Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекція'
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами – одна з найважливіших умов його успішної роботи. Мета курсу – розкрити резерви підвищення продуктивно...полностью>>
'Программа'
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодател...полностью>>
'Программа'
Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. Объектами профессиональной д...полностью>>
'Методические рекомендации'
"Методические рекомендации по оценке технического состояния объектов инфраструктуры и трубопроводов тепло, водо, газоснабжения и водоотведения, ...полностью>>

Новлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища І стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

За листопад 2010 року

Питання:Чи потрібно сплачувати збір за забруднення навколишнього середовища, якщо працівника направлено у відрядження за кордон на його власному автомобілі, а підприємство компенсує йому вартість витраченого бензину?

Відповідь: Згідно з пунктом 2 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року N 303 (далі - Порядок) та пунктом 1.4 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, яка затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 19.07.99 N 162/379 (далі - Інструкція), збір справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення відходів.

Об'єктом обчислення збору для пересувних джерел забруднення є обсяги фактично використаних видів пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини (абзац другий пункту 3.1 Інструкції).

Відповідно до пункту 2.1 Інструкції платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

Таким чином, якщо суб'єкт господарювання здійснює на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, експлуатацію автотранспорту, на пробіг якого використовуються різні види пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини, то такий суб'єкт є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Якщо суб'єкт господарювання здійснює експлуатацію автотранспорту за межами території України (виходячи з обсягів пального, використаного за межами України), то збір за забруднення навколишнього природного середовища не сплачується.

За квітень 2010 року

Питання: Який розмір проіндексованих нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, застосовується у 2010 році?

Відповідь: Податкові зобов'язання зі збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі – збір), що справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, застосовується у 2010 році за квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік, нараховуються за нормативами збору, визначеними згідно з Порядком встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. N 303, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 303), зокрема, платники збору при обчисленні податкових зобов'язань зі збору мають застосовувати механізм індексації нормативів збору шляхом добутку значень проіндексованих нормативів збору у попередньому році на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік.

Відповідно до листа Державного комітету статистики України від 20.01.2010 N 11/1-5/17 величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у 2009 році (грудень до грудня попереднього року) становить 112,3 відсотка.

Порядок відносно визначення значень проіндексованих нормативів збору у 2007 році залишається незмінним (лист ДПА України від 17.01.2007 N 620/7/15-0817), а саме ці нормативи обчислюються шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку N 303 (з урахуванням коефіцієнту 2,373), та коефіцієнту індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 рік - 1,116.

Разом з цим, із запровадженням з 1 січня 2008 року нового механізму індексації нормативів збору надавалися роз'яснення з питання визначення значень проіндексованих нормативів збору у 2008 - 2009 роках, які залишаються чинними, а саме, починаючи з 2008 року для визначення проіндексованих нормативів збору у поточному році застосовуються значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році, а не базових нормативів збору, як це було у 2007 році. Значення проіндексованих нормативів збору у 2007 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2007 рік - 1,166 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2008 році. Значення проіндексованих нормативів збору у 2008 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2008 рік - 1,223 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2009 році.

Враховуючи, що запроваджений у 2008 році порядок індексації нормативів збору у 2009 році не змінювався, тому при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за квартал, півріччя, дев'ять місяців і 2010 рік платники збору мають значення проіндексованих нормативів збору у 2009 році індексувати на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2009 рік - 1,123 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2010 році.

З урахуванням зазначеного, проіндексовані нормативи збору за забруднення, який справляється за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, у 2010 році мають такі значення:

Вид пального  

Норматив збору, гривень/тонну

(згідно із Порядком. № 303)

Проіндексований

норматив збору, гривень/тонну

Дизельне пальне  

4,5 

19,09 

Бензин:  

  

етилований  

25,45

неетилований  

4,5 

19,09 

Зріджений нафтовий газ  

25,45

Стиснений природний газ  

12,71

Роз’яснення із зазначеного питання надано листом ДПА України від 11.02.2010 р. № 2723/7/15-0817.

За жовтень 2009 року

Питання: Підприємство має філію, яка використовує у своїй господарській діяльності пересувні джерела забруднення.

Як сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища за викиди, здійснені такими пересувними джерелами філії з урахуванням останніх змін у порядку сплати цього збору?

Відповідь: У зв’язку із внесенням змін до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та ДПА України від 19.07.99 р. N 162/379, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.08.99 за N 544/3837 (далі - Інструкція N 162/379), починаючи з 31 липня 2009 року об’єднання, філії та відокремлені підрозділі підприємств виключені з переліку платників збору за забруднення навколишнього природного середовища.

У разі здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення платники подають податкові розрахунки наростаючим підсумком (за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем перебування платника збору на податковому обліку (пункти 7.1 - 7.2 Інструкції N 162/379).

