Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Библиографический указатель'
Так дай же мне, судьба, не рифм бряцанье, Позволь постичь глубины бытия, Чтоб стал мой стих насущным, как дыханье, Как этот хлеб, Который режу я. Л. ...полностью>>
'Документ'
Данный очерк построен на отрывках из моей книги о Харьковской проституции XIX- начала XX веков. В ней я попытался раскрыть страницы существования зав...полностью>>
'Лекции'
Лекции читаются в большом конференц-зале административного корпуса МДГКБ (вход с обратной стороны корпуса, вверх по лестнице на 1 пролет)....полностью>>
'Урок'
2011-2012 г.г. отмечены знаменательными историческими датами. В апреле 2012 года исполняется 150 лет со дня рождения П.А.Столыпина, государственного ...полностью>>

Державний інститут підготовки кадрів (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Мінпромполітики України

Завдання до контрольної роботи з дисципліни

«Фінанси підприємств»

для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей

«ФІНАНСИ» та «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.Сутність і функції фінансів підприємств.

2.Грошові фонди та фінансові ресурси підприємства.

3.Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи на підприємстві.

4.Сутність грошових розрахунків підприємств.

5.Безготівкові та готівкові розрахунки.

6.Проведення касових операцій.

7.Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

8.Принципи організації розрахунків.

9.Розрахунки платіжними дорученнями.

10.Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

11.Розрахунки чеками.

12.Розрахунки акредитивами.

13.Вексельна форма розрахунків.

14.Розрахунково-платіжна система дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.

15.Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

16.Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг.

17.Доходи від фінансової-інвестиційної діяльності.

18.Формування валового і чистого доходу.

19.Формування прибутку підприємств.

20.Прибуток від реалізації продукції та його формування.

21.Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції.

22.Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві.

23.Розподіл прибутку підприємства.

24.Використання чистого прибутку.

25.Сутність податків і їх функцій.

26.Чинний порядок оподаткування прибутку.

27.Непрямі податки,які сплачують підприємства.

28.Податок на додану вартість (ПДВ), платники податку, об’єкт оподаткування,% ставка, напрямки використання.

29.Збори і цільові відрахування,які сплачують підприємства: збір на обов’язкове соціальне страхування.

30.Сутність, склад, і структура оборотних коштів.

31.Класифікація і принципи організації оборотних коштів.

32.Необхідність і способи визначення потреб в оборотних коштах.

33.Джерела формування оборотних коштів, власні джерела формування оборотних коштів.

34.Джерела формування оборотних коштів: використання банківських кредитів і залучення коштів інших суб’єктів господарювання.

35.Показники стану власних оборотних коштів.

36.Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання.

37.Кредитування підприємств: необхідність залучення кредитів, суб’єкти і об’єкти кредитування.

38.Види кредитів, що надаються підприємствам.

39.Сутність основних засобів та їх відтворення.

40.Показники стану та ефективності використання основних засобів.

41.Коефіцієнти, які характеризують стан основних засобів: зносу основних засобів, придатності, оновлення, вибуття.

42.Знос і амортизація основних засобів.

43.Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення, інформаційна база для оцінювання фінансового стану підприємства.

44.Показники фінансової стійкості підприємства.

45.Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

46.Оцінка фінансової стійкості підприємства.

47.Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

48.Зміст, завдання та методи фінансового планування.

49.Зміст фінансового плану підприємства та порядок його складання. Складання бізнес - плану підприємства.

50.Фінасова криза а підприємстві: причини та фактори її виникнення.

51.Економічна сутність санації підприємства.

52.Розробка програми фінансової санації підприємства.

53.Санаційний аудит. План санації підприємства.

54.Внутрішні джерела фінансової санації підприємства.

55.Державна фінансова підтримка санації підприємства.

56.Санація підприємства шляхом реорганізації (реструктуризації).

Варіанти задач для контрольної роботи з дисципліни

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

На підставі нижче приведених показників роботи підприємства (табл.1) за 2007 рік необхідно визначити:

1.Грошові надходження від діяльності підприємства (Г.Н.)

2.Податок на додану вартість (ПДВ)

3.Мито (М)

4.Грошові доходи підприємства (Г.Д.)

