Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
м в одноквартирном жилом доме комнатной квартире (ненужное зачеркнуть) по адресу: г. ул. дом корп. ___ кв. В результате обмена: из занимаемого жилого ...полностью>>
'Программа'
Примером той политики в сфере занятости молодежи вообще и трудоустройства выпускников вузов в частности, которая проводится в Томской области, может ...полностью>>
'Программа'
Единый государственный экзамен — это обычный экзамен, но основанный на тестовых технологиях. Так как такая форма экзамена является относительно новой,...полностью>>
'Анкета'
Оцініть в інтервалі від 1 до 10 основні проблеми для бізнесу в Україні в 2011 році (значення 1 – найменше створює проблем, значення 10 - найбільше ст...полностью>>

План виховної роботи синявської зош І-ІІІ ступенів на 2010 2011 навчальний рік синява

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

директор школи

_______ Н.В.Клименко

«___»___________2010р.

ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

СИНЯВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

НА 2010 – 2011 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Синява

2010

Вступ

У поточному навчальному році виховна робота в школі буде спрямована на організацію Державної національної програми “Освіта. Україна XXI століття” та закону України “Про загальну середню освіту”.

Головна увага приділятиметься формуванню всебічно розвинутої особистості свідомого громадянина України.

Виховна робота педагогічного колективу на 2010-2011 н.р. буде спрямована на виконання таких завдань:

 1. Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання.

 2. Формування в учнів патріотичних почуттів, виховання національної гідності.

 3. Формування творчої особистості, найважливішими якостями якої є ініціатива, свобода вибору, самореалізація.

 4. Громадянське виховання, прищеплення учнями поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі.

 5. Виховання толерантності.

 6. Розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів, як найвищої соціальної цінності.

Організаційно-методична робота з педагогами

І. На засіданнях педради розглянути наступні питання:

1.

а) Про підсумки роботи за минулий навчальний рік і завдання педколективу з реалізації Закону про загальну середню освіту в новому навчальному році.

б) Обговорення та затвердження плану роботи на наступний навчальний рік

СЕРПЕНЬ

2. Адаптація 5-х класів до нових умов навчання

ЖОВТЕНЬ

3. Вплив соціального середовища на розвиток особистості дитини

ЛИСТОПАД

4. Класний керівник у школі, його вплив на якість формування виховної роботи з учнями на уроці та в позаурочний час


СІЧЕНЬ

5. Атестація педкадрів як засіб підвищення педмайстерності вчителя (творчі звіти вчителів, що атестуються)

БЕРЕЗЕНЬ

6. Про підготовку до закінчення навчального року.

КВІТЕНЬ

ІІ. На нараді при директорові розглянути такі питання:

Місяць

Що обговорюється

Відповідальні

Вересень

1. Про факти травмування учнів влітку ( аналіз). Заходи з попередження д\травматизму.

2.Організація адаптаційного періоду навчання дітей у 1 класі

Соц. пед., пр.психолог

Жовтень

Роль учнівського самоврядування у системі виховної роботи

ЗВР, пед.орг.

Листопад

Вплив класного колективу на особистість учнів. Вчитель і класний колектив

ЗВР

Грудень

Виховна робота класного керівника на основі результатів діагностування ( з досвіду роботи)

Класні керівники

Січень

1. Про підсумки участі учнів у районних олімпіадах та захисті НДР

2.Класно-узагальнюючий контроль в 9- х класах

3.Про підсумки перевірки стану ведення робочих зошитів, та щоденників.

4.Про роботу факультативів, курсів за вибором, гуртків

ЗНВР, ЗВР

Лютий

Виховна година як одна із провідних форм діяльності класного керівника(організація, зміст, тематика, форми проведення)

ЗВР, класні керівники

Березень

Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 11-му класі

Пр.психолог, соц.пед.

Квітень

Про стан індивідуальної роботи з учнями (В.Драчуком та М.Совенком)

ЗНВР,ЗВР

Травень

Про результат соціологічного дослідження «Батьківські збори з точки зору батьків»

Соц. пед.

Червень

Про оздоровлення школярів.

ЗВР

ІІІ. На нарадах при заступникові директора розглянути:

Місяць

Що обговорюється

Відповідальні

Вересень

1.Соціальний портрет школи.

Соц. пед,

Жовтень

Виховання екологічної культури школярів

ЗВР

Листопад

1.Інваріанти особистісного підходу до виховання.

2.Про роботу з важковиховуваними та дітьми з “групи ризику”

ЗВР

Соц. пед.

