4 тис. гривень, що становить 74,3 % від нарахованої орендної плати.

Протягом звітного періоду підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 30,6 млн. гривень в основний капітал, що становить 71,1 % до відповідного періоду минулого року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району, становить 1,5 млн. дол. США.

У 2011 році державним реєстратором зареєстровано 53 суб’єкти малого підприємництва, з них: 47 фізичних осіб-підприємців, 5 юридичних осіб, а всього за оперативними даними станом на 01.01.2012 в районі діє 545 суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. 505 фізичних осіб - підприємців, 40 юридичних осіб.

У районі запроваджено моніторинг діяльності єдиного дозвільного центру. Протягом звітного періоду видано 54 пакети документів дозвільного характеру, зареєстровано 11 декларацій та надано 103 консультації з питань отримання документів дозвільного характеру та заповнення декларацій.

Торговельне обслуговування населення району здійснює 132 підприємства роздрібної торгівлі, в тому числі 126 магазинів та 6 кіосків. За звітний період у районі відкрито чотири заклади торгівлі – 1 магазин в с.Штепівка, 1 магазин в с. Межиріч, 1 магазин та 1 кіоск в с. Будилка.

Із метою організації торгівлі безпосередніми виробниками сільськогосподарської продукції на ринку м. Лебедин виділено 10 місць для ПП «Надь», яке здійснює реалізацію молока за цінами нижче ринкових.

Розмір середньомісячної заробітної плати 1 штатного працівника за звітний період склав 1630грн., перевищивши прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальну заробітну плату (960грн.) в 1,7 рази. Порівнюючи з відповідним періодом 2010 року заробітна плата збільшилася на 17,9 %.

За 2011 рік зареєстровано в міськрайонному центрі зайнятості 951 особу, з яких 450 жінок, молоді у віці до 35 років – 392, статус безробітного надано 786 особам.

У 2010 році було зареєстровано в центрі зайнятості 1023 особи, з них 472 жінки, молодь у віці до 35 років - 414, статус безробітного надано 840 особам. За балансовим показником двох звітних періодів у 2011 році до служби зайнятості звернулося менше на 72 особи ніж у 2010.

Всього перебувало на обліку у службі зайнятості з початку 2011року 687 осіб, що на 100 осіб більше показника 2010року.

За допомогою служби зайнятості в 2011 році працевлаштовано 522 особи, що на 88 осіб більше, ніж у 2010 році.

У громадських роботах у 2011 році брали участь 444 особи, в 2010 – 314, направлено на навчання у 2011 році 123 особи, в 2010 – на 23особи більше.

У 2011 році 7 безробітним було надано одноразову допомогу на організацію підприємницької діяльності, що на 2 більше, ніж у 2010році. На додаткові робочі місця, створені за рахунок дотації роботодавцям, у 2011 році працевлаштовано 15 осіб, в 2010 році – 35.

Станом на 01.01.2012 на обліку в Лебединському міськрайонному центрі зайнятості перебувають 567 громадян , з яких 264 – жінки, 197 - молодь у віці до 35 років, статус безробітного мають 530 осіб.

При річному завданні на 2011 рік створити 150 нових робочих місць, фактично станом на 01.01.2012 створено 166 нових робочих місць, з них: 18 працівників прийнято на роботу юридичними особами, відкрили власну справу 47 приватних підприємців, 101 найманого працівника прийнято на новостворені робочі місця приватними підприємцями за трудовими договорами.

За січень – грудень 2011 року річне завдання виконано на 110,7 %.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району

та розвитку ринку праці

Розвиток промисловості

У 2012-2014 роках планується збільшення обсягів промислового виробництва за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та розширення її асортименту на підприємствах: ТОВ «Маковичок», ОП «Лебединська райдрукарня», ДП «Ветсанзавод», ДП «Агролісгосп», ТОВ «Еко – Енергія».

