Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в Российск...полностью>>
'Закон'
Приглашаем на экскурсию "столица Сербии – Белград". Это один из старейших европейских городов. Причудливая смесь восточной и западной культу...полностью>>
'Закон'
Відповідно до законопроекту, запровадження обов’язкового соціального медичного страхування передбачається за рахунок додаткових внесків, які мають сп...полностью>>
'Учебник'
Алёхин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Вторая часть: Учебник для вузов. – М.: Изд-во «Зерцало»,2009. – 320с. – (Классический уни...полностью>>

Оформлення на території м

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ № _____________ м. Маріуполь

Про затвердження Положення про по-

рядок розміщення зовнішньої реклами

та елементів зовнішнього художнього

оформлення на території м. Маріуполя

У зв'язку з внесенням змін у Закон України від 15 травня 2003 року № 762-1V „Про рекламу” і постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 „Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої рек­лами", з метою впорядкування розміщення зовнішньої реклами, відповідно до Зако­нів України ,,Про місцеве самоврядування в України”,постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 „Про затвердження ти­пових правил розміщення зовнішньої реклами”,

виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м. Маріуполя у нові редакції (додається).

2. Надати повноваження з питань координування роботи робочого органу, підпису договорів на право тимчасового розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами першому заступнику міського голови Митрофанову Г.В.

3. Встановити, що дозвільні документи (дозволи, паспорти) на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності цього розпорядження, є дійсними до закінчення строку їх дії.

4. Відділу зв’язків з громад кістю та інновацій міської ради (Пєфтієв) вжити заходів щодо оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Маріупольської міської ради.

5. Вважати таким, що втратили чинність рішення виконкому Маріупольської міської ради:

- від 14.04.2004 № 151 „Про затвердження Положення про порядок роз­міщення зовнішньої реклами на території м.Маріуполя”;

- від 17.05.2006 №142/2 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.04.2005 №151»;

- від 26.07.2006 №204 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м.Маріуполя»;

- від 27.08.2008 №318 «Про внесення змін до Положення про порядок розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та елементів зовнішнього художнього оформлення на території м.Маріуполя».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Митрофанова Г.В.

Міський голова Ю.Ю.Хотлубей

Додаток

до рішення виконкому

міської ради

від __________ № ___

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок розміщення спеціальних конструкцій

зовнішньої реклами та елементів зовнішнього ху-

дожнього оформлення на території м. Маріуполя

 1. Загальна частина

1.1. Це положення розроблено відповідно до Закону України „Про рекламу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 і регулює відносини між місцевими органами виконавчої влади та юридичними (або фізичними) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Маріуполя.

1.2. Зовнішня реклама повинна розміщуватись з додержанням Правил благоустрою м.Маріуполя.

 1. Позначення термінів

Вивіска – елемент зовнішнього художнього оформлення, який містить інформацію про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, розміщена на зовнішній поверхні будинку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення.

Дозвіл – реєстраційний документ встановленої форми, виданий на підставі рішення міської ради м. Маріуполя, що визначає право розповсюджувача зовнішньої реклами на встановлення окремої спеціальної конструкції на певний термін у певному місці.

Елементи зовнішнього художнього оформлення - вивіски, таблички, штендери, покажчики та інші елементи дизайну міського середовища, які впливають на формування архітектурно-художнього образу міста.

Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

Місце розташування спеціальної конструкції – певна площа поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання, опори вуличного освітлення або відведеної території (зелена зона, асфальт, грунт), у тому числі в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, у смугах відводу автомобільних і залізничних доріг, що перебувають у державній, комунальній, колективній або приватній власності та надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом.

Реклама - інформація про особу чи товар, розповсюджена в

будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

Робочий орган – орган, що створюється виконкомом міської ради з метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста.

Розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

2

Соціальна реклама - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

 1. Повноваження робочого органу

3.1. Для регулювання діяльності, пов’язаною із розміщенням зовнішньої реклами на території м. Маріуполя, створюється робочий орган.

3.2.До повноважень робочого органу належать:

- реєстрація та розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка та надання на розгляд міської ради проектів рішень щодо погодження місця розміщення зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя;

- підготовка та надання на розгляд виконавчого комітету міської ради проектів рішень щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- видача дозволу на підставі рішення виконкому міської ради;

- розробка договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

Функції робочого органу виконує головне управління містобудування і архітектури міської ради.

