Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В октябре на перемене перед уроком наш учитель математики Марианна Рудольфовна проверяла самостоятельные работы у 7 класса. Увидев, о чем они пишут, ...полностью>>
'Документ'
1.1. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) - совокупность принципов и правил, устанавливающих единые требования к ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Научно-практическое обоснование повышения адаптационных способностей и мясной продуктивности бычков за счет генетических и паратипических факторов пр...полностью>>
'Документ'
На виконання Закону України "Про загальну середню освiту", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.04.2 року № 646 "Про затверджен...полностью>>

Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (17)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.10.2011 №914

Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №454 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення”

З метою організації виконання в районі Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 650 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №454 “Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення”, керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та іншим центральним органам виконавчої влади:

1.1. Вивчити Порядок та Методику (додаток 1 до Порядку) проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року № 454, що додається, та проводити аналіз динаміки показників за відповідними напрямами.

1.2. Надавати щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, управлінню економіки районної державної адміністрації інформацію за показниками оцінки діяльності, визначеними у додатку 2 до Порядку, та за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Разом із зазначеною інформацією подавати аналітичну записку за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами за формою згідно з додатком 1.

4. Управлінню економіки районної державної адміністрації забезпечувати координацію діяльності та взаємодію структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань проведення оцінки - щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації узагальнену інформацію.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 листопада 2010 року №936 “Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2010 рік за підсумками 9 місяців поточного року”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації (Сидоренка Ю.С.- скликання).

Голова районної

державної адміністрації Я.М. Павлівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

15.07.2011454

ПОРЯДОК

проведення оцінки результатів діяльності

районних державних адміністрацій та міськвиконкомів

міст обласного значення

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання районними державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення управлінських рішень із забезпечення здійснення їх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

- економічний розвиток;

- інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

- державні фінанси;

- підтримка бізнесу;

- споживчий ринок;

- населення та ринок праці;

- житлово-комунальне господарство;

- освіта та охорона здоров`я;

- рівень злочинності.

3. Оцінка проводиться щокварталу на підставі наявних даних офіційної статистики, інформації, поданої структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за методикою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

Під час проведення щоквартальної оцінки показники, які обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для оцінки за підсумками звітного року.

4. Показники оцінки, періодичність подання даних офіційної статистики та інформації, підготовленої структурними підрозділами обласної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за відповідними напрямками наведені в додатку 2 до даного Порядку.

5. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади надають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації в паперовому та електронному виглядах інформацію за показниками оцінки діяльності, визначеними у додатку 2 до даного Порядку, та за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Разом із зазначеною інформацією подається аналітична записка про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв’язання за формою, вміщеною у додатку 1 до цього розпорядження.

6. Головне управління економіки обласної державної адміністрації після отримання даних від Головного управління статистики у Херсонській області, структурних підрозділів обласної державної адміністрації і територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щомісяця до 25 числа наступного за звітним періодом узагальнює та надсилає Каховській районній державній адміністрації і Каховському міськвиконкому спільні дані соціально-економічного розвитку району та міста за такими показниками:

- рівень оплати за спожиту електроенергію;

- рівень оплати за природний газ;

- рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг;

- темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету;

- темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України;

- рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України;

- темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення;

- питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів.

7. Каховська районна державна адміністрація та Каховський міськвиконком після отримання спільних показників соціально-економічного розвитку району та міста здійснюють їх поділ і за підписами голови Каховської районної державної адміністрації та Каховського міського голови щомісяця до 30 числа наступного за звітним періодом направляють до Головного управління економіки обласної державної адміністрації.

8. Головне управління економіки обласної державної адміністрації узагальнює отриману інформацію та до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, надсилає її Головному управлінню статистики у Херсонській області.

9. Головне управління статистики у Херсонській області на підставі отриманої узагальненої інформації здійснює за методикою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, розрахунки рейтингової оцінки (ранжування) районів та міст обласного значення з урахуванням показників за визначеними напрямами та загальної рейтингової оцінки за всіма напрямами і визначає місце відповідного району, міста за кожним показником, за кожною сферою соціально-економічного розвитку та подає їх до 30 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації.

10. Головне управління економіки обласної державної адміністрації узагальнює інформацію про результати проведення оцінки та подає її обласній державній адміністрації до 10 числа третього місяця, що настає за звітним періодом. Також забезпечує оприлюднення результатів оцінки на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

Перший заступник голови обласної

державної адміністрації - керівник апарату В.С.Білий

Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

_____________ № ____________

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

за результатами оцінки аналізу динаміки

показників за визначеними напрямами

________________________________________________
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом.

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

- виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

- визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні тощо);

- обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

___________________________________________

підпис керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, територіального органу міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади

__________________________________________

віза заступника голови районної державної

адміністрації, відповідального за напрямок

(для структурних підрозділів райдержадміністрації)

Керівник апарату

районної державної адміністрації І.Є. Джеманова

Додаток 1

до Порядку

МЕТОДИКА
проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій

та міськвиконкомів міст обласного значення

1. Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (далі - оцінка) проводиться за переліком показників, що затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації, та передбачає оцінку по кожному показнику, по кожному напряму та загальну оцінку соціально-економічного розвитку районів (міст обласного значення).

2. За показниками, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), - найкраще місце проставляється району (місту обласного значення) з найвищими темпами приросту.

Для показників, підвищення яких має негативне значення, (наприклад, приріст заборгованості), - навпаки, найкраще місце займає район (місто обласного значення) з найнижчими темпами.

3. Рейтинг за напрямами визначається шляхом розрахунку середньо-арифметичної суми місць кожного району (міста обласного значення) за всіма показниками, які входять до напряму (незаповнені показники не входять до розрахунку рейтингу за напрямами).

