Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На рубеже ХХ–ХХI столетий проявились радикально новые тенденции в развитии культуры. Изобретение, а затем всемирное распространение новых средств мас...полностью>>
'Реферат'
работа Информатика Экзамен-тест контр....полностью>>
'Реферат'
В Казахстане назрела объективная необходимость создания целостной, комплексной и единой политики, охватывающей все компоненты развития информационной...полностью>>
'Регламент'
Актуальность. Современная керамика – это широкий класс тугоплавких неорганических материалов, изделия из которых находят широкое применение в быту, с...полностью>>

Всеукраїнського конкурсу-захисту (2)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІІІ ЕТАП

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2008 РОКУ

Позашкільний навчальний заклад

Мала академія наук учнівської молоді

03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13, т. (044) 2455476

www. man.gov.ua

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “УКРАЇНСЬКА МОВА”

 1. КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: учитель, Вікторія Станіславівна, Софія, Марія, Леся Михайлівна, Коля, Марійка, Ілля Віталійович, Олеся, батько продюсер, Микола Васильович, Оля, Валя, сестра, бабуся, мамуся, невісточка, Сергій Якович, учень, депутат, міністр, директор, редактор, Рая.

2. Дайте визначення складнопідрядного речення. Наведіть приклад.

3. Поясніть назву повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

ІІ рівень (по 4 бали)

1. Дайте визначення словосполучення. Розкажіть, які є типи словосполучень та якими різновидами підрядного зв’язку можуть пов’язуватися слова у словосполученні. Наведіть приклади.

2. Знайдіть відокремлені члени речення, підкресліть їх та поставте розділові знаки. Сформулюйте правила відокремлення членів речення.

Він розпростертий на стерні уперше, мабуть, за своє дитяче життя почув тепло, що струмилося з землі, із зжатих житніх стеблин, ...із густого каміння (Р.Федорів).

Ультиматум – це рішуча категорична вимога супроводжувана погрозами.

Знов прибули до нашої шпаківні Її, мабуть, торішні хазяї І зразу співи почали свої Насмішкуватим спрямуванням дивні (М.Рильський).

Опівночі, коли промчить, прошурхоче велосипедами нічна зміна у бік заводів, і зморена денними клопотами Зачіплянка нарешті поринає в сон, і висне над нею з просторів неба місяць зеленорогий, собор стоїть над селищами в задумі один серед тиші... ( О.Гончар).

Ясне сонце почало підніматись десь далеко за лісом, і його червоний світ слався в лісі по снігу, а на опушених інеєм високих гілках стрибало його ясне проміння висвічуючи то жовто-зеленими, то червоно-синіми іскорками.

3. Розкажіть, що є спільного у родинній історії Чіпки Варениченка та Максима Гудзя (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»).

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Ось вона стоїть, українська хата, в якій народ наш не шукав захисту від безмірності історії, бо мав душу нелякливу й вільну, хата, з якої вийшли Тарас Шевченко і Павло Попович, сини землі нашої, що сягнули зір силою свого духу (П.Загребельний).

2. З тексту випишіть дієслова у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники та дієприслівники, пояснюючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник або дієприслівник.

Сонце, схилившись на захід, упало в сині хмари, і на землі враз наступила темнота. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на курних дорогах знявся вітер, закрутився клубком і помчав у жита. Підхопив сніп, підняв до хмар і розтрусив над полем. Жовта солома, освітлена блискавицею, довго носилась у повітрі. Житами побігли, покрутились коловороти, зашуміло стигле колосся, обважніле, ще більше пригнулось до землі.

Пролетів перший порив вітру, і на полі знову стало тихо. Звузився горизонт, важко звис над ланами. Темнота гусла, стугонів грім, з півночі потягло прохолодою. Знову налетів вітер і понісся через поля, лісок... Похилив жита, сердито погнав хвилі на далекі пагорби.

Зовсім стемніло. Небо безперервно мережали блискавиці, освітлюючи стіну житів, дорогу, старезні верби і телефонні стовп (За О.Десняком).

3. Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Згубний вплив на людину фанатичного поклоніння багатству (за п’єсою І.Карпенка-Карого «Хазяїн»)».

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “УКРАЇНСЬКА МОВА”

 1. КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1. Визначте морфеми в словах: умивалися, опитування, замислитися, невчасно, збір, водій, розбитий, дівчинонько.

2. Провідмінюйте числівник 547.

3. Назвіть героїв кіноповісті О.Довженка «Зачарована Десна». Дайте їм короткі влучні характеристики.

ІІ рівень (по 4 бали)

1. У поданих реченнях підкресліть відокремлені означення, сформулюйте правила їх відокремлення.

Гори підходять до самого моря, гострі, скелясті, мертві, за ними – безмежний сніговий хребет, холодний, як безнадія... (П. Загребельний).

Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ (О.Довженко).

Старі дерев’яні доми, оздоблені густою різьбою, криво нахилені один до одного, ось-ось попадають(П. Загребельний).

Наче зачарований велетень, стояв ліс, опушений весь інеєм білим, прикритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом. В ньому було тихо; холодне повітря від лютого морозу, здається, загусло, ані ворухнеться – чисте, прозоре, спокійне (Панас Мирний).

Розгойдане море, вже брудне і темне, наскакувало на берег і покривало скелі, по яких по тому стікали патьоки брудної спіненої води (Михайло Коцюбинський).

2. Розкажіть про написання в українській мові подвоєних та неподвоєних приголосних у словах іншомовного походження. Сформулюйте правила та запишіть винятки з правил.

3. Розкажіть, які віхи історії українського народу відображені у творах І Багряного.

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Що означає наказовий спосіб дієслова і коли вживаються форми наказового способу в українській мові? Розкажіть, які є форми наказового способу дієслова в українській мові та поясніть, як вони утворюються. Утворіть від дієслів писати, відпочити, працювати, ловити, міркувати, думати, пекти, пізнати усі можливі форми форми наказового способу.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип. Подайте характеристику сполучних засобів цього складного речення.

Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова.

Я почуватимусь щасливим, якщо мені на сторінках нового роману вдалося показати хоч крихту того, чим сьогодні живуть люди, які у невтомній, тяжкій праці, не завжди ще нами, на жаль, як слід поцінованій, творять хліб (В.Дрозд).

3. Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Природа і людина у творчості М.Рильського».

Голова предметної комісії з української мови та літератури

Гальона Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секція “ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА”

11 КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники: засвітити, засвічувати, віддавати, віддати, стрибати, стрибнути, зняти, знімати ,збирати, зібрати.

2. Знайти і виправити помилки: згідно діючої Конституції; вищий брата; самий дешевий товар, більш цікавіша книжка; хвилююча зустріч; підростаюче покоління; оточуюче середовище; екзамен по біології; два олівця.

3. Як ви розумієте образний вислів О. Гончара «собор душі»?

ІІ рівень (по 4 бали)

1. Підкресліть граматичні основи у поданих реченнях. Випишіть присудки, назвіть тип кожного з них та вкажіть, чим вони виражені.

Сонце почало пробиватись крізь густе курище туману, здавалося – мов хто стиглий червоний кавун викотив з-за гори (Панас Мирний)

Я спроможний любити лише недосяжне (В. Дрозд).

Я радий бачити вас за роботою, Кириле Гавриловичу (О. Чорногуз).

Люди були поважні, похмурі навіть (М. Коцюбинський).

Будуть роси вигравать На листочках, на рослинках; Сонце блиски розливать Буде в крапельках-перлинках (Г. Чупринка).

Будуть, може, гіркі моїх віршів рядки, Та хай стукають

в серце громами! (Л. Забашта).

Люди – прекрасні. Земля – мов казка (В. Симоненко).

Стежка поміж густими чагарями була вузька й покручена, як заячий слід ( Г. Тютюнник).

Пісня в повітрі крильми тріпоче, В звуках роїться, В небо блакитне кинутись хоче, Наче орлиця (Г. Чупринка).

2. До кожної групи слів сформулюйте правило, за якими вони пишуться, і допишіть ще по кілька прикладів

1. спитати, зчепити, сказати ..............

2. козацький, товариський, паризький ..............

3. проїзний, швидкісний, радісний ..............

4. віддати, оббити, осінній..............

5. приєднати, причепити, прибити ..............

6. п’ять, в’янути, м’ята ..............

3. Подайте порівняльну характеристику образів Гната і Корнія з роману У.Самчука « Марія»

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. З тексту випишіть непоширені словосполучення. Підкресліть головне слово і поставте від нього питання до залежного. Визначте тип кожного словосполучення за частиномовним вираженням головного слова та з’ясуйте тип підрядного зв’язку між словами у виписаних словосполученнях. Окремо випишіть 2-3 поширених словосполучення. Сформулюйте та запишіть висновки:

1 Що таке словосполучення ?

2. Які сполуки слів не є словосполученнями ?

3. Які є види словосполучень ?

Сонце, схилившись на захід, упало в сині хмари, і на землі враз наступила темнота. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на курних дорогах знявся вітер, закрутився клубком і помчав у жита. Підхопив сніп, підняв до хмар і розтрусив над полем. Жовта солома , освітлена блискавицею, довго носилась у повітрі. Житами побігли, покрутились коловороти, зашуміло стигле колосся, обважніле, ще більше пригнулось до землі. (За О. Десняком).

2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначити тип. Пояснити орфограми та розділові знаки. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Ще більше чудувався з того , як могло видатися йому попервах негарним це єдине в світі личко з прекрасним, уперто задертим носиком, з очима, що зоріли йому в най густішій пітьмі, з дивним сяйвом, об якого б розпромінилася навіть найпохмуріша душа (П. Загребельний).