Найбільша увага в промисловості приділятиметься підвищенню конкурентоспроможності продукції шляхом зменшення витрат на її виробництво, поглибленій переробці сировини та збільшенню виходу готової продукції, підвищенню її якості, збільшенню кількості заготівлі сировини для більш повного завантаження виробничих потужностей.

У 2012 – 2014 роках планується працевлаштувати на підприємствах: ОП « Лебединська райдрукарня» - 3 особи, ДП «Ветсанзавод» - 5 осіб, ТОВ «Маковичок» - 3 особи, ТОВ «Лебединський райагробуд» - 8осіб, ДП «Лебединський агролісгосп» - 18 осіб.

Сільське господарство

У 2012 році планується виробити валової продукції сільського господарства на рівні 251,4 млн.грн. Під урожай 2012 року посіяно озимих на зерно на площі 18390 га., в т.ч. пшениці- 16980 га, жита 1410 га та озимого ріпаку на площі 1000 га. Також будуть збільшені площі посіву кукурудзи на зерно та сої.

Виробництво продукції тваринництва залишатиметься на рівні поточного року.

У 2012 році планується розширити роботу 3 обслуговуючих кооперативів по заготівлі молока, а саме: на базі кооперативів «Суми-молоко», «Ромни-молоко» та «Охтирка-молоко». За кошти підприємств з переробки молочної продукції будуть надаватись послуги з ветеринарного обслуговування та племінному обслуговуванню тварин. Також проводиться робота з створення кооператива «Гадяч-молоко».

Водночас роботодавцям, які здійснюють свою діяльність у галузі молочарства, пропонується створити в кожній сільській раді стаціонарні пункти із заготівлі молока.

У с.Штепівка проводиться переобладнання свинокомплексу з відгодівлі поголів’я на 8000 свиней, передбачено вкладення інвестицій на суму 21млн.грн., що забезпечить до 1000 т. м’яса свинини. На 2012-2014 роки планується переобладнання свинокомплексу в с.Кулики під відгодівлю 10тис. свиней.

Відповідна робота дасть можливість створити додаткові робочі місця для населення району.

Будівництво

Основна увага у розвитку даної галузі буде приділена збільшенню будівництва доріг та нарощуванню обсягів підрядних робіт всіма будівельними підприємствами району. Виконуватимуться цільові програми розвитку соціальної інфраструктури району.

Сфера торгівлі споживчими товарами і надання послуг

Планується розширення мережі закладів торгівлі, а саме: відкриття магазинів продовольчих товарів у селах Будилка та Бишкінь.

Очікується збільшення обсягів роздрібного товарообігу та надання послуг населенню, подальше збільшення питомої ваги продажу товарів місцевих товаровиробників у загальному обсязі продажу всіх товарів народного споживання.

У сільській місцевості очікується у 2012 році :

збільшення обсягу продажі споживчих товарів населенню на 6,8 %;

збільшення обсягів надання населенню послуг – на 2,5%.

У 2013 році :

збільшення обсягу продажі споживчих товарів населенню на 7,5 %;

збільшення обсягів надання населенню послуг – на 2,8 %.

У 2014 році :

збільшення обсягу продажі споживчих товарів населенню на 8,2 %;

збільшення обсягів надання населенню послуг – на 3,1 %.

Розвиток малого підприємництва

У 2012-2014 роках планується збільшення кількості малих підприємств на 6 одиниць та фізичних осіб-підприємців на 30 чоловік за рахунок залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді та інших незахищених верств населення, створення сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища, сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва, удосконалення регуляторних процесів, активізації процесів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для малого підприємництва, активізації фінансово-кредитних механізмів підтримки розвитку малого підприємництва.

Населення та ринок праці

Демографічна ситуація в районі за останні роки характеризується природним скороченням населення, а також відємним сальдо міграції. За прогнозами ця тенденція не зміниться і в 2012-2014 роках.

