Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На российский рынок труда выходит новый игрок - Филиппины. Причем эта небольшая по российским меркам страна Юго-Восточной Азии готова поставлять нам ...полностью>>
'Лекции'
Предлагаемый план является, скорее, планом темы "Германский фашизм", чем планом данной лекции. Он содержит в себе максимальное количество с...полностью>>
'Документ'
Математика похожа на мельницу: если вы засыпете в нее зерна пшеницы, то получите муку, если же засыпете отруби, отруби и получите.(Андру Филлинг Хаксл...полностью>>
'Документ'
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский психолого-социальный институт», действующее на основан...полностью>>

Оформлення на території м

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

5.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за по-годженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

5.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

5.5. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

5.6. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

5.7. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

5.8. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за по-годженням з Державтоінспекцією.

5.9. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

5.10. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Положення, звертається до роз-повсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Оплата за тимчасове користування місцями

розташування спеціальних конструкцій, які

знаходяться у комунальній власності

6.1. Оплата за користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на дого-вірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5метра за пери-метром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

6.2. Розмір оплати за користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

6.3. Оплата за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій здійснюється на договірних засадах з їх власником або уповноваженими органами (особами).

6.4. Розрахунок обсягу оплати здійснюється на підставі площі місця розташування спеціальної конструкції:

8

- на території зеленої зони, на асфальті, грунті, дахах будинків (будівель) та споруд – як сума площі її горизонтальної проекції на це місце прилеглої ділянки, завширшки 0,5метра по периметру горизонтальної проекції цієї конструкції;

- для не наземних та не дахових конструкцій площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції на уявну паралельну їй площину.

6.5. За тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій, які пе-ребувають у комунальній власності, встановити такі базові тарифи:

- за 1кв.м. площі місця розташування наземної (або дахової) спеціальної конструкції в розмірі 94 грн.;

- за 1кв.м. площі місця розташування не наземної (не дахової) спеціальної конструкції в розмірі 47 грн.

6.6. У додаток до базових тарифів використовуються коефіцієнти:

Таблиця 1

Найменування розповсюджувача зовнішньої реклами

Коефіцієнт заявника

Рекламна конструкція без підсвічування

Рекламна конструкція

з підсвічуванням

Рекламодавці, що розташовують на власних рекламно-афішних конструк-ціях афіши, плакати та об’яви громадян, підприємств, організацій, установ не більше 594мм х 841мм (А1)

0,5

0,25

Рекламодавці м.Маріуполя

1,5

0,75

Іногородні

2

1

Іноземні

4

2

Коефіцієнт місця розміщення рекламної конструкції при розрахунку сплати в міський бюджет застосувати відповідно категоріям вулиць та доріг згідно з додатком 1.

При продовженні терміну розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та при розміщенні нових, коефіцієнт місця вживати згідно таблиці 2 з встановленням категорій вулиць та доріг, згідно діючим нормам.

Таблиця 2

Категорії вулиць та доріг

Коефіцієнт доріг

Вулиці та дороги місцевого

значення

1,5

Магістралі вулиці районного значення

2,5

Магістральні дороги

3,5

Магістральні вулиці загальноміського

значення

4,5

У випадку, якщо вулиця має кілька категорій, при розрахунку сплати до бюджету за розміщення конструкцій вживати більший коефіцієнт.

Для розрахунку сплати за розміщення зовнішньої реклами на території міста встано-вити чіткі межі центральної частини міста по вулицям: вул.Торгова – вул.Італійська – пр. Нахімова – вул.Бахчиванджи – пр.Будівельників – пр.Леніна – вул.Купріна – б.Шевченка

9

– пр.Будівельників – пр.Леніна – пр.Металургів – б.Шевченка – вул.Артема – вул. Митропо-литська – вул.Торгова. Ввести підвищений коефіцієнт 1,5, який враховує розміщення рекламних конструкцій в центральній частині міста згідно табл.3.

