Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Программа курса «Контроллинг в системе управления корпоративными финансами» составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом вы...полностью>>
'Документ'
Война в Ираке закончена. США уже заявили о своем желании снять санкции с этой страны, свернуть программу "Нефть в обмен на продовольствие",...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 25.01.2010 № 6 направляем информацию о результатах деятельности...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Конкурс детских рисунков «Человек. Вселенная. Космос (далее – конкурс) проводится среди всех желающих в возрасте от 5 до 16 лет с целью формиров...полностью>>

Проек т укра ї н а жданівська міська рада р І шенн я від №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

П Р О Е К Т

У К Р А Ї Н А

ЖДАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________________ №___________

м. Жданівка

Про пайову участь замовників у

розвитку інфраструктури міста

Жданівка

З метою належного утримання та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жданівка, відповідно до ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Жданівка (додаток 1).

2. Затвердити форму договору про сплату коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жданівка (додаток 2).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгового обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв'язку, регулювання земельних відносин і охорони навколишнього середовища (Максимов).

Міський голова С.М.Литвинов

Додаток 1

до рішення міської ради

_____________________

Порядок

про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Жданівка

 1. Загальні положення

1.1 Порядок розроблено на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

1.2 Терміни, застосовані у цьому Порядку, використовуються у значенні, встановленому Законом України від 17.02.2011 «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.3 Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури міста є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реєстрацію (далі - будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури міста, визначений розділом 4 цього Порядку.

1.4 Пайова участь у розвитку інфраструктури міста полягає в перерахуванні замовником до місцевого бюджету грошових коштів у розмірах та у строк, встановлений цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури міста.

1.5 Пайова участь сплачується замовником на підставі договору, який укладається між виконавчим комітетом Жданівської міської ради та замовником, не пізніші 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовниками про його укладення, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

 1. Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста

2.1 Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельний ділянці на території міста Жданівка, для отримання вимог до пайової участі зобов’язаний звернутися з заявою до спеціаліста житлово-комунального відділу і архітектури Жданівської міської ради.

2.2 До заяви необхідно додати:

2.2.1 копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації. Про початок виконання будівельних робіт;

2.2.2 зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

2.2.3 правовстановлюючі документи замовника;

а) для юридичних осіб:

 • комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

 • виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

 • довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

 • копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

- копію паспорта;

в) для фізичних осіб-підприємців:

 • виписку з ЄДР про реєстрацію фізичної особи-підприємця;

 • довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів фізичної особи-підприємця, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

 • копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи-підприємця як платника податків.

3. Визначення розмірів пайової участі та строки їх сплати

3.1 До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2 Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі встановлюється на рівні:

а) 5% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

б) 2% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

3.3 Залежно від розміщення земельної ділянки до певної зони, розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури міста множиться на такі коефіцієнти:

а) I зона – коефіцієнт 1,0;

б) IІ зона – коефіцієнт 0,8;

в) IІІ зона – коефіцієнт 0,6;

г) при реконструкції підвальних та горищних приміщень з метою влаштування житлових кімнат, мансард тощо – 0,5.

3.4 Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = (3КВБ-В3бмім) х 5%(2%) х К3 де:

ПУ – пайова участь;

3КВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

В3- витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм- витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо – та позамайданчикових мереж і споруд та транспортних комунікацій;

5% або (2%)відсоток вартості будівництва, визначений згідно пункту 3.2 Порядку;

К3 – коефіцієнт зональності, визначений згідно з пунктом 3.3.Порядку;

3.5 Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності документів, передбачених п.2.2 цього Порядку.

3.6 Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.7 Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури м. Жданівка, згідно з чинним законодавством.

Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається виконавчим комітетом Жданівської міської ради.

4. Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються

До пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жданівка не залучаються замовники у разі будівництва:

а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) будівель начальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 м2, господарських споруд, розташованих на підвідомчих земельних ділянках;

д) об’єктів комплексної забудови території, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

е) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.

До об’єктів соціальної інфраструктури у розумінні цього порядку належать заклади та інші об’єкти загального користування, призначені для задоволення соціальних культурних, освітніх, медичних та інших потреб мешканців територіальної громади м. Жданівка, за умови, що частка територіальної громади м. Жданівка у статутному капіталі (вартості) таких об’єктів перевищує 25%.

5. Прикінцеві положення

5.1 У випадку внесення змін до актів чинного законодавства, відповідні зміни і доповнення вносяться до цього Порядку відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5.2 Спори, пов’язані з пайовою участю замовника у розвитку інфраструктури м. Жданівка, вирішується у судовому порядку.

Додаток 1

до рішення міської ради

_____________________

Договір

про сплату коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жданівка

м. Жданівка «_____»_________20 р.

Виконавчий комітет Жданівської міської ради в особі міського голови _______________________________________________________________________, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони (надалі – Виконком) та Замовник ___________________________________________ в особі _________________________________________________________________, який діє на підставі ______________________________________________________ (далі Замовник), з другої сторони, уклали Догові про наступне

I. Предмет Договору

1.1 Предметом даного Договору є залучення, розрахунок розміру і використання коштів Замовника будівництва (реконструкції, капітального ремонту) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста під час здійснення будівництва об’єктів будь-якого призначення_____________________ __________________________________________________________________________

(назва об’єкту)

за адресою:________________________________________________________________

1.2 Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується здійснення пайову у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Жданівка та перерахувати на рахунок :___________________________________________________

(далі - Фонд) грошові кошти на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Жданівка у розмірі встановленому в розділі II даного договору.

1.3 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

II. Розмір коштів пайової участі та терміни оплати

2.1 Замовник зобов’язується перерахувати на рахунок Фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури грошові кошти (пайова участь) у розмірі _____________________________грн., що становить ________відсотків загальної проектно-кошторисної вартості об’єкту будівництва.

