Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания определяют требования к курсовому проекту с примером оформления, пояснительной записки и чертежей Предназначено для студентов с...полностью>>
'Реферат'
В конце мая 1265 года во Флоренции, донна Бела Алигьери родила мальчика, которому дали имя Дуранте, сокращенно Данте: последнее так и осталось за ним...полностью>>
'Литература'
3. Материалистическая диалектика. В 5-ти том. T.I. Объективная диа­лектика. (Под общ. ред. Ф.В.Константинова и В.Г.Марахова; Отв. ред. Ф.Ф.Вяккерев) ...полностью>>
'Курсовая работа'
Представления о непостоянных агрегатах атомов и молекул восходят ко второй половине 19 века когда в химии утвердилось атомно-молекулярное учение, а в...полностью>>

План роботи студентської наукової проблемної групи на 2011 / 2012 навчальний рік назва групи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 1

до Положення про студентські

наукові проблемні групи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

історії і теорії держави та права

назва кафедри

(протокол № __ від _______________)

В.о. зав. кафедрою___________________

підпис

__________Удовика Л.Г.___________

Прізвище, ініціали

ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ НА
2011 / 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Назва групи: Актуальні проблеми розвитку держави, права і громадянського суспільства в умовах глобалізації

Науковий керівник: Удовика Л.Г. к. філос. наук, доцент, в. о. зав. кафедри історії і теорії держави та права

прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада

Мета і завдання: Дослідити актуальні проблеми розвитку держави, права і громадянського суспільства в умовах глобалізації та запропонувати шляхи й засоби їх вирішення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: проаналізувати феномен глобалізації; дослідити особливості правової глобалізації; з‘ясувати напрями впливу глобалізації на державу, право інститути громадянського суспільства; проаналізувати вплив глобалізації на державу та її інститути; визначити особливості впливу глобалізації на національну систему права й національне законодавство; дослідити особливості правового регулювання діяльності політичних партій і громадських організацій під впливом глобалізацій них процесів; обґрунтувати шляхи й засоби модернізації держави, оптимізації функціонування національної системи права й законодавства в умовах глобалізації.

Склад групи:

Прізвище, ім’я студента

курс

група

1

Гаджиєва Ш.Н.

ммгістр

2

Анісімова А.

магістр

3

Кулеба І.

магістр

4

Щур В.

магістр

5

Середа О.В.

магістр

6

Чепіжко О.

магістр

7

Рибалко Н.

магістр

Календарний план роботи:

Назва і вид роботи

виконавці

Термін виконання

1

Підготовка й написання тез

магістри

протягом року

2

Систематична участь у науково-практичних конференціях різних рівнів

магістри, студенти

протягом року

3

Підготовка у участь у конкурсі студентських наукових робіт

студенти

протягом року

4

Організувати й провести наукову конференцію «Модернізація держави й права – стратегічний вектор розвитку в умовах глобалізації».

магістри, студенти, викладачі кафедри

Березень 2012 р.

Науковий керівник: ___________________ ______________________________

підпис прізвище, ініціали

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

з наукової роботи

_________________ _____________________

підпис прізвище, ініціали

«____»________________ __________ р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік

  Документ
  У загальноосвітніх навчальних закладах району в 2010/2011 навчальному році історію викладало 62 вчителі, з них 23 (37,1 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 26 (41,9 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст
 2. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 3. План роботи управління освіти адміністрації московського району харківської міської ради

  Документ
  6.1. Організаційно-методичне забеспечення заходів розділу «Моніторингові дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
 4. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 5. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

  Документ
  Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню

Другие похожие документы..