Таблиця 3

Місця розміщення реклами

Коефіцієнт центральної частини міста

Центральна частина міста

1,5

Поза центральною частиною міста

1

6.7. Формула розрахунку: БТ х S х Кз х Кд х Кц х Т = П,

де:

БТ – базовий тариф (см. п.6.5);

S – площа місця розташування, кв.м. (см. п.6.4);

Кз – коефіцієнт заявника (см. табл. 1);

Кд – коефіцієнт доріг (см. табл.2);

Кц – коефіцієнт центральної частини міста (см. табл.3);

П – розмір оплати за користування місцем розташування, грн.;

Т – термін розміщення спеціальної конструкції, роки.

6.8. Розрахована по формулі (п. 6.7.) сума сплачується на рахунок міського бюджету, відкритий в Управлінні Державного Казначейства у Донецькій області (код платежу 24060300), одноразово, щорічно або поквартально, про що конкретно вказується в тексті договору (при узгодженні з фінансовим управлінням міської ради). Контроль за своєчасною та повною оплатою здійснюється фінансовим управлінням міської ради. За несвоєчасність внесення плати в міський бюджет нараховується пеня згідно договору.

6.9. Розрахунок оплати здійснюється робочим органом по зовнішній рекламі у складі головного управління містобудування і архітектури міської ради.

6.10. Проект договору розробляється робочим органом по зовнішній рекламі у складі головного управління містобудування і архітектури міської ради, узгоджується в юри-дичному відділі міської ради та підписується заступником голови міської ради і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу.

6.11. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є під-ставою для оплати через установу банку, другий примірник знаходиться в робочому органі, а третій – у фінансовому управлінні міської ради для обліку та контролю.

6.12. Робочий орган повідомляє державну податкову інспекцію по місцю реєстрації розповсюджувача зовнішньої реклами про надання дозволу.

6.13. Державна податкова інспекція при проведенні перевірок рекламоносіїв здійснює контроль за оплатою податку з реклами.

7. Порядок розміщення елементів

зовнішнього художнього оформлення

7.1. До елементів зовнішнього художнього оформлення відносяться вивіски, таблички, штендери, покажчики та інші елементи дизайну міського середовища, які впливають на фор-мування архітектурно-художнього образу міста.

7.2. Вивіска чи табличка з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із за-реєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на зовнішній поверхні будин-

10

ку чи споруди не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.

7.3. Інформаційні вивіски,таблички і штендери не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.

Вивіска не може перевищувати габарити приміщень, наданих у користування.

7.4. До вивісок відносяться розташовані уподовж поверхні стіни конструкції, розмір яких не перевищує 2,0кв.м, призначені для доведення до споживача інформації, що не міс-тить відомостей рекламного характеру.

Вивіска може бути виконана у вигляді одного настінного панно або може складатися з окремих елементів (букв, позначень, декоративних елементів). Вивіска розміщується на фа-саді будівлі поряд з вхідними дверима в будівлю, приміщення, займане власником вивіски, а у разі неможливості розміщення поряд з вхідними дверима - не далі 10м від входу або над вікнами приміщення, займаного власником вивіски.

7.5. До покажчиків відносяться конструкції площею не більше 1,0кв.м, призначені для інформування населення про напрям руху до якого-небудь об'єкту. Не допускається розмі-щення на покажчиках відомостей рекламного характеру.

7.6. Штендери не можуть мати горизонтальної проекції більш ніж 1м2 та площі кожної сторони зображення, перевищуючу 1м2.

7.7. Якщо розміщення елементів зовнішнього художнього оформлення не передбачено проектною документацією будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюється на підставі паспорта (форма 5), який розробляється комунальним підприємством “Міське Архітектурне Бюро” та погоджується з власником будівлі (споруди) або уповноваженим ним органом (особою) та головним управлінням містобудування і архітектури.

7.8. Розробка ескізних та проектних рішень можуть здійснюватися рекламними агентствами та іншими організаціями (якщо це не суперечить їх уставу).

7.9. Проектна документація на складні та відповідальні у містобудівному відношенні об’єкти зовнішнього художнього оформлення виконується організаціями, які мають відповідну ліцензію

7.10. Усі відносини між заявником і виконавцем послуг, пов’язаних з розробкою паспорту, регулюються чинним законодавством.

