Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Вступительный реферат должен содержать развернутое обоснование темы; обзор литературы по предмету с соответствующем обобщением и постановкой исследов...полностью>>
'Анализ'
Научно обоснованное формирование организационных структур управления – актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночн...полностью>>
'Документ'
Оргвзнос за участие оплачивается на основе договора, заключенного с организацией участника, после получения заявки и включает оплату организационных ...полностью>>
'Документ'
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – часть имущества организации, которая используется в хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, име...полностью>>

Тести з предметів художньо-естетичного циклу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тести з предметів художньо-естетичного циклу

?1

Образотворче мистецтво - це:

+ засіб формування інтелекту, емоційної культури почуттів, духовності;.

- засіб формування естетичних смаків;

- засіб формування благородство думки.

?2

Складову частину уроку образотворчого мистецтва доцільно:

+ чітко відокремлювати;

- об'єднувати;

- використовувати як певний вид уроку.

?3

Позакласна робота вчителя образотворчого мистецтва в школі є:

- розвага учнів;

+ гурткова та студійна робота;

- індивідуальна творча діяльність.

?4

Дидактичні принципи уроку образотворчого мистецтва:

- художнє мислення та формування естетичного смаку;

+ наступність, науковість, систематичність, доступність, наочність, емоційність, виховуюче навчання;.

- освіченість, вихованість, емоційність, єдність естетичного та художнього.

?5

Уроки-диспути з образотворчого мистецтва проводяться :

- у молодших класах;

+ у старших класах;

- не проводиться як форма уроку.

?6

Педагогічне оцінювання на уроках образотворчого мистецтва проводиться за:

- тестами;

+ 12 бальною системою;

- не оцінюється.

?7

З якого віку потрібно прилучати дитину до світу образотворчого мистецтва:

- з дитячого садка;

+ з народження;

- зі школи.

?8

Педагогічними методами на уроці образотворчого мистецтва є:

+ пояснення, бесіда, демонстрація, виконання завдань окремими учнями, фронтальна діяльність;

- психолого-педагогічні закономірності;

- зображальна діяльність.

?9

Здібності до образотворчої діяльності це:

- сукупність знань, умінь та навичок, що сприяють успішності образотворчої діяльності;

- знання та вміння при виконанні практичних завдань;

+ індивідуально-психологічні особливості, що є провідними для успішного виконання образотворчої діяльності.

?10

Змістом практичної (творчої) художньої діяльності є:

+ ознайомлення з художньо-образною мовою різних видів образотворчої діяльності, пластичними техніками та технологією створення власного художнього образу;

- розвиток практичних умінь та навичок;

- вміння самостійно працювати.

?11

Видами образотворчого мистецтва є:

+ графіка, живопис, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво;

- портрет, живопис, композиція;.

- графіка, дизайн, декоративно-ужиткове мистецтво.

?12

Оригінальна графіка це:

- твір, виконаний за допомогою друкарського станка;

- твір, виконаний у кольорі на полотні;

+ твір, виконаний майстром від руки графічним матеріалом.

?13

Жанри, які належать до оригінальної графіки:

- технічна, графічна, контурна;

+ портрет, натюрморт, краєвид, анімалістичний, історичний, побутовий;

- рекламна газетно-журнальна комп'ютерна.

?14

Характерними основними виражальними засобами оригінальної графіки є:

- колір, текстура, ажурність;

+ лінія, пляма, крапка, тон;

- знак, символ, фактура, пластичність.

?15

Декоративно-прикладне мистецтво це:

- «пластичне мистецтво»;

+ мистецтво побуту;

- будівельне мистецтво.

?16

Яка культура найбільше впливала на орнаментальну мову українського декоративно-прикладного мистецтва:

- Грецька культура;

+ Трипільська культура;

- Кріто- Мікенська культура.

?17

Солярні знаки це:

+ знаки, які характеризують сонячну систему, зорі сонце;

- знаки характерні для символів землі;

- знаки, що символізують сили природи.

?18

Найважливіші осередки кераміки в Україні:

- Рівне, Луцьк;

+ Опішня, Косів;

- Рогатин, Дубно.

?19

Види декоративно-прикладного мистецтва:

- живопис, архітектура;

- графіка, скульптура;

+ кераміка, ткацтво, різьба по дереву.

