Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос...полностью>>
'Документ'
В связи с требованиями ТПНД Борзинского и Оловянинского районов УНД ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и в целях изучения и отработки мер пожарной ...полностью>>
'Учебник'
Население России. Численность и размещение населения. Воспроизводство населения. Структура и занятость населения России. Миграции населения. Особенно...полностью>>
'Кодекс'
Адміністративно-процедурний кодекс України з метою утвердження і реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпеченн...полностью>>

Я 2010 року проведено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови в Снятинській зош І ііі ступенів імені Василя Стефаника

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Д О В І Д К А

про стан викладання та рівень навчальних досягнень

учнів Снятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Василя Стефаника

з англійської мови

На виконання плану роботи відділу освіти Снятинської райдержадміністрації на 2010 – 2011 навчальний рік в період з 24 листопада по 08 грудня 2010 року проведено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови в Снятинській ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Василя Стефаника. Узагальнення вивченого питання проведено відповідно до пам’ятки на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предмета, співбесід з учителями та учнями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та позакласних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

Англійську мову в школі викладають:

 • Пилип'юк Діана Дмитрівна – освіта вища, вища категорія, звання «Старший вчитель», «Відмінник освіти», стаж педагогічної роботи 46 років, у цьому навчальному році викладає у 4-А, 5-А, 6-А, 7-В, 8-В, 9-А класах.

 • Тимофійчук Галина Несторівна, - освіта вища, вища категорія, звання «Старший вчитель», стаж педагогічної роботи 29 років, у цьому навчальному році викладає в 11 класі.

 • Теличак Надія Ярославівна - освіта вища, друга категорія, стаж педагогічної роботи 7 років, у цьому навчальному році викладає у 6-Б, 5-Б, 7-В, 8-Б, 9-А, 9-Б класах.

 • Жуліхіна Наталія Михайлівна - освіта вища, друга категорія, стаж педагогічної роботи 7 років, у цьому навчальному році викладає у 2-А, 2-Б, 10 класах.

 • Карп'юк Юлія Василівна - освіта вища, спеціаліст, стаж педагогічної роботи 2 роки, у цьому навчальному році викладає у 3-А, 4-В, 5-А, 6-А, 7-Б, 8-А класах.

 • Питель Галина Андріївна - освіта вища, спеціаліст, стаж педагогічної роботи 1 рік, у цьому навчальному році викладає у 3-А, 3-Б, 4-Б, 6-Б, 9-Б класах.

Пилип’юк Діана Дмитрівна вміло володіє класом, формує свідоме відношення до навчання, забезпечує зацікавленість учнів до вивчення іноземної мови. Основна цінність уроків вчителя в закріпленні граматичного матеріалу. Мова педагога грамотна, багата, емоційна, завантаженість на уроках відповідає віковим особливостям та можливостям учнів, приділяється велика увага роботі з підручником. Діана Дмитрівна систематично використовує технічні засоби навчання. Вчитель акцентує увагу учнів на переказ тексту з розумінням інформації, вміло здійснює установки для спілкування. Вона використовує принципи комунікативності, цілеспрямованості, ситуативної навчальної діяльності учнів. Зміст нових підходів до викладання іноземної мови – така проблема повсякчас турбує педагога. Проблемне навчання, різноманітні прийоми активізації учнів, систематичне повторення вивченого забезпечує високу результативність її педагогічної праці. Досвід вчителя занесений в районну картотеку. Діана Дмитрівна проводила заняття майстер-класу для молодих вчителів району. За останні три роки 9 учнів педагога були призерами районних олімпіад, а 2 учнів перемогли на обласних змаганнях.

Тимофійчук Галина Несторівна – доброзичлива у спілкуванні з дітьми, має педагогічний такт. Вчитель реалізує принципи науковості, доступності, зв’язку навчання з життям. Удосконалення методики роботи з текстами художніми, науково-популярними, публіцистичними – характерне в педагогічному доробку. Багато працює з учнями диференційовано, привчає їх до роботи із додатковою літературою, залучає школярів до краєзнавчої пошукової роботи. Широко практикує такі ефективні методи навчання як ділові ігри, моделювання і демонстрація нестандартних уроків, обмін досвідом. Її уроки змістовні, цікаві і глибоко продумані, насичені новою інформацією, активною творчою діяльністю учнів. Учні ретельно ведуть зошити і словники, багато творчих завдань виконують письмово, що дає можливість вчителю накопичувати оцінки, оцінити світосприйняття ними тих чи інших проблем, які обговорюються на уроках .Галина Несторівна приділяє велику увагу позакласній роботі, готуючи конкурси, вечори та зустрічі. Її учні є переможцями районних та обласних олімпіад з англійської мови.