7.11. Розроблений та наданий в установленому цим Положенням порядку паспорт є підставою для виготовлення та розміщення елементу зовнішнього художнього оформлення.

7.12. Для розробки паспорту заявник подає в головне управління містобудування і архі-тектури заявку з відповідним текстом, до якої додаються ескізні матеріали (в кольорі) та фо-тознімок планованого місця розміщення елементу зовнішнього художнього оформлення.

7.13. Заявка розглядається протягом не більш тижня , після чого заявник сповіщається про можливість розміщення конкретного елементу зовнішнього художнього оформлення на конкретному місці та розробляється паспорт.

7.14. У випадку неможливості розміщення конкретного елемента на конкретному місці, заявнику надсилається мотивована відмова, підписана начальником Управління або його заступником.

7.15. Паспорт виконується у двох примірниках, один з яких знаходиться в кому-нальному підприємстві “Міське Архітектурне Бюро” для обліку та контролю.

7.16. Паспорт реєструється в “Журналі реєстрації паспортів розміщення елементів зовнішнього художнього оформлення” (форма 6). Журнал знаходиться в комунальному підприємстві “Міське Архітектурне Бюро” та використовується для обліку та контролю.

7.17. Елементи зовнішнього художнього оформлення, встановлені без затверджених паспортів, вважаються розміщеними самовільно.

11

7.18. Самовільно розміщені спеціальні конструкції зовнішньої реклами або елементи зовнішнього художнього оформлення підлягають демонтажу власниками цих елементів за приписом робочого органу.

У разі невиконання вимог припису робочий орган приймає рішення про демонтаж цих спеціальних конструкцій зовнішньої реклами або елементів зовнішнього художнього оформлення у формі наказу його керівника.

Рішення робочого органу є підставою для демонтажу.

Робочий орган рекомендованим поштовим відправленням або шляхом вручення під особистий підпис надає рішення виконкому міської ради про демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами або елементів зовнішнього художнього оформлення розповсюджувачу реклами або уповноваженій ним особі.

У разі нездійснення демонтажу спеціальні конструкції зовнішньої реклами або елементи зовнішнього художнього оформлення у термін, визначений у рішенні, демонтаж відповідного рекламоносія здійснюється комунальним комерційним підприємством «Маріупольтепломережа».

8. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення

порядку розміщення зовнішньої реклами на території м.Маріуполя

8.1. Відповідальність за порушення порядку розміщення зовнішньої реклами встановлена Законодавством України.

8.2. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами може бути анульований з подальшим демонтажем спеціальної конструкції у випадках:

- порушення умов, зазначених в “Дозволі” та договорі;

- повного або часткового пошкодження спеціальної конструкції та неприйняття розпов-сюджувачем зовнішньої реклами своєчасних та достатніх заходів з приведення конструкції у належний стан.

8.3. Самовільно розміщена зовнішня реклама та зовнішня реклама, термін дії Дозволу якої скінчився (не продовжено), підлягає демонтажу.

8.4. Демонтаж спеціальних конструкцій здійснюється розповсюджувачем зовнішньої реклами на підставі листа заступника міського голови або уповноваженого ним відділу чи управління.

9. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням встановленого цим Положенням порядку здійснює згідно з повноваженнями:

- головне управління містобудування і архітектури міської ради;

- державна податкова інспекція;

- фінансове управління міської ради;

- адміністративно-технічна інспекція міської ради;

- Маріупольський регіональний відділ Донецького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

9.2. У разі порушення вимог цього Положення, відповідний відділ (управління) виконавчого комітету міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін. У разі невиконання цієї вимоги вноситься подання начальнику Маріупольського регіонального відділу зі справ захисту прав споживачів для розгляду справи щодо порушення законодавства про рекламу.

12

9.3. У разі неможливості встановлення власника спеціальної конструкції та відсутності дозволу на її розташування, міський голова приймає рішення згідно з діючим законо-давством.