?20

Види живопису:

а) натюрморт, портрет, анімалістика, краєвид;

+ станковий, монументально-декоративний, декоративно-прикладний, театрально-декораційний;

в) інтер'єр, екстер'єр, ікона.

?21

Техніка яка характерна для монументально-декоративного розпису:

+ розпис (фреска, панно), мозаїка, вітраж;

- акварель, гуаш, воскова;

- пастель, темпера, клеєва.

?22

Художники які належать до плеяди українських художників живописців:

+ І. Остафійчук, Я. Гніздовський, П. Ковтун;

- І.Труш, О. Новаківський, М. Бойчук;

- А. Матіс, П. Пікассо.

?23

Техніка виконання твору "Оранта" у церкві Софії Київської:

- вітраж;

+ мозаїка;

- фреска.

?24

Хто є автором картини" Місячна ніч на Дніпрі"?

- І.Левітан;

+ А.Куїнджі;

- К.Брюлов.

?25

Матеріал найбільш поширений у скульптурі:

- дошка, фарби, скло;

+ дерево, камінь, метал, формові маси з піску, цементу;

- папір, тканина.

?26

Художник який був не тільки прекрасним живописцем, алей геніальним скульптором:

- Тіціан;

- Рембрандт;

+ Мікеланджело Буанаротті.

?27

Книжковий знак це:

- колаж;

+ екслібрис;

- кліше.

?28

Кому з українських художників належить ілюстрація "Українська абетка":

+ Г.Нарбут;

- Т.Шевченко;

- І.Фаворський.

?29

Архітектура це:

+ художній образу будівлі, мистецтво будувати;

- будівельні споруди;

- будівництво функціональних споруд.

?30

Види архітектури;

- паркова, церковна, громадська;

+ об'ємна, ландшафтна, містобудівельна;

- силуетна, декоративна.

?31

Художньо-виражальні засоби архітектури:

- колір, ажурність, пластика;

+ тектоніка, пластичність, силует;

- ритм, симетрія, асиметрія.

?32

Архітектурний стиль, для якого ідеальним зразком було своєрідне переосмислення мистецтва Античності:

- бароко;

+ класицизм;

- готика.

?33

Що таке дизайн?

- мистецтво прикрашати;

+ мистецтво художнього конструювання:

- мистецтво удосконалення.

?34

Найвідоміші музеї світу:

+ Лувр, Третьяковська галерея, Ермітаж, Дрезденська галерея Метрополітен музея;

- Ермітаж. Дрезденська галерея Метрополітен музея, Київський музей мистецтв:

- Лувр, музей природи.

?35

Розрізняють такі види мистецтв :

+ просторові, пластичні, часові, просторово-часові;

- пластичні, часові;

- просторово-часові, пластичні.

?36

1.Мистецтво яких країн називають Античним мистецтвом?

+ Стародавньої Греції;

- мистецтво Сходу;

- мистецтво доколумбової Америки;

+ Стародавнього Риму.

?37

Які техніки живопису ви знаєте?

+ гуашева;

- марина;

+ акварельна;

- вишивка;

- ткацтво;

+ темперна;

+ пастельна;

- писанкарство;

+ олійна;

- фреска;

- анімалістика;

- вітраж;

- готика;

- мозаїка.

?38

Об’ємні зображення виготовлені з глини, пластиліну та інших пластичних матеріалів ми відносимо до:

- живопису;

+ скульптури;

- графіки.

?39

1. Представником якого стилю був Ілля Рєпін?

- асоціативного;

+ реалістичного;

- асоціативно абстрактного;

- декоративного.

?40

2.Назвіть жанри живопису:

+ натюрморт;

+ пейзаж;

- вітраж;

+ марина;

- фреска;

+ історичний;

- рельєф.

?41

Вкажіть представників епохи Відродження:

- Валентин Сєров, Василь Суриков, Анрі Матісс,Гюстав Моро, Поль Сін’як, Клод Моне, Уільям Тьорнер;

+ Донателло, Мазаччо, Сандро Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарротт:

- Іван Суриков,Анрі Матісс, Гюстав Моро,Поль Сін’як, Клод Моне, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарротті.