Теличак Надія Ярославівна доцільно визначає ступінь реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань уроків, звертаючи увагу на граматичну основу комунікативного мовлення. Вчитель використовує наочність та технічні засоби навчання. Форми і методи роботи педагог вибирає з метою формування в учнів навичок читання та говоріння. Учні вміло застосовують досвід, набутий у вивченні рідної мови. Надія Ярославівна чітко планує уроки і передбачає розвиток дитячих здібностей.

Жуліхіна Наталія Михайлівна працює над проблемою розвитку мислення школярів, формування творчої особистості. Вчитель залучає всіх учнів до активної і посильної участі у вирішенні відповідних завдань, навчає учнів систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал. Щоб заняття були цікавими, емоційними, практикує нестандартні уроки. Учнів 2-А класу навчає за Оксфордськими підручниками. Вміло і творчо реалізує навчально-виховні завдання предмета, розвиває самостійність учнів. Її учні є переможцями районних та обласних олімпіад з англійської мови.

Карп'юк Юлія Василівна цілеспрямовано працює над гармонійним розвитком особистості засобами іноземної мови. У навчально-виховному процесі вчитель віднаходить місце проблемам формування та розвитку мовної культури учнів. Здійснюючи індивідуальний підхід до учнів, Юлія Василівна забезпечує добру результативність своїх уроків. ЇЇ вихованці стали призерами районної олімпіади з англійської мови.

Питель Галина Андріївна активізує пізнавальну діяльність учнів на уроках. На заняттях виявляє добрий рівень професіоналізму, творчості, ініціативи,володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, забезпечує результативність праці учнів, розумне використання знань на практиці.

Навчання учнів англійської мови відбувається в класних приміщеннях. На 100 % учні забезпечені підручниками, вчителі використовують підручники Оксани Карп’юк, як це передбачено нормативною базою викладання предмета. Недостатнє забезпечення викладання англійської мови всіма навчально-методичними комплектами (аудіо- та відеоматеріалами, книжками для домашнього читання, текстовими завданнями) створює певні труднощі в розвитку здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Є ще багато проблем щодо дообладнання кабінетів саморобними дидактичними матеріалами, придбання словників та іншої довідкової літератури. Доцільно проведено систематизацію навчально-наочних посібників, роздаткового матеріалу по класах за темами, раціональність їхнього розміщення дає змогу економити дорогоцінний час як на уроках, так і в процесі підготовки до них. Разом із тим наявна наочність, технічні засоби навчання не завжди використовуються Теличак Н.Я., Карп'юк Ю.В., що значно знижує ефективність навчально-виховного процесу безпосередньо на уроках.

Достатньо повільно впроваджуються у практику викладання англійської мови електронні засоби, які могли б урізноманітнити навчальний процес, відкрити нові шляхи диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів.

Учителі англійської мови обізнані зі структурою та вимогами навчальної програми, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, методичними рекомендаціями щодо викладання іноземних мов у поточному навчальному році.

Через систему колективної методичної роботи шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, самоосвітню роботу (опрацювання фахової, методичної літератури, публікацій фахових періодичних видань) педагогами вивчаються інноваційні технології, інтерактивні форми організації активної спільної діяльності вчителя і учнів на уроці та впроваджуються їх елементи в практику роботи, а саме тестові завдання (Пилип'юк Д. Д., Тимофійчук Г. Н.), інтерактивні вправи (Теличак Н. Я.), ігрові ситуації (Карп’юк Ю.В., Питель Г.А.), проблемне навчання (Жуліхіна Н.М.).

Пилип'юк Д. Д. і Теличак Н. Я. були учасниками Всеукраїнського тренінгу «Впровадження елементів критичного мислення на уроках іноземної мови» та застосовують дану технологію у своїй роботі, а Тимофійчук Г.Н. працює за проектною технологією, про що ділиться з колегами на засіданнях обласної творчої групи вчителів французької мови. Жуліхіна Н. М. є учасником міжнародного проекту «Лідери освітніх ініціатив» та брала участь в програмі Британської Ради «Підготовка вчителів англійської мови он-лайн (для роботи з молодшими школярами)», а Питель Г. А. є координатором міжнародного проекту Корпусу Миру США в Україні «Викладання англійської мови». З 10 грудня 2010 року в школі буде працювати волонтер Корпусу Миру, дякуючи зусиллям адміністрації школи і вчителів англійської мови.

Календарне планування складено відповідно до вимог навчальних програм, якісно виконується навчальна програма щодо кількості проведених на час вивчення уроків та виконання всіх видів мовленнєвої діяльності. Аналіз поурочних планів засвідчує ретельність підготовки до уроків усіх педагогів, а за плануванням, яке проводить Пилип'юк Д. Д. чітко простежується системність у плануванні різних типів уроків, застосуванні активних форм роботи з формування комунікативних компетентностей школярів. Це переконливо підтверджує високі вміння вчителя моделювати навчально-виховний процес на уроках відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики та з урахуванням конкретних умов навчання.