Керуючий

справами виконкому П.М.Дзюба

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

від __________ № ___

КАТЕГОРІЇ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ

для розрахунку сплати за розміщення спеціальних

конструкцій зовнішньої реклами до міського бюджету

I. Магістральна дорога державного значення Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, яка проходить по вулицях:

 1. Першотравнева траса

 2. пр.Леніна (до вул.Купріна)

 3. вул.Купріна (від пр.Леніна до вул.К.Лібкнехта)

 4. вул.К.Лібкнехта (від вул.. Купріна до вул. Торгова)

 5. вул.Торгова

 6. бул.Шевченка (пост-міст)

 7. вул.Набережна

 8. вул.Голубенка

 9. вул.Таганрозька

 10. вул.Червонофлотська (від пр.Леніна до вул.Бахчиванджи)

 11. вул.Бахчиванджи (від вул.Червонофлотська до пр.Будівельників)

 12. пр.Будівельників (від вул.Бахчиванджи до вул.Апатова)

 13. вул.Апатова

II. Магістральна дорога регіонального значення Слав’янськ – Донецьк – Маріуполь, яка проходить по вулицях:

1. Донецьке шосе

2. пр.Карпова

3. вул.Карпинського

4. пр.Металургів (від вул.Карпинського до бул. Шевченка)

5. бул.Шевченка (від пр.Металургів до вул.Артема)

6. вул.Артема (від б.Шевченка до автовокзалу)

III. Магістральна дорога територіального місцевого значення Запоріжжя – Маріуполь

IV. Магістральна дорога територіального місцевого значення Ялта – Маріуполь – Талаковка – Тельманово

V. Магістральні вулиці загальноміського значення:

1. пр.Леніна

2. пр.Будівельників

3. пр.Металургів

4. вул.Урицького

5. вул.Митрополитська

6. вул.Італійська

7. вул.Георгіївська

8. б.Шевченка

9. вул.Артема

2

10. вул.Купріна

11. пр.Перемоги

12. вул.1 Травня

13. вул.Орджонікідзе

14. вул.Азовстальська

15. вул.Олімпійська

16. вул.130 Таганрозької дивізії

17. б.Комсомольський

18. вул.50 років Жовтня

19. пр.Ілліча

20. вул.Маміна Сибіряка

21. вул.Заозерна

22. вул.Макара Мазая

23. вул.Тополина

24. вул.Червонофлотська

25. вул.Гагаріна

26. вул.Бахчиванджи

27. вул.Латишева

28. пр.Нахімова

29. пр.Луніна

30. б.Приморський

31. вул.Торгова

VI. Магістральні вулиці районного значення

VII. Вулиці та дороги місцевого значення

Керуючий

справами виконкому П.М.Дзюба

Форма 1

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

Керівнику робочого органу

___________________________________

(виконавчий орган міської ради)

__________________р. № _________

ЗАЯВА

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування для розповсюджувача зовнішньої

_______________________________________________________________________________

реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника ________________________________________________________________

(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –

_______________________________________________________________________________________________

місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи,

або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________________________________

Телефон (телефакс) ______________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою

________________________________________________________________________________

(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ____________________________________________________________________________________

(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заявник

або уповноважена ___________________ _________________________

ним особа (підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 2

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстра

ційний

№ заяви

Дата по-дання

Для юридичної особи – повне найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце проживання

Кількість сторінок у поданих документ

тах

Під-пис особи, на яку покла-

дено реєст-

рацію доку-

ментів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташу-вання рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову про його встановлення

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строк дії, дата і номер рішення про відмову у наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовжен-ня строку дії або переоформи-лення дозволу

Дата і номер рішення про скасуван-ня дозволу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник робочого

органу ___________________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 3

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий __________________ р. на підставі рішення _________________________________

(дата видачі)

_______________________________________________________________________________

(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради,

_______________________________________________________________________________

дата і номер рішення)

_______________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача

_______________________________________________________________________________________________

зовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвище,

_______________________________________________________________________________________________

ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу),

_______________________________________________________________________________________________

банківські реквізити, ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ______________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________

_______________________________________________________________________________

(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості

(розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується

розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним Топогеодезичний знімок місцевості

рішенням рекламного засобу (М1:500) з прив'язкою місця розташування

рекламного засобу

Відповідальний за ____________________________________________ МП

топогеодезичне знімання (підпис) (ініціали та прізвище)

Погоджувальна частина

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)

__________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника,

_______________________________________________________________________________

для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові,

_______________________________________________________________________________

паспортні дані)

М.П.

