Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
О проведении районного конкурса исследовательских работ обучающихся, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом и Европейской неделе иммунизац...полностью>>
'Документ'
Мною у встановлений строк, відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), за формою, затвердженою наказом Міністерства фіна...полностью>>
'Диплом'
Сведения об инженерно-технических работниках, подтверждающие соответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица требованиям к выдаче ...полностью>>
'Рабочая программа'
– формирование устойчивых навыков применения компьютерных технологий для реализации численных методов, научном анализе ситуаций, возникающих в ходе с...полностью>>

Науково-методична рада з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

П Р О Г Р А М А

XXXIХ науково-технічної конференції

професорсько-викладацького складу,

співробітників та студентів університету

з участю працівників науково-дослідних організацій

та інженерно-технічних працівників

підприємств м. Вінниці та області

2-5 березня 2010 року

9-12 березня 2010 року

Вінниця 2010

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції

Конференція буде проводитись у два етапи:

2-5 березня в секціях гуманітарних та фундаментальних наук і секції інституту інтеграції навчання з виробництвом

9-12 березня в секціях загальноінженерних, технічних наук

Засідання секцій відбудуться у приміщеннях

Вінницького національного технічного університету.

(м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95)

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

2 березня – пленарне засідання секції Ради з питань

гуманізації та гуманітаризації технічної освіти

(ауд. 222 ГНК, 14 30 )

2 та 9 березня – відкриття конференції і робота в секціях

3-5 березня та 10-12 березня – за розкладом роботи секцій

16 березня – підведення підсумків конференції,

доповіді голів оргкомітетів інститутів,

розроблення та ухвалення рекомендацій

(ауд. 210 ГНК, о 15 30)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА З проблем ГУМАНІЗАЦІЇ

ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Оргкомітет

 1. Буяльська Т. Б. – к. філос. н., професор – голова оргкомітету

 2. Азарова Л. Є. – д. філол. н., професор – член оргкомітету

 3. Головашенко І. О. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету

 4. Громова Л. П. – к. і. н., доцент – член оргкомітету

 5. Хома О. І. – д. філос. н., професор – член оргкомітету

 6. Корнієнко В. О. – д. політ. н., професор – член оргкомітету

 7. Степанова І. С. – к. філол. н., доцент – член оргкомітету

 8. Прадівлянний М. Г. – к. пед. н., доцент – член оргкомітету

 9. Прищак М. Д. – к. пед. н., доцент – член оргкомітету

 10. Мацко Л. А. – к. філос. н., доцент – член оргкомітету

 11. Слободянюк А. В. – к. соц. н., доцент – член оргкомітету

 12. Голубович А. М. – доцент – член оргкомітету

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

2 березня, 14 30 ауд. 222 ГНК

 1. Микола Лукаш – майстер українського перекладу (до 90-річчя від дня народження).

Буяльська Т. Б., к. філос. н., професор.

 1. Байка Тараса Шевченка "Сичі", історії її оцінок та актуалізація.

Стрельбицький М. П., к. філол. н., професор.

 1. Презентація науково-просвітницького фільму "Повернення" (на вшанування пам’яті видатного діяча української культури Дмитра Марковича).

Філонов Л. В., доцент.

 1. Ґендер в сучасній гуманітаристиці: метафізичний та науковий аналіз. Петров Р. В., ст. гр. 1 МОФ – 08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 2. Колір та його вплив на психіку людини.

Павлик Т. М., ст. гр. 1КН-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

 1. Соціальна реклама (англійською мовою).

Шакула Є. А, магістрант, гр. 1МЗВ-05, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Мова як феномен нації.

Лепко Г. В., викладач.

 1. Переклад фразеологізмів (англійською мовою).

Затрубчик Н. В., ст. гр. 1МЗВ-06, науковий керівник – викладач Рибко Н. В.

 1. Українське телебачення та його вплив на духовний світ молоді.

Вітюк А. В., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – професор Буяльська Т. Б.