?42

Дайте визначення поняття «марина»:

- картина з зображенням природи;

+ картина із зображенням морських видів та човнів;

- картина з зображенням людей та тварин.

?43

Назвіть художників мариністів:

+ Уільям Тьорнер, Іван Айвазовський,Густав Курбе,Клод Моне,Андре Дерен,Поль Сін’як;

- Валентин СєровВасиль СуриковАнрі МатіссГюстав МороПоль;

- Поль Сін’як, Клод Моне, Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарротті.

?44

На які види поділяється архітектура:

- обємна, міська, житлова;

- промислова, культова, ландшафтна;

+ містобудування, ландшафтна, круглих споруд.

?45

Ландшафтне мистецтво це:

- мистецтво прикрашання предметів побуту;

+ мистецтво оздоблення простору навколо будинку;

- мистецтво містобудування.

?46

Образотворче мистецтво включає :

- поезію, прозу;

+ живопис, скульптуру, графіку, художню фотографію;

- літературу, кіно, театр.

?47

Абстрактне мистецтво – це:

+ напрямок образотворчого мистецтва, основою якого є відмова від зображення реальних явищ та предметного світу;

- напрямок образотворчого мистецтво в творах якого відображено реальний світ що оточує людину;

- напрямок образотворчого мистецтва створений народними майстрами і який віддзеркалює їх смаки та інтереси.

?48

Художній образ – це:

- форма відображення митцем реальних об’єктів на площині, без відображення власних думок, почуттів, поглядів;

+ форма відображення навколишнього світу, думок, почуттів митця яка втілена в інтерпретованому вигляді у авторському творі;

- форма відображення дійсності на площині, в об’ємі в тому вигляді, в якому вони існують в природі.

?49

Основою для виконання графічних творів є слідуючі зображувальні засоби:

- об’єм, матеріальність;

- фактура, колір;

+ лінія, штрих, пляма.

?50

Перед нанесенням фарб на поверхню живописної роботи автор виконує :

+ підготовчий рисунок;

- тонування паперу в один колір;

- наклеювання окремих елементів композиції, виконаних з кольорового паперу.

?51

Фактура поверхні в образотворчому мистецтві – це:

- технічні можливості графічних та живописних матеріалів які накладаються на площину;

+ особливості внутрішньої будови матеріалу на якому виконується твір;

- характер поверхні художнього твору, форм та методів її обробки.

?52

Вкажіть французьке слово, що означає протилежність, різку відмінність у чомусь – це:

- нюанс;

+ контраст;

- зблиск.

?53

Незавершений твір – це:

- панно;

- картина;

+ начерк, ескіз.

?54

Розмірність, чергування або порівняння елементів композиції в певній послідовності називається:

+ ритмом;

- тоном;

- фактурністю.

?55

Головним правилом в композиції є коли:

- в ній можливо щось змінити, доповнити;

+ неможливо нічого ні додати чи відняти;

- все розміщено рівномірними масами.

?56

Монохромний живопис –це:

- робота виконана в об’ємі з застосуванням матеріалів різного забарвлення;

+ робота виконана акварельними фарбами за допомогою одного кольору;

- робота виконана графічними засобами.

?57

Техніка нанесення фарб прозорим шаром на поверхню роботи має назву:

- багатошаровий живопис;

+ лесування;

- пастозний живопис.

?58

8. До криючих фарб ми відносимо:

+ олійні;

- акварель;

+ гуаш.

?59

Науково-просвітницький заклад, де зберігаються видатні твори творчої діяльності людини, пам’ятки історії, матеріальної культури називається:

+ музей;

- офіс;

- архів.

?60

Ледь помітний перехід одного кольорового тону в інший має назву:

+ нюанс;

- контраст;

- зблиск.

?61

Найпростіший елемент орнаментального мотиву називається:

- витинанка;

+ рапорт;

- візерунок.

?62

Техніка вирізання зображення з одного матеріалу і накладання на тло іншого називається:

- монотипія;

- витинальна графіка;

+ аплікація.

?63

Рельєфне зображення, яке заглиблюється в площину називається:

+ контррельєф;

- барельєф;

- горельєф.

?64

До ахроматичних кольорів належать :

+ чорний, сірий, білий.

- червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий, фіолетовий;

- коричневий, рожевий, бузковий.

?65

5. До хроматичних кольорів належать:

- чорний, сірий, білий;

+ червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий ;

- фіолетовий, коричневий, рожевий.

?66

Декоративна композиція зі скла називається:

- гобелен;

+ вітраж;

- витинанка.

? 67

Як називають художника, який в своїй творчості зображує тварин:

- дизайнер;

- монументаліст;

+ анімаліст.

?68

Техніка декоративно – ужиткового мистецтва в якій твори виконуються з квітів та інших природних матеріалів називається:

+ флористика;

- гончарство;

- лозоплетіння.

?69

Що є характерним для уроку формування умінь і навичок?

- відтворення теоретичних відомостей;

+ самостійна робота і її перевірка;

- читання і аналіз зразка;

- читання і аналіз технологічних карт, креслень.

?70

Що лежить в основі класифікації уроків:

+ мета;

- засвоєння учнями матеріалу

+ підведення підсумків.

?71

Чим зумовлюється структура уроку?

+ метою і завданнями, які стоять перед вивченням;

- змістом вивченого матеріалу;

- вибором типу уроку;

- використанням унаочненням.

?72

Які є методи усного викладу матеріалу вчителем?

+ діалог;

+ розповідь;

+ аналіз тексту;

- пояснення;

- складання схеми;

+ лекція.

?73

Коли доцільно застосовувати методи бесіди?

+під час вивчення нового матеріалу;

+при повторенні і узагальненні знань;

-при виконанні самостійних завдань.

?74

Назвіть засоби навчання предметів художньо-естетичного циклу:

- дидактичний матеріал;

+ наочність;

+ технічні засобами навчання;

+ програмне навчання;

+ творчі вправи;

- спостереження учнів.

?75

Від чого залежить характер уроку, його педагогічна результативність:

- теми;

- мети;

+ обладнання.

?76

Який метод навчання використав учитель, коли спонукав учнів з різних джерел ознайомитися з фактичним матеріалом теми і за допомогою відповідних завдань підвів до можливого самостійного аналізу фактів та їх зв’язків?

- репродуктивний;

+ проблемний;

- частково пошуковий;

- дослідницький.

?77

Які основні методи ведення уроку художньо-естетичного циклу?

- уміння керувати класом, забезпечення уваги, контракт з аудиторією;

- виведення нового матеріалу, тренувальні вправи, контроль і оцінка знань;

+ організація творчої атмосфери для самовирішення.

?78

Як можна викликати інтерес до предметів?

- вказівками до виконання чергових завдань і показом способів їх виконання;

+ логікою побудови уроку;

- демонструванням прийомів роботи, готових виробів.

?79

Застосування яких типів уроків слід обмежити в середніх класах, а в старших майже зовсім виключити?

- урок засвоєння нових знань;

- урок засвоєння умінь і навичок;

- урок узагальнення і систематизація знань;

- урок контролю знань, умінь і навичок;

- комбінований урок;

+ урок-лекція.

?80

Планувати і здійснювати диференційований підхід до учнів учитель повинен з урахуванням:

- рівня знань і умінь учнів;

- різного типу мислення учнів;

+ вікових особливостей;

- напрямків пізнавальних інтересів;

- наявності дидактичного матеріалу.

Методист образотворчого мистецтва та художньої культури В.Г.СпіжавкаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації з предметів художньо-естетичного циклу «Образотворче мистецтво»

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення  в  людині  системи цінностей:  особистісних, загальнолюдських,  професійних тощо.
 2. Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу на 2011-2012 рр

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення  в людині  системи цінностей:  особистісних, загальнолюдських,  професійних тощо.
 3. Художньо-естетичний цикл навчальних дисциплін та „основи здоров’Я”

  Документ
  Одним з найважливіших завдань сучасної освіти є духовний розвиток особистості. Вирішенню цього завдання покликані сприяти предмети художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти.
 4. Предмети художньо-естетичного циклу

  Документ
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток особистості учня, становлення в людині системи цінностей: особистісних, загальнолюдських, професійних тощо.
 5. Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення в людині системи цінностей:  особистісних, загальнолюдських,  професійних тощо.

Другие похожие документы..