Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Программа разработана в соответствии с Государственными образовательным стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации по спец...полностью>>
'Документ'
Управление образования Администрации Мантуровского района направляет в Ваш адрес типовую форму доклада о готовности общеобразовательных учреждений ра...полностью>>
'Кодекс'
Абсалямов А.В., канд. юрид. наук, доцент, судья, первый заместитель председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа - раздел III; глава...полностью>>
'Документ'
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ГОС ВПО ...полностью>>

Управління освіти міської ради науково – методичний центр (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти міської ради

НАУКОВО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

м. Енергодар

Document


 • Мистецтво виховання має ту особливість, що майже всім воно здається справою знайомою та зрозумілою, а декому – навіть легкою, і тим зрозумілішою та легшою здається воно, чим менше людина з ним знайома теоретично чи практично.

( К.Д.Ушинський)

 • Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення

(А. Енштейн)

 • Велике слово – школа! Це скарб найкращий кожного народу. Це ключ золотий, що розмикає кути несвідомості, це шлях до волі, до науки.

( С.Ф.Русова)

 • Мета всіх людських зусиль полягає в досягненні щастя. Однак щастя не може бути досянуто, їм не можна користуватися, і володіння ним не можна забезпечити до тих пір, поки всі люди не будуть насолоджуватись гарним здоров’ям і не придбають справжніх знань і багатства.

(Роберт Оуен)

Р у б р и к и н о м е р а:

 • у Міністерстві освіти і науки

 • управлінська діяльність

 • організація навчально-виховного процесу

 • науково-методичний супровід

 • інклюзивна освіта

 • професійна компетентність

 • психологічний супровід навчально – виховного процесу

 • виховання особистості

 • основи здоров’я

 • класному керівнику

 • профільне навчання

 • логопедична служба

 • на допомогу фахівцеві

 • сценарії свят, виховних заходів

 • шкільна бібліотека

Зміст

Назва видання

Видавництво

Пр.

У Міністерстві освіти і науки

*

Наказ МОН України від 16.02.2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”

Інформаційний збірник МОН України

8-9

Пед. преса

Наказ МОН України від 17.03.2011 № 239 „Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Інформаційний збірник МОН України

10

Пед. преса

Спільний лист МОН України та Профспілки працівників освіти і науки України від 18.02.2011 № 1/9-114, № 02-8/100 „Про застосування Типових штатних нормативі дошкільних навчальних закладів”

Дошкільне виховання

3

Світич

Управлінська діяльність

Садова Е., Швидун Л. Моніторинг в управлінській діяльності

Директор школи

12

Шк.світ

*

- Рабченюк Т. Внутрішньошкільне управління

- Санжарівська Н. Школа – стартовий майданчик у майбутнє

Директор школи

15

Шк.світ

*

- Рабченюк Т. Внутрішньошкільне управління

- Козачок Ю. Функції виховної системи школи

- Санжарівська Н. Школа – стартовий майданчик у майбутнє

- Прибиловська Н. Моделювання процесу інформатизації НВП

Директор школи

13

Шк.світ

*

-Крутій К. Виставки – інструмент створення іміджу навчального закладу

- Панасюк Т. Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти

- Шестакова С. Забезпечення наступності і перспективності між початковою та основною ланкою

Практика управління закладом

освіти

3

МЦФЕР

освіта

- Петрик Ю. Шлях реорганізації навчального закладу- від загальноосвітнього до спеціалізованого

Практика управління закладом

освіти

4

МЦФЕР

освіта

Організація навчально-виховного процесу

*

- Терновська Л., Любімова А. Золотий фонд гімназії

- Талдонова Л., Тарасенко Є. Підготовка до вибору професії

Директор школи

11

Шк.світ

*

-Літвінов О. Двомовна освіта в школах США

- Воротникова І. Соціальна адаптація педагогів до ІКТ

Директор школи

12

Шк.світ

*

- Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість

Директор школи

13

Шк.світ

*

- Буняк Т.А. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісного орієнтованого навчання.

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Наконечнюк В.В. Групова навчальна діяльність- інструмент продуктивного навчання

- Карнаухова Л.О. Рефлексія як самоаналіз діяльності та її результатів

- Биков І.В. Виконуємо домашнє завдання

- Савчук Т.о. Роль учителя в сучасному навчально- виховному процесі

- Пузиревич Є.В. Створення на уроці умов для підвищення пізнавальної активності всіх учнів

Педагогічна майстерня

4

Основа

*

- Святенко О. Готуємося до проведення державної підсумкової атестації

Практика управління закладом освіти

4

МЦФЕР

Освіта

*

- Громовий В.В. Маніфест громадсько- педагогічного руху „За свободу в освіті”

- Литвинова С.Г. Віртуальний клас учителя

Управління школою

10-12

Основа

*

- Худолій А.В. Атестація педагогічних працівників

- Ільченко Н.В. Інтерактивні методи навчання

- Кройтор З.А., Фоменко О.А. Проектуємо модель уроку разом

( тренінг)

- Рибіна М.В. Яким я уявляю сучасний урок

- Корольова Н.С. та ін. Засідання педради

- Ніколенко Л.М. Розвиток креативності учнів і педагогів

- Антонова Л.Ф. Підготовка засідання педагогічної ради

Завучу.Усе для роботи

7-8

Основа

*

- Діхтяр Г. Громадянськість особистості та особливості її виховання в молодших школярів

- Беженар Г. Громадянське становлення учнів. Кафедра суспільних наук

- Сергієва Формування громадянських компетенцій засобами математики

- Стеценко І. Потенціал літературної освіти в громадянському вихованні гімназистів

- Сербин Т. Шляхи реалізації концепції навчання іноземних мов

- Петрик Ю. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних

( слов’янських) мов

- Рудей Д. Громадянська освіта як об’єкт експериментально- дослідницької діяльності

Школа

4

Шк.світ

Науково-методичний супровід

*

- Васильцова Н.В. Зворотний зв’язок

- Клюкач Л.В. Система науково-методичної роботи

- Сахно О.І. Системний підхід до організації науково-методичної роботи в районі

Завучу.Усе для роботи

7-8

Основа

- Городницька Я. Творча лабораторія школи

Директор школи

15

Шк.світ

*

- Городницька Я. Творча лабораторія школи школи

- До проблеми професійного вдосконалення

Директор школи

14

Шк.світ

*

- Кир’янова І.В. Організаційні підходи до колективного аналізу та самоаналізу відкритих занять учителів

- Артім Н.М. Метод проектів в освітній системі школи

Управління школою

10-12

Основа

*

- Беженар Г. Громадянська освіта в школ: завдання, зміст і форми реалізації

- Назаренко Г. Методика підготовки педагогів до патріотичного виховання учнів

- Артюшкіна Н. Партнерство – крок до громадянської освіти

Школа

4

Шк.світ

Інклюзивна освіта

- Колупаєва А. та ін. Особливості управління інклюзивною школою

Директор школи

11

Шк.світ

Професійна компетентність

*

- Сікора О.П. Компетентнісний підхід у роботі з педагогічними кадрами

- Несіоловська , Т.І.Вістерина Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу

Управління школою

7-9

Основа

Психологічний супровід навчально – виховного процесу

Рилова Н. Соціально – психологічний театр „LIBERTE”

Директор школи

12

Шк.світ

Калошин В.Ф. Самонавіювання за допомогою афірмацій

Управління школою

10-12

Основа

*

-Кудиненко Н.В. Соціально- психологічний клімат як ресур якості освітнього середовища

