Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Экзаменационные вопросы'
10. Местоимения личные, возвратные, притяжательные. 11. Местоимения указательные, определительные. 1 . Местоимения вопросительные, относительные, нео...полностью>>
'Лекция'
выработка основных направлений действий в области социальной деятельности с учетом целей и планируемых результатов функциональных стратегий организаци...полностью>>
'Документ'
Мета проекту: Мета проекту - розробити загальні чисельні методи геометричного синтезу просторових шарнірно-важільних (ПШВМ) і плоских зубчасто-важіль...полностью>>
'Документ'
для студентов, обучающихся по дисциплине «Информатика», которые хотят познакомиться с требованиями, предъявляемыми к продвинутым пользователям компью...полностью>>

Оформлення на території м

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ № _____________ м. Маріуполь

Про затвердження Положення про по-

рядок розміщення зовнішньої реклами

та елементів зовнішнього художнього

оформлення на території м. Маріуполя

У зв'язку з внесенням змін у Закон України від 15 травня 2003 року № 762-1V „Про рекламу” і постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 „Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої рек­лами", з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами, відповідно до Зако­нів України ,,Про місцеве самоврядування в України”,постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 „Про затвердження ти­пових правил розміщення зовнішньої реклами”,

виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м. Маріуполя у нові редакції (додається).

2. Надати повноваження з питань координування роботи робочого органу, підпису договорів на право тимчасового розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами першому заступнику міського голови Митрофанову Г.В.

3. Встановити, що дозвільні документи (дозволи, паспорти) на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії.

4. Відділу зв’язків з громад кістю та інновацій міської ради (Пєфтієв) вжити заходів щодо оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради.

5. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому Маріупольської міської ради:

- від 14.04.2004 № 151 „Про затвердження Положення про порядок роз­міщення зовнішньої реклами на території м.Маріуполя”;

- від 17.05.2006 №142/2 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.04.2005 №151»;

- від 26.07.2006 №204 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м.Маріуполя»;

- від 27.08.2008 №318 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м.Маріуполя».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Митрофанова Г.В.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

від __________ № ___

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення спеціальних конструкцій

зовнішньої реклами та елементів зовнішнього ху-

дожнього оформлення на території м. Маріуполя

 1. Загальна частина

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України „Про рекламу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 і регулює відносини між місцевими органами виконавчої влади та юридичними (або фізичними) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Маріуполя.

1.2. Зовнішня реклама повинна розміщуватись з додержанням Правил благоустрою м.Маріуполя.

 1. Позначення термінів

Вивіска – елемент зовнішнього художнього оформлення, який містить інформацію про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщена на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення.

Дозвіл – реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення міської ради м. Маріуполя, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін у певному місці.

Елементи зовнішнього художнього оформлення - вивіски, таблички, штендери, покажчики та інші елементи дизайну міського середовища, які впливають на формування архітектурно-художнього образу міста.

Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

Місце розташування спеціальної конструкції – певна площа поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, опори вуличного освітлення або відведеної території (зелена зона, асфальт, грунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом.

Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в

будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Робочий орган – орган, що створюється виконкомом міської ради з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста.

Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

2

Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

 1. Повноваження робочого органу

3.1. Для регулювання діяльності, пов’язаною із розміщенням зовнішньої реклами на території м. Маріуполя, створюється робочий орган.

3.2.До повноважень робочого органу належать:

- реєстрація та розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка та надання на розгляд міської ради проектів рішень щодо погодження місця розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя;

- підготовка та надання на розгляд виконавчого комітету міської ради проектів рішень щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- видача дозволу на підставі рішення виконкому міської ради;

- розробка договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

Функції робочого органу виконує головне управління містобудування і архітектури міської ради.

4. Порядок подання заявки та одержання дозволу

на розміщення зовнішньої реклами

4.1. Для одержання дозволу розповсюджувач реклами подає робочому органу заяву згідно форми 1, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструк-тивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3

4.2. За наявності документів, передбачених пунктом 4.1. цього Положення, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

4.3. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

4.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

4.5. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

4.6. Протягом строку, зазначеного у пункті 4.4. цього Положення, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на резервування цього місця.

Протягом строку, передбаченого п.4.4. Положення, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої п. 6.7 цього Положення.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п. 4.4. Положення, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої п. 6.7 цього Положення.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про вста-новлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору з власником на користування місцем та документ, що підтверджує

4

внесення до міського бюджету відповідної плати (додаток).

4.7. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх, оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою 4.

4.8. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 4.4. цього Положення, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 4.6. цього Положення, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, кошти не повертаються, документи повертаються заявнику, про що робо-чий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

4.9.Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) та головним управлінням містобудування і архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

У разі знаходження місця розміщення зовнішньої реклами на територіях чи об’єктах, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя, погодження місця здійснюється у вигляді прийняття відповідного рішення міською радою.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

4.10. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у п. 4.9 цього Положення, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.11. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.12. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає міської раді (виконкому міської ради) пропозиції та проект відповідного рішення.

4.13. Міська рада (виконком міської ради) на черговому засіданні приймає відповідне рішення про узгодження місця розміщення зовнішньої реклами (надання дозволу) або про відмову у його узгодженні (наданні).

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу, та готує проект договору на тимчасове користування місцями розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності.

Протягом п’яти робочих днів із дня отримання проекту договору, замовник підписує його, та вносить до міського бюджету встановлену договором плату у повному обсязі, або, при наданні розстрочки платежу, перший платіж.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

5

4.14. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.15. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості;

- відсутня оплата в міський бюджет згідно договору.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

4.16. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві.

4.17. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.18. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.19. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів).

4.20. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, зменшення строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у по-рядку, встановленому законодавством.

4.21. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

4.22. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. До заяви додається дозвіл, оформлений у встановленому цим положенням порядку.

Рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні приймається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради.

У разі прийняття рішення про продовження строку дії дозволу робочий орган фіксує в журналі реєстрації відповідні зміни у дозволі.

6

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.23. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповно-важеного ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.

Рішення про переоформлення дозволу або про відмову у його переоформленні приймається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

4.24. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

5. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами

5.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням Правил благоустрою м. Маріуполя;

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами не повинен виступати над поверхнею землі;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників мзс україни, представництв мзс україни на території україни директор департаменту завдання, обов'язки та повноваження

  Документ
  Здійснює моніторинг та аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньої політики України у відповідній сфері, виконання міжнародних актів, проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту.
 2. Програма поводження з твердими побутовими відходами на території жидачівського району на період до 2015 року

  Документ
  Жидачівський район розташований в південно–східній частині Львівської області, загальною площею 996 кв. км або 2,19% від території області. У населених пунктах району проживає 74037 осіб населення, в т.
 3. Н "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи

  Закон
  1. Для цілей цієї Конвенції термін "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи.
 4. Законі України «Про податок на додану вартість»

  Закон
  Об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, у тому числі операції з:
 5. Аналіз регулятурного впливу проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»

  Документ
  Проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.

Другие похожие документы..