Грудень

Роль ГПД та шкільної бібліотеки з розвитку творчих здібностей учнів

ЗВР, бібліотекар, вихователі

Січень

Самовираження вчителя у процесі спілкування з дітьми та їхніми батьками

ЗВР

Лютий

Учитель та учень: система взаємин

ЗВР

Березень

Про результати перевірки щоденників

ЗВР

Квітень

Організація учнівського колективу. Проведення КТС

ЗВР, соц.пед

Січень

ІV. Психолого-педагогічні читання:

“Ідеї школи В.О.Сухомлинського”

 1. Витоки виховання мовної особистості у спадщині В.О.Сухомлинського

 2. Психолого-педагогічні особливості самоосвітньої діяльності вчителя в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

 3. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу.

 4. В.О.Сухомлинський про роль учителя у вихованні моральних цінностей учнів.

 5. Педагогічне керівництво колективною дослідницькою діяльністю вчителів.

 6. Гуманістичні ідеї В.О.Сухомлинського у практиці роботи вчителя.

V. Конференції

1

Особистісно-орієнтоване виховання: цілісний розвиток дитини. Стан і перспективи.

Листопад

2

Стан та проблеми виховної роботи в умовах розбудови національної школи

Квітень

ІV. Загальношкільні батьківські збори

1

Домашня навчальна робота учня

Грудень

2

Вплив сімейних стосунків між батьками на особистість учня

Травень

V. Психолого-педагогічні семінари

1.

Методика використання тренінгових занять у системі виховання

Жовтень

2.

Система психолого-педагогічного пошуку обдарованих дітей

Січень

3.

Розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого та середнього шкільного віку

Березень

Алгоритм діяльності ЗВ роботи з організації контролю

Зміст і періодичність контролю

Термін

1.

Аналіз планів виховної роботи класних керівників, класоводів, вихователів

Жовтень, грудень

лютий, травень

2.

Контроль за проведенням класних та виховних годин

Щотижня

3.

Вибірковий контроль за щоденниками

3 рази на сем.

4.

Контроль за роботою шкільного самоврядування

3 рази на сем.

5.

Контроль за організацією чергування по школі

Щотижня

6.

Контроль за зовнішнім виглядом учнів

Щотижня

7.

Контроль за проведенням батьківських зборів

2 рази на сем.

8.

Відвідування і аналіз роботи гуртків за інтересами, спортивних секцій

Щотижня

9.

Аналіз відвідування учнями занять, рівня їхньої успішності

2 рази на міс.

10.

Аналіз планів роботи на канікули

Жовтень, січень, березень

11.

Аналіз документації щодо учнів з девіантною поведінкою. Аналіз відвідування цими учнями уроків, позакласних заходів

2 рази на сем.

12.

Робота МО

2 рази на сем.

13.

Контроль за станом підручників

1 раз на сем.

14.

Вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду

1 раз на сем.

15.

Розробка виховних годин, КТС, свят, ігрових програм

Протягом року

16.

Підготовка та проведення:

 • конференцій;

 • психолого-педагогічних читань;

 • загально шкільних батьківських зборів;

 • психолого-педагогічних семінарів;

 • нарад при ЗВР

2 рази на рік

1 раз на рік

1 раз на сем.

3 рази на рік

щомісяця

17.

Підготовка і проведення методичних декад, предметних тижнів

За окремим графіком

18.

Атестація педагогічних кадрів та підвищення категорії

За окремим планом

19.

Скласти графік проведення відкритих класних годин

Вересень

20.

Відвідування годин класного керівника Глиняної О.О., з метою вивчення педагогічного досвіду. Вивчити досвід класних керівників Шубіної Н.О. та Шкляр О.С.

Протягом року

21.

Участь у методичній діяльності району, області

За планом РВО

22.

Вивчення загального стану виховної системи з виконання поставленої мети

Протягом року

Створення системи виховної роботи з учнями

Організаційна робота

Заходи

Відповід.

Класи

1.

Організувати самоврядування в класах і по школі

Кл. керівн.

1-11

2.

Сформувати склад ради з профілактики правопорушень та організувати її роботу

ЗВР

3.

Організувати чергування учнів по школі

Пед.орг.

4.

Організувати роботу гуртків, секцій, узгодити план їхньої роботи

ЗВР

5.

Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час

Соц. пед.

кл. керівн.

1-11

6.

Провести нараду з класними керівниками з питань планування роботи на навчальний рік

ЗВР

7.

Розподілити трудові зони між класами

ЗВР

2-11

8.

Оформити класні куточки

Кл. керівн.

1-11

9.