 1. Аналіз англомовних науково-популярних джерел з проблем подолання депресії (позитивне ставлення до життя як спосіб запобігання депресії).

Витяганець А. В., ст. гр. 3ЕСМ-08, науковий керівник – ст. викладач Терліковська Л. І.

 1. Актуальні виборчі технології постфактум.

Слободян І. В., ст. гр. ОТЗ-06, науковий керівник – к. політ. н., доцент Денисюк С. Г.

Секція культурології

3-5 березня, 1430, ауд. 2363

Голова секції: к. філос. н., професор Буяльська Т. Б.

Заступник голови: к. мист. н., доцент Сідлецька Т. І.

Секретар: викладач Воловодюк С. Ф.

 1. Проблеми формування культурологічної компетентності у майбутніх фахівців.

Гречановська О. В., викладач.

 1. Проблеми адаптації в навчальному процесі.

Бендяк Є. А., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – доцент Філонов Л. В.

 1. Валуєвський циркуляр і довкола нього. Сьогоднішні проблеми "валуєвського культурного простору".

Касаткіна О. С., ст. гр. 2СІ-08, науковий керівник – к. філол. н., доцент Стрельбицький М. П.

 1. ЗМІ в контексті сучасної української культури.

Драчук Л. Л., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філос. н., професор Буяльська Т. Б.

 1. Українська культура на зламі ХХ і ХХІ століть: проблеми і перспективи.

Шаматієнко Я. В., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – доцент Філонов Л. В.

 1. Сучасні напрямки у світовій культурі.

Паладійчук І. А., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – доцент Філонов Л. В.

 1. Особливості культури спілкування.

Чобанова К. А., ст. гр. 2Б -08, науковий керівник – к. мист. н., доцент Сідлецька Т. І.

 1. Молодіжні субкультури в сучасному культурному просторі.

Кізян С. М., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філос. н., професор Буяльська Т. Б.

 1. Співіснування культурно-національних осередків в просторі слов’янських культур.

Грицанов С. О., ст. гр. 1ПІ-07, науковий керівник – ст. викладач Кадочнікова Л. О.

 1. Маяковский и Достоевский (высказывания Пастернака и комментарии критиков).

Харьков М. Г., ст. викладач.

 1. Роль політики рівних прав і можливостей, її залежність від загальнонаціональної політики.

Лозан Н. М., ст. гр. 2ТМ-06, науковий керівник – викладач Слободянюк О. М.

 1. Особливості риторики Давнього Сходу (Індія, Китай).

Ляшенко Н. Л., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

 1. Проблеми українсько-російської двомовності.

Возній Н. А., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

 1. Риторична культура в системі професійних якостей сучасного фахівця (педагога, менеджера).

Власюк Р. С., магістрант, науковий керівник – викладач Залюбівська О. Б.

 1. Художня творчість сучасної молоді.

Мочалова О. С., ст. гр. 2МЗВ-06, науковий керівник – к. філос. н., професор Буяльська Т. Б.

СЕКЦІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА, ПОЛІТОЛОГІЇ І ПРАВА

3-5 березня, 1415, ауд. 4426

Голова секції: д. п. н., професор Корнієнко В. О.

Заступник голови: к. і. н., доцент Безуглий А. І.

Секретар: лаборант Цуркан С. Я.

1. Шляхи покращення демографічної ситуації в Україні.

Турлюк А. В., ст. гр. ЛОТ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Формування політичної культури студентської молоді.

Кравчук І. А., ст. гр. 3АВ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Кавка В. В.

 1. Соціал-демократична політико-ідеологічна доктрина. Принципи та реалізація в сучасному світі.

Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – к. і. н., доцент

Плахотнюк С. С.

 1. Сучасні виборчі політтехнології та їх використання в Україні.

Саміленко В. В., ст. гр. 2ПЗ-06, науковий керівник – к. і. н., доцент

Плахотнюк С. С.

 1. Проблеми формування політичної еліти України.