4. Порядок подання заявки та одержання дозволу

на розміщення зовнішньої реклами

4.1. Для одержання дозволу розповсюджувач реклами подає робочому органу заяву згідно форми 1, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструк-тивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3

4.2. За наявності документів, передбачених пунктом 4.1. цього Положення, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою 2. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

4.3. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою 3 та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

4.4. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

- продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

- письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

4.5. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

4.6. Протягом строку, зазначеного у пункті 4.4. цього Положення, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на резервування цього місця.

Протягом строку, передбаченого п.4.4. Положення, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої п. 6.7 цього Положення.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п. 4.4. Положення, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої п. 6.7 цього Положення.

Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про вста-новлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору з власником на користування місцем та документ, що підтверджує

4

внесення до міського бюджету відповідної плати (додаток).

4.7. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх, оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою 4.

4.8. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пункті 4.4. цього Положення, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 4.6. цього Положення, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, кошти не повертаються, документи повертаються заявнику, про що робо-чий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

4.9.Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) та головним управлінням містобудування і архітектури.

На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

У разі знаходження місця розміщення зовнішньої реклами на територіях чи об’єктах, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Маріуполя, погодження місця здійснюється у вигляді прийняття відповідного рішення міською радою.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

4.10. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у п. 4.9 цього Положення, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.11. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

4.12. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає міської раді (виконкому міської ради) пропозиції та проект відповідного рішення.

4.13. Міська рада (виконком міської ради) на черговому засіданні приймає відповідне рішення про узгодження місця розміщення зовнішньої реклами (надання дозволу) або про відмову у його узгодженні (наданні).

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу, та готує проект договору на тимчасове користування місцями розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності.

Протягом п’яти робочих днів із дня отримання проекту договору, замовник підписує його, та вносить до міського бюджету встановлену договором плату у повному обсязі, або, при наданні розстрочки платежу, перший платіж.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

5

4.14. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.15. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

- у поданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості;

- відсутня оплата в міський бюджет згідно договору.

Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

4.16. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві.

4.17. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.18. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.19. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 10 х 15 сантиметрів).

4.20. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, зменшення строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у по-рядку, встановленому законодавством.

4.21. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

4.22. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. До заяви додається дозвіл, оформлений у встановленому цим положенням порядку.

Рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні приймається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради.

У разі прийняття рішення про продовження строку дії дозволу робочий орган фіксує в журналі реєстрації відповідні зміни у дозволі.

6

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.23. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповно-важеного ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.

Рішення про переоформлення дозволу або про відмову у його переоформленні приймається виконавчим комітетом Маріупольської міської ради.

Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

4.24. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

5. Вимоги до розміщення зовнішньої реклами

5.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

- розміщуватися з додержанням Правил благоустрою м. Маріуполя;

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами не повинен виступати над поверхнею землі;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

7

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за по-годженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

5.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.5. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

5.6. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.7. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.8. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за по-годженням з Державтоінспекцією.

5.9. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

5.10. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Положення, звертається до роз-повсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Оплата за тимчасове користування місцями

розташування спеціальних конструкцій, які

знаходяться у комунальній власності

6.1. Оплата за користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на дого-вірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5метра за пери-метром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

6.2. Розмір оплати за користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

6.3. Оплата за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій здійснюється на договірних засадах з їх власником або уповноваженими органами (особами).

6.4. Розрахунок обсягу оплати здійснюється на підставі площі місця розташування спеціальної конструкції:

8

- на території зеленої зони, на асфальті, грунті, дахах будинків (будівель) та споруд – як сума площі її горизонтальної проекції на це місце прилеглої ділянки, завширшки 0,5метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції;

- для не наземних та не дахових конструкцій площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції на уявну паралельну їй площину.

6.5. За тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій, які пе-ребувають у комунальній власності, встановити такі базові тарифи:

- за 1кв.м. площі місця розташування наземної (або дахової) спеціальної конструкції в розмірі 94 грн.;

- за 1кв.м. площі місця розташування не наземної (не дахової) спеціальної конструкції в розмірі 47 грн.