-Калошин В.Ф. Радість – показник якості життя

Завучу.Усе для роботи

7-8

Основа

Яких дітей люблять в школі

Завуч

9

Шк.світ

*

- Галоян К.О.,Семенихіна Н.А. Взаємозв’язок соціального статусу й особливостей розвитку мислення в десятикласників

- Чорна О.Д. Сприйняття кольорів у дитячих малюнках

- Оденцова В.М. Використання символдрами й арт-терапії в коригувальній роботі з подолання дитячих страхів у консультативній практиці

- Дєдов О.А. Психолого- педагогічні семінари з педагогами як складова психологічного супроводу обдарованих дітей

- Туріщева Л.В. Асихологічні аспекти фінансової грамоти для школярів

- Кириленко Л.В. Конфлікти між учителями й учнями.Способи їх розв’язання

- Тулупова Т.В. Навчання й виховання успіхом

- Басараб Л.В. Моя майбутня професія

- Гресь А. Психологічний релакс

Шкільному психологу.Усе для роботи

4

Основа

Виховання особистості

Черненко Н. Етико-естетичний розвиток школяра

Директор школи

11

Шк.світ

*

-Полівода Н. Чинники формування особистості

- Лойтаренко О. Велика дилема: що робити?

Директор школи

12

Шк.світ

- Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість

Директор школи

15

Шк.світ

*

- Кіяшко Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів

- Кальянов Ф. Випускник громадсько активної школи

- Миронюк Г. Виховуємо добротворців

- Гавриш Н., Ситник Г. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави

- Джафарова С. Дискусійний клуб старшокласників „Точка зору”

- Семенкова Л., Мишляєва І. Інформаційний шкільний прес- центр. Проект

Школа

4

Шк.світ

Основи здоров’я

*

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Поуль В.С.. Челах Г.Є. Сміття руйнує твоє життя

- Сіваченко І.Г. Формування стоматологічного здоров’я учнів на уроках Основ здоров’я

- Гаєвська Л.О. Стоматологічні захворювання та їх профілактика серед школярів

- Ключник Г. Результати досліджень стоматологічних захворювань та їх профілактика серед учнів

- Білоус І.В. Особливості догляду за зубами і ротовою порожниною в підлітків. Урок у 6 класі

- Бобкова О.І. Пригоди рятувальників. Догляд за зубами. Урок у 1 класі

- Коломоєць С.Д., Федоренко І.В. Подорожі з цікавиком: дітям про безпеку дорожнього руху

- Спиридонова Ж.С. Зелений дивосвіт на службі в здоров’я

- Стучинська Н.В. Здоровим бути – престижно.Виховний захід

- Чубенко С.В. Уникай небезпеки. Правила поведінки на воді та рятування потопальника

Основи здоров’я

4

Основа

Класному керівнику

*

- Оніщенко Н.В. Плекаймо здоров’я душі

- Савченко Н.В. Шкода від куріння

Класному керівнику. Усе для роботи

4

Основа

Профільне навчання

*

-Рилова Н. Профільне навчання. Психологічний супровід

Директор школи

11

Шк.світ

- Липова Л. Та ін. Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення

Практика управління закладом освіти

4

МЦФЕР

освіта

Логопедична служба

*

- Лалаева Р.И. Методика психолингвистического изучения нарушений устной речи у детей

- Серафимова Т.М. Учимося швидко й правильно вимовляти звук{Р}

- Ручко С.М. Организация взаимодействия учителя – логопеда и воспитателей в процессе коррекционной работы ( на материале лексической темы „Домашние животные”

- Боровик І.Г. Розвиток ритмічної здібності дошкільників

- Клочко Р.Вю Заняття з розвитку мови за темою „У пошуках скарбів” у старшій групі

- Рібцун Ю.В. Планування занять з аплікації

- Планирование совместной работы учителя- логопеда и воспитателей

Логопед

4

Основа

На допомогу фахівцеві

Початкова школа

*

- Рубашевська О.Я. писанка. Міжпредметний проект у 3 класі

- Вельможко Л.П. „Великодня математика”. Інтегрований урок народознавства та математики в 1 класі

- Гомелько І.В. Писанкарство як мистецтво художнього розпису. Урок трудового навчання у 2 класі

- Богун О.М. Усна народна творчість весняного обрядового циклу. Урок музичного мистецтва у 2 класі

- Бєлік Л.М. „Великдень усіх нас на гостини просить...”

- Скоп В.Л. Світле свято Великодня”

- Немудрякіна І.В. „Славимо Великдень!”. Виховний захід для учнів 3-4 класів

- Василиади Е.В. «Пасха – праздник светлого Христова Воскресения»

- Дибривна Н.Г. «Светлое Христово Воскресенье»

Початкове навчання та виховання

10

Основа

*

- Загарія М.П. „Велика Вітчизняна війна у долі українського народу та мого роду...” Колективний проект

- Школьник О.В., Табачинська Л.І. „Ніхто не забутий...” Свято до дня перемоги

- Орлова Н.В. „Пам’ять вічножива” Ранок до 66-ї річниці Перемоги

- Шуляк Л.І. „Пам’ять про героїв – односельців”. Лійка присвчена Дню Перемоги

- Піщанська С.І. „Буремне свято Перемоги”. Урок Мужності

- Кулакова З.В. Міста-герої України. Заочна подорож

- Ляненко Т.Н. „Великий Май, победный Май…” Литературно- музыкальная композиция

- Чекина Е.Ю. , Сапронова А.В. Они помогали приблизить Победу..

- Григоренко О.М. „Попіл людського смутку в серцях наших навіки...” Урок пам’яті , присвячений 25-й річниці Чорнобильської катастрофи

- Абдулина О.Е. Искусство оригами. Возвращение журавлей. Интегрированный урок в 4 классе ( изобразительное искусство, природоведение, развитие речи)

- Романенко Н.И. Празднимк „День Матери”

Початкове навчання та виховання

11

Основа

*

- Лазарович Л.М. „Запальний танок букв”. Проект у 1 класі

- Соловіцька Т.П. „На гостину до друзів- помічників”. Урок – огляд знань у 1 класі

- Линникова Л.В. Веселый Букварик. Путешествие по Харькову. Интегрированный урок в 1 классу ( обучение грамоте, трудовое обучение)

- Назарчук А.І. Подорож казковою країною Букварії

- Пінчук Л.М. Прощавай, Букварику!

- Ковальова В.І. „Ушанування Букваря”

- Байдиков А.Ю., Байдикова Т.К. Спасибо, наш родной Букварь!

- Пінчук Л.М. Школо початкова, прощавай!”

- Амброзяк С.П. Прощание с начальной школой

Початкове навчання та виховання

12

Основа

Українська мова

*

- Вервейко Л.В. Стислий огляд виникнення і розвитку науки про мову. Місце мовознавства серед інших наук

- Шаблій О.Д. Чотири кроки до орфографічної майстерності. Лайливість – це хвороба чи ознака сучасноті?

