Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится 18 сентября 2010 г. в __ часов на заседании диссертационного совета Д 212.154.01 при Московском педагогическом государственном униве...полностью>>
'Документ'
Він міг би до свого ста­те­во­­го вигасання ста­ти доб­ро­по­ряд­­ним сім’янином і довгими зи­мо­ви­ми ве­чо­ра­ми розпові­да­ти дітям, ону­кам про ...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «Оценка бизнеса» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального обр...полностью>>
'Программа'
2.4.3.2. Разработка и реализация концепций и программ социально-экономического развития муниципальных образований (муниципальных районов, городских ок...полностью>>

Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2011 рік

Київ – 2010

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2011 рік

К иїв – 2010

Рекомендовано до друку Вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

14.09.2010. Протокол № 9.


Упорядник

Л. І. Ніколюк,наук. співробітник

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Науковий редактор

П. І. Рогова, канд. іст. наук,

ст. наук. співробітник, доцент,

засл. працівник культури України,

директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського

Відповідальна за випуск

Л. О. Пономаренко,

завідувач відділу

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Літературний редактор

І. П. Білоцерківець,

мол. наук. співробітник

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Комп’ютерний набір Т. В. Кузнецова

ЗМІСТ

Від упорядника……………………………………………………

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ…………………………………………….

Цього року виповнюється………………………….………

Цього року відзначається…………………………………..

Ювілейні дати книжок видатного українського педагога

В. О. Сухомлинського………………………………………

ІІ. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

ЗА МІСЯЦЯМИ…………………………………………………….....

Січень…………………………………………………….......................

Лютий………………………………………………………………….

Березень………………….……………………………….......................

Квітень……………………………………………...................................

Травень…………………………………………………………………

Червень…………………………………………………………………

Липень…………………………………………………………………..

Серпень…………………………………………………..........................

Вересень………………………………………………………………...

Жовтень………………………………………………..............................

Листопад…………………………………………………………….......

Грудень…………………………………………………..........................

ІІІ. НАУКОВЦІ НАПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2011 РОКУ……………….

Іменний покажчик………………………………………………………

Список використаної літератури………………………………………...


ВІД УПОРЯДНИКА

Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики, упровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, молоді, що навчається.

За формами і видами інформаційна робота, яка є однією з головних функцій у діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, здійснюється у різних напрямах шляхом створення вторинної інформації (інформаційних бюлетенів, тематичних списків з актуальних питань педагогіки і психології, галузевих тематичних та персональних бібліографічних посібників, книжкових виставок тощо як у традиційній, так і в електронній формі). Електронні ресурси різних видів з актуальних питань педагогіки і психології доступні користувачам на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (http://www.library.edu.ua-net), на якому представлено:

 • електронний каталог;

 • галузева реферативна база даних;

 • інформаційно-бібліографічні ресурси „Видатні педагоги України та світу” і „Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу ”;

 • бібліографічні посібники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з актуальних питань педагогіки і психології;

 • бібліографічні ресурси, що готують освітянські бібліотеки МОН України та НАПН України;

 • бібліографічні списки до книжкових виставок, присвячених ювілейним датам у галузі педагогічної науки і освіти;

 • архів виконаних віртуальних бібліографічних довідок.

Науковим колективом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створено „Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки” (далі – Календар) з метою: допомогти педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень у плануванні роботи; надати компетентну інформацію про ту чи іншу подію або особу; подати хронологічний перелік визначних дат як з історії світової, так і вітчизняної освіти, педагогіки, психології та філософії. У зв’язку з цим звертаємо увагу користувачів Календаря на ювілеї видатних діячів освіти, учених-педагогів, зокрема ювілярів Національної академії педагогічних наук України (НАПН України), учителів-новаторів, а також на важливі дати та події в галузі освіти та педагогічної науки у 2011 р. З об’єктивних причин зміст календаря не містить рекомендаційних списків літератури до дат, але користувачам у своїй роботі ми пропонуємо використовувати список літератури, який розміщується у кінці даного видання, а також скористатися бібліографічними списками літератури до книжкових виставок, присвячених ювілейним датам, що виставляються на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у рубриці „Інформаційно-виставкова діяльність”, інформаційно-бібліографічному ресурсі „Видатні педагоги України та світу”, де ви також зможете знайти інформацію, що вас цікавить.

Упорядковуючи Календар, укладач врахував зміни, що відбулися в освіті України в процесі її реформування і модернізації, та нові навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів України.

Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2011 рік” має три розділи. У першому розділі «Визначні дати року» ювілеї визначних подій і особистостей подано без точних дат (числа і місяця), які з тих чи інших причин не встановлено (незалежно від укладача). Окремо виділено ювілейні дати виходу друком книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського (1918–1970), ім’я якого носить ДНПБ України з 2003 р. Другий розділ «Перелік визначних і пам’ятних дат за місяцями» містить: ювілейні дати народження видатних учених з різних галузей науки, письменників, літературознавців, бібліотекознавців; основні міжнародні, державні та церковні свята; ювілейні дати історичних громадсько-політичних подій. У третьому розділі «Науковці НАПН України – ювіляри 2011 року», крім ювілейних дат провідних учених і науковців НАПН України, відзначаються також ювілеї іноземних членів Академії – з Австрії, Греції, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США та інших країн.

Календар містить відомості про 753 події та визначні дати, з них – 445 присвячені персоналіям (в т.ч. 105 ювілярам НАПН України). Допоміжний апарат Календаря складається з іменного покажчика та списку використаної літератури, який містить близько 50 джерел, серед них: педагогічні енциклопедії та словники, довідники, дисертації, календарі, періодичні видання тощо. Дати народження ювілярів третього розділу в іменному покажчику взято у квадратні дужки [].

Відгуки і пропозиції щодо видання надсилайте на адресу:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукової бібліографії

Л. І. Ніколюк

вул. М. Берлинського, 9

м. Київ-60

04060

тел.: 467-22-14

e-mail: larisa_dnpb@

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ

 • 2003–2012 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2001) Десятиріччям грамотності: освіта для всіх.

 • 2005–2014 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2002) Десятиріччям освіти в інтересах стабільного розвитку ООН.

 • 2005–2015 рр. оголошені Генеральною Асамблеєю ООН (2003) Міжнародним десятиріччям дій «Вода для життя».

 • 2011 рік оголошений Генеральною Асамблеєю ООН (2006) Міжнародним роком лісів.

 • 2011 рік оголошений Генеральною Асамблеєю ООН роком Хімії.

 • 2011 рік оголошений в СНД Роком історико-культурної спадщини.

 • 2011 рік оголошений Верховною Радою України Роком української першокниги (з нагоди 450-річного ювілею українського перекладу Пересопницького Євангелія (1556–1561).

Цього року виповнюється:

- 2440 років від народження Платона (Аристокл, 428–348 до н.е.), давньогрецького філософа, об’єктивного ідеаліста, ідеолога аристократії, педагога, учня Сократа, засновника власної філософської школи – Академії (у передмісті Афін), теоретика виховання, творця системи поглядів на суть, завдання, зміст, організацію і методику виховання дітей (пануючих верств), прихильника принципової рівності у вихованні хлопчиків і дівчаток, автора праць «Держава» і «Закони», в яких він виклав свої погляди щодо ідеальної держави й обґрунтував зміст освіти, творів-діалогів «Апологія Сократа», «Федр», «Софіст» та ін.

- 2395 років від народження Аристотеля (384–322 до н.е.), давньогрецького філософа, мислителя, одного з найбільш обдарованих людей в історії людства, учня (пізніше викладача) Академії Платона, вихователя Александра Македонського, засновника власної філософської школи – Лікей, автора творів з природознавства, фізики, логіки, риторики, психології, соціології, теорії мистецтва, які поділяв на теоретичні й практичні. Першим з мислителів античності здійснив спробу дати наукове обґрунтування філософії та філософське обґрунтування наукам.

- 1955 років від народження Публія Корнелія Тацита (бл. 56 – бл. 117), історика і політичного діяча Стародавнього Риму, автора праць «Історія», «Аннали», «Німеччина» та ін., які містять відомості про венедів, сарматів і Боспорську державу.

- 975 років від народження Феодосія Печерського (бл. 1036–1074), давньоруського церковного діяча і письменника, просвітителя, одного із засновників та перших ігуменів Києво-Печерського монастиря, фундатора монастирської ідеології православного чернецтва, творця спільножитійного монастирського уставу, автора творів повчального характеру – двох послань до князя Ізяслава, восьми «Слів» і «Повчань», «Слова про терпіння і любов», «Повчання про терпіння і смирення», «Про кари божі», молитви до селян та ін.

- 955 років від народження Нестора Печерського (1056, ін. бл. 1055 – після 1113), давньоруського письменника, історика, літописця і агіографа, ченця Києво-Печерського монастиря, основоположника давньоруської історіографії, автора перших творів церковно-житійної літератури – життєписів святих Бориса і Гліба, ігумена Феодосія – одного із засновників Києво-Печерського монастиря, літописного зведення, історико-літературного твору „Повість минулих літ”, що став своєрідною енциклопедією з усіх питань суспільного життя Київської Русі.

