Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Вопрос: Распространяется ли на акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, применяющие упрощенную систему налогообложения, обяза...полностью>>
'Документ'
Эмоциональный компонент выполняет особую функцию в структуре мотивации. Эмоция, возникающая в составе мотивации, играет важную роль в определении нап...полностью>>
'Документ'
акаталаземия сущ (врожденное отсутствие или низкий уровень каталазы крови, часто повторяющиеся инфекции и изъязвления десен, полости рта, носоглотки) ...полностью>>
'Доклад'
У нас сегодня седьмое по счету заседание, которое мы договорились называть обсуждением "Народного бюджета" на площадке Общероссийского наро...полностью>>

«Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса» зміст вступ. Розділ Ч. Діккенс – класик критичного реалізму. Розділ Художні засоби викриття соціальної нерівності та проблеми урбанізації у  творчості Ч. Діккенса

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота

«Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса»

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Ч. Діккенс – класик критичного реалізму.

Розділ 2. Художні засоби викриття соціальної нерівності та проблеми урбанізації у  творчості Ч. Діккенса.

2.1. Лондон у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста".

2.2. Урбаністичні мотиви в романі "Ніколас Ніклбі".

2.3. Художні засоби у романі Ч. Діккенса "Домбі і син".

Висновки.

Список використаних джерел.

Вступ

Актуальність теми дослідження. Різноманіття літературних і культурних явищ, зміна шкіл і напрямів, яскрава неповторність талантів, народження важливих методів в літературознавстві створюють неповторний вигляд XIX століття, динамікою і непередбачуваністю якого захоплювалися Бальзак і Гюго, Діккенс і Ж. Санд. Духовне життя Європи було інтенсивним і багатоаспектним. Але XIX ст. пов'язане і з формуванням сучасної науки про літературу, принципи осмислення духовного досвіду людини. До середини XVIII ст. в теорії словесності практичним керівництвом служили нормативні "Риторика" і "Поетика" Аристотеля. Зміна у відношенні до літератури, нормативна і ненормативна поетика, що відділилися, була серйозним поворотом, пов'язаним з розмежуванням природних, соціальних, гуманітарних наук. Невипадково взаємовідносини літератури з природними науками впливають істотним чином на формування психологічного аналітичного методу, що пізнає природу людини. Нормативна поетика володіла досить жорсткою схемою визначення якостей твору, з якими повинні були рахуватися автори. Ненормативна поетика поставила автора в більш вигідні умови. Розділивши природу (як об'єкт пізнання в природних науках) і людину як суб'єкт, гуманітарні науки сприяли принциповому збігу об'єкта і суб'єкта, оскільки вони вивчають людину.

У світову літературу Діккенс увійшов як чудовий гуморист і сатирик, як один з творців соціального реалістичного роману XIX ст. Він продовжив традиції письменників XVIII ст. – Філдінга і Смоллета, традиції романтиків, органічно включивши їх в свою художню систему. Його естетичний ідеал пов'язаний із ствердженням гуманізму, етичним пафосом, дійовим протестом проти соціальної несправедливості. Етично-естетичний ідеал Діккенса народний в своїй основі; він є вираженням народної мудрості і втілюється в образах, що зливаються з народною творчою стихією. Народні поняття про моральність, правду, красу і добро отримують своє заломлення в химерній стихії діккенсонівської творчості, виявляючись в казкових перетвореннях злих і безсердечних героїв в чуйних і добрих, в дивних збігах і щасливій випадковості.

Ще недостатньо досліджені фольклорні джерела художньої образності Діккенса, його зв'язку з народною творчістю, що виявляються і запам'ятовуються у наділених чистотою і ясністю образах дітей, молодих людей і старезних диваків, чиї серця несприйнятливі до зла, в жахливо-зловісних образах лиходіїв, в темі єдиноборства темних і світлих начал і торжества добра над злом.

Літературна діяльність Діккенса складає цілу епоху в розвитку національної культури Англії, в розвитку роману нового часу, що робить дослідження його творчості особливо актуальним.