Організувати роботу згідно програми Міністерства освіти і науки України ПРООН/ЮНЕЙДЕ «Сприяння просвітницькій роботі – «Рівний рівному», «Діалог» та «Майбутнє починається сьогодні» серед молоді України щодо здорового способу життя»

Соц. пед., пр.психолог

7-11

Робота з батьками

Основні завдання

 1. Налагодити тісний зв'язок школи з батьками.

 2. Активізувати роботу батьківського сектора про роз'яснення законодавства України з питань освіти.

 3. 3. Добиватись впливу органів місцевого самоврядування на батьків, діти яких порушують Статут школи.

 4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і встановити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 5. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

 6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.

 7. Впровадження форм роботи з сім'єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин «педагоги-батьки».

Заходи

Відповідальні

1. Виявити в мікрорайоні, де розташована школа, сиріт, напівсиріт, дітей і багатодітних сімей та дітей одиноких матерів, інвалідів дитинства

класні керівники, заступник з ВР

2. Провести оцінювальне обстеження всіх учнівських сімей

класні керівники, заступник з ВР

3 Забезпечити безперервність навчання дітей-сиріт, з багатодітних сімей, та одиноких матерів, інвалідів дитинства

класні керівники

керівники, заступник з ВР

4. На базі кабінету батьківського всеобучу провести бесіди з молодими батьками:

— труднощі адаптації дитини до навчання;

— роль родини в розвитку працездатності учнів;

— психологічні і вікові особливості дитини;

— фізичний розвиток школяра і його вдосконалення.

заступник з НВР

5. Налагодити зв'язки з профспілковими організаціями за місцем роботи батьків, організувати роботу з ними

соціальний педагог, класні керівники,

6. Провести батьківські збори: «Організація навчально-виховного процесу в школі»

класні керівники

7. Організувати роботу консультпункту «Довіра» для батьків та учнів

заступник з ВР

8. Надання допомоги сім'ям з метою поліпшення відвідування дітьми школи, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на заняттях

соціальний педагог, класні керівники

9. Організація чергування батьків під час проведення позакласних заходів, вечорів тощо

Класні керівники, заступник з ВР

10. Організація шкільно-сімейних свят:

— дні народження;

— спортивні сімейні свята;

— День Збройних сил;

— 8 Березня;

— до Дня сім'ї.

класні керівники,

заступник з ВР

11. Проведення місячника родинно-побутової культури «Тепло сімейного вогнища»

класні керівники, заступник з ВР

12. Загальношкільна конференція

адміністрація

13. Проведення у школі Дня відкритих дверей

адміністрація

14. Виявити батьків, які негативно впливають на дітей, не виконують своїх батьківських обов'язків

соціальний педагог, класні керівники

15. Звітувати перед органами опіки і піклування про роботу школи з питань охорони дитинства

соціальний педагог

16. Організувати роботу батьківського всеобучу з правових питань за окремим планом

заступник з ВР

17. Двічі на семестр проводити батьківські збори, на які виносити актуальні питання життя та діяльності школи, навчання й виховання учнів

класні керівники

18. Зміцнювати зв'язки учителів-предметників із батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання їм методичних консультацій

класні керівники,

учителі

19. Тримати під постійним контролем неблагополучні сім'ї. Підтримувати зв'язок з родинами, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень

класні керівники, соціальний педагог

Організація колективу
Зміст
Дата

Відповідальні

1. Поглиблювати вивчення історії українського державотворення, символів і атрибутів, Конституції України

Протягом року

Класні керівники, вчителі історії

2. Підтримувати в належному стані куточок державної символіки України

Постійно

3. Забезпечити чітку роботу шкільного об'єднання «Веселий рій », учнівського формування «Зорепад » та учнівського самоврядування “Вернидуб”

Постійно

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

4. Організувати чітку роботу учнівського лекторію

Протягом року

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

5. Підтримувати зв'язок за радою ветеранів району

Протягом року

Педагог-організатор

в. Активно готувати юнаків до служби в Збройних силах України

Протягом року

Вчитель ДПЮ

7. Організувати огляд-конкурс на кращу само презентацію класу

Вересень -грудень

Класні керівники 1-11 класів

8. Скласти списки дітей різних категорій, вести банк даних таких дітей, проводити з ними індивідуальну роботу

Класні керівники

9. Сприяти організації зустрічей учнів із лікарями-наркологами, працівниками ДАІ, кримінальної міліції, юристами

Протягом року

ЗВР

10. Забезпечити чітку роботу ради профілактики правопорушень

Протягом року

ЗВР

11. Проводити робочі лінійки щодо аналізу поведінки учнів протягом року

Протягом року

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

12. Систематично проводити політично-інформаційні хвилинки «Світ сьогодні», інформаційні тематичні години