Відповідно до вимог пункту 8.4 Інструкції N 162/379 органи державної податкової служби здійснюють облік платників збору відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 N 80, зареєстрованого у Мін'юсті України 16.03.98 за N 172/2612 (далі - Порядок N 80), з урахуванням положень, визначених Інструкцією N 162/379 та особливостей, визначених підпунктами 8.4.1 та 8.4.2 пункту 8.4.

Пунктом 9.2 Порядку N 80 визначено, що платник податків зараховується органами ДПС до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням, зокрема, його підрозділів, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж платник податків. Об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що були самостійними платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища до бюджетів до 31 липня 2009 року, повинні були звернутись до органів ДПС де вони зареєстровані з заявою про зняття їх з обліку як платника окремих видів податків.

Платник збору починаючи з 31 липня 2009 року, до складу якого включені об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території іншої територіальної громади, і здійснюють викиди пересувними джерелами забруднення, подає податкові розрахунки та сплачує збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, за місцезнаходженням об'єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Таким чином, платник збору (головне підприємство) зараховується в органах ДПС за місцезнаходженням своїх об'єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів як платник окремого податку - збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення. Податкова звітність складається, подається та збір сплачується платником збору за місцезнаходженням об'єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Роз’яснення із зазначеного питання надане листами ДПА України від 24.09.2009 р. № 20856/7/15-0817 та від 22.10.2009 р. № 23120/7/15-0817.

Питання: Як нараховувати збір за липень 2009 року та відображати у звітності у зв’язку з тим, що зміни у сплаті збору за забруднення навколишнього природного середовища набули чинності з 31 липня цього року?

Відповідь: Відповідно до роз’яснень, наданих листом ДПА України від 22.10.2009 р. № 23120/7/15-0817, підприємства (установи, організації) - юридичні особи та інші платники, що визначені у пункті 2.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та ДПА України від 19.07.99 р. N 162/379, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.08.99 за N 544/3837, що мають у своєму складі об’єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, повинні подавати податкові розрахунки за 9 місяців 2009 року та сплачувати збір за податковий (звітний) період - III квартал 2009 року (в т.ч. липень місяць п. р.) з урахуванням податкових зобов’язань зі збору, що виникли у всіх об’єднань, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що були до 31 липня 2009 року самостійними платниками збору, в т.ч. за їх місцем знаходження (за місцем перебування на податковому обліку) в частині пересувних джерел забруднення або/та за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів.

За серпень 2009 року

Питання: Підприємство сплатило збір за забруднення навколишнього природного середовища за 1 квартал 2009 року з викидів пересувними джерелами забруднення, а у другому кварталі - підприємство взагалі не здійснювало викиди в атмосферу забруднюючих речовин.

Чи потрібно підприємству подавати розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за другий квартал??

Відповідь: Так, потрібно.

Згідно із розділом 6 «Порядок обчислення збору» Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої спільним наказом Мінекобезпеки та ДПА України від 19.07.1999 № 162/379, суми збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними і пересувними джерелами забруднення, за викиди пересувними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин та за розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.

Одночасно відповідно до п.п. 1.4 та 1.5 Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом ДПА України від 17.03.2005 № 111 та зареєстрованої в Мінюсті України 01.04.2005 р. за N 357/10637 (зі змінами і доповненнями), збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується за правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про обчислення збору, наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

У податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - розрахунок) зазначаються всі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який рядок розрахунку не заповнюється через відсутність здійснених викидів, скидів, розміщених відходів або інших показників, то такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у розрахунку.

Таким чином, в разі відсутності обсягів викидів в атмосферу забруднюючих речовин за 2 квартал 2009 року підприємство подає до податкового органу розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за 1 півріччя 2009 року, в якому відображаються дані показників за 1 квартал 2009 року.

Питання: На балансі благодійного фонду перебуває легковий автомобіль, який використовується на потреби, передбачені статутом благодійного фонду.

Чи є благодійний фонд платником збору за забруднення навколишнього природного середовища?

Відповідь: Так, є.

Відповідно до п. 2.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої спільним наказом Мінекобезпеки та ДПА України від 19.07.1999 р. № 162/379 (зі змінами і доповненнями) платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

При цьому згідно із п. 3.1 зазначеної інструкції об'єктами обчислення збору для пересувних джерел забруднення є обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

Виходячи із зазначеного, якщо благодійний фонд має пересувне джерело забруднення (легковий автомобіль), при використанні якого утворюються забруднюючі речовини, то він є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища, виходячи із обсягів фактично використаних видів пального для експлуатації такого пересувного джерела забруднення (легкового автомобіля).

Питання: Платник збору за забруднення навколишнього природного середовища має стаціонарні та пересувні джерела забруднення, розташовані за місцем знаходження філій такого платника податку.

До якого податкового органу подається податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища: за місцем реєстрації платника чи місцем реєстрації його філій?