Об’єктом дослідження курсової роботи є історія зарубіжної літератури ХІХ століття.

Предметом дослідження є художні принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні проблеми художніх принципів розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити значення творчості Ч. Діккенса в історії світової літератури;

– висвітлити художні засоби викриття соціальної нерівності та проблеми урбанізації у  творчості Ч. Діккенса.

Наукова новизна роботи полягає у спробі цілісно дослідити проблему художніх принципів розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації в трактуванні Ч. Діккенса. Автор використав широку джерельну базу з цих проблем, врахував здобутки вітчизняної та зарубіжної фахової літератури, що дало змогу повніше висвітлити вказану проблематику.

Матеріали і висновки курсової роботи можуть бути використані у навчально-педагогічній практиці шкіл, училищ тощо.

Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання, спостереження.

Розділ 1. Ч. Діккенс – класик критичного реалізму

Чарльз Діккенс відноситься до числа тих письменників, слава яких ніколи не меркнула ні при їх житті, ні після смерті. Питання стояло лише про те, що кожне нове покоління бачило в Діккенсі. Діккенс був володарем розуму свого часу, іменами його героїв називалися фірмові блюда і модні костюми, а лавка старовини, де жила маленька Нелл, дотепер привертає увагу численних лондонських туристів, що зацікавилися написом на скромному ветхому будиночку в центрі британської столиці: "Лавка старовини, прославлена знаменитим Діккенсом" [13, 156].

Великим поетом називали Діккенса його критики за легкість, з якою він володів словом, фразою, ритмом і образом, порівнюючи його за майстерністю лише з Шекспіром.

Хранитель великої традиції англійського роману, Діккенс був не менш блискучим виконавцем і інтерпретатором власних творів, ніж їх творцем. Він великий і як художник, і як особистість, як громадянин, що ратує за справедливість, милосердя, гуманність і співчуття до ближніх. Він був великим реформатором і новатором в жанрі роману, йому вдалося втілити в своїх творіннях величезну кількість задумів і спостережень.

Творцем самих сонячних усмішок був Діккенс для своїх сучасників. Людиною для всіх часів став він для подальших поколінь. Цікава точка зору В.Д. Набокова на творчість Ч. Діккенса. Саме цьому письменнику він присвятив цілий розділ в "Історії західної літератури" під ред. Ф.Ф. Батюшкова (1917). Набоков вважав Діккенса не тільки самим національним зі всіх англійських письменників, але й зрозумілим і дорогим всьому світу. Діккенс-романіст і людина нерозривно зв'язані. Більше того, можна сказати, що художня творчість не була для Діккенса чимось самодостатнім. Вона була лише одним із проявів – кінцевим, найбільш яскравим і повним – його могутньої особистості, його колосальній життєвій енергії. Діккенс завжди був і залишається для багатьох поколінь читачів дивним гуманістом. Набоков відзначив, що джерелами гуманізму служили письменнику багатий життєвий досвід, збагачений особливостями вразливої натури письменника, а виразилося це у відтворенні страждань принижених і ображених, зображенні психології нещасної дитячої душі, рясно вигодуваних сльозами і пафосом. "Етична чистота самого письменника народилася з тієї гігантської непохитної енергії волі, яка така характерна для всього подальшого життя його". Набоков надає особливе значення багатству фантазії Діккенса, примхливій різноманітності його вигадок. Діккенс був захоплюючим розповідачем, і всякий потрапляв під чарівливість його невичерпною фантазій. Творчий геній Діккенса створював образи живих людей, відмінних тільки тим від людей в плоті, що вони безсмертні. Порівнюючи Діккенса з Гоголем, Набоков писав: "Тільки небагато обдаровані тією вищою здатністю художнього синтезу, яка з тисячі найдрібніших рис, розсіяних в навколишній дійсності, збирає щось цільне, єдине і, вдихнувши в це ціле живу душу, збагатив світ типовою безсмертною людською особою". Персонажі Діккенса, як і Гоголя, живуть своїм самостійним життям, незалежним ні від фабули, ні від наміру автора. Вони й історично конкретні – в них відобразилися і національні, і специфічні риси епохи. Але разом з тим вони вічно юні, вічно нові, загальнолюдяні, загальнозрозумілі саме цими своїми загальнолюдськими рисами [13, 157].