6.6. У додаток до базових тарифів використовуються коефіцієнти:

Таблиця 1

Найменування розповсюджувача зовнішньої реклами

Коефіцієнт заявника

Рекламна конструкція без підсвічування

Рекламна конструкція

з підсвічуванням

Рекламодавці, що розташовують на власних рекламно-афішних конструк-ціях афіши, плакати та об’яви громадян, підприємств, організацій, установ не більше 594мм х 841мм (А1)

0,5

0,25

Рекламодавці м.Маріуполя

1,5

0,75

Іногородні

2

1

Іноземні

4

2

Коефіцієнт місця розміщення рекламної конструкції при розрахунку сплати в міський бюджет застосувати відповідно категоріям вулиць та доріг згідно з додатком 1.

При продовженні терміну розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та при розміщенні нових, коефіцієнт місця вживати згідно таблиці 2 з встановленням категорій вулиць та доріг, згідно діючим нормам.

Таблиця 2

Категорії вулиць та доріг

Коефіцієнт доріг

Вулиці та дороги місцевого

значення

1,5

Магістралі вулиці районного значення

2,5

Магістральні дороги

3,5

Магістральні вулиці загальноміського

значення

4,5

У випадку, якщо вулиця має кілька категорій, при розрахунку сплати до бюджету за розміщення конструкцій вживати більший коефіцієнт.

Для розрахунку сплати за розміщення зовнішньої реклами на території міста встано-вити чіткі межі центральної частини міста по вулицям: вул.Торгова – вул.Італійська – пр. Нахімова – вул.Бахчиванджи – пр.Будівельників – пр.Леніна – вул.Купріна – б.Шевченка

9

– пр.Будівельників – пр.Леніна – пр.Металургів – б.Шевченка – вул.Артема – вул. Митропо-литська – вул.Торгова. Ввести підвищений коефіцієнт 1,5, який враховує розміщення рекламних конструкцій в центральній частині міста згідно табл.3.

Таблиця 3

Місця розміщення реклами

Коефіцієнт центральної частини міста

Центральна частина міста

1,5

Поза центральною частиною міста

1

6.7. Формула розрахунку: БТ х S х Кз х Кд х Кц х Т = П,

де:

БТ – базовий тариф (см. п.6.5);

S – площа місця розташування, кв.м. (см. п.6.4);

Кз – коефіцієнт заявника (см. табл. 1);

Кд – коефіцієнт доріг (см. табл.2);

Кц – коефіцієнт центральної частини міста (см. табл.3);

П – розмір оплати за користування місцем розташування, грн.;

Т – термін розміщення спеціальної конструкції, роки.

6.8. Розрахована по формулі (п. 6.7.) сума сплачується на рахунок міського бюджету, відкритий в Управлінні Державного Казначейства у Донецькій області (код платежу 24060300), одноразово, щорічно або поквартально, про що конкретно вказується в тексті договору (при узгодженні з фінансовим управлінням міської ради). Контроль за своєчасною та повною оплатою здійснюється фінансовим управлінням міської ради. За несвоєчасність внесення плати в міський бюджет нараховується пеня згідно договору.

6.9. Розрахунок оплати здійснюється робочим органом по зовнішній рекламі у складі головного управління містобудування і архітектури міської ради.

6.10. Проект договору розробляється робочим органом по зовнішній рекламі у складі головного управління містобудування і архітектури міської ради, узгоджується в юри-дичному відділі міської ради та підписується заступником голови міської ради і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу.

6.11. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є під-ставою для оплати через установу банку, другий примірник знаходиться в робочому органі, а третій – у фінансовому управлінні міської ради для обліку та контролю.

6.12. Робочий орган повідомляє державну податкову інспекцію по місцю реєстрації розповсюджувача зовнішньої реклами про надання дозволу.

6.13. Державна податкова інспекція при проведенні перевірок рекламоносіїв здійснює контроль за оплатою податку з реклами.

7. Порядок розміщення елементів

зовнішнього художнього оформлення

7.1. До елементів зовнішнього художнього оформлення відносяться вивіски, таблички, штендери, покажчики та інші елементи дизайну міського середовища, які впливають на фор-мування архітектурно-художнього образу міста.

7.2. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із за-реєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будин-

10

ку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

7.3. Інформаційні вивіски,таблички і штендери не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.

Вивіска не може перевищувати габарити приміщень, наданих у користування.