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

_____________________________ ________________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

М.П.

3. На вимогу робочого органу:

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля

дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту

загального користування

______________________________ ________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

та об'єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам'ят-

ках історії і архітектури та в межах зон охорони пам'яток національного або місцевого значення, у межах об'єктів природно-заповідного фонду

_______________________________ _______________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах

охоронних зон зазначених комунікацій

_______________________________ ________________________________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з ___________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Продовжено з _______________ до ________________

Керівник робочого органу _________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після

розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу _________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Форма 4

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

______________ р. № _____

ДОВІДКА

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами _______________________________________

________________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування. для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою ________________________________________________

(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації заяв

________________________________________________________________________________________________

та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи _________________________________________________________

(перелік документів

_______________________________________________________________________________________________

із зазначенням сторінок і кількості примірників)

Керівник робочого

органу ___________________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Форма 5

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

Головне управління містобудування і архітектури

Маріупольська міська рада

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління

______________ Г.Г.Гуржі

ПАСПОРТ

розміщення елемента зовнішнього

художнього оформлення

Вид елемента ________________________________________________________

Район міста _________________________________________________________

Адреса _________________________________________________________

(місцерозташування елемента зовнішнього художнього оформлення)

Замовник _________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування. для фізичної особи –

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(адреса , телефон замовника елемента зовнішнього художнього оформлення)

Дата видачі ___________________________

АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНЄ ЗАВДАННЯ:

( АХЗ)

Місце розміщення ____________________________________________________

(район міста)

___________________________________________________________________

Характеристика елемента зовнішнього художнього оформлення

____________________________________________________________________

Розміри габаритні _____________________________________________________________

Конструктивне рішення, матеріали ________________________________________________

Рекламне агентство-виготівник ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Додаткові вимоги _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Начальник

КП «МіськАрхБюро»______________________ ____________________________

(підпис) ініціали, прізвище)

Виконавець ______________________ ____________________________

(підпис) ініціали, прізвище)

Примітка: паспорт дійсний при наявності ескізів, які узгоджено в ГУМА.

Зміна художнього вигляду, розмірів, матеріалів тощо без

спеціального узгодження в ГУМА ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Розміщення елемента зовнішнього художнього оформлення

УЗГОДЖЕНО:

1. Заступник начальника управління

по адміністративному району____________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________________________________________

2. Управління Державтоінспекції ___________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________________

3. Інспекція міської ради з благоустрою м.Маріуполя

______________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________________________________________________________________________________

4. Власник (будинку, споруди, земельної ділянки) _____________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Форма 6

до Положення, затвердженого

рішенням виконкому Маріупо-

льської міської ради

від_____________№_________

ЖУРНАЛ

реєстрації паспортів розміщення елементів

зовнішнього художнього оформлення

№ п/п

Найменування заказника

Адреса розміщення елемента

Найменування елемента

Дата подання заявки

Дата виготовлення паспорту

Дата видання паспорту

ПРИМІТКИ

1

2

3

4

5

6

7

8Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників мзс україни, представництв мзс україни на території україни директор департаменту завдання, обов'язки та повноваження

  Документ
  Здійснює моніторинг та аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньої політики України у відповідній сфері, виконання міжнародних актів, проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту.
 2. Програма поводження з твердими побутовими відходами на території жидачівського району на період до 2015 року

  Документ
  Жидачівський район розташований в південно–східній частині Львівської області, загальною площею 996 кв. км або 2,19% від території області. У населених пунктах району проживає 74037 осіб населення, в т.
 3. Н "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи

  Закон
  1. Для цілей цієї Конвенції термін "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи.
 4. Законі України «Про податок на додану вартість»

  Закон
  Об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, у тому числі операції з:
 5. Аналіз регулятурного впливу проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м. Сніжного»

  Документ
  Проекту регуляторного акту – рішення сесії Сніжнянської міської ради «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності на території м.

Другие похожие документы..