Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Доклад готовится на основе данных статистики образования и смежных областей. При этом он не является статистическим сборником. Предмет Доклада - анал...полностью>>
'Документ'
Автор предпринял попытку доказать неоценимый вклад воюющих женщин в приближение Великой Победы, через изучение исторических событий, через обобщение ...полностью>>
'Документ'
політика у сфері якості на 2011 рік Місія інституту: здійснення професійної підготовки висококваліфікованих відповідальних кадрів для державного управ...полностью>>
'Документ'
По заданию Минэкологии Нижегородской области проведено обследование и оценка состояния ВБУ международного значения «Камско-Бакалдинская группа болот»...полностью>>

Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року закон (3)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

Реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI – важливий крок у напрямку поліпшення податкового клімату для підприємців України. Закон України №4014-VI набирає чинності з 1 січня 2012 року. З цього часу спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання встановлюватиметься виключно в умовах Податкового кодексу України.

При підготовці цього Закону пройдено нелегкий шлях. Адже базою для підготовки цього документу послугували не тільки раніше підготовлений підрозділ 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва розділу XІV. Спеціальні режими оподаткування Податкового кодексу України, а й попередній досвід щодо негативного відношення до редакції цього розділу підприємницької спільноти, та як наслідок, його вилучення при прийнятті Кодексу.

Норми цього Закону чітко регламентують:

 • критерії перебування на спрощеній системі;

 • порядок переходу платника на спрощену систему оподаткування і навпаки;

 • порядок визначення доходу;

 • ведення обліку та складання звітності;

 • порядок видачі та анулювання свідоцтва платника єдиного податку;

 • відповідальність платника єдиного податку за недотримання норм кодексу, безумовно підтримуються ДПС України.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (від 04.11.2011 № 4014) передбачено:

     збільшення обсягів річного доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі; прив'язку ставок єдиного податку до розміру мінімальної заробітної плати; встановлення з метою оподаткування 4 категорії платників;

     не встановлення надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи;

     скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб - платників єдиного податку.

    обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності;

 • встановлення відповідальності платника податку за застосування іншого способу розрахунків, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві, перевищення граничного обсягу доходу тощо;

 • встановлення підстав для анулювання органами податкової служби свідоцтва платника єдиного податку, тощо.

В розрізі фізичних осіб:

1. Групи платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Відповідно до Закону фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи:

- до першої групи віднесено підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.

Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1% до 10% мінімальної заробітної плати (10-100 грн.).

- друга група - підприємці, що протягом календарного року використовують працю не більше 10 найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн., які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Ставка – від 2% до 20% мінімальної заробітної плати (20-200 грн.).

- до третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн. Ставка для цієї групи3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ.

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають:

 • у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами;

 • у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

2. Ставки єдиного податку

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. Якщо вказані платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15%:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для відповідної групи;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3. Податковий період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку:

- першої групи є календарний рік.

- другої – третьої груп є календарний квартал.

4. Умови перебування на спрощеній системі

Платники єдиного податку, які у календарному/податковому кварталі перевищили граничний обсяг доходу:

- першої групи (понад 150 тис. грн.) – за заявою з наступного календарного кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

- другої групи (понад 1 млн. грн.) – за заявою в наступному податковому (звітному) кварталі переходять на застосування ставки податку для третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування

- третьої групи (понад 3 млн. грн.) – зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

При цьому, вказані платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

2) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3%;

3) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

4) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

5) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з інших податків і зборів, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Кодексом.

Спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;

 • обмін іноземної валюти;

 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, пива та столових вин);

 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

 • видобуток, реалізацію корисних копалин;

 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України „Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

 • діяльність з управління підприємствами;

 • діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 • технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • діяльність із надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Не можуть бути платниками єдиного податку також:

 • страхові брокери;

 • фізичні особи - нерезиденти;

 • фізичні особи - підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для вищевказаних платників здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяв таких платників.

Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом 1 календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку першої групи, якщо вони не допустили перевищення протягом року граничного обсягу доходу та/або не перешли самостійно на сплату податку за ставками другої або третьої групи, подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

У разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку другої – третьої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

7. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви, виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.

Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування у випадку якщо зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці (новостворені) до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої, другої або третьої групи.

Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:

 • подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

 • припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

 • несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;

 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

 • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

 • перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

 • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який їх видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою „Спрощена система оподаткування, обліку та звітності”, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.

Переваги прийняття Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI

Як спростяться умови ведення бізнесу для „спрощенців”

Передбачено запровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту, реєстрацію „спрощенців” як платників ПДВ, що дозволить створити рівні конкурентні умови з суб’єктами господарювання, що працюють на загальній системі оподаткування.

На відміну від діючого законодавства не передбачено збільшення розміру ставки податку за кожного найманого працівника.