7.4. До вивісок відносяться розташовані уподовж поверхні стіни конструкції, розмір яких не перевищує 2,0кв.м, призначені для доведення до споживача інформації, що не міс-тить відомостей рекламного характеру.

Вивіска може бути виконана у вигляді одного настінного панно або може складатися з окремих елементів (букв, позначень, декоративних елементів). Вивіска розміщується на фа-саді будівлі поряд з вхідними дверима в будівлю, приміщення, займане власником вивіски, а у разі неможливості розміщення поряд з вхідними дверима - не далі 10м від входу або над вікнами приміщення, займаного власником вивіски.

7.5. До покажчиків відносяться конструкції площею не більше 1,0кв.м, призначені для інформування населення про напрям руху до якого-небудь об'єкту. Не допускається розмі-щення на покажчиках відомостей рекламного характеру.

7.6. Штендери не можуть мати горизонтальної проекції більш ніж 1м2 та площі кожної сторони зображення, перевищуючу 1м2.

7.7. Якщо розміщення елементів зовнішнього художнього оформлення не передбачено проектною документацією будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі паспорта (форма 5), який розробляється комунальним підприємством “Міське Архітектурне Бюро” та погоджується з власником будівлі (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) та головним управлінням містобудування і архітектури.

7.8. Розробка ескізних та проектних рішень можуть здійснюватися рекламними агентствами та іншими організаціями (якщо це не суперечить їх уставу).

7.9. Проектна документація на складні та відповідальні у містобудівному відношенні об’єкти зовнішнього художнього оформлення виконується організаціями, які мають відповідну ліцензію

7.10. Усі відносини між заявником і виконавцем послуг, пов’язаних з розробкою паспорту, регулюються чинним законодавством.

7.11. Розроблений та наданий в установленому цим Положенням порядку паспорт є підставою для виготовлення та розміщення елементу зовнішнього художнього оформлення.

7.12. Для розробки паспорту заявник подає в головне управління містобудування і архі-тектури заявку з відповідним текстом, до якої додаються ескізні матеріали (в кольорі) та фо-тознімок планованого місця розміщення елементу зовнішнього художнього оформлення.

7.13. Заявка розглядається протягом не більш тижня , після чого заявник сповіщається про можливість розміщення конкретного елементу зовнішнього художнього оформлення на конкретному місці та розробляється паспорт.

7.14. У випадку неможливості розміщення конкретного елемента на конкретному місці, заявнику надсилається мотивована відмова, підписана начальником Управління або його заступником.

7.15. Паспорт виконується у двох примірниках, один з яких знаходиться в кому-нальному підприємстві “Міське Архітектурне Бюро” для обліку та контролю.

7.16. Паспорт реєструється в “Журналі реєстрації паспортів розміщення елементів зовнішнього художнього оформлення” (форма 6). Журнал знаходиться в комунальному підприємстві “Міське Архітектурне Бюро” та використовується для обліку та контролю.

7.17. Елементи зовнішнього художнього оформлення, встановлені без затверджених паспортів, вважаються розміщеними самовільно.

11

7.18. Самовільно розміщені спеціальні конструкції зовнішньої реклами або елементи зовнішнього художнього оформлення підлягають демонтажу власниками цих елементів за приписом робочого органу.

У разі невиконання вимог припису робочий орган приймає рішення про демонтаж цих спеціальних конструкцій зовнішньої реклами або елементів зовнішнього художнього оформлення у формі наказу його керівника.

Рішення робочого органу є підставою для демонтажу.

Робочий орган рекомендованим поштовим відправленням або шляхом вручення під особистий підпис надає рішення виконкому міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами або елементів зовнішнього художнього оформлення розповсюджувачу реклами або уповноваженій ним особі.

У разі нездійснення демонтажу спеціальні конструкції зовнішньої реклами або елементи зовнішнього художнього оформлення у термін, визначений у рішенні, демонтаж відповідного рекламоносія здійснюється комунальним комерційним підприємством «Маріупольтепломережа».

8. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення

порядку розміщення зовнішньої реклами на території м.Маріуполя

8.1. Відповідальність за порушення порядку розміщення зовнішньої реклами встановлена Законодавством України.

8.2. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами може бути анульований з подальшим демонтажем спеціальної конструкції у випадках:

- порушення умов, зазначених в “Дозволі” та договорі;

- повного або часткового пошкодження спеціальної конструкції та неприйняття розпов-сюджувачем зовнішньої реклами своєчасних та достатніх заходів з приведення конструкції у належний стан.

