Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Оказание методической помощи. Организация профессиональной поддержки и текущего консультирования. Углубить и расширить знания по интересующим вопросам...полностью>>
'Рабочая программа'
Настоящий федеральный образовательный государственный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) представляет собой совокупность требо...полностью>>
'Доклад'
2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе по возрастам и классам обучения, обобщенные данные по месту жительства, социальным...полностью>>
'Краткое содержание'
Рассеянный склероз (РС) – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма повреждает ткань центральной нервной системы (ЦНС). Да...полностью>>

На допомогу молодому вчителю

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

На допомогу молодому вчителю

Поради досвідчених колег

 • Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

 • Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

 • Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

 • Поясніть учням мету, завдання уроку.

 • Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

 • Не спішіть виправляти помилки учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

 • Намагайтеся організовувати самостійну роботу учнів на уроці,
  пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

 • На уроці кожен учень має бути задіяний, до кожного шукайте
  індивідуальний підхід.

 • Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

 • Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

 • Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів
  розвивального навчання.

 • Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність,
  бережливість, зібраність.

 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

 • Памятайте: урок не повинен бути схожим на попередній

На допомогу молодому вчителю

Рекомендації щодо підготовки до уроку

 • Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках - і в пояснювальну записку до програми.

 • Вивчи матеріал цього розділу, питання теми.

 • Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання: „Чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення? Сформулюй мету уроку ( навчальну, виховну, розвивальну).

 • Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.

 • Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.

 • Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.

 • Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в плані-
  конспекті.

 • Підготуй наочні і навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.

 • Повтори подумки, або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.

 • Спитай себе: "Ти готовий до уроку?

На допомогу молодому вчителю

Самоаналіз уроку

 • Яка тема уроку? Чи збігається вона з календарним плануванням?

 • Чи правильно визначено мету, завдання уроку? Чи відбивають вони найголовніше в навчальному матеріалі?

 • Чи правильно обраний тип уроку (відповідно до теми та мети уроку)?

 • Чи відповідає структура уроку обраному типу уроків?

 • Чи ефективно розподілено час уроку: 1/3 уроку - робота з новим матеріалом, 2/3 - самостійна та пізнавальна діяльність учнів?

 • Чи є оптимальним вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на уроці?

 • Що саме з передового педагогічного досвіду ви використали на уроці?

 • Чи вдалося вам диференціювати навчання на уроці?

 • Чи були активними діти на уроці? Якщо ні, то чому?
  а) дітям було нецікаво;

б) дітям було важко зрозуміти вас,

в) переважав авторитарний стиль спілкування з учнями.

 • Чи не велике за розміром домашнє завдання ви дали
  дітям і чи вдалося підготувати дітей до нього?

 • Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок
  уроку (тобто знову наголосити на головному у навчальному
  матеріалі уроку), оцінити відповіді учнів?

 • Дайте оцінку своєму уроку, своїй діяльності на уроці.
  Чи реалізовані мета, завдання уроку?

На допомогу молодому наставнику

П а м ’ я т к а

 • Разом із молодим спеціалістом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них.

 • Допоможіть молодому спеціалісту скласти календарно- тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

 • Надайте допомогу у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляйте разом з молодим спеціалістом.

 • Надайте допомогу у проведенні тематичного обліку знань, у проведенні залікових уроків. Ознайомте молодого спеціаліста з різними видами проведення тематичної атестації учнів.

 • Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, різнорівневих контрольних, самостійних, залікових робіт.

 • Відвідуйте уроки молодих спеціалістів з наступним детальним аналізом. Запрошуйте молодого спеціаліста на свої уроки, разом їх обговорюйте, аналізуйте.

 • Допомагайте підбирати методичну літературу для самоосвіти, систематизувати її, вивчати та узагальнювати.

 • Щиро діліться досвідом роботи, своїми педагогічними знахідками.

 • Ніколи не забувайте відмічати позитивне в роботі молодого спеціаліста.

 • Навчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

На допомогу молодому вчителю

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УРОКУ

Клас____________________________________________________________________________

Дата________________________________________________________________________

Учитель,предмет____________________________________________________________

Тема уроку__________________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Мета відвідування____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Психологічна атмосфера уроку

1. Емоційний настрій учнів На початок На кінець

напружений

розслаблений

готовність до співпраці

2. Взаємовідносини вчителя та учнів

доброзичливі

агресивні

байдужі

3. Стиль поведінки вчителя

авторитарний

демократичний

ліберальний

4. Кількість і форма заохочень (похвала,підтримка)___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.Кількість і форма покарань (зауважень) їх результативність _________________

_____________________________________________________________________________

6. Загальний психологічний стан:

позитивний

негативний

II. Організація навчального процесу з урахуванням вікових особливостей учнів

 1. Увага, прийоми її стимулювання:______________________________________________

2. Пам’ять ( які види пам’яті включаються під час уроку)___________________________

____________________________________________________________________________

3. Сприймання (мотивація навчання, створення позитивної установки)_______________

_____________________________________________________________________________

  • наочність ___________________________________________________________

 • мова вчителя __________________________________________________________

 • тзн _________________________________________________________

4. Уява

 • створення творчої атмосфери ___________________________________________

 • сприяння формуванню уявлень і образів________________________________

а) мовленнєвими засобами __________________________________________________

б) наочними засобами __________________________________________________________________

5. Мислення:

 • формування загальних прийомів мислення__________________________________

 • розвиток логічного мислення_______________________________________________

 • формування творчого мислення ____________________________________________

 • форми контролю і самоконтролю за розумовою діяльністю _____________________

6.Здійснення індивідуального підходу до учнів_____________________________________

ІII. Орієнтація уроку на розвиток особистості учня

 • тактовність учителя

- створення умов для розвитку комунікативних якостей учнів
- створення умов для самореалізаиії учнів

 • розвивальна насиченість уроку

ІУ. Висновки і рекомендації _______________________________________________

____________________________________________________________________________

На допомогу молодому вчителю

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА УРОЦІ

Навчально-виховна діяльність вчителя

Висновки

Навчально-пізнавальна діяльність учнів

Висновки

1 . Початок уроку

1. Підготовка до уроку, підручники, зошити, приладдя

2. Повторення: перевірка рівня навчальних досягнень, фронтальне, індивідуальне, бліц - опитування

2. Рівень інтересу до теми

3. Повідомлення теми, обґрунтовування мети і завдань уроку, структура уроку.

3. Активність на різних етапах уроку: початок; середина ; закінчення уроку

4. Теоретичний рівень викладання:

- відповідність програмі і меті уроку;

- науковість і доступність;

- виділення головного;

- практична спрямованість;

- узагальнення і систематизація;

- міжпредметні зв’язки;

- виховний потенціал

4. Увага учнів:

- початок; середина; закінчення уроку

5. Уміння самостійно працювати з підручником, зошитом, посібниками, картами.

6. Рівень креативності (творчості) в пізнавальній діяльності учнів.

5. Інформаційна насиченість уроку. Використання ТЗН, наочності, різнорівневих дидактичних матеріалів.

7. Розвиток мови, мовлення, володіння предметною термінологією.

б. Використання методів навчання; їх раціональність; традиційних; інноваційних.

8. Сприймання і усвідомлення практичного матеріалу

7. Диференційований підхід. Форми реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні

9. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів: початок; середина;закінчення уроку

8. Самостійна робота (на яких етапах уроку, доцільність)

10. Підсумки уроку

9. Закріплення теми уроку:

- відпрацювання здобутих знань, умінь, навичок;

- осмислення змісту навчального матеріалу ;

- творче, практичне використання здобутих знань

11. Психологічно - педагогічні умови уроку:

- культура спілкування;

- зворотний зв’язок;

- оптимізація ;

- санітарно - гігієнічні умови; - дотримання ТБ

10. Оцінювання учнів, мотивація, об'єктивність

12. Навчальні кабінети:

- робоче місце вчителя;

- естетика оформлення;

- дидактична оснащеність ;

- технічне забезпечення;

- література

11. Дотримання єдиних вимог

12. Емоційність

13 Педагогічний такт, мова

14 Використання часу

15 Інструктажний аналіз

Інші нюанси уроку

На допомогу молодому вчителюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації на допомогу молодому вчителю

  Методичні рекомендації
  У Законі Україні «Про загальну середню освіту» зазначено: головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду.
 2. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 3. Методичні рекомендації до планування школи молодого вчителя План роботи заступника директора

  Методичні рекомендації
  Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога (Закон України « Про загальну середню освіту », статут школи ), з оплатою праці.
 4. План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи з молодими вчителями

  Документ
  Ознайомлення вчителя-стажиста з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про загальну середню освіту », статут школи ), з оплатою праці.
 5. На допомогу працівнику сільської школи. Тернопіль: токіппо, 2001. с

  Диплом
  Словник розкриває зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних термінів, понять та категорій, які зустрічаються в практичній роботі працівників освіти.

Другие похожие документы..