Щотижня

Класні керівники

13. Спланувати заходи на виконання програми «Діти України»

ЗВР

14. Організувати роботу загону волонтерів

Протягом року

Соціальний педагог, учнівське самоврядування

Зміст

Дата

Відповідальний

15. Щотижня проводити години спілкування:

I тиждень місяця — організаційна

II тиждень місяця — тематична

IIІ тиждень місяця — з превентивного виховання

IV тиждень місяця — з українознавства

Протягом року

Класні керівники

16. Працювати над удосконаленням системи превентивного виховання

Протягом року

Педколектив

17. Забезпечити роботу гуртків за інтересами, організовувати їхні творчі звіти у школі та на районних конкурсах, виставках, виступах

Протягом року

Адміністрація, керівники гуртків

18. Організовувати з учнями екскурсійні поїздки.

Протягом року

Педколектив

19. Брати участь у районних конкурсах, виставках, експедиціях

Протягом року

Педколектив

20. Організовувати зустріч з митцями краю: поетами, співаками, художниками

Протягом року

Педколектив

21. Брати участь у районних конкурсах

Протягом року

Педколектив

22. Організовувати культурне дозвілля школярів (ранки, вечори)

1 раз на місяць

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

23 Організувати роботу шкільної екологічної стежини

Вчителі хімії та біології

24. Провести акцію «Посади деревце»

Березень Квітень

Вчитель тех. праці

25. Проводити трудові акції захисту дерев від шкідників. Побілка, обрізування дерев

Березень Квітень

Класні керівники

26 Проводити рейди екологічного патруля по школі (озеленення, санітарний стан приміщень)

Протягом року

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

27 Підтримувати клумби у належному стані

Протягом року

Працівник теплиці

28. Провести розподіл трудових зон на території та у приміщенні школи

Вересень

Директор, ЗВР

29 Забезпечити роботу екрану чистоти

Постійно

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

З0 Розробити графік чергування вчителів та учнів по школі

ЗВР, пед.орг.

31 Проводити щотижня санітарне прибирання школи відведене для кожного класу

Постійно

Класні керівники, учнівське самоврядування

32. Взяти участь у районних змаганнях згідно плану РМ

Протягом року

Педколектив

33. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховного процесу і на перервах

Постійно

Класні керівники, учнівське самоврядування

34 Систематично проводити рейди контролю щодо збереження єднання та економії електроенергії

Постійно

Педагог-організатор, учнівське самоврядування

35. Організовувати родинно-сімейні свята

Протягом року

Педколектив

36. Проводити просвітницьку роботу за програмами «Рівний рівному», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні»

Протягом року

Соціальний педагог, пр. психолог

Зміст

Дата

Відповідальні

1 Забезпечити вивчення складу учнів за різними категоріями

Класні керівники

2. Організувати чітку роботу з організації безкоштовного харчування і зібрати необхідні документи

Класні керівники

3. Провести анкетування учнів щодо вивчення інтересів

Педагог-організатор, класні керівники

4. Провести психологічний практикум «Як допомогти у навчанні», психологічний тренінг «Моє ставлення до школи»

Жовтень Лютий

Класні керівники спільно

з психологом

5 Забезпечити роботу гуртків, факультативів

Протягом року

Керівники гуртків

б. Проводити шкільні олімпіади, ігри, конкурси, що сприяють інтелектуальному розвитку

Протягом року

Педколектив

Розвиток особистості

Робота з педкадрами

Зміст

Дата

Відповідальні

1. Спланувати роботу з класними керівниками:

а) м/о класних керівників;

б) психолого-педагогічного семінару;

в) провести тиждень майстерності класного керівника;

г) організувати класних керівників до участі у конкурсах «Самопрезентація класу» та «Класний керівник року»;

ґ) відвідувати години спілкування;

д)контролювати стан відвідування учнями школи;

е) консультувати класних керівників щодо роботи з неблагонадійними сім'ями, учнями, схильними до правопорушень, учнями, чиї батьки за кордоном.

Вересень, листопад, лютий, травень

Систематично

Протягом року

Систематично

ЗВР

2. Питання з виховної роботи заслуховувати на нарадах при директорові, на педрадах, методичній нараді

Протягом року

ЗВР
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація щодо впровадження реформ Президента України в галузі освіти Рокитнянського району

  Документ
  Протягом 2011 року відділом освіти адміністрації та навчальними закладами району здійснювалось виконання заходів Програми розвитку освіти Рокитнянського району на 2011-2014 роки (затвердженої рішення сесії Рокитнянської районної ради

Другие похожие документы..