3. Напишіть невеликий твір-роздум на тему: «Поезія В. Стуса – зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці».

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ФОЛЬКЛОРИСТИКА” та “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

 1. КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.

[ ], ( ), ( ), ( ).

2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією: пізнання, перерозподіл, життя, ясночолий, з’їхати.

3. Поясніть, чому Марко Вовчок у повісті «Інститутка» одну з героїнь називає на ім’я (Устина), а іншу ( Інститутку) – ні.

ІІ рівень (по 4 бали)

1. У поданих реченнях підкресліть відокремлені та уточнювальні обставини, поясніть, чому вони відокремлюються.

На передньому плані, попід плавнями, спокійно сяяла річка, а вподовж неї табунилось білими хатками село (О.Гончар).

Брат промовчав, мабуть, не знаючи, як відповісти, важко зітхнув(М.Олійник).

А там-там, за далекою синюватою лінією горизонту, томиться, грає сполохами невидиме ще, але вже відчутне, близьке сонце (І.Рябокляч).

Минуле, навіть відступаючи в людині, не зникає безслідно, воно переплітається з сущим, іноді лиш маячить на обріях свідомості,зринає у болючому спогаді або ж приходить у снах (П. Загребельний).

Султан Мурад, втішаючись перемогою, їхав по полю битви (П. Загребельний).

Сулейман розповідає рабі своїй, які великодушні були султани до поетів, навіть найлегковажніших з них милуючи і щедро осипаючи їх нагородами(П. Загребельний).

2. Розкажіть про правопис часток в українській мові.

3. Поміркуйте, що об’єднує твори Т.Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» у триптих. Запишіть свої міркування та висновки.

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. З тексту випишіть іменники та виконайте їх морфологічний розбір. Провідміняйте виділені іменники та вкажіть на особливості їхньої словозміни.

Крутою замаскованою у торішньому опалому листі стежкою я добирався до старовинної башти, присідав біля її підошви на перший-ліпший камінь і годинами вдивлявся у морську далечінь...Цього разу мені заманулося ближче до берега, і я, не роздумуючи, почав сходити вниз.

З кожним кроком все дужче і дужче долинало до мене шумування моря. Ось воно і поряд. Пустотливо котить на прибережні скелі свої білогриві хвилі, б’ється ними об гострі гранітні ребра і вже спіненими бризками злітає догори.

Грається море, грається і сонце. Безсиле збороти і вгамувати промінням пустотливе море, воно напекло скелі, і здається, що вони аж шиплять від падаючих на них морських бризок.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Нерідко ми любимо повторювати, що наше сьогодення надто бурхливе, що живемо ми поспіхом, стрімко, навіть навально, і нічого не вдієш – така-бо епоха, такий вже час(В.Логвиненко).

3. Напишіть невеликий твір на тему: «Зображення побуту та звичаїв українського селянина у повісті «Маруся» Г.Квітки-Основ’яненка»

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ФОЛЬКЛОРИСТИКА” та “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

 1. КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1.Запишіть усі особові форми дієслів вимкнути, перелетіти, споруджувати.

2.Назвіть типи підрядних частин у складнопідрядному реченні. Наведіть 3 – 4 приклади складнопідрядних речень з різними типами підрядних частин.

3. Поясніть назву твору І.Франка «Перехресні стежки».

ІІ рівень (по 4 бали)

1. Поясніть, які є форми ступенів порівняння прикметників та як вони утворюються. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прикметників високий, важкий, добрий, дорогий, мідрий, легкий, цікавий.

2. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування приголосних звуків. Випишіть чергування і поясніть, за яких умов вони відбуваються (при відмінюванні, при словотворенні).

Качка, носити, летіти, ходити, щока, перемагати, мести, нести, сухий, знак, любити, сидіти, косити, рух, водити, стріха, ворог, ліпити, книжка, козак, плакати, платити, дорога, берег.

3. Розкрийте назву твору Ю.Федьковича «Три як рідні брати». Як передано ідею твору у його назві?

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.

Є дороги, по яких ми ходимо всього-на-всього один раз, є такі, що самі нав’язуються, щоб їх повторити; а є постійні, залежні не від тебе, залежні від твоєї пам’яті, твого серця – дороги до отчого порога (За В.Логвиненком).

2. Випишіть прислівники разом із словами, з якими вони пов’язані. З’ясуйте значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль прислівників. Там, де це можливо, утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння.