- Саранча Л.М. У театрі. Тема уроку: „Вставні слова”.8 клас

- Безматірних Н.О., Колесник І.М. „Собори душ бережімо”(Компаративний аналіз творів „Собо Паризької Богоматері” В.Гюго та „Собор” О.гончара) 11 клас

- Костенко І.А. Найсвятіша, наймиліша, зіронька ясна! Сценарій родинного свята до Дня Матері

- Удод Л.В. Мовні кліше в діловому тексті

- Копівська К.М. Тексти з української мови для аудіювання та читання мовчки

- Третякова Н.В. Пошуки та реалії американської освіти

Вивчаємо укр. Мову та літературу

11

Основа

*

- Дубчак Л.О., матвієнко С.Е. Навчаємося словесності, орієнтуючись на учнівську особистість

- Мала С.В. Образ Богородиці в українській літературі ХХ століття

- Уманська Т.О. Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризми. Знижена лексика. Уроки в 10-му класі

- Стойко Я.М. Порівняльний зворот. Урок в 8 класі

- Мартинчук Я.В. Трагедія роду половців у романі „Вершники” Ю.Яновського

- Слободян О.Є. А.Дімаров „Для чого людині серце”. Урок у 5 класі

- Руденко Л.Л. Чигиринщина – край письменників. Урок у 9 класі

Вивчаємо україську мову та літературу

10

Основа

*

- Ковальова Т.В. Мова як засіб виоаження національної самосвідомості

- Ляшенко М.Б. Формування мовленнєвої компетенції учня на уроках української мови

- Кудіна Л.М. Михайло Стельмах „Гуси – лебеді летять”. Уроки літератури. 8 клас

- Слюсарєва О.В. Тарас Шевченко „Наймичка” . 9 клас

- Чехівська Н.І. Ліки від забуття. Урок за поемою М.Вороного „Євшан – зілля”

- Гордієнко О.О. Використання кооперативних технологій на уроках української літератури. Методичні рекомендації

- Лихіцька А.А. Свято Великодня. Народознавчий захід

- Муза Г.П. У війни не жіноче обличчя. Літературний захід за книгою Б.Васильєва „А зорі тут тихі”

Вивчаємо українську мову та літературу

12

Основа

Зарубіжна література

*

- Горбатенко О.С. Розвиток творчих здібностей учнів засобами різних видів мистецтва

- Фролова О.О. Фантастична історія злету і падіння Цахеса в повісті-казці Е.Т.Гофмана „Крихітка Цахес на прізвище Ціннобер”

- Оксенич Д.В. Усний журнал „Духовні криниці. Великдень”

- Зігура О.В. Урок у 10-му класі „Жіноче питання в літературі ХІХ століття”

- Шевченко С.М. О.Генрі „Останній листок”. Прагнення зрозуміти одне одного та зробити добро іншому як засіб подолання життєвих негараздів.

- Жогло В.М. Контроль знань. 6-й клас

- Голуб О.Б. Літературний турнір на тему „Срібна доба”

- Лук’янченко Н.І. Літературно-музична композиція до річниці Євгена Абрамовича Баратинського (1800-1844)

Зарубіжна латература

в школі

7

Основа

*

- Голобородько Я.Ю. Герта Мюллер: канва долі й вектори творчості ( про лауреата Нобелівськой премії з літератури 2009 року)

- Бондаренко Л.І. Марина Цвєтаєва. Людина і поетеса

- Гладка Л.П. Уроки за творчістю поетів „срібної доби”

- Прійма О.Ф. Урок- екскурсія в художню галерею „Доба європейського Відродження. Ідейний дух гуманізму. Скарби культури Ренесансу” 8 клас

- Зігура О.В. Майбутнє – за людиною з душею. Урок за оповіданням Р.Бредбері „Усмішка”. 6 клас

- Польщан В.І. Проблема взаєморозуміння батьків і дітей в оповіданні Джеймса Олдріджа „Акуляча клітка”

- Арєхова Л.М., Береговенко К.М. Інтегрований урок світової літератури та англійської мови „Шекспір на всі часи”. 8 клас

- Клочко Р.Н. Урок – интервью „И мужество, как знамя, пронесли”. 8 клас

Зарубіжна латература

в школі

8

Основа

- Бойко Л.Ф., Корсунов І.В. Доба Відродження в курсі „Світова література”

Зарубіжна література в школі

5-6

Основа

*

- Давиденко Т. Вклонімося святій Перемозі

- Шалагінов Б. До проблеми літератрного мейнстріму ХХІ століття

- Капуста Л. Грані педагогіки співробітництва

- Парамонова Л. Літературна карта зарубіжжя

- Булава З. Творчі роботи учнів про „живі речі”

- Коваленко Т. Дбаючи про емоційну складову навчання

- Вивчення творчості Михайла Булгакова: проблеми й роздуми

- Концепція літературної освіти

- Капуста Л. Пам’ятки для учнів (Для практичної роботи)

- Клименко Ж. Науково-методичний лекторій для вчителів світової літератури „Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої середньої школи”

- Мельник А. Вчителю, перевір свої знання

- Островська Г., Храброва В. Формувати вищі цінності людського життя ( Урок – діалог в рамках „Круглого столу” за віршем Р.Кіплінга „Якщо . 6 клас

- Гульченко С. Углубленное изучение рассказа М.Шолохова „Судьба человека” ( Конспект двух уроков). 7 клас

- Цитріна З. Гамлет з погляду митців різних часів ( Урок компаративного аналізу). 8 клас

- Молчанова І. Геніальний диригент в оркестрі словесних інструментів ( про роль мовних засобів у художній палітрі В.Шекспіра). 8 клас

- Пронкевич О. Батько французького натуралізму ( Матеріали уроків за творчістю Еміля Золя ( 1840-1902)

- Сутула О.,Тригуб І. Орієнтовне планування уроків світової літератури

- Наєнко М. Гоголівські візії в „Записках українськоро самашедшего” ( Спроба компаративного прочитання)

-Юферева О. Література подорожі ( Тенденції її визначення і типологізація жанрів у сучасному літературознавстві)

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України

4

Пед.

преса

Англійська мова

*

- Петренко І.Г. рольова гра на урока як елемент комунікативного підходу до вивчення іноземної мови

- Крюкова О.С. Використання технології „Навчання у співпраці” під час вивчення іноземних мов у класах філологічного профілю

- Плугатарьова О.І. Використання Інтернет- контенту під час вивчення іноземної мови (методичний аспект)

- про проведення підсумкових контрольних робіт.Лист МОНУ від 04.03.2011 № 1/9 – 151

- Лопаткіна А.,Марютіна Н. Keep a child alive

- Проноза О.В. Розробка заняття за темою „ Job hunting”

- Фролова О.В. Підсумковий урок з теми „Америка” для 9-10 класів

- Фролова О.В. Валеологічний компонент з елементами здоров’язберігаючих технологій на уроках

- Набока А.Е. Past simple

- Фролова О.В. Teaching english through literature

- Латій О.О., Коваль С.О. Traditional and folk songs of english-speaking countries

Англійська мова та література

10

Основа

*

-Звєрєва Т.Ю. Навчання читання ( формування компетенції в читанні)

- Приставська А.Л. Ігрові технології навчання

- Пришляк Я.Я. Активізація навчального процесу на уроках у середніх класах та використання методу проектів

- Плугатарьова О.І. Використання Інтернет- контенту під час вивченнґ іноземної мови ( практичні матеріали)

- Ільницька Ж.І. Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій під час роботи над домашнім читанням

- Максімов Є.Л. Уроки за темою „Їжа”. Рівні: Pre – intermediate and intermediate

- Покуса І.М. Розвиток в учнів перших класів загальноосвітніх шкіл умінь усного спілкування

- тарабаринова Н.Л. Приемы по освоению темы „Профессии” в 4 -8 классах

- Зінченко О.В. Вільям Шекспір. 8 клас

- Бехтер Т.В. Easter

-

Англійська мова та література

11

Основа

*

- Бельмас Н.В., Васильєва О.Г. Використання педагогічної технології „Створення ситуації успіху” у виховній роботі.(Драматургія англійською мовою)

- Красіна І.Г.Creating benavior management system for your classroom

Божедай О.В. Food. 2 form

- Павлюк Т.О. Перевірка навичок читання й аудіювання

- Латій О.О.Cities of great Britain

- Коваль В.Д. Be heppy, dear mummy!