Діккенс народився в 1812 р. в Портсмуті в сім'ї урядовця морського відомства. Мати його не могла гордитися благородним походженням, оскільки її батьки були слугами в багатих домах. Головне, що створювало певну атмосферу в домі і допомогло Діккенсу надалі стати письменником, людиною з невичерпною вірою в добро і справедливість, – це оптимізм і стійкість в умінні переносити життєві знегоди. А їх випали на частку сім'ї Діккенсів немало. Все, що потім увійшло до його романів, було вистраждано, пережито і оцінено самим письменником. Світ Діккенса гармонійний, і ключі від нього знаходяться в дитинстві. Чарльз не дістав класичної англійської освіти, хоча в роки відносного матеріального благополуччя він відвідував школу. Саме життя примушувало його займатися самоосвітою. Десятилітнім хлопчиком Чарльз працював на фабриці вакси, що належала одному з його далеких родичів, що, втім, не заважало господарю не виділяти Чарльза серед інших хлопчиків. Ставши парламентським стенографом і репортером, Ч. Діккенс навчився швидко схоплювати головне, формувати власну думку, миттєво реагувати на побачене. Крім того, в юнака були явні акторські здібності, якими нерідко гордився його батько, примушуючи сина розігрувати домашні спектаклі перед гостями. Емоційне, образне мислення Чарльза, що дарувало йому природою, розвивалося під впливом життєвих знегод і стоїчного сприйняття невдач.

Турбування про ближніх – риса характеру Діккенса, яка повністю виявилася в його відношенні до своїх дітей (їх було 9: 7 синів і 2 дочки) і дітей свого брата [13, 158].

Ці особливості натури Діккенса не були простою данню вікторіанської моралі, що проповідує співчуття до чужого горя і християнську допомогу ближнім. Вона була зумовлена життєвими обставинами, в яких опинився майбутній письменник ще в дитинстві і юності, історичною епохою, в якій були сусідами блиск і пишність з убогістю і безправ'ям, процвітання і прогрес – з неписьменністю і поневоленням, палацами вельмож і робочими домами для сиріт.

Твори Діккенса мали успіх у всіх шарів англійського суспільства. І це не було випадковістю. Він писав про те, що добре відоме кожному: про сімейне життя, про сварливих дружин, про картярів і боржників, про пригноблення дітей, про хитрих і спритних вдів, що заманюють в свої мережі легковірних чоловіків. Сила його дії на читача була схожа на вплив акторської гри на публіку (а Діккенс продовжував брати участь у любительських спектаклях все життя). Публічні читання Діккенса складали частину його творчої лабораторії художника. Вони служили йому засобом спілкування з своїм майбутнім читачем, перевірки життєвості його ідей, створених їм образів.

Більше інших своїх сучасників Діккенс був виразником совісті нації, того, що він любив, чому поклонявся, в що вірив і що ненавидів; письменником, твори "якого неможливо було читати без гарячої симпатії і зацікавленості". Таким увійшов Діккенс у велику літературу.

Журналістська кар'єра дуже допомогла Діккенсу в нарисах і нарисах, ескізах і зарисовках із натури підійти до створення свого художнього світу. Перший твір Діккенса "Нариси Боза" (1833-1836) був своєрідною прелюдією до його романної творчості. Жанр нарису дозволив йому передати свої враження від баченого в контрастних по характеру епізодах, відтворюючих життя Лондона. Вони дуже різноманітні і малюють побут і вдачі британської столиці. Ніякого загального сюжетного стрижня в них немає, окрім, мабуть, самого вигляду Лондона. Жартівливість закладена в назві твору. Боз – дитяче жартівливе прізвисько Чарльза, яке потім перейшло до його сина.

