Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Нейролингвистическое программирование — одно из рево­люционных открытий конца столетия, семимильными шагами завоевывающее мир, значимостью не уступаю...полностью>>
'Закон'
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 106 «О создании Национальной комиссии по правам ребенка» (Собрание указов Президент...полностью>>
'Литература'
Чтоб подчас не спал ночей, - Лишь была б она с наваром Да была бы с пылу, с жару - Подобрей, погорячей; Чтоб идти в любую драку, Силу чувствуя в плеч...полностью>>
'Доклад'
120 стран в Азии, Африке и Латинской Америке относятся к развивающимся странам. В них проживает 2/3 населения Земли, из них 2,6 млрд. людей живет, че...полностью>>

Питання для складання іспиту з дисципліни “Філософія”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання для складання іспиту з дисципліни Філософія”

1.Сутність і призначення філософії.

2.Філософія – любов до мудрості (любомудріє).

3.Філософія і наука.

4.Філософія і релігія.

5.Методи філософії (феноменологія, діалектика).

6.Східна філософія (буддизм, даосизм, конфуціанство).

7.Давньогрецька міфологія як передумова філософії.

8.Мілетська школа: Фалес, Анаксімандр, Анаксімен.

9.Піфагор і його школа.

10. Вчення про Логос (Геракліт, стоїки).

11.Елейська школа (Парменід, Зенон).

12.Метод Сократа (маєвтика, вчене не-знання).

13.Філософія Платона. Вчення Платона про державу.

14.Класична філософська система Арістотеля.

15.Кініки.

16.Патристика (Василій Великий, Григорій Богослов, Діонісій Аеропагіт).

17.Філософія ісіхазму (Максим Сповідник, Григорій Палама).

18.Західноєвропейський раціоналізм (Декарт, Паскаль).

19.Німецька класична філософія (Кант, Гегель).

20.Ф.Ніцше: “воля до влади”.

21.Філософія психоаналізу – З.Фрейд.

22.Феноменологія: М.Гайдегер.

23.Екзистенціалізм: Сартр, Х.Яннарас.

24.Філософська думка Київської Русі.

25.Острозька Академія. Братські школи.

26.Філософія Г.Сковороди.

27.Поняття спорідненої праці у Г.Сковороди.

Література

1.Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006.

2.Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. Навч. посібн. - К., 1995.

3.Вундт В. Введение в философию. - М., 2001.

4.Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гадарики. 2002.

5.Філософія. Навч. посібн. / під ред. Надольного І. - К., 2005.

6.Філософія. Навч. посібн. / ред. Осічнюк Ю. - К., 2003.

7.Філософія. Підручник. / ред. Горлач М. – Харків, 2001.

8.Радугин А.А. Философия. Курс лекций. Учебное пособие. – М., 2004.

9.Філософія. Курс лекцій. / І.В. Бичко та ін. – К., 1993.

10.Философский энциклопедический словарь. – М., 1986.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни «Філософія» для всіх спеціальностей ухвалено

  Документ
  Укладачі програми: Арутюнов В. Х., канд. філос н., проф.; Деркач В. Л., канд. філос. н., доц.; Зирянов Є. В., канд. філос. н., доц.; Іванченко А., канд.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (2)

  Документ
  Мета: вивчити та проаналізувати основні принципи, через які реалізують себе політичні процеси, визначити їх сутність, логіку здійснення взаємодетермінації політичних відносин.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (15)

  Документ
  Завдання: розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.
 4. Методичні вказівки з дисципліни «державне управління» для слухачів магістратури, які навчаються за заочно-дистанційною формою

  Реферат
  Для самостійного вивчення слухачі використовують «Методичний посібник» та «Конспект лекцій» з дисципліни, які розміщені на сайті в електронному варіанті, а також іншу літературу, короткий перелік якої вміщено у цих методичних вказівках.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (4)

  Документ
  Мета навчальної дисципліни: проаналізувати й осмислити основні тенденції соціокультурного розвитку сучасності. Завдання: охарактеризувати постмодернізм як загальнокультурне явище сучасності, простежити провідні економічні, політичні,

Другие похожие документы..