Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Защита состоится « 2 » ноября 2007 г. в часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.278.05 при ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми. Становлення України як повноправної європейської держави неможливе без ефективного розвитку національної економіки. Одним із пріор...полностью>>
'Документ'
Со слов Григория Турского мы узнаем такую историю. С конца лета 580 года страшная эпидемия опустошала Галлию. Особенно губительной она оказалась для ...полностью>>
'Программа дисциплины'
Учебная программа курса «Экологическое право» предназначена для изучения учебной дисциплины «Экологическое право» студентами юридического факультета ...полностью>>

Внесок до скарбнички київського вищого професійного училища водного транспорту

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВНЕСОК ДО СКАРБНИЧКИ

КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор: Береза Ірина Миколаївна

Тема методичної розробки: Матеріали щодо організації та планування роботи «Школи молодого викладача»

Структура методичної роботи Київського вищого професійного училища водного транспорту

На початку 2008-2009 навчального року методична рада розробила і визначила одним з пріоритетних напрямів роботи з педагогічним кадрами саме роботу з молодими спеціалістами, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодих викладачів, підвищення рівня професійної майстерності.

Розпочалася робота з видання наказу «Про організацію роботи з молодими викладачами», в якому було закріплено за молодими і малодосвідченими педагогами викладачів-наставників для того, щоб надати молодим викладачам методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів, із якими вони зустрічаються, підтримати їхню творчу наснагу, бажання плідно працювати.

Формування та становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Тому важливо, щоб його наставником був колега, який уміє поліпшити і підтримати позитивне в роботі молодого викладача, допомогти знайти правильне рішення в будь-яких складних ситуаціях, повірити у свої сили, передати досвід, зробити його надбанням свого підопічного. Стосунки «наставник – молодий учитель» – це зазвичай стосунки довіри, доброзичливості, щирості, взаємоповаги.

З чого ж починається ця діяльність? Спочатку для визначення структури та планування методичної роботи з молодими спеціалістами здійснюється діагностування, а також ознайомлення з необхідною первинною інформацією.

При організації і проведенні навчання зустрічається немало труднощів. Головна з них - психологічного характеру. Те, що потрібно вдосконалювати свою майстерність, знають всі, але не всі роблять це в реальному житті. Відчуває викладач потребу в підвищенні своєї кваліфікації – сам починає вчитися, не відчуває - противиться навіть грамотно організованому навчанню. Мотивація не впливає прямо і безпосередньо на якість роботи, але вона впливає на старанність ,відповідальність. Щоб навчання було вмотивованим, його необхідно будувати з урахуванням реальних потреб викладачів. Існують різноманітні прийоми їх вивчення.

За допомогою опитування

Зміст потреб ми визначаємо за допомогою соціологічного опитування. Викладачі училища заповнюють ось такі діагностичні анкети. З їх допомогою ми з’ясовуємо, які труднощі виникають у молодих викладачів в навчанні.

Аспект педагогічної діяльності

Ступінь труднощів

Дуже важко

Важко

Так собі

Майже не важко

Поурочно-тематичне

планування

Планування заходів самоосвіти та підвищення педагогічної майстерності

Опанування нових програм та підручників

Вміння поставити мету уроку

Вміння опрацьовувати матеріали уроку відповідно поставленій меті

Використання різних форм на уроці

Практичні роботи на уроках

Застосування диференційованого підходу до учнів

Розвиток зацікавлення до навчання

Використання між предметних зв’язків

Забезпечення необхідної дисципліни на уроці

Вміння оцінити результат щодо поставленої мети

Оцінка знань умінь і навичок учнів.

Виявлення типових причин неуспішності учнів

Організація позакласної роботи з предмету

Ефективність використання оснащення кабінету.

Оснащення кабінету новими наочними посібниками

Діагностична картка для молодих спеціалістів

(заповнює заступник директора з НР, наставник)

п/п

Проблема

Прізвище, ім’я та по батькові

Прізвище, ім’я та по батькові

Прізвище, ім’я та по батькові

Прізвище, ім’я та по батькові

1

Диференціація та індивідуалізація навчання

2

Створення ситуаційної умови навчання

3

Використання рольової гри

4

Організація контролю знань

5

Використання різних режимів роботи на уроці

6

Організація корекції помилок учнів

7

Забезпечення логічної послідовності на уроці

8

Використання роздаткового матеріалу на уроці

9

Використання інформаційних технологій

10

Нестандартні форми уроків

11

Ефективне використання часу на уроці

12

Використання перспективного педагогічного досвіду

13

Результативність у досягненні мети на уроці

14

Активізація учнів на уроці

15

Організація самостійної роботи на уроці

16

Вибір типу та структури елементів уроку

17

Проблемне навчання на уроці

18

Ефективність використання під час уроку різних методів

Потім – анкетування, яке дає змогу визначити труднощі в роботі молодих колег та сконцентрувати діяльність на подолання недоліків. Наводимо приклад деяких зразків анкет.

Діагностична картка молодого спеціаліста

(заповнює молодий викладач)

Вузлові питання навчально-виховного процесу оцінюються в балах:

4 бали – можу поділитися досвідом;

3 бали – досконало володію даним питанням;

2 бали – добре володію даним питанням;

1 бал – потребую методичної допомоги з даного питання.

Перелік питань:

 1. Формування загально-навчальних умінь та навичок.

 2. Реалізація на уроках міжпредметних та внутрішньо предметних зв’язків.

 3. Розвиток логічного мислення і творчих здібностей учнів.

 4. Диференційований підхід у навчанні учнів.

 5. Організація самостійної роботи учнів на уроках.

 6. Використання інформаційних технологій на уроках та в позаурочний час.

 7. Здійснення учнями самоконтролю й самооцінки на уроках під керівництвом учителя.

 8. Організація самоврядування.

 9. Використання ігрових методів на уроках.

 10. Опитування. Тематичний облік знань.

 11. Вибір оптимальних методів навчання.

 12. Вибір форм організації навчання.

 13. Забезпечення високої працездатності учнів.

 14. Самоаналіз уроку.

 15. Вивчення особистості учня. Взаємини з учнями.

 16. Визначення головного в змісті навчального матеріалу.

 17. Уміння використати пізнавальні завдання в процесі навчання.

 18. Розвиток творчої активності дітей на уроці.

 19. Навчання дітей самоаналізу й самоконтролю на уроках.

 20. Підтримання творчої активності дітей на всіх етапах уроку.

Усі молоді викладачі училища працюють під керівництвом досвідчених педагогів за чітко розробленим планом. Робота в школі молодого викладача розрахована на три роки. Щомісяця відбуваються засідання, на які виносяться як практичні, так і теоретичні питання. Обов’язковим є надання практичної допомоги молодим колегам, консультації, взаємовідвідування уроків не лише у викладачів – наставників, а й інших викладачів. З перших годин роботи починається знайомство з колегами, з навчальним закладом. Вже стали традиційними такі заходи, як декада наставника, тиждень молодого викладача.Скачать документ

Похожие документы:

 1. П л а н (2)

  Документ
  3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
 2. 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

  Документ
  Дошкільна педагогіка, як і шкільна педагогіка, педагогіка дорослих, є одним із напрямів вікової педагогіки. Небез­підставно її вважають і самостійною галуззю науково-пе­дагогічних знань, яка вивчає процес виховання і навчання дітей дошкільного віку.
 3. Зміст (13)

  Документ
  § 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.
 4. В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора (2)

  Документ
  24 серпня 1991 р. стало історичною подією в житті українсь­кого народу. В цей день Верховна Рада України проголосила утво­рення самостійної незалежної держави.
 5. Міністерство освіти І науки україни полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Документ
  Збірник містить наукові статті з проблем вивчення ідей олімпізму від періоду античності до сучасності та впровадженя у практику сучасних освітніх закладів досвіду олімпійського руху.

Другие похожие документы..