- 870 років від народження Ґянджеві Нізамі (бл. 1141–1203 ін. бл. 1210), азербайджанського поета-гуманіста, поета-романтика, мислителя (писав перською мовою), викладача медресе, прихильника трудового і морального виховання, який відзначав велику роль вихователів і вчителів, автора знаменитих п’яти поем «Скарбниця таємниць», «Хосров і Ширін», «Лейла і Меджнун», «Сім красунь», «Іскандер-наме», які мали великий вплив на розвиток східної літератури та виховання молодого покоління.

535 років від народження Вечелліо Тиціана (бл. 1476–1576), італійського художника доби Високого Відродження у венеціанському мистецтві живопису, пейзажиста, портретиста, творця картин релігійного, міфологічного й алегоричного змісту, зокрема великих композицій «Кохання земне і небесне», «Вознесіння богоматері», «Мадонна Пезаро», «Викрадення Європи», «Смерть Актеона», «Даная», «Венера й Адоніс», «Каяття Магдалини» та ін., портретів королеви Ізабелли, Папи Павла ІІІ, сатирика П’єра Аретіно, автопортретів.

485 років від народження Костянтина (Василь) Костянтиновича Острозького (1526–1608), найвидатнішого представника могутнього князівського роду, який протягом півстоліття відігравав визначну роль у політичному і культурно-освітньому житті України; оборонця православної віри, засновника шкіл у Турові, Володимир-Волинському, Слов’яно-греко-латинської академії та друкарні в Острозі, де було вперше надруковано переклад повного тексту Біблії, яку стали називати Острозькою (1581).

- 365 років від народження Івана Ілліча Скоропадського (1646–1722), українського державного та військового діяча, учасника воєнних дій проти Османської імперії, канцеляриста, полкового писаря, генерального осавула, полковника Стародубського полку, гетьмана Лівобережної України, засновника Гамаліївського монастиря, видавця збірника законодавчих актів Лівобережжя українською мовою.

- 310 років від народження Василя Григόровича Григорόвича-Барського (1701–1747), українського мандрівника, письменника, дослідника історії, археології, етнографії, пропагандиста серед співвітчизників знань про зарубіжжя (відвідав міста Італії, обійшов увесь Балканський півострів, острови Егейського моря, жив на Кіпрі, в Палестині, на Синаї, у Єгипті, вчителював у Сирії, уклав для греків латинську граматику); упорядника підручника греко-латинської граматики для студентів Київської академії, автора рукописних дорожних нотатків «Странствованія Василья Григоровича-Барськаго по святымь мєстамъ Востока съ 1723 по 1747 г.». Праця стала етапною віхою в розвитку автобіографічного жанру на східнослов’янському літературному ґрунті.

- 265 років від народження Харитона Андрійовича Чеботарьова (1746–1815), російського вченого, бібліотекаря, бібліографа, першого заслуженого професора і першого обраного ректора Московського університету, ініціатора викладання в гімназіях історії та географії Росії, редактора газети „Московские новости”, засновника „Общества истории и древностей российских”, автора першого підручника з елементами бібліографії «Коротка загальна історія» та підручника з географії, книги з історії міст Московської губернії тощо.

- 230 років від народження Павла Йосиповича Ярковського (1781–1845), українського бібліотекаря, бібліографа, одного з перших книгознавців і викладачів бібліографії в Україні, бібліотекаря і викладача французької мови Кременецької школи, завідувача бібліотеки Кременецького ліцею, викладача курсу бібліології, бібліотекаря Київського університету Св. Володимира.

- 195 років від народження Вукола Михайловича Ундольського (1816–1864), російського вченого, бібліографа, бібліотекаря, археографа, першого історика бібліографії, дослідника рукописної книги та стародруків, першого колекціонера мініатюрних книжок, дійсного члена і бібліотекаря Товариства історії і старожитностей російських, укладача «Хронологічного покажчика слов’янсько-руських книг церковного друку з 1491 по 1854 р.», автора ретроспективної бібліографії слов’янських кириличних книг «Нарис слов’янсько-руської бібліографії», праць «Невідомі твори Стефана Яворського», «Нарис бібліографічних праць Росії», «Каталог слов’янсько-російських книг церковного друку бібліотеки О. І. Кастеріна» та ін., лауреата Демидівської премії.

- 195 років від народження Михайла Корнійовича Чалого (1816–1907), українського педагога, культурно-освітнього діяча, викладача російської мови гімназій Немирова, Ніжина, Білої Церкви, директора 2-ої Київської гімназії, учасника створення і поширення недільних шкіл в Україні, члена редколегії журналу „Киевская старина”, біографа Т. Г. Шевченка, автора наукових праць з питань історії народної освіти й культури України, книги «Життя і твори Тараса Шевченка» (1882).