Діккенс народився в передмісті міста Портсмута в сім'ї урядовця морського відомства. Тут, а також в містечку Чатемі пройшло його дитинство. Воно рано кінчилося: з десятилітнього віку, коли сім'я Діккенса переїхала до Лондона, а його батько за несплату боргів був посаджений у в'язницю, майбутньому письменнику довелося самому заробляти собі на життя. Діккенс не любив згадувати про цю пору свого життя – про роботу на фабриці вакси, про самотність у великому місті, про переслідуюче його відчуття голоду, але все це увійшло до його романів, серед героїв яких головне місце належить дітям. Олівер Твіст, Флоренс і Поль Домбі, малятко Нелл – всі ці образи назавжди увійшли до свідомості читачів. Багато подій життя письменника заломилися в романі "Девід Копперфілд". Звертаючись до днів дитинства Діккенса, його біографи писали про те, що "в лондонських нетрях він, сам того не підозрюючи, діставав свою справжню освіту... блукаючи по місту і його похмурих околицях, він непомітно для себе здобував матеріал, з якого йому належало створювати своїх героїв". Зіткнувшись зі стражданнями і несправедливістю, Діккенс – і в цьому сила і своєрідність його особистості – не втратив властиві йому гумор і оптимізм, він знайшов в собі сили подолати страждання і не втратив інтерес до життя і людей. Про це дуже вірно писав в книзі про Діккенса англійський письменник Р. Честертон: "...фабричні колеса... виготовляли ваксу і між ділом вони виготовили найбільшого оптиміста століття. Якщо він бачив світ в рожевому світлі, цей погляд народився на фабриці, де виготовляли чорну ваксу. Чарльз Діккенс, що провів у стражданнях ті роки, коли ми звичайно щасливі, пізніше, дорослим радів там, де інші плакали" [13, 158].

Діккенс любив читати і мріяв вчитися. Коли справи сім'ї поправилися, він зумів закінчити школу. В п'ятнадцять років він став розсильним в одній з суддівських контор, потім переписувачем паперів і ділових листів. Він добре познайомився з системою англійського судочинства, був присутнім на судових засіданнях, слухаючи виступи суддів і адвокатів. Молодий Діккенс був захоплений театром, мріяв про кар'єру актора, але важке становище сім'ї вимагало постійного заробітку. Він вивчає стенографію і отримує місце парламентського репортера. До його обов'язків уходить присутність на засіданнях палати общин, стенографування мов ораторів і складання кореспонденції для газет. Він залучається до середовища лондонських журналістів. Як кореспондент він побував в багатьох містах Англії, спостерігав за ходом виборів, був присутній на всякого роду заходах. Все це дозволило Діккенсу познайомитися з парламентаріями і їх вдачами. В 1833 р. в одній з газет була опублікована його перше оповідання. В лютому 1836 р. вийшла його перша книга – "Нариси Боза", що принесла популярність автору.

Книга нарисів складається з чотирьох циклів: "Наш прихід", "Картинки з натури", "Лондонські типи", "Розповіді". Всі нариси присвячені життю Лондона і його мешканців. Автор так визначив свою задачу: дати "зарисовки справжнього життя і вдач". В нарисах зображено життя мешканців бідних кварталів Лондона, вуличні події, містяться описи лондонських типів. Майстерність гумориста поєднується тут з цікавістю до проблем соціального характеру. Діккенс – не тільки гострозорий спостерігач і дотепний розповідач; його нариси зігріті співчуттям до знедолених, обдурених життям людей. Страшну картину вбогості малює письменник в нарисі "Помічник судового слідчого". Страждання нещасної матері і її голодних дітей викликають не тільки співчуття, але і обурення соціальною несправедливістю.