2.2 Замовник перераховує кошти, зазначені у 2.1 даного договору в повному обсязі єдиним платежем до _________ або частинами з розстрочкою платежу відповідно до графіку.

III. Права та обов’язки Сторін

3.1 Замовник зобов’язується:

3.1.2 Своєчасно здійснити відрахування коштів пайової участі у розмірі та порядку, передбаченому розділом II даного договору.

3.2 Замовник має право вибрати форму сплати (в повному обсязі єдиним платежем або частинами з розстрочкою платежу) у межах граничної дати проведення розрахунків.

3.3 Виконком зобов’язується:

3.3.1 Визначити розмір пайової участі відповідно до Порядку пайовій участі замовників у розвитку інфраструктури м. Жданівка затвердженого рішенням сесії Жданівської міської ради від ___________ 20__ року.

3.3.2 Виконком має право контролювати виконання Замовником зобов’язань щодо сплати коштів пайової участі згідно умов даного договору.

IV. Розгляд суперечок

4.1 Розгляд спорів, які можуть виникнути з даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами або в судовому порядку.

V. Відповідальність сторін

5.1 Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

5.2 У разі несвоєчасно сплати коштів пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі 1 відсотка від загальної суми за кожен день прострочення.

5.3 Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобов’язань.

5.4 Відповідальність за достовірність наданих для розрахунку даних несе Замовник.

VI. Інші умови

6.1 Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невідємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

6.2 Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього договору не допускається.

6.3 Цей Договір складено у двох екземплярах (один-Замовнику, один –Міськвиконкому), які мають однакову юридичну силу.

6.4 Цей договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором.

Адреси та реквізити Сторін.

Виконком: Замовник:

Виконавчий комітет _________________________

Жданівської міської ради _________________________

______________________ _________________________

Посада, ПІБ, підпис

_______________________ __________________________

МП МП

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту регуляторного акту

«Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Жданівка»

 1. Опис проблеми, яку планується розв’язати

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов’язаних з поліпшенням її технічного стану та з подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою міста фінансування за рахунок коштів міського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території міста дозволяють комплексувати витрати міського бюджету та відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території міста.

На даний час порядок залучення коштів замовників для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Жданівка регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», який набрав чинність 12.03.2011. Статтею 40 цього закону передбачено порядок відрахування пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного місту.

 1. Цілі прийняття цього Порядку:

встановлення прозорого та чіткого врегульованого порядку визначення величини та сплати внесків на створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста;

забезпечення надходження коштів до міського бюджету для фінансування створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури на території Жданівської міської ради;

впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення визначених цілей, аргумент щодо переваг обраного способу

У разі прийняття рішення міської ради «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури міста Жданівка» використання коштів пайової участі (внеску) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Жданівка вимоги чинного законодавства будуть виконані. Разом з тим пропоноване регулювання - залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу.

 1. Механізм розв’язання проблеми

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

 • визначення розміру пайової участі замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури ради

 • визначення порядку та строків сплати пайової участі замовників на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 1. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати інвестиційного внеску.

Залучення замовників до пайової участі на розвиток інфраструктури міста дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Міська рада

Збільшення надходжень до бюджету.

Вирішення соціальних та еко-номічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури міста

Витрати пов’язані з процедурою прийняття регуляторного акту

Інвестори (замовники, забудовники)

Право реалізувати свій проект будівництва на території міста

Збільшення вартості будівництва

Територіальна громада

Покращення рівня житла та соціального забезпечення населення на основі створення умов для розвитку міста

-

 1. Строк дії регуляторного акту

Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

8. Показники результативності регуляторного акту

 • кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно –транспортної та соціальної інфраструктури міської ради;

 • сума коштів, яка надійде до міського бюджету;

 • стан розвитку інфраструктури міста.

 1. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Повторне та періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснено в терміни, встановлені ст.10 Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності»

Головний спеціаліст-архітектор відділу

житлово-комунального відділу і архітектури О.Б.Красноруцька

Узгоджено:

Начальник відділу економіки,
державної реєстрації та дозвільних процедур О.С.КондрайчукСкачать документ

Похожие документы:

 1. В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора (1)

  Документ
  Перший том підручника з історії держави і права України був присвячений її державно-правовому розвитку, що розпочався з ви­никнення перших державних утворень на території України у сиву давнину і до лютого 1917 р.
 2. Е. А. Зінь регіональна економіка

  Документ
  Підручник «Регіональна економіка» підготовлений відповідно до типової програми викладання дисципліни. В підручнику розглядаються такі пи­тання: економіко-географічна характеристика регіону; населення регіону; ресурси регіону та основні
 3. П.І. Гаврилюк Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11 від 29. 06. 2006 p.)

  Книга
  Кінословник складається з 578 статей про терміни, визначення і жаргонізми у світовому кінематографі. Дана робота є першою в Україні спробою систематизації інформації про жанри, стилі і течії у світовому кінематографі - від його зародження
 4. Польсько-литовська доба

  Документ
  Війна і революціяУкраїнська революціяРадянська Україна: новаторські 20-тіРадянська Україна: драматичні ЗО' тіЗахідна Україна між війнамиУкраїна у другій світовій війніВідбудова і відновленняВідлигаЗастій та спроби реформ
 5. Практичний словник синонімів української мови

  Документ
  ід. – ідіоматичний зворотім. – іменникір. – іронічноіст. – історіякн. – книжне або штучне словокул. – кулінаріялай. – лайливе словолінг. – лінгвістика, мовознавчий термінліт.

Другие похожие документы..