- 180 років від народження Василя Лукича Спаського (1831–1884), українського педагога, освітнього діяча, статистика, одного з організаторів першої в Харкові чоловічої недільної школи, викладача історії й географії в навчальних закладах Харкова, члена статистичного комітету, учасника І з’їзду вчителів народних шкіл губернії, члена Харківського товариства поширення в народі грамотності, автора праць «Про викладання географії в гімназіях», «Про стан шкільної справи в Харківській губернії», «Характеристика Харкова щодо грамотності і освіти».

- 160 років від народження Ісмаїла Гаспринського (1851–1914), кримськотатарського діяча мусульманської культури, мислителя, педагога, письменника, послідовника К. Д. Ушинського, видавця першої в Криму тюркомовної газети «Терджиман» («Перекладач»), викладача російської мови в початкових школах і медресе, прихильника загальної освіти та реформи традиційної мусульманської освіти, ініціатора створення для кримськотатарських дітей новометодних шкіл, в яких він запровадив викладання російської, арабської і турецької мов та застосував екзамени й позакласні форми навчання, видавця газети «Міллет» («Нація») та журналів «Дитячий світ» і «Жіночий світ», автора підручників для початкової школи «Учитель дитини», «Турецька хрестоматія», методичного посібника «Книга для учителів», а також оповідань «Сонце зійшло», «Країна вічного блаженства», праці «Російське мусульманство – думки, замітки і спостереження мусульманина».

- 145 років від народження Єлизавети Іванівни Тихєєвої (1866–1944), російського педагога, однієї із засновників російської дошкільної педагогіки, організатора і віце-президента Товариства сприяння дошкільному вихованню в Петербурзі, викладача Інституту дошкільного виховання, Ленінградського педагогічного інституту імені О. І. Герцена, творця оригінальної системи дошкільного виховання, що відрізнялась від практики фребелівських дитячих садків і системи вільного виховання, нових методів організації дитячих ясел, садків, початкової школи, автора праць «Спосіб природного засвоєння дітьми грамоти», «Розвиток мови дошкільника», «Дитячий садок за методом Є. І. Тихєєвої» та ін.

- 140 років від народження Уїльяма Херда Кілпатрика (1871–1965), американського педагога, учня і послідовника Дж. Дьюї, викладача і професора педагогічного коледжу Колумбійського університету, прихильника прагматичної педагогіки, творця методу проектів у навчанні (чотири види), автора праць „Метод проектів”, „Основи методу”, „Хрестоматія з філософії педагогіки” та ін.

- 130 років від народження Димитра Кацарова (1881–1960), болгарського педагога, громадсько-політичного діяча, члена-кореспондента Болгарської АН, викладача Софійського університету, директора і викладача теорії освіти, педагогіки, дитячої психології Інституту фізичного виховання, засновника лабораторії експериментальної психології, прихильника ідей вільного виховання, педагогічних ідей Л. М. Толстого, видавця журналу „Вільне виховання”, автора праць «Професія і професіональна освіта», «Педагогічні перспективи», «Моральний розвиток і моральне виховання» та ін.

- 125 років від народження Миколи Юхимовича Шаповала (1886–1948), українського військового, громадсько-політичного та освітнього діяча, генерал-хорунжого армії УНР, учителя сільських шкіл, організатора українських народних шкіл на Волині та Холмщині, культурно-освітнього товариства «Січ» (у таборі полонених Райштадта), видавця шкільних підручників, щотижневика «Рідне слово», начальника Спільної юнацької школи Кам’янець-Подільська, керівника Української громади на еміграції (1919–1948) в Чехословаччині та Франції.

- 100 років від народження Дмитра Лавровича Сергієнка (1911–1984), українського педагога, біолога-методиста, одного з провідних учених-педагогів позашкільного виховання, директора Центральної дослідно-педагогічної агробіостанції, професора Київського університету імені Т. Г. Шевченка, автора методичних посібників і рекомендацій з біології, методики формування політехнічних знань, умінь і навичок, трудового навчання в сільській школі, зокрема «Підготовка учнів з біології до практичної діяльності в сільському господарстві», «Із досвіду класної і позашкільної роботи з біології в середній школі», «Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології. V–VIII класи», «Політехнічна освіта і трудове навчання в сільській школі» та ін.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України
 3. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 4. Рогова П.І., директор днпб україни ім. В. О. Сухомлинського, канд. іст наук Хемчян І.І (1)

  Документ
  У Києві 7-9 листопада 2007 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція „Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України”, яку відповідно до річного плану роботи Академії
 5. Рогова П.І., директор днпб україни ім. В. О. Сухомлинського, канд. іст наук Хемчян І.І (2)

  Документ
  У Києві 7-9 листопада 2007 р. відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція „Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі України”, яку відповідно до річного плану роботи Академії

Другие похожие документы..