Відвідані уроки, співбесіди, проведені з учителями та учнями, засвідчують високий рівень демократизму та гуманізму у взаємовідносинах між учасниками навчально-виховного процесу як на уроках, так і в позакласній роботі з англійської мови, особливо на уроках у Тимофійчук Г.Н., Жуліхіної Н.М., Карп’юк Ю.В., де постійно панує атмосфера довіри, доброзичливої обстановки педагогічного спілкування, уважного і тактовного ставлення до учнів.

З урахуванням вимог пояснювальної записки навчальної програми, змісту навчального матеріалу уроку, вимог до мовленнєвої підготовки учнів на кожному уроці вчителями оптимально визначаються і здебільшого повністю реалізуються освітні, виховні та розвиваючі цілі уроків. При цьому основна увага акцентується на формуванні в учнів усвідомлення ролі іноземної мови в цілому і англійської зокрема у житті людини, на засвоєння учнями знань мовних явищ, понять за допомогою яких сприймається дійсність, на розуміння учнями власного мовлення, оволодіння знаннями про історію, культуру та традиції Англії.

У процесі вивчення англійської мови вчителями ефективно реалізуються основні дидактичні та методичні принципи: комунікативної спрямованості навчання, ситуативної та тематичної організації навчального матеріалу, свідомого навчання, урахування вікових особливостей учнів, взаємопов’язаного навчання, видів мовленнєвої діяльності.

Більшість відвіданих уроків характеризуються мовленнєвою спрямованістю, що сприяє формуванню чотирьох її видів: аудіювання, говоріння, читання, письмо, комунікативною спрямованістю від початку до кінця. Вивчення усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається інтегровано.

Види діяльності на уроках вибираються учителями з урахуванням мети і завдань, вікових особливостей та інтересів учнів. Так, у початкових та старших класах Жуліхіна Наталія Михайлівна будує уроки таким чином, що вони набувають розвивального характеру, в процесі яких одні види діяльності переходять в інші. Пріоритет надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Пилип'юк Діана Дмитрівна вміло проводить інтегрування англомовної діяльності з різними видами практичної: руховою, ігровою, трудовою, образотворчою, широко використовує елементи гри, змагання, приховані форми контролю, оптимально поєднує індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю у парах. Поряд із цим не ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення фонетично, лексично і граматично. Часто типовою формою занять виступає театралізована гра на уроках Карп'юк Юлії Василівни. Такі вправи часто відіграють допоміжну роль і використовуються в контексті з комунікативними завданнями і підпорядковуються їм. На достатньому рівні в межах програмних вимог у молодших школярів Питель Галина Андріївна формує початки фонетики, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма. Вдало використовує ситуативні і тематичні малюнки та картини, схеми, таблиці, роздатковий матеріал для парної та індивідуальної роботи, фонограми. Тимофійчук Галина Несторівна в 11 класі оптимально будує навчально-виховний процес на уроці, творчо застосовуючи матеріал підручника, посібників, додаткової літератури. Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи школярів, активізує їхню розмову і пізнавальну діяльність, дає змогу ефективно виконувати основну вимогу програми щодо комунікативної спрямованості навчання іноземної мови.

Мовлення вчителів виразне, зразкове, переконливе, різноманітне за засобом вираження думки, є зразком для наслідування. Учителі прагнуть до дотримання співвідношення тривалості англійського і українського мовлення на уроці.

Належна увага приділяється вчителями англійської мови позакласній роботі з предмета. Так, Пилип'юк Діана Дмитрівна і Тимофійчук Галина Несторівна постійно проводить позакласну індивідуальну роботу з учнями, які виявляють інтерес до вивчення мови. Вони готують повідомлення і доповіді про Анлію, про знаменні дати і події, розучують пісні, вірші, уривки з літературних творів англійською мовою.

У процесі вивчення рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови основна увага акцентувалася на рівні сформованості основних комунікативних умінь відповідно до вікових особливостей учнів: уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах), розуміти зі слуху зміст автентичних текстів, здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань, адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою, уміння використовувати за необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Проведені діагностування показали такі результати

Клас

Учитель

Учнів за списком

Виконували завдання

Форма проведення діагностування

Справилися із завданнями на

в.р

д.р

с.р

п.р

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

4-А

Пилип'юк Д. Д.

29

21

Читання

6

29

9

42

6

29

-

-

5-А

Пилип'юк Д. Д.

26

18

Читання

5

28

10

56

3

16

-

-

6-А

Пилип'юк Д. Д.

17

16

Говоріння

12

75

4

25

-

-

-

7-В

Пилип'юк Д. Д.