Англійська мова та літературв

12

Основа

Математика

*

- Про проведення підсумкових контрольних робіт

- Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році

- Кушнір В.А., Кушнір Г.А. Автоматизація конструювання тестових завдань із заздлегідь визначеними властивостями

- Калініченко О.В. Рідко, але влучно!

- Резуненко В.О.,Ярмак В.О. Иетод інтервалів розв’язування тригонометричних нерівностей

- Бурляй М.Ф. Про один тип вправ для розвитку критичного мислення учнів

- Филипповский Г.Б. Точка D и ее участие в математических олимпиадах

- Руденко О.В. Метод подібності в розв’язуванні геометричних задач. Урок геометрії в 9 класі з поглибленим виченням математики

- Колодницька О.Ю. Розв’язування тригонометричних рівнянь різних типів

- Дерев’янко Н.Ю. Розв’язування систем рівнянь різними способами

Райнова Л.Ж. Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Урок математики в 6 класі

- Площі фігур. Сенсаційні математичні відкриття. Урок геометрії в 9 класі

- Воронченко С.М. Дії над десятковими дробами. Урок – подорож. 5-й клас

- Рибіна М.В. Практична робота з теми „Вступ до статистики”

- Ткач М.А. Дидактичні матеріали до узагальнення теми „Арифметична й геометрична прогресії”

- Карпік В.В. Числові послідовності. Тестові завдання з алгебри.9 клас

- Карпік В.в. Тригонометричні рівняння і нерівності. Тестові завдання з алгебри та початку аналізу.10 клас. Академічний рівень

Математика в школах України

10-11

Основа

*

*

- Захарійченко Ю., Школьний О. Якісна тематична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з математики: поради зацікавленим

- Корнейчук І. Застосування методу аналогії у навчанні математики

- Луцик Ю. Урок вивчення нового матеріалу з теми „Лінійна функція”

- Модягіна Н. Історизми у навчанні математики

- Кушнір В., Ріжняк Р. Інтеграція знань та умінь уянів при універсалізації способу розв’язування різних математичних задач

- Ачкан В. Використання прикладних задач у процесі вивчення показникових рівнянь у класах разних профілів

- Волинський В. Та ін. Вимоги до створення електронних підручників

- Макарчук О. Та ін. Цей прекрасний світ задач

- Бевз Г. Про нумерологію

- Щоб добре жити, треба життям дорожити ( інтерв’ю з Г.П.Бевзом)

Математика в школі

4

Пед. преса

*

- Бродський Я.С. Павлов О.Л. Яким повинен бути підручник з математики?

- Гринцевич М.П. Математична освіта: що дати або як дати

- Білий С., Хівренко В. Квадрат і кут 45

- Тарасюк Г.п. Розв’язування тригонометричних нерівностей. Цикл уроків

- Ільєнко О.А. її величність функція. Урок повторення в 9 класі

- Василенко О. Між аксіом і теорем. Календар від „Серенади математиці”

Математика в школах України

12

Основа

Інформатика

*

- Шпітко В.В. Методика написання наукової роботи

- Бушин І. Правда про захист HTML- контенту

- Романов О.М. Додаткові можливості текстового редактора. Вставлення графічних об’єктів

- Сєрік О.В. Електронна пошта

- Черкавська Л.О. Звернення до підпрограм і функцій. Цикл уроків

- Романов О.М. Використання графіки під час створення Інтернет- сторінок

- Кушнір В.А.,Кушнір Г.А. Автоматизація конструювання тестових завдань із заздлегідь визначеними властивостями

- Дробот І.Л. Розв’язування задач за допомогою VBA у середовищі MS Word

Інформатика в школі

4

Основа

Фізика. Астрономія

*

- Чепурна О.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів за рахунок професійного спрямування навчального матеріалу

- Беленькова А.Е. Контрольні роботи з фізики у 8 класі

- Нестерук О.А. Контрольні роботи з фізики у 9 класі

- Бабій О.г. Підсумкові річні контрольні роботи

- Карпова Л.Б. Явище змочування. Капілярність. Урок у 10 класі

- Манжос А.А. Суд над ядерною енергією. Урок у 9 класі

- Полєвська Л.О. Кристалічні й аморфні тіла. Урок у 10 класі

- Порожня О.П. З досвіду проведення тижня фізики в школі

- Орлянський О.Ю. Другий етап ХLVІІІ Всеукраїнської олімпіади з фізики у Дніпропетровську

Фізика в школах України

8

Основа

*

- Волочаєва Т.,Чеботар І.Бінарний урок з фізики та хімії на тему: „ Кристалічні й аморфні тіла. Природне та штучне утворення кристалів. Рідкі кристали”

- Коваленко К., Нижник В. Графічне інтегрування в старшій школі

- Анісімова Т. Розвиток космонавтики: методичні рекомендації щодо проведення учнівської конференції

- Галатюк М. Та ін Лабораторні роботи з фізики в контексті формування пізнавальної компетентності учнів

- Кремінський Б., Федоренко А. Вивчення закону Гука в поглибленому шкільному курсі фізики

- Мельничук В. Лабораторна робота з використанням саморобного термохолодильника

- Семещук І., Тищук В. Моделювання законів теплового випромінювання

- Кремінський Б. 41-ша Міжнародна фізична олімпіада: підсумки та аналіз результатів виступу команди України

- Редько Г. Та ін. Чи треба навчати учнів розв’язувати задачі з фізики?

- Базулько Є. Філософський зміст закону Ома, або чи можливо в шкільному курсі фізики вивести цей закон аналітично?

- Ніжегородцев В. Теоретичні аспекти формування методичних компетентностей майбутніх учителів фізики

- Головко М. Дидактична система Віанора Франковського – органічне поєднання теорії та практики у вітчизняній методиці навчання фізики

- Корсунь А., Яцків А. Перший академік – астроном Української акадеії наук

Фізика та астрономія в школі

3

Пед.

Преса

*

- Вакула Ю.М. Учням про радіоаматорський спорт

- Долгий В.Г. З досвіду проведення уроків узагальнення і систематизації під час вивчення фізики

- Миргородська Л.А. Дисперсія світлі. Спектральний склад світла.Кольори. Урок у 7 класі

- Баксічева І.С. Теплові явища. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Урок у 8 класі

- Корнієнко С.П. Магнітне поле. Цикл уроків у 9 класі

- Кравченко Т.В. Основи молекулярно- кінетичної теорії. Урок у 10 класі ( гуманітарний профіль навчання)

- Данильченко Н.Н. Презентация Всеукраинского физического конкурса „Левеня”

- Стонкус Т.В. Опорні конспекти з фізики для 9 класу

Фізика в школах України

7

Основа

Хімія

*

- Третяков О.В. Програма факультативного курсу „Хімічна екологія”. 8 клас

- Хименко О.Т., Сичова Л.І. Із досвіду розв’язування розрахункових задач з хімії

- Дон Т.В. Підвищення ефективності початкових етапів уроку.Методичні прийоми

- Миронюк О.М. Групова робота учнів на уроках хімії

- Тимченко О.В. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Амфотерні властивості алюміній гідроксиду

- Овчаренко І.Ю., Стеценко І.В. Фрагмент теми „Найважливіші органічні сполуки”.9 клас

- Мілєва Н.В. Інтелектуальна гра „Таємниці карбону”