8.3. Самовільно розміщена зовнішня реклама та зовнішня реклама, термін дії Дозволу якої скінчився (не продовжено), підлягає демонтажу.

8.4. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі листа заступника міського голови або уповноваженого ним відділу чи управління.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням встановленого цим Положенням порядку здійснює згідно з повноваженнями:

- головне управління містобудування і архітектури міської ради;

- державна податкова інспекція;

- фінансове управління міської ради;

- адміністративно-технічна інспекція міської ради;

- Маріупольський регіональний відділ Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

9.2. У разі порушення вимог цього Положення, відповідний відділ (управління) виконавчого комітету міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги вноситься подання начальнику Маріупольського регіонального відділу зі справ захисту прав споживачів для розгляду справи щодо порушення законодавства про рекламу.

12

9.3. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції та відсутності дозволу на її розташування, міський голова приймає рішення згідно з діючим законо-давством.

Керуючий

справами виконкому П.М.Дзюба

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

від __________ № ___

КАТЕГОРІЇ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ

для розрахунку сплати за розміщення спеціальних

конструкцій зовнішньої реклами до міського бюджету

I. Магістральна дорога державного значення Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, яка проходить по вулицях:

 1. Першотравнева траса

 2. пр.Леніна (до вул.Купріна)

 3. вул.Купріна (від пр.Леніна до вул.К.Лібкнехта)

 4. вул.К.Лібкнехта (від вул.. Купріна до вул. Торгова)

 5. вул.Торгова

 6. бул.Шевченка (пост-міст)

 7. вул.Набережна

 8. вул.Голубенка

 9. вул.Таганрозька

 10. вул.Червонофлотська (від пр.Леніна до вул.Бахчиванджи)

 11. вул.Бахчиванджи (від вул.Червонофлотська до пр.Будівельників)

 12. пр.Будівельників (від вул.Бахчиванджи до вул.Апатова)

 13. вул.Апатова

II. Магістральна дорога регіонального значення Слав’янськ – Донецьк – Маріуполь, яка проходить по вулицях:

1. Донецьке шосе

2. пр.Карпова

3. вул.Карпинського

4. пр.Металургів (від вул.Карпинського до бул. Шевченка)

5. бул.Шевченка (від пр.Металургів до вул.Артема)

6. вул.Артема (від б.Шевченка до автовокзалу)

III. Магістральна дорога територіального місцевого значення Запоріжжя – Маріуполь

IV. Магістральна дорога територіального місцевого значення Ялта – Маріуполь – Талаковка – Тельманово

V. Магістральні вулиці загальноміського значення:

1. пр.Леніна

2. пр.Будівельників

3. пр.Металургів

4. вул.Урицького

5. вул.Митрополитська

6. вул.Італійська

7. вул.Георгіївська

8. б.Шевченка

9. вул.Артема

2

10. вул.Купріна

11. пр.Перемоги

12. вул.1 Травня

13. вул.Орджонікідзе

14. вул.Азовстальська

15. вул.Олімпійська

16. вул.130 Таганрозької дивізії

17. б.Комсомольський

18. вул.50 років Жовтня

19. пр.Ілліча

20. вул.Маміна Сибіряка

21. вул.Заозерна

22. вул.Макара Мазая

23. вул.Тополина

24. вул.Червонофлотська

25. вул.Гагаріна

26. вул.Бахчиванджи

27. вул.Латишева

28. пр.Нахімова

29. пр.Луніна

30. б.Приморський

31. вул.Торгова

VI. Магістральні вулиці районного значення

VII. Вулиці та дороги місцевого значення

Керуючий

справами виконкому П.М.Дзюба

Форма 1

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

Керівнику робочого органу

___________________________________

(виконавчий орган міської ради)

__________________р. № _________

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування для розповсюджувача зовнішньої

_______________________________________________________________________________

реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника ________________________________________________________________

(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –

_______________________________________________________________________________________________

місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи,

або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________________________________

Телефон (телефакс) ______________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

________________________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ____________________________________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заявник

або уповноважена ___________________ _________________________

ним особа (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 2

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстра

ційний

№ заяви

Дата по-дання

Для юридичної особи – повне найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документ