Відповідь: Відповідно до п. 7.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої спільним наказом Мінекобезпеки та ДПА України від 19.07.1999 р. № 162/379 (зі змінами і доповненнями), платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Одночасно слід врахувати, що у разі якщо:

- платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов'язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем знаходження стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податковий розрахунок по кожному стаціонарному джерелу забруднення або спеціально відведеному для розміщення відходів місцю чи об'єкту окремо;

- платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник збору може подавати до відповідного органу державної податкової служби один податковий розрахунок збору за такі джерела забруднення;

- місце знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів не збігається з місцем перебування платника на податковому обліку (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов'язаний подавати окремий податковий розрахунок за здійснення викидів пересувними джерелами забруднення (у разі їх наявності);

- платник збору перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати один податковий розрахунок за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території вказаного міста (указується код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)), за місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської ради).

За травень 2009 року

Питання: Платник збору за забруднення навколишнього природного середовища, який перебуває на обліку в податковому органі одного з районів м. Києва, має стаціонарні джерела забруднення в інших районах міста.

В якому порядку такий платник податку має подавати звітність та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища у 2009 році?

Відповідь: Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року N 1050 "Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" внесено зміни до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року N 303 (із змінами та доповненнями), якими передбачено спрямування коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища до фондів охорони навколишнього природного середовища за здійснені викиди, скиди і розміщення відходів суб'єктами господарювання - платниками збору до бюджету території за місцем знаходження джерел забруднення, крім пересувних джерел забруднення, а ні до бюджету території за місцем перебування платника збору на податковому обліку в органах державної податкової служби.

Разом з цим, листом ДПА України від 14.04.2009 № 7787/7/15-0817 було повідомлено про ряд особливостей щодо порядку подання податкового розрахунку до органів ДПС та сплати збору.

Зокрема, у разі якщо платник збору перебуває на податковому обліку у місті з районним поділом, то такий платник може подавати один податковий розрахунок за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території указаного міста (вказується код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) за місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської ради).

За квітень 2009 року

Питання: Як сплачується збір за забруднення навколишнього природного середовища при виведенні підприємством з експлуатації люмінесцентних ламп?

Відповідь: Відповідно до п. 4 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. N 303 (далі – Порядок), суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року на підставі затверджених лімітів (щодо скидів і розміщення відходів) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів збору та визначених за місцем знаходження цих джерел коригуючих коефіцієнтів, наведених відповідно в таблицях додатків 1 і 2.

Одночасно листом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.05.2003 № 4914-к/26-11/115-11 було роз’яснено, що обсяги відходів, які передані на договірних засадах іншим суб'єктам господарської діяльності, вже не є власністю суб'єкта, що їх передав, і тому не повинні враховуватись у розрахунках збору за розміщення відходів, який має стягуватись із цього суб'єкта.

Поряд з цим необхідно врахувати, що згідно із п. 8 Порядку у разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі.

Згідно із таблицею 1.9 додатку 1 до Порядку норматив збору, який справляється за розміщення відходів для люмінесцентних ламп - 1,5 гривні/1 одиницю.

До зазначеного нормативу застосовується коефіцієнт, встановлений таблицею 2.5 додатку 2 до Порядку, залежно від місця розміщення відходів:

Характер місця розміщення відходів

Коефіцієнт

Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення

1

Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів

3

Крім того, застосовуються коригуючі коефіцієнти, встановлені у таблиці 2.4 додатку 2 до Порядку, залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них

3

За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж)

1

Таким чином, якщо підприємство, яке є утворювачем відходів у вигляді списаних люмінесцентних ламп, не отримало лімітів на розміщення таких відходів, доведених в установленому законодавством порядку, та самостійно тимчасово чи постійно розміщує зазначені відходи в межах населеного пункту, то таке підприємство сплачує збір за забруднення навколишнього природного середовища, обчислений з урахуванням кількості списаних ламп, нормативу збору за одиницю та відповідних коефіцієнтів, наприклад: 10 штук * 1,5 грн. * 3 * 3 * 10.Скачать документ

Похожие документы:

 1. За редакцією Заслуженого діяча науки І техніки України, академіка апрн україни, доктора юридичних наук, професора О. О. Погрібного

  Документ
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації
 2. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 3. А. П. Гетьман М. В. Шульга В. К. Попов д-р юрид наук, професор, академік апрн україни розділи III (§ 5-7), XIII

  Документ
  д-р юрид. наук, професор, член-кор. АПрН України — розділи VIII, IX, X д-р юрид. наук, професор, член-кор. АПрН України — розділи І § 1(§ 2, 3, 5,6 (у співавторстві з Г.
 4. Міністерство освіти І науки України Національний транспортний Університет

  Документ
  У посібнику узагальнені матеріали основних міжнародних та вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом,
 5. О. В. Харитонов конспект лекцій з дисципліни "земельне право україни" (для студентів денної форми навчання напрямку 070908 "Геоінформаційні ситеми") Харків хнамг 2008 Конспект

  Конспект
  Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Земельне право України» (для студентів денної форми навчання напрямку 6.070908 – «Геоінформаційні системи») / Авт.

Другие похожие документы..