- Нобелівські лауреати Флорі, Пол Джон

Хімія

7

Основа

*

- Малахова Н.М., Лістицька М.Л. Навіщо треба вивчати хімію, або деякі роздуми щодо мотивації процесу навчання

- Бондар Л.О., Новікова С.А. Програма елективного курсу „ розчини” для учнів 9 класу

- Кулай А.Р. З досвіду екологічного виховання на уроках хімії та в позаурочний час

- Барабаш С.Л. Хімічний зв’язок. 8 клас

- Кіблик В.М. Узагальнюючий урок з теми „Метали”.10 клас

- Лисогор Л.П. Амінокислоти. Амінооцтова кислота.9 клас

- Мовчан Л.І. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добр и і проблеми охорони природи. Роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми.10 клас

- Садкіна В.І. Вивчення нового, або розмова про основне

- Кострюкова Ю.Ою Роль жінки у хімічній науці

- Куйдіна З.М. Літературно – музична композиція „Її величність Н2О” для 7-8 класів

- Створено прототип портативного опріснювача води

- Біохіміки отримали від бактерій рекордний вихід палива

Хімія

8

Основа

Біологія

*

- Живчин С.В. Особливості профільного навчання біології

- Сімченко Н.І. Екологічний практикум з комплексного дослідження Краматорівського лісу

- Черкун Л.І. Цикл уроків „Гриби та лишайники”. 7 клас

- Трегуб В.Ю.,Ковальчук Т.Г. Стан тваринних угруповань у Чорнобильській зоні. Бінарний урок біології та фізики. 11 клас

- Коваленко Т.І. Розмноження та розвиток птахів. 8 клас

- Макаренко І.В. Віруси – неклітинні форми життя. Факультативне заняття з біології. 10 клас

- Макарцова С.И. Колокола Чернобыля. Сценарий вечера- реквиема, посвященного ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

- Шудренко А.Г. Гра з природознавства „Світ навколо нас”

- Нобелівські лауреати Дульбекко. Ренато

Біологія

10

Основа

*

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Бульбич О.Вю Тема „Гриби й лишайники”. 7 клас

- Трегуб В.Ю., Білецька Т.А. Прояв дії генів у розвитку організмів. Вплив генотипу та чинників зовнішнього середовища на розвиток організму. 11 клас

- Збаражська І.Р. Розвиток еволюційних поглядів . Перше еволюційне вчення Ж.Б. Ламарка.11 клас

- Глущенко С.В., Кузнєцова Л.М. Атмосферне повітря і його значення для життя людини

- Шемовньова Л.О. Завдання для узагальнюючого контролю знань з курсу біології

- Максименко М.А. Інтелектуальна гра „Щасливий випадок” для учнів 8 класів

- Белейчук Л.В., Смірнова М.Л. Люби природу у собі, а не себе в природі! Сценарій КВК

-Нобелівські лауреати Моніш, Егаш

- Нобелівський підхід уперше подолав людський вірус

Біологія

11

Основа

Головцова М. Використання ІКТ на уроках біології

Директор школи

11

Шк.світ

*

- Задорожня В.М. Розвиток життєвої компетенції, практично- валеологічне спрямування уроків біології

- Чубенко С.В., Великая Н.М. Урок – гра „Хочу все знати”. 10 клас

- Олеськів Л.Б., Лущ Л.В. Білки. Інтегрований урок – пара з біології та хімії. 11 клас

- Баклан Н.О. Середовище існування тварин, зв’язки тварин з іншими організмами. 8 клас

- Чередниченко И.А. и др. Весенние растения нашей местности. Интегрированный урок. (Билогия – музыка – ИЗО)

- Шемовньова Л.О. Завдання для узагальнюючого контролю знань з курсу біології

- Солонець О.М. КВК „Світ пернатих”

- Чала А.О. Ветеринар, який випадково став письменником

- Мерфі, Вільям П. – Нобелівські лауреати

Біологія

12

Основа

Історія та правознавство

*

- Скакун О.Ф. Юридична енциклопедія з теорії держави та права

- Кажук В.Б. Схеми до теми „Шлюб і сім’я”

- Михальова С.В. Народовладдя в Україні. Правознавство.10 клас

- Макаревич Л.о. Законодавчий процес в Україні. Правознавство. 10 клас

- Валентій Л.І. розробки уроків до теми „Культура”. Курс „Людина і суспільство”. 11 клас

- Лазєйкіна Л.Д. Узагальнення за темою „Кримінальне право”. Правознавство. 10 клас

- Жидкова Н.М. Система уроків з теми „Державні органи та органи місцевого самоврядування”. Практичне право. 9 клас

- Гушуляк С.в. Правове регулювання відносин у галузі освіти. Практичне право.9 клас

- Куштим Л.о. Духовні та матеріальні цінності в житті людини. Курс „Людина і світ” 11 клас

- Степаненко О.г. Правовий КВК. 10 клас

- Розкрито таємницю коду майя

- А судді хто?

- Троян С.С. Матеріали до курсу „Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття”

Історія

та правознавство

10

Основа

*

- Харківська Н.І. Велика реформа: прагнення і результати

- Про проведення підсумкових контрольних робіт. Лист МОНУ від 04.03. 2011 №1/9 – 151

- Іванко А.Б. „Людина, яка наблизилась до типу західного інтелігента” (П.О.Куліш)

- Лопакова О.М. Сталінська індурстріалізація в Україні.Історія України. 10 клас

- Сібільова С.П. Розвиток культури епохи Просвітництва.Всесвітня історія. 8 клас

- Заїченко Н.Д. Англія. Всесвітня історія. 8 клас

- Бойко Р.М. Римська республіка V- середини ІІІ ст . до н.е. 6 клас

- Тимошенко О.Ф., Чухлєбова О.А. Чорнобильська катастрофа та її наслідки крізь призму вивчення поеми Івана Драча „Чорнобильська Мадонна”

Історія

та правознавство

11

*

- Татаринов М.В.,Сідорчук В.П. Методичні та дидактичні матеріали для проведення у 2011 році заходів щодо 25- роковин Чорнобильської катастрофи

- Іванко А.Б. Найвидатніший учень М.С.Грушевського ( І.П. Крип’якевич – історик України)

- Крупа Т.М. Методичні матеріали „Історія костюма” Випуск 1

- Гриценко А.П. Розробка теми „Україна в умовах незалежності

( 1991- 2010) . 11 клас

- Макаренко Л.І. Радянська модернізація України ( 1929-1938). 10 клас

- Примак Л.Г. Скандинавія. 7 клас

- Івакін О.О. Травень

Історія

та правознавство

12

*

- Святокум О. Підсумкові контрольні роботи з історії України: концепція, зміст, методика оцінювання

- Жидкова Н. Формування вмінь аналізувати нормативно- правові акти на уроках правознавства

- Гісем Н. Тестові технології у процесі навчання історії в 7 класі

- Подобєд О. Наш край у 1901-1921 роках ( Шаблон плану-конспекту уроків) Історія Ураїни. 10 клас

- Федірко А. Історико- культурна спадщина Новгорода-Сіверського

- Бойко В. Відродження замулених джерел нашої духовної культури

- Культурна спадщина Чернігівщини

- Цапенко Г. Сучасна історіографія гайдамацького руху та Коліївщини. Національна психологія гайдамаків

- Реєнт О. Селянська реформа 1861 року: сучасне переосмислення

Історія в школах України

2-3

Пед.