Зі сторінок книги Діккенса встає галасливий і багатоликий натовп – дрібні чиновники, модистки, "благородні обідранці", актори, скупники вживаних речей. Їх характери і долі розкриваються не тільки на фоні, але й у зв'язку з життям величезного міста, яке Діккенс так добре знав і відчував. Він був співаком Лондона, письменником-урбаністом, поетом вулиць, площ і набережних. Діккенсу-нарисовцю властива майстерність короткої виразної характеристики персонажа і майстерність опису людського натовпу. Його герої шумно веселяться в театрі, із захопленням стежать за витівками клоунів на ярмарку, чудово відчувають себе у вуличному гармидері. І разом з тим багато хто з них самотній в багатолюдному натовпі. "Дивно, з якою байдужістю відносяться в Лондоні до життя і смерті людей. – пише Діккенс в "Думках про людей". – Людина не викликає ні в кому ні співчуття, ні ворожнечі, ні навіть холодної цікавості; ніхто, за винятком її самої, нею не цікавиться. Коли вона помирає, не можна навіть сказати, що його забули – адже ніхто не згадував про неї за життя" [13, 159].

У першій книзі Діккенса – багато тем і образів його подальших романів. "Нариси Боза" – пролог до творчості Діккенса-романіста. Долі простих людей, контрасти убогості й багатства, парламент і суд, театр і побут акторів, закутки і вулиці Лондона – все це знову виникне і розгорненеться на сторінках його романів.

Популярність дійшла до Діккенса рано і впродовж всіх тридцяти п'яти років його літературної діяльності (1835-1870) не слабшала. Коли найближчий друг Діккенса, літератор Джон Форстер, одного разу назвав його Inimitable – неповторним, вся країна почала називати так свого улюбленого письменника. Визначення Форстера відобразило почуття багатьох тисяч людей – навіть тих, які про Діккенса тільки знали, але його не читали, а деколи навіть не могли прочитати. Він рано став легендою – міфом вікторіанської Англії. Діккенса почали називати "совістю нації", "захисником нужденних і знедолених". І що б деколи не намагалися писати про його книги інші рецензенти, – справа не мінялася: в представленні всієї країни Діккенс залишався першим і найзнаменитішим письменником Англії, більш того – став поступово людиною-міфом [9, 126].

Коли Е. Вілсон в статті "Романіст для всіх часів" сказав: "В його час жоден письменник у всьому світі не мав свій в розпорядженні такої величезної аудиторії, як Діккенс", – він нічого не перебільшив [9, 127].

Якщо автор "Записок Піквікського клубу" (1836) вже завоював широку популярність, то до п'ятдесяти років про нього вже існував переказ, що перетворив живу і дуже земну людину на втілення чарівної казки. Цю казку сучасна англійська критика називає "казкою про Санта-Клауса" – тобто про різдвяного Діда Морозі. Діккенс жив і писав у ті ж роки, що й ряд інших найбільших художників слова, по-справжньому значних і залишивших помітний слід у віках, але популярність їх в середині XIX століття не може йти в порівняння з його популярністю.

Втім, надалі доля популярності Діккенса склалася вельми химерно.

Будучи художником величезної сили і людиною незвичайної переконаності, Діккенс ніколи не обмежувався задачею одного живописання – він завжди стояв на передньому краю громадянського мистецтва. Бачивши несправедливість, він не міг проходити мимо неї. Бачивши суспільне зло, він уважав своєю задачею негайно братися за його викриття і тим самим виправлення. Так було тоді, коли він, будучи парламентським репортером, увійшов до літератури на початку 30-х років, так було майже до кінця його життя. Які об'єктивно були погляди і ідеали Діккенса – інша справа, але боровся він до кінця за те, що в його уявленні було справедливістю.

Діккенс підпорядковував своє мистецтво усвідомленій ідейній "місії". Це служіння "місії" пояснює легенду про Діккенса в широких колах англійського народу. Те, чого не приймали ні від Дізраелі, ні від Кінгслі, ні навіть від Карлейля, від Діккенса приймали і Діккенсу прощали самі різні шари суспільства, включаючи правлячі кола вікторіанської Англії [9, 127].