23

17

Письмо

5

29

5

29

7

42

-

-

8-В

Пилип'юк Д. Д.

21

13

Письмо

3

23

2

15

4

31

4

31

9-А

Пилип'юк Д. Д.

15

14

Говоріння

7

50

4

29

3

21

-

Разом

131

99

38

38

34

34

23

24

4

4

11

Тимофійчук Г.Н.

16

11

Письмо

3

28

4

36

4

36

-

-

6-Б

Теличак Н. Я.

16

16

Говоріння

1

6

-

-

9

56

6

38

5-Б

Теличак Н. Я.

16

16

Письмо

2

13

5

31

3

19

6

37

7-В

Теличак Н. Я.

23

23

Аудіювання

2

9

3

13

10

43

8

35

8-Б

Теличак Н. Я.

22

22

Читання

-

-

4

18

12

55

6

27

9-А

Теличак Н. Я.

15

15

Говоріння

-

-

6

40

4

27

5

33

9-Б

Теличак Н. Я.

15

15

Письмо

3

20

7

47

2

13

3

20

Разом

107

107

8

7

25

23

40

37

34

33

10

Жуліхіна Н.М.

28

19

Письмо

4

21

9

47

4

21

2

11

3-А

Карп’юк Ю.В.

16

12

Говоріння

4

33

5

42

3

25

-

-

4-В

Карп’юк Ю.В.

18

17

Письмо

7

41

3

18

4

23

3

18

5-А

Карп’юк Ю.В.

20

20

Говоріння

3

15

4

20

12

60

1

5

6-А

Карп’юк Ю.В.

9

9

Аудіювання

-

-

2

22

7

78

-

-

7-Б

Карп’юк Ю.В.

23

20

Говоріння

3

15

5

25

6

30

6

30

8-А

Карп’юк Ю.В.

22

19

Читання

8

42

4

21

5

26

2

11

Разом

114

97

25

26

22

23

38

39

12

12

3-А

Питель Г.А.

14

14

Говоріння

7

50

7

50

-

-

-

-

3-Б

Питель Г.А.

14

9

Говоріння

4

44

4

44

1

12

-

-

4-Б

Питель Г.А.

20

20

Говоріння

4

20

7

35

9

45

-

-

6-Б

Питель Г.А.

15

12

Аудіювання

-

-

4

33

7

58

1

9

9-Б

Питель Г.А.

15

13

Говоріння

-

-

8

62

3

23

2

15

Разом

78

68

15

22

30

44

20

29

3

5

Найбільш характерними недоліками є:

 • недостатній розвиток фонематичного слуху (4-Б);

 • невміння вільно оперувати засвоєним лексичним матеріалом у подібних мовних ситуаціях ( 5-А клас);

 • труднощі у творчому комбінуванні лексико-граматичного матеріалу для висловлення власного ставлення до певних подій та фактів, аргументації власних суджень (10 клас);

 • недосконалі прийоми, а в деяких випадках і повна їх відсутність, роботи з додатковою літературою (словниками, текстами різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння тексту) (9-Б клас).

Наявні недоліки у мовній підготовці учнів з англійської мови нерідко спричинені недотримання вимог рекомендацій навчальних комплектів щодо розвитку аудіювання, здійснення диференційованого та індивідуального підходів до навчання читання, усного та писемного мовлення, комплексного оволодіння фонетичною, лексичною і граматичною сторонами мови. Логічні зорові, слухо - зорові навчальні опори у процесі роботи Теличак

Н. Я. застосовуються не повністю і нераціонально. Мало використовуються на уроках такі резерви підвищення результативності навчання учнів, як керований діалог, робота за «ланцюжком», робота в групах та парах (Карп’юк Ю.В.). Недостатньо органічно поєднується урок, домашня й позакласна робота для забезпечення ефективного формування комунікативних навичок і вмінь (Питель Г.А.).

Пропозиції:

Адміністрації школи:

 1. Вивчити труднощі в роботі молодих вчителів та спланувати заходи щодо їх подолання.

 2. Проаналізувати стан викладання іноземної мови в початкових класах.

Вчителям англійської мови:

 1. Систематизувати матеріали для аудіювання та використовувати їх систематично.

 2. Оформити кабінет іноземної мови.

 3. Проводити гурткову роботу з предмету.

 4. Молодим вчителям відвідувати уроки у старших колег.

 5. Залучати учнів школи до написання робіт МАН та участі в творчих конкурсах і міжнародних програм з англійської мови.

Завідувач РМК: /Т.П. Бегей/Скачать документ

Похожие документы:

 1. 16 арпаття

  Документ
  Редакція залишає за собою право скорочувати і редаґувати надіслані матеріали, не порушуючи їхнього основного змісту. За достовірність фактів, цитат відповідальність несуть автори

Другие похожие документы..