Для забезпечення продуктивної зайнятості та збалансованого ринку праці в районі буде зосереджена увага на формуванні гнучкої системи робочих місць з урахуванням пріоритетів розвитку господарського комплексу, сприяння створенню малих та середніх підприємств (насамперед особистих селянських та фермерських господарств), поширенні гнучких форм та нетрадиційних видів зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів у закладах освіти, підвищення продуктивності використання робочої сили району, підвищення інвестиційної діяльності.

Із метою розв'язання місцевих проблем зайнятості передбачається:

стабілізація і розширення обсягів виробництва в агропромисловому комплексі району;

забезпечення подальшого розвитку малого бізнесу, в т.ч. шляхом створення фермерських господарств, у сфері торгівлі, побуту, ремонту побутової техніки та інше;

детінізація відносин у сфері зайнятості;

забезпечення посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

реалізація гарантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці(молоді, жінок, інвалідів) ;

сприяння зайнятості та забезпечення соціального захисту зареєстрованих безробітних;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, що користуються попитом на ринку праці;

впровадження нових форм навчання: стажування, підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації безпосередньо на виробництві;

У 2012-2014 роках пріоритетними напрямами діяльності на ринку

праці будуть своєчасне і якісне забезпечення роботодавців кадровим персоналом та підвищення рівня охоплення заходами активної політики зайнятості незайнятого населення шляхом надання широкого спектру якісних соціальних послуг.

Для цього передбачити:

Працевлаштування неконкурентноспроможних на ринку праці верств населення, а саме: інвалідів, жінок з дітьми до 6 років, молоді, військовослужбовців. Для цих цілей забронювати на підприємствах району в 2012 році - 10 робочих місць, в 2013 році – 12 робочих місць, в 2014 році – 12 робочих місць.

Надання максимальної допомоги у працевлаштуванні випускників навчальних закладів всіх рівнів акредитації з метою забезпечення кваліфікованими спеціалістами підприємств та установ району.

Залучення інвестицій та впровадження інвестиційних проектів, реалізація яких дасть можливість зберегти та створити нові робочі місця в 2012 році -200, в 2013 році – 205, в 2014 році - 205 нових робочих місць, в тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям в 2012 році - 15, в 2013 році - 15 нових робочих місць, в 2014 році - 15 нових робочих місць.

Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації: в 2012 році – 115 безробітних, 2013 році - 120 безробітних, 2014 році – 125 безробітних за професіями, які користуються попитом на ринку праці.

Працевлаштування в різних галузях економіки в 2012 році - 500 чоловік, в 2013 році - 505 чоловік, в 2014 році - 510 чоловік незайнятого населення.

Залучення до участі в оплачуваних громадських роботах в 2012 році - 350 безробітних, в 2013 році – 350 безробітних, 2014 році – 355 безробітних.

Охоплення профорієнтаційними послугами в 2012 році – 2400 чоловік, в 2013 році - 2400 чоловік, в 2014 році – 2410 чоловік.

Здійснення постійної актуалізації та поповнення банку вакансій для інформування населення про можливості працевлаштування.

Ефективне використання нових технологій пошуку безробітними роботи, у тому числі технологій, які сприятимуть безробітним у самостійному пошуку роботи.

Проведення профконсультацій з питань вибору сфери діяльності, відповідної роботи, семінарів з техніки пошуку роботи, визначення напрямків професійної підготовки.

Інформування населення та роботодавців через засоби масової інформації про стан ринку праці та послуги, які надає служба зайнятості.

Продовження практики проведення ярмарок вакансій робочих місць та професій, презентацій професій, співпраці служби зайнятості з роботодавцями по підготовці спеціалістів на замовлення під конкретне робоче місце.