преса

Дошкільне навчання та виховання

*

- Ільєнко В. Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу у весняний період

- Вовчик-Блакитна Л. Психолого- педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною

- Сон як чинник збереження здоров’я дітей

- Терещенко Л. Психолого – педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників

- Заїка А., Лимаренко Н. Навчання дошкільників елементів самострахування під час занять фізичними вправами

- Сварковська Л. Координація дій інструктора з фізкультури та вихователів – важливий чинник ефективності фізкультурно – оздоровчої роботи

- Поспєлова І. Методичне об’єднання як форма підвищення фахової майстерності інструкторів з фізкультури

- Рунова М., Петруніна С. Фізична готовність дітей до шкільного навчання

- Раскова Г., Бєлова Т. Використання степ – платфоорми в оздоровчій роботі з дітьми

- Кулинич О. Та ін. Малі Олімпійські ігри

Вихователь-методист дошкільн.

Закладу

3

МЦФЕР

освіта

*

-Потапова Л.В. Корекційні завдання для дітей з затримкою мовленнєвого розвитку

- Клочко Р.В. Головне травневе свято. Заняття з розвитку мовлення у середній групі

- Богомолова А.о. У гості до квітів і весняного лісу. Заняття – екскурсія

- Дегтяр С.В. „Цвітуть каштани у травні”. Інтегроване заняття

- Лемба Н.А. Лесной патруль. Интегрированное занятие в средней группе

- Рогожина Е.В. Прогулка в лес. Занятие кружка ЛФК по дыхательной гимнастике для часто и длительно болеющих детей среднего и старшего дошкольного возраста

- Чуб Н.В. психологія дитини від А до Я

- Тристапшон Т.Г. Сюжетно – рольові ігри для дітей 6-го року життя

- Єгорова Г.М. „ Нам час до школи!” Випускний ранок

- Щукина А.В. Выпускной утренник

Дошкільний навчальний

заклад

4

Основа

*

- Панасюк Т. Наступність і перспективність дошкільної та початкової освіти

- Шестакова С. Співпраця між навчальними закладами

- Малишева О. Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників

- Галяпа М. Підготовка дошкільного навчального закладу до державної атестації

- Клименко О. Як вказувати назви посад у діловій документації

- Морєва О. Посада прибиральника службових приміщень у дошкільних навчальних закладах

- Дуброва Н. Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі

- Курочка Н. Складання меню- розкладу у дошкільному навчальному закладі

- Клименко А. Оплата праці сестер медичних дошкільних навчальних закладів

- Морєва О. Кількість штатних одиниць у дошкільних навчальних закладах, які мають групи з короткотривалим перебуванням дітей

- Положення про Конкурс „педагог – це звучить гордо”

Практика управління дошкільним закладом

3

МЦФЕР

освіта

*

-Мошкович А. Облік дітей дошкільного віку

- Клименко А. Зарахування до педагогічного стажу працівників відпустки для догляду за дитиною до шести років

- Сосновенко Н. Згуртованість педагогічного колективу навчального закладу – запорука його успішної діяльності

- Клименко А. Виконання завідувачами та вихователями- методистами дошкільних навчальних закладів іншої педагогічної роботи

- Морєва О. Виплата мінімальної заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладав

Практика управління дошкільним закладом

4

МЦФЕР

освіта

*

- Корнєєва О. Тайм-менеджмент у системі методичної роботи

- Кутеньова Н. Залучення педагогів до ухвалення та реалізації управлінських рішень

- Жовнєр С. Та ін. Системний підхід до забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою

- Продуктивність інтелектуальної роботи дитини

- Сьоміна А. та ін.

- Бернацька О. „незручні” питання статевого виховання дітей

- Волянська О., Ошкадьорова Т. Створення умов для реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату

- Галяпа М. Конкурс- огляд на найкращий фізкультурний куточок

- Поступ у майбутнє- разом з компанією „Інтердизайн”

- Джемала Г. Весна прийшла

Вихователь-методист дошкільного закладу

4

МЦФЕР

освіта

*

- Борисова З. Паростки дошкілля і журнал „ДВ”

- Шелестова Л. Формуємо світогляд: тематичний цикл „Всесвіт”

- Кириченко Т. Гендерний розвиток дівчинки

- Коваленко А. У Країні хлопчиків і дівчаток. Заняття для молодшої групи

- Загранична С. Я – хлопчик, я – дівчинка. Заняття для середньої групи

- Терещенко І. Птахи – наші друзі. Заняття для старших дошкільнят

- Фетісова С. Кульки – ігрульки. Дидактичні мовленнєві ігри – вправи

- Ціотова Л. Готуємо до повноцінного життя. Формування трудової і комунікативної компетентності дітей з вадами зору

- Кравченко І. Кольори весни. Тематичне музичне заняття для молодшої групи

- Загальська Т. Та ін. Репортаж з випускного свята

-

Дошкільне виховання

3

Світич

Географія

*

- Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році

- Чернова І.І. Формування навчально-пізнавальної компетентності на уроках географії

- Дишкант Н.Ф. Кабінет географії як творча лабораторія вчителя й учня

- Ємеліна Н.Д. Чи знаєш ти Євразію?

- Петренко Н.І. Краси такої не зустріть ніде

- Калиняк О.А. Швидше до фінішу. Природознавство. 5-6 класи

- Бугрова Л.В. Лісова подорож

- Синяєва О.А. Позакласний захід з природознавства. 5 – 6 класи

- Назарук Т.В. КВК „Волинськими стежками”

- Бірюкова А.В. Австралія. 10 клас

- Петренко Н.І. Дослідник і вчений Микола Миколайович Миклухо-Маклай

Географія

7

Основа

*

-Сухенко Т.П. Причини неуспішності учнів і шляхи їх подолання

- Таченко С.О. Активізація пізнавального інтересу на уроках географії

- Білик В.Я. Доля вченого в долі України

- Пінчук О.Ф. Географічне доміно.10 клас

- Калиняк О.А.Швидше до фінішу. Природознавство 5-6 клас класи

- Луценко Л.В. Моя Івано-Франківщина

- Ярова Н.Ф. Що не сторона – то новина

- Павленко Л.В. Європейський союз очима українських дітей

- Бочарова Т.А.,Хар Т.М. Про що нашепотіли дерева

Географія

8

Основа

*

- Дітчук І. Чи існує в Україні зона широколистих лісів?

- Ісаєва Г. Географія країн Європейського союзу. Програма для загальноосвітніх закладів( напрям суспільно- гуманітарний, профіль – географічний), 11 клас

- Андрусяк Г. Уроки до розділу „ Ландшафти і фізико – географічне районування” , 8 клас

- Копиця В. Нестандартні уроки- КВК

- Задорожний М., Паращенко Л. Пізнаємо Європу разом: долучення до європейських цінностей

- У житті все відбувається вчасно... ( До ювілею Віліни Анатоліївни Пересадько)

- Музей космонавтики в Житомирі

- Петринка Л. Пам’ятка природи „Печера Страдчанська”

-Скавронський П. Корифей українського краєзнавства ( До 100 – річчя від дня народження Валентина Полікарповича Замкового)

- Питання УІІ Всеукраїнського турніру юних географів

Географія та основи економіки в школі

4

Пед.