Собчук В. С., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – к. політ. н., доцент Похило І. Д.

 1. Громадянське суспільство: проблеми та здобутки.

Сташко І. Д ., ст. гр. 2ЕС-06, науковий керівник – к. політ. н., доцент Похило І. Д.

 1. Українські молодіжні організації (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ).

Черкіс С. В., ст. гр. 1ІМ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Студентський рух в Україні (кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. )

Наугольних Є. С., ст. гр. 1ТК-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Мельников Д. О.

 1. Колабораціонізм в Україні: спроба пошуку істини.

Заворотна Ю. І., ст. гр. 1МО-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

10. Поділля в роки Другої світової війни.

Коломия О. В., ст. гр. ТЕ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Пономаренко А. Б.

11. Особливості становлення податкового права України.

Довбиш В. А., к. філос. н., доцент.

 1. Українське питання вчора і сьогодні.

Навроцька В. В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Безуглий А. І.

 1. Ідея державності у суспільно-політичній думці 40-80 років.

Маєвська І. В., ст. гр. МІТ-09, науковий керівник – к. і. н., доцент Безуглий А. І.

 1. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності.

Нечко В. І., ст. гр. 2ТЕ-06, науковий керівник – д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

 1. Проблеми політичної соціалізації студентської молоді.

Полтавський С. П., ст. гр. 1ТЕ-06, науковий керівник – д. політ. н., професор Корнієнко В. О.

СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

3-5 березня,1430, ауд. 2265

Голова секції: к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

Заступник голови: к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

Вчений секретар: викладач Сіверський В. А.

 1. Самоменеджмент керівника.

Лавренчук Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Застосування НЛП в менеджменті та бізнесі.

Лоєвська С. А., ст гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Тренінг, як засіб підготовки майбутніх управлінців.

Тугушев А. В., ст. гр. МБ-05, науковий керівник – к. філос. н., доцент Мацко Л. А.

 1. Невербальні складові спілкування в психології управління.

Книш Ю. В., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. філос н., доцент Мацко Л. А.

 1. Позитивне мислення і його формування.

Мацко Л. А., к. філос н., доцент.

 1. Дитиноцентрована педагогіка.

Тихонова Д. В., ст. гр. ЕП-08, науковий керівник – к. пед. н., доцент Прищак М. Д.

 1. Комунікація, як методологічна основа навчально-виховного процесу.

Прищак М. Д., к. пед. н., доцент.

 1. Щастя – як результат гармонії духовного та матеріального.

Сердюк О. В., ст. гр. 1ІС-09сп, науковий керівник – викладач Сіверський В. А.

 1. Застосування інтерактивних технологій навчання, як шлях до успішного вивчення дисципліни „Конфліктологія та психологія управління”.

Андрущенко Н. О., викладач.

 1. Основи психоаналізу та його практичне застосування.

Слободинський А. М., ст. гр. 1ЕКО-08, науковий керівник – к. мист., доцент Сідлецька Т. І.

СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ

3-5 березня, 1430, ауд. 2362

Голова секції: к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

Заступник голови: к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

Вчений секретар: викладач Гречанюк Н. М.

 1. Значення та роль соціології, як науки та навчальної дисципліни в сучасному українському суспільстві.

Слободянюк А. В., к. соц. н., доцент.

 1. Мобільний зв’язок в житті сучасної людини.

Лоєвська С. А., ст гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Жінка в науці та політиці.

Ковальчук Ю. А., ст. гр. 2МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Вплив реклами на життя сучасної людини.

Лисак К. С., ст. гр. 3МФК-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Ставлення до музики.

Желюк Н. С., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Ставлення до фізичної культури та спорту.

Лобанкіна І. С., ст. гр. ІМО-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Виховання дітей в сім’ї.

Кліменко Т. Л., ст. гр. МЗВ-05, науковий керівник – к. соц. н., доцент Слободянюк А. В.

 1. Соціологічна оцінка періодичного видання.

Книш Б. Л., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Сучасна соціалоно-психологічний портрет.

Луціа М. А., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Ставлення до освоєння космосу.

Павлюк О. А., ст. гр. МП-06, науковий керівник – к. і. н., доцент Годлевська В. Ю.

 1. Консолідація демократичного суспільства: теоретичний аспект.

Годлевська В. Ю., к. і. н., доцент.

 1. Зміна приорітетів у світогляді чучасної молоді.

Швець Б. Г., ст. гр. 1ПЗ-06, науковий керівник – викладач Андрущенко Н. О.

 1. Умови життя, які приносять задоволення.

Слободян І. В., ст. гр. ОТЗ-06, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Риси молодіжної субкультури.

Мазур Н. І., ст. гр. ОТЗ-06, науковий керівник – викладач Гречанюк Н. М.

 1. Ціннісні орієнтації молоді.

Гречанюк Н. М., викладач.

СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ

3 березня, 1430, ауд. 4407

Голова секції : д. філос. н., професор Хома О. І.

Заступник голови: к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

Секретар: викладач Макаров З. Ю.

 1. Чоловіче буття як статус: гендерний аспект.

Головашенко І. О., к. філос. н., доцент.

 1. Соціокультурні засади поняття «гендер». Гендер як соціальний конструкт.

Шульгіна В. В., ст. гр. 1МОФ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Ініціативи «нової філософської хвилі» кінця ХХ – початку XXI століття.

Чайка Р. В., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І. О.

 1. Концепція «сенсу життя» як модерний замінник поняття «цільова причина».

Чухрай Е. І., ст. викладач.

 1. Апологетика і філософія у вченні Б. Паскаля.

Хома О. І., д. філос. н., професор.

 1. Сенека как представитель античного Просвещения.

Кузнєцов В. Г., викладач.

 1. Трансформація наукової раціональності в другій половині ХХ століття.

Теклюк А. І., к. філос. н.

 1. Нетрадиційна релігійність в сучасній релігійній картині України.

Андреєва М. В., ст. викладач.

 1. Церква сайентології: релігія чи бізнес.

Бладика О. Л., ст. гр. МІТ-08, Скакодуб Л. Д., ст. гр. МІТ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. «Біле братство» як приклад тоталітарної секти.

Марченко К. М., ст. гр. 1СІ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Мормони як приклад американської нетрадиційної релігії.

Шульгіна В. В., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Церква Муна: особливості віровчення та культу.

Вахановська А. Н., ст. гр. 1МОЗ-08, науковий керівник – ст. викладач Андреєва М. В.

 1. Раціональні підстави аргументації Дж. Берклі.

Гуцалюк О. В., ст. гр. 1АТ-08, науковий керівник – д. філос. н., професор Хома О. І.

 1. Етика Декарта.

Павлик Т. М., ст. гр. 1КІ-08, науковий керівник – ст. викладач Чухрай Е. І.

 1. Раціональність і хаос.

Ратніков В. С., д. філос. н., професор.

 1. Становлення гуманітарної методології в контексті некласичного детермінізму.

Макаров З. Ю., викладач.

 1. Техніка і технологія: філософський аналіз.

Марфін А. В., ст. гр. 1РТ-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.

 1. Синергетичний підхід і можливості його застосування в технічних науках.

Крученюк О. О., ст. гр. РАП-08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Теклюк А. І.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Учена рада з гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

  Документ
  (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95) ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 10 березня – пленарне засідання секції Ради з питань гуманізації та гуманітаризації технічної освіти (ауд.
 2. Науково-методичного забезпечення (1)

  Закон
  На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою оптимізації навчально-виховного процесу, підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення її змісту, удосконалення професійної
 3. Бібліографічний покажчик наукових праць

  Документ
  У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти АПН України, створеного 25 травня 1994 р.
 4. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (1)

  Документ
  Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та про­гнозування потреб ринку праці ре­гіону в педагогічних кадрах із метою відповідного формування контин­генту учнів 89
 5. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.

Другие похожие документы..