Під деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля відхуканих окоренків проглядали цупкі зелені хрещики… Зараз над поворонілою водою в ріст людини, мов прив’язана, висить тонка й прозора намітка синьої імли... (За М.Стельмахом).Вода мерехтіла, вода світилась різними барвами, вода міняла настрій, де всміхалась по-дитячому щиро, а де стриманіше(Є.Гуцало). Пароплав ішов швидко, та Надії здавалося, що він посувається надто повільно (Яків Баш). Десь далеко дуже швидко, наче наввипередки, стукали зенітки (Л.Первомайський). Катер гойдався біля причалу; він не міг наблизитися упритул, і Мар’яна дивилася на розлитий безмір Дніпра…(Н.Бічуя). Пізно увечері, а то й уночі Нестор Іванович виходить надвір і споглядає зоряне небо (Є.Гуцало).

3. Подумайте, які образи із твору І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» є трагічними? У чому їх трагізм? Свої міркування запишіть у вигляді невеликого твору-роздуму.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Секції “ФОЛЬКЛОРИСТИКА” та “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”

 1. КЛАС

І рівень (по 2 бали)

1. Запишіть іменники у формі кличного відмінка: Юрасик, Юра, Катерина, Інна, Ніна, Алла, Микола, студентка, сваха, кума, Настя, Ілля, суддя, земля, пісня, теща, Богдан, Руслан, Віктор, Андрійко, Тарас, Дмитро, президент, брокер, менеджер, спікер, брат, друг, Вікторія, син, Леся, Катруся, Толя, Надія Дмитрівна, Наталія Іванівна, Ольга Володимирівна.

2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.

[ ] , але [ ], (що ) і (що ).

3. Чому твір І.Драча «Чорнобильська Мадонна» називається мозаїчною поемою?

ІІ рівень (по 4 бали)

1. Розкажіть про особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін. Наведіть приклади.

2. У поданих реченнях підкресліть відокремлені прикладки, сформулюйте правила їх відокремлення.

Вони, Настасині очі, мабуть, міняються залежно від освітлення, як і отой камінь александрит, що то світліє, то наливається темним бузком.

Дилери, як члени фондової біржі, можуть укладати угоди між собою, з брокерами і безпосередньо з клієнтами.

Вже рік, як він має найвищу владу в своїй землі, а влада лишилася для нього незбагненною і загадковою так само, як був загадковий він, султан, для сторонніх очей (П. Загребельний).

І старенька добра жінка, певне, мати партизанів, Їм давала із коновки із джерел її напиться (Л.Забашта).

Кажуть, створив ти статую – пісню свою чудову, Тільки мороз ударив – міг би спотворити диво, Зняв ти із себе ковдру, вкрив ти її, вродливу (Л.Забашта).

3. Поясніть, чому В.Симоненко використав образ лебедя у поезії «Лебеді материнства» і чому вірш має таку назву.

ІІІ рівень (по 7 балів)

1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Виконайте морфологічний розбір виділених слів.

Нерідко ми любимо повторювати, що наше сьогодення надто бурхливе, що живемо ми поспіхом, стрімко, навіть навально, і нічого не вдієш – така-бо епоха, такий вже час(В.Логвиненко).

2. Від поданих слів утворіть прикметники. Позначте засоби (суфікси, префікси), за допомогою яких вони утворилися та визначте спосіб словотворення.

Визначте, до якої групи за значенням належить кожний прикметник і відповідно до цього запишіть прикметники у різні колонки: відносні, присвійні. Поясніть особливості кожної групи. Поміркуйте, чому серед них немає якісних прикметників.

Наталка, Микола, Ольга, Олеся, вітер, сонце, книга, пісок, пісня, риба, батько, син, матуся, сестра, учитель, вовк, комп’ютер, тітка, сусідка, папір, лялька, рослина, качка, джміль, осінь, учень.

3. Напишіть невеликий твір-роздум про систему виховання дітей, якої послідовно дотримується головний герой п’єси О.Коломійця «Дикий ангел».

Голова предметної комісії з української мови та літератури

Гальона Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИСкачать документ

Похожие документы:

 1. Всеукраїнського конкурсу-захисту (1)

  Конкурс
  «Він спрямував своє військо у землю антів і, коли вступив на ці землі, у першому бою зазнав поразки, але надалі став діяти рішуче. Згодом йому обманом вдалося захопити антського вождя Божа з синами і він наказав розіп’яти їх,
 2. Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

  Конкурс
  Умови проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році
 3. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 2009-2010 та 2010-2011 навчальні роки історико-географічне відділення

  Конкурс
  Волочиського району Еволюція українського націоналізму 4 Галаш Євген Сергійович Учень 11 класу Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ст.
 4. Міністерство освіти І науки україни позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молоді ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Відділення філології та мистецтвознавства

  Конкурс
  Жулинський Микола Григорович, академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук України
 5. Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2008 році Фізико-математичне та економічне відділення Секція фізики (2)

  Конкурс
  учень 11 класу фізико-технічного ліцею при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті Херсонської міської ради

Другие похожие документы..