преса

Економіка

*

- Гресь А.Не – методичні поради. „Валізка” корисних ідей для вчителя

- Бицюра Ю.В. Інтеграція економіки з іншими предметами в проекті „Інтегрована система навчання у фінансовому ліцеї”

- Юхимович О.А. Зміст ринкової конкуренції в організації ринкової економіки

- Назаренко В.П., Мішньова М.І. Інтеграція економічних та споживчих знань у базові шкільні дисципліни

- Жуган Н.Г. Анотації до презентації з теми „Попит і пропозиція”

- Чуйко Ю.І. Формування економічної компетентності на уроках хімії

- Саленко К.М. та ін. Щоб мобільні послуги не стали

„ ведмежими”

- Кретініна Т.О. Тенологія критичного мислення для підготовки учнів до турніру юних економістів

Географія в школах України

4

Основа

*

- Павленко Л. Урок на тему „ Гроші, їх функції та види”

- Ковтонюк Л. Проектна діяльність учнів ( На прикладі співпраці з менеджерами підприємства українсько-британської чайної фабрики „Ахмад – Ті”)

- Питання УІІ Всеукраїнського турніру юних економістів

Географія та основи економіки в школі

4

Педагог. Преса

Трудове навчання

*

- Коберник О.М. та ін. Етапи проектно- технологічної діяльності учнів

- Когут С.М. У скриньку молодого педагога. Майстерність учителя в запитаннях і відповідях

- Холодна А.В. Формування позитивного ставлення до праці в молодших підлітків

- Холодна А.В. Раціональна організація різних видів трудової діяльності

- Морозюк С.І. Технологія писанкарства.Варіативний модуль 7 – 8 клас

- Уланович Г.В., Нерубайська Л.А. Оцінювання навчальних досягнень учнів за тематичним блоком „Оздоблення виробів”. 7 клас

- Бобровник О.М. Об’єкти праці. Підставка під квіти. 7 клас

- Косюк І.Д. Розробляння проекту стільчика розкладного

- Манько О.М. Технологія електротехнічних робіт. Виготовлення світильника. Варіативний модуль. 7 клас

Трудове навчання в школі

4

Основа

*

- Сіменач Б.,Шостак В. Методика формування творчих умінь і навичок учнів 6-8 класів на уроках трудового навчання ( в процесі проектування та виготовлення виробів із деревини)

- Матвісів Я. Самостійне пізнання як основа формування економічних понять школярів на урках трудового навчання

- Скакальська І. Трудове виховання і професійна підготовка в діяльності Кременецького ліцею 20-30-х рр. ХХ століття

- Ніколайчук І. Самостійна робота як важливий аспект формування майбутнього вчителя

- Пашинський Л. Комплексне методичне забезпечення технічних дисциплін на електронних носіях інформації

- Грітченко А. Розробка та впровадження програмних навчальних засобів у практику професійної підготовки вчителя трудового навчання

- Курач М. Реалізація проектної технології в підготовці майбутніх учителів трудового навчання

- Кулінка Ю. Готовність студентів до здійснення превентивної діяльності професіоналізму майбутнього учителя технології

- Титаренко О. Використання сільськогосподарських об’єктів у процесі вивчення дисциплін аграрного циклу

- Цісарук В. Перспективність вивчення художньої обробки матеіалів майбутніми вчителями трудового навчання

Трудова підготовка в закладах освіти

4

Педагогічна преса

Образотворче мистецтво

*

- Камишан Ю.І. Наочність як невід’ємна складова формування художньо- практичної компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва

- Горошко Н.А. Історія мистецтва. Натюрморт ( Курс „Образотворче мистецтво”)

- Савка Л.Й. Подорож у світ прекрасного ( Виховний захід)

Мистецтвов школі

4

Основа

Художня культура

Орлова Є.Г. Провідні музеї світу. Ермітаж

Мистецтво в школі

4

Основа

Полозенко С. Художня культура України

Директор школи

10

Шк.світ

Музичне мистецтво

*

- Хоролець Т.А. Використання вокальних вправ під час навчання сольного співу

- Кочанова О.М. Тема війни та миру в сьомій симфонії Д.Шостаковича( Сценарій музично-літературної композиції присвяченої Дню Перемоги)

- Шаркунова О.І. З народних джерел. М.Лисенко інтродукція з опери „Тарас Бульба” ( Курс „Музичне мистецтво”, 5 клас)

- Шрам Л.В. Відлуння епохи у музичному мистецтві ( духовна музика) ( Курс „Музичне мистецтво), 8 клас

Мистецтво в школі

4

Основа

Фізична культура

*

- Лущик І.В. Політика чи здоровий глузд?

- Лущик І.В. Видатні люди та події квітня

- Глібова Н.М. Урок легкої атлетики. 4 клас

- Ізотова Г.М. Урок легкої атлетики „Подорож до країни майстрів”. 4 клас

- Правила безпеки під час проведення занять із фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

- Куцінко О.Г. 25 способів навчити „неправильну” дитину

- Оренчак І.Ф. Техніка гандболу

- Константинова О.Ф. Роль рухової активності у розвитку пізнавальної сфери

- Кравченко Н.М „Весела сімейка”

- Матюха А.В. „Тато, мама і я – спортивна сім’я”

- Косинська Г.С. Свято „Батьки і діти –єдина дружна спортивна сім’я”

- Музика О. Розтяжка баскетболіста

Фізичне виховання в школах України

4

Основа

*

- Малофєєв І. Інноваційний урок фізичної культури з елементами баскетболу для учніх 9 класу

- Малофєєв І. Урок фізичної культури з елем6ентами футболу для учнів 9 класу

- Ільницький І. Сценарій традиційних змагань до Дня Українського козацтва „Богатир коледжу – 2010”

- Дюбанова О. Засоби та методи розвитку швидкісних якостей під час уроку фізичної культури

- Дюбанова О. Урок гімнастики для учнів 5 класу

- Присяжнюк С. Урок фізичної культури у 4 класі ( Методичні рекомендації)

- Ступченко С. Основні підходи щодо формування правильної постави у дітей

- Давиденко В.З історії виникнення й розвитку спортивних ігор

( На допомогу вчителеі фізкультури)

- Булавко В. Особистість формується олімпійською освітою

- Дмитрієва Т. Сценарій проведення Олімпійського уроку „Діти – олімпійська надія України”

- Чигирин О. Особливості адаптації учнів до нових умов життєдіяльності в інтернатних закладах спортивного профілю

- Балясников В. Заклад спортивної та освітньої слави

- Шамич О. Критерії, показники та рівні формування громадської активності у молодших підлітків

- Дубревський Ю. Управлінський аспект професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту

- Ясінський М. Стартувала ІІ Всеукраїнська Олімпіада серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з видів спорту

- Учитель. Науковець. Добра людина ( Пам’яті Угора Івановича Козетова)

- Пам’яті космонавта Павла Поповича

Фіізичне виховання в школі

2

Пед.

преса

Сценарії свят , виховних заходів

*

- Хавкун А.В. Нам нужна одна Победа

- Синцова О.М. , Ситникова Г.О. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим

- Васильєва Т.В. Свято зі сльозами на очах

- Войтенко А.В., Колесник Л.В. Ми повинні все пам’ятати...

- Зиза Г.М. Фронтовые письма

- Паливода О.М. Свято останнього дзвоника

- Антоненко Г.Г. Свято прощання зі школою

- Замма Л.О. Виліт у вирій

- Гура Г.О. Щасливої дороги, юносте!

- Паливода О.М. Останній шкільний бал

- Пашкова О.О. Выпускной вечер

- Комаровськая А.В. Школа, прощай!

Класному керівнику.