Загальний рейтинг районів (міст обласного значення) визначається шляхом підрахунку суми місць по всіх напрямах діяльності.

Найкращим вважається район (місто обласного значення), сума рейтингових оцінок якого має найнижче значення.

Додаток 2

до Порядку

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Бериславської районної державної адміністрації

№ з/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за проведення аналізу та подання аналітичної довідки за відповідним напрямом

1

2

3

4

5

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Відділ статистики

в районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби, усього, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

3.

Темп зростання (зменшення) поголів’я корів, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4.

Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

5.

Темп зростання (зменшення) поголів’я птиці, відсотків до відповідної дати попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

6.

Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

7.

Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

1

2

3

4

5

8.

Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

9.

Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року

Щороку

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

10.

Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури та житлово -комунального господарства райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

11.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури та житлово -комунального господарства райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

12.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Відділ містобудування, архітектури та житлово -комунального господарства райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

13.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Відділ статистики

в районі

(за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

14.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

Щокварталу

Відділ статистики

в районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

1

2

3

4

5

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

15.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Щокварталу

Відділ статистики

в районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

16.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

Щокварталу

Відділ статистики

в районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

17.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу

Відділ статистики

в районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

Державні фінанси

18.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Фінансове управління райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації

19.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Фінансове управління райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації

20.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Фінансове управління райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації

21.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

Щокварталу

Державна податкова інспекція в районі

(за згодою)

Державна податкова

інспекція в районі

(за згодою)

22.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

Щокварталу

Фінансове управління райдержадміністрації

Фінансове управління райдержадміністрації

1

2

3

4

5

23.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України

у районі (за згодою)

Управління Пенсійного фонду України у районі (за згодою)

24.

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України

у районі (за згодою)

Управління Пенсійного фонду України у районі (за згодою)

25.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України

у районі (за згодою)

Управління Пенсійного фонду України у районі (за згодою)

26.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі “Охорона здоров’я” у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Фінансове управління райдержадміністрації

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

27.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі “Культура та мистецтво” у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Фінансове управління райдержадміністрації

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

28.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

Щороку

Управління районної державної адміністрації: фінансове, праці та соціального захисту населення

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

29.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

Щороку

Управління районної державної адміністрації: фінансове, праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

1

2

3

4

5

Підтримка бізнесу

30.

Приріст (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку

Управління економіки райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації

31.

Темп зростання (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

Щороку

Управління економіки райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації

32.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

Щороку

Фінансове управління райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації

33.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Управління економіки райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації

34.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

Щороку

Відділ Держкомзему у районі (за згодою),

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Відділ Держкомзему

у районі (за згодою),

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

1

2

3

4

5

Споживчий ринок

35.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

36.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

Щокварталу

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

37.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

Щокварталу

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Управління економіки райдержадміністрації

Населення та ринок праці

38.

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

Щокварталу

Відділ статистики у районі (за згодою)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

39.

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

Щокварталу

Відділ статистики

районі

(за згодою)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

40.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

Щокварталу

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Житлово-комунальне господарство

41.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Відділ статистики

у районі

(за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

1

2

3

4

5

42.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

Щокварталу

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

43.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

44.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

45.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

46.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках, у загальній кількості населення, відсотків

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

47.

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

48.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

Щороку

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

Відділ містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації

1

2

3

4

5

49.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

Щороку

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

50.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

Щороку

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

51.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

Щороку

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

52.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

Щороку

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації

Освіта та охорона здоров’я

53.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ освіти райдержадміністрації

54.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ освіти райдержадміністрації

55.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

Щороку

Відділ статистики

у районі (за згодою)

Відділ освіти райдержадміністрації

1

2

3

4

5

56.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

Щороку

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

57.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, у яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

Щороку

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

58.

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

Щороку

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

Комунальна установа “Бериславська центральна районна лікарня”(за згодою)

Рівень злочинності

59.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

Щокварталу

Районний відділ УМВС України в Херсонській області (за згодою)

Сектор з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронних органів та оборонної роботи апарату районної державної адмініст-рації

60.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

Щокварталу

Районний відділ УМВС України в Херсонській області (за згодою)

Служба у справах дітей, сектор з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронних органів та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації

Додаток 3

до Порядку

І Н Ф О Р М А Ц І Я
для проведення оцінки результатів діяльності

районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення

за _______________

(період)

Напрям діяльності

Напрям діяльності

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменування показника

Найменуван-

ня районів (міст)

відповідний період 2010 року

місце

відповідний період попереднього року

місце

відповідний період звітного року

місце

відповідний період 2010 року

місце

відповідний період попереднього року

місце

відповідний період звітного року

місце

відповідний період 2010 року

місце

відповідний період попереднього року

місце

відповідний період звітного року

місце

відповідний період 2010 року

місце

відповідний період попереднього року

місце

відповідний період звітного року

місце

___________________________ _________________ ________________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (8)

  Документ
  Про організацію виконання у районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 листопада 2011 року № 668 “Про виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 04 жовтня 2010 року № 832 “Про підсумки
 2. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (3)

  Документ
  З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності управління соціально - економічним розвитком району, відповідно до регламенту Бериславської районної державної адміністрації,
 3. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (19)

  Документ
  Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року № 520 “Про реорганізацію Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 та Бериславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 4. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (2)

  Документ
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 874 “Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”,
 5. Україна бериславська районна державна адміністрація херсонської області (5)

  Документ
  Про утворення районної робочої групи громадського контролю з вивчення та відпрацювання із суб’єктами господарювання питань стосовно необхідності легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати

Другие похожие документы..