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

-

-

-

-

-

-

-

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

-

-

-

-

-

-

-

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

87,6

88,2

97,4

112,7

107,5

100

101,8

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

1663,5

3087,8

1356,6

3542

4354

5685

6000

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

276,7

190,3

71,1

110

120

126,1

110

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

64,7

68,4

65,6

73,1

87,8

95,9

104,1

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

-

14

-

16

18

20

22

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), осіб

-

22096

-

21655

21050

20780

20530

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

-

-

-

-

-

-

-

ІІI. Основні показники соціально-економічного розвитку Лебединського району

IV. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

Найменування

показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

(звітні дані)

у цілому

за рік

(очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць – усього

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

-

-

-

- вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації

-

-

-

-

-

-

-

- вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації

-

-

-

-

-

-

-

- професійно-технічних навчальних закладів

-

-

-

-

-

-

-

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб – усього

-

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації

-

-

-

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації

-

-

-

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

-

-

-

-

-

-

-

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), осіб

3775

3913

4370

4000

3700

3600

3500

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

35

72

12

33

22

21

20

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

180

807

467

732

662

558

459

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

4,8

20,6

10,6

18,3

17,9

15,5

13,1

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, осіб

-

204

-

214

177

168

160

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

5,2

-

5,35

4,8

4,7

4,6

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, осіб

-

120

-

140

110

100

91

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

-

0,3

-

0,35

0,29

0,28

0,26

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, осіб

-

414

-

449

480

495

510

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

-

888

-

963

1098

1281

1486

V. Розширення сфери застосування праці шляхом

створення робочих місць

Найменування показника

2010 рік

(звітні дані)

2011 рік

2012 рік

(прогнозні дані)

2013 рік

(прогнозні дані)

2014 рік

(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому

за рік

перше півріччя

у цілому

за рік

1. Створення робочих місць, осіб – усього

95

228

84

166

200

205

205

з них :

- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання): осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

25

26,3

117

51,3

10

11,9

18

11

120

60

125

61

125

61

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) осіб

у % до загальної кількості створених робочих місць

70

73,7

111

48,7

74

88,1

148

89

80

40

80

39

80

39

2.Створення робочих місць за видами економічної діяльності, осіб:

• сільське господарство, мисливство та лісове господарство

54

58

22

35

99

98

98

• рибне господарство

1

1

0

1

1

1

1

• добувна промисловість

0

0

0

0

0

0

0

• обробна промисловість

1

0

2

3

10

14

14

• виробництво електроенергії, газу та води

0

7

1

2

2

2

2

• будівництво

0

0

0

2

4

4

4

• оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

25

54

48

95

52

50

50

• готелі та ресторани

0

0

0

1

2

2

2

• транспорт і зв'язок

9

16

8

19

10

10

10

• фінансова діяльність

0

0

0

0

0

0

0

• операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

0

0

1

1

3

3

3

• державне управління

0

0

0

0

0

0

0

• освіта

0

0

0

0

10

13

13

• охорона здоров'я та соціальна допомога

0

84

0

0

0

0

0

• колективні, громадські та особисті послуги

5

8

2

7

7

8

8

• послуги домашньої прислуги

0

0

0

0

0

0

0

• екстериторіальна діяльність

0

0

0

0

0

0

0Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про проект Програми розвитку туризму в області на 2011-2015 роки

  Документ
  Відповідно до частини першої статті 6, статей 22, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою удосконалення туристичної галузі та оптимізації використання туристичних ресурсів області:
 2. Програми зайнятості населення на 2012-2014 роки

  Закон
  Відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення”, статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення:
 3. Програма економічного І соціального розвитку сумської області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки

  Документ
  Додаток 1.2. Перелік заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій, що передбачені районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами міських рад для реалізації у 2012 році
 4. Про проект Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року Відповідно до частини першої статті 6, статей 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

  Закон
  2. Головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації подати проект Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року на розгляд Сумської обласної ради.
 5. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку м. Вінниці за 2009 рік та Програму

  Документ
  Міська рада відзначає, що завдяки реалізації ефективних адміністративних рішень міської влади, напруженої роботи підприємств, організацій та установ міста протягом року вдалось зменшити негативний вплив фінансової та економічної кризи,

Другие похожие документы..