тах

Під-пис особи, на яку покла-

дено реєст-

рацію доку-

ментів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташу-вання рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову про його встановлення

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовжен-ня строку дії або переоформи-лення дозволу

Дата і номер рішення про скасуван-ня дозволу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник робочого

органу ___________________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 3

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий __________________ р. на підставі рішення _________________________________

(дата видачі)

_______________________________________________________________________________

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,

_______________________________________________________________________________

дата і номер рішення)

_______________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

_______________________________________________________________________________________________

зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,

_______________________________________________________________________________________________

ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

_______________________________________________________________________________________________

банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________

_______________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості

(розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується

розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним Топогеодезичний знімок місцевості

рішенням рекламного засобу (М1:500) з прив'язкою місця розташування

рекламного засобу

Відповідальний за ____________________________________________ МП

топогеодезичне знімання (підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджувальна частина

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)

__________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,

_______________________________________________________________________________

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,

_______________________________________________________________________________

паспортні дані)

М.П.

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

_____________________________ ________________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

М.П.

3. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля

дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту

загального користування

______________________________ ________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ят-

ках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________________ _______________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах

охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________________ ________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з ___________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Керівник робочого органу _________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після

розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу _________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Форма 4

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

______________ р. № _____

ДОВІДКА

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами _______________________________________

________________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування. для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою ________________________________________________

(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заяв

________________________________________________________________________________________________

та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи _________________________________________________________

(перелік документів

_______________________________________________________________________________________________

із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Керівник робочого

органу ___________________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 5

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

Головне управління містобудування і архітектури

Маріупольська міська рада

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління

______________ Г.Г.Гуржі

ПАСПОРТ

розміщення елемента зовнішнього

художнього оформлення

Вид елемента ________________________________________________________

Район міста _________________________________________________________

Адреса _________________________________________________________

(місцерозташування елемента зовнішнього художнього оформлення)

Замовник _________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування. для фізичної особи –

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(адреса , телефон замовника елемента зовнішнього художнього оформлення)

Дата видачі ___________________________

АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЄ ЗАВДАННЯ:

( АХЗ)

Місце розміщення ____________________________________________________

(район міста)

___________________________________________________________________

Характеристика елемента зовнішнього художнього оформлення

____________________________________________________________________

Розміри габаритні _____________________________________________________________

Конструктивне рішення, матеріали ________________________________________________

Рекламне агентство-виготівник ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Додаткові вимоги _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник

КП «МіськАрхБюро»______________________ ____________________________

(підпис) ініціали, прізвище)

Виконавець ______________________ ____________________________

(підпис) ініціали, прізвище)

Примітка: паспорт дійсний при наявності ескізів, які узгоджено в ГУМА.

Зміна художнього вигляду, розмірів, матеріалів тощо без

спеціального узгодження в ГУМА ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Розміщення елемента зовнішнього художнього оформлення

УЗГОДЖЕНО:

1. Заступник начальника управління

по адміністративному району____________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________________________________________

2. Управління Державтоінспекції ___________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________________

3. Інспекція міської ради з благоустрою м.Маріуполя

______________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________________________________________

4. Власник (будинку, споруди, земельної ділянки) _____________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Форма 6

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ЖУРНАЛ

реєстрації паспортів розміщення елементів

зовнішнього художнього оформлення

№ п/п

Найменування заказника

Адреса розміщення елемента

Найменування елемента

Дата подання заявки

Дата виготовлення паспорту

Дата видання паспорту

ПРИМІТКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників мзс україни, представництв мзс україни на території україни директор департаменту завдання, обов'язки та повноваження

  Документ
  Здійснює моніторинг та аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньої політики України у відповідній сфері, виконання міжнародних актів, проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту.
 2. Програма поводження з твердими побутовими відходами на території жидачівського району на період до 2015 року

  Документ
  Жидачівський район розташований в південно–східній частині Львівської області, загальною площею 996 кв. км або 2,19% від території області. У населених пунктах району проживає 74037 осіб населення, в т.
 3. Н "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи

  Закон
  1. Для цілей цієї Конвенції термін "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи.
 4. Законі України «Про податок на додану вартість»

  Закон
  Об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, у тому числі операції з:
 5. Аналіз регулятурного впливу проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»

  Документ
  Проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.

Другие похожие документы..