Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
До збірки увійшли матеріали з досвіду Євроклубів та європейської інтеграції навчальних закладів України, а також практичні наробки педагогів навчальн...полностью>>
'Презентация'
Я, Елена Сафарова, юрист, автор и ведущий Кейса Модуля «Аутсорсинг и рентабельность» практикума «Штурвал прибыли - курс рентабельности!», являюсь нез...полностью>>
'Рабочая программа'
Дифференциальные уравнения широко используются в вариационном исчислении, оптимальном управлении, геометрии и топологии, уравнениях математической фи...полностью>>
'Закон'
– Уважаемые коллеги, друзья, я всех рад видеть в Санкт-Петербурге в стенах Национальной библиотеки Бориса Николаевича Ельцина. Мы с вами начинаем раб...полностью>>

“Затверджую” (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Термін навчання – 5 років

Кваліфікація: Бакалавр біології.

Вчитель біології і хімії. 2149.2

Інженер-лаборант в галузі біології.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

“Затверджую”

Ректор Н А В Ч А Л Ь Н И Й П Л АН

___________________________

______”______________2010 р.

Підготовки бакалавра з галузі знань 0401 Природничі науки

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (шифр і назва галузі знань )

за напрямом 6.040102 – Біологія Форма навчання заочна

(шифр і назва напряму ) (денна, заочна)

І . ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Курси

Вересень

29

IX

5

X

Жовтень

27

Х

2

ХI

Листопад

Грудень

29

ХII

4

І

Січень

26

I

1

ІІ

Лютий

23

1

ІІІ

Березень

30

Ш

5

IV

Квітень

27

IV

3

V

Травень

Червень

29

VI

5

VII

Липень

27

VII

2

VIІІ

Серпень

1

7

8

14

15

21

22

28

6

12

13

19

20

26

3

9

10

16

17

23

24

30

1

7

8

14

15

21

22

28

5

11

12

18

19

25

2

8

9

15

16

22

2

8

9

15

16

22

23

29

6

12

13

19

20

26

4

10

11

17

18

24

25

31

1

7

8

14

15

21

22

28

6

12

13

19

20

26

3

9

10

16

17

23

24

31


І

Н

Н

Е

Е

Е

Е

П

П

П

Е

Е

Е

Е

П

П

Ш

Е

Е

Е

Е

Е

Е

IV

Е

Е

Е

Е

Е

Е

V

Е

Е

Е

П

П

П

П

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

//

//

//

//

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: Н - настановча сесія Е - екзаменаційна сесія П- практика Д - дипломна робота // - державний екзамен

ІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№ по порядку

Назва дисципліни

Розподіл за семестрами

ECTS

Кількість годин

Розподіл за курсами і семестрами (лекції/лаб.і практ.зан.)

Аудиторних

Години на самостійну роботу

I

II

III

IV

V

Екзаменів

Заліків

Контрольних робіт

Курсових робіт

Кількість кредитів

Загальний обсяг

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні, семінарські заняття

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

9 семестр

10 семестр

наст

зим.

літ-

ня

зимова

літ-

ня

зимова

літ-

ня

зимова

літ-

ня

зимова

літ-

ня

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

1

Історія України

1

1

3

108

18

12

6

90

8:4

4:2

2

Історія української культури

2

2

72

12

6

6

60

-

2:2

4:4

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

5

3,4

3

108

18

6

12

90

4:2

2:4

:6

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

5

1,3

2,4

5

180

50

50

130

:8

:6

:12

:8

:8

:8

5

Філософія

3

3

108

18

6

12

90

6:8

:4

Всього

5

4

3

16

576

116

30

86

460

8:12

6:10

10:

24

4:

14

2:

12

0:

14

1.2. Дисципліни вільного вибору студента

6

1.Латинська мова

2.Етика

3.Естетика

4.Логіка

5.Риторика

1

2

72

12

12

60

:8

:4

7

1.Психологія

2.Політологія

3.Економічна теорія

4.Економіка природокористування

5.Менеджмент у природничих науках

4

2

72

12

6

6

60

4:2

2:4

8

1.Педагогіка

2.Майстерність педагогічної діяльності

3.Організація самостійної роботи студентів

4.Методика організ. науково-педагогічного дослідження

5.Соціологія

6

2

72

12

6

6

60

4:2

2:4

9

1.Біоетика і біобезпека

2.Валеологія

3.Антропологія

4.Правознавство

5.Основи трудового права

8

2

72

12

12

60

6:

6:

Всього

4

8

288

48

24

24

240

:8

:4

4:2

2:4

4:2

2:4

6:

6:

Всього за циклом

5

8

3

24

864

164

54

110

700

8:20

6:14

10:

24

8:

16

4:

16

4:

16

2:

4

6:

6:

2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

1

Екологія

3

3

1,5

54

16

10

6

38

8:4

2:2

2

Основи вищої математики

2

1

1

6

216

24

12

12

192

6:6

4:4

2:2

3

Фізика

5

4

4,5

10,5

378

42

22

20

336

8:8

6:6

8:6

4

Хімія неорганічна

2

1,2

6

216

36

12

24

180

6:10

6:10

0:4

5

Хімія аналітична

2

2

7,5

270

30

6

24

240

-

6:12

0:

12

6

Хімія органічна

4

3

4

6

216

36

16

20

180

8:

12

8:8

7

Хімія біоорганічна

6

6

6

216

24

12

12

192

6:6

6:6

8

Основи інформатики

6

6

3

108

12

6

6

96

4:2

2:4

9

Математичні методи в біології

6

6

3

108

12

6

6

96

4:2

2:4

10

Теорія еволюції

9

9

3

108

12

12

96

4:

8:

Всього

7

6

12

52,5

1890

244

114

112

18

1646

12:16

16:26

10:

22

18:

22

14:

14

22:

16

10:

14

4:0

8:0

2.2. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

11

Ґрунтознавство

4

1,5

54

8

8

46

4:

4:

12

Раціональне природокористування

4

3

108

12

6

6

96

4:2

2:4

13

Методика викладання біології

7

7

1,5

54

12

6

6

42

4:4

2:2

14

Методика викладання хімії

7

7

1,5

54

12

6

6

42

4:4

2:2

Всього

1

3

2

7,5

270

44

26

18

226

8:2

6:4

8:8

4:4

Всього за циклом

8

9

14

60

2160

288

140

130

18

1872

12:16

16:26

10:

22

26:

24

20:

18

22:

16

18:

22

4:4

4:0

8:0

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативні навчальні дисципліни

1

Безпека життєдіяльності

1

1

36

6

6

30

4:

2:

2

Охорона праці

7

1

36

6

6

30

6:

3

Ботаніка

4

4

5,5

198

32

22

10

166

8:4

14:6

4

Зоологія

2,4

2,4

7

252

76

40

36

176

-

18:14

4:4

10:8

8:10

5

Загальна цитологія

1

4,5

162

18

12

6

144

10:2

2:4

6

Гістологія

4

2,5

90

18

6

12

72

4:4

2:8

7

Анатомія і морфологія рослин

3

2,3

3

108

48

28

20

60

24:

16

4:4

8

Фізіологія та біохімія рослин

6

5

6

216

44

20

24

172

12:8

8:16

9

Анатомія людини

5

5

3

108

16

8

8

92

4:4

4:4

10

Фізіологія людини і тварин

6

5

6

216

44

20

24

172

12:8

8:16

11

Біологія індивідуального розвитку

7

7

1,5

54

12

8

4

42

6:0

2:4

12

Вірусологія

5

5

3

108

12

12

96

6:

6:

13

Біохімія

6

5

4,5

162

44

26

18

118

20:

14

6:4

14

Радіобіологія

8

8

3

108

12

12

96

8:

4:

15

Мікробіологія

7

7

4

144

46

22

24

98

12:

10

10:

14

16

Імунологія

9

1,5

54

12

12

42

4:

8:

17

Генетика

7

7

4,5

162

46

22

24

116

12:

10

10:

14

18

Молекулярна біологія

9

9

3

108

18

18

90

4:

14:

19

Біофізика

8

8

4,5

162

38

22

16

124

16:

10

6:6

20

Біотехнологія

9

9

3

108

12

12

96

4:

8:

21

Курсова робота

8

3

108

108

22

Дипломна робота

Д

9

324

324

Всього

13

11

14

1

84

3024

560

334

226

2464

14:2

22:18

28:

20

26:

20

34:

28

54:

34

52:

56

52:

42

22:

6

30:

0

3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

23

Мікологія та альгологія

1

1

3

108

18

12

6

90

10:4

2:2

24

Протозоологія

1

1

3

108

18

12

6

90

10:4

2:2

25

Великий практикум

8

14

504

30

30

474

:30

3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

26

Дисципліни за вибором студента

7,88,99

7,88,9

28

1008

180

180

828

40:

80:

60:

Всього

6

6

2

48

1728

246

204

42

1482

20:8

4:4

40:

80:

30

60:

Всього за циклом

19

17

16

1

132

4752

806

538

268

3946

34:10

26:22

28:

20

26:

20

34:

28

54:

34

52:

56

92:42

102:36

90:0

Загальна кількість годин,

у т.ч.практики

8640

1258

732

398

128

7382

54:46

48:62

48:

66

60:

60

58:

62

80:

66

72:

82

102:46

112:36

98:0

Кількість екзаменів

32

3

4

3

3

4

4

4

3

4

Кількість заліків

34

5

1

3

6

4

3

4

5

3

Кількість контрольних робіт

33

5

5

2

5

3

3

5

2

3

Кількість курсових робіт

1

1

Кількість кредитів ECTS,

у т.ч. практики

240

48

48

48

48

48

ІІІ. ЗВЕДЕНІ ДНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ, тижні

ПРАКТИКИ

Теоретичне навчання

Екзаменаційна сесія

Навчальна практика

Педагогічна парактика

Виробнича практика

Дипломні роботи

Канікули

Всього

Курси

Назва

Семестр

К-сть тижнів

К-сть кредитів ECTS

Навчальна

2

2

3

Навчальна

4

2

4,5

Виробнича

10

2

9

2

4

2

8

I

Педагогічна

10

2

7,5

4

2

6

II

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

6

6

III

Державний екзамен

Випускна робота

Семестр

6

6

IV

Комплексний державний іспит

Дипломна робота бакалавра

10

3

2

2

16

23

V

ПРИМІТКА:

2010-2011 навчальний рік – І, II курси

2011-2012 навчальний рік – І-ІІI курси

2012-2013 навчальний рік – І-ІV курси

2013-2014 навчальний рік – І-V курси

Затверджено на Вченій Раді біологічного факультету

Протокол №4 від “24” березня 2010 р.

Декан факультету ________________________________ Начальник навчально-методичного відділу_________________________

Проректор __________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 6. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..