Усе для

Роботи

4

Основа

Шкільна бібліотека

*

- Московенко О.С. Державні символи України. Усний журнал

- Запорожець О.О. Робота бібліотеки з активом читачів

- Путенко В.І. Борис Олійник. „Останній”

- Білик Н.А.,Соколовська В.Вю Велике диво – книга

- Войтенко А.В., Колесник Л.В. Ми повинні пам’ятати ( для учнів 8-11 класів)

- Нестерова О.В. День Європи в Україні

- Посохова В.в. Здоровий спосіб життя сім’ї як запорука успішного формування здорового молодого покоління

- Бондар О.А., Новикова М.Ф. Подорож до Читай-міста ( засідання літературного гуртка „Ластів’ятко”)

Шкільний бібліотекар

4

Основа

*

- Єресько О.В. Чому в Україні закривають школи

- Бондарчук Г.П. Методичні рекомендації з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

- Календар знаменних і пам’ятних дат ( квітень)

- 1 квітня – День сміху

- Загадочный поэт воров ( Франсуа Вийон)

-Міжнародний день дитячої книги

- Велики полководе ( Тамерлан)

- Підкорючи космос ( уривок із стенограми переговорів Юрія Гагаріна із Землею)

- Николай Гумилев: из воспоминаний современников

- Як із крапок і тире постала мова (Семюель Морзе)

- Міжнародний день танцю

- У світлі рампи ( Катерина Рубчакова)

- Літературний календар у прізвищах і цитатах

- Дорога до зірок: Сергій Павлович Корольов

- Відлуння чорнобильських дзвонів

- Безмежний світ Миколи Гоголя

- У сонячній країні Миколи Носова

- Кулаковська В.В. Формування бренду письменника

- Матвійчук О.Є. , Пархоменко Н.В. Щоденник юного читача

- Микитин Т.Пю Впровадження державного стандарту у роботу шкільних бібліотек

- Соловйова Т.Б. Методи залучення учнів початкової школи до шкільної бібліотеки

- Бібліотечний простір в Інтернеті

- Мы нужны друг другу

- Хлинова Н.Ф. Рукописи та стародруки в книгозбірнях України

- Слово не просто мовиться

- Щербань В.М. Вечір гумору

- Оксьоненко З.В. Дружба з книгою – це свято

- Тарасюк Г.Й. Через терни до зірок

- Доброрєз О.М. Поетична екологія

- Антонюк З.В. День Землі

- Георгиевская И.Ю. Незнайка, Бобка и все,все,все!

- Юхименко К.М. Чарівна весна квітами

- Ружанська Т.В. Тернистий шлях Апостола

- Переступняк В.М. Мистецтво екслібриса – хранителя книжкових скарбів

- Тактильні книги

- Лесгафт Петр Францевич

Шкільна бібліотека

4

Позак.

час


Замисліться...

Хто заважає нам працювати?

Часто трапляється так, що на роботі з’являється людина, яка псує настрій усім навколо. Вона постійно свариться, або скаржиться, а Ви не знаєте, що з цим робити. Іноді й на роботу йти не хочеться. А найвідважніші з нас починають підшукувати інше місце роботи. Проте нерозумно міняти роботу через одну людину, яка всім незадоволена. Практика показує, що в більшості випадків таких неприємних колег можна віднести до однієї з чотирьох категорій: скандалісти, скаржники, базіки й пліткарі. Не зовсім зрозуміло, хто з них найбільш небезпечний, оскільки всі вони підривають наше бажання працювати і поглинають наш час, якого й так завжди не вистачає.

Скандалісти

Це найбільш страхітлива категорія колег, які можуть запросто отруїти Вам життя на роботі. Приводу для сварки їм не потрібно шукати: ним може бути випадковий погляд у їх бік, сміття на Вашому(!) столі та ще низка дрібниць від яких скандалісти скаженіють. Починається сварка, яку припинити, здається, неможливо. Проте вихід з цієї ситуації є. Запам’ятайте: такий скандаліст хоче зіпсувати Вам настрій і вивільнити через сварку свою негативну енергію. Мило і з посмішкою вислухайте істеричну(ого) колегу, анаскільки не відповідаючи на її (його) випади:адже в цьому разі можна програти подібну битву – у Вас же немає такого багатого досвіду ведення скандалів.

Можете навіть трохи поспівчувати їй (йому). На Вашу репліку: „ Я розумію, у тебе зараз не все гаразд. Проблеми в особистому житті – це завжди так гірко; ти не зневіряйся, у тебе все буде добре!”- вона (він) не зможе сказати нічого і швидко втратить до Вас інтерес як до об’єкта своєї уваги.

Пліткарі

Ви відчуваєте, що останнім часом відбувається щось не те: колеги дивляться на Вас загадково і пильно, перемовляються за спиною; коли Ви підходите до робочого місця, то всі розмови, що так бурхливо велися до Вашої появи, раптово припиняються. Вітаємо: швидше за все, Ви стали об’єктом пліток, які так „зацікавили” весь колектив. І тут головне – вчасно розпізнати того, хто „започаткував” такі пересуди. У жодному разі не варто втрачати самовладання. Продовжуйте працювати, але будьте стриманішими у спілкуванні з тими подружками і друзями, які ґрунтовно розпитують Вас про особисте життя, стосунки з дітьми, чоловіком і батьками і жаліють при кожній нагоді. Саме такі „друзі” жити не можуть без пліток, а тому всі розповіді і курйози Вашого життя скоро стануть об’єктом уваги цілого колективу. Діліться наболілим з найкращою подружкою, мамою або чоловіком , але ніколи не виносьте свої проблеми на розгляд у колективі. Більше того, Вам варто уникати різких висловів і жорстокої критики стосовно дій свого начальника, а також деяких колег, навіть, якщо їх вчинки виводять Вас із рівноваги. Інакше такі вислови рано чи пізно повернуться проти Вас.

Скаржники

У них все завжди не так: діти хворіють, чоловік гуляє, мама лається; вони завжди потрапляють у цікаві історії , їм не таланить у дорозі, уже п’ятий рік вони не можуть закінчити у себе вдома ремонт, здоров’я погіршується... У цієї категорії осіб – повний арсенал причин змусити Вас співчувати, проте з такими людьми потрібно бути обережними. Варто один- єдиний раз допомогти їм у вирішенні їх проблем, і Вам доведеться працювати за них, їздити замість них на наради тощо. Щоб цього не трапилось, не варто починати їм співчувати. Більше того, якщо Ви стали об’єктом уваги подібного колеги, сміливо починайте скаржитись у відповідь. Вигадувати нічого не потрібно, розповідайте їй ( йому) те саме, що вона (він) Вам, адже у Вас дома теж безлад, теж гори невипраної білизни, Ваша дитина теж не хоче вчити англійську мову... і не тільки її, свекруха втручається у Ваше сімейне життя. Практика свідчить, що подібний прийом у всіх випадках діє безвідмовно: скаржник дасть Вам спокій.

Базіки

Найнудніший і найдокучливіший тип колег, адже вони без угаву базікають, не даючи змоги зосередитись на елементарних речах. Нав’язливі як оса і прилипливі як муха, вони не дають Вам продихнути, обговорюючи проблеми світової кризи і зради чоловіків, виховання дітей тощо. Концентруватись під супровід їх дратівливого базікання просто неможливо, а їм байдуже, є у Вас вільна хвилина чи Ви завантажені роботою або хочете попити каву в тиші. Найкращий вихід – відгородитися від такого докучливого колеги, пославшись на зайнятість. Пообіцяйте їй ( йому), що всі її (його) наболілі питання й проблеми обговорите, як тільки матимете трохи вільного часу...

( Журнал „Пані вчителька.- 2009.-№6)

Упорядник Холодуліна Н.І.,методист НМЦ

8Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 2. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (4)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 3. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (2)

  Документ
  Наказ МОН молодьспорту України від 23.11.2011 №1346 „Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб,
 4. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.
 5. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (2)

  Документ
  Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення

Другие похожие документы..