Діккенс почав у своїй країні втрачати популярність вже в перше десятиріччя після своєї смерті. Перші серйозні критичні зауваження про його мистецтво виказав Г. Льюїс у своїй статті в "Фортнайтлі рев'ю" в 1872 році. Переоцінка його спадщини поглибилася на рубежі століть, але особливо на початку XX століття.

За винятком Честертона, Гіссінга і Шоу, ніхто з інтелектуалів не хотів підтримувати уявлення про легендарного Діккенса. Особливо безумовно висловлювалися в цьому напрямі декаденти і естети "першої" і "другої" хвилі, спочатку О. Уайльд, а пізніше, в 10-х роках XX століття, високолобі естети Блумсбері – В. Вулф і її гурток. Підтримували реакцію проти Діккенса і послідовники Генрі Джеймса. В 10-30-х роках популярність автора "Записок Піквікського клубу" і "Девіда Копперфілда" опустилася до найнижчого рівня, і інтелектуали зарозуміло говорили про Діккенса як про письменника, якого читають лише діти, а вивчають хіба лише за шкільною і університетською програмою [9, 128].

Вслід за "елітою" Блумсбері про уявний "примітивізм" мистецтва Діккенса, розрахованого нібито лише на малоосвічені маси, довго говорили і консервативні літературознавці. Якщо про нього на початку століття і писали, то переважно в інтонації критичній, розвінчуючи його і як письменника, і як людину. Діккенса не переставали читати демократичні шари суспільства і так звана "середня" інтелігенція, але літературна еліта зневажливо заявляла: "Хто нині читає Діккенса?!" В цій зневажливій формулі містилася ціла концепція – підтекст цього "хто" абсолютно очевидний [9, 130].

Відійшов у минуле ореол міфу і казки. Оцінки сталі тверезішими і в той же час глибшими і тоншими. Багато що встало на свої місця. В світлі великих і серйозних робіт великих англійських дослідників, що з'явилися за останні десятиріччя, – досліджень, що належать ученим вельми різних напрямів і поглядів, – Діккенс представ у нових аспектах його мистецтва, глибше йде розбір художньої своєрідності цього мистецтва, вивчається композиція, будова його романів, роль символічних узагальнень в них, способи проникнення письменника в психіку героїв, що зображаються, і т.п.

Хто б не писав про Діккенса з серйозних і думаючих літературознавців Англії і США, всі наголошують на великій складності мистецтва письменника, складність, мимо якої, як правило, проходила вікторіанська критика і тим більше ті представники "традиційної" концепції, для яких мистецтво Діккенса майже примітивне, стоїть майже на рівні лялькового театру.

У творчості Діккенса виділяють чотири періоди. Перший – ранній період – припадає на 1833-1841 рр. В цей час написані "Нариси Боза", "Посмертні записки Піквікського клубу", "Пригоди Олівера Твіста", "Життя і пригоди Ніколаса Никльбі". В другий період – 1842-1848 рр., співпадаючий з часом підйому робочого руху в Англії, написано "Американські замітки", "Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта", "Різдвяні розповіді" ("Різдвяна пісня в прозі", "Дзвони" і "Цвіркун на печі"), "Домбі і син". Третій період охоплює 1849-1859 рр. Він відкривається романом "Девід Копперфілд"; в цей же період написані "Холодний дім", "Важкі часи" і "Крихітка Дорріт". В останнє десятиріччя свого життя – 60-і рр. – Діккенс створює "Великі очікування", "Наш спільний друг", починає, але не встигає завершити роман "Таємниця Едвіна Друда" [14, 167].Скачать документ

Похожие документы:

  1. Олександр Сич

    Документ
    У навчальному посібнику викладені події, проаналізовані процеси та явища, що відбувалися в Сполучених Штатах Америки в період між першою та другою світовими війнами.

Другие похожие документы..