Для фізичних осіб – підприємців, які не є платниками ПДВ, передбачено ведення лише книги обліку доходів. Фізичні особи – підприємці, які є платниками ПДВ, будуть вести облік доходів та витрат за формою та в порядку, визначеному Мінфіном.

Також уточнено перелік видів діяльності на які не може поширюватися спрощена система оподаткування.

Підприємці першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, матимуть економічно обґрунтоване право на відпустку: за один місяць щороку вони не сплачуватимуть „єдиний” податок. Аналогічна норма діє також і у випадку хвороби підприємця, якщо вона триває 30 і більше календарних днів і підтверджена копією листка (листками) непрацездатності.

Свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання нового Свідоцтва, виданого за новими правилами, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року (але треба буде подати відповідну заяву щодо вибору спрощеної системи до податкової не пізніше 25 січня 2012 року).

Очікувані результати від нововведень.

За прогнозами (оптимістичними) загальний вплив на бюджет від переходу всіх фізичних осіб – підприємців, які відповідають вимогам Закону, на спрощену систему оподаткування складає близько 1 млрд. грн.

В розрізі юридичних осіб:

 1. Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

СГД – юридичні особи: доходи до 5 млн.грн., кількість працівників до 50 працівників

 1. Ставки податку

Відбулися зміни у визначені ставок єдиного податку для юридичних осіб. Так, ставки податку - 6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (у разі сплати ПДВ у загальному порядку) та 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без сплати ПДВ) змінено на ставки податку - 3 % доходу (у разі сплати ПДВ у загальному порядку) та 5 % доходу (без сплати ПДВ).

3. Податковий період

Для сплати податку – календарний квартал (для юридичних осіб)

Для подання звітності – календарний квартал (для юридичних осіб)

4. Умови перебування на спрощеній системі

Основні умови перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання - юридичних осіб (4 група платників єдиного податку) полягають у наступному:

– вказані особи можуть бути будь-якої організаційно-правової форми та протягом календарного року повинні відповідати сукупності таких критеріїв:

1) середньооблікова кількість працюючих не перевищує 50 осіб;

2) обсяг доходу не перевищує 5 млн. гривень.

Тобто, платник єдиного податку – юридична особа може перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, за умови дотримання обсягу доходу, який не перевищує 5 млн. гривень. До прийняття Закону України №4014-VI такий критерій становив не більше 1 млн. гривень.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 % доходу (у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом України);

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору за розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У разі здійснення діяльності, на яку не поширюється спрощена система оподаткування, дохід, отриманий від такої діяльності оподатковується за подвійною ставкою податку – для юридичних осіб.

У разі перевищення граничного обсягу доходу сума такого перевищення оподатковується за подвійною ставкою податку – для юридичних осіб.

Спрощена система оподаткування не поширюється на:

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних ігор;

- обмін іноземної валюти;

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

- видобуток, реалізацію корисних копалин;

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами;

- діяльність з управління підприємствами;

- діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

страхових (перестрахових) брокерів, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстраторів цінних паперів;

суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать іншим суб’єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

фізичних та юридичних осіб – нерезидентів.

5. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку – юридичні особи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за спрощеною формою, встановленою Мінфіном, застосовують реєстратори розрахункових операцій.

6. Порядок анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Анулювання свідоцтва платника єдиного податку здійснюється у разі:

- провадження господарської діяльності, на яку не поширюється спрощена система оподаткування;

- перевищення граничної чисельності найманих осіб;

- перевищення граничного обсягу доходу;

- застосування платником податку інших способів розрахунків, ніж у готівковій та/або безготівковій формі.

Переваги прийняття Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI

Із запровадженням Закону України №4014-VI буде усунуто вади нормативного поля податкової системи та інші неузгодженості чинного законодавства, а також створено можливості для розширення кола платників єдиного податку з юридичних осіб та переходу суб’єктів господарювання на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року закон (1)

  Закон
  Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI
 2. Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року закон (2)

  Закон
  Прийняття Верховною Радою України 4 листопада 2011 року Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” №4014-VI
 3. Верховною Радою України 23 жовтня 2008 року закон

  Закон
  Цей документ є Звітом про середньостроковий огляд Проекту модернізації державних фінансів (надалі - Звіт), який розроблено відповідно до Угоди про позику (Проект модернізації державних фінансів), яку було укладено між Міністерством
 4. Верховної Ради України за період з 6 по 9 грудні 2011 року. Відбулося три пленарних засідання Верховної Ради України, розглянуто 97 питань порядку денного, за результатами розгляду: прийнято 26 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні народні депутати, підготуватися до реєстрації.
 5. Верховної Ради України за період з 7 по 10 лютого 2012 року. Відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради України. Розглянуто 64 питання порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 7 закон

  Закон
  ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

Другие похожие документы..