5.Амортизаційні відрахування (А.В.)

6.Валовий дохід підприємства (В.Д.)

7.Балансовий прибуток (Б.П.)

8.Податок на прибуток (П.П.)

9.Чистий прибуток підприємства (Ч.П.)

Вихідні дані

п/п

Показники

Ум.

знак

Од.

вимі-ру

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

Доходи від реалізації продукції (р.т.п.)

Др.

тис.

грн.

630

670

690

710

740

2.

Доходи від фінансових операцій

Дф

тис.

грн.

330

350

370

330

400

3.

Доходи від іншої діяльності

Ді

тис.

грн.

410

400

420

430

450

4.

Мито

М

%

7

12

15

17

21

5.

Податок на додану вартість

ПДВ

%

20

20

20

20

20

6.

Валові витрати

Вв

тис.

грн.

310

300

315

320

307

7.

Амортизаційні відрахування

А.В.

%

12

16

7

11

20

8.

Інші витрати

Ві

тис.

грн.

47

50

53

51

41

9.

Фонд оплати праці

Ф.Пр.

тис.

грн.

135

127

132

116

119

10.

Податок на прибуток

П.П.

%

25

25

25

25

25

11.

Вартість основних фондів

О.Ф.

тис.

грн.

150

160

170

180

190

п/п

Показники

Ум.

знак

Од.

вимі-ру

Варіанти

6

7

8

9

10

1.

Доходи від реалізації продукції (р.т.п.)

Др.

тис.

грн.

760

780

800

810

825

2.

Доходи від фінансових операцій

Дф

тис.

грн.

405

415

360

380

390

3.

Доходи від іншої діяльності

Ді

тис.

грн.

440

470

460

480

490

4.

Мито

М

%

25

19

20

22

13

5.

Податок на додану вартість

ПДВ

%

20

20

20

20

20

6.

Валові витрати

Вв

тис.

грн.

280

290

270

250

240

7.

Амортизаційні відрахування

А.В.

%

15

17

10

13

9

8.

Інші витрати

Ві

тис.

грн.

39

37

40

45

43

9.

Фонд оплати праці

Ф.Пр.

тис.

грн.

121

125

115

110

123

10.

Податок на прибуток

П.П.

%

25

25

25

25

25

11.

Вартість основних фондів

О.Ф.

тис.

грн.

200

210

220

230

240

Таблиця варіантів контрольних робіт з дисципліни

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

варіанту

Номер теоретичних

питань

Номер

задачі

варіанту

Номер теоретичних

питань

Номер

задачі

41

1

21.

21.

5

3

42

2

22.

22.

6

4

43

3

23.

23.

7

5

44

4

24.

24.

8

6

45

5

25.

25.

9

7

46

6

26.

26.

10

8

47

7

27.

27.

11

9

48

8

28.

28.

12

10

49

9

29.

29.

13

1

50

1

30.

30.

14

3

51

2

31.

31.

15

4

52

3

32.

32.

16

5

53

4

33.

33.

17

6

54

5

34.

34.

18

7

55

6

35.

35.

19

8

56

7

36.

36.

20

9

1

8

37.

37.

21

1

2

9

38.

38.

22

2

3

10

39.

39.

23

3

4

1

40.

40.

24

4

Ст.викладач Сенькіна А.В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний інститут підготовки кадрів (1)

  Документ
  Список використаної літератури – елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків і пропозицій.
 2. Державний інститут підготовки кадрів Мінпромполітики України та Державний інститут управління та економіки

  Документ
  Навчання проводиться з метою підготовки слухачів до кваліфікаційного іспиту в Мінприроди України на отримання сертифікату екологічного аудитора у відповідності до вимог Закону України «Про екологічний аудит».
 3. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (4)

  Документ
  Курсова робота с самостійною письмовою роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінанси" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з теорії
 4. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (3)

  Документ
  навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єк­тів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.
 5. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (1)

  Документ
  Курсова робота с видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" полягає в поглибленні знань студентів з теорії фінансового менеджменту, розвитку

Другие похожие документы..