Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Институт дополнительного профессионального образования Тюменского государственного университета проводит обучение по российским и международным магис...полностью>>
'Урок'
ПРОГРАММНО - ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Компьютер, мультимедийный проектор, ОС Windows XP, обучающие программы, MS Power Point, доступ к сети Интернет...полностью>>
'Документ'
Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую рамочную Конвенцию,считая, что целью Совета Европы является достижение бол...полностью>>
'Программа'
Учебный курс «Судебная власть и правоохранительные органы » читается студентам первого или второго года обучения в высших учебных заведениях по специ...полностью>>

І г І всько ї област І розпорядженн я від 8 грудня 2011 року №509 Про формування місцевих бюджетів на 201 2 рік Відповідно до пункту 3 статті 101 Бюджетного кодекс

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 8 грудня 2011 року 509

Про формування місцевих

бюджетів на 2012 рік

Відповідно до пункту 3 статті 101 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 року №1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» та з метою формування місцевих бюджетів на 2012 рік:

 1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Мусійченко Н.В.):

1.1. Здійснити розподіл міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ району.

1.2. Розрахунок обсягу доходів районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування провести виходячи з прогнозних планових показників економічного і соціального розвитку району, чинного законодавства з питань оподаткування, враховуючи динаміку надходжень податків, зборів та обов`язкових платежів за 2008-2010 роки, 11 місяців 2011 року та у межах прогнозного обсягу доходної частини бюджету району, визначеного Міністерством фінансів України із застосуванням індексу відносної податкоспроможності.

1.3. Видатки загального фонду бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів визначити окремо для кожної галузі, виходячи з обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів.

2. Встановити коефіцієнти пофакторного впливу для розрахунку обсягу видатків по галузях в межах, визначених формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів.

2.1. На утримання органів місцевого самоврядування: чисельності населення - 0,5; кількості населених пунктів - 0,1.

  1. На дошкільну освіту: кількості дітей від 0 до 6 років - 0,5; кількості груп - 0,4.

2.3. На культуру: частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами - 0,5.

3. Визначити коефіцієнт вирівнювання – 1 для бюджетів територіальних громад сіл, з яких передбачається передача коштів до районного бюджету.

4. Розпорядження набуває чинності з моменту оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Росовського Д.М. та начальника фінансового управління райдержадміністрації Мусійченко Н.В..

Голова районної державної

адміністрації О.В. НестеренкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Податковий кодекс україни (1)

  Кодекс
  1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків
 2. Зміст (82)

  Закон
  Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: головуючого судді Фадєєвої Н. М., суддів Бим М. Є., Бутенка В. І., Гончар Л. Я., Панченка О.
 3. Закону України "Податковий Кодекс України" (19)

  Закон
  1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий
 4. Загальна інформація про діяльність пат „Банк Столиця” станом на кінець дня 31 грудня 2010 року

  Документ
  ПАТ „Банк Столиця” не має материнської компанії. До 20 липня 2010 року в банку діяла Тимчасова адміністрація. З 20 липня 2010 року Вищим органом управління Банку є загальні збори акціонерів.
 5. Порівняльна таблиця до проекту податкового кодексу україни

  Кодекс
  – у статтях 6 і 14 вжито поняття «податки та збори» – по тексту використовуються: «податки та збори (обов‘язкові платежі)», «податки і збори (обов‘язкові платежі)», «податки, збори (обов‘язкові платежі)», «податки, збори, інші